Soutěž "Nejlepší publikace o horách"

                             

Úvod

V rámci 23. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově (Polsko) v roce 2019 byla vyhlášena 4. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ „NEJLEPŠÍ PUBLIKACE O HORÁCH”, jejímiž pořadateli jsou Veletrhy Krakov, Ústřední středisko pro horskou turistiku Polské turisticko-vlastivědné společnosti a Nakladatelství Karpaty v Krakově.

Do soutěže mohou být přihlášeny publikace o horách ze všech světadílů a s tématikou spojenou s horami (geologie, příroda a její ochrana, historie, památky, etnografie a jiné), které byly vydány v libovolném jazyce a s vytištěným datem vydání od roku 2015 (včetně).

Do letošní soutěže lze přihlásit alba, průvodce, vědecko-populární publikace, monografie, prózu s horskou tematikou, mapy, atlasy, a encyklopedie, slovníky místních názvů, přírodovědné slovníky a jiné publikace s horskou tematikou, vydané v libovolném jazyce.

Účast v soutěži je zdarma pro přihlašovatele publikace a není spojena s úhradou registračního poplatku. Podrobné informace týkající se soutěže se nacházejí v přiložených pravidlech a na přihlášce. Tyto informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách: www.cotg.pttk.plwww.ksiazka.krakow.pl.

3. ročníku soutěže v roce 2018 se zúčastnilo 38 vydavatelů z šesti zemí (Česko, Francie, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Velká Británie), kteří do soutěže přihlásili celkem 138 publikace. Mezi vítězi a oceněnými účastníky soutěže byla nakladatelství z Česka, Polska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie.

Srdečně Vás zveme, abyste se zúčastnili soutěže – přihlášky do 20. září roku 2019 (včetně).

POŘADATELÉ

RODO. Adresní údaje Vaší firmy máme k dispozici v důsledku účasti v dosud proběhlých Mezinárodních soutěžích Nejlepší publikace o horách, které probíhají každý rok v rámci Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově anebo z informací pocházejících z Vašich publikací nebo webu. Tyto údaje budou pořadateli soutěže využívány výhradně během organizování všech etap soutěže a nebudou předávány třetím osobám. Pokud Vaše firma vyjádří vůli resignace na korespondenci týkající se této soutěže anebo bude chtít upravit údaje o Vaší firmě, může v každé chvíli o tom uvědomit pořadatele prostřednictvím jeho adresy. Správci údajů jsou pořadatelé soutěže: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK v Krakově, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński v Krakově, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, krakow@wydawnictwokarpaty.pl; Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK