Maćkowa Perć

MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH WYDAWANE PRZEZ KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH IM. MACIEJA SIECZKI W KRAKOWIE


Spis treści numeru 14 [grudzień 2007]


SPIS TREŚCI:str.
Od redakcji 2
Cisza 3
Z POŻÓŁKŁYCH KART
Zygmunt Nowakowski- FIS minor
4
Wojciech Gąsienica Byrcyn - Maciej Gąsienica Sieczka - polować, robsic 7
Janusz Konieczniak - 140 lat temu na Świnicy10
Jarosław Balon - Maciej Sieczka -patron Krakowskiego Koła Przewodników Tatrzańskich15
ROZMOWY NA PERCI
Wiesław A. Wojcik 21
Janusz Konieczniak - Uroczystości rocznicowe Studium Słowa oraz Tadeusza Staicha 31
Jacek Dobrowolski - Wiktorówki32
List do Redakcji34
RAPTULARZ PRZEWODNICKI36

>> Powrót <<