- 62 - - 63 -
584) z Ossy przez Zeniową (1367 m) . 8/5
585) z Ossy doliną ........ 7/4
586) z Hankowiec przez Zeniową (1367
m) ............. 9/4
587) z Hankowiec przez Żłobki (817 m)— Wołową (1391 m) ...... 11/6
XIV. Gorgany.
A) Od Wyszkowa po źródła Świcy
588) Przełęcz Wyszkowska — Gorgan
Wyszkowski (1443 m) ..... 5/3
589) schronisko w Świcy—głównym szlakiem—Gorgan Wyszkowski . . . 6/4
590) schronisko w Świcy—Megła Mała
(1240 m)—Megła Wielka (1312 m) 4/3
591) schronisko w Świcy—Menczuł (1454m) ............ 6/4
592) Przełęcz Wyszkowska—Wyszków— Bahonka (1339 m)—Pusty Wierch (1358 m)—Menczuł (1454 m) . . 6/4
593) Seneczów lub Wyszków—Horody-
szcze (1377 m) ....... 5/3
594) Ludwikówka—Horodyszcze (1377 m) 6/4
595) Ludwikówka—Gurgulat (1437 m) 5/3
596) Wyszków—Gurgulat ..... 6/4
B) Chom (1347 m)
597) z Mizunia Nowego przez Szczaw-
ne (1176 m) ........ 6/4
598) z Mizunia Nowego przez Łysą (1150m)—Pianulę (1255 m) ..... 8/6
599) z Sołotwiny Mizuńskiej .... 5/3
600) z Ludwikówki ........ 5/3
C) Okolice Mizunia
601) Mizuń Nowy—Luta (1093 m) . . 4/3
602) Mizuń Nowy—Łysa (1150 m) . . 4/2 603) Mizuń Nowy—Szczawna (1176 m) . . . . . . . . . . . 5/3
604) Brzaza — Kiczera (1082 m) — Bukowiniec (1262 m)—Jaworzyny (1134 m)—Sołotwina Mizuńska .... 8/8
D) Arszyca (Gorgan Ilemski 1589 m)
605) z Ludwikówki przez Pustoszak (1427 m) lub doliną Prawicza na Gorgan Ilemski ....... 8/5
606) z Niagrynia lub Żakli przez Sokołów (934 m) na Gorgan Ilemski . . 10/7
607) z Lisny na Gorgan Ilemski . . . 8/5
608) z Suchodołu przez Sychłos (1316 m) na Gorgan Ilemski ...... 11/8
609) z Meczyszcza przez Niwkę (1280 m) 8/5
610) z Meczyszcza przez Nerjedów (1557 m) na Gorgan Ilemski .... 11/7
611) z Osmołody lub Podlutego przez Nerjedów (1557 m) na Gorgan Ilemski ............ 10/7
Poprzednia strona Następna strona