Wierchy numer 76

TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆBudownictwo wodne


KOTERBA MAREK, NIEMIEC ANDRZEJ: Budowa zapory Czorsztyn – Niedzica – Sromowce: wspomnienia po latach niewielu. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 130-135
1161/76Transport i łączność


ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Pociągiem z austriackiej Galicji na węgierską Orawę. „Orawa” R. 10: 1998 nr 36 s. 75-80, bibliogr. s. 80
1162/76

BARSZCZ MAREK, ZAJFERT MICHAŁ: Kolejką w Bieszczady. – (To też są zabytki). „Spotkania z Zabytkami” 1998, nr 10, s. 29-31. [Bieszczadzka Kolej Leśna]
1163/76

DROZD EDWARD: Budy kolejowe [strażnice ustawiane wzdłuż linii kolejowej Tarnów do Orłowa na Słowacji). (Cz. 2). „Almanach Muszyny” 1995 s. 44-49, fot.
1164/76

GŁĄB JERZY: Modernizacja kolei linowej na Hali Gąsienicowej w Tatrach. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Projektowe” 2001, nr 2, s. 45-47
1165/76

JERCZYŃSKI MICHAŁ, PRZERWA TOMASZ: Kolej sowiogórska. – Srebrna Góra : „Nasza” Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, 2002. – 56 s.: il., mapy; 23 cm. Bibliogr.
1166/76

KOŁODZIEJ JERZY: Poczta przemyska od czasów najdawniejszych do współczesności. – Przemyśl ; Kraków : Dyrekcja Okręgu Poczty, 2002. – 163 s.: il. (w tym kolor.). mapa; 24 cm
1167/76

MADZIARA KRZYSZTOF J.: Kolej Doliny Bobru. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 69-77, fot. aut.
1168/76

NOWAKOWSKI ANDRZEJ: Dalekie podróże koleją do Wadowic w czasach młodości Karola Wojtyły. – „Wadoviana” Nr 5 (2000), s. 43-46
1169/76

PANASIEWICZ MACIEJ: Historia powstania kolei z Chabówki do Zakopanego. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 50-57
1170/76

RÓŻAŃSKI JÓZEF: Lotnisko na „Cyrwonym”. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 78-92
1171/76

RYGIEL ZYGMUNT: Bieszczadzkie kolejki leśne. – Krosno : „Apla”, 2002. – 75, [1] s.: il. kolor., mapy kolor.; 15x21 cm.- Bibliogr.
1172/76

SIWIEC-CIELEBON MICHAŁ: Glosa do dziejów wadowickiej kolei. „Wadoviana” Nr 5 (2000), s. 47-60
1173/76Drogownictwo, mosty


DZIADEK STANISŁAW: Dostępność komunikacyjna ośrodków osadniczych na obszarze Beskidu Żywieckiego i otoczenia. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” T. 7 (2001), s. 5-14. Transport drogowy i kolejowy
1174/76

TRUŚ RADOSŁAW JERZY: List w sprawie mostu na Piaskach. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 130, fot. Jan Jaroszyński.
1175/76Zagadnienia ogólne


WIĘCKOWSKI MAREK: Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich. – Streszcz. w jęz. ang. „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” T. 7 (2001), s. 201-221
1176/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót