Wierchy numer 76

KUKLIŃSKI PAWEŁ: Szczawnickie zdroje wciąż leczą. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 101-107
1217/76

MORDAWSKI ZBIGNIEW: Z dziejów nowosądeckiego szpitala 1906-1996. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 133-141, fot. E. Jastrzębski
1218/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Rocznicowe refleksje : [ruchome ambulanse stomatologiczne w woj. sądeckim]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 274-275
1219/76Medycyna górska


HOURCADETTE J.L, GIRAULT CH.: Nie ma panaceum na stopy. Z „Alpinisme Randonnée” Nr 195 tł. Magdalena Kapełuś. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 32-33.
1220/76

[NYKA JÓZEF] j.n.: Dziadkowie na wysokości. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 11
1221/76Balneologia - Uzdrowiska


DĘBICKI JACEK: Formy spędzania wolnego czasu w dolnośląskich i kłodzkich uzdrowiskach sudeckich w XVII-XVIII wieku. „Orbis Linguarum” Vol. 13 (1999), s. 269-296
1222/76

GALA JERZY: Uzdrowiska Gminy Muszyna – szansą na zdrowie w XXI wieku. „Almanach Muszyny” 1997 s. 71-74, fot.
1223/76

GRABKA ANDRZEJ: Czy Muszyna jest gminą uzdrowiskową?. „Almanach Muszyny” 1997 s. 63-65, fot.
1224/76

KARSKI TOMASZ, FRELEK-KARSKA MARIA, RIGO JANOS: Dobroczynne działanie ciepłych wód w leczeniu chorób narządu ruchu (Cieplice). – Streszcz. w jęz. ang. „Technika Poszukiwań Geologicznych” 2000, z. 1, s. 3-7[Xa]
1225/76

KĘPIŃSKA BEATA, SKRZYPCZAK ROBERT: Możliwości wykorzystania wód geotermalnych Podhala dla potrzeb rekreacji i leczenia: [ref.]. – Streszcz. w jęz. ang. „Technika Poszukiwań Geologicznych” 2001, z. 2, s. 31-40
1226/76

KOSIBA ELŻBIETA: Apiterapia: lecznie apiterapeutyczne w muszyńskich sanatoriach. „Almanach Muszyny” 1995 s. 71-72.
1227/76

MADEYSKI ANDRZEJ: Zadania zawiązane z odzyskaniem przez Żegiestów rangi zdrojowiska krajowego. „Almanach Muszyny” 1997 s. 66-70, fot.
1228/76

RUCKA BARBARA: Jubileusz Żegiestowa Zdroju 1846-1996. „Almanach Muszyny” 1996 s. 53-60
1229/76

SŁUSZKIEWICZ BARBARA: Rabczańskie źródła solne i początki uzdrowiska. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 60-67
1230/76

SZUK ANNA: Źródła niezgody : [konflikt między uzdrowiskami w Muszynie i Krynicy]. „Polityka” 2001, nr 21 s. 32-33
1231/76

SZULC ANNA: Hrabi kurort : Szczawnica – pierwsze miasto w Polsce wraca w prywatne ręce. – „Polityka” 2001, nr 50, s. 82-84
1232/76Inne - zagadnienia ogólne


ŁASKA-MIERZEJEWSKA TERESA: Body height and mass of girls from rural comunities in Krosno region as offected by political and economical changes in nd in the period 1977-1997. – Streszcz. w jęz. pol. „Przegląd Antropologiczny” Vol. 62 (1999), s. 3-16
1233/76

ŁOBOZEK MARCIN MAKSYMILIAN: Apteka bonifratów w Cieszynie. – Kraków: Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2002. – 134 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm. − (Apteki bonifratów w Polsce Marcin Maksymilan Łobozek ; 1)
1234/76

OBRĘBSKA-STARKLOWA BARBARA: Bioklimat Karpat – preferencje i ograniczenia dla rekreacji. – Streszcz. w jęz. ang. „Folia Turistica” Nr 7 (1997), s. 87-99
1235/76

STANISZEWSKI ANDRZEJ: Nasz dom : jubileusz Ośrodka Polskiego Związku Niewidomych w Muszynie [im. Jana Silhana]. „Almanach Muszyny” 1996 s. 34-37 fot.
1236/76Personalia


DOMOSŁAWSKI ZBIGNIEW: Rzadki jubileusz dra Tadeusza Sokołowskiego (1877-1966) – jeleniogórskiego lekarza-pioniera. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 193-198, portr., streszcz. niem., czes.
1237/76

KOLANKOWSKI JERZY: Historia jednego życia: szkic autobiograficzny. – Jelenia Góra: Muzeum Karkonoskie, 2001. – 64 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm. - Bibliogr. Indeks
1238/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót