Wierchy numer 76

KAMOCKI JANUSZ: Z etnografii Karpat Polskich. – Warszawa : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Kraj”, 2000. – 76, [3] s., XVI s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy kolor.; 20 cm
389/76

LEHR URSZULA: Pamięć pokoleń : z badań nad problematyką starości na wsiach karpackich. – Streszcz. w jęz. ang. „Lud” T. 85 (2001), s. 45-57
390/76

PODHALE: tradycja we współczesnej kulturze wsi : praca zbiorowa / pod red. Danuty Tylkowskiej. – Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2000. – 455, [3] s., [32] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 25 cm. - (Biblioteka Etnografii Polskiej ; nr 55). – Streszcz. ang. – Bibliogr.
391/76

ŚLĄSK, Schlesien, Slezsko: przenikanie kultur. – Wrocław, 2000. REC.: Jolanta Ługowska. „Literatura Ludowa” 2001, nr 4/5, s. 93-95. - REC.: Anna Szyfer. „Lud” T. 85 (2001), s. 351-353
392/76Historia etnografii


BRZOZOWA i okolice Zakliczyna nad Dunajcem: obraz etnograficzny – zbiór z lat 1897-1906. Cz. 4; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – Wrocław : PTL, 2000. – 341, [1] s., [4] k. tabl.: il.; 24 cm. – („Archiwum Etnograficzne” ; t. 36-IV)
393/76

Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem: obraz etnograficzny – zbiór z lat 1897-1906. Cz. 5 / Jan Świętek ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – Wrocław : PTL, 2001. – 166, [2] s.: il.; 24 cm. - (Archiwum Etnograficzne ; t. 36-V)
394/76

JAK to downi bywało...: o tradycjach kulturowych na Ziemi Cieszyńskiej: prace konkursowe młodzieży szkół / [red. Karol Kajzer, Jadwiga Wąsowicz]. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Koło nr 1, 2001. – 55 s., [4] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 24 cm
395/76

KAJFOSZ JAN: Akategorialność i sacrum w etnokulturze śląsko-cieszyńskiego Podbeskidzia. „Kwartalnik Opolski” 2001 nr 4 s. 51-80
396/76

KOLCZYŃSKI JAROSŁAW: Ofiara z człowieka: wspomnienie trzech wydarzeń z końca XIX i początków XX wieku w podgórskich wsiach w Polsce. – Streszcz. w jęz. ang. „Etnografia Polska” 2000, z. 1/2, s. 173-191
397/76

MIĘDZYNARODOWA Konferencja Skansenowska: „Ochrona tradycyjnego budownictwa. Osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich”: Sanok – Ustrzyki Górne, 7-10.X.1998 rok. „Acta Scansenologica” T. 8 (2001) s. 167-210
398/76Kultura materialna
Rzemiosło


BLIN-OLBERT DANUTA: Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Streszcz. w jęz. ang. „Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001) s. 97-108
400/76

BLIN-OLBERT DANUTA, MARCINIAK MARIA J.: Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce [Sanok]. Cz. 1. - Streszcz. w jęz. ang. „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001) s. 81-95
401/76

KANTOR RYSZARD: Farbiarnia Jana Kleina w Orawce. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 155-161
402/76

SROKA MARIA: Farbiarnia w Orawce. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 150-154, fot. Władysława Pilarczyk
403/76Kultura materialna
Budownictwo


BARANOWSKA ZOFIA: O drewnianym spichlerzu w Zespole Zamkowym w Niedzicy. [Ekspozycja kultury materialnej Spisza. Izba Spiska]. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999) s. 95-99
404/76

KOZAK ANNA: Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze: przewodnik. – Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 2001. – 52, [3] s.: il. kolor., err.; 20 cm
405/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW: ks.: Danielki [dwór na Danielkach]. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 146-147, rys. Kazimierz Musiał
406/76Kultura duchowa
Wierzenia i przesądy


BARTOSZ ADAM: Palenie Judasza w Ciężkowicach okolice Tarnowa. „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001), s. 153-158
408/76

RYDEL LEON: Noc Świętojańska na Babiej Górze. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 166-167
409/76

TRAJDOS TADEUSZ M[ikołaj].: Pogańskie echa w dawnej Orawce. [Rzeźba]. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 46-49
410/76

DROZD EDWARD: Święty Florian z Folwarku. „Almanach Muszyny” 1996 s. 64-68, fot.
411/76Folklor
Muzyka, instrumenty, śpiew


KOWALCZYK ROBERT: Orawskie piszczałki. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 50-52
412/76

MUZYKA Beskidu Żywieckiego / zebr. i oprac. Józef Mikś: [Partytura]. – Bielsko-Biała : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1997. – 69 s ; 26 cm. – Oprac. na skrzypce i dudy. – Biogram Józefa Miksia równol. pol., ang.
413/76

MUZYKA Ziemi Żywieckiej: / wybór i oprac. Jan Brodka. – Warszawa: C. I. O. F. F. [Comité International des Organisations de Festivals Folkloriques] = (Stowarzyszenie Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). – Sekcja Polska, 2000. – [2], 290 s .; 30 cm. – (Dziedzictwo Kulturowe ; t. 6). – Pieśni i melodie oryginalne i opracowania na kapelę oraz na instrumenty pasterskie grające z towarzyszeniem kapeli.
414/76

PASTORAŁKI babiogórskie: / [oprac. Zofia Bugajska, Małgorzata Bugajska-Bogacz ; red. Władysław Pilarczyk]. – Kraków : Władysław Pilarczyk, 2001. – 43 s.: nuty; 15x21 cm. – („Biblioteka Orawska”; nr 17)
415/76

PIEŚNI ludowe z Sądecczyzny / zebrał Jan Szabla: zapis i interpretacja na trąbkę Jan Szabla; wstęp i oprac. zbioru Aleksandra Szurmiak-Bogucka. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, 2000. – XX, 67, [5] s. ; 21 cm. – Melodie z tekstem podłoż. przygrywki na trąbkę.
416/76

RYDEL LEON: Józefa i Emil Mikowie. „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej, muzyka orawska. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 48-58, fot.
417/76

ŚPIEWNIK góralski dla ceprów: / wybór i oprac. Jan Karpiel Bułecka, Barbara Pikulska-Krajewska – Wrocław : „Absconic”, 2000. – 27, [5] s.; 21 cm. Melodia z tekstem podł. i funkcjami harmonicznymi
418/76Folklor słowny
Legendy, podania, gawędy, gwary, opowieści


BAUER JERZY: Legendy nadsańskie: Jarosław i okolice; [rys. Henryk Cebula]. – Jarosław: Starostwo Powiatowe, [2001]. – 75 s.: il.; 21 cm
419/76

BOCZOŃ WŁADYSŁAW: Klechdy gorlickie II. – [Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów: Gorlice]: Nakład Gorlickiego Towarzystwa Regionalnego im. Wincentego , 1999. – 116 s.: il., mapa; 21 cm
420/76

CIESZYŃSKIE śmiysznoty / [wybór tekstów Robert Danel].: – Bielsko-Biała : „Prasa Beskidzka”, 2001. – 147 s.: il.; 15 cm
421/76

DULAK KRYSTYNA: Nadpopradzie: wiersze ludowe / wstępem opatrzył Jalu Kurek. – Nowy Sącz, 2001. – 115 s. ; 21 cm
422/76

JANICKA-KRZYWDA URSZULA: Legendy o błogosławionej Kindze. – Kraków, 1998. REC.: Anna Maria Krajewska. „Guliwer” 2000, nr 4, s. 52-55
423/76

JANICKA-KRZYWDA URSZULA: Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 5-14, rys.
424/76

JAZOWSKI ANDRZEJ: Podania i bajki góralskie : mitologia podhalańska ; [il. Stanisław Wyrtel]. – Kraków : „Czuwajmy”, 1996. – 403 s., [5] k. tabl. : il. ; 21 cm. REC.: Emil Kowalczyk : Podania i bajki góralskie – kolejna książka Andrzeja Jazowskiego. „Orawa”. 8: 1996 nr 34 s. 290-292
425/76

JAZOWSKI ANDRZEJ: Powieści ludu orawskiego / [il. Stanisław Wyrtel]. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2000. – 266, [1] s.: il.; 21 cm
426/76

KMIETOWICZ FRANK: Garby : baja muszyńska . „Almanach Muszyny” 1997 s. 109-111.
427/76

KMIETOWICZ FRANK: Połednica : [muszyńska legenda]. „Almanach Muszyny” 1995 s. 76-78, fot. J. Jarończyk.
428/76

KMIETOWICZ FRANK: Wstawajcie umarli. „Almanach Muszyny” 1996 s. 86-87, fot.
429/76

KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF: Podania dolnośląskie / [oprac. graf. Mariusz Pawlak]. - Wyd. nowe, uzup. – Wrocław : „Skryba”, 1999. – 298, [3] s.: il., mapa; 21 cm. - Bibliogr. Indeks
430/76

LEGENDY Gór Sowich / [zebrał i przygot. do dr. Krzysztof Pludro: zdjęcia Tadeusz Łazowski]. – Bielawa : Towarzystwo Przyjaciół Bielawy ; Dzierżoniów : „Edytor”, 2001. – 140 s. : il. ; 25 cm
431/76

LEGENDY Jasielskie / pod red. Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej, Bogusława Masteja / [graf. Bożena Jurkowska].: – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002. – 111 s.: il., err.; 25 cm
432/76

LEGENDY Ziemi Bolkowskiej / oprac. i tł. Roman Sadowski. – Bolków: [Jelenia Góra]: „Ad Rem”, 2000. – 62, [2] s.: il.; 21 cm. - Tekst równol. pol., niem. Bibliogr.
433/76

MORCINEK GUSTAW: Skoczowskie legendy / [rys. Aleksandra Fonfara]. – Katowice: BŚ, 2001. – 51, [1] s.: il.; 21 cm. - (Ex Libris / Biblioteka Śląska w Katowicach; 5)
434/76

OLSZEWSKA EWA, WIĄCEK ALEKSANDER: Legendy o Lwówku Śląskim i okolicach. – Częstochowa : Centrum Fotografii Cyfrowej, 2000. – 110 s.: il; 20 cm. – („Biblioteka Ziemi Lwóweckiej” ; nr 8)
435/76

POTOCKI ANDRZEJ: Księga legend i opowieści bieszczadzkich / z il. Zdzisława Pękalskiego. – Wyd. 3. – Olszanica : „Bosz”, 2001. – 255 s.: il. kolor.; 21 cm
436/76

ROZTOMILI ludeczkowie...: zbiór opowiadań nagrodzonych w III Konkursie Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim / red. Maria Broda]. – Skoczów : Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 2001. – 40 s. : il. ; 21 cm
437/76

SKWIRUT WŁADYSŁAW: Zwyczaje ludowe, obrzędy, podania, wierzenia i inne ciekawostki etnograficzne Bocheńszczyzny w drugiej połowie XIX wieku (na podstawie odnalezionego rękopisu Bronisława Gustawicza). Materiał źródłowy. „Rocznik Bocheński”. T. 3: 1995 s. 215-254
438/76Folklor słowny
Baśnie


STACHOŃ ANETA: Wspólniczki diabła: czarownice z Bochni, Wiśnicza, Uścia Solnego i okolicznych wsi. „Rocznik Bocheński”. T. 3: 1995 s. 158-180
439/76

TRUŚ RADOSŁAW JERZY: O Facimiechu i księżniczce Sosence: (bajka pienińska). „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 79-81
440/76Kultura społeczna
Obrzędy rodzinne


KMIETOWICZ WITT: Muszyńskie chrzciny. „Almanach Muszyny” 1997 s. 59-62, fot.
441/76

KMIETOWICZ WITT: Muszyńskie wesele. „Almanach Muszyny” 1996 s. 38-46, fot.
442/76

LEHR URSZULA: Zawiadomienia o śmierci: z badań nad zwyczajami pogrzebowymi na Podhalu. Streszcz. w jęz. ang. „Lud” T. 84 (2000), s. 65-82
443/76Kultura społeczna
Obrzędy doroczne


KOWALCZYK EMIL: XXII Święto Pasterskie – Orawa ’96. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 284-290, fot. Władysław Pilarczyk
444/76

KOWALCZYK EMIL: Święto Pasterskie – Letni Kiermas [‘97]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 207-210
445/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW ks.: Dożynki w gminie Jabłonka. „ Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 221
446/76

SOCHA WACŁAW: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie krośnieńskim. – Krosno, 1998. REC.: Jerzy Józef Kopeć. „Roczniki Teologiczne” 1998, z. 8, s. 248-250
447/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót