Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Regulamin Vademecum Górskiego:

Regulamin Vademecum Górskiego

Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Krakowie tworzy na swoich stronach internetowych Vademecum Górskie - ogólnodostępne forum tworzenia i korzystania z wiedzy o górach.  

Zasady tworzenia vademecum:

  1. Tworzenie ogólnodostępnych haseł będzie realizowane poprzez utworzenie strony internetowej związanej z funkcjonującą stroną www.cotg.gory.info z adresem do korespondencji dla zainteresowanych nie tylko korzystaniem, lecz tworzeniem haseł dotyczących wielobranżowej wiedzy o polskich górach.
  2. Hasło może być zgłoszone przez każdego zainteresowanego daną dziedziną wiedzy o górach.
  3. Zgłaszający hasło do encyklopedii faktem zgłoszenia jednocześnie akceptuje reguły funkcjonowania vademecum górskiego COTG PTTK
  4. Zgłaszający hasło przyjmuje do akceptującej wiadomości iż:

a.  za fakt umieszczenia hasła w Vademecum nie należy się wynagrodzenie w postaci honorarium autorskiego,

b.   hasło pojawi się z podaniem autora,

c.   prawa autorskie w zakresie edycji na nośnikach tradycyjnych lub elektronicznych zostaną przeniesione na COTG PTTK z zachowaniem nazwiska i imienia autora (lub pseudonimu autorskiego),

d.   fakt zgłoszenia hasła nie jest jednoznaczny z obowiązkiem jego publikacji na stronach Vademecum,

e.   zgłoszone hasło będzie przed edycją weryfikowane przez zespół redakcyjny stworzony przez COTG PTTK, którego decyzje będą w materii treści merytorycznej ostateczne i nie muszą być konsultowane z autorem. Nazwisko osoby lub zespołu weryfikującego będzie umieszczone przy haśle,

f.   brak zgody na poprawki wynikłe z prac zespołu redakcyjnego spowoduje wycofanie hasła ze strony. 

  1. COTG PTTK ma nadzieję, że wysoki poziom merytoryczny zamieszczonych haseł przyczyni się do wzrostu wiedzy o górach.
  2. COTG PTTK i autorzy opracowań wyrażają zgodę na wszelkie wykorzystywanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <