G A L E R I A


VI Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów 2010

Zimowy Zlot na szlakach Beskidu Śląskiego i Małego w dniach 28 do 31 stycznia 2010 r.

(1/13): (2/13): Otwarcie Zlotu w Ośrodku ZIAD w Bielsku-Białej 28 stycznia 2010 r. (3/13): Na otwarcie zjawiła sie kapela góralska i amatorzy zimowego wędrowania (4/13): Wśród zaproszonych, miły gość ze Słowacji znany polskim turystom Milan Toman
(5/13): Sala powoli się zapełnia (6/13): W uroczystym otwarciu Międzynarodowego Zlotu przedstawiciele władz administracyjnych Bielska, delegacje Klubów Turystów: Czeskiego i Słowackiego, PTTK Oddziału i Zarządu Głównego (7/13): Narciarze i inni zimowi zapaleńcy (8/13): Przemawia przedstawiciel ZG PTTK Edward Kudelski
(9/13): Głos zabrał Miroslav Herchl prezes Klubu Czeskich Turystów (10/13): Wiceprezes ZG PTTK zwraca sie do Milana Tomana ... (11/13): i wrecza mu medal PTTK (12/13): Gość jest widocznie wzruszony, gratulacje składa Komandor Zlotu Jan Nogaś
(13/13): Zanim Beneficjent Medalu poprosi na poczęstunek - napój trzeba wypróbować (okropni są ci paparacci)
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG