Wierchy numer 76Zagadnienia ogólne


BRUSKI JAN JACEK: Nowe publikacje łemkoznawcze. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 270-273
69/76

GRODZISKI STANISŁAW: O kronice żywieckiej z XIX wieku słów parę. [Dzieło ks. Franciszka Augustyna] „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo - Ekonomia” T. 25 (1998), s. 311-319
72/76

SAKWERDA JAN: Ziemia Kłodzka w medalierstwie dawnym i współczesnym: materiały do katalogu. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 103-120
73/76Archeologia


BLAJER WOJCIECH: Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworski (stan. 163 na obszarze AZP 104-79). – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 141-148
74/76

BURDO NATALIA B.: The influence of Western and Central Carpathian Region cultures in the materials of the final phase of Tripolje a in the Middle Dniestr territory. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Archeologica Carpathica” T. 36 (2001), s. 5-38
75/76

DEMIDZIUK KRZYSZTOF: Bóbr w archiwaliach archeologicznych do 1945 roku. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 41-44, streszcz. niem., czes.
76/76

DEMIDZIUK KRZYSZTOF: Kreis Waldenburg w świetle archiwów archeologicznych do 1945 roku. „Silesia Antiqua” T. 41 (2000), s. 207-229
77/76

DOMAŃSKI GRZEGORZ: Ślęża w pradziejach i średniowieczu. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2002. – 176 s.: il., mapy; 30 cm. – Streszcz. niem. – Bibliogr.
78/76

FLOREK MAREK: Rozpoznanie grodzisk na terenie województwa podkarpackiego. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000), s. 7-39
79/76

FOLTYN EDELGARDA M., FOLTYN EUGENIUSZ: Nieznane zabytki o charakterze „nieużytkowym” z zachodniej części Karpat Polskich. „Wiadomości Archeologiczne” T. 54 (1995/1998), s. 162-164
80/76

GANCARSKI JAN, MUZYCZUK ANNA: Podkarpackie Pompeje [Badania archeologiczne w Krośnie]. „Kamerton” 2000, nr 1/2, s. 115-119
81/76

GEDL MAREK: Brązowe groty oszczepów z podłużnymi żeberkami na tulei po północnej stronie Karpat. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 1, s. 3-16
82/76

KIEFERLING GRZEGORZ: Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1999 r. na wielokulturowym stanowisku nr 8 w Radawie, pow. Jarosław. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 55-66
83/76

KIEFERLING GRZEGORZ: Starożytne zabytki z jarosławskich zbiorów prywatnych: kwerenda z lat 1900-2000. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 127-140
84/76

KIEFERLING GRZEGORZ: Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych: kwerenda z roku 2001. Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 1, s. 75-83
85/76

KOPACZ JERZY: Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych. – Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2001. – 204, [3] s.: il., mapy; 30 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. Indeks
86/76

KOPERSKI ANDRZEJ: Obserwacje archeologiczne odcinka wału grodziska w Przemyślu przy ul. Królowej Jadwigi. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 1, s. 129-138.
87/76

KOPERSKI ANDRZEJ: Rezultaty wstępnych badań archeologicznych nad dawnymi umocnieniami ziemnymi Przemyśla. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 99-112
88/76

KOSTEK ADAM, PARADYŁO WOJCIECH: Nowe kurhany w okolicy Jarosławia. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 119-125
89/76

WILK STANISŁAW: Importy rzymskie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 89-92, fot. G. Pakulski, streszcz. niem., czes.
90/76

WOŁOSZYN MARCIN: Zausznica (?) z ażurowymi, „wycinanymi” paciorkami z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. – Streszcz. w jęz. niem. „Acta Archeologica Carphatica” T. 35 (1999/2000), s. 271-286
91/76Heraldyka


KOWALCZYK JULIAN: Herb powiatu nowotarskiego. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 183-188
92/76

KRYNICKI JERZY: Krynicki o Krynickich. „Almanach Muszyny” 1997 s. 34-37.
93/76

PANIC IDZI: Scuta Nobilium Ducatus Teschinensis: zbiór herbów szlachty księstwa Cieszyńskiego: wprowadzenie do badań. „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 86-88
94/76

PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Zagadka tzw. Orderu konfederatów barskich Kazimierza Pułaskiego. „Almanach Muszyny” 1995 s. 11-17, rys.
95/76

TRAJDOS TADEUSZ MIKOŁAJ: Kryniccy w świetle herbarzy. „Almanach Muszyny” 1996 s. 23-33, fot.
96/76

TRAJDOS TADEUSZ MIKOŁAJ: Tajemnica Krynickich. „Almanach Muszyny” 1997 s. 38-41, rys.
97/76Sfragistyka


MARCISZ BEATA: Świdnickie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „Rocznik Świdnicki” T. 28 (2000) s. 44-47
98/76Genealogia


FAMILIA Silesiae. T. 1 / [red. Idzi Panic, Wacław Gojniczek, Mariusz Makowski]: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie. – Cieszyn : PTH. O, 1997. – 54 s., [4] k. tab. kolor.: il.; 24 cm. Tekst częśc. czes. – Streszcz. niem. przy pracach. – Bibliogr. przy pracach
99/76

FAMILIA Silesiae. T. 2 / [red. Idzi Panic, Wacław Gojniczek, Mariusz Makowski]: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie. – Cieszyn : PTH. O, 1997. – 66, [2] s.: il.; 24 cm. Tekst częśc. czes. – Streszcz. niem. przy pracach.
100/76

PŁATEK PIOTR: Księga rodu podhalańskiego Styrczulów a w szczególności rodziny Styrczulów-Maśniaków. – Zakopane: Kraków: S. F. [Stowarzyszenie Folklorystyczne]. – „Teatr Regionalny”, 1999. – 331 s., [1] k. tabl. kolor. złoż.: il.; 21 cm. Tyt. okł. i grzbiet.: Księga rodu podhalańskiego – Styrczulów
101/76

SZCZEKLIK JÓZEF, WOJNARSKI WIESŁAW: Zarys dziejów mieszkańców Pilzna. – [Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2001]. – 445 s. : il., mapa, err.; 21 cm. - Bibliogr.
102/76Epigrafika


MAKOWSKI MARIUSZ: Tablica epigraficzna z 1781 roku w dawnym gimnazjum katolickim w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000) s. 96-99
103/76

PANIC IDZI: Z badań nad epigrafiką cieszyńską w dawnych wiekach. „Watra” 1998 s. 111-117
104/76Historia gospodarcza


KOCIUBIŃSKI KRZYSZTOF: Euroregion Nysa: polityka informacyjna i opinie mieszkańców województwa jeleniogórskiego. – Wrocław, 2000. – REC.: Zbigniew Kurcz. „Orbis Linguarum” Vol. 16 (2000), s. 232-234
105/76

KIRYK FELIKS: Lokacje miast w południowej części ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku. . Wykład wygłoszony na sesji popularnonaukowej „Dzieje miasta Nowego Targu” w dniu 18 czerwca 1996 roku w Nowy Targu. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 22-27
106/76

MAŁECKA-MYŚLIK MAGDA: Miodowa wioska – Kamionna. „Almanach Muszyny” 1995 s. 72
107/76

SUCHA Beskidzka. – Kraków, 1998. – REC.: Zbigniew Cichawa. „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” Nr 1 (2001), s. 290-293
108/76Historia polityczno-społeczna


ADAMCZYK MIECZYSŁAW JERZY: Emigracja z ziem polskich na Węgry 1630-1859. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 9-59, rys., streszcz. ang.
109/76

ADAMSKA-HEŚ DAGMARA: Burgrabiowie księstwa świdnicko-jaworskiego w drugiej połowie XIV w. „Śląski Kwartalnik Historyczny” 2001, nr 2, s. 213-223
110/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Kościół łaciński na polskiej Orawie – przedwczoraj, wczoraj i dziś. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 87-94, mapa, bibliogr. s. 94
111/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Niepodległa (?) Słowacja 1938-1939. „Orawa”R. 9: 1997 nr 35 s. 91-93
112/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Polskie rewindykacje terytorialne w Karpatach jesienią 1938 r. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 107-113
113/76

ANI my Lachy, ani my górale: opowieści i przepisy z gminy Stryszów : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Łopata ; materiał zbierali i spisali Justyna Mokras [et al.]. – Stryszów : „ECEAT [European Centre for Ecological Agriculture and Tourism] – nd”, [2000]. – 88 s. : il., mapa ; 21 cm
114/76

BABENBERG A.: Limanowa und das III Energiegesetz. – London ; Bayreuth ; Wien, 1994. REC. Józef Szymon Wroński, Tomasz Biedroń. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 249-252
115/76

BARANOWSKI ANDRZEJ, MILEWSKI JANUSZ, PODOLECKI FELIKS: Prowizoria powiatu jeleniogórskiego 1945-1947: III sesja popularna, Jelenia Góra – 18 listopada 2001 roku. – [Jelenia Góra] : Jeleniogórskie Stowarzyszenie Filatelistów i Kolekcjonerów, 2001. – 30, [2] s.: il.; 21 cm. Bibliogr.
116/76

BAZIELICH WIKTOR: Starosądeckie domy rynkowe i ich dawniejsi właściciele. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1996. – 219 s. REC.: Julian Dybiec. „ Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 218-219
117/76

BAZIELICH ZYGMUNT: Elekcje władz miejskich Starego Sącza w XVII w. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 11-20
118/76

BIAŁKOWSKI WIESŁAW: Arłamów bez kurtyny : tajne łamane przez poufne. – Arłamów : Ośrodek Wypoczynkowy „Arłamów”, 2002. – 292 s.: il. (w tym kolor.); 20 cm
119/76

BIEDROŃ TOMASZ: Powstanie i działalność Zrzeszenia WIN w powiecie limanowskim (1945-1946). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 50-59
120/76

BIEDROŃ TOMASZ: Referendum ludowe (30.VI.1946 r.) w powiecie limanowskim. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 69-75
121/76

BIENIEK JÓZEF: Harcestwo sądeckie lat okupacji 1939-1945. – Nowy Sącz, 1994. REC. Zbigniew Mordawski. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 266-267
122/76

BOCZOŃ WŁADYSŁAW: Gorliccy Sybiracy. – Gorlice, 1993. REC.: Zbigniew Mordawski. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 268-269
123/76

BOGACZ TERESA: Miejsce Ziemi Kłodzkiej w podziale śląskiej przestrzeni (na przykładzie XVIII-wiecznych przewodników po regionie). „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 121-128
124/76

BORCZ ANDRZEJ: Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach „potopu” 1655-1657. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1999. – 139 , [3] s., [2] k. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - REC.: Krzysztof Wolski. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000), s. 353-355. – REC.: Andrzej Kazimierz Mielnik. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 211-214. – REC.: Antoni Kanas „Rocznik Przemyski” 2001, z. 3, s. 150-152
126/76

BOROWICZ CZESŁAW: Słowo o Jubileuszu Miasta [650-lecie nadania praw miejskich Nowemu Targowi]. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 7-8
126/76

BRYGIDYN ANDRZEJ: Sanocka lista katyńska : jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej. – Sanok : Andrzej Brygidyn, 2000. – 90 s.: il., mapy; 21 cm
127/76

BRYNKUS JÓZEF: Głowacki czy Szela – chłopski bohater w edukacji historycznej XIX wieku. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 183-191, fot.
128/76

BUŁAWA EDWARD: Ludwik Klucki (1801-1877) na tle rozwijających się ruchów politycznych i narodowych na Śląsku Cieszyńskim „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 38-49
129/76

BUŁAWA EDWARD: Uwagi w związku z wydawnictwem pod redakcją Adama Szczygła „Ks. Mateusz Opolski – jeden z pierwszych i najznamienitszych budzicieli polskości na Śląsku Cieszyńskim”.„Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 145-151
130/76

CEPIK KRZYSZTOF: Wokół Bieszczadów: szkic historyczny. – Poznań : FL [Fundacja Literacka], 2001. – 67 s.: il.; 21 cm
131/76

CETWIŃSKI MAREK: „Bolezlaus fatuorum opera exercuit”: z dziejów poczucia humoru średniowiecznych Ślązaków. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” Nr 152 (2001), s. 288-299
132/76

CZAJKOWSKI JERZY: Studia nad Łemkowszczyzną. – Sanok, 1999. – REC.: Zygmunt Kłodnicki. „Lud” T. 85 (2001), s. 353-356
133/76

DALECKI MACIEJ: Nielegalne rzemiosło i handel w Przemyślu w latach 1930-1939. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 49-66
134/76

DROŹDZIK WŁADYSŁAW: Najpiękniejsza karta z historii Kęt. „Watra” (Bielsko-Biała) 1998, s. 47-60. Pobyt Józefa Piłsudskiego i I Brygady w 1915 r.
135/76

DUBIAŃSKI WACŁAW: Skład władz gminnych Cieszyna w okresie międzywojennym. „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 103-112
136/76

DUBIEL ARTUR STANISŁAW: Pogórze Karpackie – Ryglice. – Słupsk : Artur S. Dubiel, 1998. – 44 s., [16] s. tabl.: il. (w tym kolor.), mapy; 21 cm. U dołu s. tyt.: Literatura faktu. – Nazwa wydaw. w cop. Bibliogr.
137/76

DUĆ-FAJFER HELENA: Być Łemkiem w PRL-u. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” Z. 36 (2001), s. 141-172
138/76

DUĆ-FAJFER HELENA: Łemkowie – charakterystyka etniczno-kulturowa. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 55-64
138/76

DUDA TADEUSZ: Rozmieszczenie ludności niepolskiej w połudn.-wsch. powiatach województwa krakowskiego w okresie międzywojennym. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 36-41
139/76

DUDA TADEUSZ: Z życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych w powiecie nowosądeckim w okresie międzywojennym. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 61-68
140/76

DUDRA STEFAN: Łemkowie na Środkowym Nadodrzu (1947-1956). – Streszcz. w jęz. niem. „Studia Zachodnie” Nr 4 (1999), s. 197-216
141/76

DYBIEC JULIAN: Dzieje miasta Nowego Sącza w czasach autonomii galicyjskiej (1867-1918). Kraków: „Secesja”, 1993. – 390 s.: il.; 24 cm
142/76

DZIEJE miasta Nowego Sącza.: T. 3 / pod red. Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty. – Kraków, 1996. – 1004 s. REC.: Józef Długosz. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 215-217
143/76

FELCZAK WACŁAW: Służba kurierska w latach II wojny światowej. Wprowadzenie Mieczysław Mantyka. „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 55-62
144/76

FILIPCZAK-KOCUR ANNA: Rękopis znaleziony w... Odessie : z dziejów gimnazjum i szkoły ludowej w Cieszynie. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Śląsk Opolski” 2002, nr 1, s. 61-63
145/76

FIRSZT STANISŁAW: Osadnictwo średniowieczne nad Bobrem. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 23-32, mapy
146/76

FITOWA ALINA: Inspektorat AK Nowy Sącz w okresie powtórnej konspiracji (kwiecień – maj 1945): dokumenty. „Studia Historyczne” 2001 z. 3 s. 467-492
147/76

FLASZA JAN: Bochnia i region w świetle wybranego piśmiennictwa lat ostatnich. „Rocznik Bocheński”. T. 1: 1993 s. 7-26
148/76

FONFARA EWA: Formy organizacyjne życia społeczno-kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. „Watra” (Bielsko-Biała) 1997 s. 31-42
149/76

FRYŹLEWICZ MAREK: Odkrywanie historii: Romowie w Nowym Targu w 1951 r. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002) s. 91-102
150/76

FUDALI ROBERT: Rola społeczna nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2002 nr 1/2 s. 175-205
151/76

GANCARZ ANDRZEJ: Społeczność miasta Muszyny w latach 1918-1939. „Almanach Muszyny” 1995 s. 37-41, fot.
152/76

GARBACIK JÓZEF: Tarnowiec: gmina zbiorowa powiatu jasielskiego: szkic historyczny z 10 ilustracjami i mapką. – Krosno : „Apla”, 2002. – 106, [3] s.: il., mapa; 24 cm. Repr., oryg.: Kraków, 1938. Indeks
153/76

GINALSKA TERESA: Młody Łemko płacze za górami. [Świadomość etniczno-narodowa mniejszości łemkowskiej]. „Przegląd” 2001 nr 15 s. 8-9.
154/76

GIRTLER KAZIMIERZ: Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej. – Przemyśl 1999. – REC.: Maciej Dalecki. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 14 (2000) s. 311-315
155/76

GLENSK JOACHIM: Konfiskaty gazet i czasopism polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1921. „Kwartalnik Opolski” 1999 nr 2/4 s. 52-73
156/76

GLIWA ANDRZEJ: Ostatni napad tatarski na ziemię przemyską z 1699 r. Streszcz. w jęz. ang. „Studia Historyczne” 2000, z. 4, s. 569-591
157/76

GŁOWACKI ZBIGNIEW: Iwonicz : nasze korzenie. – Krosno ; Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2002. – 157, [3] s., [3] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm. Bibliogr.
158/76

GORBAL MIKOLA: Łemkowskie losy / rozm. przepr. Iza Chruślińska, Piotr Tyma. „Zeszyty Historyczne” Z. 139 (2002) s. 26-37. Ludność wysiedlona w ramach akcji „Wisła” do ZSRR
159/76

GRODZISKI STANISŁAW: Rok 1846 w Galicji – przyczyny i konsekwencje. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 7-14
160/76

GRUNAU-JEŻÓW: kronika Gminy. – Jelenia Góra, 1999 .- 212 s. REC.: Ivo Łaborewicz. .„Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 222-224
161/76

GRZESIK RYSZARD: Sesja „Stredoveké dejiny Spiša a vývoj zámkov v údoli Popradu”: (Stará Ľubovňa, 5-6 października 2001). „Studia Historyczne” 2002 z. 1 s. 120-122
162/76

GURBA BOGUMIŁA: „Solidarność” w Gliniku-Gorlicach 1980-1989. – Gorlice : Fundacja CDCN ; Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 2000. – 91 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 8). Indeks
163/76

HISTORIA Starego Sącza.: T. 2, 1938-1980 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. Kraków, 1995. – .REC.: Jerzy Jarowiecki. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 241-243
164/76

HONKISZ WŁADYSŁAW: Jest taka wieś Kozy. – Bielsko-Biała : Bielskie Zakłady Graficzne, 1997. – 171 s.: il.; 20 cm
165/76

JAKUBOWICZ JERZY: Polski nie wyrzekniemy się : Habsburgowie z Żywca. „Rzeczpospolita” 2001, nr 204, s. D1-D3
166/76

JANKIEWICZ PATRYK REMIGIUSZ: Zarys dziejów Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. – Kraków: „Faber”, 2001. – 172 s.: il. (w tym kolor.); 23 cm. Bibliogr. Indeks
167/76

JANOWIAK AGNIESZKA: Wizyta Prezydenta RP w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 211-212, fot.
168/76

JAROSZ MARIAN: Księga poległych, pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców ziemi sanockiej 1939-1944-1948. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1998. – 152 s., [14] s. tabl. (w tym kolor.): il., mapa; 24 cm. Bibliogr.
169/76

JAROSZ MARIAN: Rodowód Sanockiej Organizacji Kombatanckiej i jej działalność w latach 1945-1997. – Sanok : Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej im 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. Zarząd Koła Miejsko-Gminnego, 1999. – 211, [38] s. tabl. (w tym kolor.); 21 cm.
170/76

JAZOWSKI ANDRZEJ: Imię Janosika... : zbójnictwo karpackie. – Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. – 381, [2] s.: il.; 21 cm. - Informacje bibliogr. Indeks
171/76

KAMIŃSKA-KWAK JOLANTA, KWAK JAN: Towarzystwo Zaliczkowe „Pomoc” w Błażowej (woj. podkarpackie) w latach 1898-1945. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 10 (2001), s. 99-108
172/76

KAMIŃSKI ŁUKASZ: Grudzień ’70 na Dolnym Śląsku. – Streszcz. w jęz. niem. „Śląski Kwartalnik Historyczny” 2002 nr 1 s. 43-60
173/76

KAMIŃSKI MAREK KAZIMIERZ: Decyzja mocarstw o plebiscycie na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. „Arcana” 2001 nr 2 s. 190-217
174/76

KAMIŃSKI MAREK KAZIMIERZ: Decyzja mocarstw o plebiscycie na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. Cz. 2. „Arcana” 2001 nr 6 s. 156-160
175/76

KAMIŃSKI MAREK KAZIMIERZ: Konflikt polsko-czeski 1918-1921. – Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : „Neriton”, 2001. – 476, [2] s., [6] k. tabl. (w tym złoż.): il., mapy (w tym kolor.); 25 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. Indeks
176/76

KIRYK FELIKS: Mieszkańcy późnośredniowiecznego Przemyśla [fragm.]. „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo – Ekonomia” T. 25 (1998) s. 321-356
177/76

KLUSKA PAWEŁ: Struktura społeczna ludności i gospodarka wsi starostw nowotarskiego i czorsztyńskiego w XVIII wieku [skrót pracy]. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999) s. 76-94
178/76

KŁACZKOW JAROSŁAW: Ewangelicy cieszyńscy wobec kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę i przyłączenie do niej Śląska Cieszyńskiego w świetle „Posła Ewangelickiego” i „Nowego Czasu”. – Streszcz. w jęz. ang. „Krakowskie Studia Małopolskie” Nr 4 (2000) s. 211-222
179/76

KŁODZKO: dzieje miasta. – Kłodzko, 1998. – REC.: Radek Fukała ; tł. Petr Neuman. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001) s. 172-176
180/76

KŁOS ANDRZEJ: Li-2 pod Zadnim Gierlachem. Historia „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 34, fot.
181/76

KŁOSEK EUGENIUSZ: Górale dwóch narodów?: o warunkach i konsekwencjach polsko-słowackiego rozbratu we wsiach Bukowiny rumuńskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Etnografia Polska” 2001 z. 1/2, s. 135-153
182/76

KMIETOWICZ WITT: Muszyna w dniach pierwszej wojny światowej. „Almanach Muszyny” 1995 s. 28-33, fot.
183/76

KOĆWIN LESŁAW: Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991-2000: pamięć, teraźniejszość, przyszłość. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 298 s., [2] s. tabl. kolor. złoż.: mapy, err.; 24 cm. – „(Acta Universitatis Wratislaviensis”; no 2358). – Streszcz. niem. – Bibliogr. Indeks
184/76

KOWALIK BEATA: Mieszkańcy Nowego Targu w świetle ogłoszeń i reklam z autonomicznej prasy lokalnej z lat 1898-1918. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999) s. 25-31
185/76

KOWALSKI ROBERT: Regulamin czynności Rady Gminnej Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu z roku 1886. „Małopolska” T. 2 (2000) s. 259-268
186/76

KOWALSKI ROBERT: Rewindykacja Suchej Góry i Głodówki do Polski w 1938 r. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 19-47, fot., bibliogr. s. 46-47
187/76

KOZACZKA MARIAN: Emigracja zarobkowa z powiatu sanockiego do roku 1939. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Polonijny” 2002 z. 2 s. 31-42
188/76

KOZACZKA MARIAN: Majątek przeworski w latach 1918-1939. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 14 (2000), s. 135-149
189/76

KOŹBIAŁ KRZYSZTOF: Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku. „Wadoviana” Nr 4 (2000), s. 61-67
190/76

KRAKOWSKI STANISŁAW: Prasa przemyska wobec problemu narastającego zagrożenia niemieckiego (styczeń – wrzesień 1939, wybrane numery). „Rocznik Przemyski” 2001 z. 3 s. 145-146
191/76

KROH ANTONI: Spisz – wielokulturowe dziedzictwo. – Sejny : „Pogranicze”, 2000. – 141, [2] s., [16] s. tabl. kolor.: il.; 24 cm. – (Biblioteka Krasnogrudy). – U góry s. tyt. i okł.: Otwarte regiony Europy Środkowo-Wschodniej
192/76

KRUK JAN: Szkolnictwo ukraińskie w Jarosławskim do 1939 roku [fragm. pracy]. „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” T. 7/8 (1998/1999) s. 341-359
193/76

KRUKOWSKI JAN: Szkolna i kościelna działalność Marcina S. Witkowskiego w Nowym Sączu. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 21-31
194/76

KUDŁA LUCYNA: Problematyka 1846 roku w Galicji w szkolnej edukacji historycznej. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 193-198, fot.
195/76

KUDOWA-ZDRÓJ, miasto i ludzie: praca zbiorowa / [kom. red. przewodn. Bronisław Kamiński et al.]. – Kłodzko ; Kudowa-Zdrój : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta, 2002. – 592 s., [15] k. tabl. złoż.: il. (gł. kolor.); 21 cm
196/76

KULCZYCKI CZESŁAW: W gminie Jarosław. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 110 s.: il., mapy; 21 cm. Bibliogr.
197/76

KULKA BRONISŁAW: Pierwiastki czeskie w działalności samokształceniowej młodzieży polskiej na Śląsku Cieszyńskim w latach (1842-1918). „Prace Naukowe. Pedagogika. WSP w Częstochowie” Z. 8/10 (1999/2001), s. 111-122
198/76

KUMOR BOLESŁAW: Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim Biskupstwa Krakowskiego. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 9-23
199/76

KURCOŃ JANUSZ: Problem ukraiński w działalności starostwa przemyskiego w latach 1944-1945. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 81-94
200/76

KUZICKA ELŻBIETA: Szkolnictwo ludowe w Sanoku w okresie autonomii galicyjskiej 1867-1914. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 10 (2001) s. 49-68
201/76

KWIEK JULIAN: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945-1957. – Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2002. – 146, [1] s.; 21 cm. - Bibliogr.
202/76

LASKA ELŻBIETA: Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na terenie byłego województwa rzeszowskiego w świetle akt przechowywanych w AP [Archiwum Państwowym] w Przemyślu. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 14 (2000), s. 151-214
203/76

LASKOWSKI ANDRZEJ: Bronisław Bigo z Mielca budowniczym miejskim w Jaśle. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 10 (2001), s. 83-97
204/76

LEN KAZIMIERZ: Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu 1573-1773. – Kraków, 2000. – REC.: Stanisław Cieślak. „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie” 2001, s. 278-284
205/76

LEŚNIAK FRANCISZEK: Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa XVII wieku), Kraków, 1999. – REC.: Waldemar Kowalski. „Studia Historyczne” 2001, z. 1, s. 155-157
206/76

LIBERATOR w Gorcach. – Dębica: Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga ; Kraków : Muzeum Lotnictwa Polskiego, 2001. – 144 s.: il. w tym kolor.; 24 cm. – Lotnicze Dziedzictwo 2003; 4. Streszcz. ang.
207/76

LIMANOWA: dzieje miasta. T. 2, 1945-1989 / pod redakcją Tomasza Biedronia. – Kraków : „Secesja”, 2002. – 711, [1] s.: il., err.; 24 cm. Indeks
208/76

LIPELT ROBERT: Dobra przeworskie księcia Henryka Lubomirskiego w świetle spisu z roku 1823/24. „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 10 (2001), s. 195-203
209/76

ŁUCZYŃSKI ROMUALD MARIUSZ: Pławna i jej dzieje do roku 1945. „Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 135-156, fot. aut., streszcz. niem., czes.
210/76

MAJEWSKI PIOTR M[ACIEJ]: Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Sudetów i planów wysiedlenia mniejszości niemieckiej z Czechosłowacji, 1939-1942. – Streszcz. w jęz. ang. „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4, s. 65-86
211/76

MAJORCZYK ANNA, NOWAK ANTONI: Euregion „Tatry” (1994-1999). „Małopolska” T. 2 (2000), s. 147-164
212/76

MARGAS CZESŁAW: Kronika Jeleniej Góry i województwa jeleniogórskiego 1997 i 1998. „Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 229-264
213/76

MIRONOWICZ EUGENIUSZ: MSW [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych] wobec konfliktu łemkowsko-ukraińskiego (1956-1966). „Białoruskie Zeszyty Historyczne” Z. 14 (2000), s. 182-187
214/76

MOMOT LUCJAN: Od kary chłosty do kary nagany: szkic do dziejów Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy 1802-1999. „Rocznik Świdnicki” T. 28 (2000), s. 104-115
215/76

MOTYKA GRZEGORZ: Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943-1948. – Warszawa 1999. – REC.: Marek Getter „Dzieje Najnowsze”. – 2001, nr 2, s. 193-198. – REC.: Waldemar Rezner. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2000, nr 3, s. 101-106
216/76

MYCIELSKI PRZEMYSŁAW: Studenci z Cieszyna na Uniwersytecie Krakowskim w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej (1400-1561). „Pamiętnik Cieszyński” T. 16 (2001), s. 5-12
217/76

NOWAK DANIEL KRZYSZTOF: Historia Starego Żmigrodu. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 86 s.: il.; 21 cm
218/76

NOWAK JACEK: Zaginiony świat? – nazywają ich Łemkami. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2000. – 246, [1] s.; 21 cm. - Bibliogr. – REC.: Marek Tabin. „Nowe Książki” 2000, nr 9, s. 11
219/76

NOWOŻYTNE fortyfikacje Śląska twierdze Kłodzka i Srebrna Góra: – Warszawa, 2000. – REC.: Piotr Pregiel. „Śląski Kwartalnik Historyczny” 2001, nr 2, s. 259-262
220/76

[NYKA JÓZEF] (jn): 200 lat Smokowca. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 45
221/76

OCALIĆ od zapomnienia: Dukla w XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Zenona Dudziaka ; [aut. tekstów Zenon Dudziak et al.]. – Dukla : [Urząd Miasta i Gminy] : nakł. Dukielskiego Przeglądu Samorządowego, 2002. – 184, [1] s.: il. (w tym kolor.); 21 cm
222/76

OLCZAK Mariusz., ABRAMOWICZ Z.: Osiecznica i okolice : przewodnik historyczny. – Warszawa : Wydawnictwo „Oppidum”, 1999. – 228 s. REC.: Andrzej Paczos.„Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 217-219
223/76

OLKUŚNIK MAREK: Materia w służbie idei: geneza i główne płaszczyzny sporu o kierunki rozwoju cywilizacyjnego Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku. – Streszcz. w jęz. ang. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2000, nr 3/4, s. 133-152
224/76

ORMANTY AUGUSTYN: Rozwój samorządu terytorialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1890-1950. „Wadoviana” Nr 5 (2000), s. 68-73
225/76

PAŁYGA ARTUR: Na żywieckim zamku zamieszka księżna. „Rzeczpospolita” 2001, nr 151, s. A7. Powrót Marii Krystyny Habsburg
226/76

PAMIĘTAM każdy dzień...: losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej / red. John J. Hartman, Jacek Krochmal ; przekł. Agnieszka Andrzejewska ; Remembrance & Reconciliation Inc. Anna Arbor. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk TPN, 2001. – 315, [4] s.: il.; 24 cm. Tekst częśc. tł. z ang. Indeks
227/76

PANIC IDZI: Fundacje na rzecz szpitala cieszyńskiego w trakcie współregencji księżnej cieszyńskiej Anny w okresie małoletności księcia Wacława III Adama, w latach 1528-1539 (z badań nad dziejami Kościoła w księstwie cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych). „Pamiętnik Cieszyński” T. 16 (2001), s. 13-21
228/76

PANIC IDZI: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego / Polskie Towarzystwo Historyczne. Odział w Cieszynie. – Cieszyn : PTH, 2000. – 140 s.; 24 cm. – Tekst częśc. czes.
229/76

PANIC IDZI: Z badań nad osadami zanikłymi na Górnym Śląsku w średniowieczu: uwagi w sprawie istnienia zaginionych wsi podcieszyńskich, Negeuuizi, Suenschizi, suburbium, Radouiza, Zasere, Clechemuje oraz Novosa. „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 29-37
230/76

PARAFIA Brzostek i Przeczyca w „Liber beneficiorum” Jana Długosza / tł. Krzysztof Tyburowski: oprac. Marta Woynarowska. – Tekst również w jęz. łac. „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 41-67
231/76

[PIĘĆ] 5 lat na rzecz integracji / oprac. Lidia Raś: Stowarzyszenie Koła Euroregionu Karpackiego. – Jasło : SKEK ; Krosno : „Apla”, 1999. – 72, [6] s., [7] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm
232/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW ks.: Kiczory [wieś]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 6-35, fot. aut.
233/76

PISARSKI JAN: Szczawno Zdrój: dzieje i stan współczesny / Rada Miejska. Zarząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju. - (Wyd. 2 popr. i uzup.). – Szczawno Zdrój : ZM: TMSZ, 2000. – 128 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. - Bibliogr.
234/76

PLECHTA JÓZEF: Postawy sądeckich posłów chłopskich na sejmie w Wiedniu i Kromieryżu (1848-1849). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 32-48
235/76

PLUDRO KRZYSZTOF: Kronika Bielawy. Cz. 5, lata 1945-1990. – Dzierżoniów : Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, 2002. – 353 s.: il.; 25 cm. -Bibliogr.
236/76

POLACY z Bukowiny: ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej: materiały z Międzynarodowego Sejmiku Krajoznawczego PTTK, Żary 8-10 czerwca 2001 roku / red. nauk. Czesław Osędowski. – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Powiatu Żarskiego. – Żary: PTTK Oddział, 2002. – 199 s.: il.; 25 cm. Bibliogr.
238/76

K JERZY: Cmentarz rzymsko-katolicki w Białej : księga zasłużonych. – Bielsko-Biała : Muzeum Okręgowe : Urząd Miejski. Wydział Kultury i Sztuki, 1999. – 323 s., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 24 cm. - (Biblioteka Bielska-Białej ; nr 13)
239/76

POLOCZKOWA BARBARA: Wzory XVI-wiecznej odzieży w księdze cechowej krawców cieszyńskich. „Pamiętniki Cieszyńskie” T. 16 (2001), s. 22-40
240/76

POLSKIE Matlary. Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6(25) s. 54
241/76

POMPROWICZ STANISŁAW: Krosno pod okupacją hitlerowską 1939-1944. – Krosno : [„Apla”], 2002. – 90 s.: il.; 21 cm
242/76

PORADYŁO WOJCIECH: Ceramika kultury pomorskiej ze zbiorów Muzeum Przemyskiego. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 1, s. 83-90
243/76

POTASZ JOANNA: Kościół św. Leonarda Opata w Bochni w latach 1529-1794. „Rocznik Bocheński”. T. 2: 1994 s. 65-77
244/76

POTOCKI ANDRZEJ: Bieszczadzkie losy: Bojkowie i Żydzi. – Rzeszów : Krosno : „Apla”, 2000. – 225 s.: il.; 20 cm. – Bibliogr. Indeksy
245/76

PREGIEL PIOTR: Pruska polityka kościelna w hrabstwie kłodzkim za panowania Fryderyka II. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 18-38
246/76

PREGIEL PIOTR: Śląskie Termopile. Bitwa pod Kamienną Górą w 1760 roku. „Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 115-134, fot., streszcz. niem., czes.
247/76

PRZERWA TOMASZ: Dzieje Srebrnej Góry. – Srebrna Góra: Nasza Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, 2001. – 85 s., [6] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 24 cm. Bibliogr.
248/76

PRZESMYCKI BRONISŁAW: Opieka Sybiraków nad symboliczną mogiłą Bronisława Piłsudskiego [Zakopane, cmentarz zasłużonych]. „Zesłaniec” Nr 6 (2001), s. 127-129.
249/76

PTAK MARIAN J[ÓZEF]: Związek manów weichbildu złotoryjskiego i miasta Złotoryi z 1452 roku: ze studiów nad ustrojem stanowym Księstwa Legnickiego. – Streszcz. w jęz. niem. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” Nr 276 (2002), s. 61-73
250/76

PYLYPENKO-CZEPCZOR ALICJA: Istebna, Jaworzynka i Koniaków podczas okupacji niemieckiej w świetle relacji mieszkańców. Cz. 1. – „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 79-85
251/76

PYLYPENKO-CZEPCZOR ALICJA: Istebna, Jaworzynka i Koniaków podczas okupacji niemieckiej w świetle relacji mieszkańców. Cz. 2. – „Pamiętnik Cieszyński” T. 16 (2001), s. 86-89
252/76

RATAJCZAK TOMASZ: Rozprawy humanistyczne w sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum: rekonesans. „Wadoviana” Nr 6 (2001), s. 45-56
253/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[ARIAN].: Znowu łączy a nie dzieli [otwarcie przejścia granicznego na Drodze Pienińskiej 13 X 1996 r.]. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 98.
254/76

ROKOSZ MIECZYSŁAW: Szkic do wizerunku księżny Kingi na tle jej czasów. „Rocznik Bocheński”. T. 1 s. 71-85
255/76

RÓŻAŃSKI JAN: „Fall Barbarossa” – tragiczna karta Przemyśla. – Przemyśl : „San Set”, 2001. – 30, [1] s.: il.; 17 cm
256/76

RUCH młodowiejski na Żywiecczyźnie w latach 1912-1972: praca zbiorowa / pod red. Jana Janika i Antoniego Urbańca. – Żywiec : Przedsiębiorstwo Handlowe „Ge-Es”, 2001. – 224 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy
257/76

RUCIŃSKI HENRYK: Greko-katolicy spiscy na przełomie XVIII i XIX wieku na tle dziejów Kościoła unickiego na terenie dawnych Górnych Węgier (w trzystupięćdziesiątą rocznicę Uni Użohorodzkiej). „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 43-48
258/76

RUCKA BARBARA: Dzieje Muszyny w zarysie. „Almanach Muszyny” 1995 s. 5-10, fot.
259/76

RYDEL JAN: C.k. wojsko austriackie w Galicji w przeddzień powstania 1846 roku. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 41-57, fot., rys.
260/76

RYDEL LEON: Rozszerzenie naszych granic w Tatrach w 1938 roku. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 115-116
261/76

SIELEZIN JAN R[YSZARD]: Wydarzenia majowe na Dolnym Śląsku w 1845 r. : próba oceny. „Śląski Kwartalnik Historyczny” 2002, nr 1, s. 61-75
262/76

SIELEZIN JAN RYSZARD: Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 / Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. – Wrocław : „Arboretum”, 2000. – 328 s.; 24 cm. Bibliogr. Indeks
263/76

SIWIEC-CIELEBON MICHAŁ: Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej: z dziejów tradycji i nazwy 12 Pułku Piechoty. „Wadoviana” Nr 6 (2001), s. 57-66
264/76

SIWIEC-CIELEBON MICHAŁ: Przed godziną próby : 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej : zarys problematyki. „Wadoviana”. Nr 6 (2001), s. 67-68
265/76

SKAWIŃSKI MAREK: Trzy Półgóry – przyczynek do charakterystyki szlaków migracyjnych górali orawskich. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 96-107
266/76

SKOWRON RADOSŁAW: Rozwój demokratyczny ludności miasta Świdnicy w latach 1884-1939. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2001, nr 3, s. 383-397
267/76

SMOLEŃ MIECZYSŁAW: Referendum ludowe w 1946 r. w powiecie nowosądeckim. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 76-87
268/76

SOCHA IRENA: Ruch krajoznawczy młodzieży szkolnej na Podbeskidziu w okresie międzywojennym. „Watra” (Bielsko-Biała) 1997, s. 43-55
269/76

SPISZ i Orawa: W 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem / pod red. Tadeusza M. Trajdosa. – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Polskiego Spisza, 1995. – 290 s. REC.: Krzysztof Staszkiewicz. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 92-94
272/76

SPYRA JANUSZ: Między szlachtą a mieszczanami: Żydzi w społeczeństwie Śląska Cieszyńskiego w XVIII wieku. „Watra” (Bielsko-Biała) 1977, s. 11-21
273/76

STARNAWSKI JERZY: Drobne fakty z życia kulturalnego Przemyśla z lat 1895-1897. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 2, s. 49-53
274/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Orawski dzień [rocznica wyzwolenia Orawy od okupacji Hitlera…]. „Orawa. R. 10: 1998 nr 36 s. 235
275/76

STAWICKA EWA: Proces o Morskie Oko. – (Wielkie procesy). „Palestra” 2001, nr 1/2, s. 58-69
276/76

STEFANIUK JANUSZ: Postawy duchowieństwa w pow. przemyskim w ocenie władz państwowych: w latach 1948-1953. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 4, s. 45-52
277/76

[STO] 100 lat Domu Narodowego w Cieszynie: 1901-2001 / [red. Mariusz Makowski] – Cieszyn: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” 2002. – 96 s.: il.; 24 cm
278/76

SUCHA Beskidzka. – Kraków, 1998. – REC.: Anna Paciorek. „Małopolska” T. 2 (2000), s. 293-296
279/76

SZABAT BARBARA: Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w guberni kieleckiej. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kielce : Wydaw. AŚ, 2001. – 362, [3] s.; 21 cm. – (Prace Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; nr 24) (Historia Instytutu Historii AŚ Kielce)
280/76

SZAJNY-BUCHTALARZ KRYSTYNA: Kasy Stefczyka w regionie przemyskim. – „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 115-143
281/76

SZAYNOK BOŻENA: Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950. – Wrocław, 2000. – REC.: Andreas R. Hofman. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2001, nr 3, s. 435-438
282/76

SZKARADNIK LIDIA: Gazeta spółdzielcza „Zespolenie” (1910-1914). „Pamiętnik Cieszyński” T. 16 (2001), s. 45-50
283/76

SZOPA GRZEGORZ: Przewrót majowy w świetle prasy przemyskiej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia” Z. 9, 2002, s. 266-273
284/76

SZYMUSIAK-NOWAKOWSKI KRZYSZTOF: Przyczynek do historii starostwa nowotarskiego na podstawie wybranego dokumentu z 1753 roku przechowywanego w Archiwum Państwowym w Krakowie. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 100-111
285/76

ŚLAWSKI TADEUSZ: Biecz: szkice historyczne. [1]. – Biecz : Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera, 2002. – 419 s.: il., mapa; 21 cm
286/76

ŚLIWA MAGDALENA, ŚLIWA KRZYSZTOF: Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r. Streszcz. w jęz. ang. „Architectus” 2002, nr 1, s. 151-154
288/76

TŁUCZEK RYSZARD: Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1918-1939. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 3, s. 45-52
289/76

TŁUCZEK RYSZARD: Ruch narodowy w Przemyślu w latach 1918-1939. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 5-17
290/76

TRAJDOS TADEUSZ M[ikołaj].: Harcerze na przedwojennej Orawie. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 95
291/76

TROJANOWSKA MARIA: Alojzy i Józef Trojanowscy – członkowie założyciele Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 14 (2000), s. 107-121
292/76

TRZCIŃSKI MACIEJ: Miecz katowski, pręgierz, szubienica : zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.). – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 2001. – 276, [2] s. : il. (w tym kolor.), mapa; 24 cm. Streszcz. niem. - Bibliogr. Indeks. REC.: Marcin Dziedzic. „Śląski Kwartalnik Historyczny” 2002, nr 1, s. 83-90
293/76

TRZCIŃSKI MACIEJ: Szubienice i pręgierze ziemi kłodzkiej w okresie późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych. – Streszcz. w jęz. niem. „Silisia Antiqua” T. 41 (2000), s. 123-144
294/76

TWORZYDŁO MARCIN: Wczesnośredniowieczna osada Przemyśla-Przekopana, stanowisko nr 124. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 1, s. 83-98
295/76

WALLOSCHE ROLAND: Von der Pfalz zum Dunajetz (Z biegiem Dunajca). Bergatreute, ,1991. REC.: Sonja Schnieders ; tł. Jarosław Chrząstowski. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 253-254
296/76

WAŁACH STANISŁAW: Stosunki narodów Polski i Słowacji w ciągu wieków do 1914 r. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 162-169
297/76

WASIAK ANDRZEJ: Powiat sądecki i czchowski wobec konfederacji barskiej w 1768 roku. Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Historyczne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie” Z. 6 (2000), s. 379-384
298/76

WOJTYCZA JANUSZ: Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910-1919. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – 173 s.: il.; 20 cm. - Bibliogr. Indeksy
299/76

WOLNY MARCIN: Ludność niemiecka w Świdnicy po II wojnie światowej; Cz. 1, Lata 1945-1950). „Rocznik Świdnicki” T. 29 (2001), s. 118-143
300/76

WÓJTOWICZ BERNADETTA: Wolne Beskidy. „Nowe Państwo” 2002, nr 3, s. 32-33. Próby utworzenia własnego państwa przez Łemków
301/76

WYSZYŃSKA ANNA: Sprawiedliwe wśród narodów świata [ukrywanie dzieci żydowskich przez Siostry Sercanki w Przemyślu]. „Niedziela” 2001, nr 13, s. 15
302/76

ZGÓRNIAK MARIAN: 80. rocznica bitwy pod Gorlicami [międzynarodowa sesja naukowa 5-6 maja 1995 r. w Gorlicach]. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 285-286, fot. Wł. Leśniak
303/76

ZIEJKA FRANCISZEK: Związki Podhala z Uniwersytetem Jagiellońskim [przem.]. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 43-49
304/76

ŻÁČEK RUDOLF: Rola katowickiego radia w czechosłowacko-polskim sporze o ziemię kłodzką, głubczycką i raciborską w 1945 r.; tł. Jaroslav Radiměřský. „Śląsk Opolski” 2001, nr 2, s. 68-73
305/76Źródła historyczne (dokumenty, pamiątki, wspomnienia itp.)


AKTA miasta Przemyśl: (1356-1389), 1402-1944, (1945-1983). T. 2 / wstęp i oprac. Jacek Krochmal ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : [AP], 2000. – 648 s.: err.; 25 cm
306/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Moje pierwsze spotkanie z Orawa i Spiszem. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 80-86
307/76

BAŃBURSKI KAZIMIERZ: Motyw legendy „rżnięcia piłą” w rabacji galicyjskiej. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 174-1181, fot.
308/76

BIELSKO-BIAŁA w zwierciadle czasu: wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945 / zebrał i oprac. Jerzy k. – Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2002. – 340 s.: il. ; 24 cm. – (Biblioteka Bielska-Białej ; nr 16). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. Indeksy
309/76

BIENIEK JÓZEF: W cieniu swastyki. Cz. 3: Wspomnienia. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 93-113
310/76

BIENIEK JÓZEF: W cieniu swastyki. Cz. 4. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 155-165
311/76

BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 roku. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000. – XXXVIII, 287, [3] s.; 21 cm + dyskietka. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe; t. 1 cz. 4). Tekst częśc. łac. - Indeksy
312/76

CHOMIAK ROMAN: Nasz łemkowski los. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza WOK, 1995. REC.: Magdalena Kroh. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 223-224
313/76

CHROBACZYŃSKI JACEK: Przyczynek do życia codziennego małego miasta w PRL-u [wspomnienia z Sanoka]: lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” Z. 36 (2001), s. 81-92
314/76

CICHOSZEWSKA WANDA: Cena ucieczki [ucieczka z Oświęcimia Kazimierza Brennera kwiecień 1943 r.]. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 214-219, fot.
315/76

DĄMBSKA-GEDROYĆ JÓZEFA RENATA: Tajemnice Bieszczad : placówka AK Żubracze. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2001. – 215, [3] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. -Indeks
316/76

FITOWA ALINA: Inspektorat AK Nowy Sącz w świetle dokumentów źródłowych. Cz. 3. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 114-152
317/76

FLASZA JAN: „Listki karpackie” Józefa Niwickiego jako refleksja historyczna. „Rocznik Bocheński”. T. 4: 1996 s. 145-166, fot. J. Wojnarski, W. Dudziak, B. Mrówka
318/76

FUKS URSZULA: Księga pamiątkowa Żydów Nowego Sącza [Sefer Sanc / red. R. Mahler – Nowy Jork, 1970. – 886 s.]. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 179-182
319/76

GŁÓWKA BOLESŁAW RYSZARD: Ślady przeszłości : czas pokoju [zarys wspomnień z lat 1924-1939]. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 3, s. 111-144
320/76

GOCZ TEODOR: Życie Łemka. – Zyndranowa : [nakł. autora], 2001. – 164 s., [1] k. tabl. luz.: il., 1 mapa; 21 cm
321/76

GOTKIEWICZ MARIAN: „Wspomnienia słowackie” – dokończenie: fragmenty dotyczące górali bukowińskich / oprac. Marek Gotkiewicz. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 119-129
322/76

GRABOWSKI HENRYK: Zanim doszło do akcji „Wisła”. – Pruszków : „Ajaks”, 2000. – 190, [1] s.: il., mapa; 21 cm. Indeks
323/76

HOMZA MARTIN: Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstaršich čias do roku 1138. „Historický časopis”. R. 43: 1995 nr 2 s. 201-214. REC.: Henryk Ruciński: Związki średniowiecznego Spiszu z Małopolską od czasów najdawniejszych do roku 1138. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 86-89
324/76

JANC FRANCISZEK: Tylmanowa: przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj. – Poznań : „Bonami”, 2000. – 237, [2] s.: il. (w tym kolor); 21 cm. Bibliogr.
325/76

KALIŃSKI WITOLD: Przygoda z górami w tle. „Almanach Muszyny” 1997 s. 75-79, fot.
326/76

KASPROWICZOWA MARIA (1887-1968): Spadające księżyce : z pamiętników / wybór Maria Szyszkowska. – Warszawa : „Twój Styl”, 2001. – 263, [1] s., [24] s. tabl.: il.; 25 cm. - Indeks
327/76

KIMPEL STANISŁAW: W dolinie Strwiąża : Krościenko koło Chyrowa. – Warszawa : Instytut Lwowski, 2001. – 107, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 24 cm. - Bibliogr.
328/76

KIRYK FELIKS: Miasto Grybów w świetle inwentarza starostwa grybowskiego z 1762 r. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 101-105
329/76

KIRYK FELIKS: Sandecjana w Państwowym Archiwum Powiatowym w Lewoczy. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 71-84
330/76

KRUCZEK MARIA: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 1996 r. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 267-268, fot. M. Peciak
331/76

KRUCZKOWSKI ŁUKASZ: „Moje wspomnienia z lat 1875-1950” (zachowany fragment Kraków 1950 r. Przybytek 102/79 [odnalazł w Bibliotece Jagiellońskiej i podał do druku ks. Władysław Pilarczyk]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 123-126
332/76

LANDBUCH księstw świdnickiego i jaworskiego.: T. 2, 1385-1395 / wydał Tomasz Jurek. – Poznań : Wydaw. PTPN, 2000. – XXXV, 360, [2] s. ; 24 cm. - (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 27)
333/76

ŁABOREWICZ IVO: Bóbr w „jeleniogórskich” źródłach archiwalnych. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 35-39, streszcz. niem., czes.
334/76

ŁOPATKIEWICZ TADEUSZ: Z Lendaku i Maniów : chłopskie listy z końca XIX wieku. – Żarnowiec : Muzeum Marii Konopnickiej, 1997. – 278 s. REC.: Ryszard Remiszewski M.: Listy z Lendaku. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 90-91
335/76

MALCZEWSKI RAFAŁ: Pępek świata /: wspomnienia z Zakopanego. – Warszawa : „LTW”, 1999. – 155, [3] s.: il.; 21 cm
336/76

MAŁYSZ JAN: Wspomnienia z minionego wieku. – Cieszyn : „Interfon”; Ustroń-na: 2001. – 208 s.: il.; 21 cm
337/76

MARKOWSKI ZBIGNIEW: Kuźnice zakopiańskie w archiwaliach Żup Wielickich. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 62-73, rys., streszcz. ang.
338/76

MASIOR JERZY: Przetakówka: dni, miesiące, lata / [rys. Jerzy Masior]. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, 2001. – 121, [2] s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm
339/76

MIERZWIAK MAREK: Znów w domu [Powrót z Ośrodka Internowania w Bieszczadach]. - (Obraz dni...; cz. 3). „Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” Z. 5 (2000), s. 100-112
340/76

MORDAWSKI ZBIGNIEW: Polska Podziemna Armia Niepodległościowa 1947-1949 - według wspomnień Henryka Ferenca i Jana Lichonia. Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 156-178, fot. H. Ferenc
341/76

NOWAK ANTONI: Nowy Targ – wydarzenia roku 1898.[Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza , założenie drukarni Ignacego Borka] „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 111-116, fot. Tadeusz Śmiałkowski
342/76

ORDYNACJA ziemska cieszyńska: zbiór praw i porządków ziemskich Księstwa Cieszyńskiego / wyd. Idzi Panic. – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2001. – 56 s.: 1 il.; 24 cm. (Acta Historica Silesiae Superioris; t. 8). Tyt. oryg.: Zrzyzeni zemske Knizeczstwi Tiessynskeho. –. Indeksy
343/76

PIETRZAK STANISŁAW: Czy święty Świerad był w Muszynie? „Almanach Muszyny” 1997 s. 42-47, rys.
344/76

PIETRZAK STANISŁAW: O dokumencie z 1209 roku. „Almanach Muszyny” 1996 s. 84-85, rys. Aleksandra Rojny
345/76

PROSZĘ do tablicy: wspomnienia ustrońskich nauczycieli i uczniów / [oprac. Danuta Koenig et al.]. – Ustroń: Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, 2000. – 103, [5] s.: il.; 23 cm
346/76

REMISZEWSKI RYSZARD M.: Co nowego na dachu Orawy .„Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 148-150
347/76

ROSZKOWSKI JERZY M.: Piśmiennictwo polskie o Spiszu do końca XIX wieku. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 49-73
348/76

RYDEL LEON: Wspomnienia z Przywarówki. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 164-165
349/76

RZOŃCA JAN: Pierwszy opis Sądecczyzny z 1842 r. w oczach austriackiego urzędnika Józefa Edlena von Mehoffera. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 106-117
350/76

SKAWIŃSKI MAREK: Górale orawscy w czeskiej i słowackiej literaturze naukowej. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 21-63
351/76

SŁUSZKIEWICZ BARBARA: Nowy Targ w staropolskich dokumentach : katalog wystawy. – Nowy Targ : Zarząd Miejski, 1996. – 22 s., fot. Tadeusz Szklarczyk. REC.: Andrzej Jureczko. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 104
351/76

SMOLEŃ MIECZYSŁAW: Nowy Sącz w 1995 r. [kronika]. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 306-350, fot. E. Jastrzębski i in.
352/76

SMOLEŃ MIECZYSŁAW: Nowy Sącz w 1996 r. Kronika. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 233-268, fot
353/76

SOPEL TADEUSZ: Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989: dokumenty, wspomnienia, refleksje / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : P-WIN, 2000. – 262, [2] s., [2] s. tabl.; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy
354/76

STARNAWSKI JERZY: Stanisław Staszic o Ziemi Przemyskiej i okolicach sąsiadujących z nią / oprac. Jerzy Starnawski. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 2, s. 17-18
355/76

SZCZEPANIAK BOŻENA: Saga rodu Medweckich : Medweccy – założyciele uzdrowiska Żegiestów. „Almanach Muszyny” 1995 s. 50-54, fot.
356/76

SZLEZYNGER PIOTR: „Buńczuk turecki” Lubomirskich z Wiśnicza. „Rocznik Bocheński”. T. 2: 1994 s. 127-131, fot.,
357/76

SZYMCZAK MAGDALENA: Kronika Świdnicy: rok 2001. – „Rocznik Świdnicki” T. 29 (2001), s. 166-188
358/76

ŚWIĄTEK SZCZEPAN: Materiały archiwalne do dziejów spółdzielczości Nowego Sącza i regionu (1920-1954). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 149-154
359/76

ŚWIĄTEK SZCZEPAN: Materiały archiwalne o udziale banków krakowskich w rozwoju Sądecczyzny w latach 1848-1951. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 85-92
360/76

ŚWIĄTEK SZCZEPAN: Materiały do dziejów Podhala w zespołach Banków Krakowskich (1910-1951). „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 147-154, il., streszcz. ang.
361/76

TRAJDOS TADEUSZ M.: Parafia w Jabłonce w świetle wizytacji 1820 roku. „Orawa” R. 9: 1997 nr 35 s. 35-45
362/76

TYSZKIEWICZ JAN: Żywot Górala z Pienin. Opowieść z naszego stulecia. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 47-58, fot. Jacek P. Zachwieja.
363/76

WEBERBAUER STANISŁAW: Muszyńska Gałąź Medweckich. „Almanach Muszyny” 1995 s. 53, portr.
364/76

WĘDRYCHOWSKI KRZYSZTOF: Krótko w AK, dłużej w obozach Stanisław Wierzbowski „Władysław”. „Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK” Nr 38 (2001), s. 126-145
365/76

WIKTOR STEFAN, KOWALCZYK T.: Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945. – Wyd. 4 rozsz. – Tomice : „SCAL bis”; nakł. Gminy Tomice, 2001. – 135 s.: il., mapy; 21 cm. Bibliogr.
366/76

WOJAS ZBIGNIEW: Najstarsza zachowana księga ławnicza miasta Bochni. „Rocznik Bocheński”. T. 2: 1994 s. 55-64
367/76

WSPOMNIENIA o Jaśle 1939-1960: oraz Jasło – wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku / [zespół red. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap, Andrzej Laskowski]. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000. – 199 s.: il., mapy; 24 cm
368/76Personalia


DALL LESŁAW: Dokor Ferdynand Zarzycki (1888-1958) nauczyciel nowotarskiego gimnazjum, generał Wojska Polskiego. „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 97-101, fot.
369/76

DEREŃ BOLESŁAW: Józef Kuraś „Ogień” – partyzant Podhala. – Wyd. 2. – Warszawa, 2000. – REC.: Hubert Melion. „Rocznik Historyczny Polskiego Ruchu Ludowego” Nr 17 (2001), s. 301-305
370/76

DEREŃ Bolesław: Józef Kuraś „Ogień” – partyzant Podhala. – Kraków, 1995. REC.: Tomasz Biedroń. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 255-263
371/76

FITAK KAROL: Piotr Borowy – Apostoł Orawy? „Orawa”.R. 10: 1998 nr 36 s. 114-118
372/76

HAJNOS WŁADYSŁAW: Wspomnienia o Sylwestrze Leczykiewiczu – konspiratorze i działaczu społecznym na Podhalu. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 136-141
373/76

HEBDA JAN: Chłopski działacz dwóch powiatów – Jan Myjak z Zagorzyna (1849-1927). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 49-60
374/76

JAGŁA MARCIN: Józef Rajski – burmistrz Nowego Targu, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, działacz społeczny i polityczny. „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 87-96, fot.
375/76

JANICKA-KRZYWDA URSZULA: Niezwykła podróż niezwykłej kobiety [Łucja z Giedroyciów Rautenstrauchowa (1798-1886) w Pieninach]. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 76-78, fot. Ryszard M. Remiszewski.
376/76

KŁOS ANDRZEJ: Aresztowanie i śmierć Mariusza Zaruskiego w świetle dokumentów NKWD. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 43, faksm.
377/76

KRUK RYSZARD: Stęczyński Zygmunt (1814-1890) w Muszynie. „Almanach Muszyny” 1997 s. 80-86, faks.
378/76

KUDASIK ANDRZEJ: Pędzlem, karabinem, piórem. Wiktora Ignacego Gutowskiego służba ojczyźnie. „Almanach Nowotarski”. Nr 2: 1997 s. 102-110, fot. E. Morawetz, rys. W. I. Gutowskiego
379/76

ŁUKASZKA IRENA, SŁUSZKIEWICZ BARBARA: Obywatele honorowi miasta Nowego Targu. – Nowy Targ : Zarząd Miasta ; Kraków: „Miniatura”, cop. 2000. – 87 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
380/76

POGRZEB śp. Zofii Wojnarowskiej – Matki Proboszcza z Chyżnego: „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 292-293
381/76

PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Andrzej Trzebicki (1607-1679) biskup krakowski fundator muszyńskiego kościoła. „Almanach Muszyny” 1997 s. 17-19, fot. B. Rucka. Bibliogr.
382/76

ROSZKOWSKI JERZY M.: Jana Tomcsányiego droga przez Węgry do Polski. „Orawa” R. 10: 1998 nr 36 s. 16-19, bibliogr. s. 19
383/76

RYDEL Leon: Ks. Bp. Władysław Bandurski. „Orawa”.R. 10: 1998 nr 36 s. 143-145, fot.
384/76

SMOLEŃSKI PAWEŁ: Ogień : koszmar był, odszedł i go nie ma? Cz. 1-2. „Gazeta Wyborcza”. – 2001, nr 267, dod. s. 10-16; nr 273, dod. s. 22-27 [Xa] Podhalański partyzant – Józef Kuraś ps. „Ogień”
385/76

SZPERLAK JÓZEF: Anna Samuel-Jodłowska. „Orawa” R. 10: 1998 nr 36 s. 58-64
386/76

TRAJDOS TADEUSZ MIKOŁAJ: O pierwszym znanym plebanie Muszyny. „Almanach Muszyny” 1997 s. 12-16
387/76

WOJNAROWSKI MICHAŁ JÓZEF OC: Pogrzeb śp. Karoliny Tisończyk – babci ks. bpa Jana Szkodonia. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 293-294
388/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót