SALON TURYSTYKI AKTYWNEJ

SALON TURYSTYKI AKTYWNEJ

SALON TURYSTYKI AKTYWNEJ mieści się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 6

*** Materiały statutowe ***


Salon turystyki aktywnej  | Materiały statutowe |  Wydawnictwa |UWAGA:

PRZY ZAKUPIE ODZNAK
  • dużych GOT
  • odznak GOT za wytrwałość
  • odznak głównych szlaków, beskidziego i sudeckiego
  • odznak zimowych (rakiety)
  • odznak przewodnickich
należy przedłożyć skan lub ksero pieczątki weryfikacyjnej (przy odznakach) lub legitymacji przewodnickiej wraz z aktualną legitymacją PTTK (przy blachach przewodnickich)

CENY HURTOWE
  • Książeczka GOT - od 10 szt. 2,00 zł
  • Odznaka miniaturka PTTK - od 10 szt. 4,00 zł
  • Naklejka PTTK - od 30 szt. 0,20 zł
  • Pozostałe pozycje - ceny hurtowe do indywidualnych negocjacji
  • Przy wysyłce zakupionych materiałów doliczamy koszty przesyłki