Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 5 [kwiecień 2003]


SPIS TREŚCI:
Od redakcji. . . . . . .
Tadeusz Bocheński: Cisza . . . . . .

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Jan Gwalbert Pawlikowski:
Kilka wspomnień o tych, co dawniej po Tatrach chadzali . . . . . . .
Miłosz Jodłowski: Fizycznogeograficzna zachodnia granica Tatr . . .
Jan Jabłoński: Olbrzymi obraz Tatry - krótki opis i krotka historia jego dziejow . . . .
ROZMOWY NA PERCI - PAWEŁ SKAWIŃSKI
Janusz Konieczniak: Stulecie zorganizowanego taternictwa w Polsce . . . .

Tomasz Nodzyński: Akademickie Koło Przewodnikow Tatrzańskich ma swoich patronow
RAPTULARZ PRZEWODNICKI . . . . . .
Jacek Płonczyński: Rzecz niezwykła . . . . . .
Regulamin Pienińskiego Parku Narodowego . . . . . .

POŻEGNANIA . . . . . . . . . . . . . . . . .
str.
2
3

4

8

11
18

24


33
35
44
46

47

>> Powrót <<