G A L E R I A


Lubań - Przyrodniczo-Kulturowe Dziedzictwo Świata
Przyszłość Turystyczna Regionu?

Celem Konferencji 19 czerwca 2008 r. była wstępna ocena zainteresowanych instytucji i stron złożonej problematyki najnowszych planów zagospodarowania południowych stoków Lubania wraz z otuliną Pienińskiego Parku Narodowego dokonana w szerokim aspekcie ochrony zasobów przyrodniczych, interesów turystyki górskiej, jak i prezentacji alternatywnych form zagospodarowania turystycznego sprzyjających ochronie i zachowaniu środowiska przyrodniczego Pasma.

(1/29): Konferencje otworzył Jerzy Kapłon - dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (2/29): Słowo wstępne wygłosił prof. J. Mirek (3/29): (4/29):
(5/29): Wykładu z uwaga wysłuchali uczestnicy konferencji (6/29): (7/29): (8/29):
(9/29): (10/29): (11/29): (12/29): Masyw Lubania leży na trasie migracji pomiędzy Gorczańskim a Pienińskim Parkiem Narodowym <br>oraz Popradzkim Parkiem Krajobrazowym
(13/29): Kolejny prelegent Dariusz Dyląg (14/29): (15/29): Stanowisko wizualizacji wystąpień (16/29):
(17/29): Na gorąco wywiad do Radia (18/29): (19/29): (20/29): Pełne emocji wystąpienie sołtysa wsi Ochotnica
(21/29): (22/29): (23/29): Głos w dyskusji zabrał Piotr Krzywda (24/29):
(25/29): (26/29): Wiele ciekawych szczegółów podał przedstawiciel Nadleśnictwa Krościenko - (27/29): (28/29):
(29/29): Podziekował za liczne uczestnictwo i rzeczową dyskusję Jerzy Kapłon