Wierchy numer 76

KULTURA - NAUKA - OŚWIATABibliografie


GÓRNY IWONA: Miasto Biecz: bibliografia (wybór) / oprac. Iwona Górny ; współpr. Elżbieta Knapik ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2001. – 99 s.; 21 cm. – (Prace Działu Informacyjnego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie). – Indeksy
1239/76Zagadnienia ogólne


ALBAŃSKA JOLANTA: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe 1973-2001. – Jelenia Góra: KTN, 2001. – 44 s.: il.; 25 cm. - (Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego). – Bibliogr.
1240/76

BESKIDZKI Festiwal Nauki: (1; 2000; Bielsko-Biała) : relacje z przebiegu I Beskidzkiego Festiwalu Nauki, Bielsko-Biała, 13-17 marca 2000.– Bielsko-Biała : Wydaw. Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza.- Kraków : „Text”, 2000. – 104 s.: il. kolor.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
1241/76

DURLEJ STANISŁAW, SZULAR KRZYSZTOF: Sagi świętokrzyskie. T. 2. – Kielce: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział, 2002. – 279 s.; 25 cm.
1243/76

GRUSZKA AGNIESZKA: Azyl na peryferiach. [Pracownia obserwacji Faktów Artystycznych przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie]. „Śląsk” 2001, nr 4, s. 70
1244/76

KOWALCZYK EMIL: I Kongres Kultury Wsi [Przedruk z: „Gminne Nowiny z dn. 11 V 1997. [Art. zawiera: Uchwałę Krajowego Kongresu Kultury Wsi obradującego na Jasnej Górze w dniach 20-23 kwietnia 1997 r.]. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 52-70.
1245/76

KUCZEK ALEKSANDRA: Kultura w Kłodzku w okresie transformacji (baza formy działalności – uczestnictwo). – Streszcz. w jęz. ang. „Nauki Humanistyczne” Nr 6 (2001), s. 287-304
1246/76

KULTURA ludowa na pograniczu: / red. Daniel Kadłubiec. - Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1995. – 120 s. – („Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”; nr 1520). REC.: Jan Tyszkiewicz: Kultura ludowa na pograniczu. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 84-85
1247/76

ONISZCZUK-AWIŻEŃ KRYSTYNA: Życie kulturalne Kłodzka po II wojnie światowej. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 63-102
1248/76

OSTROWSKI ROMUALD: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za okres 1994-1999 r. „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” T. 13 (1994/1999), s. 9-27
1249/76

POPOWICZ BOGDAN: II Prezentacje Kultur Pogranicza w Przemyślu. „Kamerton” 2001, nr 1/2, s. 122-125
1250/76

sd: Kroniki kulturalne regionu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg. „Nowa Okolica Poetów” 2000, nr 2, s. 202-204
1251/76

STASZEL MAJA, STASZEL JÓZEF: Tradycja jest Twoją godnością... : o jubileuszu Nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 159-161
1252/76

STĘPIEŃ STANISŁAW: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1999 rok. „Biuletyn Ukrainoznawczy” [Nr] 5 (1999), s. 276-287. [Przemyśl]
1253/76

SZYPUŁA ANDRZEJ: Rola i zadania samorządu wojewódzkiego w dziedzinie kultury [Województwo podkarpackie ]. „Małopolska” T. 2 (2000), s. 53-58
1254/76

WOJNAROWSKA URSZULA: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej od IX 2000. „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 187-189
1255/76Pedagogika - Andragogika


CIELECKI KAZIMIERZ: Warsztaty „Krajobrazy dziedzictwa kulturowego regionu Podkarpacia”, Czudec, 16-18 czerwca 2000 r. „Kwartalnik Edukacyjny” 2000, [nr] 4, s. 82-84
1256/76

EDUKACJA jutra: VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Kalatówki 2002 / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugeniusz Piotrowski, Tomasz M. Zimny. – Częstochowa : Agencja Promocji Nauki i Kultury „Menos”, 2002. – 547 s., [3] s. tabl.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy mater., spis publ. prof. Kazimierza Denka
1257/76

KRÓL ANDRZEJ: Zajęcia lekcyjne w zaolziańskich plenerach. „Dyrektor Szkoły” 2001, nr 4, s. 16-18
1258/76

MALINOWSKI JAN ADAM: W Tatrach – o edukacji „jutra”. – „Wychowanie na co Dzień” 2001, nr 7/8, s. 37-38
1259/76

NOSAL IRENA, WOJNAROWSKA URSZULA: Reforma oświaty w gminie Brzostek – lata 1999-2000. – „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 174-186
1260/76

PUDŁOCKI PAWEŁ: „Likejon” – pismo społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. – „Rocznik Przemyski” 2001, z. 2, s. 89-92
1261/76

RAJCA RENATA: Szkolnictwo w woj. podkarpackim. Streszcz. w jęz. ang., ros. „Wiadomości Statystyczne” 2001, nr 7, s. 72-79
1262/76

SZADO-KUDASIKOWA WANDA: Złoty Jubileusz Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu. – „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 168-170
1263/76

SZCZUREK-BORUTA ALINA: Świadomość edukacyjna młodzieży ze szkół podstawowych na Śląsku Cieszyńskim. – „Ruch Pedagogiczny” 2001, [nr] 1/2, s. 60-74
1264/76

SZCZYPKA-RUSZ ANNA: Kryteria swojskości w świadomości młodzieży Śląska Cieszyńskiego. „Ruch Pedagogiczny” 2001, nr 3/4, s. 81-85
1265/76

ZALEWSKI GRZEGORZ: Złodzieje na wolności: sfabularyzowana, psychopedagogiczna analiza zachowań nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej. – Wyd. 3. – Białystok : „Trans Humana”, 1999. – 157 s.; 21 cm. - Bibliogr.
1266/76

ZYZIK ELŻBIETA: Reforma oświaty w opinii nauczycieli województwa świętokrzyskiego. „Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej” T. 3 (2000), s. 157-160
1267/76Oświata - szkolnictwo


BOJEŚ TEOFIL: Ostatni Mohikanie czyli klasa gimnazjalna Karola Wojtyły : Państwowe Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. – Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2000. – 196, [1] s.: il., mapy; 21 cm. Tyt. grzbiet.: Ostatni Mohikanie. – Bibliogr. – REC.: Michał Siwiec-Cielebon. „Wadoviana” Nr 6 (2001), s. 10-20
1268/76

CHOMIAK MIROSŁAWA: O nauczaniu języka łemkowskiego w Polsce. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 164-166
1269/76

DEMBICZAK HALINA: Program obozu przysposobienia obronnego na przykładzie województwa podkarpackiego. „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2001, nr 2, s. 55-58
1269/76

DŁUGOSZ JÓZEF: Gimnazjum Ogólnokształcące w Piwnicznej (1945-1948). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 153-155
1270/76

EDUKACJA regionalna: dla szkół podstawowych i gimnazjów ; [red. prowadzący Henryk Zych ; Maria Gabańska et al.]. – Jasło : Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2001. – 132, [3] s.: il., mapy kolor.; 25 cm. – Bibliogr.
1271/76

EDUKACJA regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku: materiały z konferencji w Szczawie Zdroju, 27 kwietnia 2001 oraz XXIV Dolnośląskich Spotkań Regionalnych w Jaworze, 11-12 maja 2001 / [red. Anna Lergetporer-Jakimow] ; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Ośrodek Regionalizmu Dolnośląskiego, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. – Wrocław : DTSK ; Ciechanów : KODRTK, 2001. – 122, [1] s.: mapy; 24 cm. – (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury ; nr 41). – Bibliogr. przy ref.
1272/76

HODOROWICZ STANISŁAW: Podhalańska Państwowa i Wyższa [Szkoła Zawodowa w Nowym Targu]. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 162-167
1273/76

JAGŁA MARCIN: Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu – 25 lat działalności na rzecz upowszechniania kultury i dziejów Podhala, Spisza, Orawy i Pienin. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 7-18
1274/76

JAGUŚ ANDRZEJ, RZĘTAŁA MARIUSZ: Szczawnica i okolice: niektóre możliwości kształcenia w zakresie geografii / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. – Sosnowiec : WNoZ UŚ, 1991. – 127, [1] s., [4] s. tabl. kolor.: il., mapy; 21 cm. – („Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego”; nr 15). - Bibliogr.
1274/76

JANOWIAK EMIL: Rok szkolny 1995/96 w Liceum [Jabłonka]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 263-265, fot. Władysław Pilarczyk
1275/76

JANOWIAK EMIL: Spotkanie po latach [25 maja 1996 roku absolwentów liceum w Jabłonce] . „Orawa”.R. 8: 1996 nr 34 s. 266-267
1276/76

JANOWIAK EMIL: Rozbudowa Liceum [w Jabłonce]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 269-271
1277/76

JAROSZ ANTONI: Powstawanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. „Krakowskie Studia Małopolskie” Nr 3 (1999), s. 275-278
1278/76

KAPUSTA JAN ks.: Homilia wygłoszona podczas zjazdu absolwentów Liceum w Jabłonce. „Orawa”R. 8: 1996 nr 34 s. 267-268
1279/76

KOWALCZYK EMIL: Spotkanie młodzieży studiującej [29.09.1997 r. w Ludźmierzu]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 194-195
1280/76

KOWALCZYK ROBERT: Lipnickie liceum. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 248-252, fot. Władysław Pilarczyk
1281/76

KRUCZEK MARIA: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 1995 r. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 303-305, fot. M. Peciak
1282/76

KSIĄŻKA, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego: materiały z konferencji naukowej, Cieszyn 4-5 listopada 1999 / pod red. Janusza Spyry. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej : Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Leopolda Jana Szersznika, 2001. – 400 s.; 25 cm. – Tekst cz. czes. – Streszcz. niem. Indeksy
1283/76

KSIĘGA pamiątkowa liceum ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych 1951-2001: / [zespół red. Andrzej Szczerbicki et al.]. – Ustrzyki Dolne : Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego, 2001. – 277 s., [16] s. tabl. kolor.: il.; 24 cm
1284/76

KSIĘGA pamiątkowa wydana dla uczczenia 120 rocznicy szkolnictwa zawodowego w Skoczowie i 55 rocznicy powojennej szkoły zawodowej w Skoczowie: / red. Andrzej Osmęda [et al.]. – Skoczów : Zespół Szkół Zawodowych, 2001. – 250, 1 s., 16 s. tabl. gł. kolor.: il., err.; 24 cm. Na okł. podtyt.: 1880-2000: szkolnictwo zawodowe w Skoczowie. – Bibliogr.
1285/76

MADEJA ANDRZEJ: Centrum Oświaty w Jabłonce. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 226-240, bibliogr. s. 240
1286/76

MOZOR KAROL: Szkolnictwo katolickie w Cieszyńskim Wikariacie Generalnym 1770-1925. – Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2002. – 312 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il., mapa; 23 cm. – („Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii Kościoła”). – Streszcz. czes., ang., niem. – Bibliogr. Indeksy
1287/76

OBINIAK ALINA: Karkonoskie Dni Ziemi – Święto Bobru (17-20 czerwiec 1999). Edukacja ekologiczna w szkołach. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1997 s. 33-34, streszcz. niem., czes.
1288/76

Orawskie lato [VI Orawskie Lato wyniku konkursów: śpiewaków, muzykantów, zespołów tanecznych i in.: – przedruk z „Dziennika Polskiego” z dn. 19 VII 1997 r.]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 217-221, fot.
1289/76

[PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] 50-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej: / [przygotowanie mater. do publ. Jadwiga Jóźwiak, Izabela Podlewska-Laser, Aleksandra Pękala ; wybór wierszy, cytatów oraz zdj. Aleksandra Pękala]. – Bielsko-Biała : Agencja Reklamowa „Poran”, 2001. – 159, [1] s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
1290/76

POŁANIEC STANISŁAW: Uroczystość przywrócenia imienia świętej Jadwigi Królowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Wielkiej na Orawie. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 200-205, fot. Władysław Pilarczyk
1291/76

PORĘBA MONIKA: Strategia marketingowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu. „Dyrektor Szkoły” 2001, nr 9, s. 10, 12-14
1292/76

RUSZEL KRZYSZTOF: Rola tradycji we współczesnej kulturze lokalnej: na przykładzie województwa podkarpackiego. „Małopolska” T. 2 (2000), s. 63-70
1293/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Jubileusz Szkoły Muzycznej [Nowy Targ]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 275-276
1294/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Wydawnictwa jubileuszowe [Historia Szkoły Muzycznej w Nowym Targu 1945-1995]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 277-278
1295/76

STÓJOWA ELŻBIETA: Kto ty jesteś... . „Życie Szkoły” 2002, nr 1, s. 58-60. [Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim]
1296/76

SZCZEPANIAK ZDZISŁAW: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 1945-1995. – Kłodzko : Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 2000. – 191 s.: il., 3 mapy; 21 cm. – Bibliogr.
1297/76

SZPERLAK JÓZEF: Park Tysiąclecia w Jabłonce. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 241-246, fot.
1298/76

TAMBOR JOLANTA: Polskie lato na Śląsku. – Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. „Watra” (Bielsko-Biała) 1998, s. 135-144
1299/76

TOCZYŃSKI WIKTOR: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju nadzieją regionu na światowy standard obsługi turystycznej. „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” [Z. 0 (2000)], s. 53-54
1300/76

TROMBSKI MAREK: Wiwat akademia [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej] / rozm. przepr. Jan Picheta. „Śląsk” 2001, nr 11, s. 18-20
1301/76

TRYNKIEWICZ KATARZYNA, ŚLUSARZ ROMAN: Landshut po raz czwarty : refleksje po wymianie uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego z Jarosławia i Hans-Carossa Gymnasium Landshut. „Języki Obce w Szkole” 2002, nr 2, s. 134-135
1302/76

ŻEBROK JAN: Pamiętnik śląskiego nauczyciela / oprac., wstęp i indeksy Jadwiga Miękina-Pindur. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, [2002]. – 207 s.: 1 il.; 21 cm. 168 poz. wydaw. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. – Bibliogr. Indeksy
1303/76Archiwa - Biblioteki - Muzea


ARCHIWISTYKA, historia, regionalizm: Czesławowi Margasowi w 50 rocznicę podjęcia pracy w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze / red. prowadzący Ivo Łaborewicz. – Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry : przy współpr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Oddział, 2002. – 74, [2] s.: il.; 21 cm. – Bibliogr.
1304/76

BŁASZCZYK-ŻUROWSKA HANNA: Sprawozdanie z pracy Działu Etnograficznego : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 451-455, fot.
1305/76

BOBUSIA BOGUSŁAW: Materiały źródłowe do dziejów Krosna w Archiwum Państwowym w Przemyślu. – Krosno: Muzeum Rzemiosła, 2000. – 28 s.: il.; 21 cm. – („Biblioteka Krośnieńska. Źródła”; z. 17)
1306/76

BOBUSIA BOGUSŁAW: Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Przemyślu za 1999 rok. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 14 (2000), s. 261-309
1307/76

BOBUSIA BOGUSŁAW: Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2000 rok. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 175-209
1308/76

BUKOWSKA ŁUCJA: Dzieje Biblioteki Miejskiej w Muszynie. „Almanach Muszyny” 1997 s. 5-11, faks.
1309/76

CISŁO GRAŻYNA: Sprawozdanie z pracy Działu Przyrodniczego : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 457-462, fot.
1310/76

DAROWSKI JERZY: Sprawozdanie z pracy Działu Biblioteczno-Archiwalnego : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 483-487, rys.
1311/76

[DWADZIEŚCIA PIĘĆ] lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1(20) s. 73
1312/76

„FAŁATÓWKA” [Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej].: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8(26-27) s. 53
1313/76

GRAMSZ BOŻENA, NARKIEWICZ CZESŁAW: Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze – 2001 r. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 4 (2001), s. 181-185
1314/76

GRAMSZ BOŻENA, PACZOS ANDRZEJ, NARKIEWICZ CZESŁAW, PODSADOWSKA REGINA: Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze – 2000 r. „Przyroda Sudetów Zachodnich” T. 3 (2000), s. 145-150
1315/76

IKONY : najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich = Icons : the most beautiful Irons in the Polisch collections: / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica : „Bosz”, 2001. – 143, [1] s.: il. kolor.; 31 cm. Tekst równo. pol., ang. Bibliogr. – REC.: Przemysław Trzeciak. „Nowe Książki” 2001, nr 6, s. 21-22. – REC.: Izabela Trzcińska. „Więź” 2001, nr 11, s. 150-153
1316/76

IKONY / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica: „Bosz”, 2001. – 63, [1] s.: il. kolor.; 19 cm
1317/76

JANUSZ DANUTA, SZATKOWSKI WOJCIECH: Sprawozdanie z pracy Działu Historyczno-Oświatowego : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 477-481, fot.
1318/76

KOSTEK JÓZEFA: Przeszłość – przyszłości : dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i jego zbiorów. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2000. – 92 s., [26] s. tabl.: il. (w tym kolor.), err.; 24 cm. Streszcz. ang. Bibliogr.
1319/76

KOSTEK JÓZEFA: Przeszłość – przyszłości : [wystawa z okazji 90. rocznicy powstania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej]. „Kamerton” 2001, nr 1/2, s. 196-198
1320/76

KOZAK ANNA: Zagroda Sołtysów w Jurgowie : przewodnik. – Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 2001. – 37, [2] s.: il. kolor., err.; 20 cm
1321/76

ŁABATCZUK MARIA: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej w latach 1964-1989. – „Prace Uczestników Studium Doktoranckiego” [T.] 1 (2000), s. 169-174
1322/76

MAZURSKI KRZYSZTOF R[ADOSŁAW]: Ochrona zabytków w działalności DTSK [Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego]. „Dolny Śląsk” Nr 10 (2002), s. 321-326
1323/76

MILITARIA średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku: katalog zbiorów / [red. Maria Zielińska ; tekst Piotr N. Kotowicz] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok: Muzeum Historyczne, 2002. – 43 s.; 30 cm. – Bibliogr.
1324/76

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Sprawozdanie z pracy Działu Ochrony Zabytków : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 469-476, fot.
1325/76

MROZEK TERESA: Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : inwentarz zespołu archiwalnego 1833-1989. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. – 696 s., [12] s. tabl. (w tym kolor.); 25 cm. REC.: Marlena Pietruszak. „Archiwista Polski” 2002, nr 1, s. 107-110
1326/76

PITOŃ HELENA: Sprawozdanie z pracy Działu Sztuki : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 445-450, fot.
1327/76

PLECHTA JÓZEF: Ocalić od zapomnienia: dorobek historyczno-literacki Sądecczyzny. T. 3. – [Nowy Sącz : Józef Plechta, 2000]. – 89, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. . Bibliogr.
1328/76

REMISZEWSKI RYSZARD M.: Twórczość ludowa regionu pienińskiego. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 100, fot. Wacław Machała.
1329/76

RODZIK EUGENIUSZ: Sprawozdanie Działu Konserwacji Zabytków Ruchomych : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 463-467, rys.
1330/76

ROKOSZ MIECZYSŁAW: Sprawozdanie za okres od 21 listopada 1993 do 31 grudnia 1995 roku : [sprawozdania z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 493-499
1331/76

ROKOSZ MIECZYSŁAW: Sprawozdanie za okres od 15 stycznia 1995 do 22 lutego 1996 roku : [sprawozdania z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 500-504
1332/76

STASIAK ANDRZEJ: Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. „Acta Scansenologica” T. 8 (2001), s. 121-152
1333/76

STASIUK MARIA: Ochrona materiałów archiwalnych i bibliotecznych przed zniszczeniem mikrobiologicznym w Archiwum Państwowym w Przemyślu. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001) s. 145-148
1334/76

ŚWIST LUCYNA: Działalność Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach 1996-1999. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 184-201
1335/76

TŁOKI pieczętne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku: katalog zbiorów / [red. Andrzej Romaniuk]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 23 s.: il.; 30 cm
1336/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ].: Tajemnice starych ksiąg : [biblioteka parafialna w Orawce – zbiór starych druków]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 73-83
1337/76

VOIT JOANNA: Muzeum Podhalańskie PTTK w Nowym Targu. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 433-437, fot. , streszcz. ang.
1338/76

WÓJCIK WIESŁAW A.: Sprawozdanie za okres od 23 lutego 1996 do 22 marca 1997 roku : [z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 505-508
1339/76

WYSTAWY Muzeum Miejskiego [Wadowice].: „Wadoviana” Nr 5 (2000), s. 117-121
1340/76

ZUB MONIKA: System informacji archiwalnej w Archiwum Państwowym w Przemyślu. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 15 (2001), s. 153-173
1341/76

ŻEGLEŃ MAGDALENA: Sprawozdanie z pracy Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego : [działalność Muzeum Tatrzańskiego : sprawozdania za lata 1994-1996]. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 487-489, rys.
1342/76Sport - Turystyka


ABRAMCZYK STANISŁAW: Komercyjne absurdy zakopiańsko-tatrzańskie. „Aura” 2002, nr 5, s. 15. - Plany organizacji zimowej olimpiady a ochrona środowiska
1343/76

BIERNAT TADEUSZ, CIUPA TADEUSZ: Hydrograficzne walory turystyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny. – Streszcz. w jęz. ang. „Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpiczeń w Kielcach” Z. 1 (2001), s. 109-125
1344/76

BOROŃ KAZIMIERZ: Góry, doliny i konie : muszyńskie rozmaitości sportowo-rekreacyjne. „Almanach Muszyny” 1997 s. 105-106.
1345/76

CURZYDŁO JÓZEF, KOSTUCH RYSZARD: Województwo świętokrzyskie a turystyka. Streszcz. w jęz. ang. „Aura” 2001, nr 10, s. 19-21
1346/76

DERWICH ANTONI: Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza na połoniny : Rajd Leśników. – 2001. „Parki Narodowe” 2001, nr 3, s. 20-21
1347/76

DYMEK ALEKSANDER: Rumuńskie Karpaty Wschodnie. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 124-144, fot. R. Kostuj, T. Michalik, A. Dymek, rys.
1348/76

DYRMO LESZEK, SZWICHTENBERG ALEKSANDER: Wielkość wydatków ponoszonych przez turystów w Tatrach Polskich i na Podhalu – próba kwantyfikacji: fragm. pracy. „Problemy Turystyki” 2000, nr 3/4, s. 83-93
1349/76

FIEDOROWICZ TOMASZ: I Puchar Świstaka – Zakopane’ 94. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 38, fot. Jacek Szczurek
1350/76

FORYŚ BOGUSŁAWA, FORYŚ JAN: Niech o nas w świecie usłyszą : szkice z dziejów szczyrkowskiego sportu. – Buczkowice : Bogusława Foryś, 2002. – 264 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm. - (Poznaj Szczyrk)
1351/76

FRANCZAK MAŁGORZATA, KOSTUJ RADOSŁAW, MICHALIK TADEUSZ: Ach! Bucovina…. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 158-164, fot R. Kostuj, rys.
1352/76

GOTKIEWICZ MAREK: Z Historii Klubu Szachowego MDK [Młodzieżowego Domu Kultury] w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 29-42
1353/76

GWIAZDA MONIKA: Kraina tysiąca bram: czyli notatki samotnego wędrowca po Kotlinie Kłodzkiej. „Plama” 2002, nr 1, s. 76-79
1354/76

HAVRLANT JAN: Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy. – Streszcz. w jęz. niem. „Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach” Z. 7 (2000), s. 61-72
1355/76

JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW: Przewodnik po historii ZKS „Nafta” Jedlicze przy Rafinerii Nafty: 1946-2001. – Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 2000. – 246 s., [6] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm
1356/76

JANOWICZ-PĘDRAK RYSZARD: Tratwy na Popradzie : muszyńskie rozmaitości sportowo-rekreacyjne. „Almanach Muszyny” 1997 s. 106-108, fot. aut.
1357/76

JASTRZĘBSKI CEZARY: Turystyka w regionie świętokrzyskim. – Streszcz. w jęz. ang. „Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach” Z. 1 (2001), s. 43-56
1358/76

KABAT KRZYSZTOF: „Góra Przemienienia” [Tabor]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 167-171, fot. M. Ronikier.
1359/76

KONIECZNA AGNIESZKA: Szczyrk – zimowa stolica Beskidów. – Streszcz. w jęz. ang. – „Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach” Z. 10 (2001), s. 91-103
1360/76

KOWALAK CZESŁAW: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w województwie legnickim 1975-1998. „Szkice Legnickie” T. 21 (2000), s. 157-180
1361/76

KUNCE JANUSZ: Dolina Popradu z siodełka roweru : muszyńskie rozmaitości sportowo-rekreacyjne. „Almanach Muszyny” 1997 s. 104-105.
1362/76

MATEJKO PAWEŁ: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: gniazda: Jordanów, Sucha, Maków : zarys historii i działalności. – Sucha Beskidzka : Księgarnia Matejko ; Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, [2001]. – 187 s., [16] s. tabl.: il.; 21 cm. – Bibliogr. Indeksy
1363/76

MATUSZYK ANDRZEJ: Autorefleksja „metasportowa” a zachowania i przeżycia sportowe (uwagi na marginesie kilku myśli Mariusza Zaruskiego o alpinizmie). „Kultura Fizyczna” 2002, nr 1/2, s. 4-6
1364/76

MATUSZYK ANDRZEJ: Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni (na przykładzie alpinizmu). – Kraków: AWF, 1998. – 182 s.; 23 cm. – („Studia i Monografie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie”; 1). Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. Indeksy
1365/76

MONTUSIEWICZ JERZY: Góry zachodniorumuńskie oczami przewodnika. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 95-123, fot. J. Duda, J. Montusiewicz, rys.
1366/76

OKOŃ MAREK: Historia Mołdawii. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 145-157.
1367/76

OLIMPIADA pod Giewontem.: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 36
1368/76

PATRZYKONT JACEK: Puchar Świstaka – Zakopane ’95. Sport wspinaczkowy. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 28, rys.
1369/76

PRAŻANOWSKI BOLESŁAW, KOZŁOWSKI RAFAŁ: Kierunki rozwoju produktu turystycznego w gminach powiatu limanowskiego. „Problemy Turystyki” 2001, nr 3/4, s. 81-102
1371/76

RAJWA APOLONIUSZ: PUCHAR Świstaka – Zakopane ʼ96. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 41-42.
1372/76

RONIKIER MICHAŁ: Karpaty Południowe : szkic topograficzno–turystyczny. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 61-94, fot. M. Ronikier, A. Dymek, J. Montusiewicz, P. Pelc, rys.
1373/76

SIKORA JAN: Możliwości i potrzeby rozwoju agroturystyki w województwie podkarpackim. – Streszcz. w jęz. ang. „Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach” Z. 1 (2001), s. 95-108
1374/76

SWINARSKI TOMASZ: Kajakarstwo górskie [XII Otwarte Mistrzostwa Polski w Kajakarswie Górskim, Szklarska Poręba ‘95]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 54
1375/76

SZESZTATY ADAM: Wędrówka siedmiogrodzka. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 35-60, fot. M. Ronikier, A. Dymek, rys.
1376/76

UDZIELA WITOLD: Wyżnia [Przełęcz] Basztowa lodowym urwiskiem. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”.T. 5: 1996 s. 194-206, fot. J. Wala.
1377/76

WARCHOŁ KRZYSZTOF: Tradycje kultury fizycznej na Ziemi Przemyskiej w latach 1918-1939 i po II wojnie światowej do roku 1975. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Naukowy. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej” T. 8 (2001), s. 31-42
1378/76

WIECHEĆ ALEKSANDER: Dzieje gniazd sokolich w obecnym powiecie suskim. – Wadowice : „Grafikon”, 2001. – 176 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm. Bibliogr. Indeksy
1379/76

WYSOKIŃSKI JERZY: Wycieczka w Góry Świętokrzyskie. „Aura” 2000, nr 11, dod. s. 1-4
1380/76

ZAGÓRSKA ALEKSANDRA: Szkice z dziejów kultury fizycznej w Wadowicach. – Wadowice : „Grafiko”, 2002. – 46 s.; 21 cm. – Bibliogr.
1381/76Regionalizm


BEDNARZ RAFAŁ: Kronika powiatu świdnickiego: rok 2001. „Rocznik Świdnicki” T. 29 (2001), s. 189-202
1382/76

BRZOZOWSKA-KRAJKA ANNA: Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii: na przykładzie regionalizmu podhalańskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 4 (2000), s. 121-131. Związek Podhalan Północnej Ameryki
1382/76

BRZOZOWSKA-KRAJKA ANNA: Regionalizm swoistą formą religii : paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 2 (1999), s. 313-325
1382/76

DAYCZAK-DOMANASIEWICZ MARIA: Kilka uwag na temat perspektyw rozwojowych Jarosławia jako ośrodka regionalnego. „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” T. 13 (1994/1999), s. 51-53
1384/76

DOLNY Śląsk naszą regionalną ojczyzną: [materiały do publikacji zgromadziła Teresa Kłosek; red. naukowy Stefan Bednarek]; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. – Wrocław: [„Silesia”], 2000. – 136 s.: 1 il.; 29 cm. – („Nasz Region”; 8). Bibliogr.
1385/76

FARON BOLESŁAW: Powrót do korzeni. (Cz. 2) : Zanim w Łącku zakwitły jabłonie ; Śmierć matki ; Odmieniec. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 220-231
1386/76

FORUM regionalistów świętokrzyskich: materiały I i II Sejmiku Wojewódzkiego Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach oraz informator o towarzystwach regionalnych województwa świętokrzyskiego / pod red. Jana Jadacha i Macieja A[ndrzeja] Zarębskiego. – Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne: Kielce: na zlec. Rady Wojewódzkiej Regionalnych Towarzystw Kultury. 2000. – 100 s.; 21 cm. („Biblioteka Staszowska”; 134)
1387/76

GIEŁCZYŃSKA ZOFIA: Kronika nowotarska: rok 1999. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 171-199
1388/76

GIEŁCZYŃSKA ZOFIA: Kronika nowotarska: rok 2000. „Almanach Nowotarski” Nr 5 (2000/2001), s. 203-238
1389/76

GIEŁCZYŃSKA ZOFIA, PIĄTKOWSKA EWA: Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego: rok 2001. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 168-241
1390/76

VI GMINNE Dożynki’98 – 30.VIII.1998 w Zubrzycy Dolnej oraz Pożegnanie lata na Orawie.: „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 245-249,fot. ks. W. Pilarczyk
1391/76

GÓRALSKA watra w Lublinie: praca zbiorowa / pod red. Hanny i Marka Wyszkowskich ; Związek Podhalan. Oddział Zakopane. Ognisko im. Tadeusza Staicha w Lublinie. – Lublin : ZP OZ, 2001. – 75 s.: il.; 21 cm. – 10 publikacja Ogniska Związku Podhalan w Lublinie
1392/76

GRUSZKA AGNIESZKA: Cieszyn – miasto otwarte. „Śląsk” 2001, nr 7, s. 22-24
1393/76

GRYGA RADOSŁAW: Kalendarium społeczno-kulturalne [Ziemi Kłodzkiej] 1996-1999. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 177-183
1394/76

INFORMACJA o sytuacji społeczno-gospodarczej w 1 półroczu 2001: [woj. dolnośląskie]. „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 1, s. 146-148
1395/76

Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Orawy i czasopisma „Orawa”.: „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 3-4
1397/76

KANTOR RYSZARD: Narodotwórczy i kulturotwórczy charakter regionalnych organizacji podhalańskich. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 2 (1999), s. 299-312
1398/76

KŁAPACZ LUCYNA: 3 Maja na Orawie [obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 236
1399/76

KOWALCZYK EMIL: O Lipnicy w Londynie. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 197-198
1400/76

KOWALCZYK EMIL: O Lipnicy w stolicy… „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 205-206
1401/76

KOWALCZYK EMIL: Święto Pasterskie. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 238-240
1402/76

KOWALCZYK EMIL: Z lipcowych obrad zarządu [oraz protokół] z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej Konkurs XXIII Święta Pasterskiego, które odbyło się w Lipnicy Wielkiej dnia 6 lipca 1997 r. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 211-214.
1403/76

ŁABOREWICZ IVO: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry w 1999 r. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 268
1404/76

„ŁEMKOWSKA Watra”: [XIV Święto Kultury Łemkowskiej w Zdyni w Beskidzie Niskim 19-21 lipca 1996 r. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10(29) s. 56
1405/76

OMELIANIUK ANTOL JAN: O współpracy instytucji naukowych z dolnośląskim ruchem regionalnym. „Dolny Śląsk” Nr 9 (2001) s. 338-343
1406/76

VII Orawskie Lato’98: program. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 242-244
1407/76

SOJA MARIA: The Cultural and ethnic diversity of the population of Łemkowszczyzna (Lemko region) in the 19-th and 20-th centuries. „Region and Regionalism” Nr 5 (2001), s. 212-221
1407/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Jabłonka Orawska – IV Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Orawy w 10 rocznicę jego powstania. „Orawa. R. 10: 1998 nr 36 s. 5-16, [2] s. tabl. : fot. Z. Bobowski, J. Budkiewicz
1408/76

ŚWIĘTOJAŃSKIE Zwyki – Orawka’98 r.: „Orawa. R. 10: 1998 nr 36 s. 237-238
1409/76

ZIEMIANIN ADAM: Kino „Baszta”[Muszyna]. „Almanach Muszyny” 1996 s. 74-75, fot.
1410/76Personalia


BIENIEK JÓZEF: Stanisław Gołąb (1888-1958). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 362-364, portr.
1411/76

FARON BOLESŁAW: Powrót do korzeni. (Cz. 3): Lekarz wiejski [Andrzej Stępniowski] ; Malarz prowincjonalny [Bolesław Barbacki]. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 194-196
1412/76

KAWIORSKI WACŁAW: Tadeusz Szczepanek (1930-1996). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 287, portr.
1413/76

KŁAPACZ LUCYNA, ŁACIAK JAN: Franciszek Folfas. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 161-162, [4] s. tabl., fot. M. Eminowicz
1414/76

KOKOSZKA MARTA: Babcia Asia [Rams Joanna (?-1994)]. „Almanach Muszyny” 1996 s. 77-79, fot.
1415/76

KOŁCZ BOGUSŁAW: Emil Węgrzyn (1930-1996). Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 291-294, portr.
1416/76

KOWALCZYK EMIL: Dzwon Jana Pawła II. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 227-228
1417/76

KOWALCZYK EMIL: Orawiak posłem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – [Franciszek Adamczyk, wójt Gminy Lipnica Wielka]. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 3-6, portr.
1418/76

KOWALCZYK EMIL: Źródło Piotra Borowego. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 225-227, fot. ks. Władysław Pilarczyk
1419/76

KOWALSKI ROBERT: Ignacy Moczydłowski – społecznik i badacz przeszłości Podhala. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 80-84, fot.
1420/76

KRUCZEK MARIA: Alfons Franciszek Gargula (1906-1993). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 358-359, portr.
1421/76

KRZYSZTOFIAK KOBYLIŃSKA JÓZEFA: Bronisława Stefania Szczepaniec (1903-1996). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 288-290, portr.
1422/76

KSIĘGA pamiątkowa [poświęcona doktorowi Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70. rocznicy urodzin: / red. Bogusław Bobusia – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – 181 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. publikacji Z. Koniecznego
1423/76

KUROPESKA KAZIMIERZ: Jerzy Scheuer (1949-1994). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 367-368, portr.
1424/76

MALISZEWSKI RYSZARD: Zbigniew Tomera (1924-1999). „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 210-211, portr.
1425/76

MAŁECKA-MYŚLIK MAGDA: Antonina z Pirogów Bełdowiczowa. „Almanach Muszyny” 1997 s. 98-100, portr.
1426/76

MAŁECKA-MYŚLIK MAGDA: Pan Ferdynand [Palej, 1907-1979].„Almanach Muszyny” 1996 s. 72-73, fot.
1427/76

MAŁECKI STEFAN: Wspomnienie o poruczniku Tadeuszu Borzemskim. „Almanach Muszyny” 1996 s. 90-91, fot.
1428/76

MORAWETZ CZESŁAW: Szkiełkiem i okiem [Edward Morawetz – fotograf]. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 85-88, portr.
1429/76

MORDAWSKI ZBIGNIEW: Franciszek Czuchra (1916-1992). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 356-357,
1430/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW: Andrzej Janowiak – Starszy Konieczny [z Lipnicy Wielkiej : artykuł. powstał na podstawie wywiadu z Andrzejem Janowiakiem]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 213-221, fot. aut.
1431/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW: Stanisław Wałach. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 221-226, fot.
1432/76

PLEŚNAR ADAM, PLEŚNAR EWA, PLEŚNAR DOBROMILA: Tyburcjusz Tyblewski (1933-1999). „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 207, portr.
1433/76

RAYSKA HANNA: Żyć z pasją [Zofia Dudzińska-Chodorowicz]. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 89-91, fot. M. Rozłucki
1434/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[arian].: 120. rocznica śmierci Józefa Szalaya. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 95
1435/76

ROSZKOWSKI JERZY M.: Doktor Jan Bednarski – honorowy obywatel Nowego Targu. „Almanach Nowotarski”. Nr 1: 1996 s. 71-79, fot. R. Bukowski
1436/76

ROSZKOWSKI JERZY M.: Sztukmistrz z Jabłonki (O Ignacym Gajniaku 1873-1932). „Orawa”R. 9: 1997 nr 35 s. 84-87
1437/76

RYDEL LEON, ŻAK JERZY: Wielka serdeczność [Msza św. w intencji chorego L. Rydla odprawiona przez ks. W. Pilarczyka]. „Orawa”. 9: 1997 nr 35 s. 165-166
1438/76

SITEK ANTONI: Kazimierz Dagnan (1891-1986). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 274-275, portr.
1439/76

SITEK ANTONI: Mieczysław Cholewa (1913-1978). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 353-355, portr.
1440/76

SITEK ANTONI: Piotr Krzykalski (1899-1976). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 365-366, portr.
1441/76

SITEK ANTONI: Tadeusz Giewont Szczecina (1905-1969). „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 360-361, portr.
1442/76

SPYRA JANUSZ: Ks[iądz]. Józef Londzin (1863-1929) a cieszyńskie tradycje muzealne. „Ziemia Śląska” T. 5 (2001), s. 61-71
1443/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ].: Ksiądz Antoni Sikora i czytelnia parafialna w Jurgowie. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 93-113, fot.
1444/76

TRAJDOS TADEUSZ M[ikołaj].: Przyczynek do biografii Michała Balary (1904-1988). „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 82-83.
1445/76

TYRAŁA KATARZYNA: Pius Jabłoński. – Kraków : Władysław Pilarczyk, 2001. – 175, [2] s., [6] s. tabl.; 21 cm. – („Biblioteka Orawska”; nr 18). – Bibliogr
1446/76

[Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Orawy] ZG TPO: Ś.p. Alina Stachulak [z d. Rybińska, 8 XI 1924 – 13 IX 1995]. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 227
1447/76

ZIEMIANIN ADAM: Rycynus Złotnik. „Almanach Muszyny” 1997 s. 96-97, fot.
1448/76

ZYCH EDWARD F.: Stanisław Nowak – założyciel i kierownik polskiej szkoły w Karpnikach. Przyczynek do dziejów szkolnictwa na Dolnym Śląsku od 1945 r. „Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 183-192, fot., streszcz. niem., czes.
1449/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót