Kонкурс "Най-добрите издания за планини"

                             

Въведение

В рамките на 23-я Международен панаир на книгата в Краков (Полша) през 2019 година бе ОБЯВЕН ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗДАНИЯ ЗА ПЛАНИНИ” организиран от Панаира в Краков, Главен център за планински туризъм на Полската асоциация за туризъм и опознаване на страната (PTTK) и издателство „Карпати” в Краков.

За участие в Конкурса могат да бъдат подадени издания за планински райони от всички континенти, като и с тематика свързана с планините (геология, природа и опазването й, история, паметници, етнография и др.), публикувани на всеки език с отпечатана дата на издаване от 2015 година (включително).

За тазгодишният Конкурс могат да се заявяват издадени на всеки език албуми, пътеводители, научно-популярни публикации, монографии, художествена проза с планинска тематика, карти, атласи, енциклопедии, ономастични речници на населените места, обекти, речници по природни науки или други с планинска тематика.
Участието в Конкурса е безплатно за Заявителя и не е свързан с регистрационна такса.

Подробности относно Конкурса се съдържат в приложения Правилник и формуляр за участие. Те са също достъпни на интернет страниците www.cotg.pttk.pl и www.ksiazka.krakow.pl.

Във 3-я Конкурс през 2018 година са взели участие 38 издатели от осем страни (Чехия, Франция, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания), които са подали за Конкурса 138 публикации. Сред лауреатите и отличените в Конкурса се намират издателствата от Чехия, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

Сърдечно Ви каним да присъствате в Конкурса – заявления се подават в срок до 20 септември 2019 година (включително).

ОРГАНИЗАТОРИ

GDPR (Общ регламент за защита на личните данни). Адресните данни на Вашата фирма идват от участиетo Bи в предишните Международни конкурси „Най-добрите издания за планини”, които ежегодно се провеждат в рамките на Международния панаир на книгата в Краков или от информациятa, произтичащa от Вашите публикации или интернет страници.
Тези данни ще бъдат използвани само от Организаторите на Koнкурса при организиранетo на всички негови етапи и няма да се предоставят на трети лица.
В cлучай, че Вашата фирма пoиска да се откаже от получаването на кореспонденция cвързана с Конкурсa или поиска да коригира своите данни, по всяко време може да изпрати своето решение на адреса на Организаторите.
Администратори на данните са Организаторите на конкурса: Главен център за планински туризъм при Полската асоциация за туризъм и опознаване на страната (COTG PTTK) в Краков, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6 / 6а, poczta@cotg.pttk.pl; Издателство „Карпати” – Анджей Лончински в Краков, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, krakow@wydawnictwokarpaty.pl; Панаир в Краков ООД, 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK