3. Międzynarodowy Konkurs "Najlepsze wydawnictwa o górach", Kraków 2018

W ramach 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2018 roku został ogłoszony 3. Międzynarodowy Konkurs "Najlepsze wydawnictwa o górach", którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2014 roku (włącznie).

Do konkursu można zgłaszać wydawnictwa w następujących kategoriach:
I. Albumy
II. Przewodniki
III. Monografie, wydawnictwa popularnonaukowe oraz inne
IV. Proza literacka o tematyce górskiej
V. Mapy
VI. Atlasy, encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze oraz inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej.

Szczegółowe informację na temat Konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

ZGŁOSZENIA do 3. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie od 1 marca do dnia 20 września 2018 roku (włącznie):

  • egzemplarza wydawnictwa (każdy zgłaszający może zgłosić dowolną ilość wydawnictw)
  • formularza zgłoszenia (osobny dla każdego wydawnictwa)

Uroczyste wręczeniem dyplomów i wyróżnień 3. Międzynarodowego Konkursu, odbędzie się w drugim dniu 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

W 2. Konkursie w 2017 roku brało udział 39 wydawców z ośmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Polska, Słowacja, Ukraina i&nbso;Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 124 wydawnictwa. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy.

Organizatorzy:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie     Targi w Krakowie Sp. z o.o.      Wydawnictwo KARPATY- Andrzej Łączyński    


Patronat nad konkursem objęli:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze     Małopolska Organizacja Turystyczna

RODO
Dane adresowe Państwa Firmy pochodzą z uczestnictwa w dotychczaso-wych Międzynarodowych Konkursach „Najlepsze wydawnictwa o&nbso;górach” odbywających się corocznie w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie albo z&nbso;informacji pochodzącej z&nbso;Państwa publikacji czy strony inter-netowej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Kon-kursu przy organizacji wszystkich jego etapów i&nbso;nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli Państwa Firma będzie chciała zrezygnować z&nbso;otrzymywania korespondencji w&nbso;sprawie tego Konkursu lub poprawić dane swojej Firmy, w każdej chwili może przekazać taką decyzję na adres jego Organizatorów. Administratorami danych są Organizatorzy Konkursu: Centralny Ośrodek Tury-styki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński w Krakowie ul. Biernackiego 17/39, krakow@wydawnictwokarpaty.pl; Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK