Wierchy numer 76

TECHNIKA - PRZEMYSŁ - RZEMIOSŁOHistoria techniki


AUGUSTYN MACIEJ: Wpływ produkcji potażu na stan lasów nad górnym Sanem i Solinką w XIX wieku. Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Bieszczadzkie” T. 8 (1999), s. 299-324
1145/76

KOSTERSKI WIESŁAW: Popioły jeszcze gorące. [Likwidacja zakładów włókienniczych w Bielsku-Białej]. „Śląsk” 2001, nr 7, s. 10-13, 17.
1146/76

ŁAJCZAK ADAM: Historyczne formy użytkowania torfowisk orawsko-podhalańskich i zmiany ich powierzchni w XIX i XX w. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowsnia Ziem Górskich” Z. 47 (2001), s. 56-73
1147/76

OLSZAŃSKI HENRYK: Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. – Streszcz. w jęz. ang. „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001), s. 51-79
1148/76

PABIS TADEUSZ: Ziemia Gorlicka kolebką przemysłu naftowego w Polsce i na świecie. „Technika Poszukiwań Geologicznych” 2000, z. 2, s. 33-35
1149/76

SPYRA ADAM, ZWIERZYNA GRZEGORZ: Browar Żywiec 1856-2001 : dzieje browaru i znaków ochronnych firmy: katalog znaków ochronnych Browaru Żywiec. – Żywiec : Adam Spyra, Grzegorz Zwierzyna, 2001. – 223, [1] s.: il. gł. kolor., mapy; 31 cm. Na okł. podtyt.: Żywiec – 145-lecie. Bibliogr.
1150/76

WIATER PRZEMYSŁAW: Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 105-114, rys., streszcz. niem., czes.
1151/76

ZDULSKI MIROSŁAW: Instytucja totalna w monocentrycznym ładzie społecznym. Wybrane aspekty funkcjonowania Zakładów Przemysłowych R-1[ Kowary – Zakłady Przeróbki Rudy Uranowej]. „Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 167-182, fot. K. Sawicki, streszcz. niem., czes.
1152/76Budownictwo


ANISZEWSKI MARIUSZ: Podziemny świat Gór Sowich : [budownictwo podziemne 1933-1945] / [fot. Piotr Zagórski]. – Kraków : Oficyna Wydawniczy Aniszewski, 2002. – 216 s.: il. (w tym kolor.), mapy; 20 cm. Bibliogr. Indeksy
1153/76Energetyka


JANUSZEWSKI STANISŁAW: Elektrownie wodne Doliny Bobru. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 55-68, fot. aut., Jan Żyszkowski, M. Mokwa , streszcz. niem., czes.
1154/76

SZPYTMA ADOLF: Elektrownia miejska w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 32-59
1155/76Górnictwo


PIETRZYK-SOKULSKA ELŻBIETA: Waloryzacja obszarów występowania i eksploatacji złóż zwięzłych surowców skalnych na przykładzie Beskidów Zachodnich. – Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2001. – 67, [13] s.: mapy; 24 cm. – (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; 98). – Streszcz. ang. – Bibliogr.
1156/76

RIPPEL JANUSZ, TOMASZEWSKA HALINA, WAWRZYNIAK WALDEMAR: Rekultywacja o kierunku rekreacyjno-sportowym hałdy przy ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Streszcz. w jęz. ang. „Górnictwo Odkrywkowe” 2001, nr 5, s. 112-118
1157/76

ROPA CZESŁAWA EWA, DULIŃSKI WŁADYSŁAW: Ustalenie parametrów dla uzyskania eksploatacji ciągłej w odwiercie Zuber III w Krynicy. Streszcz. w jęz. ang. „Wiertnictwo. Nafta. Gaz.” R. 18 [cz.] 1 (2001), s. 173-180
1158/76Technika sanitarna


SZPYTMA ADOLF: Przemysłowy Zespół Wodny nad Białym Dunajcem w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 26-46
1159/76Rzemiosło


KRUCZEK JAN: Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej. – Pszczyna : Muzeum Zamkowe, 2001. – 342 s.: il. (w tym kolor.), mapy; 31 cm. – Streszcz. ang. Bibliogr. Indeksy
1160/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót