Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaWYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU TURYSTYCZNEGOZimowy numer Gazety Górskiej
20 marca 2020

Drodzy Czytelnicy Gazety Górskiej! Ze względu na obecne wirusowe zawirowania, również los zimowego numeru Gazety Górskiej uległ zmianie. Głównymi punktami dystrybucji naszego kwartalnika są salony prasowe w galeriach handlowych, które zostały zamknięte. W takiej sytuacji nie bylibyśmy w stanie rozdystrybuować znacznej części nakładu bieżącego numeru. W związku z tym podjęliśmy decyzje o wstrzymaniu zimowego numeru Gazety Górskiej. Powstanie podwójny, rozbudowany numer zimowo-wiosenny (w dotychczasowej cenie […]


Ograniczenie działalności w siedzibie COTG PTTK
13 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, wyłącznie pracownicy Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej są upoważnieni do korzystania z pomieszczeń Ośrodka. Wszelkie sprawy załatwiane będą w trybie łączności elektronicznej i telefonicznej. Za utrudnienia przepraszamy.


Sebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki
6 grudnia 2019

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał kolejną książkę w serii PRO MEMORIA. Monografia Sebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki autorstwa Katarzyny Ceklarz została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zapraszamy na promocję książki, która odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia 2019 r. o godzinie 14:30, w Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnym „Janda Resort&Conference” w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 25. Spotkanie autorskie poprzedzi odsłonięcie […]


Spotkanie polskich i słowackich turystów w Wetlinie
26 listopada 2019

12 października 2019 r. odbył się rajd turystyczny na Podkarpaciu organizowany w ramach projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W rajdzie uczestniczyło 105 osób (47 Słowaków, 58 Polaków), którzy wędrowali trzema trasami. Trasa A (grupa polska): Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.) […]


Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc
11 października 2019

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (Poľská turisticko-vlastivedná spoločnosť Ústredné stredisko horskej turistiky) v Krakove a Klub Slovenských turistov týmto ustanovujú regionálny turistický odznak: Polsko-Słowacka […]


przerwa w Murowańcu
9 października 2019

Schronisko PTTK „MUROWANIEC” na Hali Gąsienicowej czasowo wyłączone z eksploatacji Informujemy, że z uwagi na zmianę podmiotu prowadzącego obiekt oraz konieczne prace konserwacyjno remontowe, w tym dostosowanie schroniska do obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu ochrony p.poż. i sanitarnych w okresie od 01 listopada do 20 grudnia 2019 r. Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej w Tatrach, czasowo wyłączone zostaje z eksploatacji. Prosimy o uwzględnienie powyższego w planowanych wędrówkach po tatrzańskich szlakach. Zapraszamy po 20 grudnia br. PTTK „Karpaty” sp. […]


Rajd turystyczny na Podkarpaciu
2 października 2019

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie informuje, że w ramach projektu pn.  „Góry bez granic – integracja szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 12 października 2019 r. odbędzie się rajd turystyczny na Podkarpaciu. W rajdzie uczestniczą dwie grupy turystów z Polski i jedna ze Słowacji. Celem rajdu jest promocja zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu […]


Biblioteka nieczynna w poniedziałki
27 września 2019

Uprzejmie informujemy,  że do 30 listopada 2019 r. Centralna Biblioteka Górska PTTK będzie nieczynna w poniedziałki.


Ogłoszenia o przetargu na prowadzenie „Murowańca”
17 lipca 2019

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu ogłosiła przetarg na prowadzenie Schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG – „MUROWANIEC”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.roku do godz. 14 00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki). Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, kryteriów przetargowych oraz projektu umowy poddzierżawy, […]


Zaczęło się od Tatr – konferencja nt. ochrony przyrody
11 czerwca 2019

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody. Te dwie doniosłe rocznice skłaniają […]


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <