Konkurs
"Najlepsze wydawnictwa o górach"

                             

Wstęp

W ramach 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Polska) w 2019 roku został ogłoszony 4. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2015 roku (włącznie).

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, prozę literacką o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl.

W 3. Konkursie w 2018 roku brało udział 38 wydawców z ośmiu krajów (Czechy, Francja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy), którzy zgłosili do Konkursu 138 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2019 roku (włącznie).

ORGANIZATORZY

RODO. Dane adresowe Państwa Firmy pochodzą z uczestnictwa w dotychczasowych Międzynarodowych Konkursach „Najlepsze wydawnictwa o górach” odbywających się corocznie w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie albo z informacji pochodzącej z Państwa publikacji czy strony internetowej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Konkursu przy organizacji wszystkich jego etapów i nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli Państwa Firma będzie chciała zrezygnować z otrzymywania korespondencji w sprawie tego Konkursu lub poprawić dane swojej Firmy, w każdej chwili może przekazać taką decyzję na adres jego Organizatorów. Administratorami danych są Organizatorzy Konkursu: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński, 30-043 Kraków ul. Biernackiego 17/39, krakow@wydawnictwokarpaty.pl; Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK