Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Janicka-Krzywda Urszula:

Życiorys

            Urodziła się 22 maja 1949 roku w Zawoi, pow. Sucha Beskidzka, woj. Małopolskie. Szkołę podstawową ukończyła w Zawoi, w 1963 roku, zaś liceum ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej w 1967 roku. W tymże roku podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, na kierunku Etnografia Słowian. Studia ukończyła w 1972 roku; temat pracy magisterskiej: Magia handlowa na Polskim Spiszu pod koniec XIX i w XX wieku. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; temat rozprawy doktorskiej: Postać Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia.

            W latach 1973–1982 pracowała w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, początkowo w Dziale Oświatowym, a następnie jako etnograf na samodzielnym stanowisku w Dziale Kultury Górniczej. W 1982 roku podjęła pracę w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie jako kierownik Archiwum Naukowego (obecna nazwa: Dział Dokumentacji Kultury Ludowej i Historii Muzeum). Równocześnie w latach 1989 – 1992 pracowała jako etnograf w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Makowianka” w Makowie Podhalańskim. W 2005 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę.

            Jako pracownik muzealnictwa w 1992 roku otrzymała tytuł starszego kustosza, a w roku 2001 tytuł kustosza dyplomowanego.

            Uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach naukowych wygłaszając referaty oraz odczyty o charakterze popularnym.

            Wiele lat pracowała jako dziennikarz związany głównie z prasą katolicką i krajoznawczą, popularyzując interesujące tematy z dziedziny kultury ludowej i krajoznawstwa.

            Była również konsultantem i kierownikiem artystycznym zespołów regionalnych, głównie z rejonu Babiej Góry. Pracowała na rzecz stowarzyszeń i organizacji regionalnych, zwłaszcza działających na terenie zamieszkałym przez Górali Babiogórskich i na Orawie, oraz współpracowała z placówkami kultury, między innymi z Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich, Towarzystwem Miłośników Ziemi Suskiej, z miejscowymi domami kultury oraz z parkami narodowymi: Babiogórskim Parkiem Narodowym, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Ojcowskim Parkiem Narodowym, Tatrzańskim Parkiem Narodowym a także z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Uczestniczyła też jako członek jury w konkursach i przeglądach folklorystycznych, w tym w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce oraz w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

            Była członkiem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej CEPELiA  (oddział w Krakowie)  kapituły  Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Należała od wielu lat do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). W ramach działalności Oddziału Krakowskiego PTL prowadziła od 1992 roku do 2006 roku Klub Hafciarski (od 2005 roku Stowarzyszenie Miłośników Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art.”, którego była pierwszym prezesem). Była członkiem PTTK i studenckim przewodnikiem górskim beskidzkim w Studenckim Kole Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, gdzie od wielu lat prowadziła wykłady z etnografii na kursach przewodnickich oraz jako egzaminator uczestniczyła w egzaminach przewodnickich. Prowadziła wykłady także w Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich oraz w Kole Przewodników Tatrzańskich przy Krakowskim Oddziale PTTK. Wygłaszała odczyty w licznych kołach i klubach turystyczno-krajoznawczych oraz prowadziła w ramach szkoleń przewodników górskich i terenowych zajęcia z etnografii i uczestniczyła w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych.

            Pełniła funkcję redaktora naczelnego Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich („Rocznik Babiogórski” i wydawnictwa okazjonalne) oraz redaktora naukowego „Rocznika Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”.

            W 1995 roku otrzymała odznaczenie państwowe „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2001 roku za całość działalności na rzecz kultury została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Za pracę na rzecz regionu została w 2000 roku nagrodzona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich „Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego, a w 2002 roku „Laurem Babiogórskim” za szczególne zasługi.

            Głównym tematem Jej badań i publikacji była kultura ludowa Karpat, zwłaszcza kultura duchowa: obrzędy, magia, wierzenia, a także folklor słowny. Prace te realizowała od okresu studiów do ostatnich chwil swojego pracowitego życia. Sporo miejsca w swoich pracach poświeciła zbójnictwu karpackiemu, pasterstwu, przejawom religijności ludowej w tradycyjnej kulturze Polskich Karpat oraz kulturze ludowej Górali Babiogórskich. Osobny temat Jej badań i opracowań to kultura górników solnych, zwłaszcza wierzenia, zwyczaje i religijność tej grupy zawodowej.

            Drukiem ukazało się do tej pory ponad 1.000 artykułów naukowych, popularno-naukowych, popularnych oraz kilkanaście książek, w tym także pozycje o charakterze beletrystycznym związane z tradycyjną kulturą górali autorstwa Urszuli Janickiej Krzywdy.

Urszula zmarła 25 stycznia 2015 roku.

 

 

 

Działalność merytoryczna (wybór)

 

I.          Bibliografia

A.           Pozycje książkowe

* Atrybut-patron-symbol, Kraków 1982 (wyd. I), 1987 (wyd. II).

* Madonny z Podkarpacia, Kraków 1983.

* Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa 1986.

* Zabytkowe kościoły Orawy, Spisza, Podhala, Gorców i Pienin, Kraków 1987.

* Rok Karpacki. Obrzędy doroczne w Karpatach, Warszawa-Kraków 1988

* Poczet harnasi karpackich, Kraków 1988.

* Kapliczki i krzyże przydrożne Polskiego Podkarpacia, Warszawa 1991.

* Huculi, Kraków 1991.

* Patron-atrybut-symbol, Poznań 1993.

* Chrześcijańskie tradycje Podkarpacia, Pruszków 1996.

* Katalog zbiorów etnograficznych Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków 1996.

* Szlakami św. Jana z Dukli, Kraków 1997.

* Górnicy wielickiej kopalni. Wybrane zagadnienia z kultury ludowej Wieliczki i okolicy, Kraków 1999.

* Kościółek w Dębnie. Perła zabytków architektury, Kraków 2001.

* Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy, Kraków 2002.

* Ludźmierz (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2002.

* Klasztor ss. klarysek w Starym Sączu (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2002.

* Szlakami św. Kingi (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2002.

* Wieliczka. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2002.

* Kalwaria Zebrzydowska (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2002.

* Łętownia, (seria: Przewodnik pielgrzyma), Kraków 2004.

* Szałas i magia. Folder wystawy Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie: Requiem dla szałasu. Nieobiektywnie. Fotografie Jan Władysław Rączka, Kraków 2009, s. 10-18.

* Niebieska Gaździna. Legendy o Matce Bożej z obszaru Polskiego Podkarpacia, Kraków 2012.

* Święte niewiasty, Kraków 2012.

* Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, wspólnie z Katarzyną Ceklarz. Zakopane 2014

* Rozsypała się tęcza na hali..., tomik wierszy wydany po śmierci autorki - wybór wierszy i fotografie Piotr Krzywda. Kraków 2015

B.           Artykuły

  1. Artykuły naukowe

1978

* Wierzenia demonologiczne w Wieliczce i okolicy pod koniec XIX i w XX wieku, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. 7, 1978, s. 134-140.

* Normy moralne dotyczące kobiety na Polskim Spiszu pod koniec XIX i w XX wieku, “Karpaty”, 1978-1979, z. 15-16, s. 59-62.

1979

* Wierzenia górników wielickich, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. 8, 1979, s. 127-155.

1980

* Zbójnictwo w rejonie Babiej Góry, “Prace Babiogórskie”, 1980, s. 38-53.

1981

* Postać bł. Kingi w legendzie ludowej, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t.10, 1981, s. 153-178.

* Obrzędy weselne w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku, “Wierchy”, t. 48 (za 1979 rok), 1981, s. 139-153.

* Obrzędy pogrzebowe w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku, “Wierchy”, t. 49 (za 1980 rok), 1981, s. 218-227.

* Organizacja zbójnickich kompanii na Spiszu Polskim w 2 połowie XIX wieku,

“Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, 1981, z. 141, s. 107-114.

1982

* Wierzenia demonologiczne w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku, “Prace Babiogórskie”, 1982, s. 39-44.

1983

* Kultura duchowa Babiogórców. Magia związana z mlecznością krów, “Prace Babiogórskie”, 1983, s. 56-60.

* Magia handlowa na Polskim Spiszu, “Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. 8, 1983, s. 91-99.

* Dzieje ludności żydowskiej w Zawoi, “Prace Babiogórskie”, 1983-1984, s. 13-20.

* Tradycje uprawiania magii na Polskim Spiszu na przełomie XIX i w XX wieku, “Wierchy”, t. 50 (za 1981 rok), 1983, s. 211-224.

1984

* Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich,  “Wierchy”, t. 53, 1984, s. 163-175.

1986

* Zbiory litewskie w archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, “Aušra” 1986, nr 4, s. 9-12.

1988

Zdobnictwo w drewnie i rzeźba w litewskiej kulturze ludowej w XIX wieku, “Aušra” 1988, nr 3, s. 9-12.

1990

* Zwyczaje i obrzędy związane z małym dzieckiem w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku, “Wierchy”, t. 55 (za 1986 rok), 1990, s. 163-174.

1991

* Spuścizna po Sewerynie Udzieli w Archiwum Muzeum  Etnograficznego w Krakowie, “Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t.10, 1991, s. 115-133.

1992

* Zbójnickie skarby – mity czy fakty?, “Wierchy”, t. 56, 1992, s.106-112.

1993

* Postać Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia, “Nasza Przeszłość”, t. 79, 1993, s. 5-49.

1994

* Motyw śmierci zbójnickiej w folklorze słownym Podkarpacia, “Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. 11, 1994, s. 46-49.

* Sabałowy mit zbójnika i polowaca, [w:] O Sabale. W stulecie śmierci 1894-1994;            ”Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałbińskiego w   Zakopanem”, red. M. Tłustochowska, Zakopane 1994, s. 24-29.

1995

* Legendy o cudownych wizerunkach Matki Bożej na Polskim Podkarpaciu, “Peregrinus    Cracoviensis”, 1995, z. 2, s. 125-141.

* Płacząca Madonna w folklorze słownym na Polskim Podkarpaciu, “Literatura      Ludowa”, 1995, nr 3, s. 3-14.

* Muzeum Budownictwa Ludowego im. Józefa Żaka w Zawoi-Markowej, “Karta    Groni”, nr 18, 1995, s. 115-118.

* Przejawy i przemiany religijności ludowej we współczesnej kulturze wsi podkarpackiej, [w:] Ogród spustoszony. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej,  Kraków 1995, s. 193-200.

1996

* Przemiany świadomości regionalnej Górali Babiogórskich, [w:] Bogaci tradycją. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, Kielce 1996, s. 103-108.

* Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia, “Nasza Przeszłość”, t.,86, 1996, s. 351-379.

* Motywy przyrodnicze w legendach o Matce Bożej na Polskim Podkarpaciu, “Peregrinus Cracoviensis”, 1996, z. 4, s. 93-102.

* Górale Babiogórscy w pismach XIX-wiecznych badaczy, “Prace Babiogórskie”, 1996, s. 77-87.

* Strój Górali Babiogórskich, [w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 1996, s. 193-200.

* Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna, [w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 1996, s. 167-171.

* Elementy kultury społecznej i duchowej Górali Babiogórskich, [w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 1996, s. 201-240.

* Katalog zbiorów etnograficznych Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków 1996.

* Elementy bohaterskie w karpackim micie zbójnickim, [w:] Góry, literatura, kultura; red. J. Kolbuszewski, t. 2, Wrocław 1996, s. 63-69.

* Sposoby przedstawiania Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia, [w:] Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej; red. A. Spiss, Kraków 1996, s. 68-83.

1997

* Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski Południowej, “Nasza Przeszłość”, t.88, 1997, s. 33-57.

* Pienińskie legendy o bł. Kunegundzie, “Prace Pienińskie”, nr 9, 1997, s. 5-14.

* Zbójnicka biesiada, “Zabawy i Zabawki’, 1997, nr 1-2, s. 77-86.

1998

* Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek i krzyży przydrożnych na Polskim Podkarpaciu. Geneza i typologia, “Nasza Przeszłość”, t. 89, 1998, s. 401-402.

* Tradycyjne zabawy pasterzy u północnych podnóży Babiej Góry, “Zabawy i Zabawki”, 1998, nr 1-2, s. 53-61.

1999

* Strój Górali Babiogórskich, “Rocznik Babiogórski”, t. 1. 1999.

2000

* Chrystus Upadający pod Krzyżem w kulturze ludowej Małopolski, “Nasza Przeszłość”, 2000, t. 94, s. 492-511.

* Przeciwko burzom i wichrom. Magia  pogody w Polskich Karpatach, ‘Wierchy” R. 65 (za 1999 rok), 2000, s. 99-108.

* Zabawa zbójnicka jak wzór zachowania ludycznego w kulturze ludności Karpat, “Zabawy i Zabawki”,  2000, nr 1-4, s. 121-132.

* Lokatorzy przydrożnych świątyń, „Ziemia” 2000, s. 121-136.

2001

* Mała architektura sakralna – formy i wytwórcy kapliczek i krzyży przydrożnych w rejonie Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski” 2001, t.3, s. 63-76.

* Lokatorzy przydrożnych świątyń, „Ziemia”, s. 121-136.

2002

Elementy widowisk i misteriów religijnych w obrzędowości ludowej okresu Wielkiego Tygodnia na obszarze Polski Południowej, „Nasza Przeszłość”, 2001, t. 98, s. 465-502.

* Magia związana z hodowlą owiec po północnej stronie Babiej Góry, “Rocznik Babiogórski”2002, t. 4, s. 115-131.

* Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce Południowej. Funkcja, forma architektoniczna, kult [w:] Wieś polska. Współczesne przemiany i rozwój. Zagroda w parku krajobrazowym, Kraków 2002, s. 102-114.

* Mit opryszka w folklorze słownym Huculszczyzny, „Płaj” 2002, nr 25, s. 131-140.

2003

* Strój ludowy na Polskiej Orawie w świetle kolekcji fotograficznej z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, „Rocznik Orawski” 2003, t. 4, s. 113-123.

* Dziedzictwo kulturowe Babiogórców [w:] Światy Babiej Góry, Wadowice –Jaroszowice 2002, s. 209-229.

* Babia Góra w folklorze słownym [w:] Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 511-526.

* Wątki zbójnickie w tekstach pieśni po północnej stronie Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski 2003, t. 5, s. 57-79.

2004

* Bojkowie. Encyklopedyczna notatka o kulturze ludowej, „Połoniny” 2004, s. 8 – 25.

* Święty Jerzy – pogromca zła, „Magury” 2004, s. 104-115.

2005

* Święty Mikołaj Cudotwórca, „Magury” 2005, s. 101-112.

* Legendy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [w:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 3 (Suplement), Ojców 2005, s. 175-184.

2006

* Babiogórskie peregrynacje Antoniego Schneidera, „Rocznik Babiogórski”, t. 8, 2006, s. 73-86.

* Rośliny w dorocznej obrzędowości w Karpatach Zachodnich [w:] Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą. Materiały z XIV Międzynarodowego Seminarim  „Sacrum i Przyroda”, Zubrzyca Górna 2006, s. 41-55.

* Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Gorczańskiego Parku Narodowego [w:] Ochrona Beskidów Zachodnich, t. 1, 2006, s. 33- 42.

* Na zbójnickich ścieżkach Beskidu Żywieckiego, „Limites Patriae”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała 2006, nr 2, s. 109-1216.

* Święty Onufry – eremita z Pustyni Tebaidzkiej, „Magury” 2006, s. 102-110.

* Tradycyjne formy gospodarowania w rejonie Babiej Góry oparte o eksploatację z zasobów przyrodniczych [w:] Babia Góra nasze wspólne dziedzictwo, Zawoja 2006, s. 29-36.

2007

* Zbójnicy w karpackim folklorze słownym- wątki i motywy [w:] Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, Nowy Targ 2007, s. 121-130. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków – Bukowina Tatrzańska 18 – 22 października 2006).

* Folklor słowny Górnej Orawy, „ Rocznik Orawski”, t. 6-7 , 2007, s. 129-143.

* Tradycyjna eksploatacja lasu w rejonie Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, t. 9, 2007, s. 45-46.

* Ludwik Młynek [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Wrocław – Kraków 2007, s. 207-209.     

* Święta Zofia – tropami hagiograficznej legendy, „Magury” 2007, s. 136-146.

2007/2008 (od 06 do końca 06)

* Magia z huculskich połonin [w:]Huculszczyzna, jej kultura i badacze, Kraków 2008, s. 87-110 (Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej w ramach Festiwalu Huculskiego 2006 „Za głosem trembity”).  

2008

* Szlakami Huculszczyzny. Wstęp do katalogu wystawy „Szlakami Huculszczyzny” –Muzeum Podkarpackie w Krośnie, lipiec – sierpień 2008, Krosno 2008, s. 7-45.

* Rośliny dziko rosnące zbierane w okolicach Babiej Góry [w:] Dzikie rośliny jadalne, zapomniany potencjał przyrody. (Materiały z konferencji Przemyśl – Bolestraszyce 13 września 2007), Bolestraszyce 2008, s. 151-159.

* Połoniny niesamowite (z demonologii Hucułów) [w:] Huculi. Bojkowie. Łemkowie. Tradycja i współczesność. W 120 rocznicę urodzin Stanisława Vincenza, Kraków 2008, s. 75-92.

* Magia z huculskich połonin [w:] Huculszczyzna, jej kultura i badacze. Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach Festiwalu Huculskiego 2006 "Za głosem trembity”, Kraków 2008, s. 87-110.

* Święta Olga równa apostołom, „Maury” 2008, s. 127-147.

* Maryjna pobożność konfederatów barskich, „Zeszyty Sądecko-Spiskie” 2008, t. 3, s. 86-88.

2009

* Sceniczna forma obrzędu [w:] Znaczenie i funkcje festiwali folklorystycznych we współczesnej kulturze, red.  Bożena Lewandowska, Stanisława Trebunia-Staszel, Zakopane 2009, s. 102-108.

* Apokryficzne legendy o Najświętszej Maryi Pannie z obszaru Polskiego Podkarpacia [w:] Turystyka na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mroz, Nowy Targ 2009, s. 243-278.

* Podkrakowskie legendy [w:] Tu wszystko jest Polską. Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Materiały konferencyjne, Kraków 2009, s. 231-244.

* Św. Włodzimierz czyli burzliwe dzieje patrona Rusi, „Magury” 2009,  s. 91-101.

* Huculi jako grupa etnograficzna. Dzieje i charakterystyka badań,  "Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie” 2009, t. 15, s. 9-45.

* Wyobrażenia i wierzenia z obszaru Polskiej Orawy związane z fauną, „Rocznik Orawski” 2009, t. 8-9, s. 41-51.

2010

* Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 23-36.

* Tradycyjna eksploatacja lasu [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 47-66.

* Tradycje pasterskie [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 67-96.

* Strój [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 165-184.

* Obrzędy doroczne [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 255-294.

* Obrzędy rodzinne [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 295-324.

* Tradycja zbójnickie [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010, s. 347-362.

* Franciszek Gazda [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, Wrocław – Kraków 2010, s. 94-96.

* Magia wody, „Rocznik Babiogórski” 2010, t. 12, s. 67-77.

2011

* Św. Olga równa apostołom, „Magury” 2010 (wyd. 2011),  s.

   Strój [w:] Kultura ludowa Górali Orawskich, Kraków 2011, s. 205-222.  

* Górale Orawscy jako grupa etnograficzna [w:] Kultura ludowa Górali Orawskich, Kraków 2011, s. 41-44.

* Święta Anastazja broniąca od trucizn, „Magury” 2011, s. 145-151.

* Atanazy Wielki – święty wygnaniec, „Magury” 2011, s. 152, 157.

2012

* Tradycyjny strój mieszkańców Frydmana [w:] Z dziejów Frydmana, Kraków – Frydman 2012, s. 187-192.

* Wincenty Pol o Góralach Babiogórskich, „Rocznik Babiogórski” 2011-2013, t. 13, s. s. 53- 60.

 

 

2.  Artykuły popularno-naukowe

 

1990

***Górale pienińscy, “Poznaj Swój Kraj”, 1990, nr 3, s. 5.

1991

* Zbójnik w niebo pódzie... “Hale i Dziedziny” 1991, nr 2, s. 1.

* Jerzy Janosik najsłynniejszy harnaś zbójnicki Karpat Zachodnich, “Hale i Dziedziny” 1991,         nr 4, s. 15.

* Oleksy Dobosz, harnaś z Czarnohory, “Hale i Dziedziny” 1991, nr 5, s. 9.

* Sebastian Bury, harnaś spod Żywca, “Hale i Dziedziny” 1991, nr 6-7, s. 17.

* Iwan Bojczuk, hetman opryszków i hajdamaka, “Hale i Dziedziny” 1991, nr 8, s. 15.

* Słowacki harnaś Tomasz Uhorczik, “Hale i Dziedziny” 1991, nr 10-11, s. 22.

1992

* Martyn Portasz Dzigosik, “hetman zbójców daleko słynący”, “Hale i Dziedziny” 1992, nr 1-2, s. 9.

* Józef Baczyński – zbójnicki hetman spod Babiej Góry, “Hale i Dziedziny” 1992, nr 4, s. 15.

* Proćpak – zbójnicki hetman z Kamesznicy, “Hale i Dziedziny” 1992, nr 7, s. 15.

* Zbójnickie dzieje harnasi Klimczaków, “Hale i Dziedziny” 1992, nr 9, s. 15.

*. Ludoznawcy pod Babią Górą, “Hale i Dziedziny” 1992, nr 11-12, s. 18.

* Misterium wody i ognia, “Ostoja” 1992, nr 1, s. 13-16.

* Pogrzeb śpiącej Madonny, “Ostoja” 1992, nr 2, s. 50-51.

* Redyk, “Ostoja” 1992, nr 3, s. 50.

1993

* Baba – bóstwo czy wiedźma?, “Parki Narodowe”, 1993, nr 1, s. 17.

* Pasterstwo w rejonie Babiej Góry, “Parki Narodowe”, 1993, nr 3, s. 16.

* Umierający harnaś i jego frajerka pod Babią Górą, “Hale i Dziedziny” 1993, nr 1, s. 7.

* Ondraszek harnaś beskidzki, “Hale i Dziedziny” 1993, nr 2-3, s. 7.

* Zbójnicki żywot Michała Vdovca – harnasia z Gemeru, “Hale i Dziedziny” 1993, nr 6-5, s. 14.

* Babiogórski epizod z życia prof. Anny Kutrzeby-Pojnarowej, “Hale i Dziedziny” 1993, nr 11-12, s. 7.

* Prawo łaski dla zbójnika, “Mówią Wieki”, 1993, nr 8, s. 34-35.

* Jak noszono się na Górnej Orawie,  “Orawa”, nr 31, 1993, s. 82-88.

1994

* Matka Boża  “Zbójnicka” w beskidzkim  sanktuarium, “ Płaj”, t. 8, 1994, s. 110-113.

* Orawski epizod  życiorysu harnasia spod Babiej Góry, “Orawa”, nr 32, 1994, s. 102-       104.

1995

* Władca karpackiej puszczy (w cyklu: Zwierzęta w micie i obrzędzie), “Parki Narodowe”, 1995, nr 1, s. 16-17.

* Babiogórska peregrynacja Józefa Augusta Schultesa w 1806 roku, “Hale i Dziedziny” 1995, nr 1-2, s. 11.

* Babiogórskie materiały Władysława Kosińskiego, “Hale i Dziedziny” 1995, nr 3-4, s. 10.

* Babiogórcy w encyklopedii Antoniego Schneidra, “Hale i Dziedziny” 1995, nr 7-8, s. 12.

* Józefa Łepkowskiego babiogórskie wędrówki, “Hale i Dziedziny” 1995, nr 9, s. 13.

1996

* Wilczym tropem (w cyklu: Zwierzęta w micie i obrzędzie), “Parki Narodowe” 1996, nr 3, s. 18-20.

* Legendy, wierzenia, symbole, “Kwiaty” 1996, z. 4, s. 5.

* Matka Boża Zielna, “Poznaj Swój Kraj” 1996, nr 8, s. 26.

1997

* Nie tylko bohater rykowiska (w cyklu: Zwierzęta w micie i obrzędzie), “Parki Narodowe” 1997, nr 2, s. 29.

* Magia wierzbowej witki, “Kwiaty” 1997, nr 1, s. 10-11.

* Zioła świętojańskiej nocy, “Kwiaty” 1997, nr 2, s. 11.

* Czarny bez –  krzew zły czy dobry?, “Kwiaty” 1997, nr 3, s. 14.

* Bez grzechu pod wiecznie zieloną jemiołą, “Kwiaty” 1997, nr  4, s. 13.

1998

* Jaśliska – sanktuarium Matki Bożej Beskidu Niskiego, “Magury” 1998, s. 14-24.

* Potęga dziurawca, “Kwiaty” 1998, nr 2, s. 11.

* Magiczna siła czosnku, ”Kwiaty” 1998, nr 3, s. 13.

* Przestęp - sojusznik czarownic, “Kwiaty” 1998, nr 4, s. 20.

1999

* Zapomniane sanktuarium maryjne w Nowym Żmigrodzie, “Magury” 1999, s. 27-35.

* Brzoza - drzewo niezwykłe, “Kwiaty” 1999, nr 1, s. 28-29.

* Bylica – czarodziejskie ziele, ”Kwiaty” 1999, nr 2, s. 10.

* Cis w legendzie i magii, “Kwiaty” 1998, nr  4, s. 13.

* Z gwiazdą, szopką i turoniem, ”Poznaj Swój Kraj” 1999, nr 1, s. 27.

* Patronka słonego skarbu, ”Poznaj Swój Kraj” 1999, nr 6, s. 23.

* Echa pasterskich dzwonków, ”Poznaj Swój Kraj” 1999, nr 9, s. 14-15.

2000

* Wielkotygodniowy obrzęd palenia Judasza w Polsce Południowej, “Twórczość Ludowa” 2000, nr 2, s. 11-13.

* Złotorodne góry. Górnictwo w Karpatach Zachodnich, “Watra”, t. 10, 2000, s. 29-38.

* Tarnina chroniąca od złego, “Kwiaty” 2000, nr 1, s. 9.

* Jak makiem zasiał, “Kwiaty” 2000, nr 2, s. 14.

* Zło boi się jałowca, “Kwiaty” 2000, nr 3, s. 31.

* Pokrzywa – nielubiane ziele, ”Kwiaty” 2000, nr 4, s. 9.

2001

* Leszczynę omijają gromy, „Kwiaty” 2001, nr 1, s. 28.

* Rosła kalina z liściem szerokim..., „Kwiaty” 2001, nr 2, s. 18.

* Oset – wróg czy przyjaciel?, „Kwiaty” 2001, nr 3, s. 12.

* Mirt, „Kwiaty” 2001, nr 4, s. 5.

* W spiskiej zagrodzie, „Poznaj Swój Kraj” 2001, nr 7, s. 24.

* Burzowe dzwonnice, „Spotkania z Zabytkami” 2001, nr 10.

* Skrypt dla nauczycieli – warsztaty Babiogórskiego Parku Narodowego dla nauczycieli  w ramach ścieżki regionalnej:

- Osadnictwo Polskiej Orawy,

- Rok obrzędowy na Polskiej Orawie,

- Kalendarz Gmin Babiogórskich 2002. Kapliczki i krzyże przydrożne.

2002

* Dąb – świadek tysiącleci, „Kwiaty” 2002, nr 1, s. 20-21.

* Rutko, rutko zielona, „Kwiaty” 2002, nr 2, s. 32-33.

* Tojad – ziele pełne sprzeczności, „Kwiaty” 2002, nr 3, s. 23.

* Świerk – duma karpackich lasów, „Kwiaty” 2002, nr 4, s. 16-17.

* Idzie święta Dorota – kolędniczy spektakl spod Babiej Góry, „Twórczość Ludowa” 2002, s. 5-7.

* Oderwana wyspa. Wspomnienie o Rusi Szlachtowskiej, „Poznaj Swój Kraj” 2002, nr 2, s. 24.

* Stanisława Wyrtla na szkle malowanie, „Twórczość Ludowa” 2003, nr 4, s. 11-12.

2003

* Tajemnice dzikiej róży, „Kwiaty” 2003, nr 1, s. 26-27.

* Biały kwiat niewinności, „Kwiaty” 2003, nr 2, s. 31.

* Tajemnicza i zielona, „Kwiaty” 2003, nr 3, s. 21-22.

* Stoi lipka w polu, „Kwiaty” 2003, nr 4, s. 22-23.

* Potęga jodły, „Kwiaty” 2003, nr 5-6, s. 36-37.

* Zbójnickie wotum, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 12, s. 22-23.

*  Teksty do programu Wrota Małopolski:

- Górale Babiogórscy,

- Górale Pienińscy,

- Orawiach,

- Kliszczacy,

- Rusini Szlachtowscy.

* Opracowanie kilkunastu haseł z dziedziny etnografii do Encyklopedii Polskiej

* Podstawowe produkty używane do przygotowania pożywienia; Pożywienie „od    

   święta”; Produkcja nabiału na hali; Naczynia i urządzenia używane do 

   przygotowywania pożywienia: [w:]  Kalendarz  Stowarzyszenia Gmin

   Babiogórskich na rok 2004, Kraków 2003.

2004

* Piastowska Madonna księcia Miłosza, „Miejsca Święte” 2004,  nr 4, s. 39-41.

* Konstancja Arpadówna, apostołka Rusi, „Miejsca Święte” 2004, nr 7, s. 39-41.

* Złota Korona. Morawskie opactwo, „Miejsca Święte” 2004, nr 9, s. 36-38.

* Ze świętą Dorota po kolędzie, „Miejsca Święte” 2004, nr 12, s. 40-41.

* Czerwone jabłuszko, „Kwiaty” 2004,  nr 1-2, s. 32-33.

* Róża – królowa kwiatów, „Kwiaty” 2004, nr 3, s. 8-9.

* Czerwona jarzębina, „Kwiaty” 2004, nr 4, s. 18-19.

* Był las, „Tatry” 2004, nr 2, s. 56-58.

* Czy niedźwiedź ma duszę, „Tatry” 2004, nr 3, s. 57.

* Idzie redyk, „Tatry” 2004, nr 3, s. 82-85.

2005

* Po kolędzie, „Tatry” 2005, nr 1, s. 86-88.

* Jak drzewiej pod Tatrami jadano, „Tatry” 2005, nr 1, s. 89-92.

* Maj – zielony symbol wiosny, „Tatry” 2005, nr 2, s. 86-88.

* Magia lasu, „Tatry” 2005, nr 2, s. 84-85.

* Wielkanoc pod Tatrami, „Tatry” 2005, nr 2, s. 86-88.

* Maryja zstąpiła do Litmanowej, „Tatry” 2005, nr 3, s. 79-81.

* Tatrzańskie hale pełne czarów, „Tatry” 2005, nr 4, s. 62-65.

* Zbójnickie frajerki na szkle malowane, „Tatry” 2005, nr 4, s. 83-83.

* Bluszcz, „Kwiaty” 2005, nr 5-6, s. 9.

* Idą owce ku górom, „Miejsca Święte” 2005, nr 4, s. 52-54

* Z narodzenia Pana..., „Miejsca Święte” 2005, nr 12, s. 44-45.

* Na gorczańskich halach, „Almanach Ziemi Limanowskiej” 2005, nr 20, s. 22-29.

* Magia z gorczańskich polan, „Almanach Ziemi Limanowskiej” 2005, cz. 1, nr 21, s. 30-33;  cz. 2, nr 22/23, s. 32-36.

2006

* Święta noc, „Tatry” zima 2006, s. 26-27.

* Dajze Boze, dajze, coby się udało…, „Tatry” wiosna 2006, s. 102-103.

* Mleczne czary pod Tatrami, „Tatry” lato 2006, s. 101-103.

* Gaździna śmierć, „Tatry” jesień 2006, s. 110-112.

* Magiczne polowanie, „Tatry” zima 2007, s. 94-95.

* Połoniny pełne czarów, s. 115-125; Strój huculski, s. 165-168; Tropami karpackich opryszków, s. 176-182 [w:] Góry Huculszczyzny, Kraków 2006.

2007

* Zając zwiastun wiosny, „Tatry” wiosna 2007, s. 108-109.

* Noc ognia, noc miłości, „Tatry” lato 2007, s. 106-109.

* Siubienice krzesom z wysokiego drzewa ..., „Tatry” jesień 2007, s. 98-101.

* Kolędnicy oderwani od internetu, „Nad Poziom Morza” 2007, nr 12,  s. 48-50.

2008

* Złe się złemu zaleca...,  „Tatry” zima 2008, s. 98-101.

* Woda, wodzicka...,  „Tatry” wiosna 2008, s. 76-79.

* Gadzi król i jego poddani, „Tatry” lato 2008, s.100-102.

* Król karpackiej kniei, „Tatry” lato 2008, s. 90-91.

* Ślad śmierci, „Tatry” jesień 2008, s. 12-13.

* Maryjna pobożność konfederatów barskich, "Zeszyty Sądecko-Spiskie" 2008, t. 3, s. 86-88.

2009

* Smoki, płanetniki i wiatr halny, „Tatry” zima 2009, s. 108-111.

* Magia nocy, „Gazeta Górska” lato 2009, nr  2 (2), s. 22-23.

* Magia jaskini, „Tatry” wiosna 2009, s. 105-111.

* Mokre tajemnice, „Gazeta Górska” jesień 2009, nr  3 (3), s. 18-19.

2010

* Kiedy słońce umiera, „Gazeta Górska” zima 2010, nr 1 (4), s.18-19.

* Piknie i paradnie, „Gazeta Górska” wiosna 2010,  nr  2 (5), s. 24-25.

* Wiatr nie przewieje, mróz nie przemrozi…, „Gazeta Górska” lato 2010, nr 3 (6), s. 18-21.

* Niekoniecznie haftowana, „Gazeta Górska” jesień 2010,  nr 4 (7), s. 43-45.

2011

* Haft rzemiosło czy sztuka, „Gazeta Górska” zima 2011, nr 1 (8), s. 47-48.

* Ciepły piec, „Gazeta Górska” wiosna 2011, nr 2 (9), s. 26-27.

* Magia ludzkiej sadyby, „Tatry” zima 2011, s. 110-113.

* Luli, luli..., „Gazeta Górska” lato 2011, nr 3 (10), s.

* A w tej skrzyni malowanej, „Gazeta Górska” jesień 2011, nr 4 (11), s. 32-33.

* Tajemnicze wieże z kamiennej wyspy, „Gazeta Górska” jesień 2011, nr 4 (11), s. 16-19.

* Kochałak cie chłopce..., „Tatry” lato 2011, nr 3, s. 100-115.

2012

* Magiczna medycyna, „Tatry” zima 2012, nr 1, s. 105-109.

* Litewskie świecidełko w Koronie Europy, „Gazeta Górska” zima 2012, nr 1 (12), s. 47.

* Niekoniecznie z powyłamywanymi nogami, „Gazeta Górska” zima 2012, nr 1 (12), s. 24-25.

* Na sałasie..., „Gazeta Górska” wiosna 2012, nr 2 (13), s. 32-33.

* Pasterskie świętowanie, „Gazeta Górska” lato 2012, nr 3 (14), s. 26-27.

* Babrusie, guślorze, carowniki..., „Gazeta Górska” jesień 2012, nr 4 (15), s. 30-31.

* Górale Babiogórscy o Cyganach, „Tatry” lato 2012, s. 76-77.

2013

* Bydełedcko moje…, „Gazeta Górska” zima 2013, nr 1 (16), s. 32-33.

 

   3.  Artykuły popularne

1. Artykuły tematycznie związane z rokiem obrzędowym

2. Artykuły tematycznie związane z tradycjami chrześcijańskimi w polskiej kulturze ludowej

3. Artykuły tematycznie związane z folklorem słownym Małopolski

4. Artykuły związane z Babią Góra i Zawoją, m. in. do „Kalendarzy Babiogórskich” SGB

4. Artykuły i teksty (do przewodników) o tematyce krajoznawczej

 

   4. Opracowania beletrystyczne

Między innymi: Opowieść z minionych lat [w:] Babiogórskie ścieżki, Poznań 1995, s. 7-77, oraz zbiory legend: Legendy Pienin, Kraków 1996 (wyd. I), 1997 (wyd. II); Legendy o Matce Bożej Ludźmierskiej, Kraków 1997 (wyd. I), 1998 (wyd. II); Legendy Podtatrzańskie, Kraków 1997; Legendy o św. Kindze, Kraków 1998 (wyd. I), 1999 (wyd. II); Legendy wielickiej kopalni, Kraków 1998; Legendy babiogórskie, Kraków 1998, Opowieści halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów, Kraków 2005 (wszystkie opracowania oparte o karpacki folklor słowny).

II. Prace redakcyjne

* redaktor naczelny: Monografia Zawoi, Kraków 1996.

* redaktor naczelny: Z wiatrem halnym śpiewam. Poezje babiogórskie, Zawoja – Kraków 2000.

* członek redakcji a następnie redaktor naczelny “Rocznika Muzeum Etnograficznego w Krakowie” (od 1994 do 2005).

* redaktor naczelny „Rocznika Babiogórskiego” (od 1999 do 2010).

* redaktor naczelny serii COTG PTTK Kraków (od 2010).

   - 2010: Kultura ludowa Górali Babiogórskich,

- 2011: Kultura ludowa Górali Orawskich,

   - 2012: Kultura ludowa Górali Spiskich,

   - 2013: Kultura ludowa Zagórzan,

   - 2014: Kultura ludowa Górali Pienińskich.  

* redaktor naczelny publikacji COTG PTTK Kraków: Edward Wojtusiak, Kultura ludowa w dolinie górnej Łososiny,  Dobra – Kraków 2011.

* redaktor naczelny publikacji COTG PTTK Kraków: Katarzyna Ceklarz, Babcyne korole, Kraków 2012.   

III. Referaty

1984

* Strój górników wielickich – II Ogólnopolska Konferencja “Stroje i ubiory ludowe” –           PAN Kraków

1987

* Zbiory Seweryna Udzieli w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie – sesja      poświęcona Sewerynowi Udzieli w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

* Postać płaczącej Madonny w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia – sesja  “Znaczenie ośrodków kultowych w kulturze narodowej” – Góra Św. Anny

* Zbójnicy w Gorcach – VIII Sympozjum Górskie KTG ZG PTTK “Z krainy Gorców” –       Kraków

1988

* Zbójnictwo na Podhalu – sesja z okazji 30-tej rocznicy śmierci Jakuba Zachemskiego – Związek Podhalan

1992

* Kultura  ludowa Bojków – sympozjum Towarzystwa Karpackiego, Sanok

* Pasterstwo rejonu Babiej Góry – Rada Programowa Babiogórskiego Parku            Narodowego – Zawoja

1993

* Motyw śmierci zbójnickiej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia – sesja   Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego “Oswoić śmierć”,  Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kraków

* Strój ludowy na polskiej Orawie – Spotkanie Orawskie - Centralny Ośrodek Turystyki       Górskiej PTTK, Kraków

* Wkład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w badania nad kulturą ludową Karpat – sesja z okazji 100-lecia PTT, Kraków

1994

* Szlakami tradycji chrześcijańskich na Podkarpaciu – sesja Polskiego Towarzystwa          Turystyczno-Krajoznawczego, Kraków

* Geneza Górali Babiogórskich jako grupy etnograficznej – sesja z okazji Zjazdu    Towarzystwa   Karpackiego

* Kultura ludowa rumuńskiej Bukowiny – sesja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-           Krajoznawczego poświęcona Polakom w Rumunii, Katowice

* Magia i wierzenia kierowców – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Kraków, Kraków

* Sabałowy mit zbójnika i polowaca – sesja z okazji 100-lecia śmierci Jana    Krzeptowskiego-Sabały, Zakopane

1995

* Postać Najświetszej Maryi Panny w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia – Seminarium Pielgrzymkowe, Instytut Geografii  UJ, Kraków

* Przejawy i przemiany religijności ludowej na Polskim Podkarpaciu – sesja UJ, MEK i    AR  “Kontynuacja  i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej”, Kraków

* Z dziejów osadnictwa u północnych podnóży Babiej Góry – sesja z okazji Dnia     Babiogórskiego, Babiogórski Park Narodowy i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK         w Krakowie, Kraków

* Legendy o wizerunkach Matki Bożej na Polskim Podkarpaciu – sesja religioznawcza:       “Tradycja, współczesność i przyszłość Kalwarii Zebrzydowskiej”, Kalwaria         Zebrzydowska

* Elementy mitu bohaterskiego w karpackim folklorze słownym. Zbójnicy. – II       Konferencja na Szczycie: “Góry, literatura, kultura” – Uniwersytet Wrocławski –            Ustrzyki Górne

* Sposoby przedstawiania Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia –       sesja    Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego “Orędowniczko Nasza”, Muzeum        Etnograficzne w Krakowie, Kraków

* Motywy przyrodnicze w legendach o Matce Bożej na Polskim Podkarpaciu – sesja          “Sacrum i Przyroda” UJ, AP, Zawoja

* Obrzędowość okresu Bożego Narodzenia – I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,       Brzesko

1996

* Przemiany świadomości regionalnej Górali Babiogórskich – Konferencja             “Kontynuacja i zmiana w kulturze wsi współczesnej” - UJ, US,  Bielsko-Biała

1997

* Tradycje i legendy związane ze św. Janem z Dukli – sesja “Sacrum i Przyroda” UJ,            AP, Magórski Park Narodowy, Krempna

* Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna – jubileuszowa sesja Rady Gminy Zawoja w 650-lecie powstania wsi, Zawoja

* XIX-wieczni uczeni i badacze o góralach podtarzańskich – w ramach serii odczytów towarzyszących wystawie „Podhalańskie korzenie stylu zakopiańskiego”, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kraków

1998

* Wielkotygodniowy obrzęd palenia Judasza u Górali Babiogórskich – I Przegląd    Obrzędów  Wiosennych, Wilamowice

* Kult Matki Bożej na Podkarpaciu – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna

* Kultura ludowa Bojków – sesja “Sacrum i Przyroda” UJ, AP, Bieszczadzki  Park    Narodowy, Ustrzyki Górne

* Strój Górali Babiogórskich – I Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,     Sucha Beskidzka

* Kult bł. Kingi patronki górnictwa solnego – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Patroni górnictwa solnego – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

1999

* Makowska Szkoła Haftu – II Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,        Sucha Beskidzka

* Ludoznawcza działalność Ludwika Młynka w świetle stulecia PTL – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Karpackie legendy o bł. Kindze – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Magia miłosna u Górali Babiogórskich – PTL, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kraków

* Ślady św. Kingi w Pieninach – sesja “Sacrum i Przyroda” UJ, AP, Pieniński Park    Narodowy, Krościenko

* Zbójnicka zabawa jako wzór zachowania ludycznego mieszkańców Karpat –      sympozjum “Humor, zabawa i zabawka na pograniczach kulturowych i etnicznych” –             Uniwersytet Śląski, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Cieszyn

* Kapliczka przydrożna jako pomnik  kulturowy i historyczny – sympozjum “Turystyka       w obiektach zabytkowych i sakralnych“ – w ramach Międzynarodowego Forum    Turystyki, UJ, AP, Instytut Turystyki, Kraków

2000

* Mała architektura sakralna w rejonie Babiej Góry – III Sympozjum Stowarzyszenia         Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka

* Górnicy wielickiej kopalni – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Karpackie legendy o bł. Kindze – w ramach spotkań cyklicznych “Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Górnicy jako grupa zawodowa – sesja  “Sacrum i Przyroda” UJ, AP, Kopalnia Soli w Wieliczce, Wieliczka

* Obrzędy i zwyczaje górników wielickich – I Międzynarodowy Festiwal Obrzędów Górniczych, Wieliczka 

2001

* Tradycje rzeźby w soli w wielickiej kopalni – w ramach spotkań cyklicznych  „Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Kapliczka przydrożna – wotum czy modlitwa – w ramach spotkań cyklicznych       „Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* Haft – rzemiosło czy sztuka – referat z okazji wernisażu wystawy haftu w Klubie       „Zaułek” w Krakowie

* Postać św. Kingi w sztuce i tradycji – Dni św. Kingi – Wieliczka

* Boże Narodzenie w obrzędzie – oo. Pijarzy – Kraków

* Symbolika chrześcijańska – Koło Turystyczne „Pielgrzym” – Kraków

* Wspólnota ekonomiczna i kulturowa na przykładzie wiodących dziedzin gospodarki na obszarze Babiej Góry – Konferencja  środowisk polskich i słowackich z obszaru  Babiej Góry  pt. Dobre sąsiedztwo – Chyżne

2002

*           Św. Kinga – dzieje – kult – legenda – Dni św. Kingi – Wieliczka

* Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce Południowej: funkcja, forma architektoniczna, kult – Polski Klub Ekologiczny. Sympozjum pt. Wieś polska – współczesne przemiany i rozwój “Zagroda w parku krajobrazowym”

* Mieszkańcy Gorców – kultura ludowa – Gorczański Park Narodowy – Rabka

* Magia Babiej Góry – Akademia Ekonomiczna Kraków. Koło Naukowe             “Wagabunda”

* Budownictwo PodtatrzaKoło Przewodników Tatrzańskich – Kraków

* Pasterstwo w Tatrach i na Podtatrzu – Koło Przewodników Tatrzańskich – Kraków

* Mit opryszka w folklorze słownym Huculszczyzny – sympozjum pt. Odkrywanie Huculszczyzny – Gdańsk

* Wątki zbójnickie w babiogórskim folklorze słownym – IV Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich – Sucha Beskidzka

* Rośliny w tradycji Bożego Narodzenia – Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej

2003

* Babia Góra w  folklorze słownym – sesja naukowa: Ochrona dóbr kultury i  historycznego związku człowieka z przyrodą. Kultura i natura. Ojcowski Park  Narodowy, Ojców

* Osadnictwo wołoskie po północnej stronie Babiej Góry – sesja:  Zofia i Roman Reinfussowie – życie, praca, dzieło – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków

2004

* Zbójnictwo karpackie od narodzin do mitu – sympozjum Związku Podhalan (Oddział w Nowym Targu, sekcja  historyczna)

* Elementy karpackiego folkloru słownego w kulturze Rumunii – sympozjum Koła  Naukowego Rumunistów i Towarzystwa Przyjaciół Rumunii, Kraków

* Tradycyjne formy gospodarowania w rejonie Babiej Góry oparte o eksploatację zasobów przyrodniczych – sympozjum z okazji 50-lecia Babiogórskiego Parku     Narodowego, Jabłonka

2005

* Zbójnictwo na Podhalu – Oddział Związku Podhalan – Kraków

* Dziedzictwo kulturowe Gorczańskiego Parku Narodowego – konferencja z okazji 25-lecia Gorczańskiego Parku Narodowego, Niedźwiedź 

* Folklor słowny Orawy – konferencja z okazji 50-lecia Orawskiego Parku Etnograficznego, Zubrzyca Górna

2006

Magia z huculskich połonin – Konferencja Naukowa „Huculszczyzna – jej kultura i badacze”, Kraków

* Rośliny w dorocznej obrzędowości w Karpatach Zachodnich – XIV Międzynarodowe Seminarim  „Sacrum i Przyroda”, Zubrzyca Górna

* Zbójnicy w karpackim folklorze słownym – wątki i motywy – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mity i rzeczywistość zbójnicka na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze”, Kraków – Bukowina Tatrzańska

* Babiogórskie rękodzieło – haft makowski, zabawki stryszawskie – Konferencja „Tradycje i wartości obszarów wiejskich inspiracją rozwoju regionów Europy” –  Sucha Beskidzka

2007

* Wierzenia  mieszkańców wsi podwielickich – „Pierścień św.  Kingi” – Wieliczka

* Opinie o zbójnikach w literaturze do końca XX wieku – Uniwersytet Śląski, Katowice – Wydział Polonistyki

2008

* Świat niesamowity – demonologia Hucułów – Konferencja: Fundacja ARTica, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, COTG PTTK –  „Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność” – Kraków

* Sceniczna forma obrzędu – Konferencja: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane

* Apokryficzne legendy o Najświętszej Maryi Pannie z obszaru Polskiego Podkarpacia – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka religijna w obszarach górskich”: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu,  Uniwersytet w Preszowie – Bukowina Tatrzańska

* Św. Kinga – patronka białych górników. Między Maramarosz a Wieliczką –  Sympozjum „Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa” – Suceava (Rumunia)

2009

* Podkrakowskie legendy

2011

* Magia huculskich połonin – w ramach cyklu wykładów tematycznych Środy z Vincenzem i Huculszczyzną, towarzyszących wystawie „Na wysokiej połoninie” ; Muzeum Narodowe Kraków

* Haft huculski; między dekoracją a magią; Konferencja „Szlakiem karpackich tradycji ludowych” Organizator: Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ Kraków

* Kult Matki Bożej na polskim Podtatrzu – między rzeczywistością a legendą – Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego – Nowy Targ

* Kim jesteśmy – osadnicze dzieje wsi podbabiogórskich – pow. Sucha Beskidzka –  Kultura ludowa Podbabiogórza – program

2012

* Folklor słowny Podbabiogórza – pow. Sucha Beskidzka – Kultura ludowa Podbabiogórza – program – 26.04.

* Obrzędowość doroczna w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży – Wojewódzka Konferencja Bogactwo kulturowe regionu Małopolski w działaniach edukacyjnych  Kuratorium Kraków i Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu –  19.06.

* Postać Matki Bożej Ludźmierskiej w folklorze słownym Podtatrza; Maryja w wierze Kościoła i w życiu narodu – Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Ludźmierz – Nowy Targ 23-24.10.

* Wychowanie regionalne w zespołach – konferencja, Nowy Targ

* Ruch regionalny w gminie Zawoja – Konferencja przy Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem „Niematerialne dziedzictwo polskich Karpat” – 25 sierpnia – Zakopane

* Karpaccy zbójnicy w kontekście historycznych dokumentów archiwalnych – 29.10 – Rabka

* Magia pasterska w Karpatach – Artykuł II Konferencji Karpackiej „Dziedzictwo kulturowe i wiedza ludowa” – 19-20.11. – Białka Tatrzańska

* Miłość i zdrada czyli zbójnickie frajerki – Konferencja: Dědictví Karpat. Občanské sdružení Koliba a Ognisko Góroli Śląskich v Košařiskách seminář o zbojnictví a pašeráctví – 24.11. –  Horní Lomná  (Czechy)

2013

* Epilog zbójnickiego żywota. Konferencja Zbójnicy i zbójnictwo – prawda i legenda, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 17  

 

IV. Odczyty

1995

* O religijności zbójników – odczyt  dla Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dr   Tytusa Chaubińskiego w Zakopanem, Zakopane

1996

* Misterium wody i ognia – odczyt dla Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa         Ludoznawczego, Kraków

1997

* Haft podhalański – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim Oddziale PTL

* Zdobnictwo związane z Wielkanocą – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego            przy Krakowskim Oddziale PTL

* Techniki haftu słowackiego – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego przy       Krakowskim    Oddziale PTL

* Grupy kolędnicze w Małopolsce – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego przy           Krakowskim Oddziale PTL

1998

* Czepki i chusty – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim      Oddziale PTL

* Gorsety – ich historia i zdobienie – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego     przy Krakowskim Oddziale PTL

* Misteria Pasyjne – odczyt dla Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim   Oddziale PTL

* Haft krzyżykowy na koszulach łowickich – odczyt dla Klubu Hafciarskiego             działającego przy Krakowskim Oddziale PTL

1999

* Pisanki, techniki zdobienia i wzornictwo – odczyt dla Klubu Hafciarskiego             działającego przy Krakowskim Oddziale PTL

* Norwegia - tradycje i kultura – odczyt dla koła PTTK “Pielgrzym”, Kraków

* Legendy o św. Kindze – Miejski Dom Kultury, Wieliczka

* Wielki Tydzień w obrzędach – odczyt dla Klubu Seniora, Nowa Huta

* Boże Narodzenie w obrzędzie i legendzie – odczyt dla Klubu Seniora, Nowa Huta

2000

* Odczyty dla  Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim Oddziale PTL: cykl            “Poznajemy hafty polskie”: haft biłgorajski, krakowski, opoczyński, zalipiański

* Legendy wielickie – Miejski Dom Kultury, Wieliczka

* Kultura ludowa okolic Wieliczki – Miejski Dom Kultury, Wieliczka

* Obrzędy Bożego Narodzenia w okolicach Wieliczki – Miejski Dom Kultury, Wieliczka

* Rok obrzędowy Górali Babiogórskich – warsztaty Babiogórskiego Parku Narodowego       dla nauczycieli pow. Sucha Beskidzka, Zawoja

* Folklor słowny Krakowiaków Zachodnich – warsztaty Ośrodka Kultury im. K.      Norwida dla nauczycieli, Kraków-Nowa Huta

* Cykl odczytów (5) dotyczących wychowania w tradycji regionalnej – Technikum       Kolejowe, Kraków

2001

* Miejski Ośrodek Kultury Wieliczka (w ramach ścieżki regionalnej)

    - Obrzędy zimowe

    - Strój i taniec okolic Wieliczki

    - Obrzędy wiosenne

    - Kapliczki przydrożne

    - Sobótka

    - Demonologia okolic Wieliczki

    - Zabawy dzieci z okolic Wieliczki

    - Legendy o św. Kindze

* Etnografia Karpat Zachodnich – wykłady dla Krakowskiego Koła Przewodników Górskich                        

* Wybrane zagadnienia z kultury ludowej – podział na grupy etnograficzne, sposoby gospodarowania, rok obrzędowy, ikonografia (Małopolska) (w ramach ścieżki regionalnej dla nauczycieli)

* Warsztaty z haftu ludowego (w ramach ścieżki regionalnej dla nauczycieli)

* Górnicy jako grupa zawodowa – Wieliczka (w ramach szkolenia przewodników po   zabytkowej Kopalni Soli)

* Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykłady dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej, Kraków

   - Rok obrzędowy w Małopolsce

- Region i regionalizm

* Wykłady dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej – warsztaty   Babiogórskiego Parku Narodowego – Lipnica Wielka

   - Osadnictwo Polskiej Orawy

   - Rok obrzędowy na Polskiej Orawie

*             Nowohuckie Centrum Młodzieży – zajęcia  dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej

   - Haft ludowy – odczyty i pokaz

* Ośrodek Kultury im. Cyprina Kamila Norwida w Krakowiezajęcia dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej

   -  Baśnie, legendy, opowieści ludowe

* Klub Haftu przy Krakowskim Oddziale PTL i MEK – opieka merytoryczna,              odczyty  i instruktaż haftu w ramach zajęć Klubu:

    - Koszule łowickie

    - Haft kaszubski

    - Haft opoczyński

    - Haft Lasowiaków

   - Haft biały podhalański

   - Ścieg malarski w hafcie ludowym

   - Haft ukraiński – wzornictwo

- Haft ukraiński – techniki

2002

* Miejski Ośrodek Kultury, Wieliczka (w ramach ścieżki regionalnej)

    - Kolędnicy

    - Święci lutowi

    - Legendy krakowskie

    - Kapliczki przydrożne

    - Jak to ze lnem było

    - Przygotowania do zimy

    - Zabawy dzieci z okolic Wieliczki

    - Grudniowi święci

-  Mikołaj i choinka

* Etnografia Karpat Zachodnich – wykłady dla Krakowskiego Koła Przewodników Górskich         

* Wybrane zagadnienia z kultury ludowej (podział na grupy etnograficzne, sposoby gospodarowania, rok obrzędowy, ikonografia (Małopolska) (w ramach ścieżki regionalnej dla nauczycieli)

* Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków – wykłady dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej

   - Rok obrzędowy w Małopolsce

    - Region i regionalizm

* Klub Haftu przy Krakowskim Oddziale PTL i MEK – opieka merytoryczna, odczyty  i instruktaż haftu w ramach zajęć Klubu:

    - Monogramy

    - Haft krzyżykowy

    - Haft tolledo

    - Haft węgierski

    - Haft biały  krakowski

2003

* Miejski Ośrodek Kultury, Wieliczka (w ramach ścieżki regionalnej)

- Legendy o św. Kindze

- Legendy wielickie

- Strój krakowski

- Misterium Pasyjne

- Obrzędy wiosenne pod Krakowem

 -  Wierzenia dawnych Słowian

 - W krakowskiej zagrodzie

 - Tradycyjne zabawy wiejskich dzieci

 - Andrzejkowe wróżby

 - Barbórka-górnicze święto 

 - Krakowskie zwyczaje bożonarodzeniowe

* Cykl „Wieliczka - Wieliczanie” – Małżeństwo, rodzina, ród; rytuał rodzinny

* Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków – wykłady dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej

-   Rok obrzędowy w Małopolsce

-   Region i regionalizm

* Klub Haftu przy Krakowskim Oddziale PTL i MEK – opieka merytoryczna, odczyty  i instruktaż haftu w ramach zajęć Klubu:

Archaiczne ściegi hafciarskie

-  Hafty z Podola

-  Symbolika haftu ukraińskiego

-  Hafty rumuńskie

 

2004

* Miejski Ośrodek Kultury, Wieliczka (w ramach ścieżki regionalnej)

- Karnawał

- Twórczość ludowa

- Haft ludowy

- Wielki Post

- Koronki klockowe

- Obrzędy wielkanocne w okolicach Wieliczki

- Lajkonik

- Andrzejkowe wróżby

- Tradycje szopki lalkowej

* Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków – wykłady dla nauczycieli w ramach ścieżki regionalnej

- Rok obrzędowy w Małopolsce

* Klub Haftu przy Krakowskim Oddziale PTL i MEK – opieka merytoryczna,    odczyty  i instruktaż haftu w ramach zajęć Klubu:

haftowane koszule ludowe

monogramy

haft na aksamicie

haft na suknie

tradycje haftów  łańcuszkowych w zdobieniu strojów ludowych

haft koralikami

parzenice góralskie

adaptacja haftów ludowych do celów użytkowych

-  przetwarzanie wzorów haftów ludowych  na haftowane obrazy

-  nakrycia głowy w ludowych strojach kobiecych – geneza i ich zdobienie

-  haft na papierze w tradycji europejskiej i polskiej

-  hafty Pogórzan

* Pejzaż z kapliczką w tle (dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w  Brzeźnicy)    

* Pasterstwo babiogórskie (w związku z jubileuszową, 25. Jesienią Babiogórską w Zawoi) – GCPKiT Zawoja

* Strój Górali Babiogórskich, przeszłość i współczesność (dla Polskiego Towarzystwa         Ludoznawczego)

* Zbójnictwo karpackie ­(dla Związku Podhalan – Kraków)

* Pieśni Górali Babiogórskich (dla Koła Naukowego Muzykologii UJ – Kraków)

* Wiosenne zwyczaje pasterskie w Karpatach  (dla Krakowskiego Studenckiego Koła Przewodników Górskich)

2005

* Miejski Ośrodek Kultury Wieliczka (w ramach ścieżki regionalnej)

- Jasełka 

- Obrzędy Wielkiego Postu w krakowskim

* Na tropach czarnej śmierci – z cyklu „Wieliczka - Wieliczanie”, Wieliczka

* KlubHaftu przy Krakowskim Oddziale PTL i MEK – opieka merytoryczna, odczyty  i instruktaż haftu w ramach zajęć Klubu:

-  ręcznie haftowane taśmy ozdobne i pasmanteria – techniki i historia wyrobu

-  techniki przenoszenia wzorów haftów na tkaninę

-  historia podwiązki

-  polskie zwyczaje i obrzędy związane z okresem Wielkanocy (w oparciu o ekspozycję MEK)

-  pisanki – historia i techniki zdobienia

* Krakowskie Studenckie Koło Przewodników Górskich

   - Kultura ludowa Karpat (3 wykłady)

* Klub Przewodników Turystyki Górskiej – Kraków

   - Korsyka – krajobrazy i klimaty

* Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych – Kraków

- Echa  misteriów  średniowiecznych  w  ludowych  obrzędach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

2006

* Folklor słowny Podtatrza – Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK Oddziału Gorce  w Nowym Targu

2007

* Zbójnickie frajerki na szkle malowane – Kraków

* Od kloca do Judasza – II Jordanowskie Posiady Historyczne, Jordanów

* Magia  pasterska – Oddział PTTK, Rabka

2008

2009

2010

* Magia połonin – Koło PTTK Gliwice, chatka  „Na Adamach” – 20.03.

* Misterium wody i ognia – sobótki – Lud-Art – Kraków

2011

2012

* Cykl ”Wieliczka - Wieliczanie” – Legendy hagiograficzne i ludowe o św. Kindze

2013

* Cykl ”Wieliczka - Wieliczanie” – spotkanie 185 z serii: „Zabytki Wieliczki” (26)   – Kapliczki i krzyże przydrożne,  24.04.                                             

 

V.  Scenariusze i realizacja wystaw

1991

* Huculszczyzna – Muzeum Etnograficzne w Krakowie

1993

* Oswoić śmierć (współudział) – wystawa Polskiego Towarzystwa       Ludoznawczego, Oddział w Krakowie, Muzeum Etnograficzne, Kraków

1994

* Czas przeszły (wystawa poświęcona kulturze ludowej okolic Suchej Beskidzkiej) –   Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, Sucha Beskidzka

* Haft – rzemiosło czy sztuka – wystawa Klubu Hafciarskiego przy PTL, Muzeum      Etnograficzne w Krakowie

* Ceramika z Kosowa na Ukrainie – Muzeum Etnograficzne w Krakowie

1995

* Nowe jak stare (wystawa poświęcona kopiom strojów ludowych) – wystawa Klubu             Hafciarskiego przy PTL, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

* Orędowniczko Nasza (współudział) – wystawa Polskiego Towarzystwa       Ludoznawczego, Oddział w Krakowie, Muzeum Etnograficzne, Kraków

* Kultura ludowa Górali BabiogórskichEkspozycja stała Babiogórskiego Parku    Narodowego, Zawoja

1996

* Kultura ludowa okolic Suchej Beskidzkiej – Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej,         Sucha Beskidzka

1997

* Na szkle malowane. Malarstwo Janiny Maślanki z Nowego Targu – Muzeum       Etnograficzne w Krakowie

* Haftowane motyle – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim   Oddziale PTL, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

1998

* Sztuka sakralna dookoła Babiej Góry – wystawa Babiogórskiego Parku Narodowego,      Zawoja

* Szklane pacierze. Malarstwo Anny Stopki-Słowińskiej w Kościeliska – Muzeum   Etnograficzne w Krakowie

1999

* Stroje Babiogórców i ich sąsiadów – wystawa Babiogórskiego Parku Narodowego,           Zawoja

* Haftowane obrazy – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim   Oddziale PTL, Klub Osiedlowy Ruczaj, Kraków

* Haft – rzemiosło czy sztuka – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy         Krakowskim Oddziale PTL, Wieliczka, Kopalnia Soli

* Haftowane kwiaty i zioła – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy             Krakowskim Oddziale PTL, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

* Obrazy igłą malowane – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy     Krakowskim Oddziale PTL, Miejski Dom Kultury, Wieliczka

* Okruchy nieba. Prace Anny i Jana Malików – Muzeum Etnograficzne w Krakowie

2000

* Echa pasterskich dzwonków (wystawa poświęcona pasterstwu w rejonie Babiej Góry) – Babiogórski Park Narodowy i Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

* Czarodziejska nitka – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim            Oddziale PTL, Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna

* Haft rzemiosło czy sztuka – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy            Krakowskim    Oddziale PTL – Galeria Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

* Igłą malowane – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy Krakowskim        Oddziale PTL – Klub BPZ Wojskowego Ośrodka Kultury, Kraków

* Panu na chwałę. Kapliczki karpackie w fotografii Piotra Krzywdy – Muzeum      Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie

2001

* Panu na chwałę. Kapliczki karpackie w fotografii Piotra Krzywdy – Miejski Dom Kultury, Wieliczka

2002

* Panu na chwałę. Kapliczki karpackie w fotografii Piotra Krzywdy – Galeria Sztuki – Zamek, Sucha Beskidzka

* Na co dzień i od święta. Ludowy strój na Polskiej Orawie – Muzeum         Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie i  Orawski Park Etnograficzny,  Zubrzyca Górna

* Babiogórska kolęda. Szopki spod Babiej Góry – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie

2003

* By nie zaznać głodu... (wystawa poświęcona pożywieniu w rejonie Babiej Góry) –  Babiogórski Park Narodowy i Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

* W cieniu drzew. Tradycyjna eksploatacja lasu w rejonie Babiej Góry – Babiogórski Park Narodowy i Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

* Zatrzymać czas. Wykorzystanie haftu ludowego w formach użytkowych – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy  Krakowskim Oddziale PTL – Muzeum       Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie

* Zając zwiastun wiosny. Kolekcja Urszuli i Piotra Krzywdów – Muzeum    Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie

* Patroni karpackich pasterzy – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie i  Orawski Park Etnograficzny,  Zubrzyca Górna

* Igłą malowane – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy  Krakowskim Oddziale PTL – Dwór w Stryszowie. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu

2004

* Orawski pielgrzym Ignacy Dziurczak-Brzezowicki – Muzeum          Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie i  Orawski Park Etnograficzny,  Zubrzyca Górna

2005

* Jak pajęczyna...Uroda koronki – wystawa Klubu Hafciarskiego działającego przy  Krakowskim Oddziale PTL – Orawski Park Etnograficzny,  Zubrzyca Górna

* Parzenica – wystawa Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art” przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie – Orawski Park Etnograficzny,  Zubrzyca Górna

VI. Jury

2007

* XXXIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich –– Jesień Tatrzańska – Zakopane – 18-24 sierpień

2008

*  „Babiogórskie Podłazy” – IX Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych – Zawoja – 5 styczeń

*  VI Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna – Olszówka – 12 styczeń

*  Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kulturt – Rajcza – 10 maj

*  Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki – Zawoja – 15 maj

* Nagroda im. Oskara Kolberga – Warszawa – 20 maj

* XXXII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka – 14-15 czerwiec  

*  XL Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane – 22-29 sierpień

*  Powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy – Powiat Sucha Beskidzka – Tarnawa –  wrzesień

2009

*  II Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna – Olszówka – 10 styczeń

*  „Babiogórskie Podłazy” – X Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych – Jordanów – 17 styczeń

* I Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Karniowice – Karniowice – 1 luty

* Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury – Rajcza

* Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki – Zawoja

* XXXIII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka – 13-14 czerwiec

* XLI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane

* Powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy – Powiat Sucha Beskidzka

2010

* IX Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna – Olszówka

*  „Babiogórskie Podłazy” – XII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych – Śleszowice – 9 styczeń

* Gody  Żywieckie (grupy plenerowe) – Milówka – 23 styczeń

* Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury – Rajcza – 8 maj

* Powiatowy Konkurs Gawędziarski  „Podbabiogórskie Posiady” (pow. Sucha Beskidzka) – Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki – Zawoja – 12 maj

* XXXIV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka – 12-13 czerwiec

* Festiwal Folkloru Górali Polskich – Żywiec – 30.07-5.08.

* XLII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane – 20-27.08.

* Powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy – Powiat Sucha Beskidzka – Wysoka – 5 wrzesień

2011

* X Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna – Olszówka – 7 styczeń

* Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury – Rajcza – 7 maj

* Powiatowy Konkurs Gawędziarski  „Podbabiogórskie Posiady” (pow. Sucha Beskidzka) – Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki – Zawoja – 8 maj

* XXXV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka – 18-19.06.

* Festiwal Folkloru Górali Polskich – Żywiec – 30.07.-5.08.

* XLIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane – 19-27.08.

*  Powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy – Powiat Sucha Beskidzka – Bieńkówka – 4 wrzesień

* Konkurs Powiatowy  – „Światy, Podłaźniki i Pająki", organizowany przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury w Budzowie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  – 13 grudzień

2012

* Konkurs wielkanocny – Bieńkówka – 31 kwiecień

* Konkurs Gawędziarski – Gminne Centrum Kultury – Rajcza – 12 maj

* XXXVI Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka – 30.06.-1.07.

* Festiwal Folkloru Górali Polskich – Żywiec – 28.07.-2.08.

* XLIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich – Zakopane – 25-31.08.

*  Powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy – Powiat Sucha Beskidzka – Bieńkówka – 2 wrzesień

* Konkurs Powiatowy II – "Światy, Podłaźniki i Pająki", organizowany przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury w Budzowie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej – 12 grudzień

 

COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródłai autora.

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <