Wierchy numer 76

FENCZAK AUGUST S.: Sztuka i kultura Przemyśla i okolicy : materiały do bibliografii / oprac. August S. Fenczak. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2002. – 129, [1] s.; 21 cm. – Indeks
2447/76Zagadnienia ogólne - Historia sztuki - Konserwacja zabytków


BALDY KRZYSZTOF, KLEDZIK MAREK: Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych. – Streszcz. w jęz. ang. „Szczeliniec” Nr 5 (2001), s. 169-185
2448/76

BORUCKI SŁAWOMIR: Fresk F. A. Schefflera na płafonie refektarza klasztoru Franciszkanów w Kłodzku : opis i analiza stylistyczna. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”. Z. 7 (2001) s. 39-62
2449/76

DAROWSKI MICHAŁ: Zmartwychwstała światynia : dzieje odbudowy poewangelickiego kościoła w Podgórzynie (1979-1982). „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 199-206, streszcz. niem., czes.
2450/76

DRWAL-DZIURAWIEC AGNIESZKA, DZIURAWIEC PAWEŁ: Budowa technologiczna ołtarza św. Leonarda z Brzostku oraz sprawozdanie z konserwacji przeprowadzonej w latach 1997-1999. „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 9-19
2451/76

DZIEDZIC MARCIN, ORGANIŚCIAK JERZY: Ząbkowickie opowieści. Cz. 2, Zabytki Ząbkowic Śląskich. – Ząbkowice Śląskie : Agencja Reklamowo-Handlowa, „Wist”, 2000. – 523, [1] s., [2] s. tabl. złoż.: il., mapy; 21 cm. Bibliogr. Indeks
2452/76

GĘBCZAK JÓZEF: Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2000. – 58, [2] s., [1] k. mapa złoż.; 21 cm
2453/76

GOSZTYŁA MAREK: Materialne ślady przeszłości w województwie podkarpackim. „Małopolska” T. 2 (2000), s. 115-127. Zabytki architektury
2454/76

GOSZTYŁA MAREK: Zabytki dziedzictwa kulturowego na terenie byłego województwa przemyskiego. „Rocznik Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia” T. 13 (1994/1999), s. 37-49
2455/76

GOSZTYŁA MAREK, PROKSA MICHAŁ: Kirkuty Podkarpacia / Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyślu. – Przemyśl : AP: PTA, 2001. – 91 s.: il., mapy; 24 cm. Bibliogr.
2456/76

HARASIMCZYK JERZY HENRYK: Kapliczki i figury przydrożne Suchej Beskidzkiej. – Krosno : „Apla”, 2002. – 83, [1] s.: il. kolor.; 22 cm
2457/76

HEŚ ROBERT: Uzbrojenie z nagrobków książąt świdnicko-jaworskich w Krzeszowie w świetle źródeł pisanych. – „Rocznik Świdnicki” T. 28 (2000), s. 37-43
2458/76

KOMOROWSKI JAROSŁAW: Jednorożce z Dolnego Śląska. „Spotkania z Zabytkami” 2001, nr 5, s. 7-9
2459/76

KUNYSZ INGA: Kamienne kapliczki Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000), s. 173-206
2460/76

KWAŚNY IRENA: Cieszyńska Madonna. – (Z warsztatu konserwatora). – „Spotkania z Zabytkami” 2002, nr 4, s. 34-36
2461/76

LESZCZYŃSKI JAROSŁAW TADEUSZ: Obiekty małej architektury sakralnej w Parku Etnograficznym w Tokarni. [Kapliczki i krzyże przydrożne] – Streszcz. w jęz. niem. „Kielecka Teka Skansenowa” T. 1 (2000), s. 215-220
2462/76

LESZCZYŃSKI STANISŁAW: Dawna Leśna : widoki, zabytki, sztuka użytkowa / Krzysztof Bosiak. – Lubań : „Poligrafia”, cop 2001. – 108 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm. - Bibliogr.
2463/76

MASZCZAK MARIA TERESA: Dom Gotycki w Nowym Sączu: przewodnik – Gothic House in Nowy Sącz: visitor’s guide. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2000. – 53, [2] s.: il. kolor.; 24 cm. Tekst równol. pol., ang. Bibliogr.
2464/76

MATERNIAK BEATA: Zespół portretów oraz obraz ołtarzowy „Wskrzeszenie Piotrowinna” z kaplicy Oświęcimów przy kościele OO Franciszkanów w Krośnie. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Humanistyczne” 1999, z. 4, s. 103-139
2465/76

MICHALCZYK ZBIGNIEW: Krzeszów (woj. dolnośląskie) - sztuka kontrreformacji. [Wystrój malarsko-rzeźbiarski Kościoła św. Józefa i Kościoła Najświętszej Maryi Panny Łaskawej]. „Spotkania z zabytkami” 2001, nr 2 s. 19-22
2466/76

NATUSIEWICZ RYSZARD: Portale Dolnego Śląska w rysunkach Ryszarda Natusiewicza [oprac. graf. Marek i Ryszard Natusiewicz]. – Wracław: „Urbanistyka”, 1999. – [4], 60, [2] s.: il.; 21 cm. – (Z Teki Ryszarda Natusiewicza ; nr 46). Nota o aut. równol. pol., ang.
2467/76

NATUSIEWICZ RYSZARD: Ratusze Dolnego Śląska w rysunkach Ryszarda Natusiewicza [oprac. graf. Marek i Ryszard Natusiewicz]. – Wrocław: „Urbanistyka”, 2000. – [4], 60, [3] s.: il.; 21 cm. – (Z Teki Ryszarda Natusiewicza ; nr 47)
2468/76

NIEWIADOMY GRZEGORZ: Stąd cały świat widać lepiej... : Poronina historia malownicza 1836-. – Pelplin : „Bernardinum”, 2001. – 117, [2] s., [128] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 26 cm. – Bibliogr. Indeks
2469/76

NOWORYTA-KUKLIŃSKA BOŻENA: Krośnieńska Madonna i problemy jej proweniencji. – Streszcz. w jęz. ang. „Roczniki Humanistyczne” 2000/2001, z. 4, s. 354-367
2470/76

OLSZAŃSKI HENRYK: Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999. „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001), s. 173-185
2471/76

ORZEŁ – rzeźba przed willą „Wanda”: „Almanach Muszyny” 1995 s. 79, il.
2472/76

PAPROTA JANUSZ: Zamek i klucz wiśnicki do początków XVII wieku. „Rocznik Bocheński”. T. 2: 1994 s. 79-99
2473/76

PRZYŁĘCKI MIROSŁAW: Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym Śląsku i jego ochrona po 1945 roku. – Warszawa : „Elipsa”, 2002. – 113 s.: il., mapy; 21 cm. – (Symbole Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa)
2474/76

RUCKA BARBARA: Z Notatnika konserwatora: Kapliczka Św. Floriana z ul. Kościuszki 110 [Muszyna]. „Almanach Muszyny” 1996 s. 69-71
2475/76

SCHEER ANDRZEJ: Krzyże pokutne w powiecie Bolesławiec czyli Śladami najstarszego wykazu krzyży pokutnych na Śląsku K. Tb. Heinzego z 1812 roku. – Świdnica : PTTK.O [Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział], 1999. – 44 s.: il.; 21 cm. (Seria Monograficzna / Bractwo Krzyżowców PTTK Świdnica ; z. 11)
2476/76

SKORUPA ANDRZEJ: Kościoły Starych Maniów. „Prace Pienińskie”. T. 9: 1997 s. 15-22, fot. A. Skorupa
2477/76

SKOWROŃSKI MACIEJ, KOMSKI ARKADIUSZ, SKOWROŃSKA-WYDRZYŃSKA AGATA: Cerkwie bieszczadzkie. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja”, 2001. – 80 s.: il. kolor.; 22 cm. - Streszcz. ang.- Bibliogr. Indeks
2478/76

SZAŁANKIEWICZ DANIEL: Przemiany krajobrazu kulturowego we wschodniej części Beskidu Niskiego. Streszcz. w jęz. ang. „Peregrinus Cracoviensis” Z. 6 (1998), s. 189-211
2479/76

SZLAK ikon: [projekt utworzenia polsko-słowacko-ukraińskiego szlaku sztuki cerkiewnej w Euroregionie Karpackim]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 19 s. 40
2480/76

SZLEZYNGER PIOTR: Fara w Nowym Wiśniczu. „Rocznik Bocheński”. T. 2: 1994 s. 101-126, fot., rys.
2481/76

TOMKOWICZ STANISŁAW: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2001. – 237 s., [1] k. tabl. kolor.: il., mapa; 26 cm. – Bibliogr. Indeksy
2482/76

TRAJDOS TADEUSZ MIKOŁAJ: Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce [Victorin Zomph] „Almanach Muszyny” 1995 s. 18-22.
2483/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ].: Inskrypcja z kościoła w Orawce. „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 64-67.
2484/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ].: Inskrypcja z Orawki – pokłosie kwerendy. „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 67-72
2485/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ]: W kręgu wiary i nadziei. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 109-122
2486/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ].: Zabytkowe wyposażenie cerkwi w Andrzejówce i Leluchowie. „Almanach Muszyny” 1995 s. 24-27, fot. J. Jarończyk.
2487/76

TRAJDOS TADEUSZ M[IKOŁAJ], PILCHOWA JADWIGA: Katalog figur kamiennych w Jabłonce. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 83-108, fot. P. Antoniak, T. Trajdos
2488/76

WODZIŃSKI MARCIN, TRZCIŃSKI ANDRZEJ: XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu. „Rocznik Przemyski”. 2000 z. 4 s. 59-100
2489/76

WROŃSKI JÓZEF SZYMON: Bazylika limanowska [p.w. Matki Boskiej Bolesnej]. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 142-148, fot. ze zbiorów aut.
2490/76

WROŃSKI JÓZEF SZYMON: Konkurs na projekt kościoła – pomnika Konstytucji 3 Maja w Limanowej w świetle prasy, recenzji i prac naukowych. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 24-35, fot.
2491/76

WSPANIAŁY krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku: = Die imposante Landschaft. Künstler und Künstlerkolonien im Riesengebirge im 20. Jahrhundert / red. K. Bździach. – Berlin ; Jelenia Góra, 1999. – 400 s. REC.: Ivo Łaborewicz. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s.214-216, streszcz. niem., czes.
2492/76

ZABYTKI przeszłości szansą dla przyszłości: zabytki architektury i ich rola w promocji regionów Euroregionu Karpackiego na przykładzie części polskiej i słowackiej : materiały z konferencji, Krosno, 24.08.2001 / pod red. Grzegorza Kubala, Piotra Przytockiego. – Krosno : Oficyna Wydawnicza „Apla”. 2001. – 68 s.: il.; 21 cm. Tekst częśc. słowac. – Bibliogr. przy pracach
2493/76Architektura - Urbanistyka - Ruralistyka


BEREZA TOMASZ, CHMIELOWIEC PIOTR: Linia Mołotowa : krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na ziemi przemyskiej i Roztoczu. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. – 103 s.: il., mapy; 16x22 cm. – (Fortyfikacje; 1). – Bibliogr.
2494/76

BETLEJ BRONISŁAWA: Pochyl głowę, który przechodzisz... : [kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Jedlicze / wiersze Bronisława Betlej ; tekst Hanna Lawera ; zdjęcia Ariusz Nawrocki. – Jedlicze : Urząd Gminy ; Krosno: „Apla”, 2002. – 85, [2] s.: il. kolor.; 22 cm
2495/76

BIERNACKA EWA: Bizancjum w Bieszczadach. [Drewniana architektura cerkiewna]. „Gutenberg” 2001, nr 3, s. 19-24
2496/76

BORCZ ZUZANNA: Wiejskie tereny przykościelne na przykładzie Dolnego Śląska. – Streszcz. w jęz. ang. „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” T. 31 (1999), s. 39-50
2497/76

BRZEZOWSKI WOJCIECH, WANAT PIOTR: Barokowe elewacje klasztorów w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim. Streszcz. w jęz. ang. Henryków woj. dolnośląskie. „Architectus” 2002, nr 1, s. 91-103
2498/76

CEBULA STANISŁAW, GOSZTYŁA MAREK: Bazylika Archikatedralna w Przemyślu. – Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego ; [Przemyśl] : Parafia rzym[sko] kat[olicka] pw. św. Jana Chrzciciela, 2001. – 77, [1] s.: il. (gł. kolor); 30 cm. – Tekst pod fot. równol. pol., niem. Streszcz. niem. – Bibliogr.
2499/76

CHMIELOWSKI MAREK: W poszukiwaniu straconych dudków. Zakopane (woj. małopolskie). „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 24, s. 41-43 [Dot. koncepcji rozwoju przestrzennego miasta]
2500/76

CZECHOWICZ JERZY: Katalog zabytków architektury i budownictwa miasta Jarosławia woj. podkarpackie. „Rocznik Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia” T. 13 (1994/1999), s. 165-188
2501/76

DAYCZAK-DOMANASIEWICZ MARIA: Kierunek : ożywiać staromiejską część Jarosławia. „Małopolska” T. 2 (2000), s. 129-132
2502/76

DROZD EDWARD: Muszyńskie cmentarze. „Almanach Muszyny” 1997 s. 49-56, [4] s. tabl., rys.
2503/76

DROŻDŻ-SZCZYBURA MAŁGORZATA: Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim : pomoc dydaktyczna. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2000. – 58 s.: il., mapy; 24 cm. – Bibliogr.
2504/76

DUDA OKTAWIAN: Cmentarz wojenny w Muszynie. „Almanach Muszyny” 1995 s. 34-36, fot. aut.
2505/76

FORSTNER FRANZ: Twierdza Przemyśl. – Warszawa, 2000. – REC.: Maciej Dalecki. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 4, s. 107-110
2506/76

FORTYFIKACJA austriacka – Twierdza Przemyśl: materiały z konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Przemyśl, 30 IX – 3 X 1999 roku. Cz. 1 / [red. t. Waldemar Brzoskwinia]. – Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ; Kraków : „Zebra”, 1999. – 228, [22] s., [16] s. tabl. kolor., [3] k. tabl. złoż.: il., err.; 24 cm. – (Fortyfikacja – Europejskim Dziedzictwem Kulturowym ; t. 10). – Streszcz. niem.
2507/76

GOŁYŹNIAK GRZEGORZ: Gotyckie zabytki muszyńskich świątyń. „Almanach Muszyny” 1996 s. 17-22, fot. J. Żak.
2508/76

GOSZTYŁA MAREK, PROKSA MICHAŁ: Twierdza Przemyśl w Europie. – Przemyśl : Ośrodek Informacji Turystycznej, [2002]. – 47, [1] s.: il., mapa; 21 cm. – Bibliogr.
2509/76

GROBORZ-MAZANEK ŻANETA: Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Tarnowiec (powiat jasielski). – Kraków : „Apla”, 2002. – 93 s., [52] s. tabl. kolor.: il.; 24 cm. – Bibliogr. Indeks
2510/76

GRZELACHOWSKI STANISŁAW: Zakopane (woj. małopolskie) – Kościół na Harendzie. „Spotkanie z Zabytkami” 2001, nr 12, s. 18-20
2511/76

HABITAT w regionie – euroregion Jelenia Góra – Görlitz – Liberec: Habitat’96 : seminarium, warsztaty architektoniczne, Czarne 14-19 października 1996 / red. Zbigniew Bać. – Wrocław : Oficyna Wydawicza PW, 1998. – 198 s.: il., mapy; 24 cm. – („Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Projektowanie Architektury Mieszkaniowej”; 2). -Bibliogr.
2512/76

JASZKANIEC-GRUSZKA AGNIESZKA: Bielsko-Biała (woj. śląskie) Stary jak nowy. – „Śląsk” 2002, nr 3, s. 56-57 [Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej – siedziba Muzeum Miejskiego]
2513/76

KASZUB KRZYSZTOF: Strzegomskie kościoły i klasztory. – Strzegom : Strzegomskie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych, 2000. – [4], 113, [2] s.: il.; 21 cm. – Bibliogr.
2514/76

KORNECKI MARIAN: O „Dworku Tomciaków” w Lipnicy Wielkiej. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 64-74, fot., rys.
2515/76

KSIĄŻEK STANISŁAW: Mała architektura sakralna Kotliny Kamieniogórskiej. – Kamienna Góra ; Nowa Ruda : „Maria”, 2001. – 285, 3 s.: il. kolor., mapa; 21 cm. – Bibliogr.
2516/76

KUBIK ANDRZEJ: Dolny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe. „Społeczna Opieka nad Zabytkami” T. 4 (1999), s. 53-56
2517/76

KUCHARSKI SZYMON: Skoczowskie fortyfikacje. – (Skoczów woj. śląskie). „Spotkanie z Zabytkami” 2001, nr 10, s. 28-29
2518/76

KUREK JAN: Drewniane cerkwie – wspólne dziedzictwo. „Spotkania z Zabytkami” 2002, nr 2, s. 4-6. Ziemia Przemyska
2519/76

LEWICKI JAKUB: Dawny kościół i klasztor Benedyktynów na Świętym Krzyżu Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie). „Parki Narodowe” 2001, nr 1, s. 5-7
2520/76

ŁABOREWICZ IVO: Peregrynacja zabytku: zarys dziejów jeleniogórskiej Bramy Wojanowskiej. „Rocznik Jeleniogórski”. T. 31: 1999 s. 157-166, fot. K. Piotrowski, streszcz. ang., czes.
2521/76

ŁOPATKIEWICZ TADEUSZ, ŁOPATKIEWICZ MAŁGORZATA: Mała sakralna architektura na Łemkiwszczini / [avtoryzovany pereklad z pol. Zofia Verbova]. – New York, 1993. – 490 s. ; 24 cm. REC.: Magdalena Kroh. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 220-222
2522/76

ŁUCZYŃSKI ROMUALD MARIUSZ: Zamek Książ / zdjęcia Janusz Moniatowicz. – Jelenia Góra: Moniatowicz Foto Studio, 2002. – 32 s.: il. kolor.; 30 cm. – Bibliogr.
2523/76

ŁUCZYŃSKI ROMUALD MARIUSZ: Zamki i pałace Dolnego Śląska : Przedgórze Sudeckie i Nizina Śląska – część wschodnia = Burgen und Schlösser in Niederrschlesien : Vorgebirgsland der Sudeten und Schlesisches Becken – Ostteil. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. – 241, [1] s.: il. (gł. kolor.); 19x22 cm. – Tekst równol. pol., niem.
2524/76

ŁUŻYNIECKA EWA: Poszukiwanie optymalnych metod ochrony i odbudowy zabytków Dolnego Śląska. „Architectus” 2001, nr 1/2, s. 53-59
2525/76

MAGA-JAGIELNICKA REGINA: Kościół św. Józefa w Krzeszowie (woj. dolnośląskie). – Cz. 1. Streszcz. w jęz. ang. „Architectus” 2002, nr 1, s. 81-90
2526/76

KOŚCIOŁY drewniane Karpat i Podkarpacia: przewodnik / Magdalena i Artur Michniewscy [et al.]. – Pruszków : „Reawasz”; Białystok : „Orthodruk” 2001. – 240 s., [32] s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm
2527/76

MIGRAŁA LESZEK: Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu / zdjęcia Piotr Droździk. – Nowy Sącz : „Civitas Christiana”. Oddział, 2000. – 84 s.: il. (gł. kolor.); 19 cm
2528/76

NOWOŻYTNE fortyfikacje Śląska – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra: międzynarodowa konferencja naukowa Kłodzko, Srebrna Góra, 6-8 października 2000 zorganizowana w ramach Kampanii Europa – Wspólne Dziedzictwo pod auspicjami Generalnego Konserwatora Zabytków. – Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 2000. – 106 s., [3] s. tabl.: il. (w tym kolor.), mapy; 24 cm. – (Fortyfikacja – Europejskim Dziedzictwem Kultury ; t. 12)
2529/76

PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA ANNA: Zabytki o funkcjach turystycznych na Śląsku Opolskim i Dolnym. „Śląsk Opolski” 2001, nr 4, s. 52-58
2529/76

PERZYŃSKI MAREK: Przybytek Niebieski : skarby i cuda sanktuarium w Starym Wielesławiu koło Polanicy Zdroju : przewodnik historyczny. – Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2001. – 32 s.: il.; 21 cm. Bibliogr.
2530/76

PIANOWSKI ZBIGNIEW: Rotundy przemyskie : uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000. – Streszcz. w jęz. ang., niem. „Rocznik Przemyski” 2001, z. 1, s. 139-144
2531/76

PODYMA AGNIESZKA: Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie: fragm. „Wadowiana” Nr 6 (2001), s. 34-44
2532/76

PROKSA MICHAŁ: Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej: od połowy XIV do początków XVIII wieku / Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyślu. – Przemyśl : AP, 2001. – 468 s.: il., mapy; 24 cm. Bibliogr. Indeksy
2533/76

PROSZYK JACEK: Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej. – Bielsko-Biała: Urząd Miejski. Wydział Kultury i Sztuki, 2002. – 298 s.: il.; 24 cm. – („Biblioteka Bielska-Białej”; nr 15). – Streszcz. ang., niem. – Indeks
2534/76

PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Zamek w Muszynie. „Almanach Muszyny” 1996 s. 12-16, fot.
2535/76

PRZYŁĘCKI MIROSŁAW: Sylwety i panoramy miast w krajobrazie Dolnego Śląska. „Dolny Śląsk” Nr 9 (2001), s. 5-13
2536/76

PUSTELNIK ROMUALD: Dziedzictwo a współczesność w architekturze: kreowanie formy budynku usługowego w centrum Wałbrzycha. Streszcz. w jęz. ang. „Architectus” 2001, nr 1/2, s. 71-78
2537/76

RĄCZKA JAN WŁADYSŁAW: Walka o polski styl narodowy w architekturze: na przykładzie stylu zakopiańskiego i dworkowego na przełomie XIX i XX wieku. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2001. – 53, [3] s.: il., mapy; 21 cm
2538/76

SANOCKA BARBARA: Architektura willowa międzywojennego Krosna i jej twórcy. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000), s. 133-156
2539/76

SKORUPA ANDRZEJ: Kościół w Leśnicy. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 29-34, fot. A. Skorupa.
2540/76

SKORUPA ANDRZEJ: Kościoły polskiej Orawy. − Kraków : Oficyna Podhalańska, 1997. 93, [20] s. ; 20 cm. REC.: Andrzej Matuszczyk: Orawa znów na łamach i w fotograficznym obiektywie. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 105-107
2541/76

SKORUPA ANDRZEJ: Zabytkowe kościoły Polskiego Spisza. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : „Secesja”, 2001. – 170, [2] s., [48] s. tabl. kolor.: il., mapy, err.; 21 cm. Bibliogr. Indeks
2542/76

SKUPIN JÁN: Lewocza – perła Spisza ; tł. ze słowac. Tadeusz M[ikołaj]. Trajdos. „Almanach Muszyny” 1997 s. 30-33, fot. Andrzej Bydłoń-Jeżowski
2543/76

STO lat krzyża na Giewoncie: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w setną rocznicę powstania krzyża na Giewoncie, Zakopane 16-17 sierpnia 2001 / pod red. Zbigniewa Moździerza. – Zakopane : Urząd Miasta Zakopane, 2001. – 224 s., [32] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 24 cm. – Bibliogr. przy ref. Indeksy
2544/76

TOMASIEWICZ STANISŁAW: Pilzno – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela: przewodnik. – Krosno : „Nonparel”, 1999. – 66, [2] s.: il. kolor., mapy; 21 cm. – Streszcz. ang., niem. Bibliogr.
2545/76

WOLSKI KRZYSZTOF: Nieistniejące dwory z okolic Jarosławia. Cz. 2. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000), s. 257-294
2546/76

WROŃSKI JÓZEF SZYMON: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej : kościół-pomnik Konstytucji 3 Majaprzykład nurtu swojsko-narodowego. – Limanowa : Parafia Rzymskokatolicka pw. [pod wezwaniem] Matki Boskiej Bolesnej, 2001. – 231 s., [64] s. tabl.: il. (gł. kolor.); 31 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibligr. Indeksy
2547/76

ZACHARIASZ AGATA: „Ogrody angielskie” Beskidu Niskiego i Pogórza przedstawione na planach katastralnych. „Rzeszowska Teka Konserwatorska” T. 2 (2000) s. 227-256
2548/76Sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, ikonografia)


BRANICKA IWONA: Ikona „Św. Jana Chrzciciela – Anioła Pustyni” z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Streszcz. w jęz. ang. „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 35 (2001), s. 23-50
2549/76

CYWIŃSKI JANUSZ JERZY:: Międzynarodowe biennale malarstwa Euroregionu Karpackiego „Srebrny Czworokąt”. [Wystawa w Przemyślu] „Biuletyn Ukrainoznawczy” [Nr] 5 (1999), s. 269-275
2550/76

DOBRZYNIECKI ARKADIUSZ: Ślężańskie krajobrazy : teka grafik artystów śląskich, 1913-1916 = Zobtenberger Landschaften : Graphikenmappe schlesischer Kunstler, 1913-1916 / Muzeum Ślężańskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum XX Lubomirskich. – Sobótka ; Wrocław : MŚ, 2000. – 71, [1] s.: il. w tym kolor.; 21 cm. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr.
2551/76

KOLBUSZ WŁODZIMIERZ: Ziemia Kłodzka w grafice Wł. Kolbusza [grafika Włodzimierz Kolbusz; tekst Eugeniusz Kaczmarek]. – Kłodzko : TMZK [Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej], 1997. – Teka (15 k.): il.; 21 cm
2552/76

NYKA JÓZEF: [Panorama z Miedzianego : historia obrazu z 1896 r.] „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 24, fot. Jan Nyka
2553/76

SUCHOŃ ALINA: Zamek w Czorsztynie w dawnej grafice ilustracyjnej (na przykładzie litografii Alojzego Misurowicza). „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 17-27, rys.
2554/76

SZPYTMA JACEK: Obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem z kościoła pod wezwaniem św Anny w Nowym Targu. „Almanach Nowotarski” Nr 4 (1999), s. 21-24
2555/76Sztuka stosowana (zdobnictwo)


NAWROCKI RAFAŁ: Komunikat dotyczący zabytkowych ornatów z kościoła w Brzostku. – „Rocznik Brzostecki” T. 5 (1999/2001), s. 20-23
2556/76

TOŁBAST MARIA: Przyczynek do badań rzemiosła artystycznego u Żydów na Śląsku Cieszyńskim końca XIX – I połowy XIX w. (do II wojny światowej). „Pamiętnik Cieszyński” T. 15 (2000), s. 50-62
2557/76Muzyka, śpiew


BORYSŁAWSKI ROMUALD: Festiwal „Jesień Muzyczna ‘99” w Przemyślu. „Kamerton” 1999, nr 3/4, s. 70-71
2558/76

BORYSŁAWSKI ROMUALD: To już 135 lat: z dziejów Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. „Kamerton” 2000, nr 1/2, s. 36-44
2559/76

BORYSŁAWSKI ROMUALD: [Sto trzydzieści pięć] 135 lat z muzyką. „Kamerton” 2001, nr 1/2, s. 88-90. Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
2560/76

CHROSTOWSKA DANUTA: Festiwale kiepurowskie w Krynicy. „Almanach Muszyny” 1995 s. 56-59, fot. aut.
2561/76

DOMARADZKA-BARBIER AURELIA: Praktyka muzyczna górali śląskich : analiza śpiewów beskidzkich i próba wyodrębnienia modelu struktury melodycznej / tł. z fr. Wojciech Bońkowski. – Streszcz. w jęz. ang. „Muzyka” 2001, nr 3, s. 51-64
2562/76

DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ TERESA: Festiwal Międzynarodowy Chopinowski, Duszniki – Zdrój (56), Oleśnica i konsternacje. „Opcje” 2001, nr 5, s. 117-119
2563/76

FOTIJU ELENI: Les athéniens à Jarosław: septième Festival de la Musique Ancienne „Le chant de nos racines” : Jarosław, 22-29 août 1999 [Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni ‘99”], tł. Sebastian Piotrowski. „Rocznik Teologiczny” – 2000, z. 7, s. 261-264
2564/76

GANCARSKI JAN, KUŃCZYK MIKOŁAJ: Dzieje krośnieńskiego Pleyela. „Kamerton”, 1999, nr 3/4, s. 92-98
2565/76

GORCSTOK po raz trzeci [23-24 sierpnia 1996 r. trzecie spotkanie z piosenką turystyczną „GORCSTOK’96]: „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 10 (29) s. 55
2566/76

GOWARZEWSKA-GRESSGRABER REGINA: X Festwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto 2001”, Cieszyn : Cieszyński jubileusz. „Ruch Muzyczny” 2001, nr 20, s. 12-13
2567/76

HAWRYLUK JACEK, KOZIŃSKA DOROTA, BEKSIAK ANTONI: IX Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni 2001”, Jarosław. Złoty korzeń, czyli troje gniewnych w Jarosławiu. „Ruch Muzyczny” 2001, nr 20, s. 17-22
2568/76

KAŃSKI JÓZEF: IX Festiwal Ogólnopolski „Gwiazdy Promują 2002”, Jelenia Góra. Promocja młodych w Jeleniej Górze. „Ruch Muzyczny” 2002, nr 6, s. 18
2569/76

KAZIŃSKI MACIEJ: VIII MIĘDZYNARODOWY Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśn Naszych Korzeni” w Jarosławiu.„Kamerton” 2001, nr 1/2, s. 97-103
2570/76

LIKOWSKA EWA: Festiwal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury, Krynica (35) Mało muzyki w Krynicy. „Przegląd” 2001, nr 37, s. 70-71
2571/76

MAŁECKA-MYŚLIK MAGDALENA: Festiwal [Muzyki Dawnej] to nasze okno na świat. [Rozmowa ze Stanisławem Dąbrowskim, dyr. Zespołu Placówek Społeczno-Kulturalnych Starego Sącza]. „Almanach Muszyny” 1996 s. 61-63, rys. Józefa Kamińska
2572/76

MATUSIAK BŁAŻEJ: Festiwal Międzynarodowy Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni 2001”, Jarosław. IX Jarosławskie spotkania. „Canor” Nr 33 (2001), s. 41-44
2573/76

MONITA RAFAŁ: XXIII Festiwal Muzyki Dawnej. Stary Sącz. Co nowego w Starym Sączu. „Ruch Muzyczny” 2001, nr 17, s. 13-15
2574/76

MOTUZAS ALFONSAS: Muzyka Kalwarii Żmudzkiej w Gorcach (Samogitia) i Kalwarii Zebrzydowskiej: zbieżności i różnice. Streszcz. w jęz. ang. „Lud” T. 85 (2001), s. 83-105
2575/76

MUZYKA Beskidu Żywieckiego: [partytura] / zebrał i opr. Józef Mikś. – Bielsko-Biała : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1997. – 69 s. ; 26 cm REC.: Alojzy Kopoczek. – „Watra” (Bielsko-Biała) 1998, s. 149-152
2576/76

NOWAK TOMASZ: Proces przekazu tradycji na przykładzie kształcenia skrzypków podhalańskich. Streszcz. w jęz. ang. „Muzyka” 2001, nr 3, s. 39-49
2577/76

PALECZNY PIOTR: 57. Festiwal Międzynarodowy Chopinowski, Duszniki-Zdrój. Aby nasz Festiwal rozwijał się dalej... / rozm. przepr. Józef Kański. „Ruch Muzyczny” 2002, nr 4, s. 11-12
2578/76

POPOWICZ OLGA: Ukraińskie tradycje muzyczne Przemyśla. „Kamerton” 1999, nr 3/4, s. 61-69
2580/76

PRUSSAK MARIA: [Dziewiąty] IX Festiwal Międzynarodowy Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni 2001”, Jarosław, Muzyka, teatr, liturgia. „Teatr” 2001, nr 10, s. 66-69
2581/76

PYZIA WIESŁAW: Kolędy i śpiewy bożonarodzeniowe w rodzinie w regionie krośnieńskim. „Kwartalnik Edukacyjny” 2000, [nr] 4, s. 38-42
2582/76

RYDEL LEON: Muzyka Orawska: Dnia 18 maja 1996 : Jubileusz 50-lecia Państwowej Szkoły muzycznej w Nowym Targu. Muzyka Ziemi Podhalanskiej Józefa Edmunda Titza. „Orawa”. R. 9: 1997 nr 35 s. 167-174
2583/76

SIEK: Góralski rock: „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 175-177
2584/76

SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ MAŁGORZATA: [Dziewiąty] IX Festiwal im. Adama Didura w Sanoku. „Kamerton” 1999, nr 3/4, s. 44-53
2585/76

SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ MAŁGORZATA: [Dziesiąty] X Festiwal im. Adama Didura w Sanoku. „Kamerton” 2001, nr 1/2, z. 104-113
2586/76

SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ MAŁGORZATA: [Jedenasty] XI Festiwal im. Adama Didura w Sanoku. „Kameron” 2002, nr 1/2 s. 140-149
2587/76

SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ MAŁGORZATA: [Jedenasty] Festiwal im. Adama Didura w Sanoku. „Ruch Muzyczny” 2001, nr 25, s. 16-18
2588/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Jabłonka Orawska, Piotruś Pan i Elfy [zespół wokalno-muzyczny przy Orawskim Centrum Kultury]. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 241
2589/76

STYŚ LESŁAW: Musicae adscripti. [Chór Katedralny w Przemyślu prowadzony przez ks. Wojciecha Lewkowicza].„Kamerton” 1999, nr 3/4, s. 81-91
2590/76

SZCZYCIŃSKI BORNUS: Dialog z Marcinem Bornus Szczycińskim, dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu / rozm. przepr. Filip M. Taranienko. „Odra” 2001, nr 5, s. 70-77
2591/76

SZYPUŁA ANDRZEJ: „Soli Deo Gloria” w Krośnie [Euroregionalny Koncert Kolęd]. „Kamerton” 1998, nr 3/4, s. 109-111. Euroregionalny Koncert Kolęd
2592/76

ŚPIEWAJ z nami: piosenki z Mazur, Bieszczad, Karkonoszy i północnego Pacyfiku / oprac. Krzysztof Lutowski. – Wyd. 3. – Wrocław : „Croma”, cop. 2000. – 256 s. : il., nuty ; 21 cm. – Indeksy
2593/76

ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Chłopięco-Męski Chór Katedralny ks. Wojciecha Lewkowicza w Przemyślu. „Kamerton” 1999, nr 1/2, s. 68-77
2594/76Teatr


FICOŃ DOROTA, DĄBROWSKI PIOTR, DZIUK ANDRZEJ: Zakopane. Realny zaświat [Teatr im. S. I. Witkiewicza] / rozm. przepr. Grzegorz Walczak. „Akcent” 2000, nr 4, s. 186-189
2595/76

KRZYŻAN KATARZYNA: Jedność w wielkości : zakopiański Teatr Witkacego odzyskuje formę. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 39, s. 17
2596/76

LINERT ANDRZEJ: Teatr Polski w Bielsku-Białej 1945-2000. – Bielsko-Biała : Muzeum Okręgowe; nakł. Urzędu Miejskiego, 2001. – 285, [3] s.: il.; 30 cm. – („Biblioteka Bielska-Białej”, nr 14). – Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. Indeksy
2597/76

MICHALIK JANUSZ: [Piętnaście] 15 lat Teatru NSA. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 179-191, fot. S. Adamczyk, J. Cebula
2598/76

STAŃCZYK WOJCIECH: Teatr [„DABAR” ] na Folwarku. „Almanach Muszyny” 1995 s. 73-74, fot. B. Rucka.
2599/76

SUCHANEK IRENA: „Rabcio” – teatr niezwykły [Rabka]. „Wychowanie w Przedszkolu” 2001, nr 4, s. 241-242
2600/76Artystyczne zespoły amatorskie


KOWALCZYK EMIL: Dziecięcy Zespół Regionalny „Orawianie” im. Heródka z Przywarówki. „Orawa”. R. 8: 1996 nr 34 s. 196-210, fot. autora, Władysław Pilarczyk, Andrzej Kubik
2601/76

KOWALCZYK EMIL: „Rąbań” i „Orawa” w Niemczech. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 206-207
2602/76Film - kino


e.g.g.: Trento po raz 44 [Festiwal Filmów Górskich w Trento 28 kwietnia – 4 maja 1996]: Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 6 (25) s. 10
2603/76

KŁOS Andrzej: Przegląd Filmów Górskich – Lądek Zdrój 20-22 IX ‘96. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 39.
2604/76

KOSAKOWSKA ALEKSANDRA: Góry w obiektywie, czyli przegląd filmów w Lądku. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 3 (280), s. 29
2605/76

PIOTROWICZ ZBIGNIEW: Lądek Zdrój po raz drugi.[Przegląd Filmów Górskich 20-22. IX ‘96]. Echa z gór. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 7-8 (26-27) s. 10
2606/76

TRETER KRZYSZTOF: Londyński „Banff Film Festival”. „Taternik”. R. 69: 1995 nr 2 (273) s. 35
2607/76

WŁODEK ROMAN: Film w górach, góry w filmie. Stare kino. Cz. 3. [Zakopane]. „Kino” nr 11, s. 54-56
2608/76Fotografia - fotografika - wystawy


CZARNOWSKI ADAM, SKOWRON WANDA: Historia fotografii krajoznawczej PTK – PTTK. – Łódź: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 2000. – 80 s., [8] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 24 cm. U dołu okł.: PTTK 1950-2000. Bibliogr.
2609/76

GASS IZABELLA: Dokumentacja fotograficzna okupacji niemieckiej na Sądecczyźnie. „Rocznik Sądecki”. T. 24: 1996 s. 183-185, fot.
2610/76

GŁAZEK GRZEGORZ: Przegląd wernisaży [wystawa Krzysztofa Wielickiego w Muzeum Ziemi, rocznicowa wystawa Andrzeja Pietscha, Galeria „Norexu” – Świat fotografii”]. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 2 (275) s. 38-39
2611/76

JANOWSKI WŁADYSŁAW: [Dziesiąte] X Biennale Fotografii Górskiej. „Taternik”. R. 72: 1998 nr 4 (285) s. 17, fot. W. Janowski
2612/76

JASNORZEWSKI RYSZARD: Pejzaż jako autoportret. „Śląsk” 2001, nr 3, s. 70. Motyw Karkonoszy na wystawie „Wokół Wielkiej Góry” w Zabrzu
2613/76

KARDAŚ RAFAŁ: Wystawa fotograficzna „ Polscy grotołazi w jaskiniach Tennengebirge. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 37
2614/76

KRYSIŃSKI ZBIGNIEW: Zagadka szkolnego zdjęcia [z lipca 1945 r.]. „Almanach Muszyny” 1997 s. 102-103, fot., faksm.
2615/76

MARTUSZEWSKI ALEKSANDER: Mieczysław Karłowicz – fotograf. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 20
2616/76

PEŁECH JAN PAWEŁ: Co fotografujemy? „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 17-21, fot.
2617/76

PEŁECH JAN PAWEŁ: Czym fotografować. „Taternik”. R. 68: 1994 nr 1 (270) s. 16-20
2618/76

REDAKCJA: Konkurs fotograficzny: „Taternik”. R. 68: 1994 nr 2 (271) s. 42, fot. Julita Karaś
2619/76

WOWKONOWICZ TEDDY: (Chamonix : Fotografowanie Alp. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 3 (276), s. 29
2620/76

WÓJCIKIEWICZ MICHAŁ: Grażyna Niezgoda i VI Przemyska Wiosna Poetycka. „Odra” 2001, nr 12, s. 131-132 [Wystawa fotografii]
2622/76

ZE STAREGO albumu: Rodzina Franciszka Buszka, farbiarza i drukarza płótna. „Almanach Muszyny” 1995 s. 23, fot.
2623/76

ZE STAREGO albumu: [zdjęcie burmistrza Muszyny Jana Piroga przed 1912 r.] „Almanach Muszyny” 1997 s.101, fot.
2624/76Personalia


CZECHOWICZ BOGUSŁAW: Andrea Carove – budowniczy doby wczesnego baroku na Ziemi Kłodzkiej. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” Z. 7 (2001), s. 3-17
2625/76

GRABAN WŁADYSŁAW: Nikifor – Drowniak. „Almanach Muszyny” 1995 s. 60-62, rys. Drowniak Epifan – Nikifor
2626/76

HEBDA ALICJA: Stanisław Kuskowski (1941-1995). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 279-281, portr.
2627/76

MASZCZAK MARIA TERESA: Maria Józefa Ritter (1899-1976). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 284-286, portr.
2628/76

MASZCZAK MARIA TERESA: Zbigniew Borowski. „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 271-273, portr.
2629/76

PILARCZYK WŁADYSŁAW ks.: Od nos bliżej do nieba. „ Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 221
2630/76

PINKWART MACIEJ: Zakopiańskim szlakiem Karola Szymanowskiego : przewodnik. – Wyd. 3. – Pruszków : „Rewasz”; Białystok : „Orthdruk”, 2001. – 92, [2] s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapy; 17 cm. Bibliogr.
2630/76

RAJWA APOLONIUSZ: Sergiusz Sprudin. „Taternik”. R. 70: 1996 nr 1 (274) s. 34
2631/76

STASZKIEWICZ KRZYSZTOF: Zakorzenieni w Beskidach [biografia Alicji i Andrzeja Łuka]. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 132-140
2632/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót