Lubań - Przyrodniczo-Kulturowe Dziedzictwo Świata - Przyszłość Turystyczna Regionu?

Dr Andrzej Cząstka z Katedry Architektury Środowiskowej Politechniki Krakowskiej,
z tyłu od lewej: Ligia Jaszczewska COTG, Katarzyna Pelc Radio Kraków, Dominika Serzysko Greenpeace, Jan Malik

(9/29)