Wierchy numer 76FILOZOFIA - PSYCHOLOGIA - RELIGIOZNASTWO


BAC ANDRZEJ: W górę serca [wizyta Jana Pawła II pod Wielką Krokwią, czerwiec 1997]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 178-179
1/76

BOCHENEK ZYGMUNT: Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach: dzieje kultu, pieśni, poezji modlitwy ; [il. Dorota Pasierb]. – Ropczyce : „Richmar”, 2000. – 118, [1] s.: il. (w tym kolor.); 18 cm
2/76

BUDNIAK JÓZEF: Ekumenizm w przestrzeni religijnej na Śląsku Cieszyńskim. Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 4 (2000), s. 29-36
3/76

BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1658 roku. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 3, s. 81-91
4/76

DROZDEK MIROSŁAW: Charyzmat Fatimskiego Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. „Niedziela” 2001, nr 30, s. 5
5/76

DUDEK ANTONI KAZIMIERZ: Franciszkanie w Kłodzku. – Wrocław : Wydaw. Św[iętego] Antoniego, 2002. – 90, [1] s.: il. ; 21 cm
6/76

[DWADZIEŚCIA] 20 lat parafii Matki Bożej Królowej Polski na Kmieciach w Przemyślu: praca zbiorowa / pod red. Artura Wilgockiego. – Przemyśl : „Ziemia Przemyska”, 2000. – 199, [2] s., [1] k. tabl.: il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr.
7/76

FITAK FRANCISZEK: Rok misji świętych. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 118-119
8/76

GOSZTYŁA MAREK, PROKSA MICHAŁ: Klasztory i zgromadzenia zakonne w archidiecezji przemyskiej / Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyślu. – Przemyśl : AP, 2000. – 189, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il., 1 mapa; 24 cm
9/76

GÓRALSKI WOJCIECH: Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000). Streszcz. w jęz. wł. „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 3/4, s. 67-83
10/76

GRUSZCZYŃSKA DANUTA: W Wadowicach wszystko się zaczęło... . – Ząbki : „Apostolicum”, 2001. – 45, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 19x21 cm
11/76

HASZCZYN PIOTR WOJCIECH: Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398-1998. – REC.: Zdzisław Budzyński.„Rocznik Przemyski” 2001, z. 3, s. 147-150
12/76

HUCULAK BENEDYKT: O pocieszeniu za przyczyną Błogosławionej Dziewicy: w czterdziestolecie Jej obrazu w Leżajsku. – Streszcz. w jęz. łac. „Quaestiones Selectae” Z. 11 (2000), s. 91-112
13/76

IZYDORCZYK FABIANA, SPYRA JANUSZ: Dzieje Miłosierdzia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876-2001) / Fabiana Izydorczyk, Janusz Spyra. – Kraków : „Salwator”, 2002. – 150, [6] s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm
14/76

JANKOWSKA-MARCOL KATARZYNA: Religijność ludowa a obraz świata : na przykładzie Wisły i Trójwsi Beskidzkiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Literatura Ludowa” 2001, nr 4/5, s. 3-21
15/76

KALWARIA Zebrzydowska – polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Polskiego / pod red. Czesława Gnieckiego ; [Dorota Benowska et al.] – Kalwaria Zebrzydowska: „Calvarianum”, 2002. – 527 s.: il., mapy; 25 cm. - Nazwy aut. na s. 525-527. Streszcz. ang.
16/76

KARLAK GRAŻYNA: Odpust w Danielkach [22 września 1996 r.]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 280-282, fot. W. Pilarczyk
17/76

KARLAK JADWIGA: XII Światowe Dni Młodzieży [pobyt grupy młodzieży z Jabłonki w spotkaniach z Ojcem Świętym – Janem Pawłem II w Alzacji i Paryżu]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 214-216
18/76

KOCZELA STANISŁAW: Stulecie kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Błażowej. – Błażowa : [Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 2000. – 115 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm
19/76

Die KONFESSIONELLEN Verhältnisse im Teschener Schlesien von Mittelalter bis zur Gegenwart: = Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności / hrsg. von Peter Chmiel und Jan Drabina. – Ratingen : Stifung Haus Oberschlesien ; Chorzów : Jan Drabina, 2000. – 362 s : il. ; 21 cm. - (Tagungsreihe der Stiftung Hans Oberschlesien ; Bd. 9). Tekst pol., niem. – Streszcz. niem. i pol. przy ref. – REC.: Kazimierz Dola. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 20 (2000), s. 518-521. – REC.: Piotr Ryguła. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 35, z. 1 (2002), s. 191-197.
20/76

KOTAS MARGITA, WOYNAROWSKA KATARZYNA: Sursum Corda!: 100 lat krzyża na Giewoncie. „Niedziela” 2001, nr 39, s. 15-18
21/76

KOWALCZYK EMIL: Orawskie Sanktuarium na Danielkach [polowa Msza Święta 1996, 1997]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 191-194
22/76

KROCHMAL ANNA: Greckokatolicki Konsystorz Biskupi i jego kancelaria na przykładzie diecezji przemyskiej (1786-1946). – Streszcz. w jęz. ang., fr., ros. „Archeion” T. 102 (2000), s. 92-109
23/76

MICHALSKA MAŁGORZATA: Religia jako wyznacznik tożsamości etnicznej ludności polskiej na Zaolziu. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 2 (1999), s. 257-266
23/76

MROZOWICZ WOJCIECH: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku : ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – 239 s. ; 24 cm. – („Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” ; 143). Streszcz. niem. - Biblogr. Indeksy
24/76

PĄCZEK JERZY: Organizacja i niektóre funkcje parafii Żegocina w XIV-XVIII w. „Rocznik Bocheński”. T. 3: 1995 s. 77-132
25/76

PAŁYGA JAN: Sanktuarium Kałków-Godów: Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski na Ziemi Świętokrzyskiej. – Wyd. 4 posz. – Ząbki : „Apostolicum”, 2001. – 109 s., [28] s. tabl.: kolor.; 17 cm
26/76

PIELGRZYMKA papieska [ 4-7 czerwca 1997 r.]: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 36
27/76

PŁONKA AGNIESZKA, PŁONKA TOMASZ: Wizyta Papieża Jana Pawła II na Podkarpaciu w 1997 roku. – Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 2001. – 58, [13] s., [12] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm
28/76

PONIEWIERSKI JANUSZ: Papieskie przesłanie dla rodzinnego miasta: „Wadowice, będę się modlił o dobro dla ciebie”. „Wadoviana” Nr 6 (2001), s. 5-9
29/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[ARIAN].: Wziąłem udział w kalwarii orawskiej [uroczystości na Danielkach 17 września 1995 r. poświęcone Matce Boskiej Bolesnej]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 278-280
30/76

ROGOWSKI ROMAN EUGENIUSZ: Mistyka Tatr. – Kraków : „Znak”, 2002. – 230, [2] s.: il.; 17 cm
31/76

ROJEK MARIAN: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchowego w Przemyślu w roku akademickim 2000/2001. „Premislia Christiana” T. 9 (2001), s. 423-439
32/76

RUCIŃSKI HENRYK: Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku. – Białystok 2001. – REC.: Tadeusz M[ikołaj] Trajdos. „Nasza Przeszłość” T. 97 (2002), s. 437-448
33/76

SANKTUARIUM Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce: przewodnik dla pielgrzymów / [wybór i oprac. tekstów Janusz Mierzwa, Ryszarda i Jan Czaja]. – Korczyna : Edycja „Emaus”, 2000. – 110 s., [16] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm. – Bibliogr.
34/76

SCHMIDT PAWEŁ: Religia i tożsamość w poglądach mieszkańców Podhala. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 3 (1999), s. 245-253
35/76

SŁOTWIŃSKA HELENA: Bierzmowanie w diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku. Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Teologiczne”. – (Lublin) – 2001, z. 6, s. 249-261
36/76

SŁUSZKIEWICZ BARBARA: (Osiemnastowieczny) XVIII-wieczny inwentarz kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Katarzyny i kaplicy pod wezwaniem św. Anny w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 108-116
37/76

SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej w Brzostku: „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 153-156
38/76

STANASZEK BOGDAN: Kalendarium wydarzeń w parafii Brzostek za lata 1965-1994. „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 107-141
39/76

STEFANIAK PIOTR: Klasztor Sióstr Dominikanek w Przemyślu 1595-1782: pierwsza na terenie Archidiecezji Przemyskiej Żeńska Wspólnota Zakonna. „Premislia Christiana” T. 9 (2001), s. 387-398
40/76

STUDNICKI GUSTAW: Z dziejów kultu wadowickiej Madonny: pamiątka koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wadowice 16 czerwca 1999 roku. – Wadowice : „Grafikon”, 1999. – 32 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm. - Streszcz. ang., fr., wł. - Bibliogr.
41/76

SZEWCZYK CZESŁAW: Sprawozdanie z działalności parafii Brzostek w latach 1994-2000. „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 142-148
42/76

ŚLĘZAK MONIKA: Wpływ wyznania oraz postawy duchownych na orientację narodową i świadomość etniczno-narodową Łemków. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Religioznawczy” 2001, nr 2, s. 109-122
42/76

TARNOWSKI JULIAN: Zmiany granic rzymsko-katolickiej diecezji przemyskiej w latach 1925-1992. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia” Z. 9 (2001), s. 174-192
43/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ]: Rekatolizacja parafii w Krempachach i Nowej Białej w XVII stuleciu. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 68-75
44/76

WISZEWSKI PRZEMYSŁAW: Zakony z terenów dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego: życie klasztorne w XIII – pierwszej ćwierci XVI w. – Świdnica : Muzeum Dawnego Kupiectwa: „Rotgryf”, [2002]. – 71 s.: il. 24 cm
45/76

WOJNAROWSKI MICHAŁ JÓZEF OC: [Parafia w Chyżnem – uroczystości 50-lecia urodzin ks. bp Jana Szkodonia, 55-lecie zawarcia małżeństwa Jana i Joanny Szkodoń – wiersz Karola Tisończyka]. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 107-110
46/76

WOJNAROWSKI MICHAŁ JÓZEF OC: 600-lecie Karmelitów w Polsce : kontemplacyjni bracia. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 183-188
47/76

WOJNAROWSKI MICHAŁ JÓZEF OC: Uroczystości jubileuszowe w Chyżnem [210 rocznica powstania parafii]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 253-256, [1] k. tabl., fot.
48/76

WRONICZ JADWIGA: Kazania cieszyńskie z XVIII wieku ks. Henryka Brauna : tekst i analiza języka / Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. – Cieszyn ; Kraków Uniwersytet Śląski, 2001. – 301, [3] s.: il.; 24 cm. – Bibliogr.
49/76

ZAKOPIAŃSKIE medytacje różańcowe / oprac. tekstów Wincenty Łaszewski. – Ząbki: „Apostolicum”, 2001. – 47, [1] s.: il. kolor.; 17 cm. – Bibliogr.
50/76Etyka


TAŁASIEWICZ MIESZKO: Imperatyw kategoryczny w etyce alpinizmu. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 26-32
51/76Psychologia


KOT DOBROSŁAW: Filozofowie i górale [Podhale]. „Logos i Ethos”. – 2001, nr 2, s. 24-40. Na marginesie książki „Historia filozofii po góralsku”
53/76Personalia


GÓŹDŹ KRYSTYNA: Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu dla Jana Pawła II. „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 13-14, fot.
55/76

JĘDRYSKO BARBARA: Ojciec Święty Jan Paweł II na lotnisku w Nowym Targu w czerwcu 1979 roku. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 159-166
56/76

JUCHAS TADEUSZ: Mamo, mamo niebo się otwiera.[Ojciec Święty w Ludźmierzu 7 czerwca 1997 r.] „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 7-12, fot.
57/76

KOWALCZYK EMIL: XX-lecie proboszczowania w Lipnicy [ks. Bolesława Kołacza]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 198-200
58/76

[KOWALCZYK EMIL] E. K.: Hołd Orawy Ojcu Świętemu. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 180-182
59/76

[KOWALCZYK EMIL] E. K.: Ojciec Święty był nad Lipnicą…. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 183-186
60/76

KOWALCZYK EMIL: Tablica ku czci Piotra naszych czasów [w kaplicy na Danielkach]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 257-262, fot. Władysław Pilarczyk
61/76

KUBANI PAWEŁ PIOTR: Orawa wita Ojca Świętego. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 163-169, fot.
62/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Papież w Górach. Chodź na Turbacz… „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 188-191
63/76

OZOROWSKA ANTONINA: Z Ks[iędzem] Prałatem Franciszkiem Juraszkiem przez 20 lat w Klubie Inteligencji Katolickiej przy Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 156-158
64/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW: Orawa ma swego Biskupa [Jan Szkodoń]. „Orawa : Towarzystwo Przyjaciół Orawy”. R. 8: 1996 nr 34 s. 3-20, fot.
65/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[ARIAN].: Z życia Andrzeja Stachury – pierwszego pustelnika pienińskiego. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 23-26, faksm.
66/76

STEGNER TADEUSZ: Pastor Teodor Haase na Śląsku Cieszyńskim: przyczynek do dziejów protestantyzmu w XIX wieku. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” Nr 154 (2002), s. 31-45
67/76

STOPA GRAŻYNA: Śladami kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego w Jarosławiu i w Zarzeczu. – Jarosław : „Gras”, 2001. – 54, [4] s., [7] k. tabl. złoż., [4] s. tabl. luz. : il. (w tym kolor.); 22 cm. - Bibliogr.
68/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót