Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Honem bacówka pod:

Bacówka PTTK pod Honem

 Zmiany gospodarcze i polityczne w początku lat siedemdziesiątych XX wieku zaowocowały (w niewielkim oczywiście, ale rewolucyjnym jak na ten ustrój zakresie) możliwością ujawnienia dążeń w turystyce górskiej, które realizowały indywidualny jej charakter. Zwrócił na to uwagę szeroko już wówczas znany wybitny turysta i organizator życia turystycznego – Edward Moskała. Rzucił hasło budowy sieci własnych obiektów przez PTTK w górach. Miały to być obiekty, niewielkie, standardowe, nastawione na obsługę niewielkiego ruchu turystycznego, głównie młodzieżowego. Ich architektura powinna nawiązywać do „architektury gór”, budulec naturalny, nie stanowiący dysonansu z otoczeniem, lokalizacja umożliwiająca stworzenie sieci obiektów górskich w odległości jednego dnia marszu w górach. Obiekt powinien posiadać tzw. świetlicę, w której miało się koncentrować życie turystyczne, powinien też posiadać wystrój odpowiadający tradycji danego regionu. W swoim opracowaniu z sierpnia 1973 roku skierowanym do Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej w Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie opracował główne tezy tego projektu i użył wdzięcznej nazwy Bacówka PTTK.

 Już w 1975 roku powstało pierwsze tego typu schronisko Bacówka PTTK na Rycerzowej. Nie bez uczucia strachu, autor niniejszego opracowania doczytał się o projektach wybudowania ponad 100 takich obiektów na terenie polskich Karpat. Starania o pozyskanie gruntu pod obiekt w Cisnej rozpoczęto w październiku 1977 roku. 28 sierpnia 1979 roku zespół reprezentujący PTTK pod kierownictwem Edwarda Moskały i z udziałem Naczelnika Gminy Cisna wybrał lokalizacje nowej Bacówki PTTK Pod Honem. Ostateczna decyzja o budowie obiektu zapadła podczas spotkania Komisji Oceny Dokumentacji Inwestycyjnej Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej ZG PTTK 28 marca 1979 roku. 4 września 1980 roku przekazano plac budowy i podjęto budowę Bacówki PTTK pod Honem w Cisnej.

 Jak podają źródła historyczna – budowa rozpoczęła się jednak nieco wcześniej. Z właściwym sobie zapałem, podczas pobytu 14 lipca na przewidywanym placu budowy – Edwarda Moskała zwanych przez współczesnych i potomnych Naczelnikiem – zaprzągł do pracy przebywających z nim działaczy PTTK w celu wykopania studni w pobliskim źródle. Pierwsze ocembrowanie zostało wykonane za pomocą kręgu „wypożyczonego” z budowy w Cisnej. Był to jednak już zupełnie inny czas, niż połowa lat 70 XX wieku. Okres inwestycji wydłużał się nieprawdopodobnie (choć dzisiaj to niewiarygodne – po wielu ustaleniach i naradach, licznych przerwach – otwarcie miało nastąpić 31.05.1985 roku). Uroczyste otwarcie nastąpiło 15 listopada 1986 roku, pierwszymi gospodarzami zostali Ilona i Wojciech Chwalińscy.

  Nie był to szczęśliwy okres do realizacji inwestycji. Była prowadzona z różnych powodów (braki materiałowe, brak możliwości finansowania, brak mocy przerobowych – w sposób dzisiaj określony jako nieprawdopodobny) przez 6 lat. Pierwsi dzierżawcy nie podjęli działalności w Bacówce. Rozpoczęła się ona 28.02.1987 roku po objęciu obiektu przez Jana Trzeciaka. W roku tym nocowało w obiekcie 2544 osoby, którym udzielono 8924 noclegów. 24 sierpnia 1988 roku obiekt przejęli Joanna i Eugeniusz Markuszewscy i prowadzą do dzisiaj (2006). Sympatyczny obiekt o tradycyjnej dla bacówek PTTK architekturze i budulcu (drewno i kamień) posiada 46 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4 i 8 osobowych. Nowoczesne toalety, sauna, bufet z całodziennym wyżywieniem zapraszają do korzystania.

opr. Jerzy Kapłon

Literatura:
Akta w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie,
Przewodnik Bieszczady dla prawdziwego turysty – Oficyna Wydawnicza Rewasz wydanie 6 zmienione Pruszków 1999,
Bieszczady słownik historyczno – krajoznawczy cześć 2 Gmina Cisna. Towarzystwo Karpackie Wydawnictwo Stanisław Kryciński Warszawa 1996

COTG PTTK i autorzy opracowań wyrażają zgodę na wszelkie wykorzystywanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <