Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 4 [listopad 2002]


SPIS TREŚCI:
Od redakcji. . . . . . .
Jarosław Iwaszkiewicz: Cisza . . . . . .

ROZMOWY NA PERCI - MARIA ŁAPIŃSKA

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Spór o Morskie Oko . . . . . .

Mieczysław Rokosz:
Słuszna sprawa górę wzięła - Morskie Oko nasze . . . . . . .
Jan Jabłoński: Nad Morskim Okiem 100 lat później . . .
Henryk Rączka: Bibliografia sporu o Morskie Oko . . . .
Wojciech Gąsienica Byrcyn: Byrcynowe gadki . . . .

RAPTULARZ PRZEWODNICKI . . . . . .
RECENZJE . . . . . .
ŁAWA SZYDERCÓW . . . . . .


str.
2
3

49


24
29
31
33

37
45
46

>> Powrót <<