Aktuality


3. ročník mezinárodní soutěže „Nejlepší publikace o horách”, Krakov 2018

V rámci 22. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově (Polsko) v roce 2018 byla vyhlášena 3. Mezinárodní soutěž „Nejlepší publikace o horách”, jejímiž pořadateli jsou Veletrhy Krakov, Ústřední středisko pro horskou turistiku Polské turisticko-vlastivědné společnosti a Nakladatelství Karpaty v Krakově.

Do soutěže mohou být přihlášeny publikace o horách ze všech světadílů a s tématikou spojenou s horami (geologie, příroda a její ochrana, historie, památky, etnografie a jiné), které byly vydány v libovolném jazyce a s vytištěným datem vydání od roku 2014 (včetně).

Do letošní soutěže lze přihlásit alba, průvodce, vědecko-populární publikace, monografie, prózu s horskou tematikou, mapy, atlasy, a encyklopedie, slovníky místních názvů, přírodovědné slovníky a jiné publikace s horskou tematikou, vydané v libovolném jazyce.

Účast v soutěži je zdarma pro přihlašovatele publikace a není spojena s úhradou registračního poplatku. Podrobné informace týkající se soutěže se nacházejí v přiložených pravidlech a na přihlášce. Tyto informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách: www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl.

2. ročníku soutěže v roce 2017 se zúčastnilo 39 vydavatelů z osmi zemí (Rakousko, Bulharsko, Česko, Řecko, Polsko, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie), kteří do soutěže přihlásili celkem 124 publikace. Mezi vítězi a oceněnými účastníky soutěže byla nakladatelství z Rakouska, Bulharska, Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Srdečně Vás zveme, abyste se zúčastnili soutěže – přihlášky od 1. března do 20. září roku 2018 (včetně).

Pořadatelé

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK