Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaWYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU TURYSTYCZNEGOSebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki
6 grudnia 2019

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał kolejną książkę w serii PRO MEMORIA. Monografia Sebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki autorstwa Katarzyny Ceklarz została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zapraszamy na promocję książki, która odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia 2019 r. o godzinie 14:30, w Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnym „Janda Resort&Conference” w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 25. Spotkanie autorskie poprzedzi odsłonięcie […]


Spotkanie polskich i słowackich turystów w Wetlinie
26 listopada 2019

12 października 2019 r. odbył się rajd turystyczny na Podkarpaciu organizowany w ramach projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W rajdzie uczestniczyło 105 osób (47 Słowaków, 58 Polaków), którzy wędrowali trzema trasami. Trasa A (grupa polska): Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.) […]


Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc
11 października 2019

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (Poľská turisticko-vlastivedná spoločnosť Ústredné stredisko horskej turistiky) v Krakove a Klub Slovenských turistov týmto ustanovujú regionálny turistický odznak: Polsko-Słowacka […]


przerwa w Murowańcu
9 października 2019

Schronisko PTTK „MUROWANIEC” na Hali Gąsienicowej czasowo wyłączone z eksploatacji Informujemy, że z uwagi na zmianę podmiotu prowadzącego obiekt oraz konieczne prace konserwacyjno remontowe, w tym dostosowanie schroniska do obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu ochrony p.poż. i sanitarnych w okresie od 01 listopada do 20 grudnia 2019 r. Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej w Tatrach, czasowo wyłączone zostaje z eksploatacji. Prosimy o uwzględnienie powyższego w planowanych wędrówkach po tatrzańskich szlakach. Zapraszamy po 20 grudnia br. PTTK „Karpaty” sp. […]


Rajd turystyczny na Podkarpaciu
2 października 2019

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie informuje, że w ramach projektu pn.  „Góry bez granic – integracja szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 12 października 2019 r. odbędzie się rajd turystyczny na Podkarpaciu. W rajdzie uczestniczą dwie grupy turystów z Polski i jedna ze Słowacji. Celem rajdu jest promocja zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu […]


Biblioteka nieczynna w poniedziałki
27 września 2019

Uprzejmie informujemy,  że do 30 listopada 2019 r. Centralna Biblioteka Górska PTTK będzie nieczynna w poniedziałki.


Ogłoszenia o przetargu na prowadzenie „Murowańca”
17 lipca 2019

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu ogłosiła przetarg na prowadzenie Schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG – „MUROWANIEC”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.roku do godz. 14 00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki). Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, kryteriów przetargowych oraz projektu umowy poddzierżawy, […]


Zaczęło się od Tatr – konferencja nt. ochrony przyrody
11 czerwca 2019

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody. Te dwie doniosłe rocznice skłaniają […]


Chiruca wspiera GOT
11 czerwca 2019

Zdobywcy Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK mogą kupić buty turystyczne hiszpańskiej marki Chiruca z rabatem do 30% Szczegóły: chirucawspieragot.pl


„Gdy świat budzi się do życia” – posiady Związku Podhalan
16 kwietnia 2019

Krakowski Oddział Związku Podhalan zaprasza na spotkanie pt. „Gdy świat budzi się do życia”. O zwyczajach i obrzędach wielkanocnych opowie dr Stanisława Trebunia-Staszel. Wtorek, 16 kwietnia 2019 r., godz. 17.30 Sala konferencyjna COTG PTTK, ul. Jagiellońska 6, Kraków  


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <