Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 26 [listopad 2013]


Od Redakcji2
Ks. Luigi Bianchi - Cisza3
Z POŻÓŁKŁYCH KART
Stanisław Eljasz-Radzikowski - Zakopane przed stu lat. Rozdział IV Lud4
ROZMOWY NA PERCI10
Jerzy M. Roszkowski - Hr. Władysław Zamoyski (1853-1924): „skromny i bogaty - magnat nad magnaty"16
Joanna Pociask-Karteczka, Adam Łajczak - Wody Tatr21
Wojciech Szatkowski - Narciarska rocznica Stanisław Marusarz - człowiek fundament23
Wojciech Komusiński - Ze wspomnień taternika (część 2)27
POWIOSTKI ZE SABAŚNIKA
Tatowa stropacyjo36
Zofia Stojakowska-Staichowa - Niecodzienny benefis w Zakopanem37
Liwiusz Matus - „Złoty Oscypek 2012", czyli „otwarte wrota" 39
RAPTULARZ PRZEWODNICKI41
Pożegnania - Jan Zaleski, Władysław Cywiński47

>> Powrót <<