Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 1 [styczeń 2001]


SPIS TREŚCI:
Od redakcji..........
Waldemar Żyszkiewicz: Cisza.........
Jarosław Balon: Maciej Sieczka - patron krakowskich przewodników tatrzańskich.........
Jan Kasprowicz: Przewodnicy.........

Z POŻÓŁKŁYCH KART
Walery Eljasz: O przewodnictwie tatrzańskim..........

Tadeusz Staich: Józek..........
Janusz Kamocki: Przed 80 laty na Spiszu i Orawie..........
Jacek Płonczyński: Lodowce w Tatrach..........
Jerzy Kochman: W górach Alaski..........
Jerzy Kochman: Nowości sprzętowe...........
ROZMOWY NA PERCI - MARIAN FERSTER..........
AKTUALNOŚCI PRZEWODNICKIE..........
Artur Mida: 125 lat przewodnictwa tatrzańskiego.........
ŁAWA SZYDERCÓW..........
Krzysztof Kulesza: Z kronik XXI wieku.........

POŻEGNANIA
Zdzisław Leszczyński o. Hugo..........
Witold Henryk Paryski.........
str.
2
3

4
9


10

16
18
20
24
28
30
34
42
44
45


46
47

>> Powrót <<