Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaAktualności

TURYSTYKA na III Europejskim Kongresie Samorządów

27 marca 2017

W ramach III Europejskiego Kongresu Samorządów, organizowanego pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Miastem Kraków postanowiło uruchomić „ścieżkę tematyczną” – TURYSTYKA.

Obejmie ona trzy panele:

  • Samorządy turystyczne i ich rola wobec samorządu terytorialnego
  • Wpływ turystyki przyjazdowej na zachowania i oceny mieszkańców
  • Szlaki turystyczne, jako system udostępniania i popularyzacji terenów dla amatorów różnych form turystyki aktywnej

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystąpienie: Świat widziany oczami podróżnika.

            Zapraszamy zatem 28 marca 2017 roku (wtorek) do Sali Teatralnej Centrum Kongresowego ICE Kraków o godz. 9,00.

 

Kraków – miasto uznane za wielkie centrum krajoznawcze, dla wielu – symbol Polski, po raz trzeci gości uczestników Europejskiego Kongresu Samorządów. Atmosfera tego miasta spowodowała, iż Kraków stał się nie tylko celem dla turystów odwiedzających Stare Miasto czy Kazimierz, ale także centrum życia naukowego, o czym może świadczyć ilość wyższych uczelni i studentów, kulturalnego oraz gospodarczego.

Turystyka, traktowana jako działalność gospodarcza, odgrywa w życiu miasta niebagatelną rolę. Z jednej strony zmusza do rozwoju infrastruktury turystycznej – portu lotniczego, sieci hoteli, komunikacji itp., z drugiej – stanowi znakomite zaplecze dla rozwoju rozmaitych usług. Procesy te pozwalają odnotować rosnącą z roku na rok liczbę osób odwiedzających Kraków, w tym odwiedzających – co ważne – powtórnie.

W ramach Kongresu Wydział Rozwoju Miasta UMK i Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze podjęło próbę oceny form współpracy między administracją lokalna, a samorządem turystycznym i stowarzyszeniami prezentując – po raz pierwszy w ramach Kongresu – odrębną „ścieżkę tematyczną”.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <