Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 7 [kwiecień 2004]


SPIS TREŚCI:str.
Od redakcji 2
Władysław Krygowski: Cisza . . . . . . 3
Z POŻÓŁKŁYCH KART
Antoni Myszka Chołoniewski:
Romantyzm i handel w Zakopanem . . . . . . .
4
Jarosław Balon: Nie ważne, która dolina . . . 7
ROZMOWY NA PERCI - Jan Krupski . . . . . .12
Jarosław Balon: Regiony fizycznogeograficzne TPN. (II) - Tatry Zachodnie) . . . .18
Wojciech Wilczek: Bożogrobcy pod Tatrami . . . . . . . 25
Sprostowania31
Stanisław Apostoł: Szlak Gotycki . . . . . . 32
Krzysztof Kulesza: Z życia przewodnickich elit czyli ... co słychać w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego . . . . . . . .34
Małgorzata Gładkowska, Romuald Romanowski: 30. urodziny Koła Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach . . . . 39
RAPTULARZ PRZEWODNICKI . . . . . . . . . . . . 41
Janina Wrzak: Nowości sprzętowe 48

>> Powrót <<