Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo KARPATY- Andrzej Łączyński organizują 2. Międzynarodowy Konkurs "NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH". 

Celem Konkursu jest promowanie wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce z górami związanej, które zostały wydane w następujących kategoriach:
I. Albumy (wydane w dowolnym języku) 
II. Przewodniki (wydane w dowolnym języku)
III. Monografie, wydawnictwa popularnonaukowe oraz inne (wydane w języku polskim) 
IV. Proza literacka o tematyce górskiej (wydana w języku polskim)
V. Mapy (wydane w dowolnym języku)
VI. Atlasy (wydane w dowolnym języku).

Ogłoszenie wyników 2. Międzynarodowego Konkursu, połączone z wręczeniem dyplomów i wyróżnień, odbędzie się w pierwszym dniu 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie - 26 października 2017 roku.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wydawnictwa, które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2014 roku (włącznie).

Szczegółowe informację na temat Konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

ZGŁOSZENIA do 2. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do dnia 20 września 2017 roku (włącznie):

  • egzemplarza wydawnictwa (każdy zgłaszający może zgłosić dowolną ilość wydawnictw)
  • formularza zgłoszenia (osobny dla każdego wydawnictwa)

Organizatorzy:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie     Targi w Krakowie Sp. z o.o.     Wydawnictwo KARPATY- Andrzej Łączyński    


Patronat nad konkursem objęli:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze     Małopolska Organizacja Turystyczna

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK