Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 20 [grudzień 2010]


W NUMERZE:
Od redakcji2
Luigi Bianchi - Cisza3
Z POŻÓŁKŁYCH KART
Tadeusz Staich - Niegze ta, niegze4
Janusz Konieczniak - Tatrzańskie peregrynacje Stefanii Grodzieńskiej.6
rozmowy na perci
Jerzy Niewodniczański13
Wojciech Gąsienica-Byrcyn - O Klimku w pamięci rodzinnej20
Michał Jagiełło - Lenin w szczelinie22
POWIOSTKI Z SABAŚNIKA24
Wojciech Komusiński - Przez białe ściany Orlej Perci25
Jadwiga Plucińska-Piksa - Jeszcze o kurucach, Jeszcze o Staichowej Perci28
Poszukiwanie początków przewodnictwa górskiego30
Who is who - Kazimierz Liszka32
Andrzej Semenowicz - List33
raptularz przewodnicki34
pożegnania - Zbigniew Siudak ps. „Spec" (1925-2010)47

>> Powrót <<