Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Modyń:

 

Modyń

Jedna z bardziej wyróżniających się gór Beskidu Wyspowego (1029 m n.p.m.) położona w jego południowo-wschodniej części pomiędzy wsiami Zbludza, Młyńczyska, Kicznia, Wola Kosnowa, i Zbludza. Administracyjnie teren ten przynależy do gmin Łukowica i Kamienica w powiecie limanowskim oraz gminy Łącko w powiecie nowosądeckim.
 
Zarówno sam masyw Modyni jak i jej trzy główne odgałęzienia grzbietowe opadające w kierunku południowym i południowo-wschodnim tworzą swoistą enklawę oddzieloną od pozostałej części Beskidu Wyspowego dolinami potoku Jastrzębik na północnym wschodzie, doliną Dunajca na południu, Kamienicy Gorczańskiej na południowym wschodzie i doliną potoku Zbludza na wschodzie i północy. Na południowy wschód wybiega z Modyni ramię grzbietowe Jasieńczyka (860 m) i Klończyka (806 m), rozgałęziające się dalej w szereg mniej wybitnych grzbietów pomiędzy doliną Jastrzębika i Dunajca. Ramię Skalicy (628 m) i Piechówki (627) wychodzi od Modyni wciskając się pomiędzy doliny Potoku Kiczańskiego i Czarnej Wody. Najbardziej urozmaicony krajobrazowo grzbiet wybiega na południe kończąc się widokową kulminacją Babiej Góry (688 m) nad Zabrzeżą.
 
Pochodzenie nazwy Modyń jest niejasne, aczkolwiek można przypuszczać, że jest to nazwa typu dzierżawczego, czyli pochodząca od niegdysiejszego właściciela. Wszak jeszcze pod koniec XIX wieku nazwą Modyń określano las, a nie górę.
 
Najwyższe części masywu Modyni porastają lasy bukowo-jodłowe ze miejscowo dużym udziałem jodły, tworzącej nieraz odrębne zbiorowiska jedlin. W południowo wschodnich stokach Modyni opadających w stronę Zbludzy odkryto jaskinię – 13 m długości, 3 m deniwelacji. Na przełęczy Cisowy Dział pomiędzy Modynią a Jasieńczykiem znajduje się droga krzyżowa i 12-metrowy krzyż milenijny. Na południowych doświetlonych grzbietach odchodzących od Modyni w stronę Dunajca rozległe obszary zajmują uprawy sadownicze. Tutejsze sady należą do najstarszych w województwie (głównie jabłonie i śliwy).
 
Mimo, że jak w całym Beskidzie Wyspowym zabudowa podeszła bardzo wysoko w górę, z samego szczytu widoki są ograniczone tylko do poręb. Dawne polany szczytowe zarosły, a ostatnią, drewnianą wieżę triangulacyjną powaliła wichura w 1980 roku. W szczególnie pięknej perspektywie można było zobaczyć ze szczytu otoczenie doliny Dunajca wcinającego się między Pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego, Pieniny i Gorce. Dalej w perspektywie górowały nad panoramą Tatry.
 
Przez masyw Modyni przechodzi kilka dalekobieżnych szlaków turystycznych, które krzyżują się na jej szczycie. Szlak żółty zaczyna się tutaj i sprowadza przez Małą Mody i Piechówkę do Łącka. Na tym odcinku zwany się Szlakiem Kwitnących Jabłoni. Dalej prowadzi przez Pasmo Radziejowej i Szczawnicę, kończąc się na Szafranówce w Małych Pieninach. Niebieski szlak na interesującym nas obszarze wiedzie z przełęczy pod Cichoniem i prowadzi na szczyt Modyni, potem do Zbludzy i Kamienicy. Jest on częścią szlaku z Tarnowa na Wielki Rogacz w Beskidzie Sądeckim.
 
Opr.: Piotr Kowalewski
 

 
Literatura:
Matuszczyk A., - Beskid Wyspowy. Rewasz, Pruszków 2004
Pawłowski E. – Nazwy terenowe Ziemi Sądeckiej. Ossolineum, Wrocław 1984
Staszkiewicz J., Witkowski Z. – Ziemia Sądecka. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
Sulimierski F., Chlebowski B., Krzywicki J., Walewski W. (red.) - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI. Warszawa 1885
 
Mapy:
Beskid Wyspowy, skala 1:50 000. Compass, Kraków 2007
Gorce 2 w 1, skala 1:35000. WiT, Piwniczna-Zdrój 2007
Małopolska południowa, skala 1:100 000. Compass, Kraków 2008

COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <