Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaWYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU TURYSTYCZNEGOOgłoszenia o przetargu na prowadzenie „Murowańca”
17 lipca 2019

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu ogłosiła przetarg na prowadzenie Schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG – „MUROWANIEC”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.roku do godz. 14 00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki). Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, kryteriów przetargowych oraz projektu umowy poddzierżawy, […]


Zaczęło się od Tatr – konferencja nt. ochrony przyrody
11 czerwca 2019

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody. Te dwie doniosłe rocznice skłaniają […]


Chiruca wspiera GOT
11 czerwca 2019

Zdobywcy Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK mogą kupić buty turystyczne hiszpańskiej marki Chiruca z rabatem do 30% Szczegóły: chirucawspieragot.pl


„Gdy świat budzi się do życia” – posiady Związku Podhalan
16 kwietnia 2019

Krakowski Oddział Związku Podhalan zaprasza na spotkanie pt. „Gdy świat budzi się do życia”. O zwyczajach i obrzędach wielkanocnych opowie dr Stanisława Trebunia-Staszel. Wtorek, 16 kwietnia 2019 r., godz. 17.30 Sala konferencyjna COTG PTTK, ul. Jagiellońska 6, Kraków  


Kultura ludowa Górali Żywieckich
5 grudnia 2018

Promocja książki Kultura ludowa Górali Żywieckich


Stanisław Vincenz – 130. rocznica urodzin autora „Na wysokiej połoninie”
19 listopada 2018

Konferencja z okazji 130. rocznicy urodzin Stanisława Vincenza, autora tetralogii „Na wysokiej połoninie”


Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny
31 października 2018

Hory bez hraníc – integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
– projekt w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020


Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… – konferencja naukowa
10 października 2018

Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości – konferencja naukowa 26 października 2018 r.


Janusz Satora (14 XII 1934 – 30 VII 2018)
8 sierpnia 2018

Janusz Satora (14 XII 1934 – 30 VII 2018) – prawdziwy turysta, człowiek gór, serdeczny Kolega i Przyjaciel.


Sądecka Watra Archeologiczna
23 lipca 2018

II Sądecka Watra Archeologiczna – Maszkowice i Zarzecze k. Łącka – 28 lipca 2018 r.


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <