Wierchy numer 76

NAUKI SPOŁECZNE I EKONOMICZNESocjologia


BACZA ANDRZEJ: Skoczów: ludzie, opinie, fakty. – Skoczów : Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Skoczowa „Mała Ojczyzna”, 2000. – 34, [1] s., [4] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm
448/76

GRABOWSKA BARBARA: Przemiany świadomości społecznej młodzieży na pograniczu polsko-czeskim (na przykładzie Cieszyna). „Ruch Pedagogiczny” 2001, [nr] 1/2, s. 33-42
449/76

HANN CHRISTOPHER, STĘPIEŃ STANISŁAW: Tradycja a tożsamość : wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu. – Przemyśl : Południow-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – 333, [5] s., [5] k. tabl. kolor. : il. ; 31 cm. REC.: Jerzy Tomaszewski. „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 3, s. 207-210
450/76

KOTLIŃSKI WACŁAW, MAKARSKA ANETA, STOKŁOSA KRZESŁAW: Ocena dynamiki zmian procesów rozwojowych Jarosławia w latach 1994-1998. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. – 92, [2] s.: il.; 24 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr.
451/76

MALIKOWSKI MARIAN: Subiektywne aspekty więzi regionalnej w woj. podkarpackim: tożsamość i identyfikacja regionalna. – Streszcz. w jęz. ang. „Regiony Polski” 2001, nr 1, s. 83-109
452/76

NIEDŹWIEDZKI DARIUSZ: Odzyskanie miasta [Lubomierz] władza i tożsamość społeczna. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2000. – 287, [1] s.; 21 cm. - Bibliogr.
453/76

PROBLEMY społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego: / red. nauk. Jerzy Runge, współred. Franciszek Kłosowski. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. – 213, [1] s.: il., mapy; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2013). Tekst częśc. czes. Streszcz. ang., czes. przy pracach. - Bibliogr.
454/76

PRZYSIADŁA ANITA: Obóz naukowo-badawczy studentów socjologii UMCS. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 124-126, fot. Ewa Gierczycka.
455/76

SCHMIDT PAWEŁ: Żyć u siebie : przejawy tożsamości społecznej wśród mieszkańców polskiego Spisza i Podhala. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 2 (1999), s. 327-337
456/76

SKAWIŃSKI MAREK: Postawy młodzieży na Podhalu i Orawie. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 71-84
457/76

ZENDROWSKI RADOSŁAW: Stosunki między mieszkańcami miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšin) : studium socjologiczne. „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 s. 49-78
458/76Ekonomia


BEDNARSKI JANUSZ ADAM: Główne uwarunkowania i mechanizmy rozwoju terenów wiejskich. – Przemyśl : „Nad Sanem”, 2001. – 179 s.; 24 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr.
459/76

CHOLEWA TOMASZ, REICHEL MAREK: Program Rozwoju Gospodarczego Sądecczyzny: koncepcja, wdrażanie, monitoring. „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7/8, s. 25-32
460/76

HOLIK GRAŻYNA, NOWAK ZYGMUNT: Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego. „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie” ; nr 568: (2001) s. 65-83, streszcz. ang.
461/76

KORELESKI DARIUSZ: Problem gmin zacofanych byłego województwa nowosądeckiego. Streszcz. w jęz. ang. „Krakowskie Studia Małopolskie” Nr 4 (2000), s. 105-118
462/76

KUDEŁKO JOANNA: Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie” Nr 568 (2001), s. 105-117
463/76

MARKIEWICZ BARBARA: Tradycje bankowości w Muszynie. „Almanach Muszyny” 1996 s. 49-52, rys.
464/76

OSTROMĘCKI ARTUR: Czynniki warunkujące rozwój integracji pionowej w rolnictwie górskim regionu karpackiego. – Kraków : Wydaw. AR, 2001. – 187, [1] s.: il.; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy ; nr 277). – Streszcz. ang. Bibliogr.
465/76

PIECZKOWSKI JANUSZ: W sprawie „Eksperymentu nowosądeckiego”. Cz. 2, Źródła finansowania. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s.186-202
466/76

SMOLEŃ MAREK: Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim = Factors differentiating the economic development of local authorities in the Krosno area. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii, 2002. – 145, [1] s.: il., mapy kolor.; 23 cm. – (Praca habilitacyjna / Uniwersytet Rzeszowski). - Bibliogr.
467/76

STRATEGIA rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002-2010: / [aut. oprac. Bartłomiej Gębarowski et al.]; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ; Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. – Strzyżów : SP, 2002. – 190, [1] s.: il. kolor., mapy; [24] cm. -Bibliogr.
468/76

WOJEWÓDZTWO dolnośląskie: II edycja / oprac. zbiorowe pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. – Gdańsk ; Warszawa : IBnGR, 2000. – [8], 136 s.: il., mapy; 29 cm. (Regiony Polski – Profile Regionalne ; nr 1)
469/76

WOJEWÓDZTWO podkarpackie: II edycja / oprac. zbiorowe pod red. Wojciecha Dziemianowicza ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. – Gdańsk ; Warszawa : IBnGR, 2000. – [8], 133 s.: il., mapy; 29 cm. (Regiony Polski – Profile Regionalne ; nr 9)
470/76Zagadnienia społeczne i komunalne


DYDEK STANISŁAW: Ludzie spod znaku św. Floriana : zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozowskiej na tle Podkarpacia i kraju: 1865-2001. – Stara Wieś ; Brzozów ; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2001. – 591 s., [32] s. tabl. kolor.: il.; 24 cm. Bibliogr. Indeks
471/76

GIEŁCZYŃSKI BOGUSŁAW, JAGŁA MARCIN: Pod patronatem świętego Floriana : 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu : [Zarząd Miasta Nowy Targ], 2001. – 44 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr.
472/76

JAGŁA MARCIN: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu. Cz. 1 „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 7-21
473/76

KLIMCZYK JOANNA: Żebym tylko przetrzymała [Straty powodziowe w Makowie Podhalańskim]. „Przegląd” 2001, nr 33, s. 11-13
474/76

KURZAWA MATEUSZ: Bezrobocie w powiecie świdnickim. – „Rocznik Świdnicki” T. 29 (2001), s. 156-165
475/76

MARSZAŁEK EDWARD: Łemkowskie cmentarze. „Parki Narodowe” 2002, nr 1, s. 18-19
476/76

MARSZAŁEK EDWARD: Magurskie cmentarze. „Parki Narodowe” 2001, nr 4, s. 9-11
477/76

MOLENDOWICZ WOJCIECH: Sądeckie rozmowy : czyli zapis programów z Regionalnej Telewizji Kablowej. – Kraków : [„Abrys”] : Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 2000. – 168 s.: il.; 21 cm. Tyt. okł. i grzbiet: Rozmowy sądeckie
478/76

OCHOTNICZA Straż Pożarna w Jabłonce: / oprac. przez OSP. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 188-196, fot. Władysław Pilarczyk, zbiory fot. OSP w Jabłonce
479/76

PIECZKOWSKI JANUSZ: 20 [Dwadzieścia] lat w nowosądeckim ratuszu (1955-1975). Cz. 1. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 169-178
480/76

RACZKOWSKI WACŁAW: Bezrobocie w województwie nowosądeckim w latach 1990-1995. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 197-206, tab.
481/76

WALUK WIOLETTA: Karny obóz czy schronisko [Dom samotnej matki w Świeradowie Zdroju]. „Przegląd” 2001, nr 44, s. 34-35
482/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót