Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 3 [maj 2002]


SPIS TREŚCI:
Od redakcji..........
Jacek Płonczyński: Cisza.........
Tadeusz Staich: Z pamiętnika przewodnika.........
Teresa Fischer: Oczarowanie.........
Paweł Panajew: Zarys historii górnictwa rud żelaza w Tatrach.........

Z POŻÓŁKŁYCH KART
Kolej na Świnicę..........

Wojciech Gąsienica Byrcyn: Kozie kotelnice..........

NOWOŚCI SPRZĘTOWE.........

Jerzy Bogusław Nowak: Olimp..........

RAPTULARZ PRZEWODNICKI..........
ŁAWA SZYDERCÓW..........
POŻEGNANIA.........
str.
2
3
4
7

13


17

26

33

34

36
43
46

>> Powrót <<