Wierchy numer 76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geologia


ALEXANDROWICZ WITOLD PAWEŁ: Stratotypowy profil fliszowych utworów środkowej kredy w Kaczynie koło Wadowic (Beskid Mały). – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 6, s. 14-27
494/76

BATOR DARIUSZ, KOSAKOWSKI PAWEŁ, KUŚMIEREK JAN, MAĆKOWSKI TOMASZ: Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych [Karpaty]. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 1, s. 72-77
495/76

BAUMGART-KOTARBA MARIA, DEC JERZY, ŚLUSARCZYK RYSZARD: Quaternary tectonic grabens of Wróblówka and Pieniążkowice and their relation to Neogene strata of the Orava Basin and Pliocene sediments of the Domański Wierch series in Podhale, Polish West Carpathians. – Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 101-119
496/76

BĄK KRZYSZTOF, BĄK MARTA, PAUL ZBIGNIEW: Barnasiówka Radiolarian Shale Formation – a new lithostratigraphic unit in the Upper Cenomanian – lowermost Turonian of the Polish Outer Carpathians (Silesian Series). – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 2, s. 75-103
497/76

BEDNARCZYK WIESŁAW S., STUPNICKA EWA: Stratygraphy and new data on tectonics of the Ordovician strata in the section at Międzygórz quarry (Eastern Holy Cross Mountains, nd). – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2000, nr 3/4, s. 283-297
498/76

BINKA KRZYSZTOF, GRZYBOWSKI KRZYSZTOF: Early Vistulian deposits at Świnna Poręba, Western Outer Carpathians (Southern nd). „Studia Quaternaria” Vol. 18 (2001), s. 11-16
499/76

BIRKENMAJER KRZYSZTOF: Elementy strukturalne polskich Karpat a program głębokich wierceń (ICDP). „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 2, s. 162
500/76

BURDA JOLANTA: Uczę się geologii w... Górach Kaczawskich : przewodnik geologiczny. – Sosnowiec : F.H.U [Firma Handlowo-Usługowa] „Bix Bit”, 2001. – 104 s.: il. (w tym kolor.), mapy; 24 cm. - Bibliogr.
501/76

BURDA JOLANTA, GAWĘDA ALEKSANDRA: Petrogeneza migmatytów z górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. ang. „Archiwum Mineralogiczne” T. 52, z. 2 (1999), s. 141-162
502/76

DADLEZ RYSZARD: Holy Cross Mts. area – cristal structura, geophysical data general geology. „Geological Quarerly” 2001, iss. 2 s. 99-106
503/76

DUBIEL STANISŁAW, CHRZĄSZCZ WACŁAW, RZYCZNIAK MIROSŁAW: Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiertnictwo. Nafta. Gaz” R. 18, cz. 1 (2001), s. 57-63
504/76

DURAKIEWICZ TOMASZ, MIGASZEWSKI ZDZISŁAW M., SHARP ZACHARY D., ATUDOREI VIOREL N.: Znaczenie krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich w badaniach nad genezą skał krzemionkowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 3, s. 225-228
505/76

DZIEDZIC KAZIMIERZ, DZIEDZIC HELENA: Genetic relationships between metabasalts and related gebbroic rocks: an example from the Fore-Sudetic Block, SW nd [Sowie góry]. „Geologia Sudetica” 2000, nr 1, s. 33-48
506/76

FELICKA ELŻBIETA: Heavy minerals in the Carboniferous sediments of the Intra-Sudetic Basin as palaeogeographic indicators. „Geologia Sudetica” 2000, nr 1, s. 49-65
507/76

FILA-WÓJCICKA EWA: Petrogenesis of the calc-silicate skarns from Garby Izerskie, Karkonosze-Izera block. „Acta Geologica Polonica” 2000, nr 2, s. 211-222
508/76

GAWEŁ ANTONI, NARĘBSKI WOJCIECH, WÓJCIK ZBIGNIEW: Bursztyny z rejonu karpackiego i przykarpackiego. Streszcz. w jęz. ang. „Prace Muzeum Ziemi” Nr 44 (1996) s. 51-54
510/76

GAWĘDA ALEKSANDRA, PIWKOWSKI ROBERT: Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 8, s. 722-726
511/76

GŁUSZYCA Górna IG 1 / pod red. nauk Andrzeja Bossowskiego: Państwowy Instytut Geologiczny. – Warszawa : PIG, 2000. – 53 s., [1] k. tabl. złoż. luz.: il., mapa; 24 cm. – („Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego”; z. 94). - Bibliogr.
512/76

GOLONKA JAN, CIESZKOWSKI MAREK, MICHALIK MAREK, OSZCZYPKO NESTOR, ŚLĄCZKA ANDRZEJ, SŁABY EWA, GÓRKA ADAM, KROBICKI MICHAŁ, SŁOMKA TADEUSZ, POTFAJ MIHAL: Karpaty - Orawa: rola pióropuszy płaszcza w obszarach orogenicznych, problematyka subdukcji, szwu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-palezoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami). „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 2, s. 163-164
513/76

GOLONKA JAN, KROBICKI MICHAŁ: Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic-Cretaceous palaeogeographic and paleoclimatic perspective. „Geological Quarterly” 2001, iss. 1, s. 15-32
514/76

GRADZIŃSKI MICHAŁ, JACH RENATA, STWORZEWICZ EWA: Origin of calcite- cemented Holocene slope breccias from the Długa Valley (the Western Tatra Mountains). Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 2, s. 105-113
515/76

GRZYBOWSKI KRZYSZTOF: Loess-Like silts in the Beskid Mały and Beskid Makowski Mountains, Western Outer Carpathians. „Geological Quarterly” 2001, iss. 1, s. 67-74
516/76

HABER MAREK, HAŁAS STANISŁAW: Granit z Bugaja (Karpaty) ma 485 milionów lat. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 7, s. 613-615
517/76

HAYDUKIEWICZ JOANNA: Zakres przeobrażeń termicznych konodontów i skał dewońsko-dolnokarbońskich Gór Bardzkich. – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne” Nr 72 (2002), s. 7-30
518/76

JARMOŁOWICZ-SZULC KATARZYNA: Charakterystyka wypełnień żyłowych w połudnowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy). Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 9, s. 785-792
519/76

JUREWICZ EDYTA: Geometric analysis of steepdipping dislocations within the granitoid core in the Polish part of the Tatra Mts. – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2002, nr 1, s. 89-98
520/76

JUREWICZ EDYTA: Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitoidowego Tatr Wysokich i jednostek płaszczowinowych. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 11, s. 1014-1018
521/76

JUREWICZ EDYTA, BAGIŃSKI BOGUSŁAW: Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich – polemika; Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich – odpowiedź – Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 7, s. 603-606
522/76

KĘPIŃSKA BEATA: Warunki hydrotermalne i termiczne podhalańskiego systemu geotermalnego w rejonie otworu Biały Dunajec PAN-1, Kraków: Wydaw. IGSMiE, 2001. – 141, [1] s.: il.; 24 cm. – („Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią”; 93). – Streszcz. ang. Bibliogr.
523/76

KĘPIŃSKA BEATA, PAWLIKOWSKI MACIEJ, NAGEL JAN: Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 11, s. 1045-1052
524/76

KLIMEK KAZIMIERZ: The Sudetic tributaries of upper Odra transformation during the holocene period. Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 34 (2000), s. 27-45
525/76

KONON ANDRZEJ: Deformation mechanisms of cataclastic rocks from fault zones in the Magura nappe in the Beskid Wyspowy Mountains (nd). „Acta Geologica Polonica” 2000, nr 3, s. 387-392
526/76

KONON ANDRZEJ: Tectonics of the Beskid Wyspowy Mountains (Outer Carpathians nd). „Geological Quarterly” 2001, iss. 2, s. 179-204
527/76

KONON ANDRZEJ, MASTELLA LEONARD: Structural evolution of the Gnieździska Synclineeregional implications for the SW Mesozoic margin of the Holy Cross Moutains (Central nd). – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 3, s. 189-199
528/76

KOWALCZEWSKI ZBIGNIEW: Litostratygrafia, palegeografia, facje i tektonika kambru świętokrzysko-nidziańskiego (zagadnienia podstawowe i stan ich znajomości). – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach” Nr 4 (2000), s. 7-66
529/76

KRAWCZYK ANDRZEJ J[ERZY]: Sedymentologiczna baza danych z polskich Karpat– program „GeoKar”. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 39-49[Xa]
530/76

LEFELD JERZY: Proporcja lokalizacji głębokiego wiercenia w rejonie Karpat wewnętrznych. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 2, s. 169-171
531/76

LENDZIN KAZIMIERZ: Some biostratigaphic problems of the Cambrian in the Holy Cross and Nida areas of nd. „Geological Quarterly” 2001, iss. 2, s. 107-115
532/76

LEŚNIAK TADEUSZ, WAŚKOWSKA-OLIWA ANNA: Utwor silikoklastyczne (poleogen) jednostki podśląskiej w rejonie Żywca. – Streszcz. w jęz, ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 51-70
533/76

LINDNER LESZEK: Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 9, s. 819-821
534/76

LINDER LESZEK, MASTELLA LEONARD, SEMIL JULIA: Evolution of the Mid-to Late Pleistocene river network in the southeastern part of the Holy Cross Mountains. „Geological Quartwrly” 2001, iss. 4, s. 387-395
535/76

ŁANCZONT MARIA: Contribution to chronostratigraphy and paleogeography of the Vistulian deposits in river valleys of the Carpathian Foothills near Przemyśl. – Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 89-100
536/76

ŁUCZYŃSKI PIOTR: Development history of Middle Jurassic neptunian dykes to the High-Tatric series, Tatra Mountains, nd. „Acta Geologica Polonica” 2001, nr 3, s. 237-252
537/76

ŁYDKA KAZIMIERZ, MORYC WŁADYSŁAW: Transformations of deep buried sedimentary rocks from Kuźmina and Czudec (SE nd). – Streszcz. w jęz. pol. „Archiwum Mineralogiczne” T. 53, z. 1/2 (2000), s. 25-60
538/76

MAJEREWICZ ALFRED: Uwagi o koncentracji ilmenitu w okolicy Ślęży w świetle badań petrologicznych. – Streszcz. w jęz. ang. „Archiwum Mineralogiczne” T. 53, z. 1/2, 2000, s. 61-83
539/76

MALEC JAN: Sedimentology of deposits from around the Late Caledonian unconformity in the western Holy Cross Mts.„Geological Quarterly” 2001, iss. 4, s. 397-415
540/76

MARGIELEWSKI WŁODZIMIERZ: Late Glacial and Holocene climatic changes registered in forms and deposits of the Klaklowo landslide (Beskid Średni range, Outer Carpathians). – Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 63-79
541/76

MARGIELEWSKI WŁODZIMIERZ: O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk – implikacje dla Karpat fliszowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 6, s. 515-524
542/76

MARYNOWSKI LESZEK, SALAMON MARIUSZ, NARKIEWICZ MAREK: Thermal naturity and deposional environments of organic matter in the post Variscansuccession of the Holy Cross Mountains. „Geological Quarterly” 2002, iss. 1, 25-36
543/76

MASTELLA LEONARD, KONON ANDRZEJ: Tektoniczne wygięcie łuku Karpat zewnętrznych w świetle analizy ciosu w płaszczowinie śląskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 6, s. 541-550
544/76

12th MEETING of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001: „Carpathians paleogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach”, Kraków, nd, 8-15 September, 2001: abstracts. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” [Nr] 396 (2001), s. 1-174
545/76

MIERZEJEWSKI MICHAŁ P.: Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 6, s. 507-509
546/76

MIGASZEWSKI ZDZISŁAW M.: Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K-Ar i Ar-Ar. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 3, s. 227-229
547/76

MIKULSKI STANISŁAW Z[BIGNIEW]: Poszukiwania mineralizacji scheelitowo-złotonośnej w rejonie makroenklawy Ptasznika na intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach. – Streszcz. w jęz. ang. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” [Nr] 391 (2000), s. 5-88
548/76

MIZERSKI WŁODZIMIERZ: Tektonika i tektogeneza paleozoiku świętokrzyskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach” Nr 4 (2000), s. 93-125
549/76

MODLIŃSKI ZDZISŁAW, SZYMAŃSKI BRONISŁAW: The Silurian of the Nida, Holy Cross Mts. and Radom areas, nd – a reviev. „Geological Quarterly” 2001, iss. 4, s. 435-454
550/76

NAZARKIEWICZ-JUGOWIEC MAŁGORZATA, JANKOWSKI LESZEK: Biostratygrafia, nanoplanktonowa margli żegocińskich : nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 12 s. 1186-1190
551/76

NOWAK WANDA TERESA, POŁTOWICZ STEFAN: Miocen Broniszowa, Glinki i Małej (Karpaty Środkowe). – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2000 z. 3, s. 375-396
552/76

OBERC-DZIEDZIC TERESA, PIN CHRISTIAN: The Granitoids of the Lipowe Hills (Fore-Sudetic Block) and their relationship to the Strzelin granites. „Geologia Sudetica” 2000, nr 1, s. 17-22
553/76

OLICHWER TOMASZ: Zarys warunków hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpływu podziemnego w metamorfiku Krowiarek (Masyw Lądka-Śnieżnika). – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne”. Nr 72 (2002), s. 51-61
554/76

OSZCZYPKO-CLOWES Marta: The Nannofossil biostratigraphy of the youngest deposits of the Magura Nappe (East of the Skawa river, Polish Flysch Carpathians) and their palaeoenviromental conditions. – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 3, s. 139-188
555/76

PALEOZOIK podłoża centralnej części polskich Karpat zewnętrznych: (rejon Liplas-Tarnawa) / red. nauk. Hanna Matya. – Warszawa: PIG, 2001. – 207 s., [XXXIV] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luz.: il. (w tym kolor.); 30 cm. – („Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”; 174). Tyt. równol.: Palaeozoic basement of the central segment of the Polish outer Carpathians (Liplas-Tarnawa region). – Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr.
556/76

PASZEK DARIUSZ: Wtórny skorodyt w Złotym Skoku jako składnik środowiska przekształconego antropogenicznie. – Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe Górnictwo. Politechnika Śląska” Z. 249 (2001), s. 143-149[Xa]
557/76

PATOČKA FRANTIŠEK, SMULIKOWSKI WITOLD: Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient oceanic spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Krkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif). „Geologia Sudetica” 2000 nr 1 s. 1-15
558/76

PESZAT CZESŁAW: Petrologia piaskowców istebniańskich strefy czarnorzeckiej między Cieszyną a Wolą Kamborską (polskie Karpaty fliszowe). Streszcz. w jęz. ang. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” [Nr] 394 (2001), s. 73-114
559/76

PIECZKA ADAM: A. Raba mineral-bearing pegmatite from the Szklary serpentinite massif, the Fore-Sudetic Block, SW nd. „Geologia Sudetica” 2000, nr 1, s. 23-31
560/76

K ANDRZEJ: Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 7, s. 664-650
561/76

POROWSKI ADAM: Charakterystyka czasoprzestrzennej zmienności chemizmu wód zmineralizowanych antykliny iwonickiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 4, s. 317-325
562/76

POROWSKI ADAM: Chemical composition and origin of ionic ratios in the Iwonicz anticline mineralized groundwaters (Polish Outer Carpathians). Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 2, s. 125-134
563/76

PRZYLIBSKI TADEUSZ A[NDRZEJ], STAŚKO STANISŁAW, SZCZEPANOWSKI SEBASTIAN, MODELSKA MAGDALENA, DORDA JERZY, KOZŁOWSKA BEATA: Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika, Sudety). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 5, s. 436-440
564/76

PTASZYŃKI TADEUSZ, NIEDŹWIEDZKI GRZEGORZ: Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 5, s. 441-446
565/76

RAJCHEL JACEK, MARSZAŁEK MARIOLA, RAJCHEL LUCYNA: Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 12, s. 1174-1180
566/76

RAJCHEL JACEK, UCHMAN ALFRED: Utwory transgresywnego miocenu na fliszu jednostki skolskiej w Dubiecku. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 71-87
567/76

RONIEWICZ PIOTR, WYSOCKA ANNA: Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 7, s. 639-642
568/76

RYBAK BARBARA: Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką łuski Bystrego (Bieszczady, Karpaty zewnętrzne). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 11, s. 1023-1029
569/76

RYŁKO WOJCIECH, TOMAŚ ADAM: Neogeńska przebudowa podłoża polskich Karpat i jej reperkusje. – Streszcz. w jęz. ang. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” [Nr] 395 (2001), s. 3-60
570/76

RZONCA BARTŁOMIEJ: Wyniki analizy próbnych pompowań w węglanowych skałach dewońskich w Górach Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Inżynieria Środowiska” 2000, z. 1, s. 175-183
571/76

SALAMON TOMASZ: Sedimentary succesion and morphologic control of glaciomarginal paleogeography in the foothill area – an example from the Silesian Beskid (nd). – Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 39-61
572/76

SETLIK ANNA: Problem wieku utworów dolnego karbonu Gór Bardzkich w dotychczasowej literaturze geologicznej. – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratslaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne” Nr 68 (2000), s. 93-105
573/76

SIEMIĄTKOWSKI JACEK: Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łuszczykowych pasma Starej Kamienicy. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 3, s. 252-253
574/76

SKOMPSKI STANISŁAW, SZULCZEWSKI MICHAŁ: Lofer-Type cyclothems in the Upper Devonian of Holy Cross Mts. (central nd). „Acta Geologica Polonica” 2000, nr 4, s. 393-405
575/76

SŁOMKA TADEUSZ: Osady wczesnokredowych spływów rumoszowych w warstwach cieszyńskich rejonu Żywca. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 89-110
576/76

SŁOMKA TADEUSZ, SŁOMKA ELŻBIETA: Sequences of the depositional intervals in the Godula Beds of the Polish outer Carpathians. – Streszcz. w jęz. pol. „Annales Societatis Geologorum Poloniae” 2001, nr 1, s. 35-42
577/76

SMULIKOWSKI WITOLD: Metabasic rock of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range – their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif). Streszcz. w jęz. pol. „Archiwum Mineralogiczne” T. 52, z. 2 (1999), s. 211-273
578/76

SOKOŁOWSKI JULIAN: Możliwości wykorzystania rodzimych zasobów gazu ziemnego [ref.] [Cieplice]. – Streszcz. w jęz. ang. „Technika Poszukiwań Geologicznych” 2000, z. 5/6, s. 5-18
579/76

SPOTKANIA uniwersyteckich geologów karpackich w 2000 r., 26-27.10.2000 r. – Kiry: [Streszcz. ref.]. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 9, s. 827-834
580/76

SROCZYŃSKI WIESŁAW, WOTA K. ALDONA: Prognozowanie oddziaływania karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i powierzchnię ziemi. – Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2001. – 86, [14] s. : il., mapy ; 24 cm. - (Studia, Rozprawy, Monografie ; 99). - Streszcz. ang. - Bibliogr.
581/76

STADNIK RENATA: Środowisko sedymentacji warstw krośnieńskich serii dukielskiej w paśmie Koniaków – Kamesznica (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia (Kraków)” 2001, z. 1, s. 111-126
582/76

STANKIEWICZ BEATA, STADMULLER MAREK: Możliwości rozpoznania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 3, s. 222-226
583/76

STAWIKOWSKI WOJCIECH: Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka). Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 2, s. 153-160
584/76

STEFANIUK MICHAŁ: Główne elementy strukturalne podłoża wschodniej części Karpat polskich w świetle badań magnetotellurycznych. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 127-159
585/76

STRZEBOŃSKI PIOTR: Sekwencje kanałowe w warstwach istebniańskich (kampan – paleocen) Beskidu Śląskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia (Kraków)” 2001, z. 1, s. 181-199
586/76

STUPNICKA EWA, STĘPIEŃ-MARZENA: Poznajemy Góry Świętokrzyskie : wycieczki geologiczne / Ewa Stupnicka,Marzena Stępień-Sałek. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 173, [3] s. : il. kolor., mapy ; 21 cm
587/76

STUPNICKA EWA, ZIÓŁKOWSKI RAFAŁ: Relacje między synkliną międzygórską a synklinorium kilecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 10, s. 901-908
588/76

SZCZEPANIK ZBIGNIEW: Acritarche from Cambrian deposits of the southern part of the Łysogóry unit in the Holy Cross Mountains, nd. “Geological Quartarly” 2001, iss 2, s. 117-130
589/76

SZCZEPAŃSKA MAŁGORZATA, KROBICKI MICHAŁ: Konkrecje fosforytowe z pstrych łupków paleocenu jednostki skolskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 201-204
590/76

SZCZEPAŃSKI JACEK: Warstwy z Jegłowej – zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki). – Streszcz. w jez. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 1, s. 63-71
591/76

SZYNKIEWICZ ANNA A., WEBER-WELLER ANITA, JĘDRYSEK O[RION]: Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 1, s. 33-41
592/76

ŚLIWIŃSKI WOJCIECH: Rozwój mineralizacji miedziowej w utworach permu monokliny przedsudeckiej – uwarunkowania sedymentacyjno-diagenetyczne. – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne” Nr 68 (2000), s. 7-36
593/76

ŚWIERCZEWSKA ANNA, TOKARSKI ANTONI K., HURAI VRATISLAV: Joints and mineral veins during structural evolution: case study from the Outer Carpathians nd. „Geological Quarterly” 2000, iss. 3, s. 333-339
594/76

TOMCZYK HENRYK: Główne fazy rozwoju Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Istytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach” Nr 4 (2000), s. 67-91
595/76

TOMCZYKOWA EWA, TOMCZYK HENRYK: Starszy paleozoik z oworu Daromin IG 1 – potwierdzenie budowy terranowej bloku łysogórskiego i małopolskiego (Góry Świętokrzyskie). – Streszcz. w jęz. ang. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” [Nr] 393 (2000), s. 167-203
596/76

TRELA WIESŁAW: Sedimentological record of changing hydrodynamic conditions in the upper Tremadoc deposits of the Holy Cross Mountains, nd. „Geological Quarterly” 2001, iss 2, s. 131-142
597/76

TRELA WIESŁAW: Zapis izotopowy (δ18O i δ13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 8, s. 736-740
598/76

TRELA WIESŁAW, SALWA SYLWESTER, SZCZEPANIK ZBIGNIEW: The Ordovician rocks of Pobroszyn in the Łysogóry region of the Holy Cross Mauntains, nd. „Geological Quarterly” 2001, iss 2, s. 143-154
599/76

WIERZCHOŁOWSKI BOGUMIŁ: Lamprofiry z Lądka Zdroju (Sudety). – Streszcz. w jęz. ang. „Archiwum Mineralogiczne” T. 53, z. 1/2, (2000), s. 85-108
600/76

WOŁKOWICZ KRYSTYNA: Nowe dane termometryczne i mikrochemiczne o wschodniej osłonie metamorficznej granitu karkonoskiego (Krzyżowa Łąka k. Mniszkowa). „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 12, s. 1157-1160
601/76

WOŁKOWICZ KRYSTYNA: O katodoluminescencji sudeckich kwarców żyłowych. – Streszcz. w jęz. ang. – „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 7, s. 625-633
602/76

WORONKO BARBARA, ŻUREK ROMAN: Allochtoniczność pokryw pyłowych na stokach Ślęży (Przedgórze Sudeckie) w świetle analizy ich składu chemicznego w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 6, s. 535-540
603/76

ZNOSKO JERZY: New data on Caledonian Alpinestyle folding in the Holy Cross Mts., nd. – „Geological Quarterly” 2001, nr 2, s. 155-163
604/76

ZUCHIEWICZ WITOLD: Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 8, s. 710-716
605/76

ŻOŁYŃSKI LECH: Amygdalophyllum sudeticum sp. nov. (Rugosa) from a lower Vise an gneissic conglomerate, Bardzkie Mts., Sudetes (nd). „Acta Geologica Polonica” 2000, nr 3, s. 335-342
606/76

ŻUREK ROMAN: Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 5, s. 451-453
607/76

ŻYTKO KAZIMIERZ: Jednostki strukturalne Karpat zewnętrznych między Sołą a Dunajcem. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 8, s. 703-709
608/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Minerologia


PANEK EWA, PAWLIKOWSKI MACIEJ: Zmienność mineralogiczna i petrograficzna piaskowców Beskidów Zachodnich pomiędzy pasmem Stożka i Czantorii w Beskidzie Śląskim a Jaworzyną Krynicką w Beskidzie Sądeckim. – Streszcz. w jęz. ang. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2001, z. 3, s. 53-71
609/76

SACHANBIŃSKI MICHAŁ: Dolnośląskie kamienie szlachetne i ozdobne. „Dolny Śląsk” Nr 9 (2001), s. 86-100
610/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Hydrogeologia


BOCHEŃSKA TATIANA: Wybrane problemy hydrogeologii regionalnej Dolnego Śląska. – Streszcz. w jęz. ang. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 400 (2002), s. 57-75
611/76

CHOWANIEC JÓZEF, POPRAWA DANUTA, WITEK KRZYSZTOF: Występowanie wód termalnych w polskiej części Karpat. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 8, s. 734-742
612/76

GIERWIELANIEC JANUSZ: Rozpoznanie tektoniki fałdowo-uskokowej i jej wpływ na posadowienie zapory gromadzącej wodę pitną do miasta Wałbrzycha. Streszcz. w jęz. ang. – „Górnictwo Odkrywkowe” 2000, nr 5/6, s. 70-88
613/76

MAŁETA DOROTA, GRODZICKI ANDRZEJ: Charakterystyka petrograficzna aluwiów rzecznych rejonu Jeżowa Sudeckiego-Maciejowej (Sudety Zachodnie). Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne” Nr 68 (2000), s. 107-122
614/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geofizyka


CZERWIŃSKI TOMASZ, GAJEWSKI ANDRZEJ, KLITYŃSKI WOJCIECH, MIECZNIK JULIUSZ, STEFANIUK MICHAŁ: Badania magnetotelluryczne w Karpatach. Streszcz. w jęz. ang. – „Geologia” Kraków, 2001, z. 2/4, s. 543-559
615/76

EI-HEMALY IBRAHIM ALY, KĄDZIOŁKO-HOFMOKL MAGDALENA: Namurian-Westphalian deposits. – Paleomagnetic investigations of Carboniferous sediments from the Intra-Sudetic Basin, Southern nd; p. 2. „Acta Geophysica Polonica” 2000 nr 1 s. 93-122
616/76

ŻOGAŁA BOGDAN, DUBIEL RYSZARD, GORSZCZYŃSKA HALINA, MALINA RAJMUND: Próba geotechnicznego rozpoznania płytkiego podłoża fragmentu Doliny Pięciu Stawów Polskich metodami geofizycznymi. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geofizyczny” 2001 z. 1/2 s. 111-118
617/76

BARLIK MARCIN, MARGAŃSKI STANISŁAW: Wariacje przyspieszenia ziemskiego w Pienińskim Pasie Skałkowym. „Przegląd Geologiczny” 2001 nr 6 s. 9-13
618/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geochemia


PAWLIKOWSKI MACIEJ, MAZUREK JANUSZ: System poboru próbek i analizy chemizmu wody w instalacji geotermalnej Bańska – Biały Dunajec na Podhalu. – Streszcz. w jęz. ang. „Technika Poszukiwań Geologicznych” 2000 z. 2 s. 11-17[Xa]
619/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geodezja - Kartografia


JAKOMULSKA ANNA: Teledetekcja a problemy kartowania wysokogórskiej roślinności Tatr. Streszcz. w jęz. ang. „Fotointerpretacja w Geografii” T. 29 (1999), s. 34-56
620/76

PAWLAK JANINA, PAWLAK WŁADYSŁAW: O inicjatywie i realizacji „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego”. Streszcz. w jęz. ang. „Polski Przegląd Kartograficzny” 2001, nr 2, s. 114-126
621/76

PROCEEDINGS of the 2nd Czech-Polish Workshop „On recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adfacent areas”: Bolesławów, nd, 6-8 April 2000. „Reports on Geodesy” 2000, nr 7, s. 1-153
622/76

RUDNICKI WALDEMAR: Koncepcja komputerowego cieniowania map tonalnych na przykładzie mapy Karkonoskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang., ros. „Prace Instytutu Geodezji i Kartografii” Z. 103 (2001), s. 169-179
623/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Hydrologia


BUDYCH LESZEK, MAJEWICZ RYSZARD: Strategia ochrony przeciwpowodziowej Doliny Bobru w ujęciu historycznym. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 45-54, rys.
624/76

DYSARZ TOMASZ, NAPIÓRKOWSKI JAROSŁAW J[AN]: Determination of reservoir decision rules during flood [Nysa Kłodzka]. „Acta Geophysica Polonica” 2002, nr 1, s. 135-149
625/76

KUCHARSKI MIECZYSŁAW, SOKOŁOWSKI ANDRZEJ: Wykorzystanie wód podziemnych Karpat zachodnich w rozlewnictwie. – Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza : „Przemysł Rozlewniczy”, 2001. – 31 s.: il. kolor., mapy; 21 cm. - Bibliogr., przepisy prawne
626/76

KUKULAK JERZY: Weathering of gravels in the Czarny Dunajec alluvial cone in Podhala, Polish Carpathians. „Quaestiones Geographicae” [T.] 21 (2000), s. 69-78
627/76

KUKUŁA KRZYSZTOF, PĄCZKA PAWEŁ: Zaśmiecenie potoków w zlewni Górnego Sanu. Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 369-374
628/76

PŁYWACZYK ANNA, SOWIŃSKI JÓZEF: Konferencja naukowa „Zagrożenia powodziowe w Sudetach”: Lądek Zdrój 12-13 października 2000 r. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2000), s. 133-135
629/76

RADECKI-PAWLIK ARTUR, FLORENCKA NATALIA: Transport rumowiska wleczonego i skład jakościowy osadów dennych Potoku Jałowieckiego w Beskidzie Makowskim (Karpaty polskie). Streszcz. w jęz. ang. „Inżynieria Środowiska” 2001, z. 2, s. 385-397
630/76

RADECKI-PAWLIK ARTUR, RADOŃ RADOSŁAW: Ewolucja i skład granulometryczny form korytowych potoku górskiego na przykładzie wybranego odcinka Potoku Jałowieckiego w Karpatach polskich. Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H[ugona] Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska” Z. 20 (2000), s. 145-162
631/76

ROGUSKI JULIUSZ: Żywiec – Stacja hydrologiczna (osłona zbiorników wodnych z poziomu stacji). „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, [nr] 5, s. 14-15
632/76

SATORA STEFAN: Wskaźniki hydrochemiczne wód podziemnych jako elementy rozpoznania hydrogeologicznego terenu na przykładzie źródłowej części zlewni Skawy. Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H[ugona] Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska” Z. 20 (2000), s. 59-70
633/76

SOBIK MIECZYSŁAW, NETZEL PAWEŁ, QUIEL FRIEDRICH: Zastosowanie modelu rastrowego do określenia rocznej sumy opadów atmosferycznych na Dolnym Śląsku. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Fizyczno-Geograficzny” T. 6 (2001), s. 65-70
634/76

STARKEL LESZEK: The Place of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission in the development of geomorphological research. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 121-125
635/76

ŚWIĘCHOWICZ JOLANTA: The Threshold conditions for slope wash proceses in the foothill catchment (Carpathian Foothills, South nd). Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 34 (2000), s. 67-88
636/76

ZIELIŃSKI TOMASZ: Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 11, s. 1096-1100
637/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Klimatologia - Meteorologia


BRZEŹNIAK ELIGIUSZ, LIMANÓWKA DANUTA: Temperatura powietrza w Beskidzie Sądeckim w drugiej połowie XX w. Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 47 (2001), s. 5-14
638/76

CEBULAK ELŻBIETA, LIMANÓWKA DANUTA: Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne w roku 2001 w Polsce południowej [Karpaty] (silny wiatr, duże krótkookresowe wahania ciśnienia atmosferycznego). „Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej” 2002, z. 2, s. 77-85
639/76

CHLEBICKI ZBIGNIEW: Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Kłodzku – jej historia i obecne miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, [nr] 3, s. 15-16
640/76

FALARZ MAŁGORZATA: Klimatyczne przyczyny zmian i wieloletniej zmienności występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geograficzny” 2002, z. 1, s. 83-107
641/76

FALARZ MAŁGORZATA: Zmienność wieloletnia występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. Streszcz. w jęz. ang. „Folia Geographica. Series Geographica-Physica” Vol. 31/32 (2000/2001), s. 151-164
642/76

GUTOWSKI JACEK, ŚLEDZIŃSKI JANUSZ: Plany odbudowy stacji nadawczej na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 3, s. 207-210
643/76

JURCZAK KRZYSZTOF: Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Krośnie – działalność statutowa i komercyjna. „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, nr [4], s. 8-10
644/76

KARZYŃSKI MACIEJ: Modernizacja systemu prognozowania zagrożenia lawinowego – lawiny śnieżne (system pilotowy Tatr). „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, [nr] 1, s. 3-8
645/76

KRZACZKOWSKI PIOTR: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce. „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, [nr] 5, s. 20-21
646/76

KULIG ANDRZEJ: [Pięćdziesiąt] 50 lat pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Limanowej podstawą charakterystyki jej warunków klimatycznych. „Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej” 2002, z. 1, s. 67-80
647/76

LITWIN LESZEK, KOŁODZIEJ TOMASZ: Charakterystyka wieloletnich płatów śnieżnych w Słowackich Tatrach Wysokich oraz ich wahań na tle warunków meteorologicznych. Streszcz. w jęz. ang. „Geographia” T. 23 (2000), s. 103-139
648/76

OLECHNOWICZ-BOBROWSKA BARBARA, ZĄBCZAŃSKA IWONA: Próba oceny warunków bioklimatycznych uzdrowiska Muszyna. Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 83-90
649/76

PIOTROWICZ KATARZYNA: Zmienność długości ciągów termicznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. Streszcz. w jęz. ang. „Czasopismo Geograficzne” 2000, z. 3/4, s. 335-347
650/76

SATORA STEFAN, BURDAK ZBIGNIEW: Próba oceny zależności temperatury wód podziemnych od warunków atmosferycznych na przykładzie źródłowej części zlewni Skawy. Streszcz. w jęz. ang. – „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H[ugona] Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska” Z. 20 (2000), s. 71-86
651/76

SOBIK MIECZYSŁAW, URBAN GRZEGORZ: Warunki termiczne zlewni Kamionka w Górach Izerskich. Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne” Nr 74 (2000), s. 143-157
652/76

TOKARCZYK TAMARA: Występowanie niżówek na obszarze Ziemi Kłodzkiej. Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej” 2001, z. 2, s. 51-57
653/76

TRZEBUNIA JAN: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu. – „Gazeta Obserwatora IMGW” 2001, (nr) 3, s. 7-9
654/76

WYBIG JOANNA: Wstępna ocena zmienności rozkładów temperatury minimalnej i maksymalnej w Zakopanem w okresie 1906-1998. Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Nicalai Copernici. Geografia” Z. 31 (2000), s. 327-341
655/76

ZWOZDZIAK JERZY W.: Interaction between air and atmospheric qater. Streszcz. w jęz. pol. – „Environment Protection Engineering” 2000, nr 3, s. 11-22
656/76

ŻARNOWIECKI GRZEGORZ: Występowanie dni z mgłą na stacjach meteorologicznych Święty Krzyż, Kielce i Nowa Słupia. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski, Ser. B.” T. 27, 2000, s. 265-279
657/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geomorfologia


BAUMGART-KOTARBA MARIA, KOTARBA ADAM: Degleciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish High Tatras. Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 35 (2001), s. 7-38
658/76

JAHN ALFRED, CHODAK TADEUSZ, MIGOŃ PIOTR, AUGUST CZESŁAW: Utwory zwietrzelinowe Dolnego Śląska: nowe stanowiska, wiek i znaczenie geomorfologiczne. Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne” Nr 72 (2000), s. 1-210
659/76

KACZMARSKA MARZENA: Próba rekonstrukcji linii równowagi bilansowej plejstoceńskiego lodowca Doliny Białych Stawów w Tatrach wybranymi metodami. – Streszcz. w jęz. ros., ang.. „Geographia” T. 23 (2000), s. 91-102
660/76

KOSMOWSKA-SUFFCZYŃSKA DANUTA: Wpływ drobnych struktur tektoniki dysjunktywnej na kierunkowość rzeźby w północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Streszcz. w jęz. ang. „Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach” Nr 4 (2000), s. 171-208
661/76

ŁOPUSZEK MARTA: Przyczyny intensywnej erozji dennej koryta rzeki Dunajec w profilu wodowskazowym Żabno i Zgłobice. – Streszcz. w jęz. ang. „Czasopismo Techniczne” 2000, z. 5, s. 213-225
662/76

MIGOŃ PIOTR: Geneza Wąwozu Myśliborskiego na Pogórzu Kaczawskim. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 137-144
663/76

MROZEK TERESA, RĄCZKOWSKI WOJCIECH, LIMANÓWKA TERESA: Recent landslides and triggering climatic conditions in Laskowa and Pleśna Regions, Polish Carpathians. Streszcz. w jęz. pol. „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica” Vol. 34 (2000), s. 89-112
664/76

PARZÓCH KRZYSZTOF: Erozja rynnowa na stokach wylesionych w Karkonoszach. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 171-180
665/76

POTOCKA JOANNA: Stan zachowania oraz geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania rozmieszczenia torfowisk w Górach Izerskich. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 35-44
666/76

RADECKI-PAWLIK ARTUR, BARAN PRZEMYSŁAW: Zastosowanie równania Parkera do obliczania intensywności transportu rumowiska wleczonego w ciekach podkarpackich. – Streszcz. w jęz. ang. – „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska” Z. 20 (2000), s. 177-185
667/76

SOŁTYSIK ROBERT: Wpływ czynnika tektonicznego na formowanie zabagnień w strefach przedprzełomowych dolin rzecznych Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia. Streszcz. w jęz. ang. „Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach” Nr 4 (2000), s. 209-222
668/76

WYŻGA BARTŁOMIEJ: Regulacja koryt karpackich dopływów Wisły – ocena działań inżynierskich w świetle wiedzy geomorfologicznej i sedymentologicznej. – Streszcz. w jęz. ang.„Czasopismo Geograficzne” 2001, z. 72(1), s. 23-52
669/76

ŻURAWEK ROMAN: Geneza głównych rysów rzeźby Masywu Ślęży. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geograficzny” 2000, z. 1, s. 41-60
670/76

ŻURAWEK ROMAN: Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14 C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych. Streszcz. w jęz. ang. – „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 10, s. 880-884
671/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geografia (ogólnie)


FATYGA JANINA, GÓRSKI ADAM, ŻYSZKOWSKA MARTA: Numeryczny model terenu jako podstawa charakterystyki przyrodniczej mikroregionów Karkonoszy. Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 91-105
672/76

GÓRY STOŁOWE: praca zbiorowa / pod red. Marka Zgorzelskiego. – Warszawa : „Dialog”,, 1999. – 256 s. : il., mapy ; 24 cm. REC.: Piotr Migoń. „Przegląd Geograficzny” 2000, z. 3, s. 312-314
673/76

PRZEMIANY środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny.: [Cz.] 2, Sesja terenowa / red. Bartłomiej Jaśkowski, Bolesław J. Kowalski, Robert Sołtysik; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Akademia Nauk. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich. Sekcja Świętokrzyska w Kielcach. – Kielce : IG WSP, 1998. – 63 s. : il., mapy ; 30 cm
674/76

SZYMACHA ARTUR, ZARZYCKI JAN: Między Prutem a Czeremoszem. – Streszcz. w jęz. ang. „Aura” 2001, nr 5, s. 16-17
675/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Geografia gospodarcza


GÓRZ BRONISŁAW: Współczesne problemy rozwoju Sądecczyzny. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 60-67, bibliogr.
676/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Krajoznawstwo (jako wiedza o kraju i regionie)


CIUPKA JAN: Ustrzyki Dolne : gmina i powiat bieszczadzki. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 98 s., [12] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 21 cm. Bibliogr.
677/76

DOLINA Kościeliska: śladami badaczy, artystów i wędrowców / pod red. Marii Baścik ; [aut.] Jarosław Balon [et al.]. – Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2001. – 119, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm. - Bibliogr. Indeksy
678/76

ELJASZ-RADZIKOWSKI WALERY: Obrazek z podróży w Tatry. – Kielce : „Filar”, 2001. – 42 s.; 19 cm. – Przedr. oryg.: Drukarnia L. Paszkowskowskiego 1875
679/76

GIL ZDZISŁAW: Powiat brzozowski. – Krosno : „Roksana”, 2000. – 82 s.: il. kolor.; 21 cm. Nazwa aut. na okł. Bibliogr.
680/76

KROH ANTONI: Tatry i Podhale. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002. – 279, [2] s.: il. (gł. kolor.); 20 cm. - (A to Polska Właśnie). - Bibliogr. Indeksy
681/76

LAWERA HANNA: Powiat Strzyżowski. – Krosno : „Apla”, 2001. – 104 s., [14] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm. - (Panorama Powiatów. Województwo Podkarpackie). - Bibliogr.
682/76

MARSZAŁEK EDWARD, WŁODYKA STANISŁAW: W Beskidzie : przyroda / [tekst Edward Marszałek i Stanisław Włodyka]. – Rzeszów : „Libri Rossovienses”, [2002]. – [96] s.: il. kolor., mapa; 20 cm. Tekst równol. pol., ang., niem.
683/76

MENDELOWSKI STANISŁAW: Gmina Rymanów. – Krosno : „Roksana”, 2002. – 88 s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 21 cm. - Bibliogr.
684/76

MICHALAK JANUSZ: Uście Gorlickie, Wysowa Zdrój i okolice. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 156 s., [4] s. tabl.: il. (w tym kolor.), mapy; 21 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka; 22). Bibliogr.
685/76

MICHALIK ROMAN: Najciekawsze formy skalne Sudetów. „Dolny Śląsk” Nr 9 (2001), s. 101-103
686/76

MICHAŁOWICZ-KUBAL MARTA, KUBAL GRZEGORZ: Powiat nowosądecki / [Marta Michałowicz tekst ; Grzegorz Kubal zdjęcia]. – Krosno : „Apla”, 2000. – 152 s., [12] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm. - (Panorama Powiatów. Województwo Małopolskie). Bibliogr.
687/76

MICHAŁOWICZ-KUBAL MARTA, KUBAL GRZEGORZ: Powiat suski / [Marta Michałowicz-Kubal tekst ; Grzegorz Kubal zdjęcia]. – Krosno : „Apla”, 2002. – 95, [1] s., [11] s. tabl. kolor. : il., 1 mapa ; 21 cm. - (Panorama Powiatów. Województwo Małopolskie)
688/76

SEDLAK WŁODZIMIERZ: Człowiek i Góry Świętokrzyskie. – Radom : „Continuo”, 2001. – 239 s.: il., mapa ; 21 cm
689/76

SOSNA WŁADYSŁAW: Śląsk Cieszyński : środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej i duchowej. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001. – 419, [1] s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach
689/76

TATRY i Podtatrze: monografie dla szkół / red. prowadzący Władysława Skupień ; przygotował do druku Zbigniew Moździerz. – Zakopane ; Poprad : Urząd Miasta, 2000. – 394 s., [32] s. tabl.: il., mapy, err.; 23 cm. - Tekst częśc. słow. i częśc. tł. ze słow.
690/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Przewodniki, informatory turystyczne i krajoznawcze


ADAMCZAK SŁAWOMIR: Karkonosze polskie i czeskie : przewodnik. – Białystok : Agencja „TD” – Wydaw. Turystyczne, 2002. – 208 s., [6] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. - Bibliogr. Indeksy
691/76

BEKIER LEOPOLD, DERWICH ANTONI: Bieszczadzki Park Narodowy / [rozdz. „Hucuły w Wołosatem” napisał Krzysztof Krysta]. – Warszawa : „Multico”, 2000. – 96 s.: il. kolor.; 18 cm. – (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
692/76

BESKID Śląski i Mały / Figiel Stanisław: [et al.]. – Wyd. 3. – Bielsko-Biała : „Pascal”, cop. 2000. – 252 s.: il., mapy; 19 cm. – (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Bibliogr. Indeks
693/76

BESKID Żywiecki i Makowski / Figiel Stanisław: [et al.]. – Wyd. 3. – Bielsko-Biała: „Pascal”, cop. 2000. – 192 s.: il., mapy; 19 cm. – (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Bibliogr. Indeks
694/76

BIECZ i okolice. – Krosno: „Roksana”, 2002. – 92 s.: il., mapy; 21 cm. - Bibliogr.
695/76

BIELECKI JERZY, PIOTROWICZ ZBIGNIEW: Skałki Lądeckie : przewodnik wspinaczkowy. - Konradów-Lądek Zdrój : nakł. autorów, 1996. - 84 s. : 1 mapa, pl., rys. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 78
696/76

BIESZCZADY: przewodnik / [współaut. Wojciech Krukar et al.; red. merytor. i tech. Paweł Luboński]. – Wyd. 6 zm. – Pruszków : „Rewasz”, 1999. – 415 s., [30] s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm
697/76

BIESZCZADY: przewodnik / [współaut. Wojciech Krukar et al. ; koncepcja, oprac. kartogr., red. merytor. i tech. Paweł Luboński]. – Wyd. 9 aktual. – Pruszków : „Rewasz”, 2002. – 424 s., [32] s. tabl. kolor.: il., mapy; 18 cm. – Na okł. podtyt.: przewodnik dla prawdziwego turysty. Bibliogr. Indeks
698/76

BOGACZYK AGNIESZKA: W gminie Frysztak. – Krosno : „Roksana”, 2002. – 100 s.: il., mapa; 21 cm. - Tyt. okł.: Frysztak – gmina i okolice
699/76

CISOWSKI KRZYSZTOF: Okolice Dusznik-Zdroju i Lewina Kłodzkiego : opis 27 pieszych wycieczek dla każdego. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Inowrocław : „Magda”, 2001. – 94 s.: il., mapa, err.; 21 cm
700/76

CISOWSKI KRZYSZTOF: Okolice Krynicy i Muszyny : opis 31 pieszych wycieczek dla każdego. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Inowrocław : „Magda”, 2002. – 95 s.: il., 1 mapa; 21 cm. Na okł. podtyt.: przewodnik z mapą. Bibliogr.
701/76

CIUPKA JAN: Lesko i okolice : informator krajoznawczo-historyczny. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 149 s., [1] k. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. Bibliogr.
702/76

CZAJA STANISŁAW: Sosnówka i okolice : Borowice, Głębock i Marczyce : środowisko geograficzno-przyrodnicze, historia i gospodarka, walory turystyczne. – Sosnówka ; Wrocław: „I-BiS”, cop. 2001. – 160 s.: il. (gł. kolor.); 20 cm. Bibliogr.
703/76

CZERWIŃSKI JANUSZ, RAJ ANDRZEJ, WIENIAWSKA BARBARA: Karkonoski Park Narodowy : przewodnik edukacyjno-informacyjny. – Wałbrzych : Dolnośląskie Zakłady Graficzne „UNIPAP”; Jelenia Góra : na zlec. Karkonoskiego Parku Narodowego, 2001. – 96 s., [1] k. złoż.: il. kolor., mapa, err.; 18 cm. – Tekst częśc. czes.
704/76

CZERWIŃSKI JANUSZ, RAJ ANDRZEJ, WIENIAWSKA BARBARA: The Karkonosze National Park : education and information guidebook / [transl. Izabela Szczypka]. – Wałbrzych : Dolnośląskie Zakłady Graficzne „UNIPAP”; Jelenia Góra: at the order from the Karkonosze National Park, 2001. – 100 s., [1] k. złoż.: il. kolor., mapa, err.; 18 cm
705/76

DARMOCHWAŁ TOMASZ: Beskid Sądecki, Ľubovnianská Vrchovina : przewodnik. – Wyd. 2. – Białystok : Agencja „TD” – Wydaw. Turystyczne, 2001. – 192 s., [12] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. – Bibliogr. Indeks
706/76

DARMOCHWAŁ TOMASZ: Beskid Sądecki, Ľubovnianská Vrchovina : przewodnik. – Wyd. 3. – Białystok : Agencja „TD” – Wydaw. Turystyczne, 2002. – 192 s., [12] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. – Bibliogr. Indeks
707/76

DREWNIOK FRANCISZEK: Wisła : przewodnik turystyczny : trasy spacerowe. – Chorzów : „Itatis”, 2001. – 119 s.: il., mapy; 20 cm. Bibliogr.
708/76

DURCZOK ELŻBIETA, DURCZOK STANISŁAW: Alpy Bawarskie : przewodnik turystyczny . – Cieszyn ; Skoczów : Wydawnictwo Deus, 1997. – 246, [42] s. ; 21 cm
709/76

FIGIEL STANISŁAW, KRAKOWIAK ADA: Beskidy na weekend : przewodnik turystyczny: 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu / Figiel Stanisław, Ada Krakowiak. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : „Pascal”, 2001. – 168 s., [8[ s. tabl. kolor.: il., mapy; 23 cm. - (Wakacje na Życzenie). – Indeks
710/76

FIGIEL STANISŁAW: Gorce : przewodnik turystyczny. - Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2001. – 349 s., XVI s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż.: il., mapa; 17 cm. - (Polskie Góry ; 14). – Bibliogr.
711/76

FIGIEL STANISŁAW, SWAJDO JAROSŁAW: Gorce i Beskid Wyspowy. – Wyd. 3. – Bielsko-Biała : „Pascal”, cop. 2000. – 204 s.: il., mapy; 19 cm. - (Dookoła Polski: praktyczny przewodnik). U góry okł.: Gorce. – Bibliogr. Indeks
712/76

FOLTYN KAZIMIERZ: Na Pogórzu Beskidu Małego : przewodnik po gminie Porąbka. – Porąbka : nakł. Urzędu Gminy w Porąbce: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 2001. – 83 s., [1] k. tabl. złoż.: il. (gł. kolor.), mapa, err.; 24 cm. Bibliogr.
713/76

FRODYMA ROMAN: Galicyjskie cmentarze wojenne : przewodnik: T. 3, Brzesko, Bochnia, Limanowa. – Pruszków : „Rewasz”, 1998. – 190, [1] s., [16] s. tabl.: il., mapy; 17 cm. Opisy 155 cmentarzy, 112 mapek topograficznych, planiki obiektów, kilkadziesiąt rysunków, kalendarium walk, szkic historyczny, wklejka ze zdjęciami. –. Bibliogr. Indeks
714/76

FUJAK KATARZYNA, FUJAK JANUSZ: Babiogórski Park Narodowy / [Katarzyna i Janusz Fujakowie]. – Warszawa : „Multico”, 2000. – 95, [1] s.: il. kolor.; 18 cm. – (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
715/76

GACEK DARIUSZ: Beskid Wyspowy : przewodnik turystyczny. – Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2001. – 384 s., VIII s. tabl. kolor., [1] k. złoż. kolor.: il., mapa, pl.; 17 cm. – (Polskie Góry ; 13). – Bibliogr. Indeks
716/76

GĄSIOROWSKI HENRYK: Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 1, cz. 1, Bieszczady. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2000. – 286 s.; 18 cm. Tyt. okł. i grzbiet.: Bieszczady. – Przedr. oryg.: Lwów; Warszawa: Książnica 1935. – Indeksy
717/76

GĄSIOROWSKI HENRYK: Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 1, cz. 2, Gorgany. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2000. – 240 s., [4] k. tabl. luzem: il., mapy; 17 cm. Tyt. okł. i grzbiet.: Gorgany. – Przedr. oryg.: Lwów; Warszawa: Książnica Atlas 1935. – Indeks
718/76

GĄSIOROWSKI HENRYK: Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 2, Pasmo Czarnohorskie. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2000. – 560 s., [3] k. tabl. złoż.; 18 cm. – Indeksy
719/76

GLINKA TADEUSZ, WALENCIAK ANDRZEJ, WALENCIAK PAWEŁ: Małopolska Północno-Zachodnia : przewodnik : Góry Świętokrzyskie, Częstochowa, Kielce, Radom. – Warszawa: „Sport i Turystyka”: „Muza”, 2002. – 451, [1] s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 22 cm. – (Przewodnik po Regionach ; 9). – Bibliogr. Indeks
720/76

GROCH JERZY, KUREK WŁODZIMIERZ, WARSZYŃSKA JADWIGA: Tourist regions in the Polish Carpathians / przeł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2000. – 95, [1] s.: il. kolor., mapy (gł. kolor.); 24 cm. – Pełna nazwa wydawcy w cop. – Tekst tł. z pol. bibliogr.
721/76

HARASIMCZYK JERZY HENRYK: Kalwaria Zebrzydowska. Lanckorona i okolice : przewodnik historyczny. – Krosno : „Roksana”, 2002. – 128 s.: il.; 21 cm
722/76

HARASIMCZYK JERZY HENRYK: Sucha Beskidzka : przewodnik. – „Krosno : „Apla”, 2002. – 31 s.: il. kolor.; 23 cm
723/76

HERZ LECHOSŁAW: Tatry i Podtatrze. – Warszawa : „Wiedza i Życie”, 2001. – 270 s.: il. kolor., mapy; 23 cm. – (Wędrówki po Polsce). – Indeks
724/76

JAKUBOWSKI RYSZARD: Tatry : przewodnik turystyczny : część polska. – Warszawa : „Sport i Turystyka”: „Muza”, 2002. – 463, [1] s .: il. (gł. kolor), mapy kolor .; 19 cm
725/76

JAŚKIEWICZ BOLESŁAW: Polanica Zdrój : przewodnik turystyczny. – Wyd. 2 uzup. – Polanica Zdrój : Biuro Usług Turystycznych „Pol-Kart”: przy współpr. Urzędu Miasta, 2002. – 80 s.: il. kolor.; 21 cm. - Tyt. okł.: nica Zdrój i okolice: przewodnik turystyczny. – Bibliogr. przy rozdz.
726/76

KARKONOSKI Park Narodowy: / Andrzej Raj [et al.]. – Warszawa: „Multico”, 2001. – 95, [1] s.: il.; 18 cm. – (Spotkanie z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
727/76

KELE FRANTIŠEK, LUČANSKÝ MILAN: Tatry : przewodnik / przekł. ze słowac. Irena Sikora-Chmielewska. – Warszawa : „Horyzont”, cop. 2002. – 135, [1] s.: il. kolor.; 31 cm. – Tyt. oryg.: Tatry s Markizou, 2001. Bibliogr.
728/76

KRYNICA 2000: informator turystyczny / [zbieranie i oprac. informacji Piotr Antoniak et al.; art. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy Grażyna Petryszak ; Jubileusz parafii zdrojowej Kazimierz Markowicz]. – Pruszków : „Rewasz”, 2000. – 128 s., [2] k. tabl. złoż. luzem: il., mapy (w tym kolor.); 17 cm
729/76

KRYNICA 2001: informator turystyczny / [zbieranie i oprac. informacji Piotr Antoniak et al]. – Pruszków : „Rewasz”, 2001. – 128 s., [6] k. tabl. kolor., [1] k. złoż. luz., [1] k. mapa kolor. złoż. luz.: il., mapy; 17 cm
730/76

KRZYWDA PIOTR: Grupa Babiej Góry, Policy i Jałowca: część polska i słowacka: przewodnik turystyczny. – Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2001. – 512 s., VIII s. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor. złoż.: il., mapy; 17 cm. – (Beskid Żywiecki ; cz. 3) (Polskie Góry ; 12). Bibliogr.
731/76

KUCHARZYK STANISŁAW, PRĘDKI RYSZARD: Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”: przewodnik. – Ustrzyki Dolne ; Ustrzyki Górne: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydaw.; Kraków: „Impuls”, 2000. – 73 s., [12] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm. – Streszcz. ang.
732/76

KUŁAGA BOGUSŁAW: Łysogóry: przewodnik turystyczny. – Starachowice : Bogusław Kułaga, 2001. – 157 s., [1] k. tabl.: il., mapy kolor.; 17 cm. – Bibliogr.
733/76

KURCZAB JANUSZ: Himalaje Nepalu : przewodnik trekkingowy. – Warszawa: Sklep Podróżnika, 2002. – 350 s. tabl. w tym złoż.: il. w tym kolor., mapy; 17 cm. – Bibliogr. Indeks
734/76

KUREK-PERZYŃSKA ANNA: Kaplica św. Anny i inne atrakcje Sosnówki : przewodnik historyczny. – Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2002. – 31, [1] s.; 21 cm. Bibliogr.
735/76

LAWERA HANNA, BATA ARTUR: Powiat przeworski. – Krosno : „Apla”, 2002. – 100 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl.: il. (w tym kolor.), mapa; 21 cm. - (Panorama Powiatów. Województwo Podkarpackie). - Bibliogr.
736/76

LEWANDOWSKI WOJCIECH, PAWŁOWICZ MIECZYSŁAW: Tatry Polskie. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : „Pascal”, 2001. – 155, [4] s., [8] s. tabl.: il. (w tym kolor.), mapy; 19 cm. – (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Bibliogr. Indeks
737/76

LITYŃSKI MAREK: Dunajec z Białką Tatrzańską i Popradem : oficjalny przewodnik kajakowy PTTK i PZK. – Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2002. – 88, [5] s., [23], VIII s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm. – (Szlaki Wodne). Tyt. grzbiet.: Dunajec. Bibliogr.
738/76

LUBOŃSKI PAWEŁ: Beskid Dukielski : przewodnik / [oprac. Paweł Luboński ; współaut. Wojciech Krukar, Stanisław Kryciński] ; Urząd Miasta i Gminy Dukla. – Pruszków : „Rewasz”, 1999. – 128 s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor. złoż. luz.: il., mapy; 17 cm
739/76

MACOSZEK ANTONI: Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim wraz z opisem topograficzno-etnograficznym i szkicem dziejów księstwa Cieszyńskiego / [posł. Władysław Sosna]. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, [2001]. – 128, 7, [1] s., [14] k. tabl.: il., mapy; 16 cm. Nazwa serii oryg.: Przewodniki Polskie; Przedr. Oryg. Lwów: nakł. Towarzystwa Wydawniczego, 1901
740/76

MALEREK MARIOLA: Karkonosze : polska i czeska strona. – 3 wyd. – Piechowice : „Laumann-Polska”, 2000. – 231, [1] s., [3] k. tabl. kolor. złoż.: il. (w tym kolor.), mapy, 2 pl.; 19 cm. – (Przewodniki Wydawnictwa Laumann)
741/76

MARKIN JOANNA, FIGIEL STANISŁAW: Zakopane oraz Podhale. – Wyd. 4. – Bielsko-Biała: „Pascal”, 2001. – 212 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy, nuty, pl.; 19 cm. - (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Indeks
742/76

MARSZAŁEK EDWARD: Leśne opowieści z Beskidu [Dukla, okręg – trystyka]. – Krosno : „Apla”, 2002. – 175, [1] s., [11] k. tabl. kolor., il.; 21 cm. – Bibliogr
743/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Beskid Mały. – Wadowice : „Grafikon”: Oddział PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Ziemi Wadowickiej”, 2001. - 215s., [32] s. tabl. kolor.; [1] k. tabl. złoż. luz.: il., mapy; 17 cm. – Bibliogr. Indeks
744/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Beskid Wyspowy : ziemia ciągle obiecana : przewodnik. – Pruszków : „Rewasz”, 2001. – 207 s., [32] s. tabl.: il. (w tym kolor.), mapy; 17 cm. Indeks
745/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Pogórze Karpackie, Wielickie, Rożnowskie i Ciężkowickie. – Tarnów : Oddział PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Ziemi Tarnowskiej”, 1995. – 347 s., [12] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 17 cm
746/76

MAZURSKI KRZYSZTOF RADOSŁAW: Masyw Ślęży. – Wyd. nowe. – Wrocław : „Sudety”, 2002. – 117 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. luz.: il., mapy; 17 cm. Bibliogr. Indeks
747/76

MICHALAK JANUSZ: Gorlice, Biecz, Wysowa Zdrój i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. – Wyd. 3 zm. i uaktual. – Krosno : „Roksana”, 2002. – 184 s., [4] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. – („Biblioteczka Janusza Michalaka”).
748/76

MICHALAK JANUSZ: Iwonicz Zdrój i okolice (mały przewodnik). – Krosno : „Roksana”, 2002. – 32 s., [4] k. tabl. kolor.: il., mapy kolor.; 21 cm. – („Biblioteczka Janusza Michalaka”). Bibliogr.
749/76

MICHALAK JANUSZ: Iwonicz Zdrój i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. – Wyd. nowe. – Krosno : „Roksana”, 2001. – 184 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. – („Biblioteczka Janusza Michalaka”). – Bibliogr.
750/76

MICHALIK STEFAN: Pieniny – park dwu narodów : przewodnik przyrodniczy. – Krościenko n/ D[unajcem]: Pieniński Park Narodowy, 2000. – 158 s., [34] s. tabl., [1] k. złoż.: il. kolor., mapy; 20 cm. Bibliogr.
751/76

MICHAŁOWICZ-KUBAL MARIA, KUBAL GRZEGORZ: Powiat gorlicki. – Krosno: „Apla”, 2000. – 117 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. – (Panorama Powiatów. Województwo Małopolskie). – Bibliogr.
752/76

MICHAŁOWICZ-KUBAL MARIA, KUBAL GRZEGORZ: Powiat jarosławski. – Krosno : „Apla”, 2001. – 113 s., [11] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 21 cm. – (Panorama Powiatów. Województwo Podkarpackie). – Bibliogr.
753/76

MOŚCICKI BOGDAN: Okolice Krynicy : przewodnik. – Pruszków : „Rewasz”, 1999. – 165, [2] s., [48] s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm. – Bibliogr. przy hasłach. Indeks
754/76

MOTAK MAREK: Beskid Niski. – Bielsko-Biała : „Pascal”, 2000. – 187 s. : il., mapy; 19 cm. - (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Indeks
755/76

MOTAK MAREK: Bieszczady. – Wyd. 2 [i. e. 3]. – Bielsko-Biała : „Pascal”, 2001. – 250 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy; 19 cm. – (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). – Bibliogr. Indeks
756/76

MOTAK MAREK: Sudety – część wschodnia. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : „Pascal”, cop. 1999. – 275 s.: il., mapy; 19 cm. – (Dookoła Polski : praktyczny przewodnik). Na okł. podtyt.: Kotlina Kłodzka, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Złote, Nizina Ząbkowicka, Góry Opawskie. Indeks
757/76

OLCZAK MARIUSZ, OLCZAK KRZYSZTOF: Lwówek Śląski i okolice : przewodnik historyczny ; [tł. tekstów niem. Ewa i Andrzej Wójcikiewicz]. – Warszawa : „Oppidum”, 2000. – 95, [1] s.; 21 cm. – (Brzegami Bobru; 3). Tekst częśc. łac. – Bibliogr.
758/76

PASZKOWSKI MICHAŁ: Chęciny i okolice : przewodnik. – Kielce: „Glob-Tour”, 1998. – 48 s. tabl. kolor.: il., mapy; 15 cm. – Bibliogr. Indeks
759/76

PASZKOWSKI MICHAŁ: Chęciny i okolice : przewodnik. – Wyd. 2. – Kielce: „Glob-Tour”, 2001. – 48 s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 16 cm. – Bibliogr. Indeks
760/76

PASZKOWSKI MICHAŁ: Góry Świętokrzyskie : przewodnik. – Kielce : „Glob-Tour”, 1997. – 90 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy; 16 cm. – Bibliogr. Indeks
760/76

PASZKOWSKI MICHAŁ: Jaskinie Gór Świętokrzyskich : przewodnik. – Kielce : „Glob-Tour”, 2001. – 32 s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 15 cm
762/76

PERZYŃSKI MAREK: Dolnego Śląska miejsca niezwykłe, lecznicze i mało znane : przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2000. – 239 s.: il.; 21 cm. Bibliogr.
763/76

PERZYŃSKI MAREK: Gminy Kłodzko skarby i osobliwości : przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2002. – 105, [3] s.: il., mapy; 21 cm. Bibliogr.
764/76

PIENINY: / [aut. tekstów Urszula Janicka-Krzywda et al.]. – Kraków : Wydaw. Turystyczne, 2001. – 94 s., [1] k. złoż. luz.: il. (gł. kolor.), mapy; 19 cm. – (Twoje Przewodniki)
765/76

PIERŚCIŃSKI PAWEŁ: Świętokrzyskim szlakiem / zdjęcia Paweł Pierściński ; teksty Maryla Janudi, Irena Dybska, Dariusz Gorzkiewicz. – Warszawa : „Voyager”, [2001]. – 127, [1] s.: il. kolor. ; 20 cm. – Tekst równol. ang., niem., pol. – Streszcz. ang., niem.
766/76

PINKWART MACIEJ: Północna Słowacja : przewodnik dla zmotoryzowanych / Maciej Pinkwart. - Zakopane ; Łódź : Agencja Wydawnicza Interfart, 1996. 287 s., [22] k. tabl. : fot. kolor., mapy, rys. ; 17 cm. Bibliogr. s. 282-285
767/76

PINKWART MACIEJ: Zakopane i okolice : przewodnik / [oprac. red. i kartogr. Paweł Luboński]. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Pruszków : „Rewasz”, 2000. – 167, [1] s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm
768/76

PO tej stronie Olzy: Cieszyn : mały przewodnik / [red. Teresa Zemła]. – Cieszyn : „Inerfon”, 2001. – 152 s., [72] s. tabl. kolor .: il. ; 21 cm. – Bibliogr.
769/76

POLAK JERZY: Przewodnik po Bielsku-Białej. – Wyd. 3 uzup. – Bielsko-Biała : Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Białej, 2000. – 184 s., [28] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 20 cm
770/76

POTOCKI ANDRZEJ: Wokół bieszczadzkich zalewów : przewodnik z legendami. – Krosno : „Apla”, 2001. – 210 s.: il., mapy; 21 cm. – Bibliogr. Indeks
771/76

ROGALIŃSKI ADAM: Góry Świętokrzyskie : przewodnik dla rowerzystów terenowych. Cz. 1, Okolice Kielc. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kielce : „Lamart” – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, [2000]. – 80 s., 12 k. tabl. luz.: il. kolor., mapy; 17 cm. – Bibliogr.
772/76

SKAŁA CYPRIAN: Sudety na weekend : przewodnik turystyczny : 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Sudetów. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : „Pascal”, 176 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy; 23 cm. – (Wakacje na życzenie) (Przewodnik na Weekend). – Indeks
773/76

SKAŁA CYPRIAN: Sudety 1, Karkonosze, Góry i Pogórze Izerskie oraz Rudawy Janowickie. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo „Pascal”, 1999. – 314 s. REC.: Jacek Potocki. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 157-166
774/76

SKOCZÓW i okolice: przewodnik turystyczno-krajoznawczy / [kolegium red. Janusz Badura (przewod.) et al.]. – Skoczów : Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 2001. – 155 s., [1] k. tabl. złoż., [2] k. luz.: il. (w tym kolor.), mapy; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. Indeksy
775/76

SPIECHOWICZ AGNIESZKA, SZAŁAS-KUMIK AGNIESZKA, LEPKA BEATA: Szklarska Poręba i okolice / [red. Agnieszka Szałas-Kumik; aut. tekstów Agnieszka Spiechowicz, Agnieszka Szałas-Kumik, Beata Lepka]. – Kraków : Wydaw. Turystyczne, 2002. – 118 s.: il. kolor., mapy; 19 cm. – (Twoje Przewodniki)
776/76

STRAUCHMANN KRZYSZTOF: Tajemnice skalnej ziemi : nie tylko przewodnik [Podhale]. – Pruszków : „Rewasz”; Białystok : „Oethdruk”, 2001. – 221 s., [32] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 17 cm. – Indeks
777/76

SZCZERBA TADEUSZ: Polskie Tatry Wysokie : przewodnik dla turystów wysokogórskich. – Gliwice : Wydaw. Ryszard M[arian] Remiszewski – RMR, 2000. – 128 s.: il., mapy; 17 cm. – („Seria Tatrzańska”; 6). – Bibliogr. Indeks
778/76

SZCZERBA TADEUSZ: Słowacja – Choczańskie Wierchy i okolice : przewodnik turystyczny. – Gliwice : Wydaw. Ryszard M[arian] Remiszewski – RMR, 2001. – 95 s., [1] k. tabl. złoż. kolor.: il., mapy; 17 cm. – („Seria Tatrzańska”; 7). – Tyt. grzbiet.: Choczańskie Wierchy i okolica. Na okł. podtyt.: przewodnik turystyczny z wielobarwną mapą grzbietową. – Bibliogr. Indeks
779/76

TARCZYŃSKI MIECZYSŁAW: Ceperski przewodnik po Tatrach. – Warszawa : DJ Studio, 2000. – 118 s., [18] s. tabl.: il. (w tym kolor.), 2 mapy; 19 cm. Indeks
780/76

TKACZYK DARIUSZ: Dolomity. T. 1, Wschód. – Warszawa : Sklep Podróżnika, 1996. – s. REC.: Wojciech Biedrzycki. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10(29) s. 41
781/76

W GMINIE Czchów: / [red. Stanisław Mendelowski]. – Wyd. 2. – Krosno : „Roksana”, 2002. – 102 s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr
782/76

WALEWSKI ROMAN: Jaworki : mały przewodnik po okolicy. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 1998. – 107 s. ; 19 cm.. REC.: Ryszard M. Remiszewski: Z przewodnikiem po Rusi Szlachtowskiej. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 143-144.
783/76

WINIARSKA GRAŻYNA, DREWNIOK FRANCISZEK, POKORNY ZDZISŁAW: Ustroń i Wisła : przewodnik turystyczny: trasy spacerowe. – Bielsko-Biała : „Lucrum”, 2000. – 129 s.: il., mapy; 20 cm. Tyt. okł. Wisła, Ustroń. Bibliogr.
784/76

WINIARSKA GRAŻYNA, POKORNY ZDZISŁAW, WRONA RYSZARD: Ustroń : przewodnik turystyczny: trasy spacerowe. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Bielsko-Biała : „Lucrum”, [2000]. – 64 s.: il., mapy; 20 cm. Bibliogr.
785/76

ZARZYCKI KAZIMIERZ, ROMAN MARCINEK, WRÓBEL SŁAWOMIR: Pieniński Park Narodowy. – Warszawa : „Multico”, 2000. – 96 s.: il. kolor.; 18 cm. - (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy). – Bibliogr.
786/76

ZINKOW JULIAN: Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony : monograficzny przewodnik turystyczny po zachodnich częściach Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego : mapki tras turystycznych oraz plany Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i „dróżek kalwaryjskich”. – Kalwaria Zebrzydowska, 2000. – 464, [4] s. : il., mapy ; 17 cm. REC.: Krzysztof Koźbiał. „Wadoviana”. Nr 5: (2000) s. 112-113
787/76

ZINKOW JULIAN: Wadowice i okolice : monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimiskiej i Beskidu Małego. – Wadowice : „Grafikon”, 2001. – 562 s.: il. kolor., mapy; 16 cm
788/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Mapy, plany, panoramy


BESKID Śląski i Pasmo Wielkiej Raczy: mapa= map / treść turyst. oprac. Władysław Sosna. – 1: 50 000. – Wyd. 2 zm. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne „Witański”, cop. 1996. – mapa: kolor.; 66x96 złoż. 25x12 cm. – Na odwr. tekst inf. i krajoznawczy. Legenda także ang., niem.
789/76

BIELSKO-BIAŁA: mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne: M-34-75/76 / aut. treści turyst. Helena Kalisz ; prace kartogr. Irena Rzewuska. – 1: 100 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego] : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 74x39 cm, złoż. 21x13 cm. U dołu mapy: Beskidy Zachodnie. – Na odwr. treść turyst. i inf.. Legenda także ang., niem.
790/76

BRENNA, Górki Małe, Górki Wielkie: mapa turystyczna. – 1: 32 000. – Bielsko-Biała : „Info-GRAF” 1998. – 1 mapa: kolor.; 44x54 cm, złoż. 23x13 cm
791/76

CIESZYN: plan miasta. – 1: 15 000. – Kraków : „Pod Aniołem”: wyd. przy współpr. z Urzędem Miasta, [1998]. – 1 mapa: kolor.; 45x52 cm, złoż. 23x13 cm. - Mapy poboczne: Centrum 1 8 000; Okolice 1: 750 000. – Na odwr. spis ulic i tekst inf. Legenda także ang., niem.
792/76

CISNA: mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne: M-34-105/106 / treści turyst. Tomasz Darmochwał ; prace kartogr. Barbara Mączyńska. – 1: 100 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 75x39 cm, złoż. 21x13 cm. U dołu mapy: Bieszczady Zachodnie. – Na odwr. treść turyst. i inf.. Legenda także ang., niem.
793/76

DUSZNIKI ZDRÓJ i okolice: / oprac. treści mapy i tekstu Barbara Kaczmarek [et al.] ; red. mapy Maria Markiewicz, Krystyna Radoń. – 1: 5:000. – Wrocław : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1994. – 1 mapa: kolor.; 48x68, złoż. 17x12 cm. Legenda także czes., niem.
794/76

DZIERŻONIÓW: plan miasta = city map / oprac. red. Cezary Łukasik ; oprac. na podst. mater. Wydz. Geodezji, Gosp. Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie. – 1: 7500. – Oprac. planu zakończ. w czerwcu 1993 r. – Warszawa : Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1994. – 1 mapa: kolor.; 58x84 cm, złoż. 22x11 cm. - Legenda także ang., niem.
795/76

FRONIA RAFAŁ, WOJTASIK TOMASZ: Kamienna Góra, Kotlina Kamieniogórska : plan miasta / oprac. aut. Rafał Fronia oraz Tomasz Wojtasik. – 1: 8000. – Jelenia Góra : „Plan”, cop. 1998. – 1 mapa: kolor.; 47x42 cm, złoż. 22x12 cm.
796/76

FRONIA RAFAŁ, ZWOLIŃSKI GRZEGORZ, ZWOLIŃSKI MACIEJ: Kowary: plan miasta = Stadtplan / Rafał Fronia, Grzegorz Zwoliński, Maciej Zwoliński. – Jelenia Góra : „Plan”; współpr. Stowarzyszenia Miłośników Kowar, 1996. – 1 mapa: kolor.; 40x47 cm, złoż. 21x11 cm
797/76

GORLICE: mapa topograficzna Polski : wydanie turystyczne: M-34-91/92 / treść turyst. Tomasz Darmochwał, prace kartogr. Barbara Mączyńska. – 1: 100 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady Topograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 74x39 cm, złoż. 21x13 cm. U dołu mapy: Beskid Niski. – Na odwr. treść turyst. i inf. Legedna także ang., niem.
798/76

GÓRY Izerskie: Świeradów Zdrój, Jakuszyce : mapa turystyczna = Touristenkarte /. Rafał Fronia [et al.]. – 1: 40 000. – Jelenia Góra : „Plan”, cop. 1997. – 1 mapa: kolor.; 63x45 cm, złoż. 20x11 cm. Mapy poboczne: Jakuszyce; Świeradów Zdrój 1: 10 000. – Na odwr.: informator turystyczny. - Legenda także niem.
799/76

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE: mapa dla turystów pieszych i zmotoryzowanych / zdjęcia i oprac. treści krajoznawczo-turystycznej Ryszard Garus, Jacek Pernal, Anna Sowa ; prace red.-kartogr. Elżbieta Dobrzyńska [et al.]. – 1: 100 000. – Wyd. 4. – Kielce : Agencja „JP”, 1996. – 1 k. mapa: kolor., il.; 96x66 cm, złoż. 22x12 cm. Legenda także ang., niem.
800/76

JAROSŁAW: plan miasta = Stadtplan / oprac. red. Ryszard Michna ; oprac. kart. Maria Lubas, Bogusław Graboń. – 1: 15 000. – Oprac. planu zakończ. W listopadzie 1993 r., aktualiz. październik 1995. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK, 1995. – 1 mapa: kolor.: il.; 57x80, złoż. 21x12 cm. Legenda także ang., niem., ros.
801/76

JAROSŁAW: plan miasta = Stadtplan / oprac. red. Ryszard Michna ; oprac. kartogr. Maria Lubas, Bogusław Graboń. – 1: 15 000. – Wyd. 2. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK, 1998. – 1 mapa: kolor.: il.; 57x80, złoż. 21x12 cm. Legenda także ang., niem., ros.
802/76

JASŁO: plan miasta = city plan. – ok. 1: 25 000. – Wyd. 3, stan na dzień 15 kwietnia 2000. – Wyszków : „Media Systems”, cop. 2000. – 1 mapa: kolor.; 36x33, złoż. 17x12 cm. Mapa poboczna: Centrum 1: 12 500 000, obok planu spis ulic. – Na odwr. tekst. inf.
803/76

JASŁO: plan miasta. – Kraków : „ABW Graf”, 1997. – 1 mapa: kolor.; 49x40 cm, złoż. 21x11 cm
804/76

JASŁO: plan miasta = Stadtplan 1: 15 l000. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK, 1994. – 1 mapa: kolor., il.; 57x47, złoż. 18x12 cm. Legenda także ang., niem.
805/76

JELENIA GÓRA=Hirschberg: [atlas miasta]. - Jelenia Góra : Wydaw. „Plan”, 1999. – Skala 1:8 000, [31] arkuszy kolorowych planów]. REC.: Stanisław Wilk. .„Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 228
806/76

JELENIA GÓRA: mapa turystyczna Polski : wydanie turystyczne: M-11-/1/44 / treść krajoznawczo-turyst. oprac. Jan Szymczak. – 1: 100 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego] : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1996. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 70x39 cm, złoż. 21x13 cm
807/76

KALWARIA Zebrzydowska: mapa = map / red. merytor. Stanisław Chmielowiec, Józef Cichoń, Lucjan Kaszycki ; red. tech. Marian Drążek, Janusz Szewczyk. – 1: 10 000. – Wyd. 2 zm. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne Witański ; Kraków : Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, 1993. – 1 mapa: kolor.: il.; 43x48 cm, złoż. 16x12 cm. Na mapie także dróżki kalwaryjskie. Plan poboczny. Okolice Kalwarii Zebrzydowskiej 1: 50 000... Legenda także ang., niem.
808/76

KARKONOSKI Park Narodowy: mapa turystyczna / red. kartogr. Roman Janusiewicz, Krzysztof Marciniak ; współpr. red. Edmund Malicki; tekst Roman Janusiewicz. – 1: 30 000. – Wrocław: „Eko-Graf”, cop. 1998. – 1 mapa: kolor., il.; 98x47 cm, złoż. 24x12 cm. Legenda także ang., czes., niem.
809/76

KARKONOSZE – polskie i czeskie: mapa turystyczna = Touristenkarte / oprac. Rafał Fronia [et al.]. – 1: 25 000. – Jelenia Góra : „Plan”, cop. 1998. – 1 mapa: kolor., il.; 67x78 cm, złoż. 20x12 cm. Mapa dr. dwustronnie. – U dołu mapy: Krkonoše. – Nowa ed. z informatorem. Legenda także ang., czes., niem.
810/76

KARKONOSZE: szczegółowa mapa turystyczno-topograficzna = Tourist map. – 1: 40 000. – Stan aktualności 1998 r. – Poznań : Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geomat”, [1998]. – 1 mapa: kolor.; 84x59 cm, złoż. 21x14 cm. - Zawiera plany poboczne miasta: Cieplice Śląskie Zdrój, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba. – Na odwrocie spis ulic do planów miast oraz tekst inf. Legenda ang., czes., niem.
811/76

KROSNO: plan miasta = city map. – 1: 18 000. – Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1996. – 1 mapa: kolor.; 56x66, złoż. 22x12 cm. Legenda także ang., niem.
812/76

KROSNO: plan miasta = city map. – 1: 18 000. – Wyd. 3. – Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1998. – 1 mapa: kolor.; 56x66, złoż. 22x12 cm. Legenda także ang., niem.
813/76

KROSNO: plan miasta. – Ok. 1: 20 000. – Wyszków : „Media Systems”, cop. 1999. – 1 mapa: kolor.; 41x48, złoż. 21x12 cm
814/76

MAGURSKI Park Narodowy: mapa turystyczna / oprac. red. i kartogr. Anna Bartoszuk-Ćwiek. – 1: 50 000. – Wyd. 2. – Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1997. – 1 mapa: kolor., il.; 80x55, złoż. 22x12 cm. Legenda także ang., niem.
815/76

NATIONAL Park Tatra: Wunderkarte kartographische / Kartenauffasung Roman Janusiewicz, Krzysztof Marciniak ; red. Mitarbeit Edmund Malicki. – 1: 30 000. – Wrocław : „Eko-Graf”, cop. 1997. – 1 mapa: kolor., il.; 96x47 cm, złoż. 23x12 cm. - Tyt. oryg. [Tatrzański Park Narodowy]. – U dołu mapy: Südliche Orientierung. – Na odwr. mapy poboczne: Zakopane 1: 20 000: Szlaki turystyczne oraz tekst inf. Legenda także ang., czes., niem.
816/76

NOWY SĄCZ: plan miasta. – Kraków : „ABW Graf”, 1997. – 1 mapa: kolor.; 44x55 cm, złoż. 22x11 cm. - Mapa poboczna: Nowy Sącz – Centrum. – Na odwr. spis ulic
817/76

NOWY SĄCZ: mapa topograficzna Polski : Wydanie turystyczne : M-34-89/90 / treść turyst. Andrzej Matuszczyk ; red. merytor. Bożena Szymańska ; prace kartogr. Barbara Mączyńska. – 1: 100 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady Topograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 74x39 cm, złoż. 21x13 cm. - Legenda także ang., niem. -U dołu mapy: Beskid Sądecki
818/76

NOWY Sącz, Stary Sącz. – Centrum: plan miasta. – 1: 20000. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : „Atma”, 1997. – 1 mapa: kolor., il. Kolor.; 45x63, złoż. 23x13 cm. - Mapy poboczne: Nowy Sącz – centrum miasta 1: 10000 ; Stary Sącz – centrum 1: 6 670
819/76

OKOLICE Leska, Sanoka, Zagórza: mapa turystyczna. – 1: 50 000. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] POGK, 1998. – 1 mapa: kolor.: il.; 57x80, złoż. 22x12 cm. Legenda także ang., niem.
820/76

OKOLICE Myślenic: mapa turystyczna / prace kartogr. Roman Trzmielewski, Grzegorz Wamberski. – Kraków : „Compass”, 2000. – 1 mapa: kolor., il. Kolor.; 36x48, złoż. 20x13 cm. Plan poboczny: Centrum Myślenic 1: 7500. – Szlaki piesze i rowerowe, informacje turystyczne. Legenda także ang.
821/76

MAPA powiatu nowotarskiego: / red. Marzena Olszowska-Głowacka. – 1: 140 000. – Nowy Sącz : „Atma”, 1999. – 1 mapa: kolor.; 61x29, złoż. 22x13
822/76

POGÓRZE Przemyskie: mapa turystyczna / oprac. na podst. mater. Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Przemyślu. – 1: 75 000. – Wyd. 4, zaktualiz. w lutym 1999 r. Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1999. – 1 mapa: kolor.; 75x56, złoż. 20x13 cm. Na odwr. mapy poboczne: Przemyśla, Krasiczyna, Dubiecka i Dynowa. Schematyczny plan fortów „Twierdzy Przemyśl” oraz tekst inf. oprac. na podst. mater. Janusza Węgrzynowskiego. Legenda także ang., niem., ros.
823/76

PRZEMYŚL: plan miasta = Stadtplan / oprac. red. Zbigniew Grodecki, Józef Gniewek ; oprac. kartogr. Maria Dec. – 1: 10 000. – Aktualiz. czerwiec 1995. – Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1995. – 1 mapa: kolor.: il.; 66x55, złoż. 19x11 cm. Mapa poboczna: Centrum 1: 7 500. – Legenda także ang., niem., ros.
824/76

RABKA: miasto i okolice. – 1: 20 000. – Kraków : „Pod Aniołem”: wyd. we współpr. z Urzędem Miasta, [1998]. – 1 mapa: kolor.; 45x58 cm, złoż. 23x13 cm. Legenda także ang., niem.
825/76

SIENIAWA i Lasy Sieniawskie: mapa turystyczna / część informacyjna Stanisław Kłos. – 1: 50 000. – Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1998. – 1 mapa: kolor.: il.; 55x68, złoż. 22x12. Na odwr. tekst inf. Legenda także ang., niem.
826/76

SKOCZÓW: mapa = map / red. Joanna Długa, Wojciech Ziob. – 1: 25 000. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne Witański: nakł. Urzędu Miejskiego w Skoczowie, 1995. – 1 mapa: kolor., il.; 47x67 cm, złoż. 17x12 cm. Plan poboczny: Centrum Skoczowa 1: 10 000. – Legenda także ang., czes., niem. – Na odwr. tekst inf. równo. pol., ang., czes., niem.
827/76

SZKLARSKA Poręba: plan miasta = Town plan / oprac. red. Andrzej Mały; tekst Roman Janusiewicz. – 1: 12 000. – Wrocław : „Eko-Graf”, cop. 1994. – 1 mapa: kolor.; 48x35 cm, złoż. 18x10 cm. Legenda także ang., czes., niem.
828/76

The TATRA National Park: touris map / the cartogr. ed. of maps Roman Janusiewicz, Krzysztof Marciniak ; the ed. cooperation Edmund Malicki. – 1: 30 000. – Wrocław : “Eko-Graf”, cop. 1997. – 1 mapa: kolor., il.; 96x47 cm, złoż. 23x12 cm. Tyt. oryg. [Tatrzański Park Narodowy]. – U dołu mapy: southern orientation. – Na odwr. mapy poboczne: Zakopane 1: 20 000; Szlaki turystyczne oraz tekst inf. Legenda także ang., czes., niem.
829/76

TATRZAŃSKI Park Narodowy: mapa turystyczna / red. kartogr. Roman Janusiewicz, Krzysztof Marciniak ; współpr. red. Edmund Malicki. – 1: 30 000. – Wrocław : “Eko-Graf”, cop. 1997. – 1 mapa: kolor., il.; 96x47 cm, złoż. 23x12 cm. U dołu mapy: orientacja południowa. – Na odwr. mapy poboczne: Zakopane 1: 20 000; Szlaki turystyczne oraz tekst inf. Legenda także ang., czes., niem.
830/76

USTROŃ: mapa = map. – 1: 29 000. – Wyd. 2 zm. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne Witański, 1997. – 1 mapa: kolor.: il.; 48x59 cm, złoż. 17x12 cm. Legenda ang., niem.
831/76

USTRZYKI Dolne: plan miasta = Stadtplan. – 1: 10 000. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK, 1996. – 1 mapa: kolor., 42x45, złoż. 22x11 cm. Legenda także ang., niem.
832/76

WISŁA: mapa = map / red. mapy Ewa Samul. – 1: 25 000. – Wyd. 2 zm. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne Witański, 1994. – 1 mapa: kolor., il.; 65x47 cm, złoż. 16x11 cm. Plan poboczny: Centrum Wisły 1: 19 000. – Legenda także ang., niem.
833/76

WOJEWÓDZTWO bielskie: mapa samochodowa. – 1: 150 000. – Katowice : Wydaw. Kartograficzne „Witański”, 1996. – 1mapa: kolor.; 70x57 cm, złoż. 24x12 cm. Legenda także ang., niem.
834/76

WOJEWÓDZTWO jeleniogórskie: mapa samochodowa = road map / red. tach. Jan Bednarczyk; red. Marek Skórzak. – 1: 150 000. – Katowice : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne PGK, [1997]. – 1 mapa: kolor.; 57x64 cm, złoż. 21x12 cm. Legenda także ang., niem.
835/76

WOJEWÓDZTWO krośnieńskie: mapa samochodowa = road map / [red. Alina Głód, Andrzej Matuszczyk, Jacek Nowakowski ; red. tech. Jan Bednarczyk]. – 1: 150 000. - Katowice : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Wydawn. Kartograficzne PGK, 1996. – 1 mapa: kolor.; 94x61 cm, złoż. 21x12 cm
836/76

WOJEWÓDZTWO legnickie: mapa samochodowa = road map / red. tech. Jan Bednarczyk ; red. Marek Skórzak. – 1: 150 000. - Katowice : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Wydaw. Kartograficzne PGK, 1995. – 1 mapa: kolor.; 47x63 cm, złoż. 21x13 cm. Legenda także ang., niem.
837/76

WOJEWÓDZTWO nowosądeckie: mapa samochodowa = road map / red. Andrzej Matuszczyk, Jacek Nowakowski, Grzegorz Strycharz; red. tech. Jan Bednarczyk. – 1: 150 000. - Katowice : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Wydaw. Kartograficzne PGK, 1996. – 1 mapa: kolor.; 94x61 cm, złoż. 21x12 cm. Legenda także ang., niem.
838/76

WOJEWÓDZTWO świętokrzyskie: mapa / red. Grażyna Radomska ; red. tech. Grażyna Sepioło. – 1: 500 000. – Stan administracyjny – 1 stycznia 1999 r. – Warszawa : Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1999. – 1 mapa: kolor.; 58x36 cm, złoż. 22x12 cm. - (Seria Map Województw). Mapa poboczna Kielce 1: 30 000. Legenda także ang.
839/76

ZAKOPANE: mapa topograficzna Polski : wydanie turystyczne: M-34-99/1000 / red. wyd. Stanisław Staeven; aut. treści turyst. Tomasz Darmochwał ; prace kartogr. Barbara Mączyńska. – 1: 100 000. – Warszawa : Oddział Topograficzny Sztaby Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1996. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 75x39 cm, złoż. 21x13 cm. - U dołu mapy: Tatrzański Park Narodowy. - Na odwr. treść turyst. i inf. Legenda także ang., niem.
840/76

ZAKOPANE: plan miasta / red. Jerzy Błędowski [et al.] ; tekst Jerzy Kosim. – 1: 15 000. – Wrocław : „Eko-Graf”, cop. 1997. – 1 mapa: kolor., il.; 40x35 cm, złoż. 23x12 cm. Na odwr. mapy poboczne: Szlaki turystyczne; Okolice Zakopanego 1: 30 000 oraz tekst inf. Legenda także ang., czes., niem.
841/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Gospodarka wodna


BARTOSIEWICZ JULIANNA: Stront w rzekach Beskidów Wschodnich. Cz. 1. „Ekopartner” 2000, nr 12, s. 15-16
842/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[arian].: Sprawdzian na piątkę [Zapora Czorsztyńska w czsie powodzi w lipcu 1997 r]. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 106, fot. Jacek Zachwieja.
843/76

SZWEDZIAK KATARZYNA: Stan jakości wód w Karkonoszach i na Opolszczyźnie. Streszcz. w jęz. ang., ros. „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska. Politechnika Opolska” Z. 2 (1999), s. 85-95
844/76

TOMASZEWSKI JAN: Gospodarowanie wodą na Dolnym Śląski i jego wpływ na przeobrażenia warunków wodnych regionu. „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska” 2000, z. 5, s. 85-87
845/76

ZALESKI JANUSZ, WINTER JAN: Województwo dolnośląskie w programie dla Odry 2006. „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska” 2000, z. 4, s. 11-37
846/76Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
Speleologia


FUJA DARIUSZ: Odkrycia w Śnieżnej Studni. Taternik”. R. 72: 1998 nr 4(285) s. 37, rys.
847/76

KARDAŚ RAFAŁ: Głębokość Śnieżnej Studni. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 45
848/76

KARDAŚ REGINA: 70-lecie Jaskiń Demianowskich. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 44
849/76

KARDAŚ REGINA: XXVIII Sympozjum Speleologiczne. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 45
850/76

KARDAŚ REGINA: XXIX Sympozjum Speleologiczne w Zakopanem. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 37, fot. A. Dajek
851/76

KARDAŚ REGINA: XXX Sympozjum Speleologiczne. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 17
851/76

KARDAŚ REGINA: XXXII Sympozjum Speleologiczne. Jaskinie i speleologia. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285)
851/76

MIGOŃ PIOTR: Geneza jaskiń granitowych na Witoszy w Kotlinie Jeleniogórskiej. – Streszcz. w jęz. ang., fr. „Kras i Speleologia” T.10 (2000), s. 143-154
852/76

OGORZAŁEK ANTONI, TRZECIAKOWSKI MAREK: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie: zdjęcia Marek Trzeciakowski i Antoni Ogorzałek. – Wrocław : „Zet”; Kraków”: „Castor”. [2001]. – 31, [1] s. : il. kolor.; 19 cm. – Tyt. okł.: Jaskinia Niedźwiedzia
853/76

(r): Polka do Lechuquilla Cave.: [Wyprawa badawcza do jaskini Lechuquilla (USA, Nowy Meksyk) Małgorzaty A. Kosior]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 41
854/76

ROGALSKI JAROSŁAW: Dokumentacja Chelosiowej Jamy. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 41
855/76

(rk): V Sympozjum Pseudokrasowe.: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 44
856/76Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
Opracowania ogólne


BIERNAT TADEUSZ, CIUPA TADEUSZ, KUPCZYK ELŻBIETA: Środowisko wodne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego ochrona / Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Elżbieta Kupczyk. – Kielce : AŚ. IG, 2000. – 109 s., [8] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - (Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach ; nr 5). – Bibliogr.
857/76

BRZEŹNIAK MARIA: Rozwój obszarowych form ochrony przyrody w Karpatach Polskich w latach 1990-1999 na tle tendencji krajowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 107-117
858/76

The EAST Carpathians biosphere reserve: nd, Slovakia, Ukraina / ed. Alicja Breymeyer et al.]:. – Warsaw : Zespół Wydawniczy Centrum Badań Kosmicznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1999. – 61 s., [4] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), mapy kolor.; 24 cm. – Bibliogr. przy pracach
859/76

EKOLOGICZNE i biograficzne uwarunkowania ochrony zasobów przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny: / red. nauk. Stefan Michalik, Jerzy Pawłowski. – Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 159 s.: il., mapy; 24 cm. - (Monografie Bieszczdzkie ; t. 10). – Streszcz. ang. – Bibliogr
860/76

GRZEBYK BOGUMIŁA: Usługi turystyczne a ochrona środowiska w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu”. T. 1 (1998/1999), s. 99-106
861/76

JÓŹWIAK MAREK: Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 9, s. 775-779
862/76

JÓŹWIAK MAREK: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w środkowej części Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna” Nr 4 (2000), s. 67-79
863/76

KARDAŚ PIOTR: Zastosowanie telegeoinformacji w badaniach zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach 1935-1999. Streszcz. w jęz. ang. „Fotointerpretacja w Geografii” T. 31 (2000), s. 82-90
864/76

VIII KONFERENCJA – Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpat Wschodnich” i ich ochrona: [materiały]. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Bieszczadzki” T. 8 (1999), s. 15-105
865/76

IX KONFERENCJA – Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie i ich ochrona”: [materiały]. – Streszcz. w jęz. ang
866/76

KURZYŃSKI JERZY, MIELNICKA BARBARA: Bioróżnorodność Parków Krajobrazowych Beskidów (Karpaty Zewnętrzne) i problemy jej ochrony. Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 6, s. 58-81
867/76

MATERIAŁY z konferencji „Przyroda województwa bielskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona”: – Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej” Z. 12 (1996), s. 1-224
868/76

MAZURSKI KRZYSZTOF R[ADOSŁAW]: Destrukcja środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska a procesy gospodarczego. „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska” 2000, z. 5, s. 72-92
869/76

MICHALIK STEFAN: Waloryzacja i zasady ochrony zbiorowisk roślinnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 107-133
870/76

MICZYŃSKI JANUSZ, STOLARCZYK MAREK: Inwentaryzacja źródeł energii i szacunkowe określenie wielkości emisji zanieczyszczeń w gminach przyległych do Pienińskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Ekologii” 2001, nr 4, s. 157-166
871/76

MIKUSZEWSKI JERZY: Poznanie badania i ochrona przyrody w Tatrach [ I Ogólnopolska Konferencja pn. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek – stan i perspektywy badań tarzańskich] 6-9 października 1995]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 23
872/76

PAŃSZCZYK KAZIMIERZ: „Przeklęta Babia – matka niepogody” : z Babiogórskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2002, nr 1, s. 6-8
873/76

PATOCZKA PIOTR: Ochrona Krajobrazu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. – Ustrzyki Dolne : „Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : „Impuls”, 2001. – 202 s.: il., mapy; 24 cm. - (Monografie Bieszczadzkie ; t. 11). – Streszcz. ang. – Bibliogr.
874/76

PAWŁOWSKI BOGUSŁAW: W Dolinie Pięciu Stawów Polskich. „Parki Narodowe” 2001, nr 3, s. 10-11
875/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA: [Pięćdziesiąt] 50 lat Tatrzańskiej Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Zakopanem. – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 6, s. 96-107
876/76

PISARSKI ZBYSZKO, GAJEK BARBARA: Metody wykorzystania geograficznych systemów informacyjnych do prezentacji i analizy zjawisk związanych z turystyką rowerową: etap 1. (Park Narodowy Gór Stołowych). Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” Nr 19 (2000), s. 113-121
877/76

POTOCKI JACEK, POTOCKA JOANNA: Dolina Izery objęta ochroną. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 45-54
878/76

PÓŁWIECZE Świętokrzyskiego Parku Narodowego: materiały z sesji jubileuszowej, Bodzentyn, 15-16 września 2000 / pod red. Stanisława Cieślińskiego i Stanisława Huruka. – Bodzentyn : Świętokrzyski Park Narodowy, 2001. – 130 s.; 21 cm
879/76

PRZEMIANY środowiska na Pogórzu Karpackim.: T. 1, Procesy, gospodarka, monitoring / pod red. Wojciecha Chełmickiego. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, 2001. – 135, [1] s., [8] k. tabl. kolor.: il., mapy; 24 cm. – Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr.
880/76

RAPORT o stanie środowiska w powiecie suskim (1998-2001): [praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Listwana ; w oprac. udział wzięli Leszek Nogaj et al.]. – Sucha Beskidzka : Starostwo Powiatowe, 2002. – 111 s.: il., mapy (w tym kolor.); 24 cm. – Bibliogr.
881/76

STACHYRAK JAN: Obszary chronione w województwie podkarpackim. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 119-131
882/76

ŚLIWA LUCYNA: Lichenoindykacja zmian środowiska naturalnego Beskidu Sądeckiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Przyrody” R. 57 (2000), s. 41-49
883/76

TOMASIEWICZ KRYSTYNA: Edukacja przyrodnicza na szlakach Gorczańskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2002, nr 1, s. 10-11
884/76

WALUSIAK EDWARD: Środowisko przyrodniczo-kulturowe gminy Kalwaria Zebrzydowska. – Streszcz. w jęz. ang. „Aura” 2001, nr 12, s. 16-19
885/76

WILGAT TADEUSZ: Opinia Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego o porozumieniu między Ministrem Środowiska i samorządami lokalnymi w sprawie uregulowania spraw spornych Tatrzańskiego Parku Narodowego. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2000, z. 4, s. 65-66
886/76

WŁAŚCIWOŚCI utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południowej: (prace monograficzne) / Wiesław Maciaszek [et al.]. – Kraków : Wydaw. Akademia Rolnicza, 2001. – 68, [1] s., 4 k. tab. kolor.: il.; 24 cm. – Streszcz. ang. -Bibliogr.
887/76

WOJEWODA KAZIMIERZ: Jaśliski Park Krajobrazowy / [aut. zdjęć I. Bielecki et al.]; Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. – Krosno : ZKPK ; Rzeszów : „Aetgraf”, 1999. – [64] s.: il. kolor., mapa; 21 cm. – Streszcz. ang., niem., słow.
888/76

ZWOŹDZIAK JERZY, GZELLA ARTUR, ZWOŹDZIAK ANNA: Tendencje zmian stężeń SO2 w powietrzu w Górach Izerskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Archives of Environmental Protection” 2000, nr 4, s. 7-19
889/76Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
Organizacja ochrony przyrody


ŁABOREWICZ IGOR, PACZOS ANDRZEJ: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w latach 1993-1998 / (oprac. I. Łaborewicz, A. Paczos). „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 35-39, streszcz. niem., czes.
890/76

MEYER, KATHLEEN: Ekologiczna defekacja czyli Jak się załatwiać żeby nie załatwić lasu / przekł. [z ang.] Dorota Henzel. – Katowice : "Stapis", cop. 1995. – 119 s. ; 20 cm
891/76

SŁAWIŃSKI WIESŁAW: Z historii Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Bielsku-Białej. – „Watra” (Bielsko-Biała), s. 57-70
892/76Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
Ochrona przyrody ożywionej


BALDY KRZYSZTOF: Tunele, płazy, czynna ochrona: z Parku Narodowego Gór Stołowych. – „Parki Narodowe” 2002, nr 2, s. 6-9
893/76

CĄPLAK ZBIGNIEW: Czarna Młaka [staw] osobliwy pomnik przyrody. „Almanach Muszyny” 1997 s. 94-95, fot. Stanisław Gajewski.
894/76

JAGŁA STANISŁAW, KOPEĆ STANISŁAW, KOSTUCH RYSZARD: Użytki ekologiczne i ich znaczenie środowiskowe w Beskidzie Żywieckim. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 47-54
895/76

JĘDRYSZCZAK EDWARD, MIŚCICKI STANISŁAW: Lasy Parku Narodowego Gór Stołowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 79-103
896/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Projekt ochrony szaty roślinnej Gór Kaczawskich i ich Pogórza. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Socjetatis Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 5-26
897/76

STAN środowiska w województwie świętokrzyskim: raport / [oprac. zespół w składzie Stefan Domański et al.]; Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. – Kielce : [Warszawa: Państ. IOŚ], 1999. – 240 s.: il. kolor., mapy; 24 cm. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Bibliogr.
898/76

SZWAGRZYK JERZY, HOLEKSA JAN: Cele i metody ochrony ekosystemów leśnych na przykładzie planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Przyrody” R. 57 (2000), s. 3-17
899/76Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
Ochrona przyrody nieożywionej


MIGOŃ PIOTR, ZYGMUNT MAŁGORZATA: Przyroda nieożywiona Muchowskich Wzgórz (Pogórze Kaczawskie). – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 162-170
900/76

PAŃSZCZYK KAZIMIERZ: Chrońmy torfowiska. „Parki Narodowe” 2002, nr 2, s. 26-27. Torfowiska kotliny Orawsko-Nowotarskiej
901/76Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
Parki narodowe i rezerwaty


BALDY KRZYSZTOF: Szczeliniec Wielki – magiczny zakątek Gór Stołowych. „Parki Narodowe” 2001, nr 2, s. 24-25
902/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: Pies szczeka – karawna idzie dalej czyli „ochrona” przyrody w TPN. . „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11(30) s. 65-66, fot.
903/76

[CZTERDZIEŚCI] 40 lat Babiogórskiego Parku Narodowego: [sesja rocznicowa 1 marca 1996 w Zawoi]. Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 6]: 1996 Nr 11(30) s.
904/76

ĆMAK JERZY: Ogólnospołeczne znaczenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w pięćdziesięciolecie istnienia (1950-2000). Streszcz. w jęz. ang. „Kieleckie Studia Biologiczne” T. 10 (2000), s. 7-24
905/76

ĆMAK JERZY: Półwiecze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1950-2000). – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski, Seria B” T. 27 (2000), s. 1-15
906/76

ĆMAK JERZY: Świętokrzyski Park Narodowy : pół wieku istnienia. Streszcz. w jęz. ang. „Aura” 2001, nr 6, s. 14-16
907/76

ĆMAK JERZY, STACHURSKI MAREK, WOJDAN DARIUSZ: Materiały do bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 1997-1999. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski. Seria B.” T. 27 (2000), s. 75-85
908/76

ĆMAK JERZY, WOJDAN DARIUSZ: Podstawowe dane o Świętokrzyskim Parku Narodowym w nowych granicach. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski. Seria B” T. 27 (2000), s. 17-28
909/76

GĄSIENICA BYRCYN WOJCIECH: Człek zwierzęcia nie przepuści... / rozm. przepr. Anna Leszkowska. – „Przegląd Techniczny” 2001, nr 27, s. 8-9. Ochrona Tatrzańskiego Parku Narodowego
910/76

GODLEWSKI JACEK: Kaczawski Park Krajobrazowy jako brakujące ogniwo w wielkoprzestrzennym systemie obszarów chronionych. „Przyroda i Człowiek” Z. 10 (2000), s. 97-111
911/76

HANAS PIOTR: Magurski Park Narodowy. – Warszawa : „Multico”, 2001. – 95, [1] s.: il. kolor.; 18 cm. – (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
912/76

JĘDRZEJCZYK EDWARD: Osiągnięcia i niepowodzenia w ciągu 50 lat istnienia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2000, nr 2, s. 3-5
913/76

JĘDRZEJCZYK EDWARD: Osiągnięcia i niepowodzenia w ciągu 50 lat istnienia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Cz. 2. „Parki Narodowe” 2001, nr 3, s. 4-6
914/76

KOMOROWSKA KINGA A.: Świadomość ekologiczna górali podhalańskich a ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego. „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 4, s. 133-151
915/76

KORYBA JANUSZ: Kompromis w piaskownicy : rozmowa z dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych mgr inż. Januszem Korybą. Rozmawiali Maciej Galas i Tomasz Krzyszczyk. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr6(25) s. 38-39, fot.
916/76

KRAUS WŁADYSŁAW: Był sobie park... (narodowy?). [Tatrzański Park Narodowy] „Aura” 2001, nr 6, s. 16-18
917/76

KRAUS WŁADYSŁAW: Był sobie park... (narodowy?). [Tatrzański Park Narodowy] „Aura” 2001, nr 7, s. 12-14
918/76

LAWIN MAREK: Ruch turystyczny w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie. Streszcz. w jęz. fr., ang. „Turyzm” 2000, z. 2, s. 31-56
919/76

[LIBERAK ADAM] A.L.: Społeczna Rada współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 234-235
920/76

MARCINEK ROMAN: Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny. – Ustrzyki Dolne : Ośrodek Narodowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 218 s.: il.; 24 cm. – (Monografie Bieszczadzkie ; t. 12). – Streszcz. ang. – Bibliogr.
921/76

MARSZAŁEK EDWARD: Nad górnym Sanem : z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2002, nr 2, s. 22-24
922/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Polubić Park [Tatrzański Park Narodowy]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 333-336, fot. M. Ronikier.
923/76

NIEDOŚPIAŁ ANTONI: Szkolnictwo w Obwodzie Ochronnym Suhora : z Gorczańskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2002, nr 1, s. 9
924/76

NOWE rezerwaty w Beskidach. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3(22) s. 53
925/76

NOWY Park [Społeczny Komitet Powołania Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego]. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 Nr 11(30) s. 55-56
926/76

PARK Narodowy Gór Stołowych: / Zbigniew Gołąb [et al.]. – Warszawa : „Multico”, 2001. – 95, [1] s.: il. kolor.; 18 cm. – (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy). – Bibliogr.
927/76

PATOCZKA PIOTR, ZĄBEK EDYTA: Bramy do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 381-387
928/76

REFERENDUM w Zawoi: [11 sierpnia 1996 r. w sprawie poszerzenia Babiogórskiego Parku Narodowego]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10(29) s. 56
929/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Dwór na Wysokiej, Instytut Jesienny „Parki, ludzie i rozwój zrównoważony”. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 101-105
930/76

SUMIŃSKI MAREK: Park Narodowy Gór Stołowych : konferencja naukowa na temat planów ochrony. „Parki Narodowe” 2001, nr 1, s. 22-23
931/76

ŚWIĘTOKRZYSKI Park Narodowy / Paweł Krzos: [et al.]. – Warszawa : „Multico”, 2001. – 95, [1] s.: il. kolor.; 18 cm. – (Spotkania z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
932/76

TOMASIEWICZ JANUSZ, GRUSZCZYK ANDRZEJ: Gorczański Park Narodowy. – Warszawa : „Multico”, 2001. – 96 s.: il. kolor., mapy; 18 cm. – (Spotkanie z Przyrodą : przewodnik kieszonkowy)
933/76

WYSOKIŃSKI JERZY: Moje wyprawy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. – „Parki Narodowe” 2000, nr 4, s. 26
934/76Nauki biologiczne
Paleontologia


ALEXANDROWICZ STEFAN WITOLD: Stanowisko holeceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy. Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 1, s. 31-45
935/76

BARWICZ-PISKORZ WANDA: Stanowisko mikrofauny paleogeńskiej w Hyżnem koło Dubiecka (Wschodnie Karpaty zewnętrzne). – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 3, s. 18-28
936/76

BIERKOWSKI BŁAŻEJ: Astogeny of amural colonial Rugosa from the Famennian of the Sudetes – a palaeoenviromental study. „Acta Geologica Polonica” 2001, nr 2, s. 109-120
937/76

FILIPIAK PAWEŁ: Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach Świętokrzyskich (Jabłonna IG1). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 12, s. 1156-1159
938/76

GUNIA TADEUSZ: Odkrycie reliktów fauny i flory w „kwarcytach” z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 8, s. 694-697
939/76

HOLMER LARS E., BIERNAT GERTRUDA: Lingulate brachiopods from Lover Ordovician (Tremadoc) chalcedonites, Holy Cross Mountains, nd. „Acta Palaeontologica Polonica” 2002, nr 1, s. 141-156
940/76

JERZMAŃSKA ANNA, RAJCHEL JACEK, ŚWIDNICKA EWA: Nowe stanowisko ichtiofauny z warstw krośnieńskich jednostki skolskiej (Karpaty fliszowe). – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2001, z. 1, s. 21-37
941/76

KOTAŃSKI ZBIGNIEW: History of discovery and age of labyrinthodont remains in the Tatra Mts, nd; oprac. Teresa Maryańska. – Streszcz. w jęz. pol. „Prace Muzeum Ziemi” Nr 43 (1996), s. 47-52
942/76

KOTARBA MACIEJ J[ERZY]: Skład i geneza węglowodorów nasycających szczątki nosorożca włochatego ze Staruni (Karpaty Ukraińskie). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2002, nr 6, s. 531-534
943/76

KREMER BARBARA: Acritarchs from the Upper Ordovician of southern Holy Cross Mountains, nd. „Acta Palaeontologica Polonica” 2001, nr 4, s. 595-601
944/76

KULETA MARIA, NIEDŹWIEDZKI GRZEGORZ, PTASZYŃSKI TADEUSZ: Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 4, s. 325-327
945/76

MARYAŃSKA TERESA, ŠIŠKIN MICHAIL A.: New cyclotosaurid (Amphibia: Temnospondyli) from the Middle Triassic of nd and some problems of interrelationship of capitosauroids. Streszcz. w jęz. pol. „Prace Muzeum Ziemi” Nr 43 (1996), s. 53-83
946/76

PORĘBSKA ELŻBIETA, KOSZOWSKA EWA: Mazuelloidy – apatytowe glony z dolnego paleozoiku Gór Bardzkich (Sudety). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 11, s. 1050-1060
947/76

WACHNIK AGNIESZKA, WOROBIEC ELŻBIETA: Pollen analysis of the Middle Miocene profile from Legnica, southwestern nd. „Acta Palaeobotanica” 2001, nr 1, s. 3-13
948/76

ZŁOTNIK MICHAŁ: Size-Related changes in predatory behaviour of naticid gastropods from the Middle Miocene Korytnica Clays, nd. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Palaeontologica Polonica” 2001, nr 1, s. 87-97
949/76Nauki biologiczne
Botanika


AMBROŻY SŁAWOMIR: Roślinności karpackiego boru górnoreglowego w Tatrach po gradacji kornika drukarza w masywie Opalonego. – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2000, z. 5, s. 77-88
950/76

BANAŚ BARBARA, PAUL WOJCIECH: Rozmieszczenie Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) w Karpatach Polskich i na ich przedpolu. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 365-368
951/76

BARTOSZEK WACŁAW: Stanowisko Aconitum variegatum (Ranunculaceae) w Kotlinie Żywieckiej. Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Poloniae” A. 8 (2000), s. 291-292
952/76

BERDOWSKI WITOLD: Flora i roślinność rezerwatu przyrody „Góra Miłek” w Górach Kaczawskich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 19-28
953/76

BERDOWSKI WITOLD: Rezerwat przyrody „Buki Sudeckie” w Górach Kaczawskich oraz jego walory botaniczne. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 3-10
954/76

BERNACKI LESZEK: Storczyki zachodniej części polskich Beskidów. – Poznań : „Colgraf-Press”; Żywiec : współwyd. Zespół Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych, 1999. – 119 s.: il. (gł. kolor.), mapy; 25 cm. – Bibliogr. Indeks
955/76

BODZIARCZYK JAN, VONČINA GRZEGORZ: Nowe i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Pienińskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 11-19
957/76

BODZIARCZYK JAN, ZATOR ARTUR: Cis pospolity (Taxus baccata L.) w paśmie Łysej Góry (Beskid Niski) [największe stanowisko w polskich Karpatach]. – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 3, s. 5-17
958/76

BODZIARCZYK JAN, ZATOR ARTUR: Nowe stanowiska Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 135-142
959/76

BRAUTIGAM SIEGFRIED: Ungewöhnliche Arten der Gattung Hieracium subgen. Hieracium aus dem Isergebirge im Görlizer Herbarium. – Streszcz. w jęz. pol., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 15-18
960/76

BREJ TERESA: Ecological significance of assimilate distribution in Agropyron repens clones under influence of the copper smelter Legnica. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 2001, nr 2, s. 145-151
961/76

BREJ TERESA: Interesujące gatunki chwastów Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór Złotych. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 99-107
962/76

CIEŚLIŃSKI STANISŁAW: Białe Łuki Reserve: a refuge of the forest lichen flora of the Góry Świętokrzyskie Mts. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 485-492
963/76

DANIHELKA JIŘÍ, ROTREKLOVÁ OLGA: Achillea distans (Asteraceae) confirmed as native in the Bieszczady Mts (SE nd). „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 257-263
964/76

DELIMAT ANNA: Nowe stanowiska rzadkich roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 4, s. 88-94
965/76

DUNAJSKI ANDRZEJ, BYLIŃSKA EWA, POTOCKA JOANNA: Struktura populacji Narcissus pseudonarcissus L. występujących w zróżnicowanych warunkach topoklimatycznych [Góry Izerskie]. – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne” Nr 79 (2001), s. 125-134
966/76

FABISZEWSKI JERZY, BREJ TERESA: Contemporary habitat and floristic changes in the Sudetes Mts. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 2000, nr 3, s. 215-222
967/76

FABISZEWSKI JERZY, KWIATKOWSKI PAWEŁ: Gatunki inwazyjne we florze roślin naczyniowych Sudetów. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 123-127
968/76

FABISZEWSKI JERZY, WOJTUŃ BRONISŁAW: Contemporary floristic changes in the Karkonosze Mts. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 2001, nr 3, s. 237-245
969/76

FABISZEWSKI JERZY, WOJTUŃ BRONISŁAW: Loss of floristic diversity in the Karkonosze Mts (SW nd). „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 165-178
970/76

FELIKSIK EDWARD, WILCZYŃSKI SŁAWOMIR: Charakterystyka dendroklimatologiczna sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) z terenu Pienin. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 47 (2001), s. 93-104
971/76

FELIKSIK EDWARD, WILCZYŃSKI SŁAWOMIR: Wpływ warunków klimatycznych na przyrost grubości jedlicy zielonej (Pseudotsuga menziesi Franco) z Beskidu Średniego. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 87-96
972/76

FUDALI EWA: Element alpejski i subalpejski we florze mchów polodowcowych kotłów polskiej części Karkonoszy. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 89-98
973/76

FUDALI EWA: Mchy żyły bazaltowej Małego Śnieżnego Kotła (Karkonosze). – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 81-88
974/76

GANSZER JERZY, GAWŁOWSKI PIOTR: Osobliwości przyrody nieożywionej na stokach Muronki w Beskidzie Śląskim. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 23-28, fot. P. Gawłowski, rys.
975/76

GÓRSKI PIOTR: Materiały do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 345-347
976/76

HOLEKSA JAN: Distribution of Sorbus aucuparia (Rosaceae) regeneration in relation to trees in a subalpine spruce forest (W Carpathians, nd). „Fragmenta Folristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 203-212
977/76

JAWORSKI ANDRZEJ, PODLASKI RAFAŁ, ZYCH MARIUSZ: Ocena żywotności jodły Abies alba Mill w drzewostanach o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Święty Krzyż” (Świętokrzyski Park Narodowy). – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski. Seria B.” T. 27 (2000), s. 29-38
978/76

KALEMBA ANDRZEJ, KORZENIAK JOANNA: Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia w dolinie Wołosatki (Bieszczadzki Park Narodowy). „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 4, s. 86-88
979/76

KASOWSKA DOROTA: Flora wyrobiska granitu w pobliżu Strzegomia i kamieniołomu bazaltu w okolicy Złotoryi. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 129-137
980/76

KAŹMIERCZAKOWA RÓŻA: Stan populacji pierwiostki omaczonej Primula farinosa na stanowisku w Beskidzie Sądeckim. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2000, z. 4, s. 69-72
981/76

KAŹMIERCZAKOWA RÓŻA, PERZANOWSKA JOANNA: Notatki florystyczne z Pienin. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 3-9
982/76

KISZKA JÓZEF: Koncepcja badań terenowych i monitoringu zasobów porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i sąsiadujących parkach krajobrazowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Bieszczadzki” T. 8 (1999), s. 375-379
983/76

KISZKA JÓZEF: Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. 2. Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 277-279
984/76

KISZKA JÓZEF: Porosty (Lichenes) na murach i wokół fortów twierdzy Przemyśl. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 21-26
985/76

KLIMSA TADEUSZ, MAJCHRZAK BARBARA, ŚLIWIŃSKA-WYRZYCHOWSKA ANNA: Struktura drzewostanu bukowego w różnych warunkach siedliskowych w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang., ros. „Acta Biologica Silesiana” T. 34 (2000), s. 7-19
986/76

KOWALCZYK BOŻENA, STEBEL ADAM: Buxbaumia aphylla (Musci, Buxbaumiaceae) w Beskidach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” A. 7 (2000), s. 379-380
987/76

KOZAK MACIEJ: Cirsium holenioides (Asteraceae) – nowy gatunek dla flory Gorców. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 282-284
988/76

KRUKOWSKI MAREK, KWIATKOWSKI PAWEŁ, POTOCKA JOANNA: Ginące gatunki roślin naczyniowatych polskiej części Karkonoszy i Gór Izerskich według nowej klasyfikacji IUCN. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 55-64
989/76

KRZEWICKA BEATA, ŚLIWA LUCYNA: Pokosy rezerwatu „Prządki” koło Krosna Pogórze Dynowski. – Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Przyrody” R. 57 (2000), s. 51-58
990/76

KUCHARZYK STANISŁAW: Czeremcha skalna Padus petrae Tausch w Bieszczadzkim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 193-205
991/76

KWAPULIŃSKI JERZY, BOGUNIA MARIUSZ, BOGUNIA MACIEJ, MIROSŁAWSKI JANUSZ, SAROSIEK JAN, HANUS GABRIELA, KOWALEWSKI PIOTR, STOLARCZYK ADAM: Występowanie wybranych metali w niektórych roślinach na terenie ziemi cieszyńskiej. Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne” Nr 79 (2001), s. 93-107
992/76

KWAPULIŃSKI JERZY, KOWAL JOLANTA, BOGUNIA MARIUSZ, BOGUNIA EDYTA, BOGUNIA MACIEJ, MIROSŁAWSKI JANUSZ: Ekotoksykologia wybranych roślin leczniczych z obszaru Ziemi Cieszyńskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Ekologii” 2002, nr 3, s. 137-145
993/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ, BUDZYN MAGDALENA: Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Budowa Góra” w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie). Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 27-51
994/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Koniczyna kreskowana Trifolium striatum L. w Sudetach. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 53-58
995/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Najbardziej zagrożone wyginięciem rośliny naczyniowe Sudetów – problemy ochrony populacji regionalnych. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Przyrodniczy” 2000, z. 2/3, s. 85-96
996/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Notatki florystyczne z Gór Kaczawskim i ich Pogórze (Sudety Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 105-116
997/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora Wimm. Grab. w Sudetach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 3-8
998/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Stanowiska goryczuszki gorzkowej Genntianella amarella w Górach Kaczawskich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 11-14
999/76

KWIATKOWSKI PAWEŁ: Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 173-218
1000/76

KWOLEK TADEUSZ, ZEMANEK BOGDAN: Botrychium mulifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – nowy gatunek paproci dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadów Zachodnich. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Bieszczadzki” T. 9 (2000), s. 273-275
1001/76

LEFELD JERZY: Liliowce w Tatrach. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 19-24 : il.
1002/76

ŁUCZAJ ŁUKASZ, OKLEJEWICZ KRZYSZTOF: Uzupełnienia do flory Dołów Jasielsko-Sanockich. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 276-278. Uzup. do poz. 28675/93
1003/76

MATUSZKIEWICZ JAN MAREK, KOZŁOWSKA ANNA: „Orchidaceous” beech forest in the Góry Krowiarki Range (Eastern Sudety Mountains). „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 373-391
1004/76

MAYCOCK PAUL FREDERICK, GUZIK JANUSZ, JANKOVIC JAROSLAV, ŠEVERA MIROSLAV, CARLETON TERENCE J.: Composition, structure and ecological aspects of Mesic Old Growth Carpathian Deciduous Forests of Slovakia, Southern nd und the Western Ukraine. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 281-321
1005/76

MIERZEŃSKA MARTA: Wątrobowce Magurskiego Parku Narodowego. - (Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce ; cz. 1). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica, Polonica” A. 8 (2001), s. 257-261
1006/76

MIERZEŃSKA MARTA, ZUBEL ROBERT: Wątrobowce Olchowskiego Potoku (Góry Słonne, Bieszczady Niskie). – (Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce ; cz. 2). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica, Polonica” A. 8 (2001), s. 263-266
1007/76

MIGASZEWSKI ZDZISŁAW M., GAŁUSZKA AGNIESZKA, ŚWIERCZ ANNA, KUCHARZYK JAROSŁAW: Badania geochemiczne i biochemiczne w ekosystemach leśnych na przykładzie Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Geologiczny” 2001, nr 7, s. 621-626
1008/76

MIŚKIEWICZ ANNA: Silme moulds in the Bukowiec reserve (W Carpathians). – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Mycologica” 2001, [z.] 1, s. 21-29
1009/76

MIŚKIEWICZ ANNA, RONIKIER MICHAŁ, WILK ŁUKASZ: Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 278-281
1010/76

MITKA JÓZEF: Phenetic and geographic pattern of Aconitum sect. Napellus (Ranunculaceae) in the Eastern Carpathians – a numerical approach. – Streszcz. w jęz. pol. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 2002, nr 1, s. 35-48
1011/76

MRÓZ LUCYNA: Content of colchicine in corms and edaphic conditions of Colchicum autumnale L., from Kaczawskie Mountains (nd). „Polish Journal of Ecology” 2002, nr 1, s. 93-98
1012/76

MRÓZ LUCYNA: Dynamika liczebności populacji storczyków na Czartowskiej Skale na Pogórzu Kaczawskim. – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne” Nr 79 (2001), s. 169-178
1013/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie „Góra Miłek” w Górach Kaczawskich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 261-283
1014/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Grzyby wieloowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 65-76
1015/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 61-64
1016/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 73-76
1017/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Storczyki (Orchidaceae) Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 11-22, fot. aut.
1018/76

NARKIEWICZ CZESŁAW: Występowanie purchawicy olbrzymiej (Langermania gigantea w Sudetach Zachodnich. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s.101-104, fot. aut., streszcz. niem., czes.
1019/76

NEJFELD PAWEŁ, STEBEL ADAM: Notatki florystyczne ze wzgórza Matyska w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Poloniae” A. 8 (2001), s. 273-276
1020/76

NIEDOŚPIAŁ ANTONI: Wawrzynek wilczełyko [Gorczański Park Narodowy]. „Parki Narodowe” 2002, nr 1, s. 14
1021/76

NOWAK KAZIMIERZ ANDRZEJ, BORKOWSKI WOJCIECH, MORACZEWSKI IRENEUSZ R.: First record of Pedicularis kaufmannii (Scrophulariaceae) from nd [Karpaty]. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 471-474
1022/76

OCIEPA ANNA MARIA: Notatki florystyczne z zachodniej części Pogórza Wielickiego. Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 29-34
1023/76

OCIEPA ANNA MARIA: Nowe stanowisko Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Karpatach polskich. Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 376-378
1024/76

PARUSEL JERZY B[OLESŁAW]: Salicetum silesiacae ass. nova w piętrze subalpejskim Babiej Góry w Karpatach Zachodnich – uzupełnienie. – Streszcz. w jęz. ang. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 375-376
1025/76

PAUL WOJCIECH: Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2000, z. 6, s. 119-122
1026/76

PAUL WOJCIECH, WILK ŁUKASZ: Stanowisko języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium okolicy Rożnowa. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 1, s. 98-101
1027/76

PAWELEC JOANNA: Magurskie orchidee. „Parki Narodowe”. – 2001, nr 3, s. 13-14
1028/76

PIĄTEK MARCIN: Catinella olivaceai Rutstroemia bulgarioides. – Grzyby workowe z polskich Karpat i ich przed; cz. 1. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 251-255
1029/76

PIĄTEK MARCIN: Ditiola peziziformis (Fungi, Basidiomycetes), first record in the Polish Carpathians. „Polish Botanical Journal” 2001, nr 1, s. 95-97
1030/76

PIĄTEK MARCIN, MIŚKIEWICZ ANNA: Botryobasidium aureum (Fungi, Stereales) in the Tatra Mrs and review of its distribution in nd. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 536-539
1031/76

PIETRYKA MIROSŁAWA: Fykoflora wybranych torfowisk Gór Izerskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Annales Silesiae” Vol. 31 (2001), s. 109-121
1032/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA: Ekspansja rukiewnika wschodniego Bunias orientalis w Tatrzańskim Parku Narodowym. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 2, s. 112-114
1033/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA: Gatunki roślin naczyniowatych z polskiej „czerwonej listy” i „czerwonej księgi” w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 3, s. 3-19
1034/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA: Rośliny Karpat Polskich. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 5-22, fot. W Ryka, Z. Mirek, H. Kuciel, rys.
1035/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA, MIREK ZBIGNIEW, MIECHÓWKA ANNA: Distribution and habitats of Loydia serotina (Liliaceae in the Tatra Mts.). „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 457-474
1036/76

POTOCKA JOANNA: Torfowiska polskiej strony Gór Izerskich – charakterystyka obiektów. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 43-58
1037/76

POTOCKA JOANNA: Ułudka leśna Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank na Górze Zamkowej koło Wlenia. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 9-14
1038/76

REMISZEWSKI RYSZARD M.: Przyrodniczy dziwoląg [mutacja Aateraceae]. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 117, fot. Stanisław Walicki.
1039/76

SKOWRONEK AGNIESZKA: Chronione gatunki roślin wybranych obszarów gminy Karpacz. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Przyrodniczy” 2000, z. 2/3, s. 97-98
1040/76

STEBEL ANNA MARIA: Zbiorowiska ruderalne. – (Roślinność nieleśna Beskidu Małego; cz. 2). – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Natura Silesia Superioris” [T.] 5 (2001), s. 33-39
1041/76

STEBEL ADAM, OCHYRA RYSZARD: Flora mchów Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 229-263
1042/76

STEBEL ANNA, WILCZEK ZBIGNIEW: Szata roślinna rezerwatu przyrody „Grapa” w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Przyrody” R. 57 (2000), s. 59-71[Xa]
1043/76

SZARY ADAM: Analiza porównawcza głównych zbiorowisk nieleśnych w dolinach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 3, s. 21-50
1044/76

SZARY ADAM: Fitosocjologiczny moritoring leśny w Bieszczadzkim Parku Narodowym: wstępna próba odnotowania zmian regeneracyjnych w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Bieszczadzki” T. 8 (1999), s. 325-332
1045/76

SZARY ADAM: Zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych i edaficznych w głównych fitocenozach nieleśnych na terenie dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 4, s. 3-13
1046/76

SZCZĘŚNIAK EWA, KĄCKI ZYGMUNT: Szata roślinna Garbu Golińca (Bardzkie Góry). – Streszcz. w jęz. ang. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne” Nr 78 (2000), s. 107-135
1047/76

SZELĄG ZBIGNIEW, JANKUN ANDRZEJ: Tetraploid Hieracium alpinum in the Polish Tatra Mts. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” 1997, p. 1, s. 190-192
1048/76

SZNAJDER TADEUSZ: Jodła pospolita w Parku Narodowym Gór Stołowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 105-115
1049/76

SZYPUŁA WOJCIECH: Nowe stanowisko rzadkich gatunków roślin chronionych w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Kotlinie Żywieckiej. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 4, s. 106-109
1050/76

ŚLIWA LUCYNA, KRZEWICKA BEATA, SOSIN ANETA, STOLARCZYK PIOTR: Porosty (Lichenes) chronionych skałek piaskowcowych na Pogórzu Wiśnickim (Pogórze Karpackie). Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 3, s. 32-43
1051/76

ŚWIERKOSZ KRZYSZTOF: Rzadkie i chronione elementy flory naczyniowej w północnej części Pogórza Izerskiego. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 29-38
1052/76

ŚWIERKOSZ KRZYSZTOF: Zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea w północnej części Pogórza Izerskiego i możliwości ich ochrony. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 15-24
1053/76

TOMASIEWICZ JANUSZ: Szata roślinna rezerwatu „Jelenia Góra” w Beskidzie Niskim [na północ od Szymbarku]. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 3, s. 51-61
1054/76

TOWPASZ KRYSTYNA, POMORSKA BARBARA: Godne ochrony łąki z goryczką wąskolistną Gentiana pneumonanthe w Beskidzie Wyspowym. Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 6, s. 123-125
1055/76

TYMIŃSKA-ZAWORA KRYSTYNA, ZIOBROWSKI SZYMON: Zanieczyszczenie cynkiem, niklem, ołowiem i kadmem pędów i szpilek świerka pospolitego (Picea abies) na obszarze Tatr Zachodnich TPN. Streszcz. w jęz. ang. „Inżynieria Środowiska” 2000, z. 1, s. 85-99
1056/76

WITKOWSKA-WARER LILIANNA: Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Cz. 2. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 3-19
1057/76

WITKOWSKA-ŻUK LEOKADIA, CIURZYCKI WOJCIECH: Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965-1994. – Streszcz. w jęz. ang. „Ochrona Przyrody” R. 57 (2000), s. 19-40
1058/76

WOJTUŃ BRONISŁAW, MATUŁA JAN: Nowe schronisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) w polskiej części Karkonoszy. – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 7 (2000), s. 364-365
1059/76

WRÓBEL IWONA: Orchis pallens (Orchidaceae) w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 121-125
1060/76

ZARZYCKA MAGDALENA: Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki (Beskid Niski). – Streszcz. w jęz. ang. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” A. 8 (2001), s. 48-62
1061/76Nauki biologiczne
Zoologia - Zoogeografia


ALEXANDROWICZ WITOLD PAWEŁ: Tanatocenozy muszlowe z osadów powodziowych w dolinach potoków na Podhalu. – Streszcz. w jęz. ang. „Geologia” (Kraków) 2000, z. 4, s. 449-467
1062/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Niedźwiedzie na Orawie? „Orawa”R. 9: 1997 nr 35 s. 93-95
1063/76

BAŁUKA BOGUSŁAW: Badania nad owadami minującymi liście drzew i krzewów miasta Wałbrzycha. – Streszcz. w jęz. ang. „Wszechświat” 2000, z. 7/9, s. 202-204
1064/76

BAŁUKA BOGUSŁAW, TRITT REMIGIUSZ: Przejawy „hyperadaptacji” niektórych gatunków płazów i gadów w zasiedlaniu osadnika poflotacyjnego KWK „Thorez” w Wałbrzychu. „Wszechświat” 2001, z. 10/12, s. 277-279
1065/76

BAŁUKA BOGUSŁAW, TRITT REMIGIUSZ: Wpływ przekształceń środowiska naturalnego i rolniczego na migracje osadników gatunku Vipera berus w rejonach aglomeracji miejskiej Wałbrzycha. – „Wszechświat” 2001, z. 10/12, s. 279-281
1066/76

BĄK JOLANTA: Owady zasiedlające nasiona i szyszki świerka pospolitego Pices abies (L.) Karst, w wybranych oddziałach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2000, nr 4, s. 91-101
1067/76

BEZKRĘGOWCE Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnienie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Cz. 1: / red. nauk. Jerzy Pawłowski. – Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 260 s.: il., mapy; 24 cm. – (Monografie Bieszczdzkie ; t. 7). – Streszcz. ang. – Bibliogr. przy pracach
1068/76

BEZKRĘGOWCE Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnienie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Cz. 2: / red. nauk. Jerzy Pawłowski. – Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 369 s.: mapy; 24 cm. – (Monografie Bieszczdzkie ; t. 8). – Streszcz. ang. – Bibliogr. przy pracach
1069/76

BLAIK TOMASZ: Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 (Lepidoptera, Geometridae) – nowy dla fauny Sudetów Polskich gatunek miernikowca. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Natura Silesiae Superioris” [T.] 4 (2000), s. 93-96
1070/76

BODZIARCZYK JAN, MICHALCEWICZ JAKUB: Nowe stanowisko nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina [L.] Coleoptera, Cerambycidae w Paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki – Karpaty Zachodnie). „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2000, z. 6, s. 126-129
1070/76

BORKOWSKI ALFRED: Nowe stanowisko przeplatki maturn – Euphydryas maturna (Linnaeus 1758) (Lep., Nyphalidae) w polskiej części Sudetów Zachodnich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 105-108
1071/76

BORKOWSKI ALFRED: Pasynkowate (Lep., Napticulidae). – (Motyle minujące Sudetów Zachodnich ; cz. 1). – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 85-100
1072/76

BORKOWSKI ALFRED: Podrodzina Lithocolletinae (Lep., Gracillaridae). – (Motyle minujące Sudetów Zachodnich ; cz. 2). – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 101-110
1073/76

BORKOWSKI ZBIGNIEW, OWADOWSKA EDYTA: Wpływ zróżnicowania środowiska na różnorodność biologiczną drobnych ssaków i dynamikę populacji nornika burego (Microtus agrestis) w Sudetach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 115-122
1074/76

BUŘIČ ZDENEK, FURMANKIEWICZ JOANNA, FURMANKIEWICZ MAREK, KŁODEK RAFAŁ, KOKUREWICZ TOMASZ, TELATYŃSKI SŁAWOMIR: Zimowe stanowisko nietoperzy na Ziemi Kłodzkiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 149-168
1075/76

CHANIECKA KAROLINA: Tipula Savtshenkia simulans Sav. Nematocera, Tipuidae – drugie stanowisko w Polsce [Beskidy Zachodnie] rzadkiego gatunku muchówki. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 2, s. 13-17
1076/76

CZAPULAK ANDRZEJ, FURA MIROSŁAW, SZELĄG DARIA, WITAN KATARZYNA, GRAMSZ BOŻENA: Liczebność i rozmieszczenie pluszcza Cinclus cinclus w polskiej części Sudetów. – Streszcz. w jęz. ang. „Notatki Ornitologiczne” 2001, z. 3, s. 159-175
1077/76

DONIGIEWICZ KRZYSZTOF: Badania ekologiczno-zoohigieniczne w powiecie nowosądeckim. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 203-213
1078/76

DREWNIK MAREK, KACPRZAK ANDRZEJ, MACIEJOWSKI WOJCIECH: Zróżnicowanie mezofauny poziomów ektohumusowych gleb Bieszczadów. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 271-289
1079/76

FLORA i fauna Pienin / pod red. Józefa Razowskiego ; [aut. Czesław Błaszak et al.]. - Krościenko n/ Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2000. – 333, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 24 cm. – (Monografie Pienińskie ; t. 1). – Tyt. częśc. równol. pol., ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. – Indeksy
1080/76

FURMANKIEWICZ JOANNA, FURMANKIEWICZ MAREK, TELATYŃSKI SŁAWOMIR: Nowe obserwacje nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie. 1825) w polskiej części Sudetów Zachodnich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 2 (2001), s. 153-156
1081/76

FURMANKIEWICZ JOANNA, GOTFRIED TOMASZ, TELATYŃSKI SŁAWOMIR: Nowe stanowiska zimowania podkowca małego Rhinolophus hipposideros w Sudetach. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 2, s. 111-116
1081/76

FURMANKIEWICZ JOANNA, TELATYŃSKI SŁAWOMIR: Nowe stanowisko nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Przyrodniczy” 2000, z. 4, s. 106-109
1082/76

GRZYWIŃSKI WITOLD: Nietoperze Magurskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2001, nr 2, s. 14-15
1083/76

HOLLY MAREK: Ciemniak czarny Melanophila acuminata – nowy dla Bieszczadów chrząszcz z rodziny bogatkowatych. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 2, s. 117
1084/76

HURUK STANISŁAW: Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski, Seria B.” T. 27 (2000), s. 39-52
1085/76

HURUK STANISŁAW, JABŁOŃSKI BOLESŁAW: Kręgowce Świętokrzyskiego Parku Narodowego. REC.: Jerzy Ćmak. „Rocznik Świętokrzyski, Seria B.” T. 27 (2000), s. 317-321
1086/76

JAKUBIEC ZBIGNIEW: Niedźwiedź brunatny Ursus arctos L., w polskiej części Karpat = The brown bear Ursus arctos L., in the Polish part of the Carpathians. – Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody, 2001. – 108 s., [13] k. tabl. złoż. (gł. luz.): il. (w tym kolor.), mapy; 24 cm. - (Studia Naturae ; 47). Streszcz. ang. - Bibliogr.
1087/76

JAMROZY GRZEGORZ: Przyczynek do występowania wybranych rzadkich gatunków ssaków w Magurskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 5, s. 74-87
1088/76

JAMROZY GRZEGORZ, GÓRECKI ANDRZEJ, JABŁOŃSKA IWONA, TOMEK ANDRZEJ: Ssaki Magurskiego Parku Narodowego. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2000, nr 4, s. 127-141
1089/76

JAMROZY GRZEGORZ: Ssaki Magurskiego Parku Krajobrazowego. „Parki Narodowe” 2001, nr 2, s. 16-18
1090/76

JANOSZEK MAREK, TARNOWSKI DARIUSZ: Sprężykowate (Coleoptera, Elateridae) Parku Narodowego Gór Stołowych. Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 115-147
1091/76

JĘDRA MAREK, ZIAJA WITOLD: Sprawozdanie z prac Akcji Carpatica w latach 1998-1999. „Notatki Ornitologiczne” 2000, z. 2, s. 179-181
1092/76

KALEMBA ANDRZEJ, KORZENIAK JOANNA: Potrzeba łagodzenia ubocznych skutków hodowli konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 3, s. 116-121
1093/76

KLASA ANNA: Tephritoidea (Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae) (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienin i Babiej Góry. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda” Nr 16 (2002), s. 1-142
1094/76

KOMALA ZOFIA: Paramecium aurelia species complex in the catchment area of the Raba mountain course (the Carpathians). „Folia Biologica” 2001, nr 3/4, s. 235-237
1095/76

KOSIOR ANDRZEJ, KRÓL WIESŁAW, PŁONKA PIOTR: Trzmielowate Bombini, Apoidae Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 1, s. 39-54
1096/76

KOSIOR ANDRZEJ: Trzmielowate (Bombini, Apoidae) i motyle dzienne (Rhopalocera) wybranych rejonów Bieszczadów. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Bieszczadzki” T. 9 (2000), s. 277-284
1097/76

KOZŁOWSKI MAREK W.: Na szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego. Zachwycająca różnorodność (Owady). „Parki Narodowe” 2001, nr 4, s. 16-17
1098/76

KRĘGOWCE Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego: / red. nauk Zbigniew Głowacki ; [aut. t. C. Ćwikowski ]. – Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 229 s.: il., mapy; 24 cm. – (Monografie Bieszczadzkie ; t. 9). Streszcz. ang. – Bibliogr.
1099/76

KRUPA JAN, GŁODEK ELŻBIETA, BERNAT EUGENIUSZ: Zawartość kadmu i ołowiu w mięśniach oraz w wątrobie kóz i owiec rejonu województwa nowosądeckiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Technologia Żywności” Z. 10 (1998), s. 73-79
1100/76

KUNYSZ PRZEMYSŁAW, HORDOWSKI JÓZEF: Ptaki polskich Karpat wschodnich i Podkarpacia : monografia faunistyczna. T. 2, Gaviiformes – Charadriiformes. – Przemyśl : Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych : „Mercator”, 2000. – 111 s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapy; 23 cm. – (Badania nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej ; t. 8). – Bibliogr. Indeks
1101/76

KUSIAK TADEUSZ: Obserwacje ziemiórki pleniówki Sciara militaris Nowicki 1868 (Diptera: Sciaredae) w Karkonoszach. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 99-100
1102/76

LEŚNIAK ANDRZEJ, OLSZEWSKI RAFAŁ T.: Zgrupowania biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) wybranych typów siedliskowych lasu Pasma Klonowskiego w Świętokrzyskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski. Seria B” T. 27 (2000), s. 53-73
1103/76

MAŁKIEWICZ ADAM: Dwa nowe dla Polski gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) z Tatr. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Entomologiczne” 1999, nr 1, s. 23-28
1104/76

MAŁKIEWICZ ADAM: Miernikowce (Lepidoptera: Geometridae) Karkonoszy Polskich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 111-120
1105/76

MAŁKIEWICZ ADAM: Zagrożone populacje reliktowych miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) w Karkonoskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 101-104
1106/76

MELAMUD VOLODIMIR: Mechowce Acari, Oribatida buczyny karpackiej (Dentario-glandulosae-fagetum) w Bieszczadach Zachodnich – informacja wstępna. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 249-255
1107/76

MELKE ANDRZEJ, SZAFRANIEC STANISŁAW: Materiały do poznania kuskowatych (Coleoptera Staphylinidae) Babiej Góry. Cz. 2. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Entomologiczne” 1998, nr 2, s. 75-83
1108/76

MICHALCEWICZ JAKUB, BODZIARCZYK JAN: Występowanie i problemy ochrony nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (L.) (Coleoptera, Cerambyciadae) w Pienińskim Parku Narodowym. – Streszcz. w jęz. ang. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2001, z. 5, s. 88-93
1109/76

MIKUSEK ROMUALD: Biologia rozrodu oraz liczebność sóweczki Glaucidium passerinum w Górach Stołowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Notatki Ornitologiczne” 2001, z. 4, s. 219-231
1110/76

NOWACKI JANUSZ: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Karkonoszy Polskich. – Streszcz. w jęz. ang. – „Wiadomości Entomologiczne” 1997, nr 3/4, s. 177-188
1111/76

NOWAK JAKUB, GAWLAK ANDRZEJ, WOJTASZYN GRZEGORZ: Nocek łydkowłosy Myotis dasysneme (Boie, 1825) w Tatrach. Streszcz. w jęz. ang. „Nietoperze” 2001, z. 1, s. 63-67
1112/76

OKULEWICZ JERZY, BORKOWSKI ALFRED: Ein Neuer Standort von Leucochloridium paradoxum Carus 1835 im westlichen Teil der Sudeten (Trematoda, Brachylemidae). Streszcz. w jęz. pol., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 77-80
1113/76

PAŁUCKI ARTUR: Awifauna okolic Rębiszowa w południowej części Pogórza Izerskiego. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 141-150
1114/76

PAWLIKOWSKI TADEUSZ: Osy społeczne (Vespinae) polskich Tatr. – (Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądłówek (Himenoptera: Aculeata) Polski ; cz. 8). – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Entomologiczne” 1997, nr 1, s. 29-34
1115/76

PIKSA KRZYSZTOF: Nowe stanowisko nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 180 1806) w polskiej części Karpat. Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Przyrodniczy” 2000, z. 4, s. 111-112
1116/76

PIKSA KRZYSZTOF, LASKOWSKA KRYSTYNA, KEPEL ANDRZEJ, NOWAK JAKUB, OLEJNIK EWA: Pierwsze stwierdzenia zimowania mroczka późnego Eptesicus serotinus Schreber 1774 w jaskiniach Tatr Polskich. Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” T. 4(2000), s. 119-121
1117/76

PIKULSKA BARBARA, MIKUSEK ROMUALD: Nowe stanowisko rzęsorka mniejszego (Neomys anomalus Cabrera 1907) w Sudetach Środkowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Zoologiczny” 1999, z. 3/4, s. 201-205
1118/76

PODSADOWSKA REGINA: Popielica Glis Glis (Linnaeus, 1766) w projektowanym rezerwacie „Buczyna na Białych Skałach” w Górach Kaczawskich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 123-126
1119/76

K MARCIN: Liczebność ptaków drapieżnych na powierzchni próbnej w Krainie Gór Świętokrzyskich. – Streszcz. w jęz. ang. „Kulon” 2000, z. 1, s. 39-44
1120/76

PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Komunikat ornitologa amatora. „Almanach Muszyny” 1995 s. 69-70, fot. J. Jarończyk.
1121/76

PRZYBYŁOWICZ ŁUKASZ: Motyle Gorców – co o nich wiemy? „Parki Narodowe” 2001, nr 3, s. 15
1122/76

RAJ ANDRZEJ: Stonkowate (Col. Chrysomelidae) Karkonoszy. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 81-98
1123/76

SKARŻYŃSKI DARIUSZ: Springtails (Collembola) of the Karkonosze Mountains (nd). – Streszcz. w jęz. pol. „Fragmenta Faunistica” Vol. 44, nr 2 (2001), s. 203-212
1124/76

SROKA STANISŁAW TADEUSZ: Jak poznawano świat zwierzęcy polskich Karpat. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2001, nr 3, s. 139-147
1125/76

STÓJ MARIAN, ĆWIKOWSKI CEZARY, ZUB KAROL: Pokarm orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat. – Streszcz. w jęz. ang. „Notatki Ornitologiczne” 2000, z. 3, s. 187-199[Xa]
1126/76

SZAFRANIEC STANISŁAW: Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). Cz. 2. Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Entomologiczne” 1997, nr 3/4, s. 135-141
1127/76

SZCZEPANIAK PAWEŁ: Gienek, czyli orzeł ożył : ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. „Parki Narodowe” 2001, nr 3, s. 7-8
1128/76

SZYMKOWIAK PAWEŁ: New to Polish fauna and rare species of Gamasina mites (Acan Gamasida) reported from the Gorce National Park and a comment on habitat preferences. „Biological Bullein of Poznań” Vol. 38, [z.] 2 (2001), s. 163-179
1129/76

TOMEK ANDRZEJ: Właściwości i struktura populacji jelenia (Cervus elaphus L.) w lasach krynickich (Karpaty). – Kraków : Wydaw. AR, 2002. – 100 s.: il., mapy; 24 cm. – („Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy „ z. 278). Streszcz. ang. – Bibligr.
1130/76

WĘGIEL ANDRZEJ, PASZKIEWICZ RENATA, SZKUDLAREK RAFAŁ: Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego – letnie schronienia nietoperzy w budynkach. – Streszcz. w jęz. ang. „Nietoperze” 2001, z. 1, s. 75-84
1131/76

WUCZYŃSKI ANDRZEJ, GARBOWSKI ADAM: Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Zoologiczny” 2000, z. 1/2, s. 93-97
1132/76

ZAJĄC KRZYSZTOF: Ponowne obserwacje pójdźki Athene noctua w Sudetach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 151-152
1133/76

ZAJĄC TOMASZ: Motyle dzienne Wzgórz Łomnickich [Kotlina Jeleniogórska]. Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 121-128
1134/76

ZARZYCKA-RYSZKA MAGDALENA: Nowe stanowiska pióropusznika strusia Matteucia struthiopteris w Beskidzie Niskim. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 3, s. 75-78
1135/76

ZAWAL ANDRZEJ: Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek Hydracarina z Masywu Babiej Góry. – Streszcz. w jęz. ang. „Przegląd Zoologiczny” 1999, z. 1/2, s. 97-102
1136/76

ŻARKOWSKI KRZYSZTOF: Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne w okolicach Sokołowska w Górach Kamiennych. – Streszcz. w jęz. niem., czes. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 109-110
1137/76Nauki biologiczne
Personalia


DZIKI SYLWESTER: Zauroczeni Tatrami : [członkowie rodziny Pawlikowskich zasłużeni dla ochrony Tatr]. – Streszcz. w jęz. ang. „Aura” 2001, nr 2, s. 10-11
1138/76

GĄSIENICA BYRCYN WOJCIECH, SKAWIŃSKI PAWEŁ, KULESZA KRZYSZTOF, DENISIUK ZYGMUNT: Pożegnanie Zofii Radwańskiej-Paryskiej na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. „Chrońmy przyrodę ojczystą” 2002, z. 1, s. 94-103
1139/76

KOWALIK HELENA, LISIŃSKA-KOZIOŁ MAJKA: Ostatnie cięcie Tokarczuka : [odwołanie Wojciecha Gąsienicy Byrcyna ze stanowiska dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego].. „Przegląd” 2001, nr 37, s. 26-27
1140/76

KRUPA MACIEJ: Wojna o Tatry : [odwołanie Wojciecha Gąsienicy Byrcyna ze stanowiska dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego]. „Tygodnik Powszechny”. – 2001, nr 38, s. 10
1141/76

NYKA JÓZEF.: Prof. Mieczysław Klimaszewski. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 40-41
1142/76

PIĘKOŚ-MIRKOWA HALINA, MIREK ZBIGNIEW: [Doktor] dr Zofia Radwańska-Paryska – w 100-lecie urodzin. „Wiadomości Botaniczne” 2001, nr 1/2, s. 62-65. Bibliogr. prac Z. Radwańskiej-Paryskiej s. 64-65
1143/76

WILCZAK JAGIENKA: Dzień świstaka : [przywrócenie Wojciecha Gąsienicy Byrcyna na stanowisko dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego]. „Polityka” 2001, nr 45, s. 80-82
1144/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót