Wierchy numer 76

DŁUSKI STANISŁAW: Podkarpacie literackie. „Pracownia” 2001, nr 2, s. 105-108
2358/76

DUĆ-FAJFER HELENA: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. – Kraków: PAU, 2001. – 414, [1] s., [32] s. tabl.: il., mapa; 24 cm. – („Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności”; t. 7). – Bibliogr. Indeks
2359/76

DUĆ-FAJFER HELENA: Łemkowska przestrzeń literacka – rys historyczny. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 64-75
2360/76

FARON BOLESŁAW: Korzenie. – Bochnia ; Kraków : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 1997. REC.: Bogusław Kołcz. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 227-229
2361/76

GASS IZABELA: W sprawie działalności publicystycznej Stanisława Wasylewskiego w okresie okupacji niemieckiej. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 166-168
2362/76

GORCZYŃSKA JOANNA: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Słowiańskiej, 2001. – 302 s.: il., err.; 21 cm. Bibliogr. Indeks
2363/76

KOLBUSZEWSKI JACEK: Tatry : literacka tradycja motywu gór. – Kraków : Oficyna Podhalańska, 1995. - 193, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. Indeks.
2364/76

KOS JERZY BOGDAN: U podnóża Karkonoszy : z dziejów dolnośląskiego środowiska literackiego. „Dolny Śląsk” Nr 9 (2001), s. 171-203
2365/76

KOWALCZYK EMIL: XVII Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowskiego. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 115-118
2366/76

KOWALCZYK EMIL: Orawskie posiady literackie. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 119-120
2367/76

KSENICZ ANDRZEJ: Beskidzkie konteksty – czyli rzecz o zapomnianej literaturze. – Streszcz. w jęz. ros. „Slavia Orientalis” 2001, nr 2, s. 235-248 [Literatura Łemków]
2368/76

LUBINA-CIPIŃSKA DANUTA: Prospekt do kraju pysznego : [Karkonosze i Beskidy inspiracją dla twórców literatury]. – (Podróże z „Plusem Minusem”). „Rzeczpospolita” 2001, nr 169, s. D2.
2369/76

MICHNIK BOGUSŁAW: Poeci uratowali Kłodzko : Kłodzkie Wiosny Poetyckie / rozm. przeprowadził Karol Maliszewski. – „Pomosty” [T.] 4/5 (1999/2000), s. 106-112
2370/76

OLSZOWSKA MARIA: Babia Góra w literaturze polskiej. Gabriel Rzączyński (1664-1737). „Orawa” R. 10: 1998 nr 36 s. 127-131
2371/76

PIASECKI ZDZISŁAW: Zbójnictwo karpackie w literaturze polskiej ; próba syntetycznego oglądu. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 91-111, rys., streszcz. ang.
2372/76

PISARZE regionu świętokrzyskiego: Seria 1, t. 9 / red. Jan Pacławski ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska w Kielcach. – Kielce: [KTN], 2000. – 191, [1] s.: il.; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. Indeks
2373/76

PROTOKÓŁ z posiedzeń Jury XVIII Orawskiego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego: odbytych w dniach od 4.11.97 do 7.11. 97 w Jabłonce. „Orawa” R. 10: 1998 nr 36 s. 197-199
2374/76

STYK BARBARA: Postać Świętej Kingi w Szopce Teofila Lenartowicza. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 35-38.
2375/76

ZAWADA ANDRZEJ: Treści regionalne w literaturze dolnośląskiej. – Streszcz. w jęz. niem. „Pro Libris” 2002, nr 1, s. 28-33
2376/76

ZIEMIANIN ADAM: Region muszyński w literaturze i poezji. „Almanach Muszyny” 1996 s. 5-11, bibliogr.
2377/76

ŻELAZNY JAN: Na Harendzie i w Lipcach: motywy biblijne w twórczości Jana Kasprowicza i Władysław S. Reymonta. – Łomża : „Źródło”, 2000. – 46 s. : il.; 21 cm. – Bibliogr.
2378/76Personalia


DOKUMENTY z otwarcia wystawy z okazji 90. rocznicy urodzin wybitnego poety ukraińskiego rodem z Łemkowszczyzny Bogdana Ihora Antonycza: w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach 9 października 1999 r. oraz w Galerii Sztuki Ukraińskiej Fundacji św. Włodzimierza 9 grudnia 1999 r. „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” T. 9/10 (2000), s. 193-212
2379/76

DUĆ-FAJFER HELENA: Petro Murianka. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 206-207
2380/76

LIGĘZA WOJCIECH: Jerzy Niemojowski (1918-1989) : biografia i poezja. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 42-49, portr.
2381/76

NA HARENDZIE. [Uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci Jana Kasprowicza]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 56
2382/76

PIASECKI ZDZISŁAW: Stanisław Witkiewicz i Włodzimierz Tetmajer we wzajemnych o sobie opiniach. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 113-139, portr., rys., streszcz. ang.
2383/76

ZAJĄCZKOWSKA-WĄSIK URSZULA: Stanisław Wyspiański a Kalwaria Zebrzydowska. – Wadowice : „Grafikon”, [2002]. – 28 s., [8] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 21 cm. Bibliogr.
2384/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót