Wierchy numer 76

DZIEŁA TREŚCI OGÓLNEJ - ENCYKLOPEDIE - INFORMATORY ENCYKLOPEDYCZNE

BALBUS TOMASZ: Konspiracja dolnośląska : AK-WiN 1945-1948: leksykon. – Wrocław : „Gajt”, 2000. – 255 s., [24] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il., mapa; 21 cm. Streszcz. ang., ros. Indeks
2747/76

BURY JOANNA: Słownik biograficzny kobiet w Ruchu Oporu województwa przemyskiego 1939-1944. T. 1 / Joanna Bury. – Przemyśl : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Oddziału; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd Wojewódzki, 1998. – 258 s., [11] k. tabl.: il., mapa, err.; 25 cm
2748/76

GÓRY KACZAWSKIE / pod red. Marka Staffy: zespół aut. Marek Staffa [et al.]. – Wrocław : Wydaw.„I-BIS”, 2000. – 360, [1] s.: il. (w tym kolor.), mapy; 24 cm. – (Słownik geografii turystycznej Sudetów ; t. 6).–. Bibliogr.
2749/76

KOTLINA Jeleniogórska / pod red. M. Staffy.: – Wrocław : Wydaw. I-BIS, 1999. – 518, [1] s. : fot., mapy ; 24 cm. – (Słownik geografii turystycznej Sudetów ; t. 4). REC.: Ivo Łaborewicz. .„Rocznik Jeleniogórski” T. 31: 1999 s. 225-227
2750/76

LEŚNIAK JERZY, LEŚNIAK AUGUSTYN: Encyklopedia Sądecka. – Nowy Sącz : Urząd Miejski, 2000. – 471 s.: il. w tym kolor., mapy; 30 cm. – Bibliogr. REC.: Tadeusz Aleksander. „Edukacja Dorosłych” 2001, nr 1, s. 105-110
2751/76

PARYSKI WITOLD H[ENRYK]: W. H. Paryski o „Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej”.[Rozmowę o encyklopedii przeprowadził Dariusz Dyląg]. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 48-51, fot. Stanisław Momot, Dariusz Dyląg, W. Werner
2752/76

PIELGRZYMY ’99: informator krajoznawczy / [red. Wojciech Fedyk et al.]: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich. Oddział Wrocławski PTTK. – Wrocław : „Sudety”: SKPS, 1999. – 154, [2] s.: il., mapy; 20 cm. Bibliogr.
2753/76

POGÓRZE Kaczawskie / pod red. Marka Staffy: zespół aut. Marek Staffa [et al.]. – Wrocław : Wydaw.„I-Bis”, cop. 2002. – 703, [1] s.: il. (w tym kolor.), mapy; 24 cm. - (Słownik geografii turystycznej Sudetów ; t. 7). –. Bibliogr.
2754/76

RADWAŃSKA-PARYSKA Zofia, PARYSKI WITOLD H[ENRYK]: Wielka encyklopedia tatrzańska. – Poronin : Wydawnictwo Górskie, 1995. – 1553, [2] s., [20] s. tabl. kolor. : faks, fot., mapy, portr., rys., wykr. REC.: Jan Gondowicz: Tatry klątwa Wyspiańskiego. Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 13-21, fot. A. Kłos ; REC.: Andrzej Krasiński: Listy i polemiki [w związku z artykułem Jana Gondowicza „Tatry – klątwa Wyspiańskiego] . „Taternik”. R. 72: 1998 nr 1 (282), s. 29-30
2755/76

ŚWIĘTOKRZYSKI słownik biograficzny. T. 1. Do 1795 roku / pod red. Jacka Wijaczki: aut. Stanisław Adamczyk [et al.]. – Kielce : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Jard”, 2002. – 215, [1] s. ; 24 cm
2756/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót