Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Tropie:

Kościół w Tropiu

Kościół św. Świerada i Benedykta zbudowany z kamienia nad brzegiem Dunajca sięga swoimi początkami XI wieku. Jego fundamenty i mury prezbiterium są wczesnoromańskie. Zachowany fragment fresku datowany jest na I poł. XII wieku i jest jednym z najstarszych zabytków tego typu w Polsce.
Historycy datują powstanie na rok ok. 1090 i wiążą je z datą kanonizacji św. Świerada w 1083 roku. Istnieje również w pismach włoskiego żywotopisarza zapis mówiący o budowie tego kościoła przez Kazimierza Odnowiciela, który koło Zakliczyna nad Dunajcem miał około 1045 roku zbudować trzy świątynie na fundamentach pustelni trzech świętych: Świerada, Benedykta, Justa. Poświęcić je miał św. Stanisław biskup w 1073 roku.
Dedykowanie tropskiego kościoła św. Świeradowi już w 1045 roku jest możliwe, skoro początek liturgicznego kultu tego pustelnika sięga czasów jego śmierci i złożenia ciała w nitrzańskiej bazylice w latach 1031 – 10321.
Obecny z 1347 roku, przebudowany w I połowie XVII. Orientowany, murowany, jednonawowy, posiada węższe, prostokątne prezbiterium sklepione kolebkowo i nawę z rokokowym malowidłem.
Na zewnątrz kościół opięty jest nieregularnymi przyporami nieregularnie rozmieszczonymi. Dach o jednej kalenicy nakrywa kościół wraz z przybudówkami. Kilka okien ostrołukowych z XIV wieku.
Od południowej strony wczesnorenesansowy portal z herbem Prus z pierwszej połowy XVI wieku. W głównym ołtarzu znajduje się późnobarokowy obraz śś. Andrzeja Świerada i Benedykta i rokokowe tabernakulum. Boczne ołtarze, feretron i ambona rokokowe. Dwa konfesjonały i kamienna kropielnica – renesansowe2.
 
Jerzy Kapłon
  
1 Święty Świerad – Tropie. Folder autorstwa ks. Stanisława Pietrzaka
2 Jerzy Szablowski Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I Województwo krakowskie. Państwowy Instytut Sztuki Warszawa 1953 str. 337
 
COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <