GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Trasy górskie poza granicami PolskiSpisska Magura
Repisko (1259) z:
- Osturňa przez: Kacvinska Polana 11/6
- Podspady 6/3
- Sedlo pod Prislopom (1081) 4/2
- Magurka (1198) 7/6
Magurka (1198) z:
- Ždiar 5/3
- Mala Frankova przez: dol. Frankovsky Potok 9/5
- Osturňa przez Osturnianske Jazero 10/6
- Osturňa przez Košiarec i Priehrštie (1009) 11/7
- Vel'ka Frankova przez: Polana (973) i Solisko (1123) 12/7
- Sedlo pod Prislopom (Przeł. Zdziarska) 6/5
Bukowina (1176) z:
- Rel'ov lub Hagy lub Hagy-Kehel SAD 11/6
- VeI'ka Frankova przez Furmanec (1040) 11/6
- Magurka(1198) 5/5
- Lendak przez dol. Rieka 11/7
- Bachledova Dolina SAD przez: Mala Polana (1134) 7/4
- Zdiar przez osadę Antosovsky Vrch 6/4
- Vyborna przez: Partizanska Hora (937) i Smrečiny (1157) 12/8
- Spišske Hanusovce przez Plašny Vrch (1041) i Furmanec (1040) 12/6
- Magurske Sedlo (949) przez Smrečiny 13/11
VeI'ka Frankova z:
- Osturna 7/8
- Spiskie Hanuszowce 5/4
Veterny Vrch (1101, 1112) z:
- Vyšne Ružbachy przez Gruň (1039) lub przez dol. Zalažny Potok 10/6
- Vyšne Ružbachy przez Zbojnicky Stol (1021) 13/8
- Kamienka przez kotę 897 13/8
- Straňany przez: Horbalova (1010) 10/6
- Velky Lipnik przez Čiertaz 11/6
- Toporecke Sedlo (802) 12/9
- Podolinec przez: Čuba (869) i Zbojnicky Stol 18/13
- Podolinec przez: Vyšne Ružbachy Kupele 19/14
Toporecke Sedlo (802) z:
- Magurske Sedlo (949) 2/3
- Velky Lipnik przez: dol. Soltysa i Riňava (1005) 16/12
- Velka Lesna przez: dol. Zadny Potok 7/5
Magurske Sedlo (949) z:
- Zalesie przez Hulok (1002) 8/6
- Lechnica przez Rigel (887) i Gerušiak (834) 19/14
- Spišske Hanušovce przez Končisty Vrch (987) 12/9
- Havka przez Gerušiak (834) 11/8
Sedlo pod Prislopom (Przeł. Zdziarska 1081) z:
- Ždiar 6/5
- Osturňa przez: dol. Bystra lub Bystry Vrch (991) 9/6
- Podspady 5/2