Wierchy numer 76

CO nowego w Tatrach: Memoriał Józefa Psotki, Niezwykłe urodziny, Szerpa Rally, Z Gierlachowa do Śląskiego Domu, Krzyż na Wysokiej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 34-36
1450/76

CRUSE ROGER: Poszukiwanie wspólnoty / tł. Marta Nowakowska ; konsultacja Jan Muskat. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 11-13, fot. Maciej Tertelis
1451/76

GG: Himalajskie spotkania „Pakera”.: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 35
1452/76

GŁAZEK GRZEGORZ: O sprawie taterników w „Polityce”. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 32-33
1453/76

LEWANDOWSKI WOJCIECH, WIĘCKOWSKI MAREK: Zostawić można wszystko – czyli co, po co i dla kogo wnoszono na szczyty. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 24-26
1454/76

SEBESTA ANTONINA: Góry i my. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 337-339, fot. J. Sebesta.
1455/76

SZMIDT KRZYSZTOF J.: Komu i czemu powinny służyć góry? : artykuł dyskusyjny. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 152-157.
1456/76

WYRZYKOWSKI JERZY, MARAK JANUSZ, MIKUŁOWSKI BOGDAN: Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim : strategia rozwoju produktu turystycznego / oprac. zespół w składzie Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marek, Bogdan Mikułowski. – Wrocław : Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska; Jelenia Góra ; przy współpr. Agencji Rozwoju Regionalnego, 1999. – 187, [1] s.; 24 cm. – Bibliogr.
1456/76

Z Tatr i Zakopanego.: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 36-40
1457/76Historia turystyki
Historia turystyki górskiej


DESŁAWSKI STANISŁAW ARTUR: [siedem] 7 czy 50 [pięćdziesiąt]?: pięćdziesięciolecie Oddziału Sudeckiego PTT. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 315-320.
1458/76

[DZIEWIĘĆDZIESIĄT] 90 lat Oddziału Babiogórskiego [Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego] w Żywcu.: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 51
1459/76

GAJCZAK JERZY: Historia turystyki w Beskidzie Małym. Cz. 1. „Wadoviana” Nr 5 (2000), s. 28-42
1460/76

PARYSKI WITOLD H.: Pierwsi w Tatrach – nieznani i znani. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 73-75, fot.
1461/76

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PTTK na Dolnym Śląsku 1951-2001: / pod red. Krzysztofa R[adosława] Mazurskiego ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Porozumienie Oddziałów Województwa Dolnośląskiego. – Wrocław: „Sudety”, 2001. – 218, [1] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
1462/76

SCHRONISKO na Markowych Szczawinach ma 90 lat [i 30-lecie Muzeum - Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej]. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 58-59
1463/76

[SIEDEMDZIESIĄT] [Siedemdziesiąt] 70 lat „Murowańca”. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s.73
1464/76

SZKOLNE wycieczki. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s.53
1465/76

SZOSKA WANDA: Zarys historii Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w latach 1906-1996. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 273-281, fot.
1466/76

TABOR MARIAN: Ostatni rok schroniska szczytowego [„Leśnik” pod szczytem Babiej Góry] ( od jesieni 1938 r. do 1 września 1939 r.). „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 151-161
1467/76

ZAREMBA MACIEJ: Takie były początki. 90 lat Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”.T. 5: 1996 s. 275-285, fot A. Słota, portr.
1467/76Historia turystyki
Historia taternictwa i alpinizmu powierzchniowego


ARDITO STEFANO: Masyw Mont Blanc: odkrycie i zdobywanie alpejskich gigantów / [tekst Stefano Ardito; przekł. Roman Gołędowski; aut. pol. dodatku Janusz Kurczab, Andrzej Zawada]. – Warszawa : „Warbud”, 2000. – 240 s.: il, mapa ; 37 cm. – Tyt. oryg.: II Monte Blanco: scoperta e conquista del gigante della Alpi 1996. – Indeks. REC.: Michał Jagiełło. „Nowe Książki” 2000 nr 3 s. 14-15
1468/76

MORAWSKA-NOWAK Barbara: Dotknąć raz jeszcze skały z tamtych lat. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 24-25, fot. aut.
1469/76

NYCZANKA MONIKA: Cmentarz w Dolinie Żarskiej. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 28
1470/76

NYCZANKA MONIKA: Nowa tablica na Krywaniu. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 32
1471/76

PAWLICZEK ANTONI, GĄSIOR JAN: Giewont : „Śląscy wspinacze pierwsi przeszli Dirett[issimę] Giewontu klasycznie”. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 15
1472/76

RUTKOWSKI MARIUSZ: [Dwadzieścia] 20 lat Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 39
1473/76

SCHRAMM RYSZARD W[iktor].: [LIST do redakcji dot. historii taternictwa]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 38
1473/76

SOKOŁOWSKI MARIAN: Powstanie Klubu Wysokogórskiego PTT. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 297-305, fot. Z. Tumiłowicz, M. Bała, M. Ronikier.
1474/76

WIŚNIEWSKI WOJCIECH W[iesław].: Dzieje wspinaczkowej penetracji Pienin. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 73-86, fot. J.J. Karpińskiego, rys. Bibliogr. 84-86.
1475/76Historia turystyki
Historia taternictwa i alpinizm podziemnego


RAJWA APOLONIUSZ: [Czterdziestpięcio-] 45-lecie Speleoklubu Tatrzańskiego. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1(278), s. 26
1476/76

WIŚNIEWSKI WOJCIECH W[iesław].: Walusiowa Jama –najobszerniejsza jaskinia polskich Pienin. Dzieje poznania. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 59-71, fot. St. Mucha, Jan Jerzy Karpiński, Jacek P. Zachwieja, rys. Bibliogr. s. 69-71.
1477/76Historia turystyki
Historia narciarstwa


PRĘGOWSKI Zenobiusz. Dzieje narciarstwa polskiego. Do 1914 roku.: – Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1994. –. 510, [2] s. :il. – Bibliogr. – Indeksy. REC.: Maciej Mischke, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 409-411.
1478/76

ZŁOTA księga narciarstwa polskiego : Karpaty Wschodnie: / zebrał i oprac. Zenobiusz Pręgowski. – Warszawa, 1992. – Wydaw. PTTK „Kraj”, ss. 451, [3] s. : il. - Indeks. Rec. Maciej Mischke, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 409-411.
1479/76Historia turystyki
Historia przewodnictwa górskiego


[CZTERDZIESTO-] 40-lecie SKPG [Studenckiego Koła Przewodników Górskich] i AKPT [Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich].: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 40
1480/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: [Sto dwadzieścia] 120 lat zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T.4: 1995 s. 205-208 : il.
1481/76

SUDECCY pierwsi w Europie. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 s. 44
1482/76

ŚWIĘTO [obchody 120-lecia zorganizowanego przewodnictwa turystycznego w Polsce, Zakopane 6-10 września 1995 r.].: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 55
1483/76

TORBA Sabały. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 s. 45
1484/76

W [120.] rocznicę zorganizowanego przewodnictwa turystycznego w Polsce – sympozjum Komisji Turystyki Górskiej 2 grudnia 1995 r. w COTG PTTK. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s.73
1485/76Organizacja turystyki, taternictwa, alpinizmu i narciarstwa


(a): Obozowisko w Sokolikach.: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 39, fot.
1486/76

(a): Spotkanie instruktorów.: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 39, fot.
1487/76

ANDRUSIKIEWICZ JANUSZ: Bliżej Unii Europejskiej [usprawnienia tzw. małego ruchu granicznego]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 283-284
1488/76

APEL (zarządu PZA w sprawie doszkalania młodzieży we wspinaczce letniej).: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 35
1489/76

AUTOSTRADA do piekła [przejście graniczne w Zwardoniu Mycie]. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 51
1490/76

BĄK PIOTR: Co z przejściami przez grań Tatr. [Rozmowa Dariusza Dyląga z P… B…członkiem Rady Euroregionu „Tatry”.”Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1(20) s. 78
1491/76

CO nowego w Tatrach.: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2(273) s. 30
1492/76

DYLĄG DARIUSZ: O konwencję turystyczną ze Słowacją. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 58, fot.
1493/76

DYLĄG DARIUSZ: O konwencję turystyczną ze Słowacją. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 55-56, fot.
1494/76

DYLĄG DARIUSZ: Euroregion Tatry. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (21) s. 62
1495/76

DZIEKAN: Bumerang. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 1
1496/76

EMILEWICZ RYSZARD: Kurs asekuratorów. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 28
1497/76

HUDOWSKA IWONNA: British Mountaineering Council. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 13-14, rys.
1498/76

JUNIOR ’98 [PZA akcja aktywizacji młodych wspinaczy].: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 29
1499/76

KLIŚ TOMASZ: ENSA ‘96. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277) s. 12-13, fot. A. Kłos, rys.
1500/76

KŁOS ANDRZEJ: Wiosna w Sokolikach. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 36-37, fot.
1501/76

KMIN JACEK: Staż instruktorski w ENSA. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 24
1502/76

KOMISJA SZKOLENIA PZA: Kurs instruktorów wspinaczki skalnej. Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 47
1503/76

KOMUNIKAT Komisji ds. wspinaczki sportowej i zawodów.: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 38
1504/76

MAKARCZUK ANNA: Rola instruktora w klubie i w środowisku wspinaczkowym. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 18-19
1505/76

[NYKA JÓZEF] (jn): BMC 40=[British Mountaineering Council] 40. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 39
1506/76

O KONWENCJĘ turystyczną ze Słowacją: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 46
1507/76

PRZED kursem skałkowym. Szkolenie: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 39
1508/76

(R): Komunikat Zarządu PZA: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 33-34
1509/76

REDAKCJA: Zamiast artykułu. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 46
1510/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[arian].: Zamiast wstępu… „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 5-14, fot. Jacek P. Zachwieja, Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc, Andrzej Matuszczyk, Wojciech Geło.
1511/76

SKŁAD osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach.: „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 117.
1512/76

SŁAMA BOGUMIŁ: „Betleensa” [Szkolenia COS PZA w „Betlejemce”]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 26-27, fot. A. Kłos.
1513/76

SPÓR o przyszłość Tatr: Listy. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 10-11
1514/76

STAŁE punkty asekuracyjne. [Szkolenie].: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 38-39
1515/76

STATUT Polskiego Związku Alpinizmu uchwalony w dniu 8 marca 1997 roku (projekt): „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279) s. 36-39
1516/76

STEFAŃSKI STEFAN: ENSA [=École Nationale de Ski et ďAlpinisme] 1994. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 114-115, rys.
1517/76

STRATEGIA rozwoju turystyki w województwie podkarpackim na lata 2002-2006: / [zespół red. Jerzy Drupka, Wacław Kotliński; współpr. i konsult. Michał Bucholz et al.]. – Rzeszów : [Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji], 2002. – 194, [2] s.; 21 cm. Bibliogr.
1518/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Instruktorzy PZA. Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 64-67
1519/76

[ŚWIĘCICKI WOJCIECH] W. Ś.: Kurs instruktorów taternictwa. Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 67
1520/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Kurs instruktorów wspinaczki skalnej. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 16-17, fot. aut.
1521/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Kurs instruktorów wspinaczki skalnej 1997. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 31-32, fot. aut.
1522/76

TOKARZ TOMASZ: Szkolenie podstawowe w taternictwie. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 24-25, fot. A. Kłos
1523/76

TRETER KRZYSZTOF: Walijska opowieść czyli moje obserwacje z Narodowego Centrum Górskiego. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 11-13, fot. Keith Biddle
1524/76

WIKTOROWSKA HANNA: Zarząd PZA na Hali [zebranie 13.IX.1997 r.]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 35
1525/76

WYTYCZNE dla letnich kursów taternickich. Szkolenie.: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 40-43
1526/76Turystyka górska


BARYLUK JAROSŁAW: W górach Chamar-Daban. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 54, fot. aut.
1527/76

BASZCZYŃSKI PRZEMEK: Łódzka wyprawa w Pireneje. III, Monte Perdido czyli trzy dni w Parku Ordesa. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 45-47 : il.
1528/76

CO nowego w Tatrach: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 31-32
1530/76

DEREŃ EWA: Wyprawa do śniegów Kilimandżaro. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 61-64, fot. aut.
1531/76

[DYLĄG DARIUSZ] DILONG DARKO: Pożegnanie jesieni : (dzieje się w Górach Weporskich, na płaskowyżu Murania, w Górach Stolicowych i częściowo także w Słowackim Raju). „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 72-75, fot.
1532/76

DYLĄG DARIUSZ: Po Górach Choczańskich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 48-51, fot. Małgorzata Franczakówna, Hanka Pęgielówna, Marzena Paryłówna
1533/76

DYLĄG DARIUSZ: Wycieczka w niewysokie góry. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 60-63, fot., rys. Janusz Kaleta
1534/76

GĄSIENICA BYRCYN WOJCIECH: Wycieczka – jak się o niej pisze [odpowiedź W… G… B… na list Jacka Bilskiego opublikowanego w 17 nr „Gór”]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 57-59
1535/76

GRZEGORZEWSKI ZBIGNIEW: Rumuńską połoniną. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, T. 4: 1995 s. 137-147 : il.
1536/76

JAK zdobyć najpiękniejsze góry świata: / red. Audrey Salkeld ; przedm. Chris Bonington; [przekł. z jęz. ang. Tomasz Kliś, Andrzej Kuś, Jerzy Michalski]. – Łódź: „Galaktyka”, [2000]. – 304 s.: il. (w tym kolor.), mapy; 30 cm. Tyt. oryg.: „World mountaineerring” 1998. Indeks
1537/76

KARCZEWSKI JACEK: Odkryjmy Pireneje.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10(29) s. 69-72, rys., fot. aut., Małgorzata Wyszogrodzka
1538/76

KONOPKA PIOTR: Mont Blanc dla każdego.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 82-83, fot. aut.
1539/76

[KOPEĆ STANISŁAW]: Fudżi -San – symbol kraju kwitnącej wiśni / oprac. Jerzy Wala. „Góry”[R. 6]: 1996 nr9(28) s. 61, fot.
1540/76

KRESEK ZBIGNIEW: Bieszczadzkie przykazania. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Wywiad Dariusza Dyląga z Z… K… .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (21) s. 55
1541/76

KRZEPTOWSKI MACIEJ: W góry Nowej Zelandii. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 56-60, fot.
1542/76

LIMITY w Tatrach. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 56
1543/76

LORENC AGNIESZKA: Łódzka wyprawa w Pireneje. V, Gaudi czyli nie samymi górami człowiek żyje. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 52-55 : il.
1544/76

LUBOWSKI MARCEL, ŚLIWA JAKUB: Ala Daglar – królestwo piargów. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 47-48, fot.
1545/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Bliżej Orawy i Pasma Podhalańskiego. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 186-187
1546/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Jesienne wycieczki z moją Hanią zakończone Sylwestrem. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 190
1547/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Jeszcze dwukrotnie Babia Góra. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 185-186
1548/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Moje pierwsze spotkanie z Orawą. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 184-185
1549/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Przełamać niżej. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 187-188
1550/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Z Hanią Szkudlarek na turystycznym szlaku i przy mikrofonie autokaru. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 189-190
1551/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Sadźcie drzewka – przejdziecie do historii. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 190-191
1552/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Wiosenny zlot przewodników w miejscach rzadko odwiedzanych. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 192
1553/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Babia Góra od „krakowskiej”do orawskiej strony. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 193-194
1554/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Na Babią Górę po… Lenina*. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 194-195. Przedruk z „Pod Diablakiem” nr 3-4, 1998
1555/76

MŁADA HORA. Wyciągnięte z plecaka.: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 40
1556/76

NOWICKI PIOTR: Góry Hisarskie. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 53-57, fot. aut.
1557/76

NOWICKI PIOTR: Szczeliniec Wielki : aneks dla turystów. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 68-69, fot.
1558/76

NOWICKI PIOTR: Snowdonia – kraina orłów i zamków. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 59-63, fot. aut., Ewa Ślusarczyk, Paulina Góra
1559/76

OPYRCHAŁ-BOJARSKI JANUSZ: Dyskretny urok Słowackiego Raju. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 62-65, fot. aut.
1560/76

OPYRCHAŁ-BOJARSKI JANUSZ: Zapomniana Zadielska Dolina. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10(29) s. 62-64, fot. aut.
1561/76

PĘGIEL HANKA: Auksztra. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 57-60, fot. Anna Pęgiel, Krzysztof Mętel, Dawid Kędzia
1562/76

PISARSKI ZBYSZKO: Turystyka górska w angielskich parkach narodowych na przykładzie Peak National Park. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 44-46, fot. aut.
1563/76

POPRADSKY VOJTECH: Tydzień w Tatrach Liptowskich. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 79, fot. Przemysław Rostek
1564/76

RĄCZKOWSKI TOMASZ: Babia Góra od południa. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 58-60, fot., rys.
1565/76

REMISZEWSKI RYSZARD [MARIAN]: Refleksyjnie z Chochołowskiej. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 118-122 : il.
1566/76

RONIKIER MICHAŁ: Pirenejskie lato. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 29-38 : il.
1567/76

RUT JERZY: Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim : monografia turystyczna. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. – 399, [1] s., [1] k. tabl. złoż. luz. : il., mapa kolor. ; 23 cm. – Bibliogr. Indeks. – Streszcz. ang., ros
1568/76

SAMITOWSKI TOMASZ, ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Zima w MarOKU [!] [Wąwóz Todra]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 9-10, fot. B. Fic
1569/76

SIKORA WOJCIECH: Samotnie na grani [opis przejścia od Huciańskiej Przełęczy po Liliowe]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 59-61, fot.
1570/76

STEMPEK TOMASZ, ZAPAŁA IWONA: Gran Paradiso – raj nieznany.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 66-69, fot. T. Stempek
1571/76

STEMPEK TOMASZ, ZAPAŁA IWONA: Montserrat nie tylko dla pątników.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 62-63, fot. aut.
1572/76

STEMPEK TOMASZ, ZAPAŁA IWONA: W Karakorum miły bracie… .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 66-71, fot. T. Stempek
1573/76

SZKIELET: Grań Tatr Zachodnich zimą. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 67-69
1574/76

SZMIDT KRZYSZTOF J.: Jagody na półce [Góry Slanskie]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 148-151.
1575/76

ŚMIAŁY ANDRZEJ: Na świętej górze Anatolii [Erciyas Dag i Ararat]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 58-59, fot.
1576/76

TRETER KRZYSZTOF: Nawigacja w warunkach złej widoczności. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 8-13, rys.
1577/76

URLOP w Tatrach Słowackich.: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 32
1578/76

USŁUGI przewodnickie na Słowacji: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 32
1579/76

WAJS ŁUKASZ: Po śniegu w adidaskach. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 30, rys.
1580/76

WYCIĄGNIĘTE z plecaka: Witkacy zza grobu, Pilsko, Sabała, Ciecienia czy Cietnia, Zakopiański smog, W GOPR-ze. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 40
1581/76

WYCIĄGNIĘTE z plecaka: Sto lat, Na Łabowskiej, W AKPT, Skrzyczne, Nad Soliną, Bieszczadzka ciuchcia, Dział wodny, Kotek i myszka, Chałupa Kudzi. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 55
1582/76

WYRWICZ EWA: „Orawa”. A gdzie to jest?. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 111-115
1583/76

ZAPAŁA IWONA, STEMPEK TOMASZ: Sierra Nevada (Śnieżne Góry). „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 66-67, fot.
1585/76Turystyka górska rowerowa


BILSKI JACEK RADOSŁAW: Od jeziora do jeziora czyli na MTB przez Magurę Spiską. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 90-93, fot. T. Wojciechowski
1586/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: Od Weporu do Weporu czyli na MTB przez Rudawy Weporskie i geometryczny środek Słowacji. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 77-78, fot. aut.
1587/76

CHŁOPICKI GRZEGORZ: Rower truje? Rowery górskie. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 68-69, fot. aut.
1588/76

CHŁOPICKI GRZEGORZ: Tylko dla orłów. Trasa rowerowa gór. Odcinek 5: Przysłop – Hala Miziowa , 6: Hala Miziowa – Markowe Szczawiny, 7: Markowe Szczawiny – Hala Krupowa, 8: Hala Krupowa – Stare Wierchy. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 70, [4], fot. aut.
1589/76

CHŁOPICKI GRZEGORZ: Tylko dla orłów. Trasa rowerowa gór. Odcinek 9: Stare Wierchy – Lubań ; 10: Lubań – Jaworzyna ; 11: Jaworzyna – Magura Małastowska ; 12: Magura Małastowska – Magura Wątkowska. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. [5], fot. aut.
1590/76

CHŁOPICKI GRZEGORZ: Tylko dla orłów. Trasa rowerowa gór. Odcinek 13: Magura Wątkowska - Chyrowa. Odcinek 14: Dukla – Komańcza. Odcinek 15: Komańcza – Wetlina. Odcinek 16: Wetlina – Ustrzyki Dolne. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. [5], fot. aut.
1591/76

CHŁOPICKI GRZEGORZ, EPLER PAWEŁ: Najlepszy przyjaciel samotnego bikera czyli jeden pieski dzień. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3(22) s. 82-87, fot. aut.
1592/76

CZAJKOWSKI IGOR: Tour des Alpes. Etap 1. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 83-87, fot.
1593/76

CZAJKOWSKI IGOR: Tour des Alpes. Etap 2. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 95-98, fot.
1594/76

EPLER PAWEŁ: Ja i mój rower na dachu świata. Góry Tybetu między Lhasa i Kathmandu. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 7
1595/76

MAK P. : The Cranes. Szalone wyczyny kuzynów Crane. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 64-67, fot.
1596/76

WOŹNIAK RADEK: Downhill mistrzostw Europy, Spindlerowy Młyn. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 68-69
1597/76Taternictwo i alpinizm powierzchniowy


ACONCAGUA ’95 [Wyprawa zespołu Ryszarda Pawłowskiego]: „Taternik” . R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 45
1598/76

(ar): Solo granią Tatr Wysokich [słowacki taternik Vlado Plulik]: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 31
1599/76

ARDITO STEFANO: Wielkie górskie przygody / [przekł. Dorota Bartnik et al.]. − Warszawa : Muza, 2001. − 320 s. : il., mapy ; 37 cm. − Bibliogr. Indeks. REC.: Janusz Kurczab. „Nowe Książki” 2002, nr 3 s. 64-65
1600/76

B.S.: Góry dla górali: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 37
1601/76

BAŁA ANDRZEJ: Zamarła Turnia za… 50 złotych. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 45-46, fot. Janusz Kaleta
1602/76

BATKO BARBARA: Carpe Diem – wykorzystać szansę. Relacje z wyprawy na Denali i Gasherbrumy. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 2-4, fot.
1603/76

BATKO BARBARA: Wyżej niż marzenia. Byłam na jednej z najwyższych gór świata [Gasherbrum II]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 5-8, fot.
1604/76

BEHNKE PAWEŁ: Châteauvert – w królestwie zielonej skały . Skalne raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 27-32, fot.
1605/76

BELCZYŃSKI KRZYSZTOF: Pod górę czy może już w dół? „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 26-27
1606/76

BENDER TOMASZ: Mescalito. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 5-7, fot.
1607/76

[BIEDRZYCKI WOJCIECH] BIEDRUŃ: Chcesz się wspinać – płać! Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 10
1608/76

BIEDRZYCKI MARIUSZ: Nowy Rok w Wenezuelskich Andach. „Góry”.[R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 20-23, fot. Biedruń
1609/76

BIEDRZYCKI MARIUSZ: Piaskowcowe wyspy w czasie. Nowa droga na Roraimie. Echa z gór.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 16-18, fot.
1609/76

BIEDRZYCKI MARIUSZ: Wenezuela – post scriptum. „Góry”.[R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 13-15, fot.
1610/76

Co: 9x Mont Everest. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8
1611/76

CERRO Torre [Patagonia]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 44
1612/76

CYWIŃSKI W.: Imponująca łańcuchówka. [Vlado Tatarka 28 lipca 1994] „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 30
1613/76

CZERWIŃSKA ANNA: Korona Ziemi. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. – 146, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 20 cm. REC.: Janusz Kurczab. „Nowe Książki” 2001, nr 6, s. 17-18
1614/76

CZYŻ JACEK: Czołówka Mięgusza : Grey Stone, Preludium. Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 24-25, rys.
1615/76

CZYŻ JACEK: Kazalnica Cubryńska. Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 20-21, rys.
1616/76

DEREŃ EWA: Mount Vinson – „największy żart polskiego alpinizmu”. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 8
1617/76

[DROBOT PIOTR] KITTEL HARALD: Everest inaczej? „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 6
1618/76

[DROBOT PIOTR] Kittel Harald: Kaskada Losar [lodowiec nad szerpańską wioską Namcze Bazar]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 21-23, fot.
1619/76

[DROBOT PIOTR] Kittel Harald: Kazalnica – największa polska ambona. [Historia przełomów w eksploracji ściany]. Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 15-19, fot.
1620/76

DROBOT PIOTR: Kazalnica Mięguszowiecka „Superdirettissima”VI.2. Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 16, rys.
1621/76

DROBOT PIOTR: Kościelec : Junger-Woch. Indeks dróg tatrzańskich. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29 ) s. 13, rys.
1622/76

DROBOT PIOTR: Kościelec : Lewa Droga Wolfa. Indeks dróg tatrzańskich. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 13, rys.
1623/76

DROBOT PIOTR: Mniszek : hyperdirettissima. Indeks dróg tatrzańskich. .„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 23, rys.
1624/76

[DROBOT PIOTR ] KITTEL HARALD: Nieubłagane nawisy? „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 8
1625/76

DURCZOK ELŻBIETA, DURCZOK STANISŁAW: Petit Dru – jesień ’97. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 12-13, fot.
1626/76

DWA sezony Ryszarda Pawłowskiego: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 39.
1627/76

DYLĄG DARIUSZ: Ganek (2465 m) i Rumanowy Szczyt (2428 m). Ambitne tury. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 66-68, fot.
1628/76

DYLĄG DARIUSZ: Gierlach (2654 m). Ambitne tury. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 64-67, fot., rys.
1629/76

DYLĄG DARIUSZ: Łomnica (2632 m). Ambitne tury. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 56-57, fot.
1630/76

DYLĄG DARIUSZ: Pośrednia Grań (2441 m). Ambitne tury. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 55-57, fot.
1631/76

DYLĄG DARIUSZ: Wysoka (2565 m). Ambitne tury. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 63-64, fot.
1632/76

DZIURAWA Baszta. Nowe drogi w Tatrach: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 63, rys. A. K.
1633/76

Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 7, fot.
1634/76

(e.g.g.):Aleksander Huber w Himalajach. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 9
1635/76

(e.g.g.):Biedruń wrócił !!!. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 12
1636/76

(e.g.g.):Carlos Carsolio – czwarty na tronie. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 13
1637/76

(e.g.g.):Glowacz i Albert w poszukiwaniu przygód. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 9
1638/76

(e.g.g.): Jeszcze raz o alpejskich ekstremach. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 7, fot. Heinz Zak
1639/76

(e.g.g.):Klasycznie przy pomocy młotka. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8-9
1640/76

e.g.g.:Krzysztof Wielicki zdobył Koronę [Himalajów]. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 6
1641/76

(e.g.g.):Nagrody Polskiego Związku Alpinizmu. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 13
1642/76

(e.g.g.): Słoweńcy wciąż w natarciu. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 6
1643/76

(e.g.g.): Jeszcze Polska… w Karakorum. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 7
1644/76

(e.g.g.): VI.5 w Tatrach Wysokich: wielki okap klasycznie. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 9
1645/76

(e.g.g.): Patagońskie lato ‘95. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8-9
1646/76

e.g.g.: Z ostatniej chwili [wejście Jacka Berbeki na Shisha Pangmę (8013) i Cho Oyu (8201)]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (30) s. 7
1647/76

EIGER i Johanisberg: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 41
1648/76

EWA Panejko na Shisma Pangma: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 43
1649/76

FLUDER JACEK: Aconcagua. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 18
1650/76

FLUDER JACEK: Drogi wspinaczu. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 29
1651/76

FLUDER JACEK: Dziewiąty ośmiotysięcznik Carlosa Carsolio. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 22
1652/76

FLUDER JACEK: Grandes Jorasses. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 44
1653/76

FLUDER JACEK: K-2 : kolejne sukcesy i tragedie w czterdziestolecie zdobycia. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 16-17.
1654/76

FLUDER JACEK: Latem w ścianie Trolli [Trollveggen] . „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 8-9, fot.
1655/76

[FLUDER JACEK] J.F.: Mt. Everest. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 17
1656/76

[FLUDER JACEK] J.F.: Siedem szczytów siedmiu wysp. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 45
1657/76

FLUDER JACEK: Sprawozdanie z wyprawy „Garhwal” ’94. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 9-10
1658/76

[FLUDER JACEK] J. F.: Tragedia na K-2. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 17
1659/76

FLUDER JACEK: Zimą na Eigerze. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 44, fot.
1660/76

G.G.: Poznaniacy w Chamonix. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 36-37
1661/76

g.m.: Zima w Tatrach [sezon zimowy 1994/95]. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 6
1662/76

GĄSIENICA JÓZKOWY AREK: Alpy Francuskie – 93/94. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 41-42, fot. aut.
1663/76

GĄSIENICA-JÓZKOWY AREK: „Turyści ze Zakopanego” [przejścia w Alpach francuskich]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 11
1664/76

GIERTYCH ANDRZEJ: Raptawicka Turnia. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 25, fot.
1665/76

GŁAZEK GRZEGORZ: Latok. Tekst i zdjęcie G. Głazek. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 39,
1666/76

GŁAZEK GRZEGORZ (gg): Nieco cytatów. Po wizycie [R. Messnera w Polsce]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 8
1667/76

GOŁĄB JANUSZ: Arch Wall [Trollvegen]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 6-8, fot., rys.
1668/76

GORĄCE lato w Karakorum. Wieści z gór wysokich: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 35
1669/76

GRAPE GILBERT: Poznaniacy w Chamonix. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 31
1670/76

GUMULA WOJCIECH: Amerykańska depesza. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 6, fot
1671/76

GUMULA WOJCIECH, PLEŚNIAK GRZEGORZ: Tyrol On The Rock. Cz. 1, Schleier Wasserwfall : Skalne Raje. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 20-25, fot. aut.
1672/76

GURNIK JOZEF: Batyżowiecki Szczyt. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 22-23, rys.
1673/76

GURNIK JOZEF: Jaworowy Mur od północy. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 14-21, rys.
1674/76

GURNIK JOSEF [wł. JOZEF]: Lodowa Kopa (Malý Ľadovy Štit). „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 20-23, rys.
1675/76

GURNIK JOSEF [wł. JOZEF]: Mały Lodowy Szczyt. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 22-23, rys.
1676/76

GURNIK JOZEF: Mały Lodowy Szczyt – uzupełnienia. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280) s. 26, rys.
1677/76

GURNIK JOZEF: Skrajna Sławkowska Czuba – Czarna Kazalnica. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 25, rys.
1678/76

GURNIK JOZEF: Szatan (2432 m). „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 20-21, fot. Ladislav Janiga
1679/76

GURNIK JÓZEF [wł. JOZEF]: Żółta Ściana. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 20-23, rys.
1680/76

HAJZER, ARTUR: Atak rozpaczy / Artut Hajzer. - Gliwice : Wydawnictwo EXPLO, 1994.- 135, [1] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – (Moje Góry ; 4)
1681/76

I blondynki mogą marzyć: Barbara Batko pierwsza Polka na Ama Dablam. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 4-7, fot.
1682/76

J.G.: Zachodnia Petit Dru zimą: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 40, fot. A. Gąsienica Józkowy.
1683/76

JANOWSKI WŁADYSŁAW: „It goes boys!” [droga The Nose na El Capitan] . „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 46, fot.
1684/76

JANOWSKI WŁADYSŁAW: Polacy w Yosemite ’93. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1(270) s. 41
1685/76

JANOWSKI WŁADYSŁAW: Polskie przejścia w Yosemite. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 30, fot.
1686/76

JANOWSKI WŁADYSŁAW: Przejście ściany El Capitan. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 32-33, fot.
1687/76

JANOWSKI W[ładysław].: Wall of the Early Morning Light [południowo-wschodnia ściana El Capitan w Yosemite] „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 33
1688/76

JAWOROWSKI ZBIGNIEW: Wschodnia Mnicha. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 86-96 : il.
1689/76

JAWORSKI MICHAŁ: Trisul bieg z przeszkodami. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 8-9, fot
1690/76

KACPEREK MARCIN: Górska śmierć triumf czy tragedia?. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 26
1691/76

KALITA STANISŁAW: Amerykańskie Rysy : legenda i rzeczywistość . „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 14-20, fot.
1692/76

KALITA STANISŁAW: Nanga Parbat. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 15-21, fot.
1693/76

KALITA STANISŁAW: Petit Dru. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 17-22, fot., rys.
1694/76

KALITA STANISŁAW: Paul Reiss – w imię czystości i stylu. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 17-19, fot.
1695/76

KALITA STANISŁAW: Pod słonecznym niebem Italii. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 15-19, fot.
1696/76

KALITA STANISŁAW: Tre Cime di Lavaredo „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 20-25, fot. Krzysztof Zieliński, Paula Rettinger, J. Malik, T. Pietrewicz
1697/76

KAPENIAK SZYMON: Wspinaczkowe lato zakopiańczyków. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 32.
1698/76

KARCZEWSKI JACEK: Łódzka wyprawa w Pireneje. IV, Pico de Aneto czyli amor omnia vincit. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 48-52 : il.
1699/76

KASZYN ALINA: Kieżmarski szczyt w dniu Wszystkich Świętych. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 109-117 : il.
1700/76

KIERES MAŁGORZTA, ZAREMBA MACIEJ: Nie tylko Kilimandżaro. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 243-258, fot. M. Kieres, M. Zaremba.
1701/76

KLIŚ TOMASZ, MIERZEJEWSKI JACEK: Weekend na Dolnym Śląsku, czyli sudeckie drogi lodowe. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 20-22, fot. Jacek Mierzejewski, Emil Mikulski
1702/76

KŁOS ANDRZEJ: Czternasty ośmiotysięcznik Krzysztofa Wielickiego. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 1-2, fot. A. Kłos.
1703/76

KŁOS ANDRZEJ: Ściąga zdobywcy. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 36, rys.
1704/76

KONOPKA PIOTR: Początek zimy 95/96 w Alpach . „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 33
1705/76

KORCZAK PIOTR: Kołowy Szczyt – „Pająki”. Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 22, rys.
1706/76

KORNACKI MACIEJ, LAMMEL PAWEŁ: Alpinizm dla ubogich. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 2-6
1707/76

KORONA Himalajów Krzysztofa Wielickiego: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278) s. 1, fot.
1708/76

KOŚCIELEC: Tort makowy – droga zimowa (pn.-wsch. Ściana, 1 p. T. Papszun, J. Caban 4 III 1991). Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 19, rys.
1709/76

KOWALCZYK ZBYSZEK: Wodospady. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 40, fot. aut.
1710/76

KRAKAUER JON: Na skraju Antarktydy Ziemia Królowej Maud. Na podstawie tł. z National Geographic. Vol. 193, no 2, 198 [oprac.] Piotr Sadowski, konsultacja Jan Muskat. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 22-23.
1711/76

KROŚKIEWICZ ZBIGNIEW: Na jednej nodze po trudnej drodze [Trollveggen]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 9-10
1712/76

KROŚKIEWICZ ZBIGNIEW: Patagonia kraina nieznana. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 2-4, fot. Artur Paszczak, Jacek Fluder
1713/76

KRYWULT MACIEJ, HAŁAS JANUSZ: Bielszczanie na Mont Blanc. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 41
1714/76

KRZYSZCZYK TOMASZ: Hejszowina : skalne raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 34-38, zdjęcia Maciej Galas
1715/76

KRZYSZCZYK TOMASZ: Frankenjura : skalne raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 26 -33, zdjęcia Maciej Galas
1716/76

KRZYŻANOWSKA ZOFIA: Kilka drobiazgów i Mont Blanc. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 7-10
1717/76

KUCHARZEWSKI TOMASZ: Bliskie spotkanie… [Mont Blanc – Alpy, burze]… „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 14-15, fot. A. Kłos
1718/76

KUDŁATY JACEK: Claret : skalne raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 26-30, fot.
1719/76

KUDŁATY JACEK, BEHNKE PAWEŁ: Sokole Góry kontrastów. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 35-37, fot.
1720/76

KULIKOWSKI DOMINIK: Nowe drogi w Tatrach. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 30-31, rys.
1721/76

LATOK II (7108) [14 czerwca 1997 wyprawa pod kier. Alexandra Hubera]: na podstawie „Klettern” nr 1. 1998 r. i „Bergsteiger” nr 12. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 11
1722/76

LITYŃSKI PIOTR: Jura Szwajcarska : okolice Bazylei. Skalne raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 26-32, fot., rys.
1723/76

LITYŃSKI PIOTR: Statystyka na szczycie [Mount Everest].Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 8
1724/76

LITYŃSKI PIOTR: Wywiad z Carlosem Carsolio.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 12
1725/76

LORETAN ma koronę, Chamoux zaginął. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 7
1726/76

LUBOWSKI MARCEL, ŚLIWA JAKUB: Inne spojrzenie na świętą górę Anatolii [w zwiążku z tekstem A. Śmiałego „Na świętej Górze Anatolii”]. Listy. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 14
1727/76

LWOW ALEKSANDER: Zwyciężyć znaczy przeżyć. – Wyd. 2 popr. i uzup. – [Wrocław] : „Góry i Alpinizm”, 2002. – 403 s. : il .; 21 cm. – U dołu okł.: Czy każdy alpinista musi zginąć w górach? – Indeks
1728/76

[ŁOZIŃSKI KRZYSZTOF] K.Ł.: … i w czwartek 16-go [Ryszard Pawłowski na Mount McKinley 16czerwca 1994], „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 41
1729/76

[ŁOZIŃSKI KRZYSZTOF] K.Ł.: Polsko-Szwajcarska wyprawa na M. Kailaś. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 35.
1730/76

ŁOZIŃSKI KRZYSZTOF: Zapomniane drogi. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 25-30, rys.
1731/76

MACHNIK Andrzej: Dwa światy. – Kraków : Wydawnictwo PiT, 1995. - 142 s Rec.: Antonina Sebesta „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 416.
1732/76

MAESTRI CESARE: Zdobycie Cerro Torre, tł. Dobromiła Pachlowska. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 15-19, fot.
1733/76

MALEC DOMINIK, KASPRZYK PIOTR: Jak to w Chamonix tego lata było. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 11
1734/76

MASEŁKO JACEK: Mt. Logan [Alaska]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 29, fot
1735/76

MESSNER REINHOLD: Annapurna: pięćdziesiąt lat wypraw w strefę śmierci / przeł. Michał Misiorny. – Warszawa : „Muza”, 2001. – 158, [2] s., [32] s. tabl.: il., mapy; 24 cm. Tyt. oryg. „Annapurna: 50 Jahre Expeditionen in die Todeszone” 2000. REC.: Michał Jagiełło. „Nowe Książki” 2001, nr 6, s. 16-17
1736/76

MESSNER REINHOLD: Druga śmierć Mallory’ego: zagadka Mount Everestu i jej rozwiązanie. – Warszawa 2000. – REC.: Michał Jagiełło. „Nowe Książki” 2001, nr 6, s. 16-17
1737/76

MICHAŁEK MARCIN: „Superdirettissima” VIII/VIII+ [Mały Kieżmarski]. Indeks dróg tatrzańskich. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 10
1738/76

MIKOWSKI GRZEGORZ: Gorące lato w Tatrach [1995]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 27-28, rys. M. Tertelis
1739/76

MIKOWSKI GRZEGORZ: Tatry śniegiem zasypane [zima 1995/96]. Echa z gór.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3(22) s. 10, fot. Szymon Sieczka, Marek Danielak
1740/76

MIKOWSKI GRZEGORZ: Tatry Zachodnie – zapomniane, niechciane, zakazane. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 22-23, fot. Jan Muskat, Bartłomiej Olszański, rys.
1741/76

MIREK ANDRZEJ: Korsyka – wspinaczkowy czyściec. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 31-33, fot. aut., B. Thum
1742/76

MUCHA ANDRZEJ: Porfawora czołówka MSW. Indeks dróg tatrzańskich. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 10, fot., rys.
1743/76

NATKAŃSKI JERZY:: Borondo Sar [Jerzy Natkański i Darian Załuski]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 10, fot.
1744/76

NICOLE FREDERIC: Wywiad na szczycie przeprowadzili Piotr i Tytus Lityńscy.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 20-23, fot., rys.
1745/76

NOWA droga Osetyńców na Evereście – poważne wątpliwości. Wieści z gór wysokich: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 35-36
1746/76

NOWAK RAFAŁ: Jak się zacząć wspinać (9). „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 29
1747/76

NOWAK RAFAŁ, TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać (0). „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 25
1748/76

NOWAK RAFAŁ, TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać (4). „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 36-37
1749/76

NYKA JÓZEF: Niefortunna wyprawa. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 4
1750/76

[NYKA JÓZEF] j.n.: Pięćdziesiąt wypraw [sezon wyprawowy w górach Pakistanu].„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 7
1750/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Aconcagua 1995. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 5
1751/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Alaska’97. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 15
1752/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Ama Dablam – klejnot Matki.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 25-27, fot. aut.
1753/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Barbara Batko – pierwsza Polka na Ama Dablam. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 6, fot.
1754/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Diabelski Rollercoaster [Pumori]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 1 -2
1755/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Everest dla każdego. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 31, fot.
1756/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Everest – Matka Ziemi.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 11-15, fot.
1757/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Lhotse 1994 – dokończona trylogia. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 2-3, fot.
1758/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Mount Everest – Matka Ziemi. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 2-5, fot., rys.
1759/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Pojedynek na wietrze : Torres del Paine ’97. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 2-4, fot.
1760/76

PAWŁOWSKI RYSZARD: Polish Denali 95 [Mt McKinley].„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 9
1761/76

PĘGIEL ANNA: Karakorum na każdą kieszeń. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 46-48, fot. aut.
1762/76

PEPOL JERZY: Obryw na Wielkiej Buczynowej Turni. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 30, rys.
1763/76

PIECUCH STANISŁAW: Cerro Torre – „złoto dla wytrwałych”. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 12-16, fot. aut.
1764/76

[PIECUCH STANISŁAW] (sp): Nos w 23 godziny!!! Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 6
1765/76

PIERWSI Polacy na Piku Pobiedy: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2(273) s. 9
1766/76

PIERZYŃSKI ADAM: Cordillera Real – 1988. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 40-41, rys.
1767/76

PIOTR Pustelnik i Ryszard Pawłowski na Evereście: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 46, fot.
1768/76

PISZCZEK RENATA: Maroko Climbing Trophy. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 7-9, fot. Tadeusz Kuchno
1769/76

POTOCZEK ADAM: Łapiąc pogodę – lato 1996 – wyjazdy centralne. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 4
1770/76

POTOCZEK ADAM: Trzy razy w Dolince Buczynowej. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 34-35, [4] s. tabl., fot., rys.
1771/76

POWRÓT wyprawy [zimowej na Nanga Parbat]: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 8
1772/76

PUKOWSKI JERZY: W Alpach Julijskich. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 15, rys.
1773/76

PUSTELNIK PIOTR: Biegacze, Rozmaitości. Wieści z gór. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 37
1774/76

PUSTELNIK PIOTR: Chile [opłaty za wspinanie]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 33
1775/76

PUSTELNIK PIOTR: Dhaulagiri czyli Feather report. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 4-6, fot.
1776/76

PUSTELNIK PIOTR: Douga Scotta następna przymiarka do Nanga Parbat w relacji Alana Hinkesa [na podstawie „HIGH Magazine”]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 7
1777/76

PUSTELNIK PIOTR: Gasherbrumy siedem lat później. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 2-3
1778/76

PUSTELNIK PIOTR: Internet na usługach wspinania. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 32
1779/76

PUSTELNIK PIOTR: Korony i koronki. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 9-11
1780/76

PUSTELNIK PIOTR: Na wschód śladami Wojtka [Cho Oyu i Shisha Pangma]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 11-14, fot.
1781/76

PUSTELNIK PIOTR: Nanga Parbat : wyprawa bez historii. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 2-4, fot.
1782/76

PUSTELNIK PIOTR: Niedziela, trzynastego sierpnia 1995 roku czyli story o wietrze [K2]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 6-7, rys.
1783/76

PUSTELNIK PIOTR: Piknik pod wierzchołkiem [K2]. Echa z gór.„ Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 6
1784/76

PUSTELNIK PIOTR: Piknik pod wierzchołkiem[K2]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 2-4, fot. Ryszard Pawłowski
1785/76

PUSTELNIK PIOTR: Przeminęło z wiatrem [zdobycie Mt. Everestu]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 6-8, fot. R. Pawłowski, Piotr Pustelnik
1786/76

PUSTELNIK PIOTR: Rosjanie nadchodzą… i odchodzą. Wieści z gór wysokich. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 36
1787/76

PUSTELNIK PIOTR: W poszukiwaniu świętego Graala gór czyli o matematyce, etyce i rekordach. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 14-15. Na podstawie „Climbing Magazine”.
1788/76

PUSTELNIK PIOTR: Z biuletynu UIAA [Bhutan, Pakistan]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 34
1789/76

R.: Na igłach Chamonix: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 14, fot. Maciej Borowski, Paweł Kopta
1790/76

R.P.: W piątek 13-ego… [Ryszard Pawłowski na Mount Everest 13 maja 1994]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 41.
1791/76

RAJWA APOLONIUSZ: Kolekcjoner kolumbijskich pięciotysięczników [Krzysztof Szafrański]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 4
1792/76

RAJWA APOLONIUSZ: W alpejskim stylu na Cho Oyo i Shisha Pangmę. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 5-6, fot.
1793/76

(Rav): Czempionat dla Lynn Hill: Echa z gór.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 10
1794/76

(Rav): Mount Kenya w konwencji FUN. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 8
1795/76

(Rav): Na Trango Nameless Tower klasycznie. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 7, fot. Wolfgang Güllich, Kurt Albert
1796/76

(Rav): Szczyt na max – Cerro Torre’96. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 6
1797/76

(REDAKCJA): Feta z okazji zimowego wejścia na Mount Everest [15 rocznica]. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 5
1798/76

(R&I): Chwała na wysokościach [zdobycie Chongtar 7350 m. w Karakorum] Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 6
1799/76

RICHARDSON Simon: „Etyka szkockiej zimy” : osobisty pogląd Simona Richardsona, tł.: Piotr Sadowski, Jan Muskat z miesięcznika „HIGH”, styczeń 1996. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 34-35
1800/76

ROGULSKA MAGDA: Łódzka wyprawa w Pireneje. II, Kotlina Gavarnie czyli metafizyka, irysy i … „Pieśń o Rolandzie”. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 43-44 : il.
1801/76

RYSULA MACIEJ: My też wyszliśmy na wolność [Wąwóz Bourne w masywie Vercors]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 6-8, rys.
1802/76

SADOWY ANDRZEJ: Diabelska wieża [Devil’s Tower]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 13-14, fot.
1803/76

SAVENC FRANCI: Aconcagua 1994. Echa z gór.„Góry”. [R. 1995 nr 17 s. 10
1804/76

SAVENC FRANCI: Słoweńcy na Cho Oyu. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 8
1805/76

SAVENC FRANCI (Lublana): Weisshorn, 4505 m. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 30.
1806/76

SKA: Alpinizm i nauka. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 10
1807/76

SKA: Cerro Torre (prawie) na max. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 8
1808/76

SKA: Everest x10 [Ang Rity Sherpy]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 16
1809/76

SKA: Everest – banalna góra?: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 12
1810/76

SKA: Everest – zabójca.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 12
1811/76

SKA: Sprzyjająca fortuna [wspinaczki południową ścianą Marmolady].: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 13
1812/76

SKA: Grudniowe Alpy. Echa z gór.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8, fot. P. Konopka, A. Lejczak
1813/76

SKA: Himalajski Meksykanin [Carlos Carsolio].: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 13
1814/76

SKA: Proces taterników 1996. Echa z gór.: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8
1815/76

SKA: Wyzwanie wielkich ścian [John Middendorf].: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 12
1816/76

SKŁODOWSKI ANDRZEJ: Bieg po Koronę Himalajów. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 15
1817/76

SKŁODOWSKI ANDRZEJ: Starsi panowie w Alpach. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 41
1818/76

SKŁODOWSKI ANDRZEJ: Zimą w rejonie Grossglocknera. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 43
1819/76

SOKOŁOWSKI MACIEJ: Poznaniacy w Alpach. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 29
1820/76

SOKOŁOWSKI MACIEK, WOŹNIAK KRZYSZTOF: Z Grindenwaldu. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 39
1821/76

SONELSKI WACŁAW: Ratujmy skałę!!!. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 13-14, fot. A. Kłos
1822/76

SOROKA WALDEMAR: Annapurna ‘96. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278) s. 2-4, fot.
1823/76

SOROKA WALDEMAR, TARASIEWICZ KRZYSZTOF: Broad Peak. ʼ95. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 19
1824/76

STASZEL JAN: Z Wawą na jednej linie. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 307-310, fot. M. Ronikier.
1825/76

STYŚ JACEK: PICOS ’95. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 14-16, fot. Albert Idzik, rys.
1826/76

SWINARSKI TOMASZ: Kaukaska Babia Góra czyli przez Piwniczną na… Elbrus. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 71-73, fot. aut., Grzegorz Kluska
1827/76

SZURA CZESŁAW: Lodospady w Beskidach. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 17-19, fot. aut.
1828/76

SZURA CZESŁAW: Petite Suisse Luxembourgeoise : Skalne Raje.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 29-33, fot., rys.
1829/76

ŚLIWA JAKUB: Mały Kaukaz.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 63-65, fot. aut.
1830/76

ŚMIAŁY ANDRZEJ: Islandia – pierwsze polskie wejście na najwyższy szczyt Islandii. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 15, fot. rys.
1831/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Asekuruję! Możesz iść. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 20-22, fot. W. Święcicki
1832/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Komunikat Komisji Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8-9
1833/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Niedźwiedzia przysługa. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 1
1834/76

[ŚWIĘCICKI WOJCIECH] W.Ś.: Oddział specjalny na skałach. Co nowego w Tatrach. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 30
1835/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Różne sposoby założenia autoasekuracji z 2 punktów. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 23, fot. aut.
1836/76

TAKEDA PETER: Trudna skała. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 6-9, tł.[z „Climbing” nr 161, 1996 r.] Magda Nowakowska.
1837/76

TERTELIS MACIEJ: Asekuracja w warunkach zimowych. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1(274) s. 23-27, rys.
1838/76

TERTELIS MACIEJ: Co nowego w Tatrach [nowa droga „Pachniesz Brzoskwinią – 28. 08. 194 r – R. Stępisiewicz, M. Tertelis, W. Wenta - zachodni filar Kopy Spadowej]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 42, rys.
1839/76

TERTELIS MACIEJ: Nowe drogi [Mnich]. Co nowego w Tatrach. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 31, rys.
1840/76

TERTELIS MACIEJ: Sezon letni 96 w Tatarach. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 5-7, fot.
1841/76

TERTELIS MACIEJ: Świnica. Nowe drogi w Tatrach. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 62-63, rys.
1842/76

TRENING – błędy. Tł. i oprac. na podstawie materiałów z „On the Edhe”: Piotr Sadowski, konsultacja: Jan Muskat. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 30-31
1843/76

TRETER KRZYSZTOF: Nawigacja w warunkach złej widoczności. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 8-13, rys.
1844/76

[TRZEMŻALSKA BEATA] (b.t.): Ryżowa polisa „doktora” z Ice Fall [Gyaltsen Lama]. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 6
1845/76

[TRZEMŻALSKA BEATA] (b.t.): Udany sezon Carlosa Carsolio. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 5
1846/76

[TRZEMŻALSKA BEATA] (b.t.): Zadeptany Everest. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 5
1847/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 1. Wspinaczka sportowa. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 26, fot.
1848/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 2. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 46, fot.
1849/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 3. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 28, fot.
1850/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 5. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 24
1851/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 6 czyli 7. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 25
1852/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 8. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 40
1853/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Jak się zacząć wspinać. 10. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 33
1854/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Sokole Góry. Serwis skałkowy „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 26, fot.
1855/76

TRZEMŻALSKI JACEK: Przełom Białki; Dolina ku Dziurze. Serwis skałkowy „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 29, fot.
1856/76

TRZMIEL ZBIGNIEW: Tien Szan 1995. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 2-5, fot. J. Żurawski, Z Trzmiel, rys.
1857/76

TURNIA Zwornikowa Cubryny. Indeks dróg tatrzańskich: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 19-21, rys.
1858/76

VRANKA MMILAN: Od Gasherbruma po Everest : ... slovenski a česki horolezci na všetkých štrnástich hlavných osemtisícovkách sveta, 1969-1995. – [Bratislava] : Vranka aeSport, 1996. –148 s. : il., portr. ; 21 cm.
1859/76

(wj): Polskie samotne przejście El Capitan [Jacek Czyż]: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 19
1860/76

WACH ZBIGNIEW: List w związku z art. „Petit Dru” („Góry” nr 15 s. 16-22). „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 12
1861/76

WAJDA WOJCIECH T. „Dozent”: Droga Potoczka [Kościelec]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280) s. 27, rys.
1862/76

WAJDA WOJCIECH T. „Dozent”: Zimowe laboratorium. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 26-28, rys.
1863/76

WALA JERZY: 21 szczytów ośmiotysięcznych. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 3-7, fot. Krzysztof Wielicki, rys. J. Wala
1864/76

WALA JERZY: Na lodowcach. Cz. 1. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 58-62, fot. aut.
1865/76

WALA JERZY: Na lodowcach. Cz. 2. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 55-61, rys., fot. aut., Marian Bała, Wojciech Kapturkiewicz
1866/76

WALA JERZY: Na lodowcach. Cz. 3. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 70-74, rys., fot. Biedruń
1867/76

WALA JERZY: Na lodowcach. Cz. 4. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 57-61, rys., fot. Stanisław Michta
1868/76

WALA JERZY: Na szczytach Gór Pāmīr-i Wākhān. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 259-264, fot. A. Miklaszewski, rys.
1869/76

WALA JERZY: Polemika do art.: Macieja Tertelisa: „Asekuracja w warunkach zimowych” „Taternik” 1/1996 s. 23-27. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 38
1870/76

WALA JERZY: W Tatrach przez cały rok. Cz. 1. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 57-62, fot., rys.
1871/76

WALA JERZY: W Tatrach przez cały rok. Cz. 2. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 58- 62, fot., rys.
1872/76

WIELICKI KRZYSZTOF: Jedna z najkrótszych wypraw. O zeszłorocznej wyprawie na Gasherbrumy I i II opowiada Krzysztof Wielicki, opowieść notował R. Kardaś. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 5, fot.
1873/76

WIELICKI KRZYSZTOF: Samo życie… pod K2. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 6
1874/76

WIELICKI KRZYSZTOF: Wywiad na szczycie. Wywiad przeprowadzili Stanisław Kalita, Rafał Nowak, Jacek Trzemżalski. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 15-26, fot. aut.
1875/76

WIEŚCI z gór: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 40-48, fot. A. Gąsienica Józkowy, K. Łoziński.
1876/76

WIEŚCI z gór: Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 39-41
1877/76

WIEŚCI z gór: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 44-45
1878/76

WIEŚCI z gór.: Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 29
1879/76

WIEŚCI z gór.: Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 33
1880/76

WIEŚCI z gór.: Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 29-31
1881/76

WIEŚCI z gór / informacje zebrał Władysław Janowski (Filadelfia): „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 32
1882/76

WILK ALEKSANDER, POTOCZEK ADAM: „Lody z wody” – Stubai. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 17-19, fot.
1883/76

WILTOS WOJCIECH: Sierra El Brujo – Góry Czarnoksiężnika. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 9-11, fot.
1884/76

WIŚNIEWSKI WOJCIECH W[iesław]: O Małym Lodowym – raz jeszcze. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 30-31
1885/76

WIŚNIEWSKI WOJCIECH W[iesław].: Sprostowania i uzupełnienia [do monografii Małego Lodowego Szczytu autorstwa Josefa Gurnika]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 35
1886/76

WOWKONOWICZ TADEUSZ: Allô, ici Chamonix… : indiańskie lato. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 33
1887/76

WOWKONOWICZ TADEUSZ (Chamonix): Z Alp francuskich. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 41
1888/76

WROCZYŃSKI PIOTR: Dziesięć dni w Dolomitach. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 4-6, fot.
1889/76

WROCZYŃSKI PIOTR: KR8 zdobyty! Polska wyprawa w Himalaje Zachodnie. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 7-9, fot. Ryszard Wrona
1890/76

WROCZYŃSKI PIOTR, JACQUES KRZYSZTOF: Dziesięć dni w Dolomitach – propozycja druga. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 2-3, fot.
1891/76

WROCZYŃSKI PIOTR, ZBOIŃSKI ANDRZEJ: „Urusvati?” nowy polski sześciotysięcznik. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 1-2, fot.
1892/76

WYPRAWA KW Poznań, Tien-Szan 95 [sierpień 1995 r.]. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 8-9
1893/76

WYSZOGRODZKA MAŁGORZATA: Łódzka wyprawa w Pireneje. I, Canigou czyli jak trudne są powroty. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 39-42 : il.
1894/76

ZAWADA ANDRZEJ: Granicy ryzyka przekraczać nie wolno, wywiad z Andrzejem Zawadą rozmawiała Monika Rogozińska. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 28-30
1895/76

ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: No Pasaran : polska droga w Maroku.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (25) s. 20-21, fot.
1896/76Taternictwo i alpinizm podziemny


(ak): Staż instruktorski [w Pirenejach dla instruktorów taternictwa jaskiniowego]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 45
1897/76

BARTOSZEWSKI DARIUSZ: O nowych odkryciach w Jaskini Wielkiej Śnieżnej słów kilka. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 10-12, rys.
1898/76

BOLEK WIKTOR: Akcja nurkowania w Syfonie Drzemiącym. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 40, rys.
1899/76

BOLEK WIKTOR: Ciasne Kominy [Jaskinia Miętusia] po raz drugi. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 9-10, rys.
1900/76

BOLEK WIKTOR: Eksploracja za ósmym syfonem. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 11-12
1901/76

BOLEK WIKTOR: Kierunki rozwoju nurkowania jaskiniowego Cassis ʼ97. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 3-5, rys.
1902/76

BOLEK WIKTOR: Ostgoll ‘96. Nowe perspektywy w kotle Grutred. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 16-17
1903/76

BOLEK WIKTOR: Pokonywanie barier – Ciasne Kominy 97/98. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 12-15, rys.
1904/76

BOLEK WIKTOR: Rekordowe nurkowanie w Ciasnych Kominach [Jaskinia Miętusia]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 12-14, rys.
1905/76

CHRUŚCIEL ALEKSANDER, KARDAŚ RAFAŁ M.: Polska działalność jaskiniowa w latach 1993-1994. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 26-28, fot.
1906/76

CHRUŚCIEL ZOFIA: Polana Rogoźniczańska latem 1994 roku. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 42, fot.
1907/76

CISZEWSKI ANDRZEJ: Lampo – druga na świecie [dotarcie do jaskini Lamprechtsofen z jaskini Vogelschacht w Salzburskich Alpach Wapiennych]. Echa z gór. Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 9
1908/76

CISZEWSKI ANDRZEJ: Lamprechtsofen ’95. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 14-15, fot. Piotr Słupiński, rys.
1909/76

CISZEWSKI ANDRZEJ: Leoganger Steinberge ’94. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 25, rys.
1910/76

CISZEWSKI ANDRZEJ: Rekord świata w Lamprechtsofen, z Andrzejem Ciszewskim rozmawia Rafał Kardaś. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 1-3, rys.
1911/76

DRUGA Studnia świata w Velebicie: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 36-37, rys.
1912/76

DUDZIŃSKI KRZYSZTOF: Studnia w Kazalnicy Miętusiej. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 13-15, rys.
1913/76

[DULĘBA JACEK] J. D.: „Jaskinie”. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 11
1914/76

DULĘBA JACEK: Krótka historia KKTJ [Krakowskiego Kubu Turystyki Jaskiniowej]. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 12, fot.
1915/76

GAJEWSKA A.: Nowe punkty asekuracyjne w jaskiniach tatrzańskich. Sprawy różne. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 34
1916/76

GAJEWSKA AGNIESZKA: Spotkanie grotołazów [8.03.1997 r. w Łodzi]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 41
1917/76

GALA MARCIN: Odkrycia w Jaskini Śnieżnej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 41
1918/76

GALA MARCIN: Warszawskie odkrycia w Jaskini Śnieżnej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279) s. 34-35, fot, rys.
1919/76

Grotołazi z San Marino eksplorują: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 41
1920/76

GRZELA ZBIGNIEW: Picos ’96-903 m i… . „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 7-9, fot. aut., rys.
1921/76

HEROD S[ŁAWOMIR]: Jaskinia Wielka Śnieżna jeszcze głębsza. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 14
1922/76

HEROD S[ŁAWOMIR]: Jaskinie dla niewtajemniczonych, czyli co w skale piszczy. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 42-44, fot.
1923/76

HEROD SŁAWOMIR.: Pierwsze osiemset metrów w Polsce [Jaskinia Wielka Śnieżna]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 41-41, zdjęcia Maciej Tomaszek
1924/76

HOBLÉA FABIEN, HACHE PHILIPPE: Najgłębsza jaskinia południowej półkuli. Nurkowanie w Jaskini Muruk. Na podstawie „Speleo” 18/1995 oprac. Agnieszka Śmiałek. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 42-43, fot.
1925/76

JASKINIA za Bramką: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 33
1926/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 44-45
1927/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 40-43, rys.
1928/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 32-33, fot.
1929/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 36
1930/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 33-35
1931/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 38-39
1932/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 39-41
1933/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 34-35
1934/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 28-32, rys.
1935/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 33-35
1936/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 34-35, rys.
1937/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 36-37, fot., rys.
1938/76

JASKINIE i speleologia: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 36-37, rys.
1939/76

JOKIEL WITOLD: Mexico ‘96. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 19
1940/76

JOKIEL WITOLD: Połączenie Jaskini Wielkiej Litworowej i systemu Jaskini Wielkiej Śnieżnej. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 8-10, rys.
1941/76

KACZMARCZYK GRZEGORZ: Demianowska : Skalne Raje. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9(28) s. 28-30, fot.
1942/76

KARDAŚ RAFAŁ M., BOLEK WIKTOR: Syfon drzemiący..: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 54-55, rys.
1943/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Fetowanie rekordu [głębokościowy rekord świata w Lamprechtsofen]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 20-21, fot.
1944/76

[KARDAŚ RAFAŁ M.] (rk): Kurs instruktorów taternictwa jaskiniowego. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 38, fot. aut.
1945/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Lamprechtsofen ’94-pokonani przez wodę. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 56
1946/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Największy trawers jaskiniowy świata : „Lampo” w dół i w górę. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 52-53, rys., streszcz. niem.
1947/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Nowe parametry jaskiń tatrzańskich. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 41
1948/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Polski alpinizm jaskiniowy 1991-1992. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 49-52, rys.
1949/76

KARDAŚ RAFAŁ M.: Sensacje w Kasprowej Niżnej. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 24
1950/76

[KARDAŚ RAFAŁ M.] (rk): Sukces w Sistema del Jou de la Canal Parda. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 39
1951/76

[KARDAŚ RAFAŁ M.] (rk): Sukcesy w Tennengebirge. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 33
1952/76

[KARDAŚ RAFAŁ M.] (rk): System Śnieżnej – nowości w Partiach za Kolankiem. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 39
1953/76

KARDAŚ REGINA: Druga studnia świata w Velebicie [Patkov Gust]. Jaskinie i speleologia. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 36-37
1954/76

KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ: (Prawie) udane przejście deniwelacji systemu Nad Kotlinami – Śnieżka. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 33
1955/76

KONDRATOWICZ RAJMUND: 1000 metrów w jaskini w Tennengebirge. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 14-15, rys.
1956/76

KONDRATOWICZ RAJMUND: W Tennengebirge Ost: 10 metrów głębiej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 28-29, rys.
1957/76

KUĆMIERZ JAN: Tajemnice Koziego Grzbietu [od strony Dol. Litworowej – Jaskinia Kozia]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 51-54, fot.
1958/76

LERMER DARIUSZ: W Małej Łące. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 33-34
1959/76

MATEJA RAFAŁ: Gdzie jesteś Śnieżna Studnio? „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 16-20, fot. M. Wierzbowski, T. Sobański
1960/76

MATEJA RAFAŁ: Krótka historia eksploracji w Partiach za Kolankiem. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 15-17, rys.
1961/76

MATEJA RAFAŁ: Ost Göll ’97 – nie dokończona wyprawa. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 11-12, fot. Dariusz Bartoszewski
1962/76

MĄCZKA JANUSZ: Drogi z archiwum pamięci i „tajnej kancelarii”. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 21-25, rys.
1963/76

MIGAWKI z eksploracji: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 45
1964/76

NOWE drogi. Co nowego w Tatrach: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 36, rys.
1965/76

NURKOWANIA w Jaskini Miętusiej: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 43
1966/76

NYKA JÓZEF: Jaskinie Hiszpanii. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 34
1967/76

NYKA JÓZEF: Jaskinie w lodowcach. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 33
1968/76

NYKA JÓZEF: Jaskinie w Taurusie. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 34
1969/76

NYKA JÓZEF: Sensacja w Velebicie [Przedruk artykułu ze „Sportu” – Katowice, 26 stycznia 1994]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 55-56, rys.
1970/76

NYKA JÓZEF: Tysiącmetrówki we Włoszech. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 34
1971/76

NYKA JÓZEF: W lawach wulkanicznych. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 35
1972/76

NYKA JÓZEF: Woda idzie [jaskinie w Meksyku]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 34
1973/76

PIĄTEK DARIUSZ: Gouffre Soudet Pierre Saint-Martin. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 17, fot.
1974/76

PRYJMA TOMASZ K.: Meksykańskie realia. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 58-60
1975/76

PRYJMA TOMASZ K.: Total Caving –Meksyk ’94. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 56-58, rys.
1976/76

PUKOWSKI JERZY: Monti Musi ’95 (Alpy Julijskie). „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 32, rys.
1977/76

(r): Austria kolejne polskie 1010: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276) s. 34
1978/76

(r): Duża Jaskinia w Górach Świętokrzyskich: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 34
1979/76

(r): Jaskina Ciesenć: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 34
1980/76

(r): Migawki z eksploracji: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 39
1981/76

(r.): Najgłębsza studnia świata: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 40, rys.
1982/76

(r): Najgłębsze na świecie. Jaskinie i speleologia: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 35, rys.
1983/76

(r): Picos de Cornion – Vega Huerta [Eksploracja w Masywie Zachodnim Picos de Europa (Góry Kantabryjskie, Hiszpania)]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 43
1984/76

(r): W Gouffre Berger [lipiec i sierpień 1994 r]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 44
1985/76

(r): Zmiana światowej rekordzistki. Jaskinie i speleologia: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 35, rys.
1986/76

RACHLEWICZ GRZEGORZ: Dwa razy „Lodowa”. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 227-235, fot.aut., rys.
1987/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): Jaworzynka – największa jaskinia Tatr Słowackich. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 391988
1988/76

RAJWA APOLONIUSZ: Nowe odkrycia w Jaskini pod Upłazem. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 36
1989/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): Speleozawody w Dolinie Lejowej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 39, fot.
1990/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): 36 [Trzydziesty szósty] Tydzień Jaskiniowy. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 36
1991/76

(rk): Jubileusze [25-lecie Speleoklubu Dąbrowa Górnicza]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 45
1992/76

(rk): Migawki z eksploracji: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 36
1993/76

(rk): Nurkowanie w Wielkich Kominach [Jaskinia Miętusia]: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 37
1994/76

(rk): Syfon w Wielkich Kominach: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 42
1995/76

(rk): -1393 m. w Chorwacji [Masyw Hajducki Kukovi, Velebit]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 43
1996/76

(rk): Wodna pod Piasną bez suchych otworów: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 30
1997/76

RECIELSKI KRZYSZTOF: Jaskiniowy rok 1998. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 8-9, portr.
1998/76

RECIELSKI KRZYSZTOF: Polacy w jaskiniach Polski i świata w 1997 roku. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 4-6, fot. A. Gajewska, Joanna Rewkowska
1999/76

RECIELSKI KRZYSZTOF: Polska działalność jaskiniowa w latach 1995-1996. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 8-12, fot. Grzegorz Lipnicki. Bibliogr.
2000/76

RECIELSKI K[Krzysztof].: Speleokonfrontacje [17.X.Bydlin ‘98]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 37
2001/76

ROGALSKI JAROSŁAW: Do wnętrza Tennengebirge. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 9-11, fot. Andrzej Dajek, rys.
2002/76

ROGALSKI JAROSŁAW: Wyprawa Federacji Akademickich Klubów Speleologicznych w Tennengebirge. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 40
2003/76

RÖMER (KOSIOR) MAŁGORZATA: Droga przez rurę. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 16-19, fot. Jens Römer
2004/76

RYSIECKI Zbigniew: Göll – 95: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 33, fot.
2005/76

RYSIECKI ZBIGNIEW: Ćwierć wieku w jaskiniach Austrii. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 10-13, fot. M. Rysiecka
2006/76

SALAMON MARTA: Olé! – w hiszpańskich jaskiniach: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 51-53, fot.
2007/76

STARNAWSKI KRZYSZTOF: W syfonach końcowych Kasprowej Niżniej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 40-41
2008/76

STARNAWSKI KRZYSZTOF: Za syfonem w Wielkich Kominach J. Miętusiej. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 41
2009/76

STYŚ JACEK: Speleocorrida ’94: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 29-30, fot. M. Chlipała, A. Idzik, rys.
2010/76

WIEŚCI z jaskiń: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 65-68
2011/76

ZASADY wydawania zezwoleń na wejścia do jaskiń tatrzańskich: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 43
2012/76

ZWIJACZ KOZICA BARTOSZ: Nowa (nie całkiem) jaskinia w Tatrach. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 13-14, rys.
2013/76

ZYGMUNT JERZY: Lamprechtsofen. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 41-44, fot.
2014/76

ZYGMUNT JERZY: Good morning Vietnam : skośnookie jaskinie. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 53-57, fot.
2015/76Turystyka narciarska i narciarstwo sportowe


BIEDRZYCKI WOJCIECH: Dlaczego Świdowiec. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 89-93, fot. aut., J. Cytawa, P. Szucki
2016/76

[BIEDRZYCKI WOJCIECH] Bw: Na nartach z ośmiotysięczników.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 75
2017/76

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Narciarskie zjazdy z himalajskich olbrzymów.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 77-81, fot. Marco Čar, Artur Hajzer, Stane Klemenc
2018/76

BIEDRZYCKI WOJCIECH: W Dolinie Staroleśnej na nartach. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 66-69, fot. aut., rys.
2019/76

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Wielka Racza. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 63-65, fot. aut.
2020/76

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Z Annapurny na nartach [Davo i Drejc Karničarowie 1995]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 63-66, fot. aut., Viki Grošelj
2021/76

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Zjazd na nartach z Everestu. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 9-10.
2022/76

BIELECKI MARIAN TADEUSZ: O wypoczynku zimowym i „Białym szaleństwie” na trzeźwo. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 323-332, fot. M. Ronikier.
2023/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: Dookoła Wyrbickiego Jeziora czyli na nartach granią Doliny Demenowskiej przez najwyższe szczyty Niskich Tatr.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 85-87, fot. aut.
2024/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: VIII. Memoriał Jana Strzeleckiego. III. Mistrzostwa Polski w narciarstwie wysokogórskim. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 67, fot. aut.
2025/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: Smutna Przełęcz na wesoło czyli skibikerzy na trasę. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 70-71, fot. J. Bilski, D. Jankowska, B. Iwanowska
2026/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: 1350 m powietrza do lustra Wagu czyli na nartach granicą Krywańskiej Małej Fatry. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 75-77, fot. T. Wojciechowski
2027/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: Zawody narciarskie PZA. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 72, fot. aut.
2028/76

BILSKI JACEK RADOSŁAW: XII. Zawody w Narciarstwie Wysokogórskim Bieszczady 96. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 64, fot. Jacek Bilski, Adam Wyska
2029/76

CRAZY Jack: Kasprowy Wierch czyli kto da z siebie więcej. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 72, fot.
2030/76

DENALI –Ski au Pieds [zjazd na nartach Jean Nöel Urban i Nicolas Bonhomne]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 29
2031/76

DUSIŃSKI ZBIGNIEW: Pokochaj swój snowboard. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 70-71 fot.
2032/76

e.g.g.: Skiing on the wall. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8
2033/76

GŁOGOCZOWSKI MACIEJ: Fudżijama dla ubogich : Babia Góra. Narciarstwo. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 56-59, fot., mapa
2034/76

GŁOGOCZOWSKI MACIEJ: Telemark – czy wróci do nas? Narciarstwo. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 59-61, fot. G. Daidola
2035/76

GRUSZKOWSKI PIOTR: Na krawędzi. Snowboard wysokogórski i ekstremalny. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s.94-95
2036/76

[GRUSZKOWSKI PIOTR] P. G.: Śnieżny surfis. Puchar Polski ‘96 Bukowina Tatrzańska 17-18.02.96. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 72
2037/76

GRUSZKOWSKI PIOTR: Snow-Board. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 61-63, fot.
2038/76

[GRUSZKOWSKI PIOTR]: Snowboard czy narciarstwo wysokogórskie, czyli wyższość deski do prasowania nad boazerią. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 64-66, fot.
2039/76

HAWK: Jak to się cienko przędzie na ostrym zakręcie – czyli nauka jazdy na desce śnieżnej – część druga. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 69-71
2040/76

JAK przemknąć po stoku z honorem: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s.96-98, fot.
2041/76

JAKUBOWSKI KRZYSZTOF: Na północ od Chamonix. Po zboczach i zboczkach. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 73-74
2042/76

JAŹWIECKI MACIEJ: I. S. F. West Continental Open Series ‘96 Szczyrk 24-25 lutego 1996. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 72
2043/76

KALITA STANISŁAW: Hans Kammerlander – człowiek, który zjechał z Everestu. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s.76-81, fot.
2044/76

KOŁACZYK ADAM: Na biegówki do kraju Wikingów. Narciarstwo. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 54-55, fot. aut.
2045/76

KONOPKA PIOTR: Wiosenne zabawy na śniegu czyli nowe „nartostrady” w Tatrach. Narciarstwo. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 56-57, fot. aut.
2046/76

KONOPKA PIOTR: Wiosenne zabawy na śniegu czyli „Nowe nartostrady w Tatrach. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 15-16, fot. Piotr Konopka
2047/76

KOWALCZYK BOHDAN: Wiosna w Lavanoise. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 12, fot.
2048/76

LEJCZAK ANDRZEJ: Piotr Konopka w akcji [zjazd drogą Stanisławskiego z płn.-zach. Ściany Świnicy 3. 05. 1995 r.]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 53
2049/76

[NYKA JÓZEF] j. n.: Deska na wszystkich kontynentach. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 8
2050/76

PAWLIKOWSKI MACIEJ: Zawody w skialpiniźmie PZA. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 61-62, fot. P. Konopka
2051/76

(Rav): Wielka zabawa w Białce Tatrzańskiej [Otwarte Mistrzostwa Krakowa Amatorów w Slalomie Gigancie]. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 9
2052/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: 40. rocznica kursu narciarskiego księdza Karola Wojtyły. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 140-143
2053/76

STRÓŻECKI A: Na śladówki w Beskid Niski. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 86-88, fot. aut., M. Krzemień
2054/76

SZATKOWSKI WOJCIECH: Zawieszeni między niebem a Pyszną…„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 68-69, fot.
2055/76

SZUCKI PIOTR: Na nartach w Retezacie. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 63-66, fot.
2056/76

WALA JÓZEF: Big foot. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 66-67, fot. aut.
2057/76

WALA JÓZEF: VII Memoriał Jana Strzeleckiego – Dolina Chochołowska 25 lutego 1995 r. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 113
2058/76

WALA JÓZEF: II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ski-Alpinizmie – VII Memoriał Jana Strzeleckiego. .„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 12
2059/76

ZAWODY narciarskie PZA [13-14.04.1996]. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 8
2060/76

ZDANIEWSKI W. A.: Kasprowy, Mechy, Kuźnice. Z cyklu: Śladami Oppenheima. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 68-69, fot.
2061/76Przewodnictwo górskie


CZAS na GOT. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 41
2062/76

JUBILEUSZ przewodników alpejskich [175-lecia stowarzyszenia z Chamonix]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 56
2063/76

KONIECZNIAK JANUSZ: [Czterdzieści pięć] 45 lat Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie : zarys monograficzny. – Kraków : [Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej], 2000. – 129, [3] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. Indeks
2064/76

KONOPKA PIOTR: Polscy przewodnicy zdążają do… Unii Europejskiej.].„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 8
2065/76

KONOPKA PIOTR: Wyjątek z przepisów TANAP. Rozmowa z Piotrem Konopką – rozmawiał Dariusz Dyląg. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 65
2066/76

NA BABIEJ [Licencje dla przewodników beskidzkich – szkolenie w Zawoi 1995 r.]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 45
2067/76

NYCZANKA MONIKA: Niełatwa droga do UIAGM [=Unia Stowarzyszeń Przewodników Wysokogórskich]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 37-38
2068/76

NYCZANKA MONIKA: Przewodnicy na Słowacji. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 35
2069/76

POLSKIE Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 44
2072/76

RAJWA APOLONIUSZ: Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 19
2073/76

STECKA ZOFIA: Jak się przewodnicy dawniej nosili. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 209-216 : il.
2074/76

STUDENCKI spis. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”: T. 4: 1995 s. 235-236 : il.
2075/76Ratownictwo górskie, wypadki


AK: Tragedia Sokoła [11 sierpnia 1994]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 33, rys.
2076/76

b.: Zginął Vanja Furlan. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 7
2077/76

BANALNA przyczyna [wypadki w Tatrach]. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s.54
2078/76

BEIDLEMAN NEAL: Raport o tragedii / tł. i oprac. Stanisław Kalita: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 18-20
2079/76

CHRUŚCIEL ZOFIA, KARDAŚ RAFAŁ: Wypadek w Jaskini Wielka Śnieżna. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 32-33
2080/76

[DOMAŃSKI DARIUSZ] (dd): Bez „Sokoła”. Echa z gór.„Góry”. [R. 5]: 1995 nr 14 s. 5
2081/76

[DROBOT PIOTR] KITTEL HARALD: Nieubłagane nawisy [lawina w dolinie Gokyo]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 8
2082/76

[DROBOT PIOTR] KITTEL HARALD: Zginęli dwaj wspinacze [pod Galerią Gankową]. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 8
2083/76

[DROBOT PIOTR] KITTEL HARALD: Osiem ofiar Everestu. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 8
2084/76

e.g.g.: Z ostatniej chwili [Mont Everest 12. V 1996 śmierć 8 alpinistów]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 8
2085/76

[FLUDER JACEK] J. F.: Tragedia na K-2. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 17-18
2086/76

GALA MARCIN: Staż ratownictwa jaskiniowego. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 10-12, rys.
2087/76

J. O: Jak to jest?: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 22-23
2088/76

JAGIEŁŁO MICHAŁ: Wołanie w górach: wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach. – Wyd. 6 popr. i uzup. – Warszawa „Iskry”, cop. 2002. – 693, [5] s., [16] s. tabl. kolor. : il., err. ; 21 cm
2089/76

KIESELL ANNA: Wypadek na Antarktydzie. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 16
2090/76

KOSIOR MAŁGORZATA A.: Wypadek w Falkensteiner Höhle. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 41
2091/76

KRYWULT MACIEJ: Śmierć w szczelinie – sprostowanie. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 68
2092/76

LISIŃSKA-KOZIOŁ MAJKA: [Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe] TOPR: w akcji. „Przegląd” 2001, nr 38, s. 43-45
2093/76

MARASEK ADAM: Wypadki taternickie i jaskiniowe w Tatrach Polskich w sezonie zimowym 1993/4. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 61
2094/76

MARASEK ADAM: Wypadki taternickie i jaskiniowe w Tatrach Polskich w II połowie 1994 roku. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 37
2095/76

MARASEK ADAM: Wypadki taternickie w sezonie zimowym 1994/95. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 31
2096/76

MARASEK ADAM: Z kroniki TOPR – przed sezonem. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 85-86, fot.
2097/76

MARASEK ADAM: Z kroniki TOPR. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 84-85, fot. Janusz Witowicz, S. Kalita
2098/76

MARASEK ADAM: Z kroniki TOPR. Góry”. [R. 6]: 1996 nr 21 (31) s. 84, fot.
2099/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Tragiczny wypadek na Akademickiej Perci. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 195-196
2100/76

MIDOWICZ WŁADYSŁAW: Jak to było naprawdę [tragedia 14/15 lutego 1935 roku pod Babią Górą]. „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 147-150
2101/76

NA RYSACH. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s.53
2102/76

[NYKA JÓZEF] j. n.: Fritz Zintl nie żyje. Echa z gór. „Góry”.[R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 10
2103/76

[NYKA JÓZEF] j. n.: Śmierć na Broad Peaku. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 s. 6
2104/76

NYKA JÓZEF: Śmierć na szosie, śmierć w górach. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 5
2105/76

OFIARY Alaski: „Góry”.[R. 6]: 1996 nr 9(28) s. 12
2106/76

ORZECZENIE [w sprawie śmierci Krystyny Lis w czasie Rajdu Przewodników PTTK „Tatry ‘95”]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s.54
2107/76

PLEZIA MARIAN: Tragedia na Małym Jaworowym w dniach 5-6 VII 1910 w oczach historyka. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 59-71 : il.
2108/76

POKSZAN MAREK: Wypadki tatrzańskie ’96. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 11-13
2109/76

POTOCZEK ADAM: Jest ryzyko, jest ubezpieczenie wybór należy do Ciebie!. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 1
2110/76

PUSTELNIK PIOTR: Nepal [Mt. Pisang w rejonie Annapurny – lawina śnieżna]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 33
2111/76

RAJWA APOLONIUSZ: Statystyka wypadków górskich za 1996 rok. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 38
2112/76

RAJWA APOLONIUSZ: W lawinie pod K2. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 7, fot.
2113/76

RECIELSKI KRZYSZTOF: Manewry szkoleniowe [w ratownictwie jaskiniowym]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 44
2114/76

(R&I): Tragedia w Nepalu. Echa z gór: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 6
2115/76

SCHUBERT PIT: Sicherheit und Risiko in Fels und Eis. – Bergverlag Rother, 1995. – 272 s. REC.: Jerzy Wala. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 23
2116/76

SKOROWODKO Paweł: Manewry ratownicze. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 34
2117/76

STUMETROWY poślizg [w: „Tygodnik Podhalański” 18/94]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 43
2118/76

[SZEŚĆDZIESIĄT] 60 lat GOPR-u [w Beskidach, uroczystości 28. X 1995 r. w Zawoi]. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 73
2119/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Niedźwiedzia przysługa. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 1
2120/76

TRZMIEL ZBIGNIEW: „Zmowa milczenia?” „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 32-33
2121/76

W TATRACH szkielet turysty [wypadki]. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 55
2122/76

WALA JERZY: Orla Perć – iluzja bezpieczeństwa. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 s. 60-64, fot. aut.
2123/76

WALA JERZY: Statystyka i wnioski z wypadków górskich w Alpach austriackich. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 60-61, fot. J. Wala, E. Bodura
2124/76

WALA JERZY: Wydobywanie ze szczelin w lodowcu. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 27-29, rys.
2125/76

WALA JERZY: Wydobywanie ze szczelin w lodowcu : dokończenie z poprzedniego numeru. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 14-22, fot. A. Kłos, rys.
2126/76

WOWKONOWICZ TADEUSZ: Ratownicy podsumowują sezon. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 33
2127/76

WORWA STANISŁAW: Niebezpieczna grań. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 97-108 : il.
2128/76

WORWA STANISŁAW: Tragedia na Rumanowym. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 207-226, fot. A. Hrebenda, portr.
2129/76

ZARUSKI, MARIUSZ, OPPENHEIM JÓZEF: Księga wypraw ratunkowych 1909-1937 / oryginalne zapisy Mariusza Zaruskiego i Józefa Oppenheima ; Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. – Łodź : Wydawnictwo Abaton, 1994. – 187, [5] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ISBN 1-899397-00-0. – U góry okł.: Książka poświęcona Tym, którzy spiesząc na ratunek nie pytają „Komu bije dzwon”.
2130/76

ZAWODNE helikoptery: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 36-37
2131/76

ZAWODY ratowników: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 25
2132/76Zagospodarowania turystyczne


BARAN MAREK: Wieści kolejowo-linowe. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 9
2133/76

BARYLUK JAROSŁAW: Remont Babiej Góry trwa. Turystyka górska w Babiogórskim Parku Narodowym. „Góry”.[R. 5]: 1995 nr 17 s. 54-55, fot. aut.
2134/76

BIERNAT RENATA: Baza noclegowa powiatu żywieckiego jej zasoby, struktura i rozmieszczenie. „Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach”; z. 10 (2001) s. 31-57, streszcz. ang.
2135/76

CEBO PAWEŁ: Tatrzańskie wysypisko. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 24
2136/76

CIEŚLEWICZ ALICJA, CIEŚLEWICZ WINCENTY: Schronisko na Chochołowskiej. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 52-53, fot. aut.
2137/76

CZERWONE tyczki na Babiej Górze. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 73
2138/76

da: Czesko-polska umowa. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 9
2139/76

da: Nieudana deglomeracja Krygowskiego dzisiaj. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 9
2140/76

da: Spływ Dunajcem do Krościenka. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 9
2141/76

da:W Gorcach. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 8
2142/76

DIABELSKI mur – jesteśmy za [kamienny mur na szczycie Diablaka] . Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 51
2143/76

DUDA MAGDALENA: Zmiany w bazie noclegowej Sudetów w okresie powojennych a ich uwarunkowania historyczne. – „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska” 2000, z. 5, s. 93-111
2144/76

GAJCZAK JAN: Schronisko pod Leskowcem. „Wadoviana” Nr 6 (2001) s. 110-122
2145/76

GROŹNA Sucha Woda: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 35, fot. A. Kłos
2146/76

KARDAŚ Rafał: Nowe mostki w Dolinie Kościeliskiej. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 30, fot. aut.
2147/76

KOWALCZYK EMIL: Otwarcie przejścia Bobrów-Winiarczykówka. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 224-226, fot. Władysław Pilarczyk
2148/76

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Schronisko PTTK Trzy Korony w Sromowcach Niżnych. Między Szopką a Czerwonym Klasztorem. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 103-104.
2149/76

MICHLIK JÓZEF: Chyz u bacy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego po pięciu latach gazdowania. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”.T. 4: 1995 s. 223-230 : il.
2150/76

[NYKA JÓZEF] (jn): Niewesołe wieści z Niemiec. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 43
2151/76

ORLA Perć [zamknięcie odcinków szlaku od Krzyżnego po Skrajny Granat]. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 56
2152/76

OTWARTO drogę do Kuźnic. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 41
2153/76

PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA ANNA: Proekologiczne zagospodarowanie strefy brzegowej Jeziora Czorsztyńskiego dla celów turystyki i rekreacji [wykład]. – „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” T. 31 (1999), s. 27-36
2154/76

PIENINY darmo. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 41
2155/76

RUCKA BARBARA: Trasy turystyczno-spacerowe Ziemi Muszyńskiej. „Almanach Muszyny” 1997 s. 57-58.
2156/76

RUSNACKIE hale i lasy. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 51
2157/76

RUSZYŁA droga pienińska! Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 55
2158/76

RUTKOWSKI MARIUSZ: W Tre Cime na weekend?. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 40
2159/76

SCHRONISKA masywu Mont-Blanc [wykaz nadesłany przez Club Alpin Francais]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 47-48, fot. K. Łoziński
2160/76

SKA: Murowaniec po remoncie. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 8
2161/76

SKA: [Organizacja obozu treningowego przez UIAA w prowincji Syczuan niedaleko granicy Tybetu we wrześniu 1997 r.]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 17
2162/76

SKA: Ceny strachu: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 23-24
2163/76

SPÓR o przyszłość Tatr: polemiki / oprac. i red. Artur Paszczak; [aut.] Jerzy Brennejzen [et al.]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 31-32
2164/76

SZMIDT KRZYSZTOF J.: Krupówki pełniejsze Andów. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 340-344, rys.
2165/76

[ŚWIĘCICKI WOJCIECH] W. Ś.: Free country. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 44-45
2166/76

TATRY zadeptane. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 10
2167/76

UMOWA z Czechami już jest. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 53
2168/76

W [POLSKIM TOWARZYSTWIE TATRZAŃSKIM] PTT. Wyciągnięte z plecaka: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 44
2169/76

WALA JERZY: Na marginesie przepisów TANAP i TPN. „Góry”.[R. 6]: 1996 nr 12(31) s. 76, fot. aut.
2170/76

WARUNKI szczegółowe uprawiania taternictwa na obszarze TANAP-u: wydane na podstawie ustawy nr 11/1949 Zb. oraz Rozporządzenia Słowackiej Komisji Środowiska Naturalnego nr 166/1991 Zb. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 44
2171/76

WYSŁOUCH JULIUSZ: Na Babiej Górze – Perć Akademików po nowemu. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 24-25
2172/76

ZMARNOWALI pieniądze z opłat za wstęp do BgPN [Babiogórskiego Parku Narodowego]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 9 (28) s. 55
2173/76

ZMIANY w słowackich schroniskach: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 31
2174/76Sprzęt górski


CO WARTO wiedzieć o …− współczynniku odpadnięcia, − sile granicznej, − linach i taśmach: Dokument PETZL. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 32-33, rys.
2175/76

COUZY AGNÉS: Kurtki. Tł. z „Alpinisme & Randonée” No 195 Magdalena Kapełuś. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 32-34.
2176/76

„Czaka” bez atestu. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 7
2177/76

DZIEKAN: Strach przed lataniem. Wartości dodatkowe. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 28-29
2178/76

GÓRY test : Liny także mają duszę. Cz. 1 / (tł. Marcin Stryjecki): oprac. J. Piechocki & Co. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 34-39, fot.
2179/76

GÓRY test : Liny także mają duszę. Cz. 2 / (tł. Marcin Stryjecki): „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s. 30-33, fot
2180/76

HORECKI KRZYSZTOF: Tyrolia – firma znana od lat. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 86-87
2181/76

JEZIORCZAK IZABELA: Przegląd całorocznych butów górskich. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 36-37
2182/76

KARDAŚ RAFAŁ: Spacerkiem po sklepach. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 22-23
2183/76

KARRIMATA, karimata, mata mata, karri karri: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 68-69, fot.
2184/76

KLIŚ TOMEK: Nieznana cecha węzła taśmowego. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 28-29, rys.
2185/76

KORNACKI MACIEJ: Moje trzy grosze (spitowanie). „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 33
2186/76

KOSEK PRZEMYSŁAW: Czaka story czyli historia pewnej afery. „Taternik”, 71: 1997 nr 2 (279), s. 30-31
2187/76

LERMER DAREK: Kewlar pęka. Listy. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 35
2188/76

LWOW ALEKSANDER: „Czaka” się czka. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 27
2189/76

ŁAZIK: Góry test. Kije teleskopowe czyli o pożytkach podpierania się.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 23-25
2190/76

ŁOZIŃSKI KRZYSZTOF: Ciekawostki ze wschodu. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 33, fot., rys.
2191/76

NOWAK RAFAŁ: Ring’em all – czyli jak ubezpieczać drogi. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s. 34-35
2192/76

NYKA JÓZEF: Liny i chemikalia. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 13-14
2193/76

[NYKA JÓZEF] (jn): Sprzęt. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 63
2194/76

OSUCHOWSKI TOMASZ: Góry test. Narty ski alpinistyczne. Turystyka narciarska – ski alpinizm. Cz.1. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 80-83, fot.
2195/76

OSUCHOWSKI TOMASZ: Góry test. Wiązania ski alpinistyczne. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 75-77, fot.
2196/76

OSUCHOWSKI TOMASZ, WILCZYŃSKI DAMIAN: Alpinus przedstawicielem „Dynamic’a” w Polsce. .„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 74-76, fot.
2197/76

PENNEQUIN STÉPHANE: Historia kości. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 25-29, tł. z „Alpinisme & Randonnée” nr 200/1997 Magdalena Kapełuś, fot.
2198/76

POKSZAN MAREK: Kotwice skalne. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 21-24, portr., rys.
2199/76

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji ds. zbadania uprzęży „Czaka”: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 22-23, fot.
2200/76

SŁAMA BEATA: To se ne vrati: ubiór wspinaczkowy w Peerelu czyli o paru rzeczach kultowych. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 15-23, fot.
2201/76

SONELSKI WACŁAW: Spitować czyli być. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 1
2202/76

SONELSKI WACŁAW: Sztuka wiązania węzłów. – Katowice : Stapis, 1995. REC.: Andrzej Mirek. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 23
2203/76

SONELSKI WACŁAW, KOPERKIEWICZ SYLWIUSZ: Sztuka wiązania węzłów. Katowice : Wydawnictwo STAPIS, 1995. – 236, [4] s. : il. ; 22 cm. – Bibliogr. s. [240]. Indeks
2204/76

SPIEKERMEIER FRANÇOISE: Raki. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 23-25, tł. Magdalena Kapełuś.
2205/76

SPIEKERMEIER FRANҪOISE: Ruszamy!. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 16-19, tł. Magdalena Kapełuś „Alpinisme & Randonnée” nr 203/1997
2206/76

STANISŁAWSKI ZBIGNIEW: Wiązania zjazdowe. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 11 (30) s. 88-90, fot.
2207/76

STANISŁAWSKI ZBIGNIEW: Co przygotowała Nordica na sezon 96/97? „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 90-91, fot.
2208/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Poradnik wędkarski. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 1
2209/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Stanowisko w sprawie stanowiska. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 18-22, fot. J. Gótnicka-Mościcka, rys.
2210/76

TERTELIS MACIEJ: Haki. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 32-37, rys.
2211/76

TERTELIS MACIEJ: Haki: dokończenie z poprzedniego numeru. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 15-19, fot. Wojciech Wenta, rys.
2212/76

TERTELIS MACIEJ: Spitowanie. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 31-32
2213/76

UVEX – znacie to? [rękawiczki, okulary, kaski]: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 78-79
2214/76

VAN DER PLAS ROBERT: Rower górski. Know how. REC.: [Jacek Trzemżalski] J. T.: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 23
2215/76

VOADOR CARALHO: Balonem przez lawinę. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 2 (21) s.
2216/76

WAJDA W[OJCIECH] T. „DOZENT”: Buty na zimę. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 31
2217/76

WAJDA WOJCIECH T.: Protezy. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279), s. 23-24, rys.
2218/76

WALA JERZY: O każdej porze roku w Tatrach. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 77
2219/76

WALA JERZY: Tam, gdzie linę zastępuje lina stalowa. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 24-31, fot., rys.
2220/76

WALA JERZY: W Tatrach przez cały rok. Cz. 1. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 57-62, fot. aut.
2221/76Sprawozdanie organizacji turystycznych i alpinistycznych


AKTUALNA lista instruktorów PZA: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 45-47
2222/76

[DZIEWIĄTY] IX WALNY Zjazd Delegatów PZA [Poskiego Związku Alpinistycznego]: Kształt zarządu. Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 38-39, fot. A. Kłos
2223/76

(e.g.g.): Polski Związek Alpinizmu po zjeździe. Echa z gór: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 1 (20) s. 6
2224/76

FLUDER JACEK: Sprawozdanie z centralnego wyjazdu zimowego PZA [15. 02 - 16. 03. 1994, góry Norwegii]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 5
2225/76

JdeF: Co słychać w KW Kraków: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 43-44
2226/76

(J. T.): PTT Poznań 1937: „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 311-314, rys.
2227/76

KARDAŚ RAFAŁ: Portret śpiącej Damy Nanga Parbat – dla PZA. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 37, fot.
2228/76

KŁOS ANDRZEJ: Sejmik prezesów. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 37
2229/76

KŁOS ANDRZEJ: Zjazd Nadzwyczajny [PZA w Łodzi 8 marca 1997 r.; rozliczenie Ośrodka Tatrzańskiego PZA na dzień 31. 12. 96 r. / oprac. Bogna Skoczylas. ; Nagrody Prezesa, nagrody Urz ędu Kultury Fizycznej i Turystyki / oprac. Andrzej Sobolewski]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 42
2230/76

KMIN JACEK: Spotkanie w Plas y Brenin. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 9
2231/76

KOMUNIKAT Komisji Wspinaczki Sportowej PZA 2/1995: „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 8
2232/76

[MORAWSKA-NOWAK Barbara] B. M. N.: Działalność Zarządu Głównego PTT. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 231-233.
2233/76

[MORAWSKA-NOWAK Barbara] B. M. N.: III Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 237-252 : il.
2234/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Działalność Zarządu Głównego PTT w roku 1996. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 347-358, fot. Z. Jaskiernia, F. Chyżewski, portr.
2235/76

NASZE: Nasze Oddziały. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”: T. 5: 1996 s. 359-402, rys.
2236/76

[NYKA JÓZEF] j. n.: Nowe władze TOPR. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 9
2237/76

PROTOKÓŁ VIII Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 40-41, fot. A. Kłos
2238/76

PRZEDSTAWIAMY nowego Prezesa [Krzysztof Kabat]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”: T. 4: 1995 s. 252 : portr.
2239/76

PUSTELNIK PIOTR: Feta w Nowym Jorku [podsumowanie American Alpine Club działalności w 1996 r.]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 18-19
2240/76

RADECKI WOJCIECH: Weryfikacja instruktorów jaskiniowych [Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA]. Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 46-47, fot. W. Święcicki
2241/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[arian].: Po 104 latach! „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 98-99, fot. Henryka Zachwieja.
2242/76

SPRAWOZDANIA Komisji na Walny Zjazd Delegatów PZA (skróty): Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 36-38
2243/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Kongres UIAA w Stambule [5-8 października 1994] . „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 34-35
2244/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Przedzjazdowe spotkanie instruktorów [Góry Sokole 10-12 listopada 1995 r.]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 39, fot. W. Święcicki
2245/76

ŚWIĘCICKI WOJCIECH: Spotkanie instruktorów ’96 [PZA]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 18-19, fot.
2246/76

TRZMIEL ZBIGNIEW: Z wizytą w Glenmore Lodge. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 4 (277), s. 10-11, fot. [Zbigniew Trzmiel] Z. T.
2247/76

WALNY Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA: Wieści organizacyjne. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 38
2248/76

WIEŚCI organizacyjne: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 39-43
2249/76

WIEŚCI organizacyjne. Spotkanie w Zakopanem PZA „U Borsuka”: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 43, fot.
2250/76

WNIOSKI i zalecenia do Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu: „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 42-43
2251/76Inne


KAŻDEMU jego Everest [góry dla niepełnosprawnych]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 29
2253/76

PRZYJACIELE Nepalu [„Freunde Nepals”]: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 29
2254/76Personalia


Alpirando: Lynn Hill: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 46
2255/76

BIELECKI MARIAN TADEUSZ: Erich Friedli-Baum (1910-1995). „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, T. 4: 1995 s. 217-220 : il.
2256/76

BIELECKI MARIAN TADEUSZ: Erich Friedli-Baum (1910-1995) – nie żyje. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 2 (279) s. 32-33
2257/76

BURGHARDT ANDRZEJ: Bieszczadnicy. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 123-136 : il.
2258/76

DZIEKAN: Koniec znajomości [O Andrzeju Marciszu]. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 39
2259/76

[FLUDER JACEK] J. F.: Xaver Bongard. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 39
2260/76

[GAŁĄZKA GRZEGORZ] (gg): Alpinista – samodzielny pracownik naukowy (alpinizmolog może raczej alpinizmoznawca) [Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Matuszczyka „Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni na przykładzie alpinizmu”]. Różne sprawy. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 42
2261/76

GIERTYCH ANDRZEJ: Z wykazu przejść Sławka Andrzejewskiego. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 24-25
2262/76

GŁAZEK GRZEGORZ: Messner w Polsce. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 4-7, fot. G. Głazek
2263/76

GRODZICKI JERZY: Edward Winiarski (1905-1996). „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 27-28.
2264/76

GUMIŃSKA MARIA: Stanisław Zdyb (1884-1954) : Wspomnienie o nielegendarnej postaci Zakopanego. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 161-176 : il.
2265/76

JUBILEUSZ Janusza Trzebiatowskiego: Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (31) s. 58
2266/76

JURKOWSKI JACEK: Jacek Jurkowski [wywiad przeprowadzili Jacek Trzemżalski i Beata Trzemżalska]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 39-41, fot. autora
2267/76

KALITA STANISŁAW: Paul Reiss – w imię czystości i stylu. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 17-19, fot.
2268/76

KAPTURKIEWICZ WOJCIECH: O Zbyszku Rubinowskim – autorytecie, starszym koledze i przyjacielu. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 32-33., fot. Jerzy Wala
2269/76

KARDAŚ RAFAŁ: Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe [Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w 1998 r.]. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 43, fot.
2270/76

KĘDZIORA ZENON: Mieczysław Holz (1916-1999). „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 208-209, portr.
2271/76

KOBIELA STANISŁAW: Narodziny Orlej Perci [ks. Walenty Gadowski]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, T. 4: 1995 s. 193-202 : il.
2272/76

KONOPKA PIOTR: Piotr Konopka – nowoczesny przewodnik górski. Rozmawiał Dariusz Dyląg. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 52-53, fot. aut.
2273/76

KSIĘDZU Gadowskiemu [w 40. rocznicę śmierci]: Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 12 (30) s. 58
2274/76

LITYŃSKI PIOTR: Reinhard Patscheider – mistrz szybkości. Echa z gór.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 5 (24) s. 10-11, fot.
2275/76

LUTY IZABELLA: Bernard Uchmański (1936-1995). „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275), s. 40
2276/76

Lynn Hill [przedruk z „Alpirando”]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 46
2277/76

MALINOWSKI PIOTR (1944-1995): nie żyje! – Ratownicy Tatrzańscy. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 17 s. 7
2278/76

MARCISZEWSKI MAREK: Janusz Śmiałek. Pożegnania. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 28-30, portr.
2279/76

MARIUSZ ZARUSKI taternik i marynista: materiały z sympozjum. „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie” 2002, nr 1, s. 5-121
2280/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Maciej Mischke : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 255-257 : portr.
2281/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Rubinek – Zbigniew Rubinowski. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 30-31, fot. Jerzy Wala
2282/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Zdzisław Dziędzielewicz – Kirkin : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 253-254 : portr.
2283/76

MORAWSKA-NOWAK BARBARA: Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 257-259 : portr.
2284/76

MOSKAŁA EDWARD (1926-1995): „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 57
2285/76

NACZELNIK wraca pod Tatry [Mariusz Zaruski]: „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281) s. 37
2286/76

Nagroda Prezesa UKFiT [Wojciech Święcicki]: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 45
2287/76

NOWIŃSKI LESZEK: Sławek Andrzejewski-Demezon 7. IV 1948 – 17. VI 1994. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 24
2288/76

[NYKA JÓZEF] j. n.: Slavko Svetičič. Echa z gór. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 18 s. 7
2289/76

NYKA JÓZEF: Wysokie wyróżnienia dla Andrzeja Zawady. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 34-35, fot. G. Głazek
2290/76

PACZKOWSKI ANDRZEJ: Z perspektywy XX lat / rozmawiał Andrzej Kłos. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 1-4, portr.
2291/76

POŻEGNANIA [Fritz Morawec, Bepe de Francesch, Peter Kowalzik, Luka Karnicar, Chantal Maudit]: „Taternik”. R. 72: 1998 nr 2 (283), s. 38
2292/76

PUSTELNIK PIOTR: Alison Hargreaves : przegrana trylogia. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 35, portr.
2293/76

PUSTELNIK PIOTR: Brian Blessed – twardy facet. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 33
2294/76

PUSTELNIK PIOTR: Wartości dodatkowe: Poważne zarzuty wobec Tomo Česena. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 38-39, rys.
2295/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): Niezwykłe rekordy Laco Kulanga [!]. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 38
2296/76

RAJWA APOLONIUSZ: Pietro Segantini. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 34
2297/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): Z wizytą u Paryskich. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 1 (278), s. 36
2298/76

RATOWNICY TATRZAŃSCY: Piotr Malinowski nie żyje: „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 31
2299/76

REMISZEWSKI RYSZARD M[arian].: Z Jaśkiem – rozmowa ostatnia [Jan Zawitkowski]. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 132-134, fot. Antoni Krzewniak
2300/76

ROGOZIŃSKA MONIKA: Król gór [Reinhold Messner]. „Rzeczpospolita” 2001, nr 262, dod. s. 4-7
2301/76

RYDEL LEON: Człowiek, który ćwierć wieku mieszkał pod Diablakiem [opowieść Stanisława Kowalika]. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 126-146, fot.
2302/76

SCHRAMM RYSZARD W[iktor].: Jan Staszel : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 262 : portr.
2303/76

SCHRAMM RYSZARD W[iktor].: Stanisław Siedlecki : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 260-261 : portr.
2304/76

SCHRAMM RYSZARD W[iktor].: Władysław Krygowski : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 254-255 : portr.
2305/76

SCHRAMM RYSZARD W[iktor].: Życiorys tatrzański. – Poronin : Wydawnictwo Górskie, 1995. 246, [2] s. : il. ; 21 cm. – („Seria z Kosodrzewiną”; 2)
2306/76

SEBESTA ANTONINA: „Pon Majór” [Hugo Zapałowicz]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 293-296, fot. Jerzy Schmied , Z. Tumiłowicz.
2307/76

SENIORZY: Seniorzy PTT. [Wykaz osób należących do PTT przed rokiem 1950]: „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 233.
2308/76

SKA: Pamięci Juraja Weinczillera: Echa z gór.„Góry”. [R. 6]: 1996 nr 3 (22) s. 8
2309/76

SKA: Wielicki w Internecie: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 17
2310/76

SPELEO KLUB: Dorota Bocheńska. Pożegnania. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 35
2311/76

STANISZEWSKI MICHAŁ: Startujemy zawsze na pełnym topie : rozmowa Ryszarda Remiszewskiego z Michałem Staniszewskim – kajakowym mistrzem świata w C2. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 87-92, fot. Ryszard M. Remiszewski, Jacek P. Zachwieja.
2312/76

STEFAŃSKI MAREK: Droga wyklętych. [Wspomnienie o Janie Długoszu] „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 72-86 : portr.
2313/76

SZCZEPAŃSKI JAN JÓZEF: Jan Józef Szczepański – z pisarzem, publicystą, tłumaczem, taternikiem rozmawia Dariusz Domański. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 16 s. 12-14, fot. Stanisław Siedlecki, J. Stryczyński
2314/76

ŚLUSARCZYK JANUSZ: Seweryny z Żochowskich Pruszakowej wyprawa w Pieniny [Tekst został wygłoszony na sympozjum pienińskim zorganizowanym przez KTG ZG PTTK i COTG w Krakowie 5 grudnia 1992 roku]. . „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 41-46, fot. Jacek P. Zachwieja
2315/76

TOMASZEWSKI JERZY: Leszek Michalski [1920-1995]. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 1 (272) s. 38, fot.
2316/76

TOMASZEWSKI JERZY: Organizował turystykę górską w Toruniu [Leszek Michalski]. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 203-204 : portr.
2317/76

WASILEWSKI STANISŁAW: Niestrudzony sekretarz Leopold Świerz (1835-1911). „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 177-180 : il.
2318/76

WĄSOWICZ URSZULA: Feliks Rapf (1891-1972). „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 285-292, fot.
2319/76

WEBER TOMASZ: Jan Sawicki : nowi członkowie honorowi. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 4: 1995 s. 259-260 : portr.
2320/76

WIKTOROWSKA HANNA: „Nigdy nie związałam się liną” : wywiad z H...W… rozmawiał W. Ś. [Wojciech Święcicki] „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 1
2321/76

WIŚNIEWSKI WOJCIECH W[iesław].: Alpinista i dziennikarz Juliusz Slaski. Pożegnania. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 30-31
2322/76

WORYTKIEWICZ PIOTR: Odszedł przyjaciel…[Marian Maurizio] „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. T. 5: 1996 s. 267-273, portr.
2323/76

WÓJCIK WIESŁAW ALEKSANDER: Kiedy urodził się Szymon Tatar. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 52-53, fot.
2324/76

WRZAK JANINA, ŚMIAŁEK KRYSTYNA, BOROWIC WŁADYSŁAW: Pierwszy na linie… wspomnienia o Januszu Śmiałku. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 3 (284) s. 24-29, fot. B. Koisar
2325/76

ZAWADA ANDRZEJ: Pięć lat temu zaginęła Wanda Rutkiewicz. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 22-23, fot.
2326/76

ZDEBSKA HALINA: Bohater sportowy: studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944) / przedm. opatrzył Józef Lipiec. – Wyd. 2. – Kraków : „Fall Studio”, cop. 1997. – 159, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – U dołu okł.: 75 lat Polskiego Związku Narciarskiego. .– Bibliogr. Indeks
2327/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót