Súťaž "Najlepšie publikácie o horách"

                             

Predstavenie

W rámci 23. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove (Poľsko) bola v roku 2019 vyhlásená 4. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE O HORÁCH, ktorej organizátormi sú Veľtrh v Krakove, Centrálne stredisko horskej turistiky Poľského turisticko-vlastivedného spolku a vydavateľstvo Karpaty v Krakove.

Do súťaže môžu byť prihlásené publikácie vydané v ľubovoľnom jazyku o horských oblastiach zo všetkých kontinentov, ako aj s tematikou spojenou s horami (geológia, príroda a jej ochrana, dejiny, pamiatky, etnografia a iné), ktoré sa ukázali s vytlačeným dátumom vydania od roku 2015 (vrátane).

Do tohtoročnej súťaže môžu byť prihlásené albumy, turistický sprievodcovia, populárno-vedecké publikácie, monografie, krásna literatúra s horskou tematikou, mapy, atlasy a encyklopédie, toponymické, prírodovedné alebo iné slovníky s horskou tematikou.

Účasť v súťaži je pre prihlasujúceho publikáciu bezplatná a neviaže sa s úhradou registračného poplatku. Podrobnosti týkajúce sa súťaže sa nachádzajú v pripojených pravidlách súťaže a v prihláške. Sú taktiež prístupné na webových stránkach www.cotg.pttk.plwww.ksiazka.krakow.pl.

3. ročníka súťaže v roku 2018 sa zúčastnilo 38 vydavateľov od šiestich štátov (Česko, Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Veľká Británia), ktorí prihlásili do súťaže 138 publikácií. K laureátom a k oceneným patrili publikácie z Česka, Poľska, Rumunska, Slovenska a Veľkej Británie.

Srdečne Vás pozývame – do súťaže sa možno prihlásiť do 20. septembra 2019 (vrátane).

ORGANIZÁTORI

GDPR. Adresové údaje Vašej firmy pochádzajú z účasti na Medzinárodnej súťaži Najlepšie publikácie o horách, ktorá sa koná každý rok v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove, alebo z informácií vo Vašich publikáciách, ako aj internetovej stránky. Tieto údaje používajú výlučne usporiadatelia pri organizovaní jednotlivých etáp súťaže a nesprístupňujú ich tretím osobám. V prípade, že Vaša firma si neželá už ďalšiu korešpondenciu vo veci spomínanej súťaže, alebo si prajete opraviť doterajšie údaje o Vašej firme, takéto rozhodnutie môžete kedykoľvek zaslať na adresu organizátorov súťaže. Správcami osobných údajov sú Organizátori súťaže: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK v Krakove, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, krakow@wydawnictwokarpaty.pl; Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK