Aktuality


3. medzinárodná súťaž Najlepšie publikácie o horách, Krakov 2018

W rámci 22. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove (Poľsko) bola v roku 2018 vyhlásená 3. medzinárodná súťaž Najlepšie publikácie o horách, ktorej organizátormi sú Veľtrh v Krakove, Centrálne stredisko horskej turistiky Poľského turisticko-vlastivedného spolku a vydavateľstvo Karpaty v Krakove.

Do súťaže môžu byť prihlásené publikácie vydané v ľubovoľnom jazyku o horských oblastiach zo všetkých kontinentov, ako aj s tematikou spojenou s horami (geológia, príroda a jej ochrana, dejiny, pamiatky, etnografia a iné), ktoré sa ukázali s vytlačeným dátumom vydania od roku 2014 (vrátane).

Do tohtoročnej súťaže môžu byť prihlásené albumy, turistický sprievodcovia, populárno-vedecké publikácie, monografie, krásna literatúra s horskou tematikou, mapy, atlasy a encyklopédie, toponymické, prírodovedné alebo iné slovníky s horskou tematikou.

Účasť v súťaži je pre prihlasujúceho publikáciu bezplatná a neviaže sa s úhradou registračného poplatku. Podrobnosti týkajúce sa súťaže sa nachádzajú v pripojených pravidlách súťaže a v prihláške. Sú taktiež prístupné na webových stránkach www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl.

2. ročníka súťaže v roku 2017 sa zúčastnilo 39 vydavateľov z ôsmich štátov (Rakúsko, Bulharsko, Česko, Grécko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina a Veľká Británia), ktorí prihlásili do súťaže 124 publikácií. K laureátom a k oceneným patrili publikácie z Rakúska, Bulharska, Česka, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.

Srdečne Vás pozývame – do súťaže sa možno prihlásiť od 1. marca do 20. septembra 2018 (vrátane).

Organizátori

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK