BIBLIOGRAFIA "GAZETY GÓRSKIEJ" OD NR 1 DO 34 (1993-2001)

RELIGIE
Sekty

TRANSPORT
Lotnictwo

ETNOGRAFIA
Obrzędy
Sztuka ludowa

TECHNIKA
Internet

NAUKI PRZYRODNICZE
Parki narodowe
Ochrona przyrody
Zoologia
Klimat

HISTORIA
Historia ogólnie
Historia miast
Historia regionu

SZTUKA
Fotografia
Historia fotografii
Grafika
Karykatury
Malarstwo
Dowcipy rysunkowe
Muzyka
Kinematografia

KULTURA, NAUKA, OŚWIATA
Biblioteki
Centralna Biblioteka Górska
Muzea regionalne
Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej
Wystawy
Sympozja, konferencje naukowe
Szkoły
Seminaria, szkolenia
Posiady
Recytacje

TURYSTYKA
Historia turystyki
Historia turystyki - ogólnie
Personalia
Biografie, nekrologi
Historia Oddziałów
Historia turystyki górskiej
Historia turystyki górskiej - ogólnie
Rocznice
Aktualia
Historia przewodnictwa górskiego
Władze PTTK
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
KNAG
Oddziały
Komisja Turystyki Górskiej
Zjazdy, posiedzenia władz PTTK
Główna Komisja Rewizyjna
Organizacja turystyki
Odznaczenia, medale
Turystyka górska i alpinizm powierzchn.
Środowiska turystyczne
Kluby turystyki górskiej
Koła PTTK
Górska Odznaka Turystyczna
Przodownicy turystyki górskiej
Odznaki turystyczne
Wycieczki, wyprawy
Zloty
Rajdy
Imprezy na azymut
Turystyka narciarska i narciarstwo sportowe
Turystyka narciarska
Zawody narciarskie
Przodownicy narciarscy
Przewodnictwo górskie
Kluby przewodnickie
Kursy przewodnickie
Ratownictwo górskie i wypadki
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ratownicy górscy
Wypadki
Zagospodarowanie turystyczne
Zagospodarowanie turystyczne ogólnie
Schroniska górskie
Szlaki turystyczne
Bazy namiotowe
Kolejki, wyciągi
Turystyka konna
Kolarstwo górskie

KRAJOZNAWSTWO
Krajoznawstwo
Cmentarze
Zabytki

JĘZYKOZNAWSTWO
Toponomastyka

LITERATURA
Opowiadania górskie - proza
Wiersze o górach
Felietony

KSIĘGOZNAWSTWO
Wydawnictwa
Recenzje
Plagiaty
„Wierchy”
„Gazeta Górska”
ISBN

EKONOMIA
Reklamy
Organizacja sprzedaży
Zarządzanie majątkiem

MILITARIA
Ułani
Wojna światowa

ROZRYWKA
Krzyżówki
INDEX nazwisk autorów tekstów, rycin i fotografii w opracowaniu


Centralna Biblioteka Górska

>
RELIGIE

Sekty

RUGAŁA LECH: Hare Kryszna w Sudetach (1996 Nr 14, str. 11)
TRANSPORT

Lotnictwo

ZATWARNICKI IGNACY: Polskie szybownictwo w Karpatach Wschodnich (1994 nr 6, s. 2)
ETNOGRAFIA

Obrzędy

CHOWANIEC ROMAN ALOJZY: Święto Kultury Beskidzkiej, fot. 2 aut. (1999 nr 27, str. 3, 9)
PAWLIK X. JERZY: Choinka na dnie jeziora, repr. 1 (1999 nr 29, str. 3)
POTRACILI krawaty (1993 nr 3, s. 4)
ROMOWICZ MARIA, BRODKA JAN: Wielkanoc na Żywiecczyźnie (1996 Nr 14, str. 5)

Sztuka ludowa

WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Beskidzki ptaszek, rys. 1 Ormicka U. (1998 nr 23, str. 4)
TECHNIKA

Internet

ORMICKI JACEK: Odwiedziny na Krupowej, fot. 1 U. i J. Ormiccy (2001 nr 34 str. 6)
red.: COTG w internecie (2000 nr 31, str. 4)
REMISZEWSKI RYSZARD M.:www.gazeta@turysta.com.pl (2000 nr 31, str. 5)
NAUKI PRZYRODNICZE

Parki Narodowe

E.M.: Bieszczadzki Park Narodowy docenia kadrę PTTK (1993 nr 1, s. 3)
JO: Góry śmieci (1996 Nr 16, str. 4)
JO: Polowace (1996 Nr 16, str. 5)
LICENCJE w Karkonoskim Parku Narodowym (1993 nr 1, s. 7)
STEFAŃSKI TADEUSZ: Porozumienie przewodnickie z Karkonoskim Parkiem Narodowym, il. 1 EM (1994 nr 9, s. 3)
W.A.W.: Ceny wstępu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego (1993 nr 1, s. 3)
WOJCIECHOWSKI WOJOMIR: Za co płacimy w Bieszczadzkim Parku Narodowym (1993 nr 1, s. 4-5)
WOJCIECHOWSKI WOJOMIR: listy sprostowania polemiki opinie (1993 nr 2, s. 7)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Czy Babiogórski Park będzie poszerzony (1995 nr 12, s. 5)

Ochrona przyrody

BORYCZEWSKA MARIA: Listy, polemiki (1999 nr 29, str. 9)
JASICKI ALEKSANDER: Straż Ochrony Przyrody akcja Pieniny (1995/96 Nr 13, str. 4)
KLEMENSIEWICZ Z.: Ochrona Tatr (1998 nr 25, str. 6), ryc. 4 (repr.)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Turystyka czy ochrona przyrody Tatr? (1997 nr 18, str. 4)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Pro Species Para., repr. 3 odznaki TT, PTT, PTTK (1993 nr 3, s. 2)
STANISŁAWSKA-MEYSZTOWICZ MIRA: Czy musimy tonąć w śmieciach, fot. 1 Jacek Ormicki (2000 nr 31, str. 3)
WITA FRANCISZEK: Głos w sprawie (1998 nr 23, str. 4, 5)
WOJ.: Pomnik przyrody (1996 Nr 14, str. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Spór o Pilsko (1995 nr 11, s. 3)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Strefa śmierci (1996 Nr 16, str. 2)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Cisy Raciborskiego (1997 nr 17, str. 4)
WYSŁOUCH JULIUSZ: Listy, polemiki (1997 nr 18, str.7)
ZBI: Chochołowska przestała truć, rys. 1 Ormicka U[rszula] (1998 nr 22, str. 4)
ZK: Więcej umiaru koledzy z Rybnika (1998 nr 22, str. 7)

Zoologia

BACA JACENTY: Kozia mama (1997 nr 17, str. 5)
BACA JACENTY: Spotkanie w ścianie (1997 nr 19, str. 5)
RMR: Leśni lokatorzy w Orlicy (1993 nr 3, s. 4)

Klimat

SARNA TADEUSZ: Zimno czy mróz?, tab. 1 (2001 nr 34 str. 8)
HISTORIA

Historia ogólnie

BOBRZYŃSKI: Ostrzeżenie (1998 nr 25, str. 4)

Historia miast

SZPERACZ ZENON: Zakopane po raz pierwszy, rys. 1 Witkiewicz S[tanisław] (1998 nr 22, str. 9)

Historia regionu

JEDYNAK SYLWESTER: A jak poszedł król na wzgórza, ryc. 1 logo (2000 nr 33, str. 9)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Z historii pogranicza polsko-węgierskiego (2000 nr 33, str. 7)
SZTUKA

Fotografia

BIZAŃSKI W.: Widok z Koziego Wierchu na Świnicę, fot. 1 (1998 nr 25, str. 5)
CZARNOWSKI ADAM: Widokówka - pamiątka, dokument, fot. 2 A(ntoni) Pasich (2000 nr 33, str. 2, 3)
GÓRY w obiektywie (1997 nr 19, str. 5)
JAĆKIEWICZ L.: fot 1 Z Lodowego w kierunku Łomnicy (1999 nr 27, str. 4)
KARŁOWICZ M.: 1 fot. Zmarzły Staw (1997 nr 20-21, str. 5)
Konkurs Fotograficzny (1996 Nr 15, str. 8)
Konkurs fotograficzny (1997 nr 18, str. 4)
O/KTG Nowy Sącz: Konkurs fotograficzny (2000 nr 31, str. 4)
Pocztówki z Czarnohory, repr. 2 poczt. A(ntoni) Pasich red.
RED.: Konkurs rozstrzygnięty (1997 nr 20-21, str. 5)
SIPIOR A.: fot. 1 Gorgany. Mały Gorgan i Doboszanka z Syniaka (1999 nr 27, str. 5)
W.B.: Widziane z Ljubliany, repr. 1 (2000 nr 32, str. 5)
Widokówka, pamiątka, dokument - Adam Czarnowski (2000 nr 33, str. 2, 3)
WÓJCIK WIESŁAW A. : Patrzę w Tatry (2000 nr 32, str. 5)
ZARĘBA ETA: fot. 1 Samotny jałowiec (1999 nr 29, str. 9)

Historia fografii

ORMICKI JACEK: 120-lecie urodzin Mieczysława Karłowicza (1996 Nr 14, str. 6)

Grafika

BERND CARL: Widok ogólny miasta Bochni, repr. litografii (1998 nr 23, str. 3)
MOSKAŁA E[DWARD]: Panorama z Wielkiej Raczy na południowy wschód, rys. (1997 nr 18, str. 4, 5)
MOSKAŁA E[DWARD]: Panorama z Wielkiej Raczy na południowy wschód, rys. (1997 nr 19, str. 4, 5)
MOSKAŁA EDWARD: Panorama z Będoszki Wlk. na południe, rys. (1997 nr 20-21, str. 4, 5)
MOSKAŁA E[DWARD]: Panorama z Jałowca na południe, rys. (1998 nr 22, str. 4, 5)
MOSKAŁA E[DWARD]: Panorama z Hali Śmietanowej na połudnowy zachód, rys. (1998 nr 23, str. 4, 5)
MOSKAŁA EDWARD: Panorama ze szczytu Leskowca na zachód i północ, rys. (1998 nr 24, str. 4, 5)
Wesołych Świąt i Do Siego Roku, rys. arch. (1997 nr 20-21, str. 3)
WIDOK Tatr od północy z Polany Głodówki, repr. (1998 nr 25, str. 4-5)

Karykatury

BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Wiesława A. Wójcika (1996 Nr 14, str. 11)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Edmunda Zaiczka (1996 Nr 15, str. 7)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Elfrydy Trybowskiej (1996 Nr 16, str. 7)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Mariana Ferstera (1997 nr 17, str. 8)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Marka Eminowicza (1997 nr 18, str. 8)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca (1997 nr 19, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Jadwigi Polańskiej (1997 nr 20-21, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Zbigniewa Kreska (1998 nr 22, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Ludwika Starzaka (1998 nr 23, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Andrzeja Danowskiego (1998 nr 24, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Jerzego Kapłona (1999 nr 26, str.10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Jacka Dobrowolskiego (1999 nr 27, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Jerzego Kowalskiego (1999 nr 28, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Zbigniewa Siudaka (1999 nr 29, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Jana Palidera (2000 nr 30, str. 12)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Zdzisława Kobyłki (2000 nr 31, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Zygmunta Maćkowiaka (2000 nr 32, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Stanisława Kuklasińskiego (2000 nr 33, str. 10)
BYCZKOWSKI TYTUS: Karykatura Ryszarda Wiktora Schramma (2001 nr 34 str. 10)
LIPIŃSKI ERYK: Karykatura Mariusza Zaruskigo (1998 nr 25, str. 8)
Malarstwo
JO: Góry i pędzel, repr. 1 (1999 nr 29, str. 5)
Dowcipy rysunkowe
EM: il. 1 (1994 Nr 4, str. 3)
STOKŁOSA KRZESŁAW: il. 1 (1995 nr 10, s. 4-5)

Muzyka

KAPELA Ryśka Gąski, il. 1 EM (1993 nr 3, s. 5)

Kinematografia

Filmy górskie

KRESEK ZBIGNIEW: Z Sadyby na Everest (2001 nr 34, s. 7)

KULTURA - NAUKA - OŚWIATA

Biblioteki

BUGAJSKI ANDRZEJ: listy sprostowania polemiki opinie (1993 nr 2, s. 7)
WÓJCIK WIESłAW A.: Centralna Biblioteka Górska w nowej siedzibie (1993 nr 1, s. 6)

Muzea regionalne

BR: Muzeum Regionalne w Muszynie (1999 nr 29, str. 8)
CW: Izba pamięci (1999 nr 29, str. 5)
MĄDRY TADEUSZ: Muzeum Emila Zegadłowicza (1995 nr 12, s. 8)
MUZEUM ŁOWIECKIE na miejscu Muzeum Świerczewskiego (1994 nr 6, s. 1)
MYCZKOWSKA-HANKUS BARBARA: Zamek w Dobczycach (1995 nr 11, s. 6)
STOŻEK ANNA: Orkanówka otwarta? rys. 1 Andrzej Maria Witkowski (2000 nr 31, str. 4)

Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej

DZICZKANIEC-BOŚKOC ANDRZEJ: Posiad u źródeł Wisły (1996 Nr 16, str. 5)
DZICZKANIEC-BOŚKOC ANDRZEJ: Zapiski spod Baraniej Góry, fot. 1 aut. (1997 nr 19, str. 4,5)
JAPOL: Ośrodek KTG na Jaworzynie Krynickiej zamknięty (1994 nr 6, s. 4)
JO: Mija 25 lat, repr. 1 logo (1995 nr 11, s. 5)
KAPŁON JERZY: Ośrodki Kultury Turystystyki Górskiej, il. 2 Edward Moskała (1995/96 Nr 13, str. 1,2)
KAPŁON JERZY: Ośrodek Dokumentacji Turystyki Gorskiej w COTG PTTK w Krakowie (1998 nr 22, str. 7)
KRESEK ZBIGNIEW: Czy powstanie Sudecki Ośrodek Kultury (1998 nr 24, str.5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Pieniński Ośrodek Kultury, repr. 1 Ośr. KTG Pieniny (1998 nr 24, str. 9)
MOSKAŁA EDWARD: Chałupa Kudzi nowy Ośrodek KTG (1993 nr 2, s. 5)
NA BARANIEJ Górze nowy Ośrodek KTG PTTK (1994 nr 8, s. 4)
Niezwykłe muzeum (1995 nr 11, s. 5)
ORMICKI JACEK: W trosce o kulturę turystyki górskiej w Beskidzie Śląskim (1993 nr 2, s. 8)
POLAŃSKA JADWIGA: Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej, repr. 1 logo Ośr. na Turbaczu (2000 nr 31, str. 10)
PRZEWODNICY z Pienin w Szczawnickim Ośrodku KTG (1994 nr 8, s. 3)
PRZEWODNICY z SKPG Kraków na Markowych Szczawinach, repr. 1 (logo) (1994 nr 8, s. 3)
REDAKCJA: Sprostowanie (1995 nr 12, s. 8)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Dobrodzieje spod Baraniej Góry (1995/96 Nr 13, str. 7)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Wyżej bacy nie hipnies (1996 Nr 14, str. 9)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Trzydzieści lat ośrodka na Jaworzynie Krynickiej, fot. 1 A. Dziczkaniec-Bośkoc (2000 nr 33, str. 8)
REŚKO DANUTA, POLAŃSKA JADWIGA: Podziękowanie (2000 nr 33, str. 8)
ŚWIERK ANTONI: Pięknieje Ośrodek na Baraniej Górze (1994 nr 7, s. 4)
Trzydzieści lat Ośrodka na Jaworzynie Krynickiej, fot. 1 A(ndrzej) Dziczkaniec-Bośkoc - Ryszard M(aria) Remiszewski
WAF: Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej (1999 nr 29, str. 8)
Zielony Domek (1995 nr 10, s. 4-5)

Wystawy

J. ORM.: XLIV wystawa w COTG, fot. 1 S. Palusiński (2000 nr 33, str. 5)
JO: XL Wystawa COTG, fot. 1 J. B. Nowak (2000 nr 30, str. 7)
KOTARBA JACEK: Babia Góra w czasopismach turystyczno-krajoznawczych ostatniego stulecia (1994 nr 6, s. 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Już dwudziesta wystawa COTG, fot 1 arch. (1994 nr 9, s. 2)
Na Jedwabnym Szlaku (1995 nr 10, s. 4-5)
ORMICKI JACEK: W pierwszą rocznicę, repr. 1 okładka przewodnika Beskid niski i Podkarpacie (1999 nr 27, str. 7)
W GALERIACH wystawowych COTG: Czas Czarnohory, Myśleniczan portret własny, Wspomnienia (1994 nr 6, s. 4)

Sympozja, konferencje naukowe

AJM: Polacy w rumuńskiej Bukowinie (1994 nr 9, s. 2)
Dzień Babiogórski (1995 nr 11, s. 5)
GROŃ JANINA: Turystyka górska na konferencji naukowej (1994 nr 6, s. 4)
JO: Krakowskie Sympozjum Górskie (1995/96 Nr 13, str. 6)
JO: Sympozjum górskie (1997 nr 20-21, str. 5)
KPS: Krakowskie Sieczki o swoim patronie (1997 nr 20-21, str. 7)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Olimpiada 2006 (1996 Nr 15, str. 1, 3)
RED.: Sympozjum KTG (1998 nr 23, str. 10)
SESJA szkoleniowa dla przewodników PTTK Bezpieczeństwo w górach (1994 nr 8, s. 3)
STAFFA MAREK: Po 125 latach (wystąpienie na sympozjum KTG w grudniu 1998) (1999 nr 26, str. 8)
SYMPOZJUM grudniowe KTG w Krakowie (1994 nr 6, s. 6)

Szkoły

JRM: Góry w szkole (1996 Nr 16, str. 5)
SIWULSKA MARIA: Pierwszy turnus Młodzieżowej Szkoły Górskiej (1994 nr 7, s. 4)
STOKŁOSA KRZESŁAW: Babiogórskie Liceum (1998 nr 22, str. 3)
SZKOŁA Górska Przewodnictwa i Narciarstwa, repr. 1 (logo) (1994 nr 6, s. 8)

Seminaria, szkolenia

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Po 15 latach znowu centralny kurs znakarski, fot. 1 Janusz Siemienas (1994 nr 8, s. 4 )
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Kurs znakarski w bacówce na Brzance (1995 nr 12, s. 9)
Międzynarodowe seminarium turystyki narciarskiej (1994 nr 9, s. 4)
SEMINARIUM szkoleniowe dla pilotów (1994 nr 7, s. 7)
SIUDAK ZBIGN[IEW], BIEDRZYCKI WOJC[IECH]: XII Międzynarodowe Seminarium Narciarskie (1997 nr 17, str. 4)
STEFAŃSKI TADEUSZ: Seminarium dla pilotów i przewodników w COTG (1994 nr 8, s. 3)
Warsztaty naukowe w Ustrzykach Górnych (1994 nr 9, s. 4)

Posiady

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Posiady Bacowskie w Krakowie (1994 nr 8, s. 2)

Recytacje

KONKURS recytatorski (1994 nr 8, s. 5)
Recytatorzy na start (1995 nr 11, s. 5)
TURYSTYKA

Historia turystyki - ogólnie

JUBILEUSZOWE echa (1998 nr 25, str. 2)
PROTOKÓŁ z XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa (1998 nr 25, str. 2-3)
STATUT Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, repr. 2 (1998 nr 25, str. 1-2)
SZNAPKA MICHAŁ W.: Przyczynki do historii turystyki (1994 nr 9, s. 5)

Historia turystyki górskiej

KAPŁON JERZY: Kto pamięta czas Gorganów i Czarnohory (1993 nr 3, s. 8)

Personalia

E.Z.: Niezwykły jubileusz (1998 nr 23, str.7)
J.K: Burmistrz Żywca kandydatem na turystę górskiego (1994 nr 4, s. 7)
JUDYM turystyczny w Zakliczynie (1993 nr 2, s. 2)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Wojciech Redzej: 32 lata pracy dla PTK i turystyki (1998 nr 22, str. 6)
MOSKAŁA EDWARD: Józek turysta (1995 nr 11, s. 3)
NASZ redaktor laureatem (1997 nr 17, str. 5)
PODKOMISJA KIHTG: Stanisław Nowak – członek honorowy PTTK (1994 nr 7, s. 6)
RED.: Jubilat (Ignacy Zatwarnicki), fot. 1 J. W. Gajewski (2000 nr 33, str. 4)
REDAKCJA: Sześćdziesiąt lat Jacka Kolbuszewskiego, fot. 1 Konieczniak J[anusz] (1998 nr 23, str. 8)
REMISZEWSKI RYSZARD R.: Dostąpił palmy męczeństwa (1998 nr 23, str. 8)
WÓJCIK WIESŁAW A.: O Profesorze Kazimierzu Sosnowskim, fot. 1 arch. (2000 nr 33 str. 2, 3)
WYKAZ osób wyróżnionych w roku 1998 Medalem 125-lecia TT-PTT-PTTK (1999 nr 26, str. 7)
Wysokie odznaczenie, fot. 1 arch. Zbigniewa Kreska (1999 nr 26, str. 4)

Biografie, nekrologi

A.J.M.: Wspomnienie Edwarda Moskały, (1997 nr 20-21, str. 5)
Bańdura Stefan. Z kroniki zmarłych
CHYŻEWSKI ADAM: Przemówienie prezesa ZG PTTK (1995 nr 12, s. 2)
DZICZKANIEC-BOŚKOC ANDRZEJ: Nie zaginie (1996 Nr 14, str. 3)
EMINOWICZ MAREK: Pożegnanie przyjaciela, fot. 1 aut. (1995/96 Nr 13, str. 5)
Gowin Zbigniew. Z kroniki zmarłych (1999 nr 27, str. 5)
Jan Bielak nie żyje (1994 nr 9, s. 4)
KAMYSZ FRANCISZEK: Jan Galicz. Sylwetki ludzi gór (2000 nr 31, str. 9)
KRESEK ZBIGNIEW: Edward Moskała, fot. 1 Eminowicz M[arek] (1999 nr 28, str. 3)
Laurentowski Witold. Z kroniki zmarłych (1999 nr 27, str. 5)
LEWANDERSKI JULIAN: Tadeusz Wenda (2000 nr 33, str. 8)
Lis Krystyna. Z żałobnej karty (1995 nr 12, s. 6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Smutna uroczystość na cmentarzu Rakowickim, fot. 1 J. Ormicki (1995 nr 12, s. 3)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Pamięci Witolda Pustówki (1995 nr 12, s. 9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Od PTT do PTTK (Kazimierz Sosnowski) (1998 nr 22, str. 9)
Nekrolog Edwarda Moskały (1995 nr 12, s. 3)
PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT: Kilka wspomnień o tych, co dawniej po Tatrach chadzali (1998 nr 25, str. 7-8)
PILCH PRZEMYSŁAW: Pożegnanie Harasymowicza (2000 nr 31, str. 4)
POŻEGNALIŚMY Ignaca (1994 nr 7, s. 6)
Raszczuk Zbigniew. Klepsydra (1996 Nr 16, str. 5)
RED.: W smutną rocznicę (1996 Nr 16, str. 3)
REDAKCJA: W hołdzie Naczelnemu, fot. 1 J. Ormicki (1995 nr 12, s. 1)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Od skały miał nazwisko, fot. 1 E. Moskała (1995 nr 12, s. 3)
SORDYL CELINA: W umiłowanych Gorcach (1996 Nr 14, str. 4)
Szarski Stanisław. Z kroniki zmarłych (1998 nr 22, str. 9)
SZLOMPEK TYTUS: Bogusław Ryborz patronem przewodników (1998 nr 23, str.7)
SZLOMPEK TYTUS: Janina Wacowska (2000 nr 33, str. 8)
SZOSKA WANDA: Wspomnienie o Władysławie Stenderze, fot.1 arch. (2000 nr 31, str. 2)
SZUPINA ALOJZY: Edward Biszorski (1995 nr 12, s. 9)
SZUPINA ALOJZY: Jan Cięgiel, fot. 1 Ormicka U[rszula] (1999 nr 28, str. 9)
SZYBOWSKA BARBARA: Wincenty M. Korczak Horodyński (1994 nr 9, s. 2)
ŚLUSARCZYK Andrzej. Z kroniki zmarłych (1999 nr 26, str. 9)
Śmiałek Janusz z kroniki zmarłych, fot. 1 arch. (1997 nr 19, str. 8)
ŚWIERZ STANISŁAW: Szymon Tatar (wspomnienie), fot. 1 (repr.), repr. 1 reklama
Waszczuk Witold. Z kroniki zmarłych (1999 nr 27, str. 5)
Wawrzykowska Anna. Z kroniki zmarłych (1999 nr 26, str. 9)
WÓJCIK W. A.: Zmarła Ewa Hoffmann (1998 nr 23, str. 10)
WÓJCIK WIESŁAW A.: 90 lat Władysława Krygowskiego (1996 Nr 14, str. 3)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Magda Keller nie żyje (1996 Nr 14, str. 10)
WÓJCIK WIESŁAW A.: O Macieju Sieczce, rys. 1 Walery Eljasz, fot. 1 arch. (1997 nr 20-21, str. 1-3)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Zmarł Aleksy Siemionow (1998 nr 22, str. 6)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Władysław Krygowski nie żyje, fot. 2 Janusz Konieczniak, J. Ormicki (1998 nr 23, str. 1, 2)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Witold Henryk Paryski (wspomnienie), fot. 2 J. Konieczniak, I. Butkiewicz-Mazurkiewicz (2001 nr 34 str. 1, 2)
Z.B.: Przewodnicy tatrzańscy z Katowic (1997 nr 20-21, str. 7)
Zaremba Kazimierz. Z żałobnej karty (1995 nr 12, s. 6)
ZARUSKI MARIUSZ: Ostatnim śladem, fot. 1 Bobowski Z[bigniew] (1999 nr 26, str. 9)
ZMARŁ Adam Turowicz (1994 nr 7, s. 6)
ZO PTTK W RYBNIKU: Edward Żuk (1995 nr 11, s. 6)

Historia Oddziałów

EZ: Ukoronowanie jubileuszu (1996 Nr 16, str. 2)
Konkurs z okazji 90-lecia Oddziału PTTK Beskid (1994 nr 9, s. 4)
KRESEK ZBIGNIEW: Krakowskie Święto Turystyki Górskiej, fot. 4 Karłowicz M., Kresek Z., Matuszczyk A. (1999 nr 26, str. 1, 2)
MACIEJASZ ROMAN: 70 lat na turystycznym szlaku (Bochnia) (str. 3, 8), fot. 1 Skorupa A. (1998 nr 23, str. 3)
[Siedemdziesiąt] 70 LAT Oddziału w Krynicy (1994 nr 8, s. 5)
SPROSTOWANIE redakcji (do nr 3: 100 lat Pienińskiego Oddziału PTTK) (1994 nr 4, s. 8)
SZLOMPEK TYTUS: Piękny jubileusz, rys. 1 Lorczyk K. (1997 nr 18, str. 5)
WAŻNIEJSZE rocznice górskie w 1995 r. (1994 nr 8, s. 8)
Wielkie święto Babiogórskiego Oddziału PTTK w Żywcu (1994 nr 9, s. 4)
WINTER STANISŁAW: Jubileusz Krynickiego Oddziału PTTK, repr. 1 logo (1999 nr 29, str. 8)
ZAICZEK EDMUND: Dobro i piękno, fot. 1 Tygodnik Ilustrowany z 1912 r. (2000 nr 31, str. 1-2)
ZK: 50 lat Oddziału Sudety Zachodnie (1996 Nr 16, str. 6)

Historia turystyki górskiej

Historia turystyki górskiej - ogólnie

ARESZTOWANIA (1998 nr 25, str. 5)
BAL (1998 nr 25, str. 4)
GDZIE wrony (1998 nr 25, str. 4)
HON. PTG 2472: Wspomnienia nestora, fot. 1 Ormicka U[rszula], (1997 nr 17, str. 2, 3)
K.S.: Z działalności Oddziałów (1998 nr 25, str. 5)
KLEMENSIEWICZ Z.: Pięć lat turystyki tatrzańskiej w cyfrach (1902-1906), tab. repr. (1998 nr 25, str. 8)
ORMICKI JACEK: Konwencje turystyczne z Czechosłowacją (1995/96 Nr 13, str. 1, 3)
POŻAR w Zakopanem (1998 nr 25, str. 4)
PRZECIW pijaństwu (1998 nr 25, str. 4)
SIEW żyta 30 grudnia (1998 nr 25, str. 4)
TEATR świetlny (1998 nr 25, str. 4)
Z RADY Miejskiej w Nowym Targu (1998 nr 25, str. 4)
Z RADY Powiatowej (1998 nr 25, str. 4)
ZNACZNA zguba (1998 nr 25, str. 5)

Rocznice

E. Z.: Srebrny jubileusz (2001 nr 34 str. 5)
JO: 90 lat Markowych Szczawin (1996 Nr 16, str. 3)
KRESEK ZBIGNIEW: 125 lat minęło, repr. 3 (loga: TT, PTT i dyplom przyjęcia do TT), fot. 1 Szubert A[witt] (1998 nr 22, str. 1-3)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: 90 lat Oddziału w Żywcu, fot. 1 J. Ormicki (1995/96 Nr 13, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: 90 lat w służbie turystyki (1996 Nr 15, str. 1, 2, 3)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co słychać w górach. 70-lecie Oddziału PTTK w Bielsku-Białej. Beskidzka jesień w Wysowej. (2000 nr 33, str. 4)
MAZUR RYSZARD: 75 lat Stożka (1997 nr 19, str. 8)
MAZUR RYSZARD: Cieszyński jubileusz, fot. 1 arch. (2001 nr 34 str. 6)
REDAKCJA: Sprostowanie ze Stożka (1997 nr 20-21, str. 5)
SZLOMPEK TYTUS: 60 lat Oddziału PTTK w Sosnowcu (1996 Nr 14, str. 3)
SZUPINA ALOJZY: Jubileusz 85-lecia Oddziału PTTK w Cieszynie (1996 Nr 14, str. 3)

Aktualia

KARPACKIE zapiski (1994 nr 7, s. 3)
KW: Piraci w górach (2000 nr 33, str. 7)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Aktualności, fot. 1 W. W. Wiśniewski (2000 nr 30, str. 6-7)
SZEF Przewodników w Nowym Jorku (1994 nr 7, s. 7)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Ale wiało (1997 nr 20-21, str. 4)

Historia przewodnictwa górskiego

BRACŁAWIK ZYGMUNT: 45 lat przewodnictwa tatrzańskiego w Katowicach (1999 nr 27, str. 7)
JP: 120-lecie przewodnictwa tatrzańskiego (1995 nr 12, s. 6)
KOTARBA JACEK: Ćwierćwiecze Koła Przewodników z Limanowej (1995/96 Nr 13, str. 6)
KULESZA KRZYSZTOF: 40 lat SKPG i AKPT Studenckie przewodnictwo górskie, repr. 2 logo (1995/96 Nr 13, str. 6)
Wielkie święto przewodników górskich (1995 nr 10, s. 3)

Władze PTTK

KWAŚNIEWSKI ALEKSANDER: List Prezydenta do Prezesa i Sekretarza PTTK (1997 nr 19, str. 2)
NOWE władze Towarzystwa (1993 nr 1, s. 7)
XIV WALNY ZJAZD: Deklaracja programowa PTTK (1997 nr 19, str. 2)

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej

AJM: Ważny gość (1996 Nr 16, str. 4)
AM: Kalendarium COTG (1999 nr 26, str. 4)
BACÓW KLUB Zarząd: Imieniem Edwarda Moskały, fot. 1 Z. Bobowski (1995 nr 12, s. 2)
CO się dzieje w Krakowie na Jagiellońskiej (1994 nr 4, s. 4)
KRESEK ZBIGNIEW: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, il. 1 EM (1993 nr 1, s. 1)
KRESEK ZBIGNIEW: Kontynuacja i zmany (1996 Nr 14, str. 1, 2)
KRESEK ZBIGNIEW: Spłacamy dług wdzięczności (2000 nr 30, str. 1, 2)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Nowy szlak w turystyce górskiej (1993 nr 2, s. 1)
MOSKAŁA EDWARD: Minął rok (1993 nr 3, s. 1)
MOSKAŁA EDWARD: Rozmyślania pod choinką, il. 1 aut. (1994 nr 8, s. 1)
ORMICKI JACEK: Imienia Edwarda Moskały (1996 Nr 14, str. 2)
POLAŃSKA JADWIGA: Pierwszy rok działalności (1993 nr 1, s. 3)
POLAŃSKA JADWIGA: Drugi rok w służbie turystyki górskiej, repr. 1 logo COTG (1994 nr 4, s. 4)
REDAKCJA: Przepraszamy (2000 nr 31, str. 8)
SKOWRON WANDA: Marzenia zamienione w rzeczywistość (1993 nr 1, s. 2)
Z.K.: Z kroniki Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (1996 Nr 15, str. 2, 3, 6, 7)

Krajowe Narady Aktywu Górskiego

E.M.: Krajowe Narady Aktywu Górskiego (1993 nr 1, s. 4-5)
E.M: Ile odbyło się Krajowych Narad Aktywu Górskiego. (1993 nr 1, s. 4-5)
GOŃKA WALDEMAR: Echa Krajowej Narady Aktywu Górskiego (1994 nr 5, s. 2)
GOŃKA WALDEMAR: w odpowiedzi na list p. Kreska (1994 nr 7, s. 8)
KRESEK ZBIGNIEW: W odpowiedzi na kuluarowe wątpliwości Waldemara Gońki (1994 nr 6, s. 7)
KRYGOWSKI WłADYSłAW: Władysław Krygowski ukończył 88 lat wystąpienie na XIV KNAG 1993 (1993 nr 2, s. 2)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Zebranie aktywu górskiego (1997 nr 17, str. 5)
MOSKAŁA EDWARD: listy, sprostowania (1994 nr 6, s. 7)
ORMICKI JACEK: Krajowa Narad Aktywu Górskiego (1997 nr 19, str. 3)
RRG: Zaginął wniosek (1994 nr 4, s. 2)

Oddziały PTTK

KELLER STANISłAW: Dobrowolne zrzeszenie Oddziałów PTTK woj. bielskiego (1993 nr 3, s. 3)
KRESEK ZBIGNIEW: Oddział rozpięty między górami a wodą (1997 nr 18, str. 6)
MOSKAŁA EDWARD: 100 lat Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawncy (1993 nr 3, s. 2)
MOSKAŁA EDWARD: Związki Krakowskiego Oddziału PTTK z górami (1993 nr 1, s. 6)
Redakcyjny chochlik (1995 nr 10, s. 4-5)
REGIONALNY Oddział Przewodników PTTK (1994 nr 7, s. 7)
ZAICZEK EDMUND: Nowe władze Oddziału Babiogórskiego (1997 nr 18, str. 5)

Komisja Turystyki Górskiej

GRUDNIOWE posiedzenie KTG (1994 nr 8, s. 5)
KANTYKA JAN, listy (1993 nr 3, s. 7)
KAPłON JERZY: Kto i za co odpowiada w turystyce górskiej (1993 nr 2, s. 6)
MOSKAŁA EDWARD: Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego po wyborach (1993 nr 2, s. 6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Delegatura Zachodnio-karpacka KTG (1997 nr 20-21, str. 4, 5)

Zjazdy, posiedzenia władz PTTK

E.M.: Czy będzie kolejny zjazd zjednoczeniowy? repr. 1 logo (1995 nr 10, s. 6)
KRESEK ZBIGNIEW: Jak było i co dalej? Fot. 3 Jaćkiewicz L., Ormicki J[acek], (1997 nr 18, str. 1-3)
MOSKAŁA EDWARD: Co turystyce górskiej daje XIII Walny Zjazd PTTK (1994 nr 4, s. 1)
MOSKAŁA EDWARD: Smutno mi, panie redaktorze Mazurski (1994 nr 4, s. 7)
RED.: Gazeta Górska na obradach w Zakopanem (1994 nr 6, s. 4)
RED.: Kolejne posiedzenie KTG ZG PTTK (1994 nr 6, s. 4)
ZK: Góry wyżej, fot. 1 Matuszczyk, repr. 1 Bobowski Z[bigniew] (1997 nr 19, str. 1, 2)

Główna Komisja Rewizyjna

Z PRAC Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTTK (1994 nr 4, s. 6)

Organizacja turystyki ogólnie

MOSKAŁA EDWARD: Chyba że wolimy zostać przy dinozaurach (1994 nr 6, s. 1)

Organizacja turystyki

GAJEWSKI JERZY W.: AIT, fot. 1 arch. aut. (1997 nr 20-21, str. 8)
IZBA Gospodarcza Podkarpacka (1994 nr 8, s. 5)
Na pograniczu polsko-czesko-słowackim (1995 nr 10, s. 4-5)
RED.: Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji, fot. 1 J. Ormicki (2000 nr 31, str. 9)
ZDEBSKI JANUSZ: Co na to rząd, listy prezesa ZG PTTK Janusza Zdebskiego do Jerzego Buzka i Jacka Dębskiego (1998 nr 24, str. 3-5)

Odznaczenia, medale

REGULAMIN medalu 125-lecia TT-PTT-PTTK (1998 nr 22, str. 2)

Opracowania ogólne

RED.: Encyklopedia górska (1997 nr 18, str.3)

Turystyka górska i alpinizm powierzchniowy

Środowiska turystyczne

E.M.: Odezwali się górale z Częstochowy (1994 nr 6, s. 4)

Kluby turystyki górskiej

ADRESY Klubów Górskich (1994 nr 6, s. 2)
BACA JACENTY: 20 lat bacowania (1996 Nr 15, str. 4)
BACA ZWYCZAJNY: Klub Baców PTTK w Korbielowie, il. 1 EM (1994 nr 5, s. 4)
CREDO Klubu Kosówka (1994 nr 6, s. 3)
FULARSKI LECHOSŁAW współzałożyciel Kosówki (1994 nr 6, s. 3)
JK: Klub Turystów Górskich Watra w Kaliszu, repr. logo Klubu (1994 nr 6, s. 3)
JO: Klub Górski PTTK w Cieszynie (1997 nr 20-21, str. 7)
KOMUNIKAT dla klubów górskich (1994 nr 7, s. 8)
KRYGOWSKI WŁADYSŁAW o Kosówce (1994 nr 6, s. 3)
MOSKAŁA EDWARD: Co z wami, górale w Częstochowie (1994 nr 4, s. 7)
MOSKAŁA EDWARD: Kosówka w Łodzi, il. aut., repr. logo Klubu (1994 nr 6, s. 3)
MOSKAŁA EDWARD: 10 chatek klubowych, fot. 1 A. Szupina, il. 2 EM (1995 nr 10, s. 1)
ORMICKI JACENTY: Walne Zebranie Klubu Baców w Korbielowie (1994 nr 9, s. 6)
PALUSIAK JERZY:Klub Turystyki Górskiej Wierchy w Gdyni, il. 1 EM (1994 nr 8, s. 6)
Plany Watry i Ornaku, repr. 1 logo (1995 nr 10, s. 4-5)
ROGAL JERZY: Ćwierć wieku klubu górskiego PTTK Grań w Poznaniu, il. 1 EM (1994 nr 9, s. 6)
STANISŁAW NOWICKI: 40 lat Kosówki, repr. 1 logo KTG PTTK-Łódź (1998 nr 24, str. 2)
STANKIEWICZ WOJCIECH: Warszawska narada prezesów klubów górskich (1994 nr 5, s. 4)
X.Y.: Kluby górskie środowisko dobrej turystyki (1993 nr 1, s. 4-5)

Koła PTTK

E.M: O pracy górskiej w kole PTTK. (1993 nr 1, s. 3)
GOŁĘBIOWSKI JACEK: Górale w mundurach (1995 nr 10, s. 6)
Katowice Koło PTK nr 98 (1996 Nr 14, str. 8)
RED.: Nowe koło PTTK (1996 Nr 16, str. 5)
ZC: Przedstawiamy kolporterów Gazety (1999 nr 27, str. 7)

Górska Odznaka Turystyczna

CRW GOT: Zmiany w Reulaminie GOT, fot. 1 Ormicki J[acek] (1997 nr 17, str. 5)
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK: Stanowisko Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w sprawie nowego regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, fot. 2 R. Zadora, J. Ormicki (2001 nr 34 str. 3)
KTG: Uwaga Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT (1997 nr 20-21, str. 7)
NIEDZIELSKI J., listy, polemiki (Jeszcze GOT) (1994 nr 5, s.8)
NIEDZIELSKI JANUSZ: Jeszcze w sprawie GOT (1994 nr 5, s.8)
OPALSKI GRZEGORZ: listy sprostowania polemiki opinie (1993 nr 2, s. 7)
ORMICKI JACEK: Czy GOT traci popularność, repr. 3 odznak GOT (1993 nr 1, s. 6)
ORMICKI JACEK: listy sprostowania polemiki opinie (1993 nr 2, s. 7)
ORMICKI J., listy, polemiki (Jeszcze GOT) (1994 nr 5, s.8)
ORMICKI JACEK: CRW GOT wyjaśnia (1999 nr 28, str. 2)
ORMICKI JACEK: Jeszcze w sprawie GOT (1994 nr 5, s.8)
REGULAMIN Górskiej Odznaki Turystycznej (1999 nr 26, str. 5)
STAFFA MAREK: Uwaga! Zmiany w Regulaminie GOT, fot. 2 Karłowicz M., repr. 1 logo GOT (1999 nr 26, str. 3)
Uwaga TRW GOT (1998 nr 23, str. 4)
Uwaga!!! Nowy Regulamin GOT, repr. 1 okładka (1999 nr 27, str. 10)
ZK: Burza w szklance wody, repr. 1 okładka (1999 nr 29, str. 9)
Zmiany w GOT (1995 nr 10, s. 3)
Zmiany w regulaminie (1998 nr 23, str. 4)

Przodownicy Turystyki Górskiej

AJM: Co z przodownikami w Tatrzańskim i Babiogórskim Parku Narodowym (1993 nr 3, s. 4)
GRZELAK GRZEGORZ: listy, sprostowania (1994 nr 6, s. 7)
KRAKOWSKI Klub Przodowników Turystyki Górskiej (1994 nr 5, s. 4)
KRESEK ZBIGNIEW: Listy-Sprostowania-Polemiki (1999 nr 27, str. 5)
KRÓLIK JACEK: Tatry nie dla przodowników (1996 Nr 15, str. 4)
KTG ZG PTTK: Nowy regulamin przodownika turystyki górskiej (1994 nr 9, s. 8)
KTG: Legitymacje przodownickie (1999 nr 27, str. 4)
MIKULEC JERZY: Przodownik czego? (1995 nr 12, s. 7)
OPALSKI GRZEGORZ: Przodownicy w parkach narodowych (1994 nr 4, s. 1)
OPALSKI GRZEGORZ: Listy-Sprostowania-Polemiki (1999 nr 27, str. 5)
ORMICKI JACEK: Weryfikacja przodowników (1995/96 Nr 13, str. 5)
SPOTKANIE przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych d/s Przodowników TG (1994 nr 6, s. 5)
Spotkanie sudeckich przodowników (1999 nr 27, str. 5)
Walny Zjazd Krakowskiego klubu Przodowników TG (1994 nr 9, s. 4)

Odznaki turystyczne

REGULAMIN odznaki: Każdemu jego Everest (2000 nr 30, str. 6)
Regulamin Dziecięcej Odznaki Narciarskiej (1996 Nr 16, str. 7)

Wyprawy, wycieczki

Boguś w Nepalu (1994 nr 9, s. 4)
Do Grecji i w Dolomity (1995 nr 10, s. 4-5)
DYLĄG DARIUSZ: Obóz szkoleniowy w Tatrach Wysokich (1994 nr 7, s. 7)
GAJDA TADEUSZ: Jedziemy w Kaukaz (1997 nr 17, str. 6)
GAJEWSKI J. W.: Czerwona ziemia Afryki JUMBO, fot. 2 aut. (2000 nr 30, str. 8)
GAJEWSKI J. W.: Czerwona ziemia Afryki (cz. II), fot. 1 aut. (2000 nr 31, str. 6)
Górscy turyści z Kalisza w Alpach Wschodnich (1994 nr 9, s. 4)
Górski marsz na 100 km (1995 nr 10, s. 4-5)
JASZOWSKI JAN: Nasi w Alpach (1994 nr 4, s. 7)
JASZOWSKI JAN: Matterhorn i inne, repr. 1 okładka (1995 nr 10, s. 2)
JK: Ogólnopolskie górskie imprezy na orietację (1994 nr 4, s. 6)
JK: Z kwalifikowanym przewodnikiem w góry, repr. 1 (logo przewodn. tatrzańskiego) (1994 nr 6, s. 8)
J.O.: Przepis na urlop (2001 nr 34 str. 5)
KOŁO PRZEWODNIKÓW W NOWYM SĄCZU: Propozycje na 1996 rok (1996 Nr 14, str. 10)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Bliżej Słowacji, fot. 1 Ormicka U[rszula] (1999 nr 28, str. 1, 2)
MIKULEC JERZY R.: Szczyty dla pokoju (1996 Nr 16, str. 4)
Na zielonej Ukrainie (1995 nr 11, s. 5)
Nota od redakcji (1999 nr 28, str. 2)
NOWAK JERZY BOGUSŁAW: Moim marzeniem zobaczyć Himalaje (1995 nr 10, s. 2)
ODDZIAŁ PTTK W CIESZYNIE: Propozycje turystyczne na lato (1996 Nr 14, str. 7)
Ogłoszenie Młodzieżowej Szkoły Górskiej (1999 nr 26, str.10)
OKTG: Krakowski Oddział PTTK zaprasza (1998 nr 22, str. 5)
ORMICKI JACEK: Penetracje górskie w Alpach Julijskich (1994 nr 7, s. 5)
ORMICKI JACEK: Szczawnickie spacery, fot. 1 Ormicka U[rszula] (1999 nr 28, str.5)
PAWLIK J. X.: Po drabinach na Trzy Korony, fot. 1 W. W. Wiśniewski (2000 nr 30, str. 5)
PIPREK W.: Przewodnicy na Olimpie (1996 Nr 14, str. 10)
PIPREK WIESŁAW: Pireneje (1994 nr 8, s. 2)
Politycy w górach (1995 nr 11, s. 4)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: W cieniu Meteorów, fot. 2 Smereka K. (1999 nr 26, str. 6, 7)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Skały, które sięgają nieba (1999 nr 27, str. 6)
ROSTOCKI WŁADYSŁAW: Nie siedź w domu przewodnik czeka (1994 nr 7, s. 7)
RYGIELSKI JANUSZ: Zakazana wycieczka, fot. 2 Mida A[rtur] (2000 nr 32, str. 7)
SZUPINA ALOJZY: Wędrówki górskie po Ukrainie Zakarpackiej (1993 nr 3, s. 5)
SZUREK MICHAŁ: Nie wysoko, a cieszy (1999 nr 28, str. 4)
WAWRZUTA FRANCISZEK: Z Bielska w Alpy (1999 nr 27, str. 4)
WESOŁKIN WOJCIECH: Na Ukrainę koleją (1995 nr 11, s. 5)
WIERZEJSKI ADAM, MARKOWSKI ADAM: Czy konwencja otworzy nam granice tego lata? (1996 Nr 14, str. 7)
WÓJCIK W. A.: Z młodzieżą na wakacyjnych szlakach (1996 Nr 14, str. 9)
ZAICZEK EDMUND: Kilimandżaro wyprawa mojego życia i sztylet bandyty, fot. 1, repr. 1 (1999 nr 27, str. 8)
ZAICZEK EDMUND: Najwyższe szczyty Alp, fot. 1 aut. (1998 nr 23, str. 6)

Zloty

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Zlot turystów zimowych na Słowacji (2000 nr 30, str. 4)
JO: Koniec sezonu z niedźwiedziem (1996 Nr 16, str. 4)
JWG: Przodownickie spotkanie w Beszczadach (1996 Nr 16, str. 3)
KARKONOSZE 94" (1994 nr 5, s. 4)
Koło Babiej Góry, repr. 1 – TS, JO
KOSTUJ RADOSŁAW, MICHALIK MARTYNA: Gorcstok 99, fot. 1 Ormicka U[rszula] (1999 nr 28, str.5)
KUDELSKI EDWARD: Był Zlot, fot. 1 J. Flach (1998 nr 23, str. 4, 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: 40 Zlotów na Krupowej (1995/96 Nr 13, str. 8)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Ogólnopolski Zlot Przodowników w Beskidzie Sądeckim i na Słowacji, fot. 1 aut. (1997 nr 19, str. 9)
MICHALIK MARTYNA, KOSTUJ RADOSŁAW: Gorcstok 99, fot. 1 Ormicka U[rszula] (1999 nr 28, str.5)
ODDZIAŁ PTTK W ŁODZI: XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przodowników TG (1995 nr 10, s. 3)
RED.: Sprostowanie (1999 nr 27, str. 4)
Spotkanie na Pilsku (1995 nr 10, s. 3)
STANKIEWICZ WOJCIECH: Zlot Klubów Górskich, repr. 1 pocztówka (2000 nr 31, str. 5)
TS, JO: Koło Babiej Góry, fot. 1 arch. (2000 nr 33, str. 7)
ZATWARNICKI IGNACY: Zlot beskidzkich przodowników w Bieszczadach (1995 nr 10, s. 4-5)
Zimowy zlot turystów w Czadcy (1995 nr 10, s. 4-5)
Zlot Klubów Górskich i Alpinistycznych (1995 nr 10, s. 4-5)
ZLOTY: XVI Zlot Klubów Górskich i Alpinistycznych, XXXI Ogólnopolski Zlot Przodowników TG, XXV Zlot Sudeckich Przodowników TG, XIX Zlot Beskidzkich Przodowników TG (1996 Nr 14, str. 9)

Rajdy

AJM: Pod znakiem Łukasiewicza i jubileuszu (1997 nr 18, str. 4)
BW: XLII Narciarski Rajd Tatrzański (1997 nr 18, str. 4, 5)
IMPREZY centralne dla przewodników w 1995 r. (1994 nr 8, s. 3)
JO: Dbajmy o dzieci (1995 nr 11, s. 6)
KTN ZG PTTK: Tatrzański Rajd Narciarski (1996 Nr 15, str. 8)
KWACZYŃSKI JERZY: Sztafeta turystyczna Euro Ramblers Rally'2001 (2001 nr 34 str. 9)
Lubańska jesień (1995 nr 11, s. 5)
OGÓLNOPOLSKI Rajd Przewodników Górskich (1994 nr 7, s. 7)
Rajd Przewodników (1996 Nr 15, str. 8)
SMOTER WŁADYSŁAW: Rajdy indywidualne (1994 nr 6, s. 5)
WULICZ RYSZARD: Ogólnopolski Rajd Przewodników PTTK (1994 nr 6, s. 8)

Imprezy na azymut

KAZIMIERCZYK JAN: Bieszczady 94 (1994 nr 7, s. 2)

Turystyka narciarska

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Krajowa Narada Aktywu Narciarskiego (1997 nr 20-21, str. 9)

Turystyka narciarska i narciarstwo sportowe

BIEDRZYCKI WOJCIECH: Lawiny!!! (1997 nr 20-21, str. 6)
BIEDRZYCKI WOJCIECH: Turysta w górach zimą (1996 Nr 16, str. 1, 2)
KARPIŃSKI JERZY: Co nowego w turystyce narciarskiej (1993 nr 3, s. 3)
KARPIŃSKI JERZY: Komunikat dla narciarzy (1994 nr 8, s. 4)
KARPIŃSKI JERZY: Propozycje Komisji Narciarskiej, fot. 1 J. Ormicki (1995 nr 12, s. 10)
KARPIŃSKI JERZY: Zimowe propozycje KTN ZG PTTK (1996 Nr 16, str.8)
KTN: Rajd tatrzański (1997 nr 20-21, str. 10)
Lato, lato a co w zimie? (1995 nr 12, s. 8)
Rajdy i poznawcze wędrówki narciarskie (1994 nr 9, s. 4)
SZUCKI PIOTR: W górach Suchard (1997 nr 18, str. 4, 5)
SZUCKI PIOTR: Wczasy w Czarnohorze (1996 Nr 16, str.8)
Tatrzański Rajd Narciarski (1994 nr 9, s. 4)

Zawody narciarskie

AB: Memoriał im. Aleksandra Starzeńskiego w Zawoi (1994 nr 4, s. 6)

Przodownicy narciarscy

KARPIŃSKI JERZY: Komunikat KTN dla przodowników narciarskich (1994 nr 7, s. 8)
KARPIŃSKI JERZY: Przodownicy i instruktorzy narciarstwa na Polanie Chochołowskiej (1994 nr 9, s. 7)

Przewodnictwo górskie

BLACHOWANIE Szkolnika SKPG, O/Suski PTTK, BPN, COTG, Koło nr 6 PTTK (1999 nr 26, str. 5)
INTEGRACJA spraw przewodników górskich (1994 nr 5, s. 3)
Kolejne odznaki przewodnickie (1995 nr 10, s. 3)
KOSTUJ RADOSŁAW: Blachowanie Szkolnika (1999 nr 28, str.5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Przewodniccy jubilaci (1995 nr 11, s. 6)
Najstarsze Studenckie Koła Przewodników Górskich, repr. 3 logo (1995 nr 10, s. 3)
REDAKCJA: Pierwsze blachy z rejestru COTG PTTK (1994 nr 5, s. 3)
RED.: Sprostowanie (1994 nr 7, s. 8)
Z. K.: Gdzie kucharek sześć..., fot. 1 A. Szreder (2001 nr 34 str. 4)

Kluby przewodnickie

DA: W Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich, il. 1 EM (1994 nr 5, s. 2)
E.M: Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach. (1994 nr 6, s. 8)
FERSTER MARIAN: Co robią Sieczki na Jagiellońskiej (1993 nr 1, s. 2)
GODNY jubileusz przewodników tatrzańskich z pod znaku Macieja Sieczki (1994 nr 8, s. 3)
JO: Co u Sieczków (1997 nr 17, str. 8)
JO: Przewodnicy z Dobczyc (1995 nr 11, s. 6)
RE: 40 lat Koła Przewodników Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu (1994 nr 5, s. 3)
RE: Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki (1994 nr 5, s. 3)
SKPB w Lublinie (1994 nr 8, s. 3)
Z: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Krakowie (1994 nr 5, s. 3)

Kursy przewodnickie

JO: Chcesz zostać przewodnikiem? il. 1 E. Moskała (1995/96 Nr 13, str. 6)
KURS Przewodników Beskidzkich, repr. 1 (1994 nr 5, s. 3)
RZ: Młodzi przewodnicy (1994 nr 6, s. 8)

Ratownictwo Górskie i wypadki

20 godzin poszukiwań na Babiej Górze (1994 nr 9, s. 7)

Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

CW: Pokazy ratownictwa (1999 nr 29, str. 5)
(HOS): GOPR bez wsparcia (1999 nr 29, str. 4)
RAWICZ: Sztandar dla TOPR (1999 nr 29, str. 2)
RAWICZ: TOPR we własnym budynku (1999 nr 29, str. 2)

Ratownicy górscy

REMISZEWSKI RYSZARD M.: W sylwestrowym nastroju o pięknie gór i nie tylko (2000 nr 30, str. 5-6)

Wypadki

BJ: Wypadek na Snozce (1995 nr 11, s. 5)
KATASTROFA na Małym Jaworowym (1998 nr 25, str. 7)
ZDEBSKI JANUSZ, BRACŁAWIK ZYGMUNT, KRESEK ZBIGNIEW: Komunikat (1996 Nr 14, str. 6, 7)

Zagospodarowanie turystyczne

Zagospodarowanie turystyczne, ogólnie

ADAMCZYKOWIE GRAŻYNA I CZESŁAW: z Hali Miziowej (1995/96 Nr 13, str. 7)
AJM: Gondolą na Jaworzynę Krynicką (1997 nr 19, str. 4)
CZUBERNAT STANISŁAW: PTTK dąży do monopolu (1998 nr 24, str.6-7)
KŁOSOWSKI B.: Raczmy się widokiem, fot. 1 aut. (1997 nr 20-21, str. 4, 5)
KRESEK ZBIGNIEW: Od redakcji, fot. 3 arch., Z. Kresek (1998 nr 24, str.7)
LIZAKOWIE HALINA I JAN: z Markowych Szczawin (1995/96 Nr 13, str. 7)
MATUSZCZYK ANDRZEJ I SZPERACZ ZENON: Roboty w górach (1997, 1897), rys. 1 Eljasz Walery (1998 nr 22, str. 4, 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co dalej na Jaworzynie (1997 nr 20-21, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Nie zabijajmy gór (1995 nr 12, s. 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Nowe oblicze gór?, fot. 1 Kresek Z[bigniew] (1999 nr 28, str. 6)
NOTATKA ze spotkania prezesa UKFiT z Prezydium ZG PTTK (1998 nr 24, str. 8)
PTG NR 5454: Co widział na szlaku przodownik nr 5454 (1998 nr 22, str. 8)
PTG 5454: Co widział na szlaku przodownik 5454 (1999 nr 26, str. 6)
PTG 5454: Co widział przodownik turystyki górskiej (1994 nr 7, s. 5)
PTG 5454: Przodownik na szlaku (1997 nr 17, str. 7)
PTG 5454: Co widział przodownik 5454, fot. 1 J. Ormicki (2001 nr 34 str. 8)
Red.: Bezpieczne kąpieliska w Bieszczadach w 1995 r. (1995 nr 11, s. 4)
ROBOTY w górach (1998 nr 25, str. 4)
STAFFA MAREK: W górach ciaśniej, fot. 1 arch. (1997 nr 17, str. 1, 2)
WIŚNIEWSKI WOJCIECH: Wpław (1999 nr 29, str. 4)
WOŹNIAK PIOTR: Na Babiej Górze, fot. 1 Eta Zaręba (1995/96 Nr 13, str. 2)

Schroniska górskie

AJM: Niecodzienna uroczystość na Łabowskiej (1995 nr 11, s. 4)
AJM: Oczyszczalnia dla Markowych Szczawin (1995 nr 12, s. 8)
B.B: Schronisku Odrodzenie potrzebne odrodzenie (1994 nr 7, s. 3)
BW: Sto lat schronska Češka Koča, fot. 1 aut. (2000 nr 32, str. 4)
CHATY pod Rysami nie ma. Dziennik Polski z 8 02 2000 (2000 nr 30, str. 6)
Czy mamy budować schroniska? fot. 1 arch. (1995 nr 10, s. 7)
DĄBROWSKI PIOTR: Znowu ubyło (1999 nr 27, str. 5)
DOMAK ZYGMUNT: Bacówka PTTK Nad Wierchomlą im. S. Nowaka (1994 nr 7, s. 6)
DYRAS TOMASZ MARIA: I tylko schronisk żal, il. 1 E.M. (1995 nr 11, s. 7)
E.M.: Patriarcha górskich schronisk, il. 1 EM (1994 nr 5, s. 5)
E.M: Koniec dziadostwa na Skrzycznem (1994 nr 7, s. 3)
E.M: Miłe życzenia. (1995 nr 10, s. 4-5)
EDWARD MOSKAŁA: Przykro mi panie prezesie (1994 nr 6, s. 4)
FLACH JOLANTA: Czyje schroniska, fot. 2 Ormicka U[rszula], Ormicki J[acek] (2000 nr 30, str. 3,4)
GG: Wrocławski Oddział PTTK przejmuje i prowadzi schroniska (1994 nr 5, s. 5)
GRZYMAŁŁO ZOFA: Grozi pożarem, rys. 1 Moskała E[dward] (2000 nr 32, str. 6)
J. KAŹMIERCZYK: Denerwująca informacja (1994 nr 4, s. 5)
J. ORM.: Schronisko w wacie. (1994 nr 5, s. 5)
J.K.: Wieje nędzą na Leskowcu (1993 nr 2, s. 4)
J.K: Schronisko na Pilsku ma kapelusz (1994 nr 4, s. 5)
JAC: Jeśli już, to tak (1999 nr 27, str. 6)
JAROSZ JERZY: Jeszcze raz o Maciejowej (1994 nr 5, s.8)
JAROSZ JERZY: Nieładnie panie kierowniku Bacówki PTTK (1994 nr 4, s. 5)
JAS.: Smutny koniec Bacówki na Jamnej, il. 1 E.M. (1995 nr 11, s. 7)
JASIEWICZ ZYGMUNT: Reformy czy manipulacje w zarządzaniu schroniskami (1993 nr 2, s. 5)
JERZY JAROSZ: Bacówka na Maciejowej (1994 nr 5, s.8)
JK zapalony turysta weteran: Głos o schronisku (1997 nr 17, str. 7)
JO: Jaworzyna zaprasza (1997 nr 17, str. 8)
JO: Jeszcze raz Jaworzyna Krynicka (1995 nr 12, s. 8)
JO: Jeszcze raz Studzionki (1999 nr 26, str. 4)
JO: Kto się wstydzi PTTK (1994 nr 6, s. 4)
KAPŁON JERZY: Nie zatwierdzono modelowego prowadzenia schroniska na Markowych Szczawinach, il. 1 EM (1994 nr 4, s. 6)
KAŹMIERCZYK JAN: Czy Gorlice będą gospodarować Bartnem (1993 nr 1, s. 4-5)
KAŹMIERCZYK JAN: Reaktywować Fundusz Schronisk Górskich (1994 nr 5, s. 5)
KAŹMIERCZYK JAN: Schronisko na Krupowej (1994 nr 5, s. 5)
KAŹMIERCZYK JAN: Zamach na Połoninę Wetlińską (1993 nr 2, s. 4)
KLIM T.: Na Turbaczu przestało straszyć (1996 Nr 16, str. 3)
KLIMIŃSKI TADEUSZ: listy, sprostowania (1994 nr 6, s. 7)
KŁOSOWSKI B.: Na Boraczej inaczej (1997 nr 17, str. 4)
KTG ZG PTTK: Schroniska górskie jakie są, fot. 2 J. Ormicki (1995 nr 12, s. 4,7)
KTO pozwolił Hance zdziadzieć? (1993 nr 2, s. 4)
KW: Nie ma Światowida (1995 nr 12, s. 8)
KW: Remont na Przegibku (1995 nr 12, s. 8)
LELICIŃSKI ZBIGNIEW: Nie zabijajmy gór (1996 Nr 14, str. 11)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Bacówki po 25 latach: potwierdzenie czy zaprzeczenie idei? (1999 nr 29, str. 6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Schroniska górskie anno 1996, fot. 1 Ormicka U[rszula], (1997 nr 17, str. 3, 7)
MAZUR ROMAN, listy polemiki (1994 nr 8, s. 7)
MOSKAŁA EDWARD: Ale to już zależy od nas, il. 3 aut. (1994 nr 5, s. 1-2)
MOSKAŁA EDWARD: Jeszcze raz o bacówkach (1994 nr 9, s. 5)
NARADA kierowników schronisk w Zakopanem (1994 nr 8, s. 5)
NIEPORADNOśĆ czy nieuctwo (1993 nr 2, s. 4)
NOWI kierownicy schronisk (1994 nr 8, s. 5)
ORMICKI JACEK: Sympatyczne Kudłacze, fot. 1 arch. (1995 nr 12, s. 9)
ORMICKI JACEK: Co słychać na Studzionkach (1998 nr 24, str.5)
ORMICKI JACEK: 70 lat Miziowej, fot. 2 Obtułowicz, Jaroszyński J. (2000 nr 32, str. 2, 3)
ORMICKI JACEK: Remonty schronisk (2000 nr 32, str. 3, 4)
Pożegnanie kierownika z Bartnego (1995 nr 10, s. 4-5)
PP: Z ostatniej chwili (2000 nr 30, str. 4)
PRZEWODNIK BESKIDZKI: Wynocha, bo was poleje szlaufem (1994 nr 4, s. 5)
PTG 5454: Przodownik 5454 na szlaku, fot. 1 Eta Zaręba, repr. 1 logo ptg (2000 nr 30, str. 9-10)
RED.: Fotografie schronisk (1996 Nr 14, str. 7)
RED.: Pożegnanie gospodarzy schronisk (1996 Nr 16, str. 5)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Plama na honorze (1999 nr 28, str. 4)
Rusza budowa na Jaworzynie (1995 nr 11, s. 4)
SCHRONISKO na Jaworzynie Krynickiej nie istnieje (1994 nr 6, s. 4)
SCHRONISKO na Jaworzynie pokryte dachem (1994 nr 8, s. 5)
SNOCHOWSKI WOJCIECH J.: Skandal pod firmą PTTK (1996 Nr 15, str. 7)
STARZYK STARZYŃSKI ROBERT: W kapeluszu taniej (1999 nr 26, str. 4)
STEĆ BAZYLI: Kto się wstydzi bacówek (1994 nr 7, s. 2)
STYPA KAZIMIERZ: Pożar stacji noclegowej na Studzionkach (1994 nr 4, s. 5)
SYMPOZJUM 120 lat schronisk (1994 nr 8, s. 5)
SZUPINA ALOJZY: Biały Krzyż (2000 nr 30, str. 2)
SZYBOWSKA BARBARA: Cudze chwalicie, swego nie znacie (1994 nr 8, s. 2)
SZYDERSKI MIROSŁAW: Musztarda (1999 nr 27, str. 4)
Troskliwi gospodarze (1995 nr 10, s. 4-5)
URBAŃSKI MARIAN: Chroń opatrzności przed Opacznem (1996 Nr 16, str. 4)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Stefanka na Koziej Górze, fot. 1 aut.(1995/96 Nr 13, str. 3)
WOŹNIAK PIOTR: Miło w Gorcach (1995/96 Nr 13, str. 8)
Z.K.Z.: Schronisko PTTK na Hali Krupowej (1993 nr 2, s. 2)
ZK: Metal czy drewno (1997 nr 17, str. 4, 5)

Szlaki turystyczne

AJM: Odnawianie szlaków w Beskidzie Niskim (1994 nr 5, s. 7)
AJM: Szlaki na Pogórzu Karpackim (1994 nr 5, s. 7)
AJM: Wandale na bieszczadzkich szlakach (1994 nr 5, s. 7)
AJM: Szlaki i komputer (1996 Nr 15, str. 5)
AJM: Naprawa zniszczonch szlaków (1996 Nr 16, str. 4)
AJM: Kto na tym traci? Rys. 1 Moskała E. (1997 nr 18, str. 6)
AJM: Kartoteka w cenie (1997 nr 19, str. 5)
AJM, ZK: Powiększone mapy turystyczne w polskich górach, fot. 1 Z. Kresek (1998 nr 24, str.5)
AJM: Spotkanie znakarzy (1999 nr 29, str. 4)
ama, dag: Tylko bardzo uważnie (1998 nr 24, str. 8)
BACA JACENTY: Trza se jako w życiu radzić (1997 nr 18, str. 7)
BACA JACENTY: TPN ma rację, fot. 1 Z. Ładygin (1998 nr 24, str.5)
BT: Ostrzeżenie dla turystów (1996 Nr 15, str. 4)
ĆWIERTNIA BEATA, listy (1993 nr 3, s. 7)
E.M: Prace znakarskie w górach w 1994 r., il. 1 EM (1994 nr 9, s. 5)
GAJEWSKI JERZY W.: Pod znakiem turystycznego szlaku (1996 Nr 15, str. 5)
GAJEWSKI JERZY W.: Uporządkowany nieporządek (1997 nr 19, str. 4, 5)
GARBACZEWSKI ZBIGNIEW: Zmiany w sieci sudeckich szlaków górskich (1994 nr 5, s. 7)
JAKOBSCHY SEBASTIAN: Kilka uwag na temat stanu oznakowania, fot. 1 Zaręba E[ta] (2000 nr 32, str. 8)
JO: Niby lepiej, a gorzej, repr. 1 pocztówka (1999 nr 29, str. 5)
JWG: Od kapliczki do kapliczki, fot. Zadora R[oman], repr. 1 okładka (1999 nr 28, str. 8)
JWG: Uzavrety z dovodov ochrany, fot. 1 aut. (2000 nr 31, str. 4)
KRESEK Z[BIGNIEW]: Nowe stanowiska informacyjne, fot. 1 (1999 nr 28, str. 3)
KRESEK ZBIGNIEW: Alarm dla górskich szlaków, fot. 1 Kresek Z[bigniew] (2000 nr 32, str. 1, 2)
KUDELSKI EDWARD: Wojna na pędzle, fot. 1 EM (1998 nr 24, str.6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Prace remontowe na ścieżkach szlaków tatrzańskich w 1993 r., fot. 1 EM (1993 nr 3, s. 6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Zmiany w przebiegu karpackich szlaków w roku 1993 (1993 nr 3, s. 3)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Szlaki górskie przed niebezpiecznym zakrętem (1994 nr 4, s. 2)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Między Paprotnią a Bochnią (1994 nr 6, s. 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Znowu dzikie szlaki w górach (1997 nr 17, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Informacyjna degrengolada w Tatrach (1997 nr 18, str. 6, 7)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Jubileuszowe spotkanie znakarzy (1997 nr 20-21, str. 9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Niebezpieczna Orla Perć, fot. 1 J. Ormicki (1998 nr 24, str.5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Zmiany w sieci szlaków górskich (1999 nr 26, str. 9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co słychać w górach. "Beskid" znowu w Małych Pieninach. Dziękujemy panie Czesławie. Nowi znakarze w Suchej Beskidzkiej (2000 nr 32, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Znakarskie spotkanie, fot. 1 aut. (2000 nr 33, str. 1, 2)
MOSKAŁA EDWARD: Na końcu Polski, il. 1 (Projekt Bieszczadzkiego Deptaka ) EM (1994 nr 7, s. 1-2)
MOSKAŁA EDWARD: Do kogo należą górskie szlaki, fot. 1 F. Spytek, il. 1 W. Eljasz-Radzikowski (1995 nr 11, s. 1-2)
OD REDAKCJI [replika], fot. 1 arch. (1997 nr 19, str. 7)
OPROWSKI LESŁAW: Wojna na drogowskazy? fot. 1 Gajewski J[erzy] W[iktor] (1997 nr 19, str. 7)
ORMICKI JACEK: Żółte pechowe?, fot. 1 aut. (2000 nr 32, str. 8)
RED.: Wandale na start (2000 nr 30, str. 7)
REDAKCJA: Zmiany w Sudetach (1998 nr 23, str. 5)
SIEMIENAS JANUSZ: Nowy szlak w Sudetach (1995 nr 11, s. 4)
STAFFA MAREK: Szlak do Europy, fot. 1 Z. Kresek, repr. 1 afisza szlaków (1998 nr 24, str. 1-2)
STAFFA MAREK: Prawna ochrona szlaku (1999 nr 27, str. 3)
WOJNA w Tatrach (rozm. przepr. Jolanta Flach) (1998 nr 24, str.6)
WYSŁOUCH JULIUSZ: Uwaga na znaki (1999 nr 29, str. 5)
ZK: Upiększanie gór, fot. 2 Kresek Z[bigniew], Gajewski J[erzy] W[iktor] (1999 nr 28, str. 4)
Znakarskie spotkanie, fot. 1 A. Matuszczyk – Andrzej Matuszczyk (2000 nr 33, str. 1, 2)
Znakowanie w górach rozpoczęte, il. 1 EM (1994 nr 5, s. 7)

Bazy namiotowe

STANKIEWICZ WOJCIECH: Oświadczenie (1995 nr 10, s. 6)
ZADORA ROMAN: Z punktu widzenia bazy namiotowej Gorc, fot. 1 A. Sipior (1994 nr 6, s. 6)

Kolejki, wyciągi

Kolejką na Jaworzynę Krynicką (1995 nr 10, s. 4-5)
KW: Kolejka na Szyndzielnię (1995 nr 12, s. 8)
KW: Nowy wyciąg (2000 nr 33, str. 5)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Kolej na Szyndzielnię (1996 Nr 15, str. 6)

Turystyka konna

HUCUŁY w Bieszczadach, il. 1 EM (1993 nr 3, s. 5)
KRZEMIEŃ MAREK P.:Turyści konni wracają na górskie szlaki, fot. 4 aut. (1999 nr 27, str. 1, 2)

Kolarstwo górskie

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Dwa pedały w górach (1994 nr 8, s. 7)

KRAJOZNAWSTWO

Krajoznawstwo (jako wiedza o kraju i regionie)

AJM: Skamieniałe Miasto tematem pracy licencjackiej (2000 nr 32, str. 5)
BACA JACENTY: Czyżby wiosna, fot. 1 arch. (1998 nr 22, str. 5)
Beskidzka Via ferrata (1995 nr 10, s. 4-5)
BW: Zamieszanie wokół ochrony ptaków, wspinaczy i... pociągów (2001 nr 34 str. 6)
FLEISZEROWICZ BEATA: Złote Miasteczko, fot. 1 arch. (1997 nr 20-21, str. 3)
GAJEWSKI J. W.: Muczne czyli zaklęte rewiry, fot. 2 aut. (2000 nr 33, str. 6)
INF. WŁ: Kaptaż w Gorcach (1996 Nr 14, str. 2)
JO: Dwór w Łopusznej (1998 nr 23, str. 4)
Krzyże w górach, fot. 1 K. Romanowski – KW
KW: Krzyże w górach, fot. 1 K. Romanowski (2000 nr 33, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: 100 lat drogi przez przełęcz, fot. 1 aut. (1995 nr 11, s. 2)
MOSKAŁA EDWARD: Królowa Beskidów, il. 1 EM (1994 nr 9, s. 1)
OD REDAKCJI, fot. 1 arch. (1997 nr 19, str. 6)
ORMICKI JACEK: Najwyższy szczyt w Łęczyckiem (1996 Nr 15, str. 4)
PAWEŁEK SŁAWEK: Chiński Mur na Babiej Górze (1994 nr 9, s. 5)
RED.: Jeszcze raz Cyl, fot. 1 Hudziak D. (2000 nr 32, str. 5)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Pomniki naszych czasów (2001 nr 34 str. 7)
REŚKO DANUTA: Góra Krzyżowa (2000 nr 30, str. 9)
SZAŁANKIEWICZ DANIEL: Midowicz miał rację (1998 nr 22, str. 4, 5)
SZOŁDROWSKA LILIANA: Polskie Betlejem, fot. 2 M. Staffa (2000 nr 31, str. 7)
SZOŁDROWSKA LILIANA: Zestaw mebli sędziowskich w Kochanowie (1999 nr 29, str. 7)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Kamień Jan (1996 Nr 14, str. 5)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Plebańska Góra, fot. 1 aut. (1997 nr 19, str. 3)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Zrujnowana dolina, fot. 1 Zadora R[oman] (1997 nr 19, str. 6)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Polubić Luboń, fot. 1 aut. (1999 nr 27, str. 6)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Zraniony Cyl (2000 nr 31, str. 7)

Cmentarze

CMENTARZ symboliczny na Leskowcu (1995 nr 10, s. 4-5)
E.S.: Kirkut w Podwilku. (1993 nr 1, s. 4-5)
KRESEK ZBIGNIEW: Cmentarz ofiar gór czy panteon zasłużonych, fot. 4 aut. (1999 nr 29, str. 1, 2)
KRESEK ZBIGNIEW: O trudnej sztuce czytania (2000 nr 30, str. 11)
ZDEBSKI JANUSZ: Tatrzański cmentarz symboliczny, il. 1 (1994 nr 7, s. 6)

Zabytki

FUNDACJA MCK: Wspomóżmy Dom pod Jedlami (1996 Nr 14, str. 8)
JASICKI ALEKSANDER: Krzywa wieża w Smolniku (1996 Nr 14, str. 4)

JĘZYKOZNAWSTWO

Toponomastyka

ADB: Czepiamy się (1997 nr 17, str. 5)
DYLĄG DARIUSZ: Glichowiec (1993 nr 3, s. 4)
DYLĄG DARIUSZ: O niektórych nazwach w górach (1995 nr 10, s. 6)
EKO s.c., il. 1 EM, listy (1993 nr 3, s. 7)
ELJASZ-RADZIKOWSKI STANISŁAW: Smytnia (1998 nr 25, str. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ Dylematy beskidzkiej toponomastyki (1999 nr 29, str. 3)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Toponomastyczne dylematy, fot. 1aut. (2000 nr 30, str. 10)
RED.: Toponomaści mogą odetchnąć (1996 Nr 15, str. 4)

LITERATURA PIĘKNA

Proza

BIEDRUŃ JÓZEF: Obrazki z narciarskich wędrówek. Ślizgi na firnach. Fot. 2 aut. (2000 nr 31, wkładka literacka)
BIEŃ ZBIGNIEW: Wyprawa pod psem (żółtym) (1997 nr 19, wkładka literacka)
CHMIELOWSKI JANUSZ: Baranie Rogi i Pośrednia Grań (1998 nr 25, wkładka literacka)
GRZEGORZEWSKI JAN: Przez Zawrat do Morskiego Oka w zimie (1998 nr 22, wkładka literacka)
KARŁOWICZ MIECZYSŁAW: Z wędrówek samotnych (1999 nr 26, wkładka literacka)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Ukochane góry (1998 nr 24, wkładka literacka)
NOVUM w Gazecie (1997 nr 19, str. 4)
NOWINA-KONOPKA KRZYSZTOF: Lipowska, Lipowska… (2000 nr 33, 34 wkładka literacka)
ORMICKI JACEK: Dolina Wieczornego Źródła (1997 nr 20-21, wkładka literacka)
ORMICKI JACEK: Bariera, (1998 nr 23, wkładka literacka)
ORMICKI JACEK: Rekord na wulkanie (1999 nr 27, wkładka literacka)
WIŚNIEWSKI WOJCIECH W.: Walka o dno (1999 nr 29, wkładka literacka)

Wiersze

ASNYK ADAM: Maciejowi Sieczce (1995 nr 10, s. 3)
BALIŃSKI JAN: Wycieczka w góry. Wiersze o górach (1999 nr 27, str. 5)
CZUBERNATOWA WANDA: Kolendka krzesano po dwa, il. 1 EM (1993 nr 3, s. 1)
CZUŁA ADA: Tatry. Wiersze o górach (1999 nr 28, str. 4)
DZICZKANIEC BOŚKOC JĘDRZEJ: Wiersze o górach: wiersz Anny Kawulok (1994 nr 7, s. 8)
DZICZKANIEC-BOŚKOC ANDRZEJ: Beskidzie mój (1996 Nr 14, str. 3)
IWASZKIEWICZ JAROSŁAW: Wiersze o górach (1996 Nr 15, str. 6)
JASICKI ALEKSANDER: Wiersze o górach: San (1995 nr 11, s. 5)
JASICKI ALEKSANDER: Wiersze o górach: Gorczańska pora szronowa (1995/96 Nr 13, str. 5)
JASICKI ALEKSANDER: Łąka żyje do ścierni (1996 Nr 16, str. 5)
JASICKI ALEKSANDER: Wiersze o górach: Hyrlata (1997 nr 19, str. 8)
JASICKI ALEKSANDER: Szafa gór pełna. Wiersze o górach (z cyklu Długi górski rower ) (2000 nr 31, str. 5)
KRAWCZYŃSKI WIESŁAW: Beskidy. Wiersze o górach (1998 nr 23, str.7)
MIKULSKI WIESŁAW JANUSZ: Wiersze o górach: Tatry (1997 nr 18, str. 5)
POL WINCENTY: Wiersze o górach (1997 nr 20-21, str. 5)
WILKOŃ STANISŁAW: Bieszczady, wiersze o górach (1998 nr 22, str. 10)

Felietony

KRESEK ZBIGNIEW: Z Sadyby na Everest (2001 nr 34 str. 7)
REMISZEWSKI RYSZARD R.: Kartka z Karpacza (1996 Nr 16, str. 6)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Kartka z Ustronia (1997 nr 17, str. 6)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Kartka z Żabnicy (1997 nr 18, str.3)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Z Orawy bliżej do nieba, fot. 1 Krygowski W[ładysław] (1997 nr 19, str. 6)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Co nowego na dachu Orawy (1998 nr 22, str. 8)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: U szlauerki na bleichu (1999 nr 29, str. 4)
SZUREK MICHAŁ: O zachwycie Anglika, sceptycyzmie Szymborskiej i niechęci Byrcyna do zrobienia interesu (2000 nr 31, str. 5)

KSIĘGOZNAWSTWO

Wydawnictwa

COTG: Nowe wydawnictwa COTG, repr. 2 (2000 nr 32, str. 10)

Recenzje

AJM: Co czytać w górach (1993 nr 2, s. 8)
AJM: Co czytać w górach (1993 nr 3, s. 6)
AJM: Co czytać w górach (1994 nr 5, s. 6)
AJM: Co czytać w górach (1994 nr 6, s. 5)
AJM: Co czytać w górach, repr. 1 (1994 nr 4, s. 3)
AJM: Co czytać w górach: Tuchów szlak jubileuszowy, Szlakiem bitwy Gorlickiej, Góry i Alpinizm, Sucha Beskidzka, Poznański Turysta, repr. 1 (1994 nr 9, s. 7)
AJM: Górskie Aktualia w Informacjach ZG PTTK (1996 Nr 15, str. 4)
AJM: Co czytać w górach: Tatrzański Orzeł (1997 nr 18, str. 5)
AM: Nowe Prace Pienińskie (1998 nr 22, str. 5)
B. Haj.: Co czytać w górach, repr. 1 (1994 nr 4, s. 3)
BAZYLI: listy polemiki (1994 nr 4, s. 8)
BIBLIOFIL: Na półce z górskim książkami (1993 nr 2, s.3)
GAJEWSKI JERZY W.: Najkrótsza recenzja (1996 Nr 14, str. 7)
Gdzie diabeł mówi dobranoc (1995 nr 11, s. 3)
JAKOBSCHY SEBASTIAN: Nowa mapa Beskidu Niskiego, repr. 2 okł. (2000 nr 33, str. 5)
JAKOBSCHY SEBASTIAN: Nowy przewodnik po Paśmie Babiogórskim i Jałowieckim (2001 nr 34 str. 5)
JO: Co czytać w górach, repr. 1 (1994 nr 4, s. 3)
JO: Pieniny i Spisz (1999 nr 28, str. 7)
KATALOG bazy turystycznej, repr. 1 okł. (2001 nr 34 str. 10)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Bieszczadzki bestseller (1994 nr 5, s. 6)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co czytać: Galicyjska Gazeta Turystyczna (1994 nr 7, s. 4)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co czytać w górach (1996 Nr 16, str. 5)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Encyklopedia beskidzka Andrzeja Piecucha (1998 nr 23, str.9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Szczawnica po nowemu (1999 nr 28, str. 7)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Wokół Dukli (1999 nr 28, str. 7).
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Sucha Beskidzka pod szczęśliwą gwiazdą (2000 nr 30, str. 11)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Widokówka ale jaka? repr. 2 widokówki (2000 nr 31, str. 8)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Album o Gorcach, repr. 1 (2000 nr 32, str. 9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Te znakomite Słowackie mapy turystyczne, repr. 1 (2000 nr 32, str. 9)
MATUSZCZYK ANDRZEJ: Co czytać w górach. Watra (2001 nr 34 str. 4)
MSZ: Dwa przewodniki, repr. 2 okładki (1999 nr 28, str. 7, 8)
"NA SZLAKU" (1995 nr 11, s. 4)
NIEDZIELSKI JANUSZ: listy polemiki (1994 nr 4, s. 8)
Nowa mapa Beskidu Niskiego, repr. 2 Sebastian Jakobschy
Nowy album tatrzański, repr. 1 Wiesław A(leksander) Wójcik
OJ: O nowej książce Zofii Steckiej (1995 nr 12, s. 6)
PILCH PRZEMYSŁAW: Bronię się przed panem W. W. Wiśniewskim (2000 nr 31, str. 4)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Jesienią wcześnie robi się późno, repr. 1 logo SKPG z Gliwic (1997 nr 20-21, str. 6)
REMISZEWSKI RYSZARD M.: Spisz perłą Słowacji, fot. 1 Ormicki J[acek] (2000 nr 32, str. 6)
ROSIŃSKI LESZEK: listy polemiki (1994 nr 4, s. 8)
SIERADZKI STANISŁAW: Stefan Stefański, repr. 1 Sanok i okolice (1999 nr 28, str. 9)
STYCZEŃ JANUARY: "Sieczki" na "Maćkowej Perci", repr. 1 okł. (2001 nr 34 str. 5)
SZYDERSKI MIROSŁAW: Bałkany? No problem, repr. 1 folder (2000 nr 31, str. 8)
WECHOWSKI LESŁAW: listy polemiki (1994 nr 4, s. 8)
WIŚNIEWSKI WOJCIECH W.: Góry i jaskinie w ilustrowanym przewodniku Polska (1999 nr 29, str. 7)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Urodziny Beskidka, repr. 1 logo (1998 nr 23, str.9)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Nowe wydawnictwa krajoznawcze (1996 Nr 14, str. 12)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Nowe dzieło Nyków, repr. 1 okładka (1998 nr 23, str.9)
WÓJCIK WIESŁAW A.: Nowy album tatrzański, repr. 1 (2000 nr 33, str. 7)

Plagiaty

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Skandaliczne wydawnictwo (1996 Nr 16, str. 7)
ZADORA ROMAN: Piractwo czy plagiat (1993 nr 2, s. 4)

"WIERCHY"

WIERCHY tom 58 (inf. o subskrybcji) (1993 nr 1, s. 2)
"WIERCHY" na prostej (1994 nr 8, s.6)

ISBN

GAZETA Górska w międzynarodowym systemie informacji (1994 nr 6, s. 4)

"Gazeta Górska"

KONDRATOWICZ: prośba o 2 nr GG (1994 nr 7, s. 8)

EKONOMIA

Reklamy

Bogart, materiały statutowe PTTK (1994 nr 5, s. 6)
Dom Turysty PTTK w Zakopanem (1994 nr 4, s. 8)
FOLDER doskonały o schroniskach PTTK (1993 nr 3, s. 8)
Narciarska Szkoła Zadory (1995 nr 12, s. 10)
Nosidła dla dzieci, materiały statutowe COTG (1996 Nr 14, str. 8)
Nosidła plecakowe (1995/96 Nr 13, str. 8)
NOWE "Wierchy", repr. 1 okładka "Wierchów" (1998 nr 24, str. 8)
Nowe Wierchy t. 58 (1994 nr 6, s. 5)
OFERTA COTG na sprzedaż materiałów statutowych (1997 nr 19, str. 10)
Okna z PCV, Schronisko na Polanie Chochołowskiej, Schronisko na Hali Krupowej (1995 nr 10, s. 8)
RANDKA w górach, ogłoszenie matrymonialne (1994 nr 4, s. 8)
REKLAMY, repr. 4 (1998 nr 25, str. 7)
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, Ogródek Muzyczny Piwnica pod Ogródkiem, schronisko Orlica, Sklep Podróżnika, schronisko PTTK nad Morskim Okiem, sklep Preludium, Biuro Turystyki Monttour, Wydawnictwo Karpaty (1993 nr 1, s. 8)
Schronisko PTTK na Hali Krupowej, schronisko PTTK Murowaniec na Hali Gąsienicowej, schronisko PTTK na Markowych Szczawinach (1993 nr 2, s. 8)
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, Zakład Produkcyjny w Starym Sączu, schronisko PTTK na Przehybie (1993 nr 3, s. 8)
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, Dom Turysty PTTK w Zakopanem (1994 nr 6, s. 7)
Trager, Wierchy (1997 nr 18, str. 8)
Turysto! Odwiedzaj schroniska: Chochołowska, Roztoka, Pięć Stawów, Dom Turysty Zakopane, Morskie Oko, Chata Baców w Korbielowie, Lipowska, Stare Wierchy, Orlica, Rycerzowa, Krupowa, Wielka Racza, il. 9 Edward Moskała (1995 nr 11, s. 8)
WIERCHY Nowe (1994 nr 5, s. 1)
Wydawnictwo Andrzeja Łączyńskiego (1996 Nr 14, str. 7)
Wydawnictwo Karpaty (1993 nr 1, s. 7)

Organizacja sprzedaży

GDZIE można hurtowo nabyć książeczki GOT (1993 nr 2, s. 5)
JAK NABYĆ Gazetę Górską (1993 nr 3, s. 7)
JAK ZAłOŻYĆ punkt kolportażowy (1993 nr 3, s. 7)
Ogłoszenie o sprzedaży Wierchów (1996 Nr 16, str.8)
REDAKCJA: Kto zarabia na Gazecie Górskiej, fot. 1 J. Ormicki (1995/96 Nr 13, str. 8)
REMISZEWSKI RYSZARD, listy polemiki (1994 nr 8, s. 7)
SUBSKRYBCJA na encyklopedię tatrzańską (1994 nr 4, s. 8)
SZUBKA WŁODZIMIERZ, listy polemiki (1994 nr 8, s. 7)
Uwaga kolporterzy (1996 Nr 16, str. 5)
Zostań sponsorem monografii St. Witkiewicza (1996 Nr 14, str. 4)

Zarządzanie majątkiem

SPÓŁKA z o.o. Karpaty w Nowym Sączu (1994 nr 8, s. 5)

MILITARIA

Ułani

REMISZEWSKI RYSZARD M.: Ułani Jazłowieccy w Bieszczadach (1993 nr 2, s. 3)

Wojna światowa

DYLĄG DARIUSZ: W 50. rocznicę bitwy partyzanckiej AK w paśmie Lubomira i Łysiny (1994 nr 6, s. 2)
FIREK WŁODZIMIERZ: Pamięci lotników, fot. 1 arch., repr. 1 logo (2001 nr 34 str. 2)

ROZRYWKA

Krzyżówki

MATUSZCZYK ANDRZEJ: Krzyżówka bieszczadzka (1993 nr 3, s. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Niskiego (1994 nr 5, s.8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Sądeckiego (1994 nr 6, s. 6)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Gorców (1994 nr 8, s. 7)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Pienin (1994 nr 9, s. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Tatr i Podhala (1995 nr 10, s. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Wyspowego (1995 nr 11, s. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Średniego (1995 nr 12, s. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Niskiego (1995/96 Nr 13, str. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Babiej Góry (1996 Nr 14, str. 12)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Niskiego (1996 Nr 15, str. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Beskidu Śląskiego (1996 Nr 16, str.8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka górska (1997 nr 17, str. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka beskidzka (1997 nr 18, str. 8)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka tatrzańska (1997 nr 19, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka Sudecka (1998 nr 23, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka gorczańska (1998 nr 24, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Gór Świętokrzyskich, fot. 1 aut. (1997 nr 20-21, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka Karpacka (1998 nr 22, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka Pienińska (1999 nr 26, str.10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z grupy Pilska (1999 nr 27, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Babiej Góry (1999 nr 28, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka Baraniogórska (1999 nr 29, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Sądecczyzny (2000 nr 30, str. 12)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z żywiecczyzny (2000 nr 31, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka spod Łysiny (2000 nr 32, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Gór Zasolskich, rys. 1 E. Moskała (2000 nr 33, str. 10)
WOJTASIŃSKI KRZYSZTOF: Krzyżówka z Pasma Polic (2001 nr 34 str. 10)