Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaAktualności

Ogłoszenia o przetargu na prowadzenie „Murowańca”

17 lipca 2019

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu ogłosiła przetarg na prowadzenie Schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG – „MUROWANIEC”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.roku do godz. 14 00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, kryteriów przetargowych oraz projektu umowy poddzierżawy, dostępne są na stronie internetowej www.schroniska-pttk.com.pl  oraz w siedzibie Spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, I piętro, tel.: 18-443-86-10. 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <