Na odcinku z:
przez:
do:
data:
kolor:
 
zauważone usterki w oznakowaniu z podaniem w miarę możliwości dokładnej lokalizacji:
oraz inne uwagi co do przebiegu, wyposażenia (kładki, drogowskazy, miejsca odpoczynku itp.):
 
imię, nazwisko, pseudonim:
kontakt (e-mail, telefon):

Przepisz tekst z obrazka: