Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 6 [listopad 2003]


SPIS TREŚCI:str.
Od redakcji 2
Jerzy Młodziejowski: Cisza . . . . . . 3
Z POŻÓŁKŁYCH KART
Ambroży Grabowski:
Kilka godzin pobytu w Tatrach nad jeziorami Morskiego Oka i Czarny Staw w Galicyi w Cyrkule Sandeckim . . . . . . .


4
Jarosław Balon: Regiony fizycznogeograficzne TPN. Część I Tatry Wysokie . . . 9
Małgorzata Gładkowska: O nutach Podhala . . . . 15
ROZMOWY NA PERCI - WŁADYSŁAW CYWIŃSKI23
Jacek Płonczyński: Góry mało znane – Jalovec (2645 m) . . . .28
Wojciech W. Wiśniewski: O zachodniej fizycznogeograficznej granicy Tatr Miłosza Jodłowskiego
31
RAPTULARZ PRZEWODNICKI . . . . . .34
Do i od Redakcji . . . . . .45
Ława szyderców . . . . . . 46
Romuald Romanowski: Wspomnienie o Tadeuszu Szczerbie (1926-2003) . . . . .47

>> Powrót <<