Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 2 [październik 2001]


SPIS TREŚCI:
Od redakcji..........
Jarosław Iwaszkiewicz: Cisza.........
Krzysztof Kulesza: I po co nam to Centrum, Panowie???.........

Z POŻÓŁKŁYCH KART
Eugeniusz Janota: Przewodnicy zakopiańscy..........

Janusz Kamocki: Piosenka rekrucka..........
Krzyż na Giewoncie..........
Jarosław Balon: Północna granica Tatr..........
Jerzy i Piotr Kochmanowie: Aconcagua..........
ROZMOWY NA PERCI - ZBIGNIEW KRESEK..........
Jerzy Kochman: Nowości sprzętowe...........
RAPTULARZ PRZEWODNICKI..........
RECENZJE.........
ŁAWA SZYDERCÓW..........
str.
2
3
4


8

17
18
20
26
30
34
35
46
47

>> Powrót <<