Wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

KOMITET REDAKCYJNY:
Stefan W. Alexandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Jacek Potocki, Jacek Purchla, Zdzisław J. Ryn, Janusz Sondel (przewodniczący), Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski, Bogdan Zemanek
REDAKTOR NACZELNY:
Wiesław Aleksander Wójcik:   wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl
REDAKTOR TECHNICZNY:
Roman Zadora:   roman.zadora@cotg.pttk.pl
WYKAZ CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ
(w przygotowaniu)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASOPIŚMIE
(w przygotowaniu)
INFORMACJE DLA AUTORÓW
(w przygotowaniu)

ISSN: 0137-6829


Wszystkie spisy treści


Spis treści numeru 1, rocznik 1923

ROK PIERWSZY (1923)
P.T.T. 1873–1923. (Działalność Pol. Tow. Tatrzańskiego w ciągu 50 lat jego istnienia). Zestawił Tadeusz Dropiowski . . . . . VII
Sprostowania i dopełnienia . . . . . . . . . . . . XVI
Wicher (wiersz), Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 1
Dwie sprawy dla Tatr najważniejsze:
I. Jaworzyna dla Polski (z mapką), dr. Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . 3
II. Tatry parkiem narodowym, dr. Jan Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 12
Nieznane groty doliny Kościeliskiej (z 4 planami grot i 4 ilustracjami), Tadeusz Zwoliński . . . . . . . . . . . . 26
Skarby w Tatrach:
I. Znaki poszukiwaczy skarbów (z rysunkami), dr. Konstanty Stecki . . . 4
II. Pieniądze zbójnickie, Juljusz Zborowski . . . 49
Babia Góra (z 5 ilustracjami w tekście i l poza tekstem), Kazimierz Sosnowski . . 52
Sztuka górali szczawnickich (z 6 rysunkami autora), Konstanty Kietlicz Rayski . . .69
Z krainy regli (z 8 ilustracjami), prof. Stanisław Sokołowski . . . . . . . . . . . . 83
Czarny Staw (wiersz), Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 97
Z dawnej pasterskiej poezji i muzyki górali podhalańskich (z nutami), dr. Adolf Chybinski . . . . . . . . . . . . 98
Kamień na kamieniu. – Bubniska, Rozhurcze, Urycz z 6 ilustracjami), Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 111
O sposobie budowania schronisk w Tatrach, arch. Karol Stryjeński . . .126
Jak upiększyć Tatry? – List miłośnika gór do redakcj Wierchów (z l ilustracją) . 128
Życie roślinne w Tatrach (z 4 ilustracjami), dr. Konstanty Stecki . . . . . . . . . . . . 145
Kłusownicy i zwierzyna w Tatrach, Stanisław Barabasz . . . . . . . . . . . . 158
W sprawie ochrony kozic słów kilka, dr. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 185
Gdy luty mnie oduje wiatr (wiersz), J. B. K. . . . . . . . . . . . . 192
Wartość terenów jaworzyńskich dla turystyki polskiej (z 6 ilustr.). dr. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 194
Jak "odkryliśmy" Sławsko (z 3 ilustr.), dr. Roman Kordys . . . . . . . . . . . . 203
Zbójnicy (opowieść), Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 210
Rybołostwo w górach, dr. Tadeusz Gabryszewski . . . . . . . . . . . . 217
Gorgany Zachodnie (z mapką i 5 ilustr.), Adam Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 225
Z niedawnej przeszłości Kuźnic zakopiańskich (z l ilustr.), dr. Konstanty Stecki . . . 240
Kronika.
Reforma: Pol. Tow. Tatrzańskiego, dr. Roman Kordys . . . . . . . . . . . . 245
Reorganizacja Muzeum Tatrzańskiego, dr. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 250
W sprawie Szkoły przemysłu drzewnego w Zakopanem, Juljusz Zborowski . . .254
Reforma administracji uzdrowiskowej i regulacja Zakopanego, dr. J. G. Pawlikowski259
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 265
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 270
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 280
Turystyka (z l ilustr. str. 244) . . . . . . . . . . . . 285
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 288
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 292
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 295
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 58 ilustracyj w tekście, w czem 2 mapki i 4 plany, – 6 ilustracyj poza tekstem i l na okładce.
Ilustracje poza tekstem:
Okładka: Limba nad Morskiem Okiem, – cynkotypia z fot. Zwolińskiego.Owce we mgle, – rotograwura z obrazu Stanisława Witkiewicza, przed kartą tytułową Szczyt Mięguszowiecki nad Morskiem Okiem, – druk kolorowy z fot. kolorowej T. Rzący przy str. l
Babia góra, – cynkotypia z obrazu Walęrego Eliasza przy str. 63
Jan Sabała Krzeptowski, – cynkotypia z fot. Penthera przy str. 97
Zima na Podhalu, – cynkotypia z obrazu Wład. Ślewińskiego przy str. 185
Stary kościół w Poroninie, – cynkotypia z obrazu Stefana Filipkiewicza przy str. 245
Cynkotypie wykonane zostały dla Wierchów w zakładzie graficznym "Atłas" we Lwowie, z wyjątkiem klisz na str. 54, 201, 244 i planszy "Babia Góra" przy str. 65, wypożyczonych uprzejmie przez prof. K. Sosnowskiego, Redakcję "Taternika", Redakcję "Sportu", tudzież Wydział Polskiego Tow.Tatrzańskiego. – Rotograwurę i planszę kolorową wykonano w drukarni Narodowej w Krakowie.

>> Powrót <<Spis treści numeru 2, rocznik 1924

ROK DRUGI (1924)
Z korespondencji tatrzańskiej Mieczysława Karłowicza. (Wydali A. Chybiński i Roman Kordys) . . . . . . . . . . . . l
O sto mil (wiersz). Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 20
Limba w Tatrach polskich (z 2 ilustracjami, 2 mapkami i grafikonem). Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 23
Oszczypek; szkic monograficzny (z ilustracjami). Janusz Królikowski . . . . . . . . . . . . 36
Z podziemi tatrzańskich. – 1. Badanie grot w Tatrach polskich w r. 1923. Tadeusz Zwoliński. –. 2. Jaskinia wodna pod Pisaną. T. Zwoliński i T. Malicki. – (Z 6 ilustracjami i 2 planami grot) . . . . . . . . . . . . 47
W sprawie eksploatacji granitu na obszarze Tatr polskich (z 2 mapkami i grafikonem). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 63
Na nartach. Stanisław Dębicki . . . . . . . . . . . . 87
O Tetmajerowem "Skalnem Podhalu" (wiersz). Wład. Orkan . . . . . . . . . . . . 92
Pieniny. – 1. Przyroda Pienin. St. Kulczyński – 2. Pieniny pod względem krajobrazowym i turystycznym. K. Sosnowski – 3. Na Dunajcu. Jan Wiktor. – (Z 17 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 94
Tajemnica obrazu (wiersz). Józef Jedlicz . . . . . . . . . . . . 136
Przyczynki do monografji Łomnicy (z l ilustr.) Janusz Chmielowski . . . . . . . . . . . . 141
Górale od Żywca (z 4 ilustr. i 2 planami domów). Seweryn Udziela . . . . . . . . . . . . 151
O potędze wód i lodowców w Tatrach (z 5 ilustr. i 3 grafikonami) Eugenjusz Romer . . . . . . . . . . . . 166
Na marginesie sporu o Jaworzynę. T. E. Modelski . . . . . . . . . . . . 183
Na skalnych krawędziach (z 7 ilustr.) Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 192
O Kołtunie i kołtunach albo o dwóch muzeach w Zakopanem. Wł. Orkan . . . . . . . . . . . . 205
Alfred Altenberg; wspomnienie pośmiertne (z portretem) . . . . . . . . . . . . 212
Kronika.
Fundacja Zamoyskich S. S. . . . . . . . . . . . . 214
Ostatnie fazy walki o Jaworzynę. A. Ch. . . . . . . . . . . . . 216
Przyszłe drogi Tow. Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . . 222
Turystyka polska w Beskidzie Zachodnim. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 226
Wspomnienie o Wojciechu Roju (z ilustr.) J. Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 234
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 237
Po1. Towarzystwo Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 238
Ochrona przyrody. . . . . . . . . . . . . 249
Turystyka . . . . . . . . . . . . 253
Stowarzyszenia i instytucje (z ilustr.) . . . . . . . . . . . . 257
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 262
Ostatnie wiadomości. . . . . . . . . . . . . 265
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 267
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 50 ilustracyj w tekście (w czem 4 mapki, 4 plany i: 5 grafikonów), – l ilustrację (rotograwurę) poza tekstem i l na okładce.
Ilustracje poza tekstem.
Okładka: Zamarła Turnia od Orlej perci, – cynkotypia z fot. D. K. K.
Wiatr halny, – rotograwura z obrazu olejnego St. Witkiewicza – przed kartą tytułową.
Rotograwura wykonana została w "Drukarni Nakładowej" w Krakowie, — cynkotypie w zakładzie graficznym "Atlas" we Lwowie, z wyjątkiem klisz na str. 101, 102, 103, 104, 107, 116, 117, 124, 125, 127, 194, 196, 199,201, 204, wypożyczonych nam uprzejmie przez Zarząd główny Pol. Tow. Tatrzańskiego, przez Redakcję "Ochrony Przyrody" i przez prof. K. Sosnowskiego, którym na tem miejscu składamy najszczersze podziękowanie.
Sprostowanie ważniejszych dostrzeżonych błędów.
Str: 38 w. 6 zam.: "ręki się chęta" – ma być: "ręki się "nie chyta"
str.: 42 w. 12 zam.: uboższy, a sernik — ma być uboższy w sernik.
str.: 47 w. 9 (w "Literaturze"): zam.: Hołubińska – ma być Hołubianka
str.: 63 w. 2 od dołu zam.: stroną – ma być: stronę.
str.: 64 w. 2 w przypisku zam.: każdą – ma być: wojną.
str.: 104 klisza została odwróconą; ma ona leżeć na prawym boku.

>> Powrót <<Spis treści numeru 3, rocznik 1925

ROK TRZECI (1925)
Władysław Zamoyski. Wspomnienie pośmiertne (z 3-ma ilustracyami). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . l
Spór o Jaworzynę a park narodowy tatrzański (z 2-ma ilustracyami poza tekstem). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 10
Po śnieżnej grani (z 2-ma ilustracyami). Maryan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 43
Przewodnicy. Z cyklu "Z Podhala" (wiersz). Jan Kasprowicz . . . . . . . . . . . . 53
Na piargu. Szkic biologiczny (z 9-ciu ilustr.). Władysław Szafer . . . . . . . . . . . . 56
Jesienna wycieczka na Babią Górę. W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 68
Początki taternictwa. Jan Dürr . . . . . . . . . . . . 70
Z dziejów stosunków kościelnych na Podhalu z końcem XVI i na początku XVII wieku. Adolf Chybinski . . . . . . . . . . . . 83
Ideologia alpinistyczna Mallory'ego. (Wyprawy na Mount Everest). (z 4-ma ilustr,). Bronisław Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 89
Odeszła mię ma dusza... Z cyklu: "Na pustaciach" (wiersz). J. B. K. . . . . . . . 118
Beskid Mały (z 14-ma ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 119
Emil Zegadłowicz i "Powsinogi Beskidskie" . . . . . . . . . . . . 160
Beskid w poezyi E. Zegadłowicza: Edward Kozikowski . . . . . . . . . . . . 161
Poeta beskidzki. Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 167
Wiązanka poezyj E. Zegadłowicza . . . . . . . . . . . . 171
Historya jednej wycieczki (z Gorganów) (z 6-ma ilustr.). Adam Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 195
Przyczynki do poznania grot lodowych w Tatrach. 1. W. Goetel, ? 2. L. Chrobak (z l ilustr.), ? 3. J. Gadomski . . . . . . . . . . . . 214
O góralach i ich stosunku do ludności napływowej. Tadeusz Mischke . . . . . . . . . . . . 218
Z włóczęgi po Tatrach. Doliną Białej Wody przez ścianę północną na galerję (z 3-ma ilustr. w tekście i l poza tekstem). Ks. Jan Humpola. . . . . . . . . . . . . 225
Kronika.
Fundacja Zamoyskich (akt fundacyjny) . . . . . . . . . . . . 244
Słów kilka o Bibliotece publicznej w Zakopanem. Jerzy Gawliński . . . . . . . . . . . . 247
Badania naukowe (z 4-ma ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 250
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 265
Turystyka (z 2-ma ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 270
Kronika zakopiańska. K. Kwaśniewski . . . . . . . . . . . . 276
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 282
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 285
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Urzędowe sprawozdania i komunikaty . . . . . . . . . . . . 288
Od Redakcyi.
Ilustracje
Rocznik ten zawiera ilustracyj w tekście, ? 2 tabele, (3 il.) cynkotopowe poza tekstem (ilustrujące artykuły W. Goetla i ks. J. Humpoli), ? 1 cynkotopię na okładce (Ganek, fot. T. i S. Zwolińskich), ? 1 rotograwurę (Obóz Chałubińskiego, z obrazu olejnego T. Ajdukiewicza).
Rotograwura wykonana została w Drukarni Narodowej w Krakowie, cynkotypie w kliszarni W. Hotry we Lwowie.

>> Powrót <<Spis treści numeru 4, rocznik 1926

ROK CZWARTY (1926)
Janowi Kasprowiczowi na pożegnanie. J. Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . l
Stanisław Staszic w Tatrach. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 12
Na lodowcu tatrzańskim (z 2 ilustracjami). Adam Gadomski . . . . . . . . . . . . 31
Stosunki własności w Tatrach polskich. M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 37
Szlakiem burz i śmierci. J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 47
Tajemnica jednego kwiatu (szkic biologiczny) (z 2 ilustracjami). Władysław Szafer . . . . . . . . . . . . 58
Z cyklu: Halny świat (wiersze). Kazimiera Alberti . . . . . . . . . . . . 63
Beskidy huculskie (z 12 ilustracjami). Włodz. Fischer . . . . . . . . . . . . 67
Uwagi nad rozmieszczeniem siedzib huculskich (z 29 ilustracjami i l mapką). Henryk Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 78
Antoni Malczewski jako alpinista (z 2 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 119
Kronika.
Chrystjan Hohenlohe (Wspomnienie pośmiertne) (z l ilustr.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 125
Parki Narodowe na pograniczu polsko-czeskosłowackiem. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 127
Odezwa uczonych polskich i czeskosłowackich w sprawie Narodowego Parku Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . . 133
Konwencja turystyczna polsko-czeskosłowacka (z mapką). Mieczysław Orłowicz . . . . . . . . . . . . 135
Asocjacja słowiańskich towarzystw turystycznych. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 141
Współczesne prądy w alpinizmie niemieckim. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 145
Franciszek Ksawery Prauss . . . . . . . . . . . . 151
Wspomnienie o Bartłomieju Obrochcie. Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . 151
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 153
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 160
Turystyka . . . . . . . . . . . . 166
Kronika Zakopiańska . . . . . . . . . . . . 172
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 182
Z półki księgarskiej . . . . . . . . . . . . 190
Z czasopism . . . . . . . . . . . . 196
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Sprawozdania (z 2 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 200
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 50 ilustracyj cynkotypowych w tekście i 2 mapki, – l ilustrację cynkotypową na okładce (Wierch Lodowy z Gęsiej Szyi, fot. śp. Wł. Pawlica), – l cynkotypię przed kartą tytułową poza tekstem (portret Jana Kasprowicza).

>> Powrót <<Spis treści numeru 5, rocznik 1927

ROK PIĄTY (1927)
Władysławowi Orkanowi (dedykacja) z portretem) . . . . . . . . . . . . l
Porażka (2 ilustracje) Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 3
O czerwonym i żółtym śniegu w Tatrach. Józef Rostafiński . . . . . . . . . . . . 10
Mallory (wiersz). K. A. Jaworski. . . . . . . . . . . . . 12
Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 13
Na Klimkowych "wirstlach" (3 ilustr.) Jan Rostafiński . . . . . . . . . . . . 30
Wiatry w Tatrach (l ilustr., 6 graf ikono w). Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 36
Rybołówstwo sportowe. (6 ilustrt) Bronisław Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 42
Czerpaki. (8 ilustr.) Adam Fischer . . . . . . . . . . . . 63
Wodospad "Skośny" nad Morskiem Okiem. (2 ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 69
Sadki w Gorganach.(24 ilustr.). Henryk Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 71
Kolędnicy na Hucułach. Karol Maszkowski . . . . . . . . . . . . 88
pokolenia. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 109
W jednym dniu cztery pory roku. (3 ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 111
Niesamowita opowieść z Beskidu. Wład. Midowicz . . . . . . . . . . . . 127
Kronika.
Pius XI jako alpinista. Miecz. Świerz . . . . . . . . . . . . 135
Dookoła utworzenia pogranicznych Parków Narodowych. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 138
Konsolidacja turystyki polskiej. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 146
Idea łączności wśród turystyki słowiańskiej (l ilustr.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 148
Gospodarka turystyczna w Beskidach. Wład. Midowicz . . . . . . . . . . . . 152
^Gruźlica wśród stałych mieszkańców Zakopanego. Tadeusz Gabryszewski . . . . . . . . . . . . 156
Mieczysław Szczuka. M. Sokołowski . . . . . . . . . . . . 158
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 159
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 169
Turystyka . . . . . . . . . . . . 176
Poi. Tow. Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 180
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 185
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 195
Z Podhala . . . . . . . . . . . . 202
Książki i czasopisma . . . . . . . . . . . . 203
Różne sprawy . . . . . . . . . . . . 215
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 217
Ilustracje. – Rocznik ten zawiera §7 ilustracyj i grafikonów w tekście i 8 tabel poza tekstem a to: na okładce: Potok z Czarnego Stawu Gąsienicowego, – przed kartą tytułową: Na ścieżce do Czarnego Stawu Gąsienicowego; – Potok Białki koło Łysej Polany, z Wołoszynem i Kosistą na tylnym planie po str. 48, – Staw Toporowy po str. 80, – Św. p. Bartłomiej Obrochta po str. 112, – Z zabytków przyrody tatrzańskiej po str. 128, – Dwaj znakomici przewodnicy po str. 192.

>> Powrót <<Spis treści numeru 6, rocznik 1928

ROK SZÓSTY (1928)
List Władysława Matlakowskiego do Zygmunta Kramsztyka. Podał do druku W. Olszewicz . . . . . . . . . . . . l
Stan badań nad osadnictwem Podhala. St Kupczyński . . . . . . . . . . . . 8
W ojczyste strony. (3 ilustr.-). K. Zaremba . . . . . . . . . . . . 52
Na skał wyżynnych nagim grzebieniu... (wiersz). St. Bąkowski . . . . . . . . . . . . 63
O symfonję tatrzańską. A. Chybiński . . . . . . . . . . . . 64
W turniach, H. Jost . . . . . . . . . . . . 69
Wspinaczki w Śubniskach (7 ilustr. w tekście, 2 poza tekstem). R. Kordys . . . . . . . . . . . . 80
Szczytom Skolskim (wiersze). M. Wolska . . . . . . . . . . . . 89
Wspotnnienia z (Gorganów (11 ilustr.). M. Nunberg . . . . . . . . . . . . 91
Życie roślinne na najwyższych szczytach tatrzańskich (6 ilustr. w tekście, l poza tekstem). B. Pawłowski . . . . . . . . . . . . 105
Na Pęksów brzyzek (wiersz). M. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 117
Z lat dawnych. – Opis Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów z roku 1839119
Kronika.
Ś. p. Władysław Szajnocha (z portretem). A. Lardemer . . . . . . . . . . . . 127
W toku prac nad utworzeniem pogranicznych parków narodowych. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 129
Ochrona przyrody naczelnem zadaniem turystyki słowiańskiej. – III. Zjazd Assoc. Słow. Tow. Tur. (l ilustr.). W. Goetel . . . . .143
Barania Góra i źródła Wisły (3 ilustr.). A. Kęsa . . . . . . . . . . . . 148
Za błękitnym nurtem Soły. W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 152
Z ideologji współczesnego alpinizmu . . . . . . . . . . . . 154
Zmarli . . . . . . . . . . . . 164
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 169
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 175
Turystyka . . . . . . . . . . . . 180
Pol. Tow. Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 188
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 199
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 207
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 214
Ilustracje. – W  tekście 32 cynkotypij; – w pośród tekstu poza artykułami: 3 cynkotyp. (str. 7, 51, 118).
Tabele: do tekstu: 3 (str. 80 rotogr., str. 88 cynkotyp., str. 106 rotogr.); – poza teksem: Wesele huculskie, z obrazu Sichulskiego (cynkotyp. przed kartą tytułową); – Żabi koń. (rotogr. przy str. 63); – Wąwóz "Kraków" w dolinie Kościeliskiej (cynkotyp. przy str. 127).
Okładka: Dolina Pięciu Stawów Spiskich; – Sokola Turnia. Fot. Oppenheim.

>> Powrót <<Spis treści numeru 7, rocznik 1929

ROK SIÓDMY (1929)
Niedźwiedź w Tatrach (z 2 ilustr.). St. Barabasz . . . . . . . . . . . . l
Ó założeniu Nowego Targu na Podhalu i o nazwie tego miasta. Ign. Moczydłowski . . . . . . . . . . . . . . 29
Z podziemi tatrzańskich: grota Kasprowa Niżnia (z 6 ilustr. w tekście i mapą poza tekstem). St. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 39
W "śtyrbnych miejscach"; przyczynek do psychologii taternictwa. Marjusz Zaruski . . . . . . . . . . . . 54
Z Cieszyna do Szczawnicy (z 10 ilustr.). Marjan Nunberg. . . . . . . . . . . . 65
Rohackie Stawy (z 2 ilustr. w tekście i l poza tekstem). A. Gadomski. . . . . . 79
Gadeja (z l ilustr. poza tekstem). Wojciech Brzega . . . . . . . . . . . . . . . 87
Przez siedm gór i przez siedm dolin na nartach. Ze wspomnień narciarza (z 26 ilustr. i l mapką w tekście, l ilustr. i l mapą poza tekstem). Roman Kordys . . . . . . . 95
Z lat dawnych, 1. Pobyt w Karpatach (1823). 2. Baltazara Szopińskiego "Z góralami na Podole (1868) 3. Pismo starostwa nowotarskiego do gromady Dzianisz z r. 1817. . . . . . . . . . . . . 125
Karykatury Jacka Malczewskiego (z l ilustr. w tekście i 4 poza tekstem) . . . . . 136
Kronika.
Tworzenie górskich Parków Narodowych w Polsce. Walery Goetel . . . . . . . 139
Muzeum tatrzańskie. Rok 1928/9 i plany na przyszłość (z mapką w tekście). Jul.Zborowski 154
Zagrożone źródła Wisły. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
"Droga Orkana". K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Gospodarka turystyczna w Beskidzie Zachodnim 1928/9 ( z 1ilustr.). W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 173
Zakopianie u Focha. (Przemówienie na Akademji ku czci Focha w Zakopanem 13 kwietnia 1929). Józef Diehl . . . . . . . . . . . . 176
Zmarli. — M. Świerz. — A. Kegel ( z1 ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 178
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Turystyka (z 5 ilustr. w tekście i l poza tekstem) . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Różne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . 216
Sprawozdanie Zarządu Głównego P. T. T. . . . . . I-XLIX
Ilustracje. — W tekście 56 cynkotypij, w czem 2 mapki.
Tabele poza tekstem: l cynkotypja (4 ilustracje); —5 rotograwur (l przed tytułem: z Doliny Białej Wody, — 4 wpośród tekstu).
Okładka: Z okolic Morskiego Oka, fot. Zwoliński.

>> Powrót <<Spis treści numeru 8, rocznik 1930

ROK ÓSMY (1930)
O Spisz, Orawę i Czadeckie; garść wspomnień i materjałów z lat 1919—1920. Wład. Semkowicz . . . . . . . . . . . . l
Dziesięciolecie przyłączenia i zagadnienie przyszłości Spiszą i Orawy. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 27
Jako se Morcinek Tadzioków z Krzysiowym Symkiem o starzeckik ludziak i dawnyk casak ukwalowali. Wojciech Brzega (Do tego objaśnienia wyrazów gwarowych na str. 248) . . . . . . . . . . . . 47
O istocie alpinizmu. Marjusz Zaruski . . . . . . . . . . . . 55
O tatrzańskim trzonie krystalicznym (z 10 ilustr.). Stefan Kreatz . . . . . . . . . . . . 60
Z wrażeń alpejskich (z 6 ilustr.). Marja Sandoz . . . . . . . . . . . . 82
Z badań nad pasterstwem karpackiem i alpejskiem (z 29 ilustr.). Zofja Hołub-Pacewiczowa . . . . . . . . . . . . 92
Wycieczka — jak się o niej nie pisze. Ferdynand Goetel . . . . . . . . . . . . 121
Do Braci Turystów w Czechosłowacji! Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 127
Kronika
W walce o Parki Narodowe (z 3 ilustr.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 131
Akt zastawu XVI miast spiskich Polsce z r. 1412 (z l tablicą). Z oryginału wydał i przełożył prof. Wład. Semkowicz. . . . . . 152
Schronisko na Pilsku — i jego otwarcie. Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 157
Wspomnienie o Walerym Eljaszu Radzikowskim (w 25-tą rocznicę zgonu) . . . . . . . . . . . . 162
Zmar l i : Władysław Orkan (Franciszek Smreczyński) (z portretem). A. Zachemski . . . . . . . . . . . . 167
Dr. Kazimierz Dłuski . . . . . . . . . . . . 171
Zefir Ćwikliński . . . . . . . . . . . . 173
Badania naukowe 175
Ochrona przyrody (z 3 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 181
Turystyka . . . . . . . . . . . . 188
Regjonalizm podhalański . . . . . . . . . . . . 204
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 226
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 232
Rozmaitości 245
Z ostatniej chwili . . . . . . . . . . . . 247
Od Redakcji 247
Errata. — Objaśnienie wyrazów gwarowych ze str. 47—54 . . . . . . . . . . . . 248
Ilustracje poza tekstem;
— Na okładce: Czorsztyn.
— Przed kartą tytułową: widok ze szczytu Babiej Góry na Orawę; widok z Bukowiny na grupę Lodowego (przed str. 33);
— Rysy, Niżnie Rysy, Ganek i Rumanowy (z Żłobistego szczytu — przed str. 57);
— Szałas w Tatrach (z obrazem W. Eljasza —do str. 89); — Park Narodowy Pieniński (widok z Czerteżu —do str. 144);
— Przewodnicy zakopiańscy (przed str. 193).
Sprawozdanie Zarządu Głównego P. T. T. I—LXXVIII

>> Powrót <<Spis treści numeru 9, rocznik 1931

ROK DZIEWIĄTY (1931)
O Ś l ą s k i m B e s k i d z i e (36 ilustr. w tekście, 2 rotograwury poza tekstem):
Słowo wstępne. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . l
I. Uroda Beskidu Śląskiego. G. Morcinek . . . . . . . . . . . . 5
II. O przyrodzie Beskidu śląskiego. K. Simm . . . . . . . . . . . . 32
III. Turystyka w Beskidzie śląskim. J. Galicz . . . . . . . . . . . . 47
IV. Istebna. P. Zawada . . . . . . . . . . . . 63
O "s t y l z a k o p i a ń s k i" w  b u d o w n i c t w i e Z a k o p a n e g o  i  P o d h a l a 
(28 ilustr., 2 tabele poza tekstem). J.G. Pawlikowski:
I. Sedno sprawy . . . . . . . . . . . . 72
II. Jak się buduje w Zakopanem . . . . . . . . . . . . 79
III. Dookoła ratusza . . . . . . . . . . . . 97
IV. Nasza ankieta (głosy 15-tu architektów) . . . . . . . . . . . . 103
K r o n i k a :
Bój o Parki Narodowe (6 ilustr.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 129
† Adam Liberak. (N. N.) . . . . . . . . . . . . 155
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 156
Ochrona przyrody (5 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 162
Turystyka (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 168
Podhale i Zakopane . . . . . . . . . . . . 186
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 194
Rozmaitości (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 216
O d R e d a k c j i  . . . . . . . . . . . . 221
E r r a t a  . . . . . . . . . . . . 221
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m :
— Na okładce: Góral przed chatą w Wiśle (Jot T. Kubisz i M. Świąch, Cieszyn);
— przed kartą tytułową: Równica, widok na Czantorję;
— przed str. 65: Góral istebniański z kobzą;
— przed str. 75: Świnica z Pośredniej Turni;
— przed str. 129: Widok z Bukowiny na Kaczą Dolinę w deszcz.
S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u  G ł ó w n e g o  P. T. T. I—XCIX

>> Powrót <<Spis treści numeru 10, rocznik 1932

ROK DZIESIĄTY (1932)
Kazimierz Tetmajer jako epik Tatr (l ilustr.). Z. Lubertowicz . . . . . . . . . . . . l
Z lotu ptaka (10 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). T. Prauss . . . . . . . . . . . . 19
Szkice taternickie (3 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). W. Stanisławski . . . . . . . . . . . . 33
Z noworocznych posiadów u Tomka Jewinego. W. Brzega . . . . . . . . . . . . 41
Góry w twórczości muzycznej. Br. Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 46
Muzyka podhalańska (2 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). Sł. Mierczyński . . . . . . . . . . . . . 65
Skończona pieśń. Przypomnienie muzyki Bartusia Obrochty. H. Jost . . . . . . . . . . . . 77
Dezerterzy w Tatrach. Sł. Barabasz . . . . . . . . . . . . 81
O przeszłości i teraźniejszości Burkutu (9 ilustr. w tekście). H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 89
Ło nawracaniu goroli zatraconych. Z pogodek gorolskich łod Żywca. A. Zaremba . . . . . . . . . . . . . 104
Materjały do sprawy stylu zakopiańskiego. Murowanice w stylu zakopiańskim (21 ilustr. w tekście). J. G. P. . . . . . . . . . . . . 107
Szałasy kamienne w Beskidzie Małym. (4 ilustr. w tekście). St. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 120
K r o n i k a :
Dziesięciolecie Wierchów. — Skorowidz dziesięciu roczników Wierchów. — Współpracownicy Wierchów . . . . . . . . . . . . 124
Akcja górskich Parków Narodowych (6 ilustr. w tekście). W. Goetel129
Z badań wysokogórskiej stacji naukowej w Dolinie Pięciu Stawów. /. Smoleński . . . . . . . . . . . . 151
"Dworek cisowy" (l ilustr. w tekście). M. Chmielowska . . . . . . . . . . . . 157
Po zgonie Piotra Borowego i Wojciecha Halczyna (2 ilustr. w tekście). Ks.F. Machay . . . . . . . . . . . . 162
Ś. p. Józef Bek (l ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 167
Ś. p. Leon Loria . . . . . . . . . . . . 169
Odezwa Związku Górali w sprawie pomnika St. Witkiewicza . . . . . . . . . . . . 170
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 171
Ochrona Przyrody . . . . . . . . . . . . 173
Przyczynki krajoznawcze . . . . . . . . . . . . 177
Turystyka (6 ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 177
Kronika wysokogórska . . . . . . . . . . . . 192
Podhale i Zakopane (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . 201
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 205
Sztuka (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
O d R e d a k c j i  . . . . . . . . . . . . 226
O d p o w i e d z i R e d a k c j i  . . . . . . . . . . . . 226
E r r a t a  . . . . . . . . . . . . 226
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m :
— Na okładce: Widok z połudn. ściany W. Buczynowej Turni (fot. W. Paryski);
— przed kartą tytułową: Grupa Lodowego i Łomnicy (zdjęcie z samolotu, fot. 2 p. l ot n. Kr a k ów) ;
— przed str. 25: Skały w grupie Brenty (zdjęcie z samolotu T. Praussa);
— przed stroną 41: Zadni Gierlach i Batyżowiecki (fot. Zwolińscy);
— przed str. 65: Sabała (rzeźba Ant. Madejskiego).
S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u  G ł ó w n e g o P. T. T.. I—LV

>> Powrót <<Spis treści numeru 11, rocznik 1933

ROK JEDENASTY (1933)
Sześćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego . . . . . . . . l
Oswald Balzer jako obrońca Morskiego Oka (l mapka). Wł. Semkowicz . . . 9
Początki taternictwa zimowego (4 ilustr.). J. A. Szczepański . . . . . . 27
Historja z niedźwiedziem (l ilustr.) S. K. Zaremba . . . . . . . . 45
1863 czy 1866? Przyczynek do pobytu J. I. Kraszewskiego w Zakopanem (l ilustr.). J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
«Łaziki mają głos» (14 ilustr.). J. Szuszkiewicz . . . . . . . . . 58
O C z a r n o h o r z e . (71 ilustr. w tekście, 2 rotograwiury, 2 mapki, 3 przekroje).
Budowa Czarnohory. B. Świderski . . . . . . . . . . . . . 71
Roślinność. St. Kulczyński . . . . . . . . . . . . . . 90
Turystyka. Z. Klemensiewicz . . . . . . . . . . . . . 102
Ludność tubylcza. H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . 114
Czarnohorski Park Narodowy. J. Krostyrko . . . . . . . . . . 131
K r o n i k a :
Oswald Marjan Balzer (l ilustr.). H. Polaczkówna . . . . . . . 147
Karol Stryjeński. R. Malczewski . . . . . . . . . . . . 156
Jan Czubek. S. . . . . . . . . . . . . . 158
Co zrobiono dotychczas dla poznania gleb i podniesienia gospodarstwa w górach Małopolski Zachodniej. M. Wodzicka . . .161
Z dziedziny alpinizmu włoskiego (l ilustr.). M. Pawlikowski . . . . . 163
Utworzenie pogranicznych Parków Narodowych (9 ilustr.). W. Goetel . . 168
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Przyczynki krajoznawcze (3 ilustr,, 2 mapki) . . . . . . . . . 205
Pol. Tow. Tatrzańskie. — Turystyka. (4 ilustr.) . . . . . . . . 212
Kronika Wysokogórska . . . . . . . . . . . . . . . 229
Podhale i Zakopane (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . . 233
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Sztuka, (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Rozmaitości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Od Red ak cj i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m .
Na okładce: Żebra w Szpyciach Czarnohorskich (fot. Z. Klemensiewicz).
Ro t o g r a w i u r y : przed kartą tytułowa: Widok z Małego Garłucha ku półn. zachodowi (fot. A. Grósz);
— przed str. 49: Mgły, opadające ku dol. Cichej (fot. W. Suleja);
— przed str, 81: Czarnohora od zachodu w zimie (fot. Z. Klemensiewicz);
— przed str. 145: «Jeleń» z obrazu olejnego K. Sichulskiego).
Mapy:
— przed str. 71: Grupa Czarnohory;
— przed str. 131: Mapa rezerwatu na Czarnohorze.

>> Powrót <<Spis treści numeru 12, rocznik 1934

ROK DWUNASTY (1934)
Z dziejów poezji tatrzańskiej. — Prehistorja. J. G. Pawlikowski . . . . . . . l
O ginącym stroju ludowym i ostatnich jego wytwórcach (16 ilustracyj w tekście i 2 tabele barwne wedle akwarel autora). J. Pieniążek . . 34
Dzieje współczesnego taternictwa zimowego (5 ilustr.). J. A. Szczepański . . . . 62
Na szlakach tatrzańskich poszukiwaczy skarbów (3 ilustr.). Jul. Krzyżanowski . . 78
Zapomniany podróżnik tatrzański (Teodor Mundt). Jul. Zborowski .. . . 92
Polska wyprawa alpinistyczno-naukowa w góry Ameryki Połudn. (20 ilustr. w tekście, 2 mapki, 2 rotogr. poza tekstem). S. W. Daszyński . 105
K r o n i k a.
Mieczysław Karłowicz (25-ciolecie jego śmierci). W. K. . . . . . . . . 127
Andrzej Stopka Nazimek (l ilustr.). F r. Ciszek . . . . . . . . . . 128
Władysław Skoczyłaś. T. Seweryn . . . . . . . . . . . . . 129
Albert I, król Belgów. W. K. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Karpaty Wschodnie jako teren walk legjonowych w świeżych publikacjach. H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Rozwój prac nad górskiemi parkami narodowemi (9 ilustr.). W. Goetel . . 140
Harcerstwo polskie w obronie Tatr. (Przemówienie Druha-Przewodniczącego, p. Wojewody M. Grażyńskiego, do harcerzy polskich) . . . . 161
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (l ilustr.) . . . . . . . . . 170
Towarzystwo Tatrzańskie. — Turystyka . . . . . . . . . . . . 174
Kronika wysokogórska (l il$istr.) . . . . . . . . . . . . . . 187
Podhale i Podkarpacie (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . 194
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
O d R e d a k c j i 224
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m.
Na okładce: Świnica spod Skrajnej Turni (fot. ]. Oppenheim).
R o t o g r a w j u r y :
— przed kartą tytułową: Typ górala żywieckiego (J. Pieniążek mal.);
— przed str. 49: Grajkowie góralscy z Witowa (J. Pieniążek mal.);
— przed str. 113: Mercedario (6800 m) od południa (fot. J. K. Dorawski);
— przed str. 121: Aconcagua (7035 m) od wschodu wraz z Lodowcem Polaków (fot. S. W. Daszyński).
Mapy:
— na str. 113: Grupa «Ramada»;
— na str. 119: Masyw Aconcagua.

>> Powrót <<Spis treści numeru 13, rocznik 1935

ROK TRZYNASTY (1935)
Po zgonie Marszałka Piłsudskiego . . . . . . . . . . . . 1
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 4
O niektórych najstarszych zabytkach kartograficznych, przedstawiających Tatry i ich przedpole (3 ilustr.). J. Szklarski . . . . . 5
Polska wyprawa wysokogórska w Atlas (14 ilustr. i l mapa). J. A. Szczepański . . .15
Polska Wyprawa Polarna na Spitsbergen (9 ilustr. i l mapa dwubarwna). S. Siedlecki . . . . . . . . . . . . 34
O fotografii górskiej w Tatrach. Dr. A. M. Wieczorek . . . . . . . . . . . . 46
O  Ł e m k o w s z c z y ź n i e :
Słowo wstępne (l ilustr.). K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 51
Łemkowie i Łemkowszczyzna (3 ilustr.) J. Smoleński . . . . . . . . . . . . 54
Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny (23 ilustr., l mapa, l tab.). S. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 62
Z fiziografji Beskidu Niskiego (2 ilustr). M. Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 89
Beskid Niski jako teren turystyczny (10 ilustr.). A. Wójcik-Bieśnicki . . . . . . . . . . . . 94
Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie (6 ilustr., 2 mapy). R. Reinfuss . . . . . . . . . . . . 108
Osturnia (17 ilustr.). W. Mileski i J. Reychmann . . . . . . . . . . . . 117
K r o n i k a :
Hołd P. T. T. pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego (2 Ilustr.). w. mil. . . . . . . . . . . . . 141
Franciszek Siła Nowicki. W. K. . . . . . . . . . . . . 143
Stanisław Eliasz Radzikowski. J. A. Szcz. . . . . . . . . . . . . 144
Wiktor Kuźniar. W. G. . . . . . . . . . . . . 145
Ouido Rey. J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 145
Garstka wspomnień o Bracie Albercie w Zakopanem. Ks. dr. T. Pomian-Kruszyński . . . . . . . . . . . . 146
Do Synów Gór. Ks. J. Humpola . . . . . . . . . . . . 148
O czar wielkiej przyrody. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 151
Na marginesie dyskusji nad terminologią poszczególnych części Karpat Wschodnich. M. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 177
Z lat dawnych. Nieznana książka. J. Rostafiński . . . . . . . . . . . . 180
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 184
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 189
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. — Turystyka (3 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 190
Kronika wysokogórska . . . . . . . . . . . . 203
Podhale i Podkarpacie (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 208
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . 217
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 218
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 239
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 240
O s o b n e d o d a t k i :
Krajobraz tatrzański. Widok z progu doliny za Mnichem, w głębi Rysy (rotograwjura). A. M. Wieczorek - przed kartą tytułową
Z bojów karpackich Komendanta Piłsudskiego - przed tekstem
Panorama J. Buchholza młodszego z  roku 1717 i panorama Tatr S. Berzevici'ego z roku 1719 . . . . . . . . . . . . 8— 9
Mapa rozmieszczenia wsi łemkowskich. S. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 80—81
Mapa krajobrazowa Beskidu Niskiego. M. Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 92—93
Dżebel Tachrat w Wysokim Atlasie (rotogr.). J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 16—17
Szczyt Zitelherget na Spitsbergenie (rotogr.). H. Mogilnicki . . . . . . . . . . . . 36—37
Góra Cergowa na Łemkowszczyźnie (rotogr.) . . . . . . . . . . . . 64—65
Na okładce:
Koprowy Wierch, Szatan i Szczyrbski Szczyt z Gąsienicowej Turni. W. Paryski.

>> Powrót <<Spis treści numeru 14, rocznik 1936

ROK CZTERNASTY (1936)
Łemkowie (18 ryc.). Roman Reinfuss . . . . . . . . . . . . l
Przez Pireneje od morza do oceanu (22 ryc., l rotogr., l mapa). Zofja Holub-Pacewiczowa . . . . . . . . . . . . 25
Z życia owczarzy gorczańskich (7 ryc.). Sebastjan Flizak . . . . . . . . . . . . 69
Droga do taternictwa (10 ryc.). Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 81
Z historji sosny w Karpatach (9 ryc.). Maciej Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 97
Polska wyprawa alpinistyczno-naukowa w Kaukaz (14 ryc., l rotogr.). Wiktor Ostrowski . . . . . . . . . . . . 111
Zagadnienia regjonalizmu górskiego w Polsce (12 ryc., l mapa). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 129
K r o n i k a :
Sprawa Tatrzańskiego Parku Narodowego (9 ryc.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 169
Z lat dawnych: Stary kościół zakopiański (l ryc.). M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 197
Losertówka (z dziejów schronisk na Babiej Górze), (l ryc.) J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 198
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 200
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 210
Polskie Tow. Tatrzańskie. — Turystyka i narciarstwo . . . . . . . . . . . . 212
Alpinizm i taternictwo . . . . . . . . . . . . 225
Podhale i Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 232
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 243
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 246
Różne . . . . . . . . . . . . 264
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 266
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 268
O s o b n e d o d a t k i :
Widok od Czeskiego Stawu ku Gerlachowi (rotogr.). A. M. Wieczorek . . przed tytułem Mapa poglądowa Pirenejów32—33
Widok na dolinę Gavarnie w Pirenejach (rotogr.) . . . . . . . . . . . . 64—65
Dych-Tau od południa (rotogr.). Z. Bujak . . . . . . . . . . . . 112-113
Mapa regjonalnego podziału Karpat . . . . . . . . . . . . 144-145
N a  o k ł a d c e :
Krzesanica (2.123 m) i kotły Litworowy i  Mułowy nad Wielką Świstówką (Polskie Tatry Zachodnie). F. Larisch

>> Powrót <<Spis treści numeru 15, rocznik 1937

ROK PIĘTNASTY (1937)
O dawnym Zakopanem (13 ryc.). Wacław Anczyc . . . . . . . . . . . . l
Adam Asnyk w Tatrach (2 ryc.). Antoni J. Mikulski . . . . . . . . . . . . 24
Niedobitki (5 ryc.). Tadeusz Malicki35
Morskie Oko (9 ryc.). Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 68
W zapachu gór i wojny (13 ryc.). Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 87
Karpaty Marmaroskie (5 ryc., l mapa). Jerzy Kondracki . . . . . . . . . . . . 104
Druga polska wyprawa w Andy (21 ryc., 2 szkice). Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 118
K r o n i k a :
O ochronę przyrody gór (13 ryc.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 148
O orograficznym podziale Karpat pomiędzy Prutem, Cisą i Czeremoszem (l ryc.). Jerzy Kondracki . . . . . . . . . . . . 179
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 183
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 190
Polskie Tow. Tatrzańskie. — Turystyka i narciarstwo . . . . . . . . . . . . 192
Alpinizm i taternictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 206
Podhale i Podkarpacie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 215
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (3 ryc., 2 szkice) . . . . . . . . . . . . 224
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 230
Różne . . . . . . . . . . . . 253
Kronika żałobna (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 255
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 258
O s o b n e d o d a t k i :
Kościelec i Mały Kościelec od strony Hali Gąsienicowej. W. Ostrowski przed tytułem Dolina Białej Wody. A. M. Wieczorek . .64-65
Karpaty Marmaroskie oraz sąsiednie pasma górskie (mapa) . . . . . . . . . . . . 112-113
Południowy szczyt Tres Cruces w Andach. W. Paryski . . . . . . . . . . . . 128-129
Na okładce:
Niżne Rysy i Rysy od północnego-zachodu. W. Łaba.

>> Powrót <<Spis treści numeru 16, rocznik 1938

ROK SZESNASTY (1938)
Góry nasze, wiecznie nasze (11 ryc.) Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . VII
Karol Szymanowski a Podhale (11 ryc.). Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . l
W kolibie na Jaworzynie (5 ryc.). Tadeusz Malicki . . . . . . . . . . . . 36
Dwory i dworki pod Tatrami (12 ryc.). Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 52
Dwór Moniaków w Zubrzycy Górnej — przyszłe orawskie muzeum regionalne (5 ryc.). Bogdan Treter . . . . . . . . . . . . 62
O szacie leśnej Tatr (13 ryc.). Marian Sokołowski i Maciej Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 71
Cisną i zachodnie krańce Bieszczadów (6 ryc.). Antoni Wrzosek . . . . . . . . . . . . 84
Dziesięć lat w Alpach Francuskich (13 ryc.). Jerzy Golcz . . . . . . . . . . . . 94
Przejście z południa na północ przez Zachodni Spitsbergen (10 ryc.). Stanisław Siedlecki. . . . . . . . . . . . . 118
K r o n i k a :
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i odzyskane ziemie górskie (5 ryc.). (— . —) . . . . . . . . . . . . 137
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Refleksje, fakty, zadania (5 ryc.). Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 146
Wspomnienie o Andrzeju Strugu (3 ryc.). Wanda Gentil Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 156
Poznań i Tatry (l ryc.). Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 161
Nazwa najwyższej góry w Gorcach (l ryc.). Sebastian Flizek . . . . . . . . . . . . 165
Nowe przyczynki do dziejów poezji tatrzańskiej. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 168
Rudolf Alt i jego obrazy z Podkarpacia i Podhala. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 169
Odkrycie nowego rękopisu Stęczyńskiego. Witold Mileski . . . . . . . . . . . . 173
Przyczynek do życiorysu Sabały i polowań na niedźwiedzie w Tatrach. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 176
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 178
Ochrona przyrody (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 185
Sprawy turystyczne . . . . . . . . . . . . 193
Alpinizm i taternictwo (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 199
Podhale i Podkarpacie . . . . . . . . . . . . 211
Przyczynki krajoznawcze (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 215
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 217
Różne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 339
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 241
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 244
Osobne dodatki:
Z Hali Gąsienicowej A. M. Wieczorek - przed tytułem
Z Tatr Zachodnich: Błyszcz i Bystra. A. Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 48— 49
Grań Peteret i Mont Blanc od wschodu. W. Ostrowski . . . . . . . . . . . . 96— 97
Spitsbergen. Szkic drogi przebytej przez polską wyprawę w 1936 r. . . . . . . . . . . . . 128-129
Na okładce:
Widok z Roztoki na najwyższe wzniesienie Polski, Północny Szczyt Gierlachu. W. Ostrowski

>> Powrót <<Spis treści numeru 17, rocznik 1947

ROK SIEDEMNASTY (1947)
Lista osób zmarłych, poległych i zamordowanych w latach 1939—1947 . . . . . . . . . . . . l
Po wojennej przerwie. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 15
Turystyka górska i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Polsce współczesnej (l ryc). Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 18
Sudety (5- ryc.). Mieczysław Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 25
640 km pieszo przez Sudety (5 ryc.). Mieczysław Orłowicz . . . . . . . . . . . . 39
Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich (2 ryc.). Mieczysław Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 57
Powrót (l ryc.). Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 72
Polska wyprawa w Ruwenzori (4 ryc.). Tadeusz Aleksander Pawłowski . . . . . . . . . . . . 78
O pierwszej polskiej wyprawie w Himalaje (10 ryc.). Jan Kazimierz Dorawski . . . . . . . . . . . . 91
Kronika:
Polskie towarzystwo Tatrzańskie w latach 1939—1947 (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . 111
Po latach dziesięciu — o turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody gór (4 ryc.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 121
To i owo z lat okupacji pod Tatrami. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 150
Z tamtej strony Tatr. Zofia Radwańska-Paryska . . . . . . . . . . . . 167
Uwagi nad projektem uzdrowienia stosunków w pasterstwie i hodowli na Podhalu. J. Kolowca . . . . . . . . . . . . 170
Lawiny (2 ryc.) Władyslaw Milata . . . . . . . . . . . . 175
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 180
Sprawy turystyczne . . . . . . . . . . . . 181
Alpinizm i taternictwo . . . . . . . . . . . . 186
Podhale i Podkarpacie . . . . . . . . . . . . 188
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 193
Różne . . . . . . . . . . . . 207
Część oficjalna . . . . . . . . . . . . 211
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 212
O s o b n e d o d a t k i :
Śnieżnik (Ziemia Kłodzka) . . . . . . . . . . . . 48-49
Biwak na Przeł. Roccati (Ruwenzori) . . . . . . . . . . . . 80-81
Nanda Devi East (7.430 m) . . . . . . . . . . . . 96-97
Mięguszowieckie z drogi na Niżnie Rysy . . . . . . . . . . . . 128-129
Na okładce:
Widok na Śnieżkę (1.603 m). Karkonosze.

>> Powrót <<


Spis treści numeru 18, rocznik 1948

ROK OSIEMNASTY (1948)
Słowo wstępne prezesa PTT W. Wolskiego . . . . . . . . . . . . V
I
DZIEJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO 1873—1948
Ideologia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w przebiegu lat (18 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 3
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego (2 ryc.). J. Reychman . . . . . . . . . . . . 36
Siedemdziesiąt pięć lat pracy (38 ryc.). B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 41
Udział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w badaniach naukowych Tatr, Podhala i Karpat (1873—1948) (4 ryc.). J. Reychman . . . . . . . . . . . . 105
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a rozwój narciarstwa w Polsce (14 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 117
Klub Wysokogórski PTT (15 ryc.). W. Paryski . . . . . . . . . . . . 132
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (9 ryc.). T. Pawłowski . . . . . . . . . . . . 146
II
O LUDZIACH I SPRAWACH GÓRSKICH
Na początku były góry (4 ryc.). R. . . . . . . . . . . . . 163
Przelot na Łomnicę (8 ryc.). B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 169
«Wrota Chałubińskiego» (10 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 186
Na przełomie (16 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 201
Beskidy sprzed ćwierć wieku (5 ryc.). W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 233
Pamięci zmarłych schronisk (9 ryc.). J. Oppenheim i W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 240
Schronisko na Przehybie (7 ryc.). F. Rapf . . . . . . . . . . . . 254
Czasy pomiędzy wojnami (6 ryc.). J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 264
W latach wojennych (9 ryc.). S. Siedlecki . . . . . . . . . . . . 276
III
BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW PTT
Zestawienie wydawnictw PTT. B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia «Pamiętnika TT». J. Magiera . . . . . . . . . . . . 307
Bibliografia «Wierchów». J. Magiera . . . . . . . . . . . . 312
Bibliografia «Przeglądu Turystycznego». W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 335
Sprawozdania PTT . . . . . . . . . . . . 345
Streszczenie w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 347
Streszczenie w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 349
Streszczenie w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 350
O s o  b n e d o  d a  t k i  :
Dujawica (Kościelec) . . . . . . . . . . . . 32-33
Ganek . . . . . . . . . . . . 112-113
Wiosna na Toporowej Cyrhli . . . . . . . . . . . . 208-209
Koniaków (Beskid śląski) . . . . . . . . . . . . 256-257
Na okładce: Mnich (fot. S. Kolowca)

>> Powrót <<Spis treści numeru 19, rocznik 1949

ROK DZIEWIĘTNASTY (1949)
Góry nasze — góry dla wszystkich (7 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . l
Badania speleologiczne w Tatrach (8 ryc.) S. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 13
I
U Bartka w Roztoce (5 ryc.) J. Lande . . . . . . . . . . . . 35
Labirynt skalny na szczycie Gór Stołowych (10 ryc.) Z. Czeppe . . . . . . . . . . . . 44
Jezioro Rożnowskie (3 ryc.) F. Rapf . . . . . . . . . . . . 58
J. Oppenheim jako fotograf (4 ryc.) J. Sunderland . . . . . . . . . . . . 64
Ze wspomnień kaukaskich (5 ryc.) E. Hryniewiecki . . . . . . . . . . . . 70
Współczesne zlodowacenie Kaukazu (11 ryc.) E. Ruhle . . . . . . . . . . . . 88
Kronika:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1948/49 (2 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 121
Obchód 75-lecia istnienia PTT (7 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 125
Ifowe drogi ochrony przyrody (15 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . 133
Maty i Wielki Staw w Karkonoszach (7 ryc.) T. Komar . . . . . . . . . . . . 172
Meteorologiczne przyczyny powodzi w czerwcu 1948. W. Milata . . . . . . . . . . . . 189
W 300-lecie kolegium podolinieckiego (l ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 193
Nieznane wiersze tatrzańskie Macieja Szukiewicza podał do druku W. K. . . . . . . . . . . . . 199
Projekt głównego szlaku podkarpackiego (4 ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 200
Podręcznik turystyki górskiej z 1746 r. J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 207
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 212
Podhale i Podkarpacie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 227
Alpinizm — turystyka — ratownictwo (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 234
Sprawy turystyczne w Państwach Słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 245
Ziemie Zachodnie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 257
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 259
Przyczynki historyczne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 287
Różne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 292
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . 298
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 304
3pis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 307
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 308
3pis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 309
Osobne dodatki.
Na okładce: Turnie w grani Żabiego. Fot. T. i S. Zwoliński
Przed kartą tytułową: Wizja gór (spod Kasprowego ku Świnicy). Fot. H. Schabenbeck
Między stronami:
32— 33: Schronisko w Roztoce i Wołoszyn. Fot. W. Ostrowski
64— 65: Widły i Kieżmarski z Łomnicy. Fot. T. i S. Zwoliński 144—145: Widok z Kamiennego ku Bystrej i Starorobociańskiemu. Fot. T. i S. Zwoliński
208—209: Ranek w Beskidach. Fot. W. Szałaśny
16— 17. Plan jaskiń Bystrej i Kalackiej Turni w Tatrach.
48— 49: Plan szczytu Gór Stołowych.
96— 97: Lodowce Elbrusa.
112—113: Schematyczna mapka środkowej części północnego Kaukazu,

>> Powrót <<Spis treści numeru 20, rocznik 1950-51

ROK DWUDZIESTY (1950-1951)
Dom w Poroninie — Maksym Tank . . . . . . . . . . . . 3
Turystyka polska na nowych drogach (19 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . 5
Od poronińskiej narady do Października (3 ryc.) J. Kalkowski . . . . . . . . . . . . 42
Powstanie Kostki Napierskiego 1651 r. (5 ryc.) A. Przyboś . . . . . . . . . . . . 56
W sprawie nowych badań nad przeszłością ruchów społecznych na Podhalu (8 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . 93
Gdy Tatry "Dunaj" oblewał dokoła... (7 ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 114
Przez gorczańskie lasy (5 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 130
Region Sudecki i jego gospodarka (9 ryc.) S. Berezowski . . . . . . . . . . . . 143
Julian Marchlewski o Tatrach (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 171
Gospoda Włóczęgów (3 ryc.) F. K. Sawicki . . . . . . . . . . . . 174
Wiatr halny (4 ryc.) W. Milata . . . . . . . . . . . . 179
Łysina w Małym Beskidzie (3 ryc.) A. Weber . . . . . . . . . . . . .187
O Jurajskich Wierchach (Ł ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . .189
O tzw. Wołochach na Słowacji — M. Gotkiewicz — . . . . . . . . . . . . .192
Władysław Matlakowski (2 ryc.) W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 196
Kasprowy Wierch — narciarska góra (2 ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . .199
Słowo o SNPTT Zakopane (l ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 207
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1950 r. (l ryc.) Kozielski . . . . . . . . . . . . 209
Badania ruchu turystycznego w górach (3 wykresy) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 211
Górska Odznaka Turystyczna (l ryc.) W. Krygowski217
Nowe przewodniki dla nowych turystów (5 ryc.) A. Chowański . . . . . . . . . . . . 221
K R O N I K A
Badania naukowe (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 229
Podhale i Podkarpacie . . . . . . . . . . . . 237
Alpinizm — turystyka — ratownictwo (13 .ryc.) . . . . . . . . . . . . 242
Sprawy turystyczne w Państwach Słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 266
Piśmiennictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 275
Przyczynki historyczne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 299
Różne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 306
Bibliografia górska (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 308
Uzupełnienia i sprostowania do Bibliografii Wydawnictw P. T. T. . . . . . . . . . . . . 314
Sprostowania do Kroniki Zmarłych w t. XVII . . . . . . . . . . . . 315
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 317
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 318
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 319
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Pomnik Włodzimierza Lenina w Poroninie. – Fot. K. Jarochowski
Między stronami:
16 – 17: Spod Klimczoka na Skrzyczne. – Fot. B. Gajdzik
48 – 49: Takie są góry. Widok za szczytu Małej Wysokiej ku zachodowi. – Fot. R. W. Schramm
96 – 97: Z Mogielicy ku Modyniowi. – Fot. S. Kowenicki
130 – 131: Widok z Ćwilina na Gorce. – Fot. S. Kowenicki
138 – 139: Mapa szlaków turystycznych w Gorcach. – Opr. W. Krygowski
144 – 145: W górach Wałbrzyskich dymią kominy. – Fot. Pawilno-Pacewicz

>> Powrót <<Spis treści numeru 21, rocznik 1952

ROK DWUDZIESTY PIERWSZY (1952)
Borys Wigilew w Tatrach (6 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Polskie Sudety (17 ryc.) B. Małachowski i M. Orłowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ruchy chłopskie na Podhalu w XVII w. (6 ryc.) A. Przyboś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Trzej chłopscy przywódcy w XVII w. (5 ryc.) J. Bieniarzówna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
W Tatrach (6 ryc.) K. Simonow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Spotkanie z  inną ziemia (6 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pamir Tadżykistanu (p ryc.) S. Berezowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
O nazewnictwie Tatr i Podtatrza (5 ryc.) W. H. Paryski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Środkiem północnej ściany Kazalnicy (2 ryc.) Z. Jaworowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Jaskinia Miętusia w Tatrach (3 ryc.) K. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Budowa schronisk górskich (6 ryc.) Z. Schneigert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Od rzemyczka do... kandaharów (2 ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
O turczańskich szafranikach (l ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Osuwisko w Bańskiej na Podhalu (l ryc.) S. Zwoliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Nowoczesna technika wspinaczkowa (3 ryc.) A. Dobrowolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
K R O N I K A
Badania naukowe (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ochrona przyrody (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Podhale i Podkarpacie (I ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Taternictwo - turystyka - ratownictwo (16 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Sprawy alpinistyczne na świecie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Przyczynki historyczne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Kronika Zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Spis rzeczy w  języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Tatry - widok z Kominów Tylkowych ku przełęczy Tomanowej - Fot. J. Słupski.
Między stronami:
32 - 33 Widok z  Różanki w  Górach Ołowianych na Karkonosze - Fat. T. Steć.
96- 96 Na wiosnę - W Dół. Pięciu Stawów Polskich - Fot. W Łaba.
160- 161 Mapa: Hala Jaworzynka w Tatrach - Opr. W. H. Paryski.
192- 193 Plan: Jaskinia Miętusia w Tatrach - Opr. k. Kowalski.
224- 225 Świt w beskidzkiej puszczy - Fot. W. Puchalski.
256 - 257 •Bieszczady Zachodnie: Widok z Szerokiego Wierchu na Bukowe Berdo Fot. A. Magiera.

>> Powrót <<Spis treści numeru 22, rocznik 1953

ROK DWUDZIESTY DRUGI (1953)
Od "Młodej Polski" do Polski Ludowej. Pół wieku polskiego taternictwa klubowego (8 ryc.) J.A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 7
Alpinizm w Z.S.R.R. W 30-lecie radzieckiego alpinizmu 5 ryc. J. Wojsznis. . . . . . . . . . . . . 29
Podkarpacie i  Słowacja w  działalności rewolucyjnej J. M. Goslara 1845—1846 (6 ryc.) M. Tyrowicz . . . . . . . . . . . . 46
W sprawie nowych badań nad dziejami dawnego przemysłu na Podhalu (7 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . 66
Marian Smoluchowski — człowiek gór (12 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . 80
50 lat nowoczesnej geologii tatrzańskiej (3 ryc.) S. Sokołowski i J. Wyczółkowski . . . . . . . . . . . . 101
Z życia góralskiej biedoty w XIX w. (7 ryc.) W. Jostowa . . . . . . . . . . . . . . 110
Bieszczady coraz bliższe (6 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 131
Tiań-Szań Radziecki (7 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 141
Ślęza (4 ryc.) J. Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 149
Tragedia wybrańca ze Szczawnicy Pawła Fleszarza 1595 r. J. Mitkowski . . . . . . . . . . . . .159
W kominach Jaskini Zimnej (2 ryc.) S. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 164
W roku zdobycia Szczytu Świata (l ryc.) J.A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 175
Najwyższe zdobyte góry (18 ryc.) J.K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 178
Pierwsze mapy topograficzne Tatr z końca XVIII w. (6 ryc.) J. Szaflarski . . . . . . . . . . . . 201
Czechosłowacka turystyka i taternictwo (l ryc.) A. Veverka . . . . . . . . . . . . . 209
O budowie schronisk górskich B. Małachowski . . . . . . . . . . . . .211
KRONIKA
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 213
Podhale i Podkarpacie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 220
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (27 ryc.) . . . . . . . . . . . . 238
Sprawy alpinistyczne na świecie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . .271
Ochrona przyrody (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . 276
Piśmiennictwo. . . . . . . . . . . . . 280
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 293
Bibliografia górska (l ryc.). . . . . . . . . . . . 301
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 317
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . .318
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 319
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 320
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Wypływ potoku z Wielkiego Stawu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich — Fot. J. Młodziejowski
Między stronami:
16 — 17 W Dolinie xMałej Łąki — Fot. H. Czarnocki
80 — 81 Widok z Romanki ku Babiej Górze — Fot. T. Dorawski
112 — 113 Grupa Czerwonych Wierchów od zachodu — Fot. J. Słupski
256 — 257 Łąki na stokach Gór Złotych — Fot. B. Gajdzik

>> Powrót <<Spis treści numeru 23, rocznik 1954

ROK DWUDZIESTY TRZECI (1954)
W dziesięciolecie turystyki Polski Ludowej (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Polacy w górach Kaukazu do końca XIX tu. (8 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Między Bobrem i Kaczawą (5 ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Z dziejów dawnych przemysłów w Karpatach i Sudetach (11 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ochrona przyrody u; Związku Radzieckim (4 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Uwagi o "Wierchach" Artura Malawskiego (l ryc.) T. Strumiłło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Minyag-Kangkar (5 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Góry Świętokrzyskie (3 ryc.) J. Pazdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wiek męski, wiek klęski? (6 ryc.) J. A. Szczepański. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Szerpowie (6 ryc.) J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Wspomnienie o Józefie Oppenheimie (l ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Z dziejów chłopskich walk o Turbacz (2 ryc.) J. Rychlikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Projektowanie schronisk górskich (3 ryc.) M. Kuczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Wytiuórca ludowy ria Podhalu (4 ryc.) W. G. Tippenhauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Turystyczne raidy narciarskie (l ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Opis wycieczki w Tatry w r. 1841 (2 ryc.) S. Sierotwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Wieś "weprana tu zaświaty" (2 ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
O niektórych błędnych nazwach w Beskidzie Zachodnim (l ryc ) A. Siemionow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Organizm człowieka na himalajskich wysokościach (G. PughM. Ward — tłum. J. J. Szczepański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
K R O N I K A
Badania naukowe (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tatry Podhale i Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Ochrona przyrody (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Różne (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
O S O B N E D O D A T K I 
Na okładce: Widok z grani Szpiglasowego Wierchu w stronę Mięguszowieckiego Szczytu Fot. W. Maciołowski
Między stronami:
48 - 49 Stary szałas pasterski w Beskidzie Niskim - Fot. K. Kumorowicz
64 - 65 W okolicy Dusznik - Fot. J. Bułhak
112 - 113 Widok z Polany Rusinowej - Fot. Z. Zwolińska
208 - 209 Pieniny z drogi do Falsztyna - Fot. W. Żardecki

>> Powrót <<Spis treści numeru 24, rocznik 1955

ROK DWUDZIESTY CZWARTY (1955)
Zwycięstwo idei górskich Parków Narodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Stanisław Staszic — pierwszy polski taternik (4 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chłopskie karczunki wypaleniskowe na Żywieczyźnie w okresie gospodarki folwarcznej, (5 ryc.) J. Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1805-1955. Półtora wieku polskiej turystyki wysokogórskiej (6 ryc.) J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Krajobrazy wzruszeń (7 rys.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
W Roku Mickiewiczowskim (l ryc.) S. Sierotwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Świętopełk i jego podróż do Tatr (4 ryc.) J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Paweł Oszelda bojownik Wiosny Ludów (2 ryc.) W. Most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Góra Św. Anny i jej okolice (7 ryc.) A. Hornig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Początki osadnictwa w Karpatach Polskich (13 ryc.) A. Żaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Przyczynki do dziejów turystyki w Sudetach (3 ryc.) T. Steć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Szturm na szczyty ośmiotysięczne (4 ryc.) J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
O strefie górnej granicy lasu w Tatrach (3 ryc.) S. Myczkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ałtaj Radziecki (l ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Wędrówki zarobkowe górali podhalańskich (3 ryc.) W. Jostowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Na temat "Wierchów" (A. Chowański) (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kronika
Badania naukowe (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Ziemie Zachodnie — Podhale — Podkarpacie (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ochrona Przyrody (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (13 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Różne
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Bibliografia górska (K. Polak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Kronika Zmarłych (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
O s o b n e d o d a t k i
Na okładce: Widok znad Czeskiego Stawu ku Jaworowym Turniom - Fot. S. Urbański
Między stronami:
32 - 33 Babia Góra z Rysianki - Fot. Z. Wrześniowski
48 - 49 Spod Szpiglasowego Wierchu - Fot. A. Skoczylas
144 - 145 Las na stoku Ślęzy - Fot. R. W. Schramm
192 - 193 Połonina Wetlińska z drogi na Smerek - Fot. P. Czartoryski
Przerywniki na str. 62 - 66 - Rys. D. Sokołowska

>> Powrót <<Spis treści numeru 25, rocznik 1956

ROK DWUDZIESTY PIĄTY (1956)
O turystyce górskiej — bez frazesów (9 ryc.) . . . . . . . . . . . 5
Walka o Pieniny (6 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . 24
Z dziejów turystyki polskiej w Karkonoszach (4 ryc.) Z. Michniewicz . . . 42
Pierwsze prace górnicze w okolicach Szczawnicy (4 ryc.) M. Matras . . . 57
O zapomnianych hutach szklanych w Juszczynie (5 ryc.) Z. Bubak 71
Z wierszy górskich, W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . 82
Na ostrzu Zamarłej (l ryc.) T. Strumiłło . . . . . . . . . . . 85
Na tułaczych szlakach górali (5 ryc.) M. Golkiewicz . . . . . . . 89
Na wschód od Osławy (6 ryc.) R. W. Schramm . . . . . . . . . . 101
Zagadka "śnieżnego człowieka" (4 ryc.) J. K. Dorawski . . . . 125
Najpiękniejsze góry świata (8 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . 146
Krywań, narodowa góra Słowaków (9 ryc.) W. H. Paryski . . . . . . 155
Świat roślin i zwierząt w Bieszczadach Polskich (6 ryc.) W. Grodziński . 168
Nad "Dziennikiem podróży do Tatrów" Seweryna Goszczyńskiego, S. Sierotwiński 177
Wśród ogromu gór radzieckich (3 ryc.) J. A. Szczepański . . . . . . . 185
Rozmowa z czytelnikami . . . . . . . . . . . . . . . 193
K r o n i k a 198
Badania naukowe (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 198
Tatry-— Podhale —Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . 214
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (14 ryc.) . . . . . . . . 218
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . 241
Ochrona przyrody (14 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (9 ryc.) . . . . . . . . . 267
Różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Bibliografia górska, K. Polak . . . . . . . . . . . . . . 295
Kronika Zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . 313
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . 314
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . 315
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . 316
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
O s o b n e d o d a t k i
Na okładce: W Dolinie Białej Wody — fot. J. Michejda.
Między stronami:
32— 33 Z progu Doliny Czeskiej ku wschodowi — Fot. W. Maciołowski
96— 97 Z Hali Redykalnej w stronę Małej Fatry — Fot. Z. Płonka
112—113 W Nasiczniańskim Potoku — Fot. J. Michejda
192—193 Widok z Leskowca ku Babiej Górze i Policy — Fot, F. Moskała
Przerywniki rys. Danuta Sokołowska

>> Powrót <<Spis treści numeru 26, rocznik 1957

ROK DWUDZIESTY SZÓSTY (1957)
Co dalej? Z  okazji jubileuszu narciarstwa polskiego (6 ryc.). Z. Węgrzyn i B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Na zapomnianych szlakach Sudetów (9 ryc.). Z. Bukowiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tatry i górale w twórczości Bałuckiego (5 ryc.). A. Zyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
W górach Arrieryki Północnej (13 ryc.). S. Jarosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Na nartach przed pięćdziesięciu laty (4 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Notatki tylmanowskie (6 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Lawiny — biała zagadka przyrody (10 ryc.). S. Myczkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Słowacki Raj (9 ryc.). J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
"Operacja Kazalnica" (3 ryc.). J. Długosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
.Ze szkicownika turysty. S. Pagaczewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ludzie i  sprawy górskie
Bój o zlepieniec koperszadzki (5 ryc.). E. Passendorfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
"Der Judenrat in Zakopane". J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Szlaki Karkonoszy w dawnej grafice (5 ryc.). Z. Michniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Zeznania żebraka o udziale w powstaniu Chochołowskim. W. Bazielich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Bulanda — ostatni czarodziej gorczański (l ryc.). S. Flizak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Paleolityczni łowcy niedźwiedzi w  Górach Kaczawskich (4 ryc.). M. Malinowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
"Wojeńskie" pieśni beskidzkie (l ryc.). W. Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
O muzyce żywieckiej (3 ryc.). J. Mikś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Kronika
Badania naukowe (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Tatry — Podhale -— Podkarpacie (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Turystyka górska w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Sprawy alpinistyczne na świecie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Ochrona przyrody (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Piśmiennictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Streszczenia
w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
O s o b n e d o d a t k i 
Na okładce: Widok z Małego Lodowego na Ostry i Jaworowe Turnie - Fot. J. Rozwadowski
Między stronami:
48 - 49 Mała Fatra z Wielkiej Raczy. - Fot. E. Moskała
104 - 105 Morze mgieł w Tatrach. - Fot. J. Januszkowski
144 - 144 Sławkowski Szczyt z Doliny Staroleśnej. - Fot. J. Rozwadowski
192 - 193 W puszczy Jodłowej. - Fot. J. Siudowski
Obwoluta i przerywniki - Danuta Sokołowska

>> Powrót <<Spis treści numeru 27, rocznik 1958

ROK DWUDZIESTY SIÓDMY (1958)
Chodzi o dach nad głową (12 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Podróże polskie do kąpieli bardiowskich w XVIII i na początku XIX wieku (15 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Z geomorfologii jaskiń tatrzańskich (9 ryc.) Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Żeromski a Tatry (9 ryc.) W. Słodkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
"Planino Pirin planino" (4 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Od pierwszego do trzeciego schroniska na Turbaczu (8 ryc.) J. Kabłak Ziembicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kto woła pomocy (8 ryc.) J. Długosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Fudzi —- święta góra Japończyków (6 ryc.) M. Babiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ludzie i sprawy górskie
Historia przemysłu metalowego w Beskidzie Śląskim (6 ryc.) A. Waszek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Opowieści ludowe z gór (8 ryc.) S. Flizak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sabała a powstanie Chochołowskie W. Bazielich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Z dziejów zielarstwa w Sudetach K. Hempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Osuwiska ziemi w Beskidzie Niskim i Bieszczadach (4 ryc.) A. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
"Zakopanoptikon" i "Wielki Dzień" Andrzeja Struga (2 ryc.) W. Gentil Tippenhauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Białe koronki z Zielonego Śląska (3 ryc.) W. Oszelda (Most) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Kolejki czy wyciągi (głos w dyskusji) (4 ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
K r o n i k a
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Tatry — Podhale — Podkarpacie (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Turystyka górska w państwach słowiańskich (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sprawy alpinistyczne na świecie (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Ochrona przyrody (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Przyczynki historyczne i  krajoznawcze (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Różne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Bibliografia górska K. Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Streszczenia
w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

>> Powrót <<Spis treści numeru 28, rocznik 1959

ROK DWUDZIESTY ÓSMY (1959)
Między starym i nowym (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jan Gwalbert Pawlikowski (4 ryc.) — W. Goetel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sudety a Karpaty (5 ryc.) — A. Wrzosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
"Wczoraj, dziś i jutro Doliny Popradu (8 ryc.) — A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stary Człowiek i góry — W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Elforus znaczy "Piersi Dziewicy" (5 ryc.) — S. Biel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Karpaty są jedne — wszędzie te same (9 ryc.) — J. Reychman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Moysalen — Skolten — Helvetiafjellet (6 ryc.) — R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Lawiny (13 ryc.) — M. Kłapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Lawiny na południowych zboczach Giewontu (3 ryc.) — K. Stecki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Perspektywy turystyki w Karkonoskim Parku Narodowym (5 ryc.) T. Kaempf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Góry Bułgarii (14 ryc.) A. Siemionow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Jeszcze o Klimku, Cięglewiczu i kilku innych (2 ryc.) Z. Ciechanowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Czescy pisarze pod Tatrami (l ryc.) J. Sliziński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
O krasie i jaskiniach Tatr (5 ryc.) Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kronika
Badania naukowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Tatry — Podhale — Podkarpacie (l ryc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (l ryc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Turystyka w państwach słowiańskich (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Sprawy alpinistyczne na świecie (8 ryc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ochrona przyrody .(4 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Piśmiennictwo . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Streszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

>> Powrót <<Spis treści numeru 29, rocznik 1960

ROK DWUDZIESTY DZIEWIĄTY (1959)
Góry których miano jest Tatry (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 5
Studia nad kulturą pasterską w Karpatach północnych (15 ryc.) — K. Dobrowolski . . . . . . . . . . . . 7
Z wędrówek po szałasach rumuńskich (17 ryc.) — B. Kopczyńska-Jaworska. . . . . . . . . . . . . 52
Beata Łaska — pierwsza turystka tatrzańska (3 ryc.) — J. Nyka . . . . . . . . . . . . 78
"Beskidzie zielony, w trzy rzędy sadzany..." (15 ryc.) — W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 89
Na wschodniej ścianie Matterhornu (4 ryc.) — S. Biel . . . . . . . . . . . . 113
Góry na wesoło (14 ryc.) — W. Krygowski. . . . . . . . . . . . . 127
L u d z i e i  s p r a w y g ó r s k i e
Stan zwierzyny w Ta/trach w roku 1959 i w latach poprzednich (9 ryc.) — L. Podobiński . . . . . . . . . . . . 137
W sercu Małej Fatry (5 ryc.) — Z. Płonka . . . . . . . . . . . . 155
Ze wspomnień starego turysty (2 ryc.) — T. Kruszyński . . . . . . . . . . . . 163
Sytuacja pracownika w przemyśle (górniczym l huitniczym w Tatrach (3 ryc.) — W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 171
K r o n i k a
Badania naukowe (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 183
Tatry — Podhale — Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 188
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 192
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . 210
Sprawy alpinistyczne na świecie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 212
Ochrona przyrody (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 219
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 231
Piśmiennictwo. . . . . . . . . . . . . 246
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 259
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 294
S t r e s z c z e n i a
W języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 295
W języku angielskim . . . . . . . . . . . . 296
W języku francuskim . . . . . . . . . . . . 298
W k ł a d k i :
I po str. 32: Grupa Lipowskiej z Wielkiej Raczy – Fot. E. Moskała
II po str. 80: Widok z Łomnicy w stronę Gerlachu – Fot. J. Pierzchalanka
III po str. 144: Wodogrzmoty Mickiewicza – Fot. E. Moskała
IV po str. 176: Zachód słońca na Przełęczy Kondrackiej
N a  o k ł a d c e:
Droga z Palenicy – Fot. E. Moskała

>> Powrót <<Spis treści numeru 30, rocznik 1961

ROK TRZYDZIESTY (1961)
W górach Hindukuszu (7 ryc.) - S. Biel . . . . . . . . . . . . 5
Jaskinia Śnieżna (5 ryc.) - B. Uchmański i J. Rudnicki . . . . . . . . . . . . 19
Przemiany gospodarcze w regionie Podhala (11 ryc.) - W Czarkowska i W. Leszczycka . . . . . . . . . . . . 30
O ochronę Tatr
Z walki o piękno Tatr (6 ryc.) - W. Goetel . . . . . . . . . . . . 47
Ku czemu idą Tatry (4 ryc.) - J. Kowalski . . . . . . . . . . . . 65
Dhaulagiri 1960 (7 ryc.) - A. Skoczylas . . . . . . . . . . . . 72
Czterdzieści lat Karpat (11 ryc.) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 90
Uroda Ziemi Kłodzkiej (8 ryc.) - J. Szulc . . . . . . . . . . . . 117
Ludzie i sprawy górskie
Listy Sabały (l ryc.) - J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 122
Obrzędy i zwyczaje pasterskie w Beskidzie Wyspowym (7 ryc.) - M. Lechowska-Bujak . . . . . . . . . . . . 125
Jesieniowiska i zimówki pasterskie w Tatrach (2 ryc.) - W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 133
Konopnicka w górach (l ryc.) - O. Błażejewicz . . . . . . . . . . . . 137
W świecie goryczek (7 ryc.) - J. Gawłowska . . . . . . . . . . . . 142
O Wojtku, co wydobywał mowę z drewnianych kloców (3 ryc.) - A. Florek Skupień . . . . . . . . . . . . 150
Zakopiański dom mody góralskiej (4 ryc.) - W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 154
Amerykańskie Parki Narodowe - dzisiaj (5 ryc.) - J. Kruczała . . . . . . . . . . . . 161
Chronologia tatrzańskich wypraw Chałubińskiego (4 ryc.) - Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . 170
Najwyższe zdobyte szczyty (l ryc.) - J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 179
Jak budowano trakt podkarpacki w 1818-1823 r. (2 ryc.) - M. Tobiasz . . . . . . . . . . . . 187
Pamiętnik żelarza Jana Janosa (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 192
Kronika
Badania naukowe (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 199
Tatry - Podhale - Podkarpacie (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 207
Turystyka - taternictwo - ratownictwo (15 ryc.) . . . . . . . . . . . . 217
Turystyka w państwach słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 237
Sprawy alpinistyczne na świecie (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . 241
Ochrona przyrody (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . 249
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 256

>> Powrót <<Spis treści numeru 31, rocznik 1962

ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY (1962)
1923 — 1963 (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 7
Podziemia Jaskini Czarnej (10 ryc.) — J. F. Rabek . . . . . . . . . . . . 10
W sprawie najwyżej w Polsce położonej siedziby człowieka epoki lodowej (6 ryc.) — Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . 32
Wyprawa do jaskiń Kuby (13 ryc.) — P. Burchard . . . . . . . . . . . . 46
Twoje Bieszczady (3 ryc.) — W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 66
Twarz Szchary (6 ryc.) — J. Długosz . . . . . . . . . . . . 75
Z. Kozińca po 65 latach (6 ryc.) — J. G. H. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 96
Maćkowe baby — H. Nowobielska . . . . . . . . . . . . 109
Beskid Sądecki w literaturze i sztuce (9 ryc.) — A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 113
L u d z i e i  s p r a w y g ó r s k i e
Góry na ekranie (7 ryc.) — A. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 181
"Raczyli odwiedzić Tatry" (3 ryc.) — J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 147
Z biegiem Orawicy i Orawy (9 ryc.) — M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 159
Z osobliwości Sudetów (4 ryc.) — A. Łaszczyński . . . . . . . . . . . . 172
Gospodarka wodna w dolinie Soły (4 ryc.) — W. Bolesta . . . . . . . . . . . . 176
K r o n i k a
Badania naukowe (14 ryc.) . . . . . . . . . . . . 185
W górach i pod górami (15 ryc.) . . . . . . . . . . . . 198
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . 216
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . 236
Sprawy alpinistyczne na świecie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 239
Ochrona przyrody (11 ryc.) . . . . . . . . . . . . 245
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 264
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 274
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 288
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 316
S t r e s z c z e n i a
W języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 318
W języku angielskim . . . . . . . . . . . . 319
W języku francuskim . . . . . . . . . . . . 321
W k ł a d k i
I po str. 80 Wołowiec – Fot. R. Siwicki
II po str, 144 Rusinowa Polana – Fot. J. Sunderland
III po str. 224 Śniegi w dolinie Jaworzynki – Fot. R. Siwicki
IV po str. 256 Zejście do Ujsołów – Fot. R. Siwicki
N a  o k ł a d c e :
Wąwóz Homole – Fot. E. Moskała

>> Powrót <<Spis treści numeru 32, rocznik 1963

ROK TRZYDZIESTY DRUGI (1963)
90 lat turystyki górskiej . . . . . . . . . . . . 5
Hindukusz 1962 (Dolina Mandaras) (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 7
Kraszewski w górach i o górach (ryc. 8) — Aleksander Zyga . . . . . . . . . . . . 36
W urwiskach Dolomitów (ryc. 9) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 66
Mont Blanc (Zdobycie szczytu) (ryc. 15) — Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 86
Karola Brzozowskiego wejście w r. 1869 na Pir Omar Gudrun (2588 m) (ryc. 5) — Jan Reychiman . . . . . . . . . . . . 119
Góry w twórczości Juliusza Przybosia (ryc. 2) — Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 130
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Karpaty w kampanii wrześniowej 1939 r. (ryc. 7) — Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 141
Sudeckie (przyczynki (ryc. 7) — Tadeusz Steć . . . . . . . . . . . . 163
Modrzew w Górach Świętokrzyskich (ryc. 9)'— Jan Jerzy Karpiński . . . . . . . . . . . . 175
"Raczyli odwiedzić Tatry" (Część II) (ryc. 3) — Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 185
Polski film górski (ryc. 6) — Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 196
Z raptularzy tatrzańskich Walerego Eliasza (ryc. 2) — Zofia Tobiaszowa . . . . . . . . . . . . 212
Mnichowe skarby (ryc. 1) — Stefan Zwoliński . . . . . . . . . . . . 217
O nieznanej autobiografii B. Z. Stęczyńskiego (ryc. 2) — Wacław Olszewicz . . . . . . . . . . . . 222
Karkonosze wczoraj i dziś (ryc. 1) — Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 226
Niezwykłe spotkanie w Tatrach . . . . . . . . . . . . 230
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 235
W górach i pod górami (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 246
Turystyka — taternictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 254
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 274
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 277
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 284
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 292
Różne . . . . . . . . . . . . 303
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 313
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 342
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 343
Wkładki:
I — Z Długiego Upłazu w stronę Starorobociańskiego Szczytu (fot. E. Moskała) ... po str. 64, II
— W Dolinie Kieżmarskiej (fot. R. Siwicki) ... po str. 128, III
— Przełom Sanu pod Otrytem (fot. A. Czarnowski) ... po str. 224, IV
— Hinczowy Staw (fot. R. Siwicki) ... po str. 304
Na okładce:
Tatry Bielskie z Murzasichla (fot. H. Schiller)

>> Powrót <<Spis treści numeru 33, rocznik 1964

ROK TRZYDZIESTY TRZECI (1964)
W bogatych czasach naszego pokolenia (W XX-lecie Polski Ludowej) (ryc. 11) — Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Trzecia polska wyprawa w Hindukusz (ryc. 12) — Bogdan Mac . . . . . . . . . . . . 27
Zwiad socjologiczny w Tatrach (Badania nad ruchem turystycznym w rejonie Hali Gąsienicowej (ryc. 7) — Andrzej Marchlewski, Andrzej Ziemilski . . . . . . . . . . . . 51
Skały Beskidu Sądeckiego (ryc. 7) — Adam Czarnowski . . . . . . . . . . . . 77
Mont Maudit — filar bez odwrotu (ryc. 4) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 89
Jaskinie Gór Świętokrzyskich (ryc. 18) — Bronisław Wojciech Wołoszyn, Zbigniew Wójcik . . . . . . . . . . . . 98
Czarnodunajecki jarmark (ryc. 2) — Maria Grodecka-Dziedzicowa . . . . . . . . . . . . 125
Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej (ryc. 5) — Edward Madany . . . . . . . . . . . . 131
L u d z i e  i  s p r a w y  g ó r s k i e
O przyszłość alpinizmu polskiego (ryc. 1) — J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 153
"Raczyli odwiedzić Tatry" (Część III — Dokończenie) (ryc. 4) — Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 158
Olszówka, wieś beskidzka, i jej dawne dzieje (ryc. 5) — Józef Mitkowski . . . . . . . . . . . . 172
Kopalnie i huty żelaza w Beskidzie średnim i Małym w XIX w. (ryc. 5) — Edward Pietraszek . . . . . . . . . . . . 183
Zagospodarowanie hal w rejonie Jaworek (ryc. 2) — Krystyna Dybczyńska . . . . . . . . . . . . 192
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 201
W górach i pod górami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 209
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 219
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 229
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 231
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 241
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (rys. 2) . . . . . . . . . . . . 254
Różne (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 265
Piśmiennictwo (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 268
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 284
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 311
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 315
Wkładki:
I — W Dolinie Jaworowej. Kołowy, Lodowy i Jaworowe Szczyty (fot. J. Vogel) ... po str. 64;
II — Światła i cienie w dolinie Jaworzynki (fot. R. Siwicki) ... po str. 112;
III — Czarny Staw Gąsienicowy (fot. R. Siwicki) ... po str. 144;
IV — Babla Góra z Urwistego Wąwozu (fot. S. Czernelecki) ... po str. 256.
Na okładce:
Widok z Doliny za Mnichem w kierunku Lodowego (fot. H. Schiller).

>> Powrót <<Spis treści numeru 34, rocznik 1965

Kazimierz Tetmajer wśród nas (ryc. 4) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 5
Pozytywiści wobec Tatr (ryc. 6) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 16
Czas pierwszej kukułki (ryc. 4) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 41
Gospodarka wodna a cechy naturalnego krajobrazu Karpat polskich (ryc. 7) - Stanisław Murczyński . . . . . . . . . . . . 50
Gladiatorzy czy alpiniści? (ryc. 6) - Stanisław Biel . . . . . . . . . . . . 64
Głębokie wiercenia w Zakopanem (ryc. 2) - Stanisław Sokołowski . . . . . . . . . . . . 80
Przez Buczedżi i Fogarasze (ryc. 7) - Stefan Czernelecki . . . . . . . . . . . . 88
Ze Złotej Idki na Kojszowską Hole (ryc. 4) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 104
W górach środkowej Islandii (ryc. 5) - Zdzisław Gasz . . . . . . . . . . . . 112
Sołectwo Miętusów we wsi Ciche (ryc. 5) - Alicja Falniowska-Gradowska . . . . . . . . . . . . 123
Sprawa Wojciecha Bednarza (ryc. 4) - Stanisław Pagaczewski . . . . . . . . . . . . 138
Kopalnia w Bobrowcu (ryc. 6) - Stefan Zwoliński . . . . . . . . . . . . 147
L u d z i e i  s p r a w y g ó r s k i e
Walery Eliasz (1840-1905) (ryc. 5) - Wacław Olszewicz . . . . . . . . . . . . 159
Zagadka średniowiecznej osady w Falsztynie na Spiszu (ryc. 5) - Mieczysław Tobiasz . . . . . . . . . . . . 170
.Reliktowe stanowiska mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva ursi L. w Tatrach (ryc. 4) - Jadwiga Gawłowska . . . . . . 178
Droga Kraków-Zakopane na mapie z lat 1861-1862 (ryc. 6) - Stanisław Pietkiewicz . . . . . . . . . . . . 183
Wspomnienia o Witoldzie Mileskim (ryc. 2) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 192
Z kontaktów Stanisława Witkiewicza z Czechami na tle zakopiańskim (ryc. 1) - Jerzy Śliziński . . . . . . . . . . . . 197
Justyn Wojsznis - alpinista odkrywczy (ryc. 1) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 201
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 14) . . . . . . . . . . . . 207
W górach i pod górami (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 225
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 233
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 252
Sprawy alpinistyczne" na świecie (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 258
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 270
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 282
Różne . . . . . . . . . . . . 299
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 301
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 319
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 348
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 351
Wkładki:
I - Z Mogielicy ku wierchom Beskidu Wyspowego (fot. H. Schiller)... po str. 32;
II - Wrotka (fot. R, Siwicki)... po str. 112;
III -- Na śnieżnej grani (fot. S. Urbański)... po str. 176;
IV - Płaczliwa Skała (fot. R. Siwicki)... po Mogielicy str. 304.
Na okładce:
Wysoko w górach (fot. W. Kosiński)

>> Powrót <<Spis treści numeru 35, rocznik 1966

ROK TRZYDZIESTY PIĄTY (1966)
966 — 1966 (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 5
O właściwą drogę turystyki górskiej w Polsce (ryc. 13) — Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 14
W cieniu Wielkiego Filara (ryc. 7) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 37
O Tadeuszu Zwolińskim wspomnienia (ryc. 5) — Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 56
Karol Bohdanowicz w Kuen Luniu (ryc. 16) — Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 71
Ze wspomnień partyzanta (ryc. 12) — Aleksander Marczyński . . . . . . . . . . . . 02
Listy z Bieszczadów (ryc. 4) — Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 117
Zasanie (ryc. 6) — Adam Czarnowski . . . . . . . . . . . . 129
L U D Z I E   I   S P R A W Y   G Ó R S K I E
Listy o Tatrach i Zakopanem (ryc. 4) — Krystyna Jabłońska . . . . . . . . . . . . 141
Wyprawa do Chochołowskiej Szczeliny (ryc. 6) — Przemysław Burchard . . . . . . . . . . . . 149
O nazwie ducha gór "Liczyrzepa" (ryc. 1) — Edward Zych . . . . . . . . . . . . 157
Polany w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (ryc. 5) — Sebastian Flizak . . . . . . . . . . . . 159
Z dziejów ciemnoty i zabobonu na Podhalu — Mieczysław Adamczyk . . . . . . . . . . . . 168
Alfred Schouppe — entuzjasta gór (ryc. 6) — Zofia Tobiaszowa . . . . . . . . . . . . 171
Jaśliska — Zarys dziejów miasta prywatnego (ryc. 5) — Leszek Kozakiewicz . . . . . . . . . . . . 180
Z dziejów szkoły podstawowej w Zakopanem (ryc. 4) — Matylda Jostowa . . . . . . . . . . . . 189
K R O N I K A
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 197
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 200
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 217
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 241
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 243
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 278
Różne . . . . . . . . . . . . 302
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 315
Kromka zmarłych . . . . . . . . . . . . 343
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 345
Wkładki:
I — Czarny Staw nad Morskim Okiem (fot. R. Siwicki) po str. 128;
II — Zima w Sudetach (fot. L. Ślusarczyk) — po str. 224;
III — Wiosna w Pieninach (fot. E. Moskała) — po str. 288;
IV — Na połoninie pod Tarnicą (fot. A. Czarnowski) — po str. 304.
Na okładce: W stronę Mont Blanc (Fot. R. Zawadzki).

>> Powrót <<Spis treści numeru 36, rocznik 1967

Czterdzieści pięć lat "Wierchów" (ryc. 1) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Człowiek i góry (ryc. 6) - Andrzej Ziemilski . . . . . . . . . . . . 8
IV Polska Wyprawa w Hindukusz 1966 (ryc. 9) - Maciej Kozłowski . . . . . . . . . . . . 27
W górach, gdzie rosną hiacynty (ryc. '8) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 42
Demawend (ryc. 1) - Lucjan Saduś . . . . . . . . . . . . 60
Wspomnienie o Władysławie Semkowiczu (ryc. '9') - Jadwiga Semkowiczowa . . . . . . . . . . . . 67
O Juliuszu Zborowskim-Samuelu (ryc. 6) - Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 84
Żywoty wrośnięte w Beskidy (ryc. 4) - Władysław Oszelda . . . . . . . . . . . . 97
50 godzin Kungsleden (ryc. 4) - Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 109
Ludzie i  sprawy górskie
Z Leninem na Świnicy - Zbigniew Tomkowski . . . . . . . . . . . . 121
Alpinizm radziecki w 50 rocznicę Rewolucji Październikowej - Mieczysław Babiński . . . . . . . . . . . . 125
Gwardia Ludowa PPR i Armia Ludowa w Beskidach zachodnich (1942-1945) (ryc. 7) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 128
Z tatrzańskich wspomnień Kazimierza Tetmajera (ryc. 2) - Krystyna Jabłońska . . . . . . . . . . . . 159
Zagospodarowanie 'turystyczne Sudetów na tle innych wybranych obszarów turystycznych Polski (ryc. 4) - Jerzy Wyrzykowski . . . . . . . . . . . . 165
Dwa rękopisy Bogusza Stęczyńskiego (ryc. 2) - Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 174
O zakopiańskich papierniach i papiernictwie w Tatrach (ryc. 8) - Henryk Jost . . . . . . . . . . . . 180
Początki lecznictwa uzdrowiskowego w Zakopanem w XIX wieku (ryc. 2) - Roman Talewski . . . . . . . . . . . . 191
Problem korekty granicy rolno-leśnej w Sudetach (ryc. 15) - Jan Tomaszewski . . . . . . . . . . . . 198
Kronika
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 205
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 219
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 239
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 250
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 253
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne i  krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 267
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 287
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 303
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 331
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 335
W k ł a d k i :
I - W Hindukuszu (fot. M. Bała) ... po str. 16;
II - Widok z Będoszki Wielkiej na północny wschód (fot. S. Czernelecki)... po str. 64;
III - Las na Wielkim Przysłopie (fot. R. Siwicki)... po str. 128;
IV - W Dolinie Jaworowej (fot. J. Vogel)... po str. 208.
Na okładce:
Nad Morskim Okiem (fot. R. Siwicki)

>> Powrót <<Spis treści numeru 37, rocznik 1968

Ałtaj 1967 (ryc. 12) - Marian Hadło . . . . . . . . . . . .5
Z Wrocławia do Bursy (rys. 3) - Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . .27
Ponad krawędzią okapu (rys. 6) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . .48
Bieszczady i Podkarpacie w rymotwórstwie (ryc. 8) - Aleksander Zyga . . . . . . . . . . . .64
W krainie Kiedyś - Kiedyś (ryc. 13) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .96
Jaskinia Niedźwiedzia w masywie Snieżnika (ryc. 10) - Władysław Igielski, Andrzej Ostromęcki, Ryszard Paluch . . . . 116
Cilo Dag (ryc. 9) - Andrzej Mróz . . . . . . . . . . . .128
Gouffre Berger 1966 (ryc. 10) - Bernard Koisar . . . . . . . . . . . .141
Ludzie i  sprawy górskie
Boje o Przełęcz Dukielską (ryc. 4 ) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . .157
Jeszcze wokół problemu zagospodarowania Bieszczadów (ryc. 5) - Wilhelm Dębicki . . . . . . . . . . . .169
Transport a aktywizacja turystyczna obrzeżenia Babiej Góry (ryc. 2) - Maria Kozanecka . . . . . . . . . . . .182
Redyk wiosenny pod Pilskiem (ryc. 6) - Jan Setkowicz . . . . . . . . . . . .189
Z dziejów szkoły w Kuźnicach - Matylda Nowak-Jostowa . . . . . . . . . . . .199
Legendy spiskie (ryc. 2) - Marian Gotkiewicz. . . . . . . . . . . .204
Goszczyński w Łopusznej - Helena Lgocka . . . . . . . . . . . .212
Kronika
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 215
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .222
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 11) . . . . . . . . . . . .235
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .253
Ochrona przyrody (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .260
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .275
Przyczynki historyczne (ryc. 9) . . . . . . . . . . . .282
Różne . . . . . . . . . . . .298
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .501
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 311
Bibliografia górska - Kazimierz Polak. . . . . . . . . . . .323
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .354
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .357
Wkładki:
I - Nad Wielkim Stawem (fot. R. Siwicki) .... po str. 32
II - Ałtaj - Szczyt Chadat (fot. S. Wdowiak) .... po str. 64
III - W masywie Cilo Dag. Widok z Diz w głąb doliny Kar-Su (fot. A. Mróz) ..... po str. 272
IV - Widok z Czernicy na Góry Złote (fot. L. Pioiitkowski)... po str. 304
Na okładce:
Żabia Czuba i Żabi Szczyt Niżni z progu Doliny za Mnichem (fot. H. Schiller)

>> Powrót <<Spis treści numeru 38, rocznik 1969

Bo góry na to są, by zachwycały... (ryc. 9) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .5
Najwyższe szczyty Polaków (ryc. 21) - Stanisław Biel . . . . . . . . . . . .25
Na tropie Pokutników (ryc. 6) - Fryderyk Kędzior . . . . . . . . . . . .62
Klęski żywiołowe w polskich Karkonoszach i regionie jeleniogórskim (1232-1968) (ryc. 19) - Czesław Margas, Henryk Szymczak . . . . . . . . . . . .77
Z dziejów Ruchu Oporu na Skalnym Podhalu (ryc. 9) - Aleksander Marczyński . . . . . . . . . . . .116
Obserwacje lawin śnieżnych w Tatrach (ryc. 4) - Maria Klapowa . . . . . . . . . . . .137
Z notatnika włóczęgi (ryc. 2) - Stanisław Pagaczewski . . . . . . . . . . . .155
Z listów gazdy Piotra Borowego (1858-1932) (ryc. 1) - Marian Gotkiewicz . . . . . . . . . . . .161
Saga Sokolich Gór (ryc. 9) - Jerzy Kolankowski . . . . . . . . . . . .166
Motywy górskie w twórczości J. R. Ullmana (ryc. 4) - Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . .180
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
1870-1970 (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .191
Z przeszłości Rymanowa-Zdroju (ryc. 3) - Juliusz Ross . . . . . . . . . . . .192
Osadnictwo w regionie Mucharza i Lanckorony w XIV-XVIII w. (ryc. 1) - Franciszek Lenczowski . . . . . . . . . . . .197
Sprzęt do chodzenia po śniegu w Karpatach Polskich (ryc. 2) - Jerzy Darowski . . . . . . . . . . . .202
O działalności Muzeum im. Władysława Orkana (ryc. 5) - Jan Bujak . . . . . . . . . . . .208
Przyroda w rozwoju krajoznawstwa na obszarze Gór Świętokrzyskich - Jerzy Ćmak . . . . . . . . . . . .216
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .223
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .232
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . .242
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .270
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .276
Ochrona przyrody (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .284
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .294
Przyczynki historyczne (ryc. 17) . . . . . . . . . . . .307
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .333
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .337
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . .347
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .379
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .381
Wkładki: - w Beskidzie Małym (fot. Czarnowski) …….po str. 80
II - Zima w Sudetach (fot. L. Slusarczyk) …… po str. 144
III - Na Gawlakach (fot. Krygowski) ....... po str. 256
IV - Na Hali Długiej w Gorcach (fot. R. Siwicki) ……. po str. 304.
Na okładce: Lungho-i-Dosare (fot. K. Olech)

>> Powrót <<Spis treści numeru 39, rocznik 1970

ROK TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY (1970)
Znaczenie Tatr i Pienin dla światowego rozwoju ochrony przyrody (ryc. 6) - Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 5
Osobliwości potoków i skał sudeckich (ryc. 15) - Konstanty Stecki . . . . 18
Zdobycie Elbrusa (ryc. 15) - Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 38
Wertepami pamięci (ryc. 8) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 69
Wyprawa do jaskiń Meksyku (ryc. 12) - Bernard Koisar . . . . . . . . . . . . 83
W stulecie urodzin Jana Rzewnickiego, miłośnika Tatr i pamiętnikarza (ryc. 6) - Kazimierz Andrzej Jaworski . . . . . . . . . . . . 110
Góry, jaskinie, kaniony Durmitoru (ryc. 10) ? Alfred Rósler . . . . . . . . . . . . 125
Tron Salomona (ryc. 9) - Antoni K. Tokarski . . . . . . . . . . . . 139
W górach Strandży (ryc. 2) - Janusz Rygielski . . . . . . . . . . . . 158
Ludzie i  sprawy górskie
Region Podhala w 25-lecie PRL (ryc. 5) - Wanda Czarkowska, Wanda Leszczycka . . . . . . . . . . . . 163
Zmiany w najstarszych wsiach Podhala - Edward Pietraszek . . . . . . . . . . . . 176
Psychopatologia w literaturze alpinistycznej (ryc. 4) - i . . . . . . . . . . . . 182
Z dziejów uzdrowiska w Jaworzu (ryc. 3) - Maria Kocych-Imielska . . . 197
Kronika
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 205
W górach i pod górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 207
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 218
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 234
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 238
Ochrona przyrody (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 246
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 276
Różne . . . . . . . . . . . . 287
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 291
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . . 318
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 346
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 343
Wkładki:
I - Grupa Rycerzowej z Wielkiej Będoszki (fot. S. Czernelecki) po str. 80
II - Kudłoń ze stoku Jasienia (fot. H. Schiller) po str. 112
III - Dolina Jaworzynki (fot. R. Siwicki) po str. 176
IV - Wielka Czantoria z Orłowej (fot. H. Schiller) po str. 288,;
Na okładce: Młynarz z progu Doliny Kaczej (fot. A. Paluch)

>> Powrót <<Spis treści numeru 40, rocznik 1971

ROK CZTERDZIESTY (1971)
Stawka większa niż turystyka (ryc. 5) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .5
Turystyka polska w Sudetach przed 1945 r. (ryc. 7) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . .20
Władysław Szafer i jego dzieło (ryc. 2) - Walery Goetel . . . . . . . . . . . .39
Wyprawa do granic fantazji (ryc. 9) - Bernard Uchmański . . . . . . . . . . . .49
Zapukaj - może ktoś odpowie... (ryc. 13) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .68
W górach Hiszpanii (ryc. 13) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . .87
W nieznanych zakątkach Sudetów (ryc. 4) - Bartłomiej Ranowicz . . . . . . . . . . . .112
Góry - temat współczesny (ryc. 2) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . .123
Ściana pełna deszczu (ryc. 7) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . .133
Wspomnienie o Janie Gąsienicy Ciaptaku (ryc. 1) - Konstanty Stecki . . . .145
W Górach Fogaraskich - nie tylko za znakmi (ryc. 6) - Jerzy Brzozowski . . . . .152
Ludzie i  sprawy górskie
O ludziach dobrej woli (ryc. 7) - Wincenty Galica. . . . . . . . . . . . 163
Wyzwolenie polsko-czechosłowackiego pogranicza karpackiego (ryc. 2) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . .169
Karol Dutkiewicz - nie znany fotograf tatrzański (ryc. 4) - Bolesław Orlewicz . . . . . . . . . . . .180
Zmiany ludnościowe po południowej stronie Karpat w XVII-XIX w. (ryc. 2) - Marian Gotkiewicz . . . . .186
Szaniec nad Izbami i okopy nad Wojkową (ryc. 6) - Tomasz Nowalnicki . . . . .192
Wiatry fenowe w Kotlinie Jeleniogórskiej (ryc. 7) - Jan Kwiatkowski . . . . .199
Kronika
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .215
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .221
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .228
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . .246
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .247
Ochrona przyrody (ryc. 13) . . . . . . . . . . . .254
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .269
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .282
Różne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .299
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .303
Piśmiennictwo310
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . .319
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .348
Wkładki:
I - Mały Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (f o t. R. Siwicki) ... po s. 48
II - W lasach Barniej Góry (fot. Z. Delong) .... po s. 144
III - Wschód słońca na Wielkiej Raczy (fot. J. Wilczyński) .... po s. 288
IV - Zabytkowa cerkiew w  Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku (fot. A. Czarnowski)... po s. 304
Na okładce:
Przed wejściem w ścianę (fot. R. Zawadzki)

>> Powrót <<Spis treści numeru 41, rocznik 1972

ROK CZTERDZIESTY PIERWSZY (1972)
Walery Goetel (ryc. 1) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .7
Stulecie i przełom (ryc. 7) -J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . .11
Ludzie Towarzystwa Tatrzańskiego (ryc. 31) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .31
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego a Wielkopolska (ryc. 1) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . .78
Z dziejów Oddziałów PTT (1873-1950) (rys. 13) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .85
Półwiecze "Wierchów" (ryc. 8) - W. Goetel . . . . . . . . . . . .109
W stronę najwyższych szczytów Ziemi (ryc. 14) - A. Heinrich . . . . . . . . . . . .118
Muzyka z Wielkiej Turni (ryc. 5) - J. Młodziejowski . . . . . . . . . . . .138
Ze wspomnień znakarza szlaków karpackich (ryc. 3) - W. Midowicz . . . . . . . . . . . .149
Tydzień w lodach i skałach Mont Blanc (ryc. 6) - T. Piotrowski . . . . . . . . . . . .156
Ludzie i sprawy górskie
Przyczynki o przewodnikach do skarbów tatrzańskich - J. Zborowski . . . . . . . . . . . .173
Z historii dawnych zdrojowisk w Sudetach (ryc. 3) - R. Wytyczak . . . . . . . . . . . .181
Zapomniany lekarz zakopiański (ryc. 3) - R. Talewski . . . . . . . . . . . .188
Kilka uwag o życiu i twórczości Teodora Tripplina (ryc. 1) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . .199
List Kraszewskiego do Leopolda Swierza - Z. Szeląg. . . . . . . . . . . .206
Kronika
Badania naukowe . . . . . . . . . . . .209
W górach i pod górami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .212
Turystyka-Taternictwo-Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .222
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .234
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .241
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 12) . . . . . . . . . . . .258
Przyczynki historyczne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .268
Różne . . . . . . . . . . . .277
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .278
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .289
Bibliografia "Wierchów" 1923-1972 - K. Polak . . . . . . . . . . . .297
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . .317
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 346
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .348
Wkładki:
I - Widok z Wielkiej Raczy ku wschodowi (fot. H. Hermanowicz) ... po s. 96
II - Czarny Staw Gąsienicowy (fot. R. Siwecki) ... po s. 176
III - Szczytowa partia Diablego Kamienia w Foluszu (fot. J. Wilczyński) ... po s. 240
IV - W drodze na Khiangyang Kish (Kunyang Chhish). Ośmiotysięczne szczyty nad lodowcem Baltoro - K2, Broad Peak i grupa Gasherbrum (fot. B. Jankowski) ... po s. 288
Na okładce:
Na grani Ice Cake (fot. B. Jankowski)

>> Powrót <<Spis treści numeru 42, rocznik 1973

Zamiast wstępnego artykułu (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 5
Pół wieku Karpat (ryc. 10) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 8
Moja przyjaźń z "Wierchami" (ryc. 3) - K. A. Jaworski . . . . . . . . . . . . 39
Na przełęczy zawsze wieje wiatr (ryc. 9) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 49
Pamięci zdobywcy Ostrego Szczytu (ryc. 27) - B. Chwaściński . . . . . . . . . . . . 63
Na siedmiotysięcznikach Pamiru (ryc. 5) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 113
Polska wyprawa w Andy - 1972 r. (ryc. 7) - R. Rodziński . . . . . . . . . . . . 122
Znowu na Dachu Afryki (ryc. 3) - A. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 136
Władysław Orkan o Gorcach (ryc. 6) - J. Dużyk . . . . . . . . . . . . 151
Ludzie i  sprawy górskie
Od Kondr^towej do Markowych Szczawin (ryc. 4) - S. Jarosz . . . . . . . . . . . . 171
Ze wspomnień o Leskowcu i Babiej Górze (ryc. 3) - A. Siemionow . . . . . . . . . . . . 183
Bo żyłem długo w górach (ryc. 1) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 197
Od bilgeri do markera (ryc. 2) - F. Kędzior . . . . . . . . . . . . 201
U początków uzdrowiska w Krynicy (ryc. 6) - M. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 205
W Wysokich Pirenejach (ryc. 5) - T. Kowalik . . . . . . . . . . . . 216
Problemy lokalizacji i programowanie schronisk (ryc. 5) - M. Staffa . . . . . . . . . . . . 226
Kronika
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 245
W górach i  pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 248
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 254
Turystyka w  państwach słowiańskich (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 278
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 284
Ochrona przyrody (ryc, 8) . . . . . . . . . . . . 289
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 299
Przyczynki historyczne (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 314
Różne (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 327
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 329
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 335
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . . 360
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 397
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 400
Wkładki:
I - Na Rusinowej Polanie (fot. R. Siwicki) ... po s. 32
II - Z drogi na Turbaczyk (fot. H. Hermanowicz) ... po s. 160
III - Tatry spod Turbacza (fot. J. Pierzchalanka) ...po s. 272
IV - Pamir. Otoczenie lodowca Fortambek spod filaru Buriewiestnika (fot. S. Wdowiak) ... po s. 336
Na okładce:
Z Sokolicy na przełom Dunajca (fot. F. Rapf)

>> Powrót <<Spis treści numeru 43, rocznik 1974

Rozmyślania przy podchodzeniu (ryc. 5) - Roman Peretiatkowicz . . . . . . . . . . . . 5
Tatry w poezji polskiej 1918-1939 (ryc. 4) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 18
Spójrz jak śniegiem błyszczy Sorakte (ryc. 4) - Władysław Krygowski . . 42
Szklana Góra (ryc. 4) - Tadeusz Piotrowski . . . . . . . .51
Z dawnej kartografii Karkonoszy (ryc. 5) - Józef Szaflarski . . . . . . . . . . . . 62
Od Baraniej Góry do Białej Góry (ryc. 7) - Jerzy Kolankowski . . . . . . . . . . . . 75
Ludovit Śtur- a Tatry (ryc. 2) - Józef Ciągwa . . . . . . . . . . . . 90
Sudecki epizod amerykańskiego dyplomaty (ryc. 3) - Władysław Dynak . . . .99
Ludzie i  sprawy górskie
Tatrzańskie wędrówki Ludwika Antoniego Birkenmajeia (ryc. 2) - Józef Dużyk . . . .113
Zwiad turystyczny w Karpatach Południowych (ryc. 7) - Andrzej Krasiński . . . . . 126
Jeziorka Gorców i pasma Lubania (ryc. 14) - Tomasz Nowalnicki . . . . . . . . . . . . 137
Rola rodziny Homolacsów w poznaniu Tatr (ryc. 5) - Feliks Jelonek . . . . . 151
Rozwój budownictwa w Białce Tatrzańskiej (ryc. 10) - Jan Zembaty . . . . . 159
Kronika
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 175
W górach i pod górami (ryc 4) . . . . . . . . . . . . 178
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm - Ratownictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 183
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 201
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 205
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 212
Przyczynki krajoznawcze (ryc 6) . . . . . . . . . . . . 224
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 234
Różne (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 250
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 252
Piśmiennictwo (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 254
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . . 279
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 316
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 319
Wkładki:
I - W uroczyskach Babiej Góry (fot. H. Hermanowicz) ...... po s. 32
II - Zima w  okolicy Koniakowa (fot. H. Hermanowicz) ....... po s. 96
III - W Pieninach (fot. H. Hermanowicz) .......po s. 240
IV - Nad Jeziorem Żywieckim (fot. H. Hermanowicz)...... po.s. 272
Na okładce:
Filar Buriewiestnika nad lodowcem Fortambek w górach Pamiru (fot. S. Wdowiak)

>> Powrót <<Spis treści numeru 44, rocznik 1975

Trzed stu laty i jutro - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Kangbachen zdobyty (ryc. 10) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 8
Partyzantka radziecka w zachodnich partiach Beskidu Wysokiego 1944-1945 (ryc. 4) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 27
Góry i doliny - po mojemu (ryc 8) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 47
Karol Stryjeński - pierwszy rewizjonista stylu zakopiańskiego (ryc. 18) - H. Kenarowa . . . . . . . . . . . . 65
Tatrzańska gra miłości i śmierci (ryc. 4) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 85
-O Tadeuszu Halickim (ryc. 5) - J. Rachwał . . . . . . . . . . . . 104
U źródeł "fortun" chłopskich w  Karpatach Polskich (1650-1848) (ryc. 3) - M. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 119
L u d z i e  i  s p r a w y  g ó r s k i e
Polacy w górach Afryki (ryc 24) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 137
Od Żelaznej Bramy do Czerwonej Wieży (ryc. 7) - A. Krasiński . . . . . . . . . . . . 169
Kłodzkie początki turystyczne 1947-1950 - Z. Kulczycki . . . . . . . . . . . . 177
Kozie Grzbiety - zapomniany fragment Przedgórza Sudeckiego (ryc. 2) - R. Wytyczak . . . . . . . . . . . . 185
Na Gierlach przed stu laty (ryc. 3) - Z. Karge . . . . . . . . . . . . 192
Księga tajemna Tatr Tadeusza Micińskiego (ryc. 2) - J. Dynak . . . . . . . . . . . . 200
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 213
W górach i pod górami (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 225
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 232
Turystyka w państwach słowiańskich< . . . . . . . . . . . . /td>249
Sprawy alpinistyczne na świecie {ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 250
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 254
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 271
Różne . . . . . . . . . . . . 286
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . . 287
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 293
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 310
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 351
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 356
Wkładki:
I - Portal Peaks z drogi do Nyabitaba (fot. R. W. Schramm) ...... pos. 64
II - Między Moczarkami a Mędralową (fot. J. Zejdowski) ...... po s. 192
III - Szczyt Ramtang (6679) w zachodzącym słońcu (fot, S. Wdowiak) ......po s. 256
IV - Baza wyprawy "Alaska 1974" na lodowcu Kahiltna (fot. J. Bagsik) ......po s. 304
Na okładce:
Jezioro Solińskie (fot. W. Krygowski)
Reprodukcja umieszczona na obwolucie przedstawia rysunek Walerego Eljasza - panoramę wschodnich Tatr z Galicowej Grapy - w "Ilustrowanym przewodniku "Do Tatr, Pienin i Szczawnic" Walerego Eljasza.

>> Powrót <<Spis treści numeru 45, rocznik 1976

Od redakcji (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 5
Alarm dla świata gór; - co robić? (ryc. 4) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 8
Poetki wobec Tatr (ryc. 5) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 18
Wyprawa na Gasherbrumy (ryc. 5) - H. Krüger-Syrokomska . . . . . . . . . . . . 37
Na drogach polskiego alpinizmu kobiecego (ryc. 5) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 48
Hindukusz - szkic przyrodniczy (ryc. 14) - J. Wojtusiak . . . . . . . . . . . . 61
15 lat Hindukuszu (1960-1975) (ryc. 9) - J. Wala . . . . . . . . . . . . 74
Zapomniane wiersze o górach. Wybrał i podał do druku J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 98
Kilka wrażeń z wędrówki po Wschodnich Karpatach (ryc. 3) - J. Fajfer . . . . . . . . . . . . 109
Stare i nowe budownictwo w górach (ryc. 7) - H. Pieńkowska . . . . . . . . . . . . 117
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Słowackie Powstanie Narodowe i działalność partyzancka w Tatrach i na słowackim Podtatrzu (ryc. 10) - Z. Stecka . . . . . . . . . . . . 127
Najdawniejsza mapa Górnej Orawy jako przyczynek do dziejów osadnictwa (ryc. 1) - H. Ruciński . . . . . . . . . . . . 148
Ubiór górali podhalańskich w początkach XIX w. (ryc. 2) - A. Kowalska-Lewicka . . . . . . . . . . . . 154
Podhalanizm wobec tendencji regionalistycznych w szkolnictwie międzywojennym (ryc. 2) - W. Dynak . . . . . . . . . . . . 162
Bacówka PTTK schroniskiem turystyki kwalifikowanej (ryc. 13) - E. Moskała . . . . . . . . . . . . 171
Jeziorka osuwiskowe w Beskidzie Sądeckim (ryc. 17) - T. Nowalnicki . . . . . . . . . . . . 182
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 199
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 202
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm - Ratownictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 209
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 228
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 230
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 14) . . . . . . . . . . . . 240
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 261
Różne (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 282
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . . 286
Piśmiennictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 290
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 328
Kronika zmarłych (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 381
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 387
Wkładki:
I - Gasherbrum II i Gasherbrum III (fot. H. Krüger-Syrokomska) ..... po s. 48
II - Ze stoków Rycerzowej ku Lipowskiej (fot. E. Moskała) ..... po s. 128
III - Góry Choczańskie- widok na Śip ze Studnićnej (fot. A. Łączyński ...... po s. 160
IV - Andy Patagońskie - grupa Fitz Roya (fot Z. Ryn) ....... po s. 288
Na okładce:
Wschód słońca widziany z wierzchołka Babiej Góry (fot. S. Zbadyński)

>> Powrót <<Spis treści numeru 46, rocznik 1977

W stulecie "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego" (ryc. 3) – J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 5
Górskie parki narodowe – czym są, a czym być powinny (ryc. 3) – J. Gawłowska . . . . . . . . . . . . 13
Partyzantka radziecka we wschodnich partiach Beskidu Wysokiego 1944-1945 (ryc. 4) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 21
Sanktuaria na szczytach Andów (ryc. 9) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 37
Wyprawa w góry nie odkryte (ryc. 11) - B. Koisar, T. R. Dyga . . . . . . . . . . . . 65
Pierwszy polski ośmiotysięcznik (ryc. 4) - J. Fereński . . . . . . . . . . . . 93
Uwagi o górskiej śmierci (ryc. 1) - J. J. Szczepański . . . . . . . . . . . . 107
Wiersze pienińskie - J. J. Rójek . . . . . . . . . . . . 112
Marii Rodakowskiej wspomnienie z pobytu pod Tatrami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 119
Jak baba na mnie z góry - to ja na nią jesce z wyzsa (ryc. 7) - J. Dynak . . . . . . . . . . . . 134
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Beskidenverein a turystyka polska (ryc. 4) - J. Gąstoł . . . . . . . . . . . . 155
Góry północnego Badachszanu (ryc. 7) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 167
Dolomity - góry także dla turystów (ryc. 9) - A. Krasiński . . . . . . . . . . . . 180
Dolomity - góry także dla turystów. Addenda (ryc. 1) - W. Komusiński, A. Ładoś . . . . . . . . . . . . 195
Kierowanie zespołem alpinistycznym (ryc. 3) - J. Zdebski . . . . . . . . . . . . 196
Kr o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 207
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 220
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 227
Ochrona przyrody (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 248
Speleologia (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 255
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 259
Przyczynki historyczne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 271
Różne (ryc. 2)284
Część sprawozdawcza (ryc. 2 . . . . . . . . . . . . 287
Piśmiennictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 297
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 329
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 388
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .
Wkładki:
I - Mitra Peak (6010 m) (fot. J. Juszkiewicz) po s. 64
II - Dom Pawlikowskich na Kozińcu (fot. L. Stafiński) po s. 128
III - Fogarasze. Widok spod szczytu Podragul (2456 m) (fot. S. Michta) po s. 208
IV - Peru - Ticlio. Najwyższa na świecie stacja kolejowa (4818 m) (fot Z. Ryn) po s. 320
Na okładce:
Wspinaczka w Andach (fot. S. Jaworski)

>> Powrót <<Spis treści numeru 47, rocznik 1978

O problemie początków Zakopanego (ryc. 4) - K. Przyboś . . . . . . . . . . . . 7
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego i Zakopane (ryc. 4) - W. H. Paryski . . . . . . . . . . . . 20
Z dziejów zakopiańskiej Biblioteki (ryc. 8) - M. Mantyka . . . . . . . . . . . . 33
Wspominki tatrzańskie (ryc. 6) - M. Maurizio-Abramowicz . . . . . . . . . . . . 55
Trzynaście współczesnych wierszy o górach - wybrał J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 70
Stefan Myczkowski (ryc. 1) - Z. Radwańska-Paryska . . . . . . . . . . . . 80
Jak powstają góry (ryc. 6) - J. Flis . . . . . . . . . . . . 86
W Andach nazywa się soroche (ryc. 7) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 100
Jaskinie w ruchu turystycznym Czechosłowacji (ryc. 9) - A. Wrzosek . . . . . . . . . . . . 117
Alpy nad Pacyfikiem (ryc. 7) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 132
Beskidenverein a turystyka polska (Cz. II) (ryc. 5) - J. Gąstoł . . . . . . . . . . . . 145
Zmiany w krajobrazie Karpat w latach 1650-1870 (ryc. 7) - M. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 160
"Tarkos" i  "Warsztaty Spiskie" na tle tkactwa podhalańskiego (ryc. 8) - E. Wójtowicz-Lameńska . . . . . . . . . . . . 176
O utrzymywaniu się i zanikaniu niektórych cech językowych w gwarach podkarpackich (ryc. 3) - W. Paryl . . . . . . . . . . . . 191
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 203
W górach i pod górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 213
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 224
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 235
Speleologia (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 249
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 267
Przyczynki historyczne (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 273
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 287
Część sprawozdawcza (ryc 1) . . . . . . . . . . . . 291
Piśmiennictwo (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 337
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 392
Wkładki:
I - Roman Hennel "Pejzaż z Giewontem" (fot. J. Łaszkiewicz) ..... po s. 32
II - Baca z Chochołowskiej Polany (fot. Ch. Farma) ..... po s. 96
III - Widok z Wielkiej Raczy (Beskidy Zachodnie) ku północy (fot. H. Hermanowicz) ..... po s. 160
Wkładki:
IV - Zachód słońca nad Fogaraszami (fit. S. Michta) po s. 336
Na okładce:
Stare zabudowania góralskie w Zakopanem (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<Spis treści numeru 48, rocznik 1979

Na trzydziestolecie PTTK (ryc. 2) - M. Sobolewski . . . . . . . . . . . . 5
Zanieczyszczenie górskich parków narodowych (ryc. 5) - K. Grodzińska . . . . . . . . . . . . 10
Oddziaływanie turystyki na szatę roślinną Tatr (ryc. 9) - Z. Mirek, H. Piękoś-Mirek . . . . . . . . . . . . 20
Turystyka a przemiany kultury góralskiej (stylu życia górali podhalańskich (ryc. 3) - K. Przecławski . . . . . . . . . . . . 35
Saga o Stanisławie Vincenzie (ryc. 6) - A. Ziemilski . . . . . . . . . . . . 44
Gody Odokii (ryc. 3) - S. Vincenz . . . . . . . . . . . . 57
Chłopskie wiersze o górach - wybrał J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 66
Beskidzcy partyzanci. Z nieznanych kart historii polskiego podziemia antyhitlerowskiego w górach (ryc. 5) - M. Owca, T. Nowalnicki . . . . . . . . . . . . 83
Mieszkańcy Andów. Studium antropologiczne (ryc. 10) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 99
Dwie Kangchendzongi (ryc. 8) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 119
Obrzędy weselne w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku (ryc. 11) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 139
Łużyccy pisarze o polskich górach (ryc. 2) - R. Leszczyński . . . . . . . . . . . . 153
Wyciągi turystyczne w górach (ryc. 6) - J. Gajewski . . . . . . . . . . . . 160
Na wulkanach Meksyku (ryc. 8) - A. Krasiński . . . . . . . . . . . . 171
Poszukiwanie himalajskich cieplic (ryc. 5) - W. Biedrzycki . . . . . . . . . . . . 184
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 193
W górach i pod górami (ryc. 7 . . . . . . . . . . . . 198
Alpinizm - Taternictwo - Turystyka (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 209
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 221
Ochrona przyrody (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 233
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 246
Przyczynki historyczne (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 252
Różne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 267
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 272
Piśmiennictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 275
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 311
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 365
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 367
Wkładki:
I - W żywieckich Beskidach (fot. H. Hermanowicz) ..... po s. 96
II - Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka, która stanęła na najwyższym wierzchołku Ziemi (fot. E. Abgarowicz) ..... po s. 192
III - Ponad Małem Cichem (fot. B. Madej) ..... po s. 240
IV - W słońcu i śniegach Kaukazu (fot. S. Jaworski) ..... po s. 304
Na okładce:
Wiosna nad Morskim Okiem (fot. W. Gąsienica Byrcyn)

>> Powrót <<Spis treści numeru 49, rocznik 1980

Zagospodarowanie Śnieżnika (ryc. 14) - W. Kosiński, B. Setkowicz, J. Trojanowski . . . . . . . . . . . . 5
Oddział partyzancki "Luboń" (ryc. 12) - R. Medwicz . . . . . . . . . . . . 28
Żywot niby z żelaza (ryc. 5) - H. Kenarowa . . . . . . . . . . . . 55
Dziecko w górach (ryc. 9) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 74
Tematyka regionalna w pisarstwie Antoniego Zachemskiego (ryc. 4) - M. Jazowska-Gumulska . . . . . . . . . . . . 89
Figle i rzec (ryc. 3) - A. Zachemski . . . . . . . . . . . . 102
Siedem nieznanych wierszy o górach - opracował J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 111
Taternictwo Bronisława Czecha. Historia i mit (ryc. 8) - A. Matuszyk . . . . . . . . . . . . 127
Na co chorują andyjscy Indianie? (ryc. 10) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 143
Wysowa, uzdrowisko Beskidu Niskiego (ryc. 14) - S. Węcławik . . . . . . . . . . . . 165
Zarys dziejów polskiego taternictwa jaskiniowego (ryc. 9) - J. Baryła . . . . . . . . . . . . 182
O pierwszym czasopiśmie Towarzystwa Tatrzańskiego (ryc. 3) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 199
Z problematyki epoki kamienia Karpat (ryc. 10) - J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 207
Cbrzędy pogrzebowe w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku (ryc. 6) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 218
Rzeki Karpat północnych w XVlil i XIX w. (ryc. 8) - M. J. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 227
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 241
W górach i pod górami (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 246
Alpinizm - Taternictwo - Turystyka (ryc. 18) . . . . . . . . . . . . 254
Alpinizm jaskiniowy (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 279
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 287
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki krajoznawczo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 319
Przyczynki historyczne (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 328
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 348
Różne (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 354
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 359
Piśmiennictwo (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 362
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 403
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 452
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .
Wkładki:
I - Ze starego albumu. Zdjęcie schroniska na Lubaniu wykonane 24 września 1942 r. (fot. A. Magiera) ..... po s. 32
II - Dolina Roztoki (fot. H Hermanowicz) .... po s. 80
III - Zachód słońca na Niżnich Rysach (fot. J. Baryła) ..... po s. 240
IV - Na beskidzkich ścieżkach (fot. J. Łaszkiewicz) ...... po s. 384
Na okładce:
Kozice ponad Doliną Cichą (fot. W. Gąsienica-Byrcyn)

>> Powrót <<Spis treści numeru 50, rocznik 1981

Pięćdziesiąty rocznik "Wierchów" (ryc. 3) - Kolegium Redakcyjne "Wierchów" . . . . . . . . . . . . 5
Z dziejów wydawania "Wierchów" w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (ryc. 18) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 14
Kartki z przeszłości "Wierchów" (ryc. 14) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 43
Górom trzeba trwać - nam płynąć (ryc. 3) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 67
Glosa do "Kultury a natury" Jana Gwalberta Pawlikowskiego (Głos kulturoznawcy) (ryc. 9) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 77
Glosa do "Kultury a natury" Jana Gwalberta Pawlikowskiego (Głos ekologa) (ryc. 7) - K. Zarzycki . . . . . . . . . . . . 96
Literacki arkusz "Wierchów" . . . . . . . . . . . . 112
Księgi pamiątkowe schronisk karkonoskich (ryc. 15) - B. Baranowska, B. Białęska . . . . . . . . . . . . 138
Na Mount Everest zimą (ryc. 13) - L. Cichy, K. Wielicki . . . . . . . . . . . . 166
Medycyna ludowa w Andach (ryc. 6) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 190
Zarys historii osadnictwa epoki kamienia w Karpatach Zachodnich (ryc. 4)- . . . . . . . . . . . .
J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 205
Tradycje uprawiania magii na Polskim Spiszu na przełomie XIX i XX wieku (ryc. 7) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 211
Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej (ryc. 8) - H. Małysiak . . . . . . . . . . . . 224
O nowej metodzie badania środowiska górskiego (ryc. 15) - E. Bujalska, W. Fedorowicz-Jackowski . . . . . . . . . . . . 241
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 261
W górach i pod górami (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 264
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm (ryc. 23) . . . . . . . . . . . . 275
Ratownictwo (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 302
Ochrona przyrody (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 310
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 320
Przyczynki historyczne (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 328
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 338
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 344
Część sprawozdawcza (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 348
Piśmiennictwo (ryc. 21) . . . . . . . . . . . . 355
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 401
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 446
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 452
Wkładki:
I - Owce (fot. H. Hermanowicz) .... po s. 80
II - Niebo nad Tatrami (fot. E. Bujalska) .....po s. 208
III - Ostrożeń głowacz z Nowej Góry w Pieninach (fot. W. Strojny) .... po s. 320
IV - U podnóży Kostrzy (fot. A. Rotter) .... po s. 416
Na okładce:
Mount Everest zimą (fot. Z. A. Heinrich)

>> Powrót <<Spis treści numeru 51, rocznik 1982

Z najdawniejszej przeszłości Orawy (ryc. 16) - J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . . 7
Edukacja młodzieży orawskiej w czasach pańszczyźnianych 1650-1848 (ryc. 10) - M. J. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 26
Literatura polska na Orawie. Okres międzywojenny (ryc. 7) - A. Jazowski . . . . . . . . . . . . 51
Literatura polska na Orawie. Po drugiej wojnie światowej (ryc. 3) - E. Kowalczyk . . . . . . . . . . . . 64
Orawa w literaturze słowackiej (ryc. 11) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 72
Wiersze Tadeusza Staicha . . . . . . . . . . . . 98
Płaj dziewięciu źródeł (ryc. 2) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 111
Pożegnanie z Tatrami (ryc. 9) - M. Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 118
Alkohol w życiu mieszkańców Andów (ryc. 4) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 13&
W masywie Goli w Austrii (ryc. 11) - Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 151
Świat roślinny grupy Pilska (ryc. 9) - K. Białecka . . . . . . . . . . . . 167
"Pieniny Gorlickie" w obliczu zmian (ryc. 13) - S. Węcławik . . . . . . . . . . . . 181
Z dziejów osadnictwa na polskiej Orawie (ryc. 5)- W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 200
Zabytkowe miasto Zakopane (ryc. 7) - B. Tondos . . . . . . . . . . . . 214
Zbrojna działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Beskidach Zachodnich w czasie II wojny światowej (ryc. 13) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 221
K R O N I K A
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 243
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 252
Turystyka - Alpinizm (ryc. 19) . . . . . . . . . . . . 261
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 288
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 298
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 16) . . . . . . . . . . . . 308
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 330
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 338
Różne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 359
Część sprawozdawcza (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 364
Piśmiennictwo (ryc. 17) . . . . . . . . . . . . 368
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 415
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 465
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 466
Wkładki:
I - Z Tatr ku Orawie- (fot. K. Romeyko-Hurko) ...... po s. 64
II - W Paśmie Podhalańskim (fot. E. Moskala) ...... po s. 240
III - Taweche (6542 m) (fot. T. Piotrowski) ....... po s. 288
IV - Białą Wodą (fot. M. Żbik) ............ po s. 352
Na okładce:
Fragment Orawskiego Parku Etnograficznego (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<Spis treści numeru 52, rocznik 1983

ROK PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI (1983)
List do przyjaciela — K. Wojtyła . . . . . . . . . . . . 7
Jan Paweł II w Tatrach (ryc. 6) — B. Fidelus . . . . . . . . . . . . 8
Góry pustelników, góry pielgrzymów (ryc. 2) — J. Woźniakowski . . . . . . . . . . . . 21
Góry w Biblii Starego i Nowego Testamentu (ryc. 6) — J. Szlaga . . . . . . . . . . . . 27
Dlaczego się wspinamy? (ryc. 3) — A. Plantinga . . . . . . . . . . . . 45
Milarepa — himalajski jogin i poeta — I. Kania . . . . . . . . . . . . . 53
Prawda o śmierci Sabały (ryc. 5) — W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 73
Polacy w drodze do trzeciego bieguna Ziemi (ryc. 7) — R. Kozioł . . . . . . . . . . . . 90
Wspomnienie o Stefanie Zwolińskim (ryc. 6) — K. Stecki . . . . . . . . . . . . 113
Dawne lata — dawni ludzie (ryc. 4) — W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 132
O życiu i twórczości Anieli Gut-Stapińskiej (ryc. 4) — M. Jazowska-Gumulska . . . . . . . . . . . . 145
Góry w malarstwie Kazimierza Kopczyńskiego (ryc. 5) — B. Gostyńska-Bielicka . . . . . . . . . . . . 154
Dawne pocztówki tatrzańskie (ryc. 9) — A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 164
Przypadkowe znaleziska zabytków kamiennych na obszarze Karpat polskich (ryc. 7) — P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 180
Na kontynencie azjatyckim (ryc. 9) — Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 190
Pod własnym dachem (trzy czwarte wieku tradycji) (ryc. 10) — T. Kowalik . . . . .205
Kronika
Badania naukowe (ryc. 4) 225
W górach i pod górami (ryc. 5) 232
Turystyka — Taternictwo — Alpinizm (ryc. 14) .241
Ratownictwo (ryc. 6) 270
Ochrona przyrody (ryc. 4) 282
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5)288
Przyczynki historyczne (ryc. 10) 296
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 6) 313
Różne (ryc. 3)325
Część sprawozdawcza (ryc. 1)331
Piśmiennictwo (ryc. 9)336
Bibliografia górska — K. Polak381
Kronika zmarłych 447
Streszczenia obcojęzyczne454
Wkładki:
I — Jan Krzeptowski Sabała według fotografii Walerego
Eljasza (repr. K. Romeyko-Hurko) po s. 80
II — Beskidzka zima (fot. K. Holeksa) . . po s. 224
III — Wiosenne stawy (fot. E. Bujalska-Zarębska) . . . . po s. 288
IV — Beskidzką ścieżką (fot. J. Łaszkiewicz) . . . .po s. 336
Na.okładce:
Amai Dablang (6856 m) — Nepal (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<Spis treści numeru 53, rocznik 1984

Migracje ludności w Zachodnich Karpatach do XVIII wieku (ryc, 7) - H. Ruciński . . . . . . . . . . . . 7
Romans z Huculszczyzną (ryc. 6) - J. A. Choroszy . . . . . . . . . . . . 33
Koniec dawności (Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie) (ryc. 3) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 56
Wspomnienia turystyczne (ryc. 3) - A. Nikliborcowa . . . . . . . . . . . . 72
Ostatnia noc na Furatyku (ryc. 3) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 83
Proza Wojciecha Gąsienicy Byrcyna . . . . . . . . . . . . 93
Z dziejów rolnictwa karpackiego (o nawożeniu gruntów w Karpatach w lalach 1750-1848) (ryc. 4) - M. J. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 107
O sudeckim wędrownictwie polskich studentów Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku (Jana z Jasieńca wspomnienia Wycieczka w góry) (ryc. 1) - R. Kincel . . . . . . . . . . . . 121
Wycieczka w góry (wspomnienia) (ryc. 5) - Jan z Jasieńca . . . . . . . . . . . . 129
Osiągnięcia sportowe polskich wypraw andynistycznych (ryc. 7) - A. Zyzak . . . . . . . . . . . . 144
Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich (ryc. 5) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 163
Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Beskidach (ryc. 10) - O. Duda . . . . . . . . . . . . 176
Konspiracyjna działalność polskiej lewicy socjalistycznej na terenach karpackich w okresie II wojny światowej (ryc. 3) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 196
Polskie osadnictwo na rumuńskiej Bukowinie - historia i stan dzisiejszy (ryc. 6) - S. Figiel . . . . . . . . . . . . 203
W jaskiniach Karpat i Bałkanów (ryc. 12) - Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 219
K R O N I K A
Badania naukowe (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 241
W górach i poza górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 247
Turystyka (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 263
Alpinizm (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 276
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 290
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 298
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 306
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 309
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 319
Różne (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 326
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 332
Piśmiennictwo (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 335
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 375
Kronika Zmarłych . . . . . . . . . . . . 441
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 445
Wkładki:
I - Zimą na Soblu Tylmanowskim (fot. J. Łaszkiewicz) ..... po s. 32
II - Na Niżniej Polanie Kominiarskiej w Tatrach (fot. T. J. Chmielewski) ..... po s. 240 m
III - W Sokolich Górach (Sudety) (fot. J. Jaśko) ..... po s. 336
IV - Hindukusz Wysoki. Tirich Mir z grani południowo-wschodniej (fot. M. Kalmus) ...... po s. 384
Na okładce:
Krajobraz bieszczadzki (fot. M. Żyła)

>> Powrót <<Spis treści numeru 54, rocznik 1985

Turystyka wobec aktualnych problemów zagrożenia i ochrony Tatr (ryc. 5) - Z. Mirek . . . . . . . . . . . . 5
Historia ochrony świstaka w Tatrach Polskich (ryc. 5) - W. Gąsienica Byrcyn . . . . . . . . . . . . 24
Edward Passendorfer i złoty okres geologii tatrzańskiej (ryc. 5) - Z. J. Wójcik . . . . . . . . . . . . 45
Literackie doświadczenia gór Charlesa Ferdinanda Ramuza (ryc. 4) - M. Tomicka . . . . . . . . . . . . 62
Opowiadanie na dwa głosy (ryc. 3) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 75
Arkusz literacki "Wierchów" (Maria Kalota-Skymańska) . . . . . . . . . . . . 87
Aconcagua - pięćdziesiąt lat później (ryc. 8) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 99
"Tatry Wysokie" ukończone - i co dalej? (ryc. 5) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 122
Nagroda "Wierchów" (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 135
Geneza i rozwój Górskiej Odznaki Turystycznej w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (ryc. 11) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Cztery pokolenia na tatrzańskich szlakach (ryc. 13) - J. Ciechanowska, A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 160
Ultimatum zbójnickie do mieszczan Bardiowa z 1493 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach (ryc. 5) - H. Ruciński . . . . . . . . . . . . 179
Perła spiskiego rokoka (o kościele w Łapszach Wyżnich) (ryc. 6) - T. M. Trajdos . . . . . . . . . . . . 195
W wapiennych masywach Austrii (ryc. 11) -Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 207
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 229
W górach i poza górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 240
Turystyka (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 251
Alpinizm (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 267
Speleologia (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 279
Ratownictwo (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 288
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 310
Przyczynki historyczne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 320
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 328
Różne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 334
Część sprawozdawcza (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 344
Piśmiennictwo (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 355
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 403
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 454
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 457
W k ł a d k i :
I – Las tatrzański (fot. A. Maślanka) .... po str. 32
II – Szałasy na Magórzycy w Gorcach (fot. J. Łaszkiewicz) ... po str. 160
III – Krajobraz Pogórza Spiskiego (fot. J. Zejdowski) ... po str. 192
IV – Himalaje. Longtretse, Khumbutse, Changtse (fot. Ch. Parma) ... po str. 368
Na okładce:
W Tatrach Zachodnich (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<Spis treści numeru 55, rocznik 1986

Przemiany krajobrazu górskiego na przykładzie Sudetów (ryć. 6) - M. Staffa . . . . . . . . . . . . 5
"Nie przespałem, nie przepasowałem życia" (Jerzy Młodziejowski 1909-1985) (ryć. 9) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 21
Tatry w literaturze staropolskiej (ryć. 7) - J. Kolbuszewski55
Wycieczka na Czarnohorę (ryć. 6) - T. Szantroch . . . . . . . . . . . . 77
Literacki arkusz "Wierchów" (Zofia Jabłońska-Erdmanowa) . . . . . . . . . . . . 94
Samobójstwa w górach (ryć. 4) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 112
Bumerang z Obłazowej (ryć. 9) - P. Yalde-Nowak . . . . . . . . . . . . 127
Polodowcowa historia szaty roślinnej i osadnictwa na Podhalu (ryć. 4) - A. Obidowicz . . . . . . . . . . . . 141
Góry w twórczości nieprofesjonalnej. O malarstwie i grafice Romana Hennela, Zenona Idzikowskiego i Zbigniewa Bazielicha (ryć. 6) - T. Z. Bednarski . . . . . . . . . . . . 153
Zwyczaje i obrzędy związane z małym dzieckiem w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku (ryć. 6) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 163
Okupacja hitlerowska w regionie jordanowskim (ryć. 4) - J. Mydlarz . . . . . . . . . . . . 174
Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce (ryć. 11) - M. Mikulski . . . . . . . . . . . . 184
Powstanie i rozwój narciarstwa zjazdowego w górach Ameryki Północnej (ryć. 3) - Z. i L. Dauksza . . . . . . . . . . . . 201
W Europie Zachodniej (ryć. 7) - Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 210
KRONIKA
Badania naukowe (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 229
W górach i poza górami (ryć. 10) . . . . . . . . . . . . 238
Turystyka (ryć. 8) . . . . . . . . . . . . 254
Alpinizm - Taternictwo (ryć. 6) . . . . . . . . . . . . 270
Ratownictwo (ryć. 7) . . . . . . . . . . . . 284
Ochrona przyrody (ryć. 1) . . . . . . . . . . . . 298
Przyczynki krajoznawcze (ryć. 2) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki historyczne (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 305
Materiały do biografii ludzi gór (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 316
Różne (ryć. 5) . . . . . . . . . . . . 322
Część sprawozdawcza (ryć. 3) . . . . . . . . . . . . 327
Piśmiennictwo (ryć. 9) . . . . . . . . . . . . 336
Bibliografia górska - H. Polak, J. Polak . . . . . . . . . . . . 363
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 407
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 411
W K Ł A D K I
I – Cerkiewka w Muszynce (rys. J. Wężyk) po s. 80
II – Pietrosul (Karpaty Rumuńskie) (fot. E. Zarębska) po s. 208
III – Karkonosze (fot. J. Jaśko) po s. 256
IV – Tatry z Rycerzowej (fot. J. Jedraski) po s. 336
N a   o k ł a d c e : Tatry – Małołączniak z drogi przez Kobylarz (fot. J. W. Gajewski)

>> Powrót <<Spis treści numeru 56, rocznik 1987

Góry a turystyka - koegzystencja czy konflikt? - Marek Staffa . . . . . . . . . . . . 5
Wymieranie flory Karpat - Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa . . . . . . . . . . . . 28
Karpaty Wschodnie w twórczości Józefa Bieniasza - Pola Kuleczka . . . . . . . . . . . . 44
Czarna Nastka z Prehicznego - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 52
Literacki arkusz "Wierchów" ŚCIEŻKI SUDECKIE - Tadeusz Sieraj . . . . . . . . . . . . 58
Atanazy Raczyński w Alpach - Anna Dobrzycka . . . . . . . . . . . . 65
Alpinizm solowy - Zdzisław Ryn . . . . . . . . . . . . 86
Współczesne pogłębianie koryt karpackich dopływów Wisły (na przykładzie Raby) - Bartłomiej Wyżga . . . . . . . . . . . . 99
Zagadkowy gród Tustań w Karpatach - Kazimierz Przyboś . . . . . . . . . . . . 113
Działalność Drużyn Podhalańskich na Podhalu w latach 1912-1914 - Dobiesław Dudek . . . . . . . . . . . . 121
Wyprawy zamorskie - Christian Parma . . . . . . . . . . . . 132
Parki narodowe Apeninów - Piotr Dąbrowski . . . . . . . . . . . . 139
K R O N I K A
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 149
W górach i poza górami . . . . . . . . . . . . 157
Turystyka . . . . . . . . . . . . 169
Alpinizm -Taternictwo . . . . . . . . . . . . 179
Speleologia . . . . . . . . . . . . 182
Ratownictwo . . . . . . . . . . . . 186
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 192
Przyczynki krajoznawcze . . . . . . . . . . . . 202
Przyczynki historyczne . . . . . . . . . . . . 207
Materiały do biografii ludzi gór . . . . . . . . . . . . 222
Różne . . . . . . . . . . . . 231
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . . 234
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 239
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 268
W K Ł A D K I
I. Tatrzańskie światła (fot. E. Zarębska).... po s. 80
II. Z hal gorcowskich ku Lubaniowi (fot. A. Sipior) .... po s. 112
III. Prawdziwy "rozsypaniec" (fot. T. Papszun).... po s. 160
IV. W Elbsandsteingebirge (fot. W. Janowski) ...... po s. 240
Na okładce:
Widok na Tatry Zachodnie z okolic Przełęczy Huciańskiej (fot. J. W. Gajewski)

>> Powrót <<Spis treści numeru 57, rocznik 1988-91

Od Redakcji . . . .5
Homo Beskidensis. Pozaliteracka działalność Pawła Łyska - Władysław Oszelda . . . . . 9
Spod szczytów Tatr na Górny Śląsk - Kazimierz Olszewski . . . . . . 21
Antoni Wrzosek. Szkic do portretu badacza gór - Zbigniew Wójcik . . . . . .42
Wycieczka w Karpaty Wschodnie (Rok 1931) - Antoni Wrzosek . . . . . . .60
Arkusz literacki Wierchów. "Garby ziemi". Wiersze beskidzkie poetów z Zaolzia wybrał Jan Pyszko, notą wstępną poprzedził Wilhelm Przeczek . . . . . .75
Osły z Przełęczy Mundżan - Jan S. Jaworski . . . . . .85
Literackie dzieje polskiego Górala. Od Bogusławskiego do Staszica - Jacek Kolbuszewski . . . . . . 92
Góry i śmierć. Z dziejów literatury romantycznej - Ewa Słoka . . . . . . .118
Pozytywistyczne powieści o Tatrach dla dzieci i młodzieży - Pola Kuleczka . . . . 140
Znaki naskalne w Tatrach Polskich. Lokalizacja znanych stanowisk. Przegląd literatury i stan poznania - Wojciech W. Wiśniewski . . . .156
Zamki na Spiszu - Tadeusz M. Trajdos . . . . . . 169
Tytus Chałubiński a Towarzystwo Tatrzańskie - Wiesław A. Wójcik . . . . . .181
Przegląd badań nad etnogenezą Łemków - Janina Repeta . . . . . . 190
W górach Sar Płanina - Stanisław Figiel . . . . . . 197
Parki narodowe Apeninów. II. Kalabryjski Park Narodowy - Piotr Dąbrowski . . . . . 206
KRONIKA
Badania naukowe . . . . . . . . . . . 217
W górach i poza górami . . . . . . . . . . . .230
Turystyka . . . . . . . . . . . .249
Taternictwo - Alpinizm . . . . . . . . . . . .282
Ratownictwo . . . . . . . . . . . .293
Speleologia . . . . . . . . . . . .304
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . .318
Przyczynki krajoznawcze . . . . . . . . . . . .331
Przyczynki historyczne . . . . . . . . . . . .338
Materiały do biografii ludzi gór . . . . . . . . . . . .347
Różne . . . . . . . . . . . .366
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .370
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .383
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .450
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .461
Wkładki:
I. O zachodzie (fot. B. Florjan) . . . . po s. 160
II. Dolina Jaworzynka (fot. A. Bąk) . . . . po s. 240
III. Cordillera Blanca. Burza nad Nevado Chinchey (fot. A. Zyzak) . . . . po s. 320
IV. Zima w Górach Sokolich (fot. J. Jaśko) . . . . po s. 400
Na okładce: południowa ściana Zamarłej Turni (fot. J. W. Gajewski)

>> Powrót <<Spis treści numeru 58, rocznik 1992

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK (ryc. 14) - Edward Moskała . . . . . . 5
Jan Alfred Szczepański jako ideolog gór (ryc. 5) - Andrzej Burghardt . . . . . .25
W drodze do bezgranicznej wolności (ryc. 1) - Zdzisław Jan Ryn . . . . . .41
"Zły Pon". Opowieść prawdziwa (ryc. 2) - Stanisław Siedlecki . . . . . .49
W górach i o górach (ryc. 3) - Władysław Krygowski . . . . . .59
"Hipnoza głębi". Motyw jaskini w literaturze romantycznej (ryc. 3) – Ewa Słoka . . . . . .65
Graj Wojtek, wygrasz portki (ryc. 6) - Antoni Kroh . . . . . .85
Ilustracje tatrzańskie w czasopismach polskich pierwszej połowy XIX wieku (ryc. 5) - Alina Suchoń . . . . . .95
Zbójnickie skarby - mity czy fakty (ryc. 4) - Urszula Janicka-Krzywda . . . . . .106
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . .113
W górach i poza górami (ryc. 6) . . . . . . .120
Turystyka (ryc. 6) . . . . . . .133
Taternictwo i alpinizm (ryc. 2) . . . . . . .146
Ratownictwo (ryc. 1) . . . . . . .151
Speleologia (ryc. 2)v155
Ochrona przyrody (ryc. 3) . . . . . . .161
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5) . . . . . . .165
Przyczynki historyczne (ryc. 7) . . . . . . .170
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 3) . . . . . . .187
Różne (ryc. 3) . . . . . . .184
Część sprawozdawcza . . . . . . .188
Piśmiennictwo . . . . . . .197
Bibliografia górska . . . . . . .213
Kronika zmarłych . . . . . . .259
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .264
WKŁADKI
I - Kraków. Zabytkowy budynek z XVI wieku - siedziba Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (fot. J. Ormicki) . . . po s. 32
II - Beskid Żywiecki. Widok na Babią Górę od zachodu (fot. J. Ormicki) . . . po s. 80
III - Bieszczady. Widok z Połoniny Caryńskiej w kierunku Szerokiego Wierchu (fot. E. Zaręba) . . . po s. 160
IV - Małe Pieniny. Smolegowa Skała (fot. E. Zaręba) . . . . po s. 208
Na okładce: Tatry Wysokie, widok na otoczenie Czarnego Stawu i Morskiego Oka (fot. E. Trzop-Kargol)

>> Powrót <<Spis treści numeru 59, rocznik 1993

ROK PIĘĆDZIESIĄTY DZIEWIĄTY (1993)
"Pisałem sam dla siebie..." (ryc. 3) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . .5
"Miłość jak przepaść". O widzeniu gór w twórczości Juliana Przybosia (ryc. 4) - Krystyna Heska-Kwaśniewicz . . . . . . . . . . . .19
Opowiadania (ryc. 2) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .39
Chilijczycy na Evereście (ryc. 6) - Zdzisław Jan Ryn . . . . . . . . . . . .47
Republiki łemkowskie 1918-1919 (ryc. 4) - Jarosław Moklak . . . . . . . . . . . .63
Polskie jednostki wysoko górskie (ryc. 7)- Stefan Skalny . . . . . . . . . . . .77
Uczesanie i nakrycie głowy u Łemków nadosławskich od przełomu XIX-XX w do akcji przesiedleńczej (ryc. 5) - Danyło Dmytrykiw . . . . . . . . . . . .92
Parki narodowe Apeninów, m. Abruzyjski Park Narodowy (ryc. 7) - Piotr Dąbrowski . . . . . . . . . . . .102
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .115
W górach i poza górami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .118
Turystyka (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .129
Taternictwo i alpinizm (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .138
Ratownictwo (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .141
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .147
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .155
Przyczynki historyczne (ryc. 9) . . . . . . . . . . . .161
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .176
Różne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .183
Część sprawozdawcza (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .188
Piśmiennictwo (ryc. 13) . . . . . . . . . . . .197
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . .227
Kronika zmarłych (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .260
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .266
WKŁADKI
I —Tatry - halny na Kościelcach (fot. S. Momot) .....po s. 32
II — Tatry - Mięguszowieckie Szczyty i Mnich (fot. S. Momot) ..........po s. 80
III — Beskid Śląski - Barania Góra z lotu ptaka (fot. AIR PHOTO GORPOL) . . po s. 160
IV — Babia Góra - Diablak od zachodu (fot. Z. Ficek) ......po s. 192
Na okładce:
Tatry Wysokie. Widok na Pośrednią Grań i Łomnicę (fot. J. Płonczyński)

>> Powrót <<Spis treści numeru 60, rocznik 1994

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY (1994)
Witold H. Paryski (ryc. 1) - Marian Bogdała . . . . . . . . . . . .7
[Słowo od redakcji] . . . . . . . . . . . .8
Między ideologią turystyki a ideologią ochrony przyrody (ryc.. 2) - Zbigniew Mirek . . . . . . . . . . . .12
Schroniska sudeckie po 1945 r. (ryc. 4) - Marek Staffa . . . . . . . . . . . .21
Gospodarka PTTK w schroniskach karpackich w latach 1945-1994 (ryc.. 8) - Edward Moskała . . . . . . . . . . . .33
Schronisko im. Marka Gaińskiego w Andach (ryc. 5) - Mieczysław Zaręba . . . . . . . . . . . .48
Wiersze z gór - Wanda Skowron57
"Widzi mi się, że zyski przeważą". Wokół kwestii emigracji zarobkowej z regionu Podhala (ryc.. 5) - Ryszard Kantor . . .68
Konfederaci barscy w Tatrach i na Podtatrzu (ryc. 2) - Witold Henryk Paryski . . . . . . . . . . . .93
Maria i Bronisław Dembowscy — gospodarze zakopiańskiej "Chaty" (ryc.. 9) - Hanna Błaszczyk-Żurowska . . . . . . . . . . . .99
XVI-wieczny kościół parafialny św. Jadwigi w podkarkonoskim Miłkowie (ryc.. 6) - Bogusław Czechowicz . . . . . . . . . . . .121
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .131
W górach i poza górami (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .133
Turystyka (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .143
Taternictwo i alpinizm (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .153
Ratownictwo (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .156
Ochrona przyrody (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .163
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .167
Przyczynki historyczne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .176
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .188
Różne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .195
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .198
Piśmiennictwo (ryc. 16) . . . . . . . . . . . .200
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . .227
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .259
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .264
WKŁADKI
I — Karkonosze-schronisko PTTK "Samotnia" (fo t. B. Trzepią) . . . . . . po s. 32
II — Tatry Zachodnie - schronisko PTTK na Hali Ornak (fot. E. Trzop-Kargol) . . . . . .po s. 80
III — Beskid Śląski - Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą (fot. A. Dziczkaniec) . . . . . . po s. 144
IV — Dolomity - schron wysokogórski Buffa di Perrero (fot. I. Płonczyńska) . . . . . po s. 160
V — Beskid Wysoki — schronisko PTTK na Markowych Szczawinach na Babiej Górze (fot. K. Seftipek) . . . po s. 224
Na okładce:
Bacówka PTTK pod Małą Rawką (fot. E. Zaręba)

>> Powrót <<Spis treści numeru 61, rocznik 1995

W górach ciaśniej (ryc. 3) - Marek Staffa . . . . . . . . . 5
Edward Moskała. (Wspomnienie) (ryc. 8) - Marek Eminowicz . . . . . . . . .11
Postawa alpinistów wobec zagrożenia życia (ryc. 2) - Janusz Zdebski . . . . . . . . .23
Z,,Hańczą" na Polarnym Uralu (ryc. 10) - Andrzej Chlebicki . . . . . . . . .29
Opowiadania (ryc. 3) - Władysław Krygowski . . . . . . . . .49
Zakopiańscy przyjaciele i znajomi Witkiewicza. Na podstawie nieznanych listów autora "Na rzełęczy" (ryc. 8) - Zdzisław Piasecki . . . . . . . . .59
Spotkania pisarzy z Iwoniczem (ryc. 10) - Aleksander Zyga . . . . . . . . .83
13000 lat historii lasów tatrzańskich (ryc. 4) - Andrzej Obidowicz . . . . . . . . .103
Trasy wędrówek naukowych Kaspra Schwenckfeldta po Sudetach Zachodnich (ryc. 6) - Andrzej Andrejew . . . . . . . . .115
Znaczenie i funkcja stroju podhalańskiego we współczesnym życiu mieszkańców Podhala (ryc. 11) - Stanisława Trebunia-Staszel . . . . . . . . .125
Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie na projekt kaplicy - wotum przy Morskim Oku (ryc. 7)- Józef Szymon Wroński . . . . . . . . .143
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 3) . . . . . . . . .157
W górach i poza górami (ryc. 10) . . . . . . . . .163
Turystyka (ryc. 8) . . . . . . . . .179
Taternictwo i alpinizm (ryc. 2) . . . . . . . . .192
Speleologia (ryc 4) . . . . . . . . .199
Ratownictwo (ryc. 2) . . . . . . . . .210
Ochrona przyrody (ryc. 1) . . . . . . . . .217
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5) . . . . . . . . .219
Przyczynki historyczne (ryc. 4) . . . . . . . . .227
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4) . . . . . . . . .235
Różne (ryc. 5) . . . . . . . . .240
Część sprawozdawcza (ryc. 2) . . . . . . . . .247
Piśmiennictwo (ryc. 11) . . . . . . . . .252
Bibliografia górska . . . . . . . . .295
Kronika zmarłych . . . . . . . . .341
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . .346
WKŁADKI
I - Alpy Julijskie - widok z północnej ściany Mojstrovki (2332 m)
na Laovec (2643 m) (fo.t. J. Płonczyński) . . . . . po s. 48
II - Tatry - w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (fot. M. Wolska) . . . . . po s. 80
III - Bieszczady - schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej (fot. E. Zaręba) . . . po s. 96
IV - Droga do Tatr przez Białkę Tatrzańską (fot. Z. Bobowski) . . . . . . po s. 128
V - Góry Kantabryjskie- Naranjo de Bulnes (2519 m) (fot. A. Kołaczyk). . . . po s. 240
VI - Gorgany - Doboszanka z Syniaka (fot. A. Sipior) . . . . . po s. 288
Na okładce: W górach Norwegii (fot. A. Kołaczyk)

>> Powrót <<Spis treści numeru 62, rocznik 1996

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY DRUGI (1996)
Rozplatać ten węzeł (szlaków) (ryc. 3) - Marek Staffa . . . . . . . 7
Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych (ryc. 1) - Janusz Zdebski . . . . . . .17
Wspomnienia z badań geomorfologicznych w Czarnohorze i Karpatach Marmaroskich (ryc. 6) - Jerzy Kondracki . . . . . . .23
Bieszczady Władysława Krygowskiego (ryc. 8) - Andrzej Burghardt . . . . . . .37
"Arkusz Literacki Wierchów". Poezje Kazimierza Staffy (ryc. 2) . . . . . . .53
"Orędownik słusznej sprawy". Doktor Jan Bednarski (ryc. 7) - Jerzy M. Roszkowski . . . . . . .63
Gorce w latach 1670-1870 i zmiany w ich krajobrazie (ryc. 7) - Mieczysław J. Adamczyk . . . . . . .93
Tatry "powietrzną zasłoną przyćmione". Krajobrazy Feliksa Brzozowskiego w czasopismach polskich XIX w. (ryc. 6) - Alina Suchoń . . . . . . .119
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . .135
Przyczynki historyczne (ryc. 7) . . . . . . .143
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 1) . . . . . . .158
Speleologia (ryc. 2) . . . . . . .160
Ochrona przyrody (ryc 2) . . . . . . .163
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . .166
W górach i poza górami (ryc. 10) . . . . . . .176
Turystyka (ryc. 9) . . . . . . .191
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 7) . . . . . . .201
Różne (ryc. 2) . . . . . . .210
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . .211
Piśmiennictwo (ryc. 3) . . . . . . .214
Bibliografia górska . . . . . . .257
Kronika zmarłych . . . . . . .295
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .298
WKŁADKI
I — Pireneje — Rc du Mdi d'Ossau (2884 m) (fot. A. Kołaczyk) . . . . . pos. 16
II — Gorce — widok z Jaworzyny Kamienickiej na wschód (fot. A. Sipior) . . . . . po s. 96
III — Bieszczady — "Bacówka PTTK" pod Małą Rawką (fot. E. Moskała) . . . . . . po s. 240
Na okładce:
W Bieszczadach (fot. E. Moskała)

>> Powrót <<Spis treści numeru 63, rocznik 1997

Jan Paweł II w ojczystych górach (ryc. 6) - ks. Maciej Ostrowski . . . . . . .5
Góry i turystyka górska wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (ryc. 11) - Zbigniew Mirek . . . . 15
Góry w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Prolegomena (ryc. 9) - Jacek Kolbuszewski . . . . .45
Wyspiański wobec Tatr (ryc. 5) - Mieczysław Rokosz . . . . . . . . . . 69
Podróże w Karkonosze przez Jana Tobiasza Yolkmara (ryc. 6)81
Wojskowa Szkoła Wysokogórska 1927-1931 (ryc. 10) - Stefan Skalny . . . . .103
Tatrzańska fotografia krajoznawcza (część I ? do roku 1918) (ryc. 15) - Adam Czarnowski . . . . 119
Karpackie Towarzystwo Narciarzy. Zarys dziejów (ryc. 15) - Jerzy Kapłon . . . . .143
Alpinizm niemiecki i włoski lat trzydziestych w obliczu totalitaryzmu faszystowskiego (ryc. 10) - Ewa Kuczaj-Jasińska . . . .163
Jaskinie Gorców. Dzieje i stan poznania (ryc. 13) - Wojciech W. Wiśniewski . . . .177
W sercu Telemarku (ryc. 6) - Stanisław Figiel . . . . . . . . . . 205
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 7)213
Przyczynki historyczne (ryc. 2)223
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 6)227
Ochrona przyrody (ryc. 2)238
Speleologia (ryc. 4)243
Ratownictwo (ryc. 5)254
W górach i poza górami (ryc. 17)265
Turystyka (ryc. 10)291
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4)307
Różne (ryc. 3)314
Część sprawozdawcza (ryc. l)319
Piśmiennictwo (ryc. 7)324
Bibliografia355
Kronika zmarłych393
Streszczenia obcojęzyczne397
WKŁADKI
I - Alpy Sabaudzkie - widok na Aiguille de Bionassay (4052 m) (fot. M. Ronikier) ..... po s. 32
II - Krajobraz Beskidu Średniego (fot. J. Andrusikiewicz) ..... po s. 128
III - Alpy Karnickie - widok z południowej ściany Monte Peralba (2694 m) na Monte Chiadenis (2490 m) i Monte Avanza (2481 m) (fot. J. Płonczyński) ..... po s. 256
IV - Roman Hennel, Z Czorsztyna ku Niedzicy (Pieniny), akwarela, 1975 ..... po s. 336
Ma okładce: W Dolinie Chochołowskiej (fot. R. Siwicki)

>> Powrót <<Spis treści numeru 64, rocznik 1998

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY CZWARTY (1998)
125 lat TT, PTT, PTTK (1873-1998) - Marek Staffa (ryc. 1) . . . . . . . . . .5
Natura i kultura (kilka uwag o kulturotwórczej roli TT, PTT i PTTK) - Jacek Kolbuszewski (ryc. 3) . . . . . . . . . .15
Bieszczady w filmie fabularnym - Andrzej Burghardt (ryc. 5) . . . . . . . . . .29
Dawne podhalańskie malowidła na szkle (Dzieje recepcji od poi. XIX w. do 1939 r.) - Monika Golonka-Czajkowska (ryc. 10) . . . . . . . . . .57
Z dziejów pierwszego rozbioru Polski w Beskidach i na Podhalu - Stanisław Grodziski (ryc. 3) . . . . . . . . . .87
Wspomnienia z prac komisji delimitacyjnej polsko-słowackiej odbytych w listopadzie 1938 r. na odcinku Spiszą, Orawy i Czadeckiego - Marian Gotkiewicz (ryc. 11) 99
Zakopiańskie inedita Stanisława Witkiewicza - Zdzisław Piasecki (ryc. 4) . . . .149
Maria Skłodowska-Curie w Tatrach - Jan S. Jaworski (ryc. 5) . . . . . . . . . .161
Tatrzańska fotografia krajoznawcza (część II - od roku 1919) - Adam Czarnowski (ryc. 11) . . . . . . . . . .171
Przejmowanie poniemieckiego majątku turystycznego w Sudetach i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej - Zbigniew Kulik (ryc. 7) . . . . . . . . . .193
Park Narodowy Torres del Paine (Patagonia Chilijska) - Zdzisław Jan Ryn (ryc. 10) 213
KRONIKA
Badania naukowe . . . . . . . . . .235
Przyczynki historyczne (ryc. 3) . . . . . . . . . .238
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 9) . . . . . . . . . .243
Ochrona przyrody (ryc. 1) . . . . . . . . . .253
Speleologia (ryc. 3) . . . . . . . . . .254
Taternictwo-Alpinizm . . . . . . . . . .261
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . .264
W górach i poza górami (ryc. 4) . . . . . . . . . .283
Turystyka (ryc. 6) . . . . . . . . . .293
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . .304
Różne (ryc. 6) . . . . . . . . . .311
Część sprawozdawcza (ryc. 3) . . . . . . . . . .320
Piśmiennictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . .327
Bibliografia. . . . . . . . . . .365
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . .428
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . .440
WKŁADKI
I - BeskidyZachodnie-widoknaMaląBabiąGórę(1515m)(fot.A.Obidowicz) pos.16
II - Tatry Zachodnie-widoknaTrzydniowiańskiWierch(1758m) i StarorobociańskiWierch(2176m)(fot.R Swicki) pos.224
II - Chile - Los Cuernos del Paine (2600 m) (fot. Z. J. Ryn) ........po str.
IV - Pensylwania - Blue Mountain (fot. W. Janowski) po str.
Na okładce:
W parku narodowym Torres del Paine, Chile (fot. Z. J. Ryn)

>> Powrót <<Spis treści numeru 65, rocznik 1999

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY PIĄTY (1999)
Turystyka górska 2000 - Marek Staffa (ryc. 8) . . . . . . . 5
Alpinizm a turystyka górska (teoretyczne rozważania na marginesie historii Sekcji Turystycznej TT) - Andrzej Matuszyk (ryc. 5) . . . . . . .21
"Zapach Tatr". O fascynacjach górskich Jana Izydora Sztaudyngera - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 7) 35 Józef Piłsudski w Zakopanem - Lesław Dali (ryc. 11) . . . . . . .61
Górskie reminiscencje Stanisława Jakubczyka - mistrza pędzla, dłuta, obiektywu, kamery i pióra - Tadeusz Zygmunt Bednarski (ryc. 10) . . . . . . .87
Przeciwko burzom i wichrom. Magia pogody w polskich Karpatach - Urszula Janicka-Krzywda (ryc. 7)99
Kłopoty z Janosikiem - Stanisław Dzięciołowski (ryc. 7) . . . . . . .109
Kościół w Niedzicy i jego malowidła ścienne - Andrzej Skorupa (ryc. 8) . . . . . . .117
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Sudetach i na Dolnym Śląsku - Zbigniew Kulik (ryc. 12) . . . . . . .127
Glacier National Park (Góry Skaliste, Montana, USA) - Alina Stachurska-Swakoń (ryc. 14) . . . . . . .153
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . .169
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) . . . . . . .172
Problematyka górska w pracach naukowych - J.And. (s. 173); Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze - (waw) (s. 175); Wpływ pogłębiania się koryt rzek karpackich na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej -Bartłomiej Wyżga (s. 175) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 7) . . . . . . .178
Co nowego wiemy o Rozalii Saulson i je pobycie w Cieplicach Śląskich Zdroju? - Ivo Łaborewicz (s. 178); O księdze pamiątkowej schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze -Maria Olszowska (s. 182); Udział Jana Kantego Andrusikiewicza w powstaniu listopadowym - Janusz Andrusikiewicz (s. 189); "Ziemia Wadowicka" - regionalne wydawnictwo gimnazjum żeńskiego w Wadowicach - Jacek Lachendro (s. 190); Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w dokumentach Archiwum Państwowego w Krakowie (1909-1951) - Monika Andrasz-Mrożek (s. 192) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 6) . . . . . . .195
Jodła pospolita w historii lasów w polskich Karpatach - Andrzej Obidowicz (s. 195); Architekt Franciszek Kotoński (1887-1939) - Zbigniew Moździerz (s. 198)  
RATOWNICTWO (ryc. 5) . . . . . . .202
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 1999 r. - Jerzy Podgórny (s. 202); Kronika ratownicza TOPR w 1999 r. - Adam Marasek (s. 205); Odznaczenia dla ratowników TOPR - AT (s. 220) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 3) . . . . . . .221
Zespół Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych - Mbi (s. 221); EUROPARC '99 w Zakopanem - P. D. (s. 221); PTTK członkiem International Friends of Naturę (IFN) - P. D. (s. 223); Dolina Popradu - przyjazna płazom i gadom - Jand (s. 223); Międzynarodowe uznanie trójstronnego, transgra-nicznego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie" - Piotr Dąbrowski (s. 224) 
ALPINIZM (ryc. 1) . . . . . . .227
Rok 1998 i 1999 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 227)  
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 15) . . . . . . .231
Jan Paweł II w ojczystych górach - W. A. Wójcik (s. 231); Jubileusz 40-lecia pracy dziennikarskiej Tadeusza Z. Bednarskiego - Redakcja (s. 233); Inwestycje drogowe w Beskidach -Mirosław J. Barański (s. 234); Jezioro Żywieckie będzie czystsze! - Mbi (s. 236); Jubileusz "Tygodnika Podhalańskiego" - Wiesław A. Wójcik (s. 236); Grób Władysława Midowicza w Wieliczce ma opiekunów -Robert Wosiek (s. 236); O kampanii wrześniowej 1939 roku w Muzeum Podhalańskim PTTK w'Nowym Targu - Robert Kowalski (s. 236); Gorcstok '99 -SMOQ (s. 239); Heraldyka Sądecczyzny - and (s. 239); Sanktuarium Matki Śożej Gdowskiej - and (s. 239); Krzyż limanowski - J. Styczeń (s. 240); Jubileusz "Jesieni Babiogórskiej" - Urszula Janicka-Krzywda (s. 240); II Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich - U. Janicka-Krzywda (s. 242); Sympozjum "Sacrum i przyroda" w Pieninach - LI. Janicka-Krzywda (s. 242); "Tatry w fotografii" -W. A. Wójcik (s. 243); Wystawa o karkonoskich koloniach artystycznych - Ivo Łaborewicz (s. 243); Wystawa malarstwa rodziny Szancenbachów - Roman Hennel (s. 245); Wystawa twórczości Jana Wałacha - Mirosław J. Barański (s. 246); Góry w malarstwie - J. A. (s. 248); Sympozjum "Góry polskie w malarstwie" - Roman Hennel (s. 250); Koniunktura na góry - Andrzej Pienkos (s. 252); Suczawskie sympozjum - Jan Bujak (s. 253); Dziesięć lat Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi - C. (s. 255) 
TURYSTYKA (ryc. 9) . . . . . . .255
XXV lat Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy w Karpaczu - Zbigniew Kulik (s. 255); XVII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Jizerske hory '99" - J. Zarębski (s. 256); Nowe przejścia graniczne w górach - Mikoś Hrgovsky (s. 257); "Karkoszczonka" - nowe schronisko w masywie Klimczoka - Tomasz Biesik (s. 258); Karpaty Rumuńskie w weekend - Jerzy Montusiewicz (s. 259); Trzydziestolecie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wadowicach - wf(s. 260); "Blachowanie Szkolnika" - SMOQ (s. 261); 90 lat Macieja Mischke - Redakcja (s. 261); ...i 90 lat Witolda H. Paryskiego - Redakcja (s. 262); Jubileusz 75-lecia Józefa Nyki - Redakcja (s. 262); Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego - Janusz Konieczniak (s. 263); Nowy szlak w Tatrach Zachodnich - W. A. Wójcik (s. 265); Zbójnickie Schronisko w odbudowie - (waw) (s. 265); XLIV Tatrzański Rajd Narciarski - b.w. (s. 265); Zgrupowanie szkoleniowe KTN - b.w. (s. 266); The Explorers Club - (waw) (s. 267) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 2) . . . . . . .267
Verena Pollo - Iwo Pollo (s. 267) RÓŻNE (ryc. 9) . . . . . . .270
Babiogórski rzeźbiarz Antoni Mazur - Urszula Janicka-Krzywda (s. 270); Błyszcz - góra oazowych spotkań - ks. Maciej Ostrowski (s. 271); Nowości filatelistyczne - and (s. 273); Kartki z historią schronisk - waw (s. 275); Kartka świąteczna - bożonarodzeniowa, noworoczna i wielkanocna - J. A. (s. 275); Górskie wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza "Rewasz" - Wiesław A. Wójcik (s. 276)  
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 2) . . . . . . .279
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 1999 - Zbigniew Kresek, Marek Staffa (s. 279) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 8) . . . . . . .285
Śmiechu warte? -jk (s. 285); Trzy cudowne ocalenia -jk (s. 286); Sklep Potrzeb Kulturalnych Antoniego Kroha - Jacek Kolbuszewski (s. 288); Symboliczna gałązka kosodrzewiny - Jacek Kolbuszewski (s. 289); Rekord wydawniczego niechlujstwa - książka z błędami ortograficznymi -Jacek Kolbuszewski (s. 291); Bieszczady jak ze snu... - Andrzej Burghardt (s. 292); Bogusław Czechowicz, Z teki jeleniogórskiego pocztmistrza. Sudeckie rysunki Siegfrieda Becka z przełomu XIX i XX wieku - Ivo Łaborewicz (s. 294); Góry pięknie malowane -Jacek Kolbuszewski (s. 295); O Jacku Malczewskim w Krakowie i w górach -Mira Faber (s. 298); O wędrówkach z "Wujkiem" - Wiesław A. Wójcik (s. 299); Schroniska górskie dawniej i dziś - Mirosław J. Barański (s. 302); Król nart - Jacek Kolbuszewski (s. 302); Książka o bitwie pod Skoczowem w 1919 r. (i nie tylko!) - Mirosław J. Barański (s. 303); Robert Kowalski, Powiat nowotarski w kampanii wrześniowej 1939 roku. Dokumenty i relacje - Janusz Andrusikie-wicz (s. 305); O drewnianych kościołach Małopolski - Andrzej Skorupa (s. 306); Kościół w Orawce - Andrzej Skorupa (s. 306); Góry Stołowe - Marek Staffa (s. 307); U podnóża Gorców. Wczoraj i dziś wsi podhalańskich Gminy Nowy Targ -Janusz Andrusikiewicz (s. 310); Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego - Mirosław J. Barański (s. 311); The Rwenzori Mountains National Park, Uganda - Ryszard W. Schramm (s. 312); Ludzie wiślańskiego "Zacisza" -Mirosław J. Barański (s. 313); Mądre jubileuszowanie - Wiesław A. Wójcik (s. 314); Bieszczady bez tajemnic... -Andrzej Burghardt (s. 316); Beskidzkie kalendarze - Mirosław J. Barański (s. 317); Małopolska. Regiony - Regionalizmy -Małe ojczyzny - Ryszard Kantor (s. 320); "Rocznik Babiogórski" - Ryszard Kantor (s. 321); "RocznikOrawski" -Andrzej Skorupa (s. 322); "Prace Pienińskie" -Ryszard Kantor (s. 323); W Bieszczady z "Bieszczadem" po raz szósty - Andrzej Burghardt (s. 324)  
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA . . . . . . .327
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . .405
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .411
WKŁADKI
I - Studencka baza namiotowa pod wierzchołkiem Gorca (1228 m) (fot. A. Sipior) . . . . . . po s. 106
II - Skały w Glacier National Park w Górach Skalistych (fot. A. Stachurska-Swakoń) . . . . . . po s. 160
III - Mała Fatra, widok spod Wielkiego Krywania (1709 m) (fot. D. Szukała) . . . . . po s. 224
IV - Mawenzi (5151 m) w masywie Kilimandżaro (fot. J. W. Gajewski) . . . . . po s. 320
Na okładce:
Mount Pollock (2800 m) w Glacier National Park, w Górach Skalistych (fot. A. Stachurska-Swakoń)

>> Powrót <<Spis treści numeru 66, rocznik 2000

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY SZÓSTY (2000)
Cisza, milczenie, kontemplacja - zapoznane wartości turystyki - Zbigniew Mirek (ryc. 4) . . . . . . . . 5
"Jestem człowiekiem bez zawodu, chyba że góry to zawód…". Wywiad biograficzny z Witoldem Henrykiem Paryskim przeprowadzony w 1995 roku – Krzysztof J. Szmidt (ryc. 14) . . . . . . . .19
Turner w podróży. Malarska rewelacja Alp - Andrzej Pieńkos (ryc. 6) . . . . . . . .47
Wspinaczki na piramidę Cheopsa - Mieczysław Rokosz (ryc. 10) . . . . . . . .57
Góry w obiektywie Adama Lenkiewicza - Władysław Stefan Lenkiewicz (ryc. 13) . . . . . . . .79
W górach Patagonii - Tomasz Schramm (ryc. 10) . . . . . . . .95
Podwilk - "orawskie Soplicowo" i jego mieszkańcy w XVIII-XX w. - Jerzy M. Roszkowski (ryc. 6) . . . . . . . .119
Z historii Oddziałów PTT na Kujawach i Pomorzu - Janusz Umiński (ryc. 9) . . . . . . . .133
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . .147
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 5) . . . . . . . .151
Problematyka górska w pracach naukowych - /. And. (s. 151); Sympozjum Domeykowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim - Zdzisław Jan Ryn (s. 153); "Z dziejów kontaktów pomiędzy Małopolską i Spiszem". Konferencja naukowa - Jan Flasza (s. 156); Z historii pogranicza polsko-węgierskiego - Ryszard M. Remiszewski (s. 157); IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej - Zdzisław J. Ryn (s. 159); "Sport - Etyka - Pieniądze" - mom (s. 160); Dynamika stoków Kotła Jarząbczego w Tatrach Zachodnich - Joanna Zawiejska (s. 160);  
OCHRON A PRZYRODY (ryc. 4) . . . . . . . .162
Z Gorczańskiego Parku Narodowego - Ewa Strauchmann (s. 162); Badania geomorfologiczne i hydrologiczne torfowisk orawsko-podhalańskich i problem ich ochrony - Adam Łajczak (s. 163) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9) . . . . . . . .171
Turyści w schronisku pod Diablakiem w latach 1905-1921 - Maria Olszowska (s. 171); O hrabim Benedykcie Henryku Tyszkiewiczu i jego fotografiach Sabały - Stefan Okołowicz (s. 179) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7) . . . . . . . .183
Krzyż i schron na Jawornicy - Zbigniew Kubień (s. 183); Nowe osuwiska na Babiej Górze - Tomasz Lamorski (s. 185) 
RATOWNICTWO (ryc. 4) . . . . . . . .188
Rozbudowa i modernizacja Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Szczyrku -Jerzy Podgórny (s. 188); Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2000 r. - Jerzy Podgórny (s. 188); Zimowe Mistrzostwa Ratowników Górskich - Szczyrk 2000 - Jerzy Podgórny (s. 189); Kronika ratownicza TOPR w 2000 r.-Adam Marasek (s. 190); "Błękitny Krzyż" w Bibliotece Narodowej -Michał Jagiełło (s. 255)  
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 8) . . . . . . . .206
Osiemdziesięciolecie Ryszarda W. Schramma - Redakcja (s. 206); O historii powstania Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu - Mieczysław Rożek (s. 207); Rok 2000 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 214); Der Berg ruft! - wystawa alpinizmu - Ewa Kuczaj-Jasińska (s. 219) 
TURYSTYKA (ryc. 11) . . . . . . . .220
Osiemdziesiąt lat Ignacego Zatwarnickiego - Redakcja (s. 220); Sześćdziesiątka Wojciecha Biedrzyckiego - Redakcja (s. 220); Jubileusz 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - ZK (s. 221); Sudeccy przodownicy turystyki górskiej w Czechach - Andrzej Mateusiak (s. 223); Historyczne spotkanie RGV i PTTK-Andrzej Mateusiak (s. 224); XVIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Jeseniky 2000" - Jerzy Zarębski (s. 224); Jubileusz 30-lecia Klubu Górskiego "Grań" w Poznaniu - Stanisław Kuklasiński (s. 224); 90 lat Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Ryszard Mazur (s. 226); Jubileusz Bacówki PTTK na Rycerzowej - Agnieszka Tutak (s. 227); 70-lecie schroniska na Hali Miziowej - Jacek Ormicki (s. 228); 35 lat Koła Przewodników Beskidzkich w Suchej - Piotr Krzywda (s. 230); 45 lat SKPG Kraków - Radosław Kostuj (s. 231); 125-lecie zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego -Artur Mida (s. 233); XVL Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - Wojciech Biedrzycki (s. 288); Wielkoformatowe mapy turystyczne na szlakach - (Ą/M) (s. 234) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 7) . . . . . . . .235
Jubileusze Jacka Woźniakowskiego - Redakcja (s. 235); 75 lat Janusza Andrusikiewicza - Redakcja (s. 236); Nowa atrakcja Karkonoszy - Andrzej Mateusiak (s. 236); "Czadecka Ojcowizna" - konferencja i wystawa - Marek Gotkiewicz (s. 237); Malarski i górski świat Romana Hennela - Wiesław A. Wójcik (s. 238); Porządkowanie grobów ludzi gór - Robert Wosiek (s. 239); Centralna Biblioteka Górska PTTK - tematem pracy doktorskiej - waw (s. 239); Orawski jubileusz - Urszula Janicka-Krzywda (s. 239); O pomnikach Orkana - E. T. (s. 240); Sympozjum Orkanowskie - B. Tobiasz (s. 240); Obelisk ku czci Franciszka Henryka Siły-Nowickiego - Urszula Janicka-Krzywda (s. 241); III Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich - Urszula Janicka-Krzywda (s. 242); I Światowy Zjazd Górali Polskich -J. Styczeń (s. 242); Popularyzacja regionalnej architektury podhalańskiej - and (s. 243); Tablica pamięci kurierów tatrzańskich - waw (s. 243); Wysokie odznaczenia państwowe dla Zofii i Witolda Paryskich - Mieczysław Mantyka (s. 243); Wiekowa książnica - Mieczysław Mantyka (s. 244); Z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w latach 1998-2000 - Mieczysław Rokosz (s. 246); Dewastacja drzewostanu na Sądecczyźnie -Jand (s. 248); Wilki w Bieszczadach - f and (s. 248) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) . . . . . . . .248
Jan Kapłon - Elfryda Trybowska (s. 248); Wspomnienie o Janie Szokalskim -Michał Czapski (s. 250); Krystyna Tokarzówna - Stanisław Kuklasiński (s. 251) 
RÓŻNE (ryc. 13) . . . . . . . .253
Ciekawe inicjatywy na zawojskim Przysłopie - Mariusz Zasadziński (s. 253); O przyrodzie Tatr w Lublinie - Wiesław Wiącek (s. 254); Bieszczadzka Biesiada Filmowa - Andrzej Burghardt (s. 255); Polskie wyprawy w góry wysokie w filatelistyce - Mieczysław Rożek (s. 256); Motywy górskie na opakowaniach od żyletek do golenia - Jacek Drożdżak (s. 259); Góry w malarstwie artystów niepełnosprawnych - J. A. (s. 261) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 2) . . . . . . . .262
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2000 - Zbigniew Kresek, Marek Staffa (s. 262); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2000 - Zbigniew Kresek (s. 266) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . .272
Nieznany poemat Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego - Pola Kuleczka (s. 272); Nowe zjawisko w polskiej prozie górskiej - Jacek Kolbuszewski (s. 273); Pierwsza monografia twórczości Ferdynanda Goetla -jk (s. 274); Przyroda, literatura, kultura - Pola Kuleczka (s. 276); W kręgu młodopolskich tematów - Pola Kuleczka (s. 279); Stulecie zakopiańskiej biblioteki - Jacek Kolbuszewski (s. 281); A to Bieszczady właśnie... - Andrzej Burghardt (s. 282); Monografia wybitnego popularyzatora wiedzy o przyrodzie - Jacek Kolbuszewski (s. 284); Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej - Ryszard Kantor (s. 287); Marta Moskal, Świadomość regionalna społeczności Spiszą i Orawy na terytorium RP - Ryszard Kantor (s. 288); Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera -Ryszard Kantor (s. 290); Nowy gorczański album - Wiesław A. Wójcik (s. 291); Zbiorowym wysiłkiem stworzona monografia wielkiego botanika-humanisty - Jacek Kobuszewski (s. 293); Przemysław Bystrzycki, Oddanie broni - Janusz Andrusikiewicz (s. 294); Pięćdziesięciolecie Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 1949-1999 - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 295); "Almanach Nowotarski" -Janusz Andrusikiewicz (s. 296); "Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe ojczyzny" - Ryszard Kantor (s. 297); "Bieszczad" - Lip. (s. 298)  
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . .301
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . .309
WKŁADKI
I- W. Turner, Jezioro Brienz, ok. 1809, akwarelą . . . . . . po s. 48
II- Mgły poranne nad Dzembronią (fot. A. Skoczyłas) . . . . . . po s. 80
III - Północny Lądolód Patagoński. W dolinie "Desperado", w głębi masyw Mocho (fot. A. Śmiały) . . . . . . po s. 160
IV - Pireneje Atlantyckie. Aiguilles d'Ansabere (2377 m) o wschodzie słońca (fot. M. Ronikier) . . . . . . po s. 288
Na okładce:
Pic du Midi d'Ossau (2884 m) w Parku Narodowym Pirenejów (fot. M. Ronikier)

>> Powrót <<Spis treści numeru 67, rocznik 2001

ROK SZEŚĆDZIESIĄTY SIÓDMY (2001)
"Przywołaj lato, święty Jurze". Bieszczady Zachodnie jako substytut Karpat Wschodnich w literaturze - Andrzej Burghardt (ryc. 8) . . . . . . . 5
Człowiek gór. Szkic do portretu Tadeusza Gąsienicy Giewonta - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 5) . . . . . . .27
Z Wierchu Rusińskiego. Zapiski samotnego narciarza - Andrzej Sulikowski (ryc. 4) . . . . . . .37
Etna w przekazach starożytnych i wycieczka Piotra Bembo na nią w 1493 r. - Mieczysław Rokosz (ryc. 10) . . . . . . .55
Wartości artystyczne drewnianych nagrobków na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem - Anna Rybak (ryc. 7) . . . . . . .75
O początkach Muzeum Tatrzańskiego nieco inaczej - Zbigniew Moździerz (ryc. 5) . . . . . . .87
Park Narodowy Pirenejów - Michał Ronikier (ryc. 14) . . . . . . .95
W Kordylierze Domeyki i na wulkanach Atacamy - Zdzisław J. Ryn (ryc. 15) . . . . . . .123
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc.) . . . . . . .141
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) . . . . . . .145
Problematyka górska w badaniach naukowych - (waw) (s. 145); O polskiej kulturze fizycznej w czasach zaborów i w okresie międzywojennym - MOM (s. 148); Sympozjum naukowe o Zaruskim - (waw) (s. 149); Pierwsza monografia architektury schronisk tatrzańskich -js (s. 150). 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 4) . . . . . . .150
Regionalny Bank Genów Świerka - Mbi (s. 150); Powrót głuszca w baranio-górskie lasy - Mbi (s. 151); Nowe ścieżki przyrodnicze w Beskidach - Mirosław J. Barański (s. 152); Gorczański Park Narodowy w roku 2001 - Ewa Strauchmann (s. 154); Nowy górski rejon Europy na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - Michał Ronikier (s. 156).  
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 5) . . . . . . .157
Max Steckel - fotograf zwierząt tatrzańskich - Adam Czarnowski (s. 157); O rzekomo zaginionej sztuce Andrzeja Stopki - Mieczysław Mantyka (s. 162); Ks. Jan Makuch - zapomniany bohater podhalańskiego "poruseństwa" w 1846 t.-Janusz Andrusikiewicz (s. 164). 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7) . . . . . . . 171
Remont Starego Kościoła w Zakopanem - Zbigniew Moździerz (s. 171); Chri-stian Hohenlohe-Ohringen i jego tablica - Dariusz Dyląg (s.174 ). 
RATOWNICTWO (ryc. 5) . . . . . . .177
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2001 r. (wybrane wyprawy)-Jerzy Podgórny (s. 177); II Zimowe Mistrzostwa ratowników Górskich -Jerzy Podgórny (s. 179); Tablica ku czci ratowników GOPR - E.T. (s. 179); Kronika ratownicza TOPR w 2001 r. - Adam Marasek (s. 180).  
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4) . . . . . . .196
Czy Kazimierz Tetmajer był wybitnym taternikiem? -Jerzy B. Miecznik (s. 196); Rok 2001 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 200). 
TURYSTYKA (ryc. 4) . . . . . . .208
XV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - JS (s. 208); Władysław Krygowski patronem Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK - bw. (s. 208); Dawne schronisko PTSM na Równem - Mbi (s. 209); 70 lat schroniska na Luboniu Wielkim -E.T. (s. 209); Dwadzieścia lat Ośrodka KTG na Turbaczu - Ryszard M. Remi-szewski (s. 210); Tablica ks. Józefa Tischnera w schronisku na Turbaczu - ET. (s. 211); XIX Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Pogórze Wałbrzyskie 2001" - Jerzy Zarębski (s. 212); XLVI Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - bw. (s. 212). 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 6) . . . . . . .213
90-lecie urodzin red. Leona Rydla - Ryszard M. Remiszewski (s. 213); Archiwum Domowe Pawlikowskich - w Bibliotece Jagiellońskiej - Ewa Malicka (s. 214); Wręczenie Nagrody Literackiej im. W. Krygowskiego Michałowi Jagiełłę - B. W. (s. 216); W szęśćdziesięciotą rocznicę śmierci gen. Mariusza Za-ruskiego -;'. s. (s. 217); Akqa porządkowania grobów ludzi gór - Robert Wosiek (s. 217); Bukowiński sejmik w Żarach - Jan Bujak (s. 218); III Festiwal Gór w Łodzi - bw. (s. 219); Jubileusz lubelskich Podhalan - Wiesław Wiącek (s. 219); Trzecie sympozjum suczawskie - Jan Bujak (s. 221); Setna rocznica postawienia krzyża na Giewoncie - ZM (s. 222); Dni Harasymowieża w Sanoku - Lip. (s. 224); Łemkowie na codzień - Radosław Kostuj (s. 226); Pomnik Jana Pawła II - Mbi (s. 227); Z Cisownicy do Księgi Guinessa - MBi (s. 227); Lotnicy amerykańscy przy pomniku liberatora w Gorcach - Ewa Strauchmann (s. 227); Kolektory słoneczne w schronisku PTTK na Magurce Wilkowickiej - MBi (s. 228); Platforma widokowa na Trzech Koronach -J. Konieczniak (s. 228). 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 5) . . . . . . .228
Wspomnienie o moim Ojcu - Zygmuncie Klemensiewiczu - Anna Skoczylas (s. 228); Tadeusz Wenda - Anna Waleszczyńska (s. 233) 
RÓŻNE (ryc. 6) . . . . . . .236
Jan Nepomucen Głowacki przypomniany - W. A. Wójcik (s. 236); Góry w malarstwie polskim - Władysław Trebunia Tutka -J. And. (s. 236); Tkaniny Marii Bujakowej -/WG (s. 238); "Gazeta w Lublinie" o ludziach gór - (waw) (s. 238); Utrwalona pamięć alpinisty i geologa w Górach Świętokrzyskich - Tymoteusz Wróblewski (s. 239); "Człowiek w Tatrach" - Wiesław Wiącek (s. 240); Papieski obelisk na Babiej - Zbigniew Kubień (s. 240); Górskie wydawnictwa: Wydawnictwo Ryszard M. Remiszewski - RMR - Wiesław A. Wójcik (s. 241); Stowarzyszenie Rodu Krygowskich - waw (s. 242). 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 1) . . . . . . .243
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2001 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 243). 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 5) . . . . . . .249
Antologia wierszy o Babiej Górze - Jacek Kolbuszewski (s. 249); Listy Żeromskiego - Wiesław A. Wójcik (s. 251); Jan Stanisławski w Krakowie i w Tatrach -Gabriela Święcicka (s. 253); Poronin malowany - Jacek Kolbuszewski (s. 254); Góry w kulturze średniowiecznej - Jacek Kolbuszewski (s. 256); Ponowne odkrywanie Śląska? '-%/fc (s. 257); Fascynacja Tatrami i kulturą Podhala raz jeszcze - Pola Kuleczka (s. 259); Nowa książka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński (s. 261); Bieszczadzkie nowości wydawnicze - Andrzej Burghardt (s. 266); Przewodnik turystyczny po Bukowinie - Bukowińczyk (s. 269); Góry -idee zmaterializowane w czasie - Michał Jagiełło (s. 272); "Dzieje Podkarpacia". T. TV -Janusz Andrusikiewicz (s. 274).  
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA . . . . . . .275
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . .327
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .334
WKŁADKI
I- Zimą w okolicach Przełęczy Żubrzyckiej (fot. J. Łaszkiewicz) . . . . . po s. 48
II- Wysokie Pireneje. Balaitus (3144 m) ponad doliną Arriel (fot. M. Rońikier) . . . . . po s. 112
III - W Beskidzie Sądeckim (fot. J. W. Gajewski) . . . . . po s. 144
IV - R. Hennel, Czorsztyńskie laki i zamek, olej, 1978 . . . . . po s. 256
Na okładce:
Wschód słońca nad Tatrami (fot. P. Wójcik)

>> Powrót <<Spis treści numeru 68, rocznik 2002

Na przełęczy wieków - Jerzy W. Gajewski (ryc. 4)7
Beskidzkie gronie Pawła Łyska - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 5)21
Podróże z Januszem Szuberem. Powidoki Sanocczyzny - Andrzej Sulikowski (ryc. 6)33
Mój przyjaciel Węgrzynowicz. Wspomnienie - Zbigniew Jaworowski (ryc. 8)55
Ignacy Domeyko. Pionier naukowej eksploraqi Andów - Zdzisław Jan Ryn (ryc. 10)71
Nazewnictwo w Tatrach. Problemy jego ochrony i uporządkowania - Tomasz Borucki (ryc. 13)91
Śladami góralskiej mody - Stanisława Trebunia-Staszel (ryc. 15) 117
Historia lasów i leśnictwa w Gorcach -Kazimierz Chwistek (ryc. 10)136
Szwajcarski Park N ar odowy-Michał Ronikier (ryc. 11).163
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)181
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 4)185
Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 185); Konferencja Terra Scepusiensis w Lewoczy - Henryk Ruciński (s. 192); Sesja "Odkrywanie Huculszczyzny" -AT (s. 198). 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5)199
Kultura w harmonii z Naturą - o pomniku przyrody "Las Chałubińskich" -Tomasz Borucki (s. 199); Gorczański Park Narodowy w roku 2002 - Ewa Strauchmann (s. 204); Siedemdziesiąt lat Pienińskiego Parku Narodowego -mh (s. 209); Bieszczadzki Park Narodowy - PAN Park -/WG (s. 209) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 7)157
Czy Sabała był szlachcicem? Przyczynek do dziejów mitu szlachectwa pośród górali podhalańskich - Wiesław A. Wójcik (s. 209); Witt Nanke - dziewiętnastowieczny malarz nowotarski -Andrzej Skorupa (s. 213); O Polskiej Najadzie Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego z nieznanej kolekcji jego rękopisów - Wojciech W. Wiśniewski (s. 217); Andrusikiewieże - uzupełnienia biograficzne (I) -Janusz Andrusikiewicz (s. 220). 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 18)221
"Spiczasty wzięty" - perypetie z nazwą Ostrego -/. Nyka (s. 221); Drewniany kościół p.w. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej - Maria Olszowska (s. 227); "Budrysówka" - willa generała Kazimierza Sosnkowskiego w Zakopanem -Zbigniew Moździerz (s. 235); Nieznane w Polsce stanowisko archeologiczne w pienińskim przełomie Dunajca - Wojciech W. Wiśniewski (s. 245); Limba europejska (Pinus cembra L.) w historii lasów karpackich - Andrzej Obidowicz (s. 246); 
SPELEOLOGIA (ryc. 5)250
Unikatowe, "żyjące" stalagmity w Polsce - Wojciech W. Wiśniewski (s. 250); Nowe wielkie odkrycie jaskiniowe w Dolinie Jaworowej - Wojciech W. Wiśniewski (s. 252); Jaskinia Mała w Mulowej - nowa wielka jaskinia w Czerwonych Wierchach - Wojciech W. Wiśniewski (s. 255); Dziura nad Przełęczą Żarską - pierwsza jaskinia w trzonie krystalicznym słowackiej części Tatr Zachodnich - Wojciech W. Wiśniewski (s. 257); Najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski (stan na dzień 31 grudnia 2002 r.) - Wojciech W. Wiśniewski (s. 259) 
RATOWNICTWO (ryc. 4)264
Kronika ratownicza TOPR w 2002 r. - Adam Marasek (s.)
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 3)279
Rok 2002 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 279); Nowe sześcioty-sięczniki Nepalu dopuszczone do eksploracji alpinistycznej - bw. (s. 285) 
TURYSTYKA (ryc. 9)286
"Wszyscy jesteśmy ludźmi gór". Międzynarodowy Rok Gór 2002 - Zbigniew Kresek (s. 286); Ekologizacja schronisk PTTK w górach - Krzysztof R. Mazurski (s. 290); Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce - Piotr Krzywda^(s. 293); 50-lecie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Władysław Orszulik (s. 296); Imię Zofii i Witolda H. Paryskich dla Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich w Krakowie - Dariusz Dyląg (s. 297); Powrót rombów - Tomasz Rzeczycki (s. 299); Budowa schroniska na szczycie Biskupiej Kopy - Tomasz Rzeczycki (s. 299); Papieska tablica w schronisku na Markowych Szczawinach - Robert Wosiek (s. 300); Wystawa "Turystyczne odkrywanie Tatr" - mh (s. 301); Wystawa "Góry sercu bliskie" - M. Hrgovsky (s. 301); XLVII Tatrzański Rajd Narciarski - Wojciech Biedrzycki (s. 302) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 11)303
Rok Ignacego Domeyki (pod patronatem UNESCO) - Zdzisław Jan Ryn (s. 303); "Marian Smoluchowski (1872-1917) - fizyk, taternik, romatyk nauki" - M. Kluza, E. Wyka (s. 306); Pasja i powołanie - Pola Kuleczka (s. 308); Profesor Woźniakowski kawalerem Legii Honorowej - Redakcja (s. 310); Nagroda Literacka im. W. Krygowskiego dla Ryszarda W. Schramma —js (s. 310); Wczasy z radonem - T. Rz. (s. 310); Kopalnia uranu w Kletnie - T. Rz. (s. 311); Setna rocznica wygrania sporu o Morskie Oko - /. St. (s. 312); Euroregion "Tatry" w 2002 r. - Antoni Nowak (s. 313); Monograficzna wystawa twórczości Leona Wyczółkowskiego - (waw) (s. 315); Konsekracja kościółka na Piątkowej Górze - mh (s. 315); Uroczystości szalayowskie w Szczawnicy - (waw) (s. 315); IV Festiwal Gór w Łodzi - wb. (s. 316); XII Biennale Fotografii Górskiej - Władysław Janowski (s. 316); Wystawa fotografii górskiej ks. Pytla -JS (s. 317); Odnowienie tablicy nagrobnej Zapałowiczów na Cmentarzu Rakowickim - Robert Wosiek (s. 318); "Odkrywanie Huculszczyzny" - Wiktoria Blacharska (s. 318); Czwarte sympozjum suczawskie - Jan Bujak (s. 320) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3)321
Wspomnienie o Stefanie Chałubińskim - Tomasz Borucki (s. 321); Tadeusz Śliż (1928-2002) - Maria Olszowska (s. 326) 
RÓŻNE (ryc. 4)328
Dwa lata pierwszej w Polsce górskiej gazety w internecie -M. R., K. S. (s. 328); "Ekslibrisy trzynastu ludzi gór" - W. A. Wójcik (s. 329); Tatopani 25 lat później - Wojciech Biedrzycki (s. 330); Historia fotografii tatrzańskiej - Aleksander Żakowicz, Kazimierz Gajewski (s. 333) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3)334
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2002 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 334) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 4)341
Księga domeykowska Zdzisława J. Ryna - Zbigniew Wójcik (s. 341); Opus magnum o Ignacym Domeyce - Zdzisław Jan Ryn (s. 343); Dwadzieścia książek o Ignacym Domeyce - Zdzisław Jan Ryn (s. 344); Złe lata stolicy Tatr - Józef Nyka (s. 347); Tatry i Podhale według Antoniego Kroha - Mieczysław Mantyka (s. 348); Poronina historia malownicza - uwagi, uzupełnienia i sprostowania -Alina Suchoń (s. 351); Album tatrzańskie czyli Tatry i Zakopane w dawnej fotografii - Wiesław A. Wójcik (s. 356); Czar dawnych widokówek - W. A. Wójcik (s. 359); Gdziekolwiek jesteś Absolwencie... -Maria Olszowska (s. 360); Cenne materiały do dziejów polskiego taternictwa i alpinizmu - Wiesław A. Wójcik (s. 362); Kolorowe "Góry Azji" -Józef Nyka (s. 364); Głosy ze szczytu -/. Nyka (s. 366); Nowy przewodnik Janusza Kurczaba - Wojciech Biedrzycki (s. 366); Mapa Gór Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 237); Nowy rocznik górski -Wiesław A. Wójcik (s. 368); "Ziemia Prudnicka" - Tomasz Rzeczycki (s. 369); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 370). 
Sprostowanie - Redakcja (s.)371
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak373
KRONIKA ZMARŁYCH440
Streszczenia obcojęzyczne446
WKŁADKI
I - San koło Trepczy (fot. Władysław Szulc) .....................po s. 48
II - Czarnohora. W okolicach Worochty (fot. Jerzy W. Gajewski). ........po s. 192
III - Widok na Śnieżkę (fot. Jan Słupski) .......................po s. 336
IV-Jesień w masywie Kopy Biskupiej (fot. Tomasz Rzeczycki). .........po s. 368
W Szwajcarskim Parku Narodowym (dolina Ova dal Fuorn) (fot. Michał Ronikier)

>> Powrót <<Spis treści numeru 69, rocznik 2003

Obumieranie tatrzańskich i beskidzkich górnoreglowych drzewostanów świerkowych a ochrona przyrody – Jan Holeksa (ryc.5)7
Podoliniec przeklęty czy błogosławiony? - Marek Grocholski (ryc. 7) . . . . . . . . . .21
Wycieczka w Tatry w lipcu 1939 (Fragmenty) -Antoni Wrzosek (ryc. 8) . . . . . . . . .37
Literacki arkusz "Wierchów". Wiersze Michała Jagiełły . . . . . . . . .57
Przyczynki do biografii "króla Tatr" (cz. I) - Tomasz Borucki (ryc. 9) . . . . . . . . .73
Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika - Stanisław Dzięciołowski (ryc. 7)87
Wołoskie nazwy topograficzne w Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim - Wojciech Krukar (ryc. 15). . . . . . . . . 99
Beskidy w oczach geologa, czyli Geopark "Karpaty fliszowe" - Małgorzata Tonera (ryc.8) . . . . . . . . .125
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . .143
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 3) . . . . . . . . .147
Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Zdzisława Piaseckiego - Redakcja (s. 147); Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 148); Z badań nad świstakami w Dolinie Gąsienicowej - Iwona Joanna Jurek (s. 148); XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii" - M. Siwicki (s. 152); Seminarium polsko-słowackie - Jerzy Kowalski (s. 153); "Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska (1908-1983)" - wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - Tomasz Skrzyński (s. 153) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5) . . . . . . . . .155
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2003 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 155); Świstaki a modernizacja - Iwona Joanna Jurek (s. 159); Użytki ekologiczne na Spiszu i w Małych Pieninach - Dariusz Jurek (s. 160); Bobry na Spiszu - Dariusz Jurek (s. 160) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 1) . . . . . . . . .161
Bydgoski Klub Narciarzy - Janusz Umiński (s. 161) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 10) . . . . . . . . .166
Pobożne pragnienia - o obrazach z Frydmana i Nowego Targu - Andrzej Skorupa (s/166); Nanke na Spiszu - Tadeusz M. Trajdos (s. 173); Osobliwość rzeźby krasowej w Tatrach - Tomasz Borucki (s. 175) 
SPELEOLOGIA (ryc. 1) . . . . . . . . .178
Jaskinia w Trzech Kopcach - pierwszą kilometrową jaskinią w Beskidach - Wojciech W. Wiśniewski (s. 178); Niezwykłych odkryc jaskiniowych w Górach Stołowych - ciąg dalszy - Wojciech W. Wiśniewski (s. 180);  
RATOWNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . . .182
Kronika ratownicza TOPR w 2003 r. - Adam Marasek (s. 182) 
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4)196
100-lecie organizacji taternickich w Polsce - JS (s. 196); Rok 2003 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 197); Explorers Festival - bw. (s. 204) 
TURYSTYKA (ryc. 6) . . . . . . . . .204
Osiemdziesiąt lat Stanisława Kellera - Redakcja (s. 204); Siedemdziesiąta rocznica urodzin Władysława Sosny - Redakcja (s. 205); Dwudziesta rocznica śmierci Profesora Marka Sobolewskiego - waw (s. 206); 130-lecie TT - PTT -PTTK - J. Styczeń (s. 206); Dwudziestolecie oświęcimskich "Karpat" - Andrzej Chowaniec (s. 208); 15 lat Ośrodka KTG w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 209); Dziesięć lat Akademickiego Koła Przewodników Górskich PTTK w Bielsku-Białej - Franciszek Wawrzuta (s. 210); "Paryscy u zarania studenckiego przewodnictwa tatrzańskiego" - AT (s. 211); Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - JS (s, 211); Małopolski Szlak Papieski - waw (s. 212); Otwarcie nowego schroniska na Pilsku - waw (s. 212); Spłonęło schronisko na Otrycie - T. Rz. (s. 213) XV Ogólnopolski Rajd Leśników "Beskidy 2003 - U źródeł Wisły" - Wiesław Wiącek (s. 214); XLVIII Tatrzański Rajd Narciarski - bw. (s. 214); Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Brama Lubawska 03" - J. Z. (s. 215); XIV Międzynarodowe Seminarium Narciarskie - bw. (s. 215) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 5) . . . . . . . . .216
Osiemdziesięciolecie Heleny Polakowej - Redakcja (s. 216); Tadeusz Z. Bednarski pierwszym honorowym obywatelem Szczawnicy - Redakcja, (s. 216); Uroczystości Staichowe - Andrzej Tram (s. 217); Powtórny pogrzeb Ferdynanda Goetla - Mieczysław Mantyka (s. 218); Obchody 150. rocznicy urodzin hr. Władysława Zamoyskiego - J. M. R. (s. 219); Siedemdziesięciolecie otrzymania praw miejskich przez Zakopane - Mieczysław Mantyka (s. 221); Związek Euroregion "Tatry" w 2003 r. - Agnieszka Pyzowska (s. 224); Dwudziesta rocznica pobytu Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej - (waw) (s. 225); Obelisk papieski na Magurze Wątkowskiej - Tomasz Rzeczycki (s. 226); "Sen bacy" po 70 latach - (emk) (s. 226); Tablica na szczycie Śnieżnika - Tomasz Rzeczycki (s. 227); Kolejka szynowa na górę Żar - T. Rz. (s. 227). 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 7) . . . . . . . . . 227
Jan Kanty Jagła - Emil Kowalczyk (s. 227); Stanisław Kuklasiński (wspomnienie o Przyjacielu). - Wiesław A. Wójcik (s. 229); Władysław Jan Antoni Stende-ra - Wiesław A. Wójcik (s. 232) Tadeusz Szczerba - Ryszard M. Remiszewski (s. 236) 
RÓŻNE (ryc. 3) . . . . . . . . .238
Pół wieku Wydawnictwa Literackiego - waw (s. 238); Z działalności Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w latach 2001-2003 - Agata Nowakowska-Wolak (s. 239); Góralskie dutki w obiegu - Andrzej Tram (s. 242) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3) . . . . . . . . .243
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2003 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 243) 
PIŚMIENNICTWO. . . . . . . . .250
Jerzego Harasymowicza Bieszczady - zbiór wierszy nieprzeciętnej urody... - Andrzej Burghardt (s. 250); Legenda "Ognia" - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 251); Opowieść o Helenie Roj-Kozłowskiej - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 252); "Tadeusz Staich - człowiek gór, sługa słowa.. - Andrzej Burghardt (s. 253); Świadectwo żywotności tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki (s. 254); Monografia Domu "Pod Jedlami" Pawlikowskich - Jacek Woźniakowski (s. 258); O zakopiańskim pomniku Tytusa Chałubińskiego - Barbara Petrozolin-Skowrońska (s. 259); Nowa rzecz o architekturze tatrzańskich schronisk - Zbigniew Moździerz (s. 261); Leon Wyczółkowski w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 265); Nowa praca o Orawie - Andrzej Tomczak (s. 266) ; Pokolenie z pobliża nieba - J. Nyka (s. 267); Polska monografia niemieckich organizacji górskich w Sudetach - Joanna Nowosielska-Sobel (s. 268); Na papieskich szlakach w polskich górach - Andrzej Tomczak (s. 270); Miejsca kultu religijnego w Rabce Zdroju - Maria Olszowska (s. 273); Przewodnik po "Szlaku gotyckim" - Andrzej Skorupa (s. 274); Karakorum Zachodnie Heichela –Józef Nyka (s. 275); Jubileusz "Bieszczada" - Andrzej Burghardt (s. 276); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 277) 
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak. . . . . . . . .279
KRONIKA ZMARŁYCH. . . . . . . . .344
Streszczenia obcojęzyczne
NA OKŁADCE
Tatry - widok ze Spismichałowej Czuby (2012 m) ku południowi (fot. Tomasz Borucki)
WKŁADKI
I - Tytus Chałubiński w latach młodości. Portret pędzla nieznanego artysty, w zbiorach rodziny Chałubińskich (fot. Małgorzata Wąsowska) ....... po s. 80
II - Szałas pasterski w Dolinie Jaworzynce (fot. Marzena Kulig) ......... po s. 160
III - Stare i nowe schronisko PTTK na Pilsku (fot. Janusz Konieczniak) ..... po s. 208
IV - Park Narodowy Yosemite. Widok z Glacier Point na Half Dome (2695 m) po s. 272 (fot. Stefan Salicki)

>> Powrót <<Spis treści numeru 70, rocznik 2004

ROK SIEDEMDZIESIĄTY (2004)
Wczoraj i dziś turystyki górskiej w Sudetach. Rozważania na kanwie "Roku schronisk górskich PTTK" - Marek Staffa (ryc. 5) . . . . . . . . . .5
"Skały wyrwane z paszczęki czasu". O różnych obrazach zamku czorsztyńskiego w literaturze polskiej XIX wieku - Anna Miśkowiec (ryc. 6) . . . . . . . . . .19
Kilka uwag o Boguszu Zygmuncie Stęczyńskim i tatrzańskiej relaqi w jego zapomnianym rękopisie - Ziewonii - Jacek Kolbuszewski (ryc. 6) . . . . . . . . . .39
Poetka spod Giewontu. Anna Giewont Gąsienica-Fryjewicz. Literacki arkusz "Wierchów" (ryc. 1) . . . . . . . . . .61
Archiwalne kulisy polsko-węgierskiego sporu o Morskie Oko na przełomie XIX i XX wieku - Stefan Ciara (ryc. 5) . . . . . . . . . .75
Cicha, Wierchcicha, Cichy Wierch - Józef Nyka (ryc. 5) . . . . . . . . . .93
Przyczynki do biografii "króla Tatr" (cz. II) - Tomasz Borucki (ryc. 8) . . . . . . . . . .103
Trzy układy przestrzenne Nowego Targu - Bogusław Krasnowolski (ryc. 5) . . . . . . . . . .127
Chełmiec - dzieje zagospodarowania góry - Tomasz Przerwa, Tomasz Rzeczycki (ryc. 9) . . . . . . . . . .139
Roczny cykl życia świstaka tatrzańskiego - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 6) . . . . . . . . . .155
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . . .169
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE . . . . . . . . . .147
Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 173); Sympozjum "Polska i słowacka fotografia regionów Tatr" - Styczeń (s. 175); Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2004 r. - wgb (s. 176)  
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 8) . . . . . . . . . .177
W poszukiwaniu obrazów Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu - Andrzej Skorupa (s. 177); Śpiewki o kozicach - Wojciech Gąsienica Byrcyn - (s. 181) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 2) . . . . . . . . . .186
Pięćdziesiąta rocznica powstania parku narodowego na Babiej Górze - Wioletta Kawulak (s. 186); Pięćdziesiąt lat TPN - (z) (s. 187); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2004 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 188); Tragedia tatrzańskiego lasu na Słowaqi - mh (s. 190) 
SPELEOLOGIA (ryc. 7) . . . . . . . . . .191
Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191);/Jaskinie Małych Pienin - Wojciech J. Gubała (s. 199); 
RATOWNICTWO (ryc. 4) . . . . . . . . . .201
Kronika ratownicza TOPR w 2004 r. - Adam Marasek (s. 201); Kongres IKAR w Zakopanem - Adam Marasek (s. 219); Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej - (waw) (s. 220) 
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4) . . . . . . . . . .221
Osiemdziesiątka Józefa Nyki - Redakcja (s. 221); Rok 2004 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 222); Strzelecki na Frenchmans Cap - Janusz Rygielski (s. 227) 
TURYSTYKA (ryc. 7) . . . . . . . . . .229
Dwa jubileusze Zbigniewa Kreska - Redakcja (s. 229); Tarnowskie jubileusze -js (s. 230); XV rocznica powstania Akademickiego Klubu Górskiego "Howerla" w Poznaniu - W. (s. 231); Dziesięć lat u źródeł Wisły - Ryszard M. Remiszewski (s. 232); XLIX Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - bw (s. 233); XXII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Góry Opawskie 2004" - J. Z. (s. 234); Rok Schronisk Górskich PTTK - mh (s. 235); Szlak na Jawornik Wielki - Tomasz Rzeczycki (s. 236); Kopalnia Silberloch - Tomasz Rzeczycki (s. 236); Włodarz udostępniony turystom - Tomasz Rzeczycki (s. 237); Pamiątkowa tablica na Lubaniu - M. Hrg. (s. 238); Samotne przejście łuku Karpat - J S (s. 213) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 5) . . . . . . . . . .239
Osiemdziesiąt lat Ivana Bohuśa - Redakcja (s. 239); O Tytusie Chałubińskim -na spotkaniu w Instytucie Historycznym PAN - (JS), (s. 216); "Góry wołają..." - W. A. Wójcik (s. 240); Krzyż na Biskupiej Kopie - Tomasz Rzeczycki (s. 241); Likwidacja linii kolejowych w Sudetach - Tomasz Rzeczycki (s. 241); Jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej - Maria Olszowska (s. 243); Transgraniczna współpraca - M. Mantyka (s. 244); Nagrody burmistrza Zakopanego - M. Mantyka (s. 245); Działalność Związku Euroregion "Tatry" w 2004 roku - Agnieszka Pyzowska (s. 245) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 10) . . . . . . . . . .248
Mieczysław Kłapa - Elfryda Trybowska (s. 248); Adam Lenkiewicz (informacja o ostatnim okresie życia) - Władysław S. Lenkiewicz (s. 250); Zygmunt Maćkowiak - Janusz Rochowski (s. 251) Wspomnienie o ks. Józefie Mafaśaku (1884-1926) - Jaroslav Kocian (s. 254); Stanisław Szymulański (1920-2004) - Wojciech Biedrzycki (s. 259) 
RÓŻNE (ryc. 3) . . . . . . . . . .261
Trzydziestolecie katalońskiego Ośrodka Informacji Górskiej (Servei General dlnformació de Muntanya) (1974-2004) - Jerzy Krupiński (s. 261); Poczta Flisacka - Ryszard M. Remiszewski (s. 262); Studenci wrocławskiej pedagogiki odkrywają Huculszczyznę - Anna Haratyk (s. 263) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA . . . . . . . . . .264
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2004 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 264) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 12) . . . . . . . . . .268
O ekonomicznym podstawach turystyki w Sudetach przed 1945 r. - Ivo Łaborewicz (s. 268); Książki zapomniane - Arnold Zweig pod Tatrami - Józef Nyka (s. 269); Michał Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914 - Janusz Andrusikiewicz (s. 270); Teodor Axentowicz w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 272); Nowa publikacja o stylu zakopiańskim - Zbigniew Moździerz (s. 273); "Góralu, czy ci nie żal?" - Wiesław A. Wójcik (s. 276); Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich - Zbigniew J. Wójcik (s. 278); Encyklopedia Szumawy - W. A. Wójcik (s. 280); Historia podtatrzańskich miejscowości - Wiesław A. Wójcik (s. 281); Monografia Osturni - Wiesław A. Wójcik (s. 282); Nowy przewodnik narciarski po Tatrach - Wojciech Biedrzycki (s. 283); Problematyczny eksperyment tatrzańskiej kartografi - Tomasz Borucki (s.284), Potrzebna bibliografia - W. A. Wójcik (s. 289); Jeziora Ziemi Nyskiej - Tomasz Rzeczycki (s. 290); "Ziemia Prudnicka" 2004 - Tomasz Rzeczycki (s. 291); Nowy "Almanach Muszyny" - Wiesław A. Wójcik (s. 291); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 293) 
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak . . . . . . . . . . 295
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . . . .349
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . 354
NA OKŁADCE
Widok z Gorców w kierunku Beskidu Wyspowego (fot. Jerzy W. Gajewski)
WKŁADKI
I - Schronisko PTTK w Roztoce (fot. Jolanta Flach) ............. po s. 112
II - Rejon Osobitej z Doliną Bobrowiecką, Kwaśnym Żlebem i Doliną Suchą - widok ze stoków Magury Witowskiej (fot. Tomasz Borucki)...... po s. 192
III - Bieszczady. Widok w kierunku Halicza i Rozsypańca z okolic Beniowej (fot. Jerzy W. Gajewski) .......... po s. 240
IV - Góry Marmaroskie. Widok na Mihailecul (z lewej) i Farcaul spod szczytu Szczawula na granicy ukraińsko-rumuńskiej (fot. Bogdan Okręglicki) ........ po s. 288

>> Powrót <<Spis treści numeru 71, rocznik 2005

ROK SIEDZIEMDZIESIĄTY PIERWSZY (2005)
Góry - bp Józef Zawitkowski . . . . . . . . .6
"Góry są dziedzictwem wszystkich..." Jan Paweł II o górach i turystyce (ryc. 4) . . . . . . . . .9
Człowiek drogą turystyki - Zbigniew Mirek (ryc. 2) . . . . . . . . .21
Kolorowy świat Eweliny Pęksowej - Zbigniew Świech (ryc. 7) . . . . . . . . .31
Ze wspomnień i zapisków tatrzańskich. Kilka kartek - Mieczysław Rokosz (ryc. 8) . . . . . . . . .49
Zarys dziejów "Rozrogów" do schyłku dawnej Rzeczypospolitej - Tomasz Borucki (ryc. 13) . . . . . . . . .75
O problemach z biografią Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego – Wojciech W. Wiśniewski (ryc. 12) . . . . . . . . .101
Zarys historii Oddziału PTT w Bielsku-Białej - Jerzy Kapłon (ryc. 10) . . . . . . . . .131
Występowanie kozicy w Tatrach - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 6) . . . . . . . . .159
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . .171
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 5) . . . . . . . . .175
"Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody". Konferencja naukowa w AWF w Krakowie - Zdzisław Jan Ryn (s. 175); Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2005 r. - wgbyrcyn (s. 181); III Ogólnopolska Konferencja "Przyroda TPN a człowiek, Zakopane 2005 - wgbyrcyn (s. 182); Badania Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Tatrach, w 2005 r. - Joanna Pociask-Karteczka (s. 183); Badania naukowe w Pieninach -Ryszard M. Remiszewski (s. 184); Sympozjum naukowe na Orawie - J. M. R. (s. 185); X Jubileuszowa Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Historyków Kultury Fizycznej - Ewa Kuczaj-Jasińska (s. 186); II International Seminar on Mountain Tourism "Mountain Huts - challenges for tourists and naturę?" -Bartosz Szczechowicz (s. 187); "Wierchy. Góry w historii kultury i cywilizacji Europy Środkowej" - Andrzej Tram (s. 187) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 2) . . . . . . . . .189
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2005 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 189); Gorczański Park Narodowy w 2005 r. - Ewa Strauchmann (s. 191) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 14) . . . . . . . . . 194
Matka Boska - Królowa Babiej Góry - Adam Jonak (s. 194); Siostry nazaretanki i ich szkoły w Rabce - Maria Olszowska (s. 196); Skąd te nazwy? Ostra i Ważecka Turnia - Józef Nyka (s. 197); Dawne zdobnictwo balustrad balkonowych w Krościenku nad Dunajcem (przyczynek do dziejów sztuki regionu Pienin) - Andrzej Skorupa (s. 201) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9) . . . . . . . . .205
Kapelan beskidzkich partyzantów - Jan Kracik (s. 205); Johann Still, nauczyciel i przewodnik górski - Iveta Kontrikovd, Józef Kontrik (s. 208); O pierwszej odznace Towarzystwa Tatrzańskiego - Paweł Matejko (s. 213) 
SPELEOLOGIA (ryc. 1) . . . . . . . . .216
Jan Paweł II w Jaskini (Grocie) Massabielskiej w Lourdes - Wojciech W. Wiśniewski (s. 216) 
RATOWNICTWO . . . . . . . . .220
Kronika ratownicza TOPR w 2005 roku - Adam Marasek (s. 220) 
ALPINIZM (ryc. 2) . . . . . . . . .238
Alpinizm w roku 2005 - Władysław Janowski (s. 238) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 6) . . . . . . . . .244
Kopiec J. Q. Adamsa w Rybnicy - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Archeolodzy na Rogowcu - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie (1015 m) - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Wystawa fotografii górskiej Stanisława Kuklasińskiego - (s. 245); XXV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda "Krajobraz górski" - (js) (s. 245); Rok 2005 -Rokiem Stanisława Staszica - Józef Olejniczak (s. 245); Nowa kapliczka w Gorcach - E. Trybowska (s. 247) - Prezydent Rzeczypospolitej w baraniogórskim Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej KTG ZG PTT - A. Dziczkaniec Bośkoc (s. 248); Orawa czciła pamięć ks. Stefana Joniaka - Ryszard M. Remiszewski (s. 248); Walery Eljasz - fotograf - A. Cz. (s. 249); Wystawa fotografii górskiej Walerego Eljasza - A. Tr. (s. 249); Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego - Styczeń (s. 250); Ulica Władysława Krygowskiego w Krakowie - W. A. Wójcik (s. 250) 
TURYSTYKA (ryc. 5) . . . . . . . . .251
Stulecie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu - A. Tr. (s. 251); 95 lat Oddziału PTT-PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - J. S. (s. 252); 75-lecie Oddziału PTTK w Bielsku-Białej - M. Hrg. (s. 252); Nowe władze PTTK - J. S. (s. 252); Trasa turystyczna na wierzchowinie Szczelińca - Tomasz Rzeczycki (s. 253); Przejście turystyczne na Izerze - Tomasz Rzeczycki (s. 253); Pięćdziesiąty Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - Wojciech Biedrzycki (s. 254); XXIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Góry Łużyckie 2005" - Jerzy Zarębski (s. 256); Z działalności Spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu, w roku 2005 - Jerzy Kalarus (s. 257) 
RÓŻNE (ryc. 5) . . . . . . . . .258
Pół wieku zakopiańskich Czwartków Literackich - Mieczysław Mantyka (s. 258); Biblioteka Słowackiego Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii w Liptowskim Mikulaszu - Magda Ćopkova (s. 262); Regiony i małe ojczyzny w Czytelni Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie - Ewa Skrobiszewska (s. 263); 50-lecie Oddziału PTH w Nowym Sączu (1955-2005) - L. Zakrzewski (s. 265) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) . . . . . . . . .267
Felicja Chełkowska - Marian Chudy (s. 267); Marek Janusz Wyszkowski - Wiesław Wiącek (s. 268) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 1) . . . . . . . . .270
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2005 -Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 270); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2005 -Jerzy Kapłon (s. 273) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . . .277
Turystyka ks. Karola Woj tyły - Jana Pawła II w polskich papieskich wydawnictwach encyklopedycznych - Wiesław A. Wójcik (s. 277); Monografia życia i twórczości Zegadłowicza - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 279); Monografia Joanny Goszczyńskiej "Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku" - Jacek Kolbuszewski (s. 281); Michał Jagiełło "Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim" - Jacek Kolbuszewski (s. 285); Nowa biografia Tytusa Chałubińskiego - Zbigniew Wójcik (s. 289); Julian Fałat w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 292); Nieudana mono grafia cmentarza na Pęksowym Brzyzku - Wiesław A. Wójcik (s. 293); Słów kilka o książce Tadeusza Bukowskiego-Groska "Kiebysciy mi grali nigdy nie przestali" - Aleksandra Szurmiak-Bogucka (s. 295); Z dziejów polskiej nafty w Karpatach - Zbigniew J. Wójcik (s. 298); Jacek Kolbuszewski w pejzażu kul tury - Andrzej Matuszyk (s. 300); Ewa Łużyniecka, Jolanta Małgorzata Marszalska: "Szczyrzyc - dzieje budowy opactwa cysterskiego" - Janusz Andrusikiewicz (s. 302); Książki o Małopolsce czyli książki o górach - W. A. Wójcik (s. 302); Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski "Beskid Myślenicki. Przewodnik" - Piotr Krzywda (s. 303); Pierwsza polska mapa Gór Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 311); Jubileuszowy tom "Prac Pienińskich" - A. S. (s. 312); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 313) 
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak . . . . . . . . .314
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . . .362
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . .367
NA OKŁADCE
Kominiarski Wierch (1829 m) widziany z Polany Chochołowskiej (fot. Ryszard Siwicki)
WKŁADKI
I - Jesienią pod Tatrami (fot. Marek Kowalcze).....po s. 64
II - Karpaty Wschodnie - Kreczela (1855 m) i Hnitesa (1769) nad doliną.....po s. 92
Perkałabu (fot. Tomasz Borucki)
III - Babia Góra (fot. Jacek Ormicki) .....po s. 144
IV - Wielki Rozsutec (1610 m) w Małej Fatrze (fot. Danuta Szukała) .....po s. 288

>> Powrót <<Spis treści numeru 72, rocznik 2006

SIEDEMDZIESIĄTY DRUGI (2006)
Wyprawa skautów śląskich - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 5
Labirynt Pienin. Przełom Dunajca w polskiej literaturze XIX wieku - Jakub Żmidziński (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 21
Principalis praedonis. Proces i kaźń Janosika - Stanisław Dzięciołowski (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 53
W poszukiwaniu zaginionych "Rozrogów" - Tomasz Borucki (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 71
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Tatrach i na Podhalu - Wiesław A. Wójcik (ryc.13) . . . . . . . . . . . . 95
Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jako przyczynek do ikonografii gór - Adam Czarnowski (ryc. 6) . . . . .111
Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zarys dziejów - Jerzy Kapłon (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 119
"Odskocznia" na Krokwi - Zbigniew Moździerz (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 133
Stanisław Zubek - zawodnik, działacz narciarski, producent nart – Wojciech Szatkowski (ryc.9) . . . . . . . . . . . . 149
Chów świstaka tatrzańskiego - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 163
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 175
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 179
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 192
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 198
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 202
RATOWNICTWO . . . . . . . . . . . . 215
ALPINIZM . . . . . . . . . . . . 238
TURYSTYKA . . . . . . . . . . . . 239
W GÓRACH I POZA GÓRAMI . . . . . . . . . . . . 252
RÓŻNE . . . . . . . . . . . . 265
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR . . . . . . . . . . . . 269
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA . . . . . . . . . . . . 277
PIŚMIENNICTWO . . . . . . . . . . . . 285
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA (Komunikat) . . . . . . . . . . . . 313
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . . . . . . 314
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 319
NA OKŁADCE
Stara Płanina. W drodze na najwyższy szczyt Bałkanów – Botew (2376 m) (fot. Jarosław Balon)
WKŁADKI
I – Nad Morskim Okiem (fot. Ryszard Siwicki), po s. 64
II – Karpaty Wschodnie, masyw góry Palenicy (1758 m) – "pępek świata" wedle literacjiej wizji Stanisława Vincenza. Widok z po.łoniny Chitanka (fot. Tomasz Borucki), po s. 80
III – Beskid Sądecki. Widok na Radziejową (1266 m) i Wielki Rogacz (1182 m) z drogi na Łabowską Halę (fot. Jacek Ormicki), po s. 240
IV – Gorgany – widok na Mały Gorgan (1592 m) (fot. Andrzej Sipior), po s. 304

>> Powrót <<Spis treści numeru 73, rocznik 2007

Stefan Chałubiński - człowiek Tatr (refleksje o Ojcu w setną rocznicę urodzin) - Kinga Chałubińska (ryc. 3) . . . . . . . . 5
Moja tatromania redaktorska - Roman Hennel (ryc. 8) . . . . . . . . 13
Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1833-1860-Tomasz Borucki (ryc. 14) . . . . . . . . 29
U źródeł świadomości społecznej chłopów w Karpatach polskich (1650-1848) - Mieczysław J. Adamczyk (ryc. 6) . . . . . . . . 71
Gospodarstwa wzorowe w Gorcach - Marek Kurzeja (ryc. 9) . . . . . . . . 89
Architektura budowli turystycznych w Tatrach Polskich i Zakopanem (ok. 1826-1918) - Zbigniew Moździerz (ryc. 12) . . . . . . . . 103
Wawrzyniec Augustyn Sutor (zakonnik - kapłan - człowiek gór) - Wiesław A. Wójcik (ryc. 9) . . . . . . . . 129
Początki towarzystw górskich na świecie - Andrzej Z. Górski (ryc. 25) . . . . . . . . 145
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. l) . . . . . . . . 165
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) . . . . . . . . 169
Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2007 r. -wgbyrcyn (s. 169); Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cem-bra w Czarnohorze - Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik (s. 170); Druga Srebrnogórska Konferencja Historyczna - Piotr Sroka (s. 173); Dziewiąte suczawskie "Dni Polskie" i sympozjum naukowe - Jan Bujak (s. 175)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5) . . . . . . . . 177
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2007 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 177); 75 lat parku narodowego w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 179); Tytuł "Dobrodziej Przyrody" 2006 dla Profesora Zbigniewa Mirka - Redakcja (s. 181); Park Narodowy Kinabalu - Wojciech Biedrzycki (s. 181)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 11) 184
Pyszniańska czy może Rączkowa? - Józef Nyka (s. 184); Świstak i związane z nim nazewnictwo tatrzańskie - Wojciech Gąsienica Byrcyn (s. 190); Jeszcze o dawnym zdobnictwie balustrad balkonowych w Krościenku nad Dunajcem - Andrzej Skorupa (s. 193) ,
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 8)196
"Wiadomości Rabczańskie" - pierwsze czasopismo wydawane w Rabce i dla Rabki - Maria Irena Olszowska (s. 196); "Wiadomości Rabczańskie" i "Wiadomości Zakopiańskie i Rabczańskie" - bibliografia (wybór) - Maria Irena Olszowska (s. 198); Na aptekarskich szlakach - Maciej Bilek (s. 201)
RATOWNICTWO (ryc. 4)207
Działalność ratownicza TOPR w 2007 roku - Adam Marasek (s. 207)
ALPINIZM (ryc. 3)225
Alpinizm w 2007 r. - Władysław Janowski (s. 225); Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich - Marcin Kacperek (s. 230).
TURYSTYKA (ryc. 8)231
Dziewięćdziesiąt lat Zofii Steckiej - Redakcja (s. 231); Jubileusz 90-le-cia Stanisława Wasilewskiego i 85-lecia Andrzeja Tomczaka - Roman Gąsiorowski (s. 232); XXV Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Masyw Ślęży 2007" - Jerzy Zarębski (s. 234); Szlak papieski w północnych Sudetach -Tomasz Rzeczy'cki (s. 235); Odbudowa schroniska na Przedniej Kopie (495 m) - Tomasz Rzeczy cki (s. 236); Przebudowa schroniska PTTK na Markowych Szczawinach - JS (s. 236); Rocznice Macieja Sieczki - Janusz Konieczniak (s. 237); II Spotkania Tatrzańskie - Wojciech Biedrzycki (s. 238)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 4) 239
Góra Klin uratowana? - Tomasz Rzeczy cki (s. 239); Klęska żywiołowa w Górach Kamiennych - Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sztolnia Czarna Dolna dla turystów - Tomasz Rzeczycki (s. 140); Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze - Aleksandra Gódel-Lannoy (s. 240); Wincenty Poi - krajoznawca i regionalista - Wiesław Wiącek (s. 242); Dziesięć lat ZEW Niedzica S.A. - Ryszard M. Remiszewski (s. 243); 50. rocznica powstania zakopiańskiego Studium Słowa i 20. rocznica śmierci Tadeusza Staicha - Janusz Konieczniak (s. 244); Odrodzenie Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej - Małgorzata Ćwiżewicz (s. 244); Wystawa "Mariusz Zaruski - człowiek dwóch żywiołów" - Wojciech Szatkowski (s. 245)
RÓŻNE (ryc. 6) 246
Człowiek z Lodu - Otzi - Stefan Gajda (s. 246); Nowa ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w muzeum na Zamku Orawskim - Jaroslav Kocian (s. 250); Kontynuacja prac konserwatorskich na zamku Pieniny - Andrzej Skorupa (s. 251)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 8) 252
Józef Małecki - Teresa Małecka-Kita (s. 252); Andrzej Rozmarynowicz - Marek Eminowicz (s. 256)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 1) 259
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2007 - Andrzej J. Matuszczyk, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2007 -Jerzy Kapłon (s. 263); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2007 r. - Jerzy Kalarus (s. 268)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3) 270
Nowe odczytanie twórczości Wincentego Pola - Jacek Kolbuszewski (s. 270); Lucyna Biały, Duch Gór - Rübezahl. Geneza i upowszechnienie legendy - Ewa Grzęda (s. 273); Książka o turystycznych pasjach Jana Pawła II - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 276); Staszic suwerenem w górach -Zbigniew J. Wójcik (s. 277); Kroniki żywieckie ks. Franciszka Augustina -Wacław Zyzak (s. 279); Problematyka górska w sadze o krakowskim rodzie Bednarskich - Gabriela Święcicka (s. 281); Bibliografia górska Tadeusza Z. Bednarskiego - W. A. Wójcik (s. 282); Tatrzańska Wieża Babel czyli nazwy Tatr Ernsta Hochbergera - Józef Nyka (s. 283); Glosa w sprawie Frydmana na Spiszu - Jerzy M. Roszkowski (s. 287); Jeszcze o "Stacji astronomicznej na Lubomirze w Beskidzie Myślenickim" a także o Stacji Oklejna - Andrzej Tomczak (s. 291); Malownicza trasa beskidzka - Justyna Wrzosek-Matlowa (s. 292); Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala - Ryszard Kantor (s. 292); Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju Górali podhalańskich - Ryszard Kantor (s. 293); Uwagi o książce Tadeusza Bukowskiego-Groska "Mojyście śpiywecki uoschódźciy się precki" - Aleksandra Szurmiak-Bogucka (s. 295); "Almanach Nowotarski" ma już 11 lat - Andrzej Skorupa (s. 296); "Planinski vestnik" rok 2007 - Piotr Skrzypiec (s. 298)
KRONIKA ZMARŁYCH 300
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 304
NA OKŁADCE
Zmierzch dnia nad Tatrami oglądany spod szczytu Łomnicy. (Fot. Dorota Kacperek)
WKŁADKI
I - Roman Hennel, Tatry Bielskie ze Zdziaru, akwarela po s. 16
II - "Gdyśmy stanęli na samym szczycie góry, odkryła się przed oczami naszymi niezmierzona przestrzeń kraju..." (W. Pol, 1841). Widok z Popadii (1742) w Gorganach. (Fot. Tomasz Borucki) po s. 48
III - Gorce. Widok na Mogielicę z polany Gorc Młynieński. (Fot. Roman Zadora) po s. 102
IV - Biała Woda w Małych Pieninach, (Fot. Jacek Ormicki) po s. 256

>> Powrót <<Spis treści numeru 74, rocznik 2008

Tatry: turystyka, taternictwo, literatura i sztuka. Garść uwag - Jacek Kolbuszewski (ryc. 4)7
W przestrzeni góralskiego słowa. Studium o gwarze jako mowie - Anna Mlekodaj (ryc. 3)23
Zanim powstało Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid" w Cieszynie. Okruchy z dziejów krajoznawstwa i turystyki polskiej na Śląsku Cieszyńskim -Władysław Sosna (ryc. 6)35
Samorządność chłopów w Karpatach Polskich 1650-1848 - Mieczysław J. Adamczyk (ryc. 5)49
Architektura budowli turystycznych w Tatrach Polskich i Zakopanem (1918-1975) - Zbigniew Moździerz (ryc. 19)65
Jej pasją były góry. Życie i działalność Elfrydy Trybowskiej (1913-2007) - Maria Irena Olszowska (ryc. 9)105
Blokdiagramy i mapy plastyczne Jana Sarnickiego - Stefan Witold Alexandrowicz, Zofia Aleksandrowicz (ryc. 9) 117
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie na Ziemi Kłodzkiej w latach 1947-1950 - Piotr Sroka (ryc. 5)137
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)159
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 8)163
Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych - Stanisław Kędzia, Zofia Raczkowska (s. 163); Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2008 r. - wgbyrcyn (s. 167); Konferencja „Tatrzańskie mapy geologiczne". Zakopane 27-29 maja 2008 r. - Z. J. Wójcik (s. 168); Sympozjum poświęcone założycielom Muzeum Tatrzańskiego - J. Styczeń (s. 169); Spotkanie geografów krakowskich - CP (s. 170); Wody na obszarach chronionych - Joanna Pociask-Karteczka, Joanna Plenzler (s. 170); Studia nad budownictwem i architekturą Podhala w pracach studenckich Katedry Historii Architektury Polskiej oraz Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej - Zbigniew Jan Bialkiewicz (s. 171); Sesja naukowa o Januszu Szuberze - Marlena Niezgoda (s. 171); Narciarstwo w Polsce i na świecie 1888-2008 - JK (s. 176); Spiszaków droga do Polski - Ryszard M. Remiszewski (s. 176)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 3)178
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2008 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 178); Odsłonięcie obelisku drą inż. Stanisława Barańskiego - Wiesław Więcek (s. 181);
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7)181
Orawska kolejka leśna - Martin Chmelik (s. 182); Skąd te nazwy? Tetmajer i Gierlach - Józef Nyka (s. 185); Podzwonne dla sypańców kacwińskich -Andrzej Skorupa (s. 189)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. l)191
Pierwszy w literaturze polskiej opis pięter roślinnych w Tatrach - Janusz M. Ślusarczyk (s. 191); Historia zmian własności w Dolinie Kasprowej w Tatrach Polskich - Klementyna Gąsienica Byrcyn (s. 193)
RATOWNICTWO (ryc. 3) 202
Działalność ratownicza TOPR w 2008 roku - Adam Marasek (s. 202)
speleologia (ryc. 3) 221
Jaskinia Oblica - wciąż największa w Beskidzie Żywieckim - Wojciech J. Gubała (s. 221)
TURYSTYKA (ryc. 8)222
Stulecie schroniska nad Morskim Okiem - J. Styczeń (s. 222); Obchody 8o-lecia Oddziału PTT-PTTK w Rabce - Katarzyna Ceklarz, Jan S. Ceklarz (s. 223); Dwadzieścia lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach -Ryszard M. Remiszewski (s. 225); XXVI Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski „Korona Sudetów Kłodzkich". Międzygórze 13-17 lutego 2008 r. - Jerzy Zarębski (s. 226); Ubywa schronisk na Ziemi Kłodzkiej - Tomasz Rzeczycki (s. 226); Schronisko na Biskupiej Kopie - Tomasz Rzeczycki (s. 227); Żółty szlak w Górach Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 227); Nieprawda na Stożku Wielkim - Tomasz Rzeczycki (s. 228);
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 4) 228
Jaskinia Niedźwiedzia dla inwalidów - Tomasz Rzeczycki (s. 228); Podziemna kolejka wąskotorowa w Złotym Stoku - Tomasz Rzeczycki (s. 229); Centrum Konferencyjne przy Osówce - Tomasz Rzeczycki (s. 229); Piąte urodziny Fundacji Braci Golec - Dana Marchewka (s. 230); Nowa tablica na Okrąglicy - Ryszard M. Remiszewski (s. 230); Honorowe obywatelstwo Zakopanego dla drą Wincentego Galicy - (waw) (s. 231); Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej - Małgorzata Ćwiżewicz (s. 231); Jurgowskie inwestycje – Ryszard M. Remiszewski (s. 232); Kirkut „pod Sołtyskom" w Niedzicy - Ryszard M. Remiszewski (s. 233); Dziesiąta rocznica śmierci Władysława Krygowskiego J. Styczeń (s. 233)
RÓŻNE (ryc. 6)234
60 lat „Tatrzańskiego Orła" - Redakcja (s. 234); Piętnaście lat odrodzonego Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Drą Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (1993-2008) - Mieczysław Rokosz (s. 234); Wystawa Wincentego Pola - Bożena Kalicka (s. 240); Wystawa fotografii Leona Barszczewskiego Joanna Pociask-Karteczka (s. 241); Promocja ostatniego tomu wielkiego słownika sudeckiego - January Styczeń (s. 241); Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w 2008 roku - (s. 242)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryć. 8) 243
Ewa Fryś-Pietraszkowa - Andrzej Fryś (s. 243); Roman Kazimierz Chruściel-Władysław Maternicki (s. 245)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryć. 1). 247
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2007 - Andrzej J. Matuszczyk, Jerzy W. Gajewski (s. 247); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2007 - Jerzy Kapłon (s. 252); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty" w Nowym Sączu w 2007 r. - Jerzy Kalarus (s. 257)
PIŚMIENNICTWO (ryć. 9) 201
Twarze z gór — Wiesław A. Wójcik (s. 261); Góry w literaturze niemieckojęzycznej - Jakub Bogucki (s. 261); Historyczna monografia w „Bibliotece Ślężańskiej" - Jakub Bogucki (s. 263); Trudna karta sudeckich dziejów nareszcie opisana - Jakub Bogucki (s. 264); Mroczne sekrety willi „Tereska" 1939-1945 - Maria Irena Olszowska (s. 265); Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 11001-11434. Archiwum Domowe Pawlikowskich, część I -Ewa Malicka (s. 267); Mozaika wspomnieniowa o Antonim Wrzosku, profesorze geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zbigniew J. Wójcik (s. 268); Zdzisława Jana Ryna bibliografia Ignacego Domeyki - Zbigniew J. Wójcik (s. 269); Kingi Szekely monografia Huberta Kesslera, węgierskiego badacza jaskiń i alpinisty - Z. J. Wójcik (s. 273); Historia turystyki radomskiej - Z. J. Wójcik (s. 274); Stanisława Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie - Aldona Skudrzyk (s. 274); Cztery pory „Tatr" - Michał Jagiełło (s. 275); Polemika - Ernest Hochberger, Józef Nyka (s. 281)
KRONIKA ZMARŁYCH 284
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 288
NA OKŁADCE
Widok z Zawratowej Turni ku Świnicy (fot. Jacek Ormicki)
WKŁADKI
I - Szałas pasterski w Paśmie Stożka (fot. Urszula Ormicka) po s. 48
II - Pomurnik (Tichodroma muraria, L. 1776) w Tatrach (fot. Tomasz Zwijacz Kozica) po s. 176
III- Widok na Pilsko od strony słowackiego podnóża Babiej Góry (fot. Joanna Salicki) po s. 224
IV- Z Magury Witowskiej ku Tatrom (fot. Jolanta Flach) po s. 272

>> Powrót <<Spis treści numeru 75, rocznik 2009

Na górskiej arenie - Jerzy W. Gajewski (ryc. 1)5
Książka i przyjaźń - Barbara Petrozolin-Skowrońska (ryc. 12)11
Michał Grażyński i góry - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 7)33
Z najdawniejszych dziejów Babiej Góry (do końca XVIII wieku) - Mieczysław Rokosz (ryc. 8)49
Łowiectwo w Tatrach - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 4)69
Pionierskie lata działalności turystycznej i wyczynowej krakowskiego AZS-u w Karpatach - Jerzy Pawłowski (ryc. 26)87
Tytus Chałubiński - Helena Modrzejewska. Z legend zakopiańskich - Zbigniew J. Wójcik (ryc. 3)115
Z organizacyjnych dziejów taternictwa. Nieformalne grupy taternickie: Bacówka Kółko Taterników, Klub Kilimandżaro - Ewa Roszkowska (ryc. 12) ...129
John Bali i Lodowy Szczyt - Andrzej Z. Górski (ryc. 7)147
Kuracje sezonowe w Karpatach w XIX w. - Mieczysław Adamczyk (ryc. 8) . . .165
Skałki piaskowcowe na szlakach turystycznych Pogórza Karpackiego – walory geologiczne i kraj obrazoweoraz ich zagrożenia - Stefan Witold Alexandrowicz, Zofia Aleksandrowicz (ryc. 13)177
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)197
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 4)203
Badania w Tatrach prowadzone w 2009 r. przez Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie - Stanisław Kędzia (s. 203); Badania pokrywy lodowej na Morskim Oku - Adam Choiński, Leszek Kolendowicz, Joanna Pociask-Karteczka (s. 204); Geoekologiczne problemy gór wysokich - Joanna Fidelus, Joanna Pociask-Karteczka (s. 208); Góry w psychologii, filozofii i kulturze - Dorota Kacperck-Wójcik (s. 209); Sympozjum pt. W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego - J. Styczeń (s. 210)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 6)211
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2009 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 211); Z dziejów występowania motyla niepylaka apollo w Polsce i w Tatrzańskim Parku Narodowym - Jerzy S. Dąbrowski (s. 215)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 12)221
Ryty naskalne na Okrąglicy - Paweł Franczak (s. 221); Chałubińskiego Szczyt i Wrota - Józef Nyka (s. 222); Odkrycia na zamku Pieniny - Krzysztof Karwowski (s. 226)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9)234
Chałubiński - wszystkim znany - Zbigniew J. Wójcik (s. 234); Nieznane listy Tytusa Chałubińskiego do Bronisława Dembowskiego - Wiesław A. Wójcik (s. 240); Feliks Jelonek i Król Tatr - Tomasz On. Fuerst (s. 244)
RATOWNICTWO (ryc. 6)249
Działalność ratownicza TOPR w 2009 roku - Adam Marasek (s. 249); loo-le-cie TOPR - Adam Marasek (s. 276); Obchody jubileuszu TOPR podczas 61. Kongresu IKAR-CISA - Wojciech Mischke (s. 276); Grupa Podhalańska GOPR w roku 2009 - Piotr Kuchta (s. 279)
TURYSTYKA (ryc. 8)279
Władysław Krygowski patronem schroniska na Kondratowej - A. Wierchowy (s. 279); Siedemdziesięciolecie Władysława Cywińskiego - Redakcja (s. 280); 85-lecie Oddziału PTTK w Krynicy Zdroju - Stanisław Winter (s. 280); 80 lat zorganizowanej turystyki w Sanoku - Krzysztof Prajzner (s. 282); Piętnaście lat Ośrodka KTG na Przysłopie - Ryszard M. Remiszewski (s. 283); Jubileusz Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego - Krzysztof Kulesza, Janusz Konieczniak (s. 284); Budowa ścieżek w górach - (JWG) (s. 285); XXIX Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK - Zbigniew Bestecki (s. 287); XXI Ogólnopolski Rajd Leśnika Na Harnasiowym Szlaku Wiesław Wiącek (s. 288); XXVII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski Korona Sudetów Wałbrzyskich - Regina Marczyk (s. 288);
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 9) 289
Osiemdziesięciolecie Profesora Stanisława Grodziskiego - Redakcja (s. 289); Jubileusz stulecia AZS Kraków - J. P. (s. 290); Rok Doktora Tytusa Chałubińskiego - (waw) (s. 291); Inauguracja Roku dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Wojciech T. Kacperski (s. 291); Sabałowy cas - J. Styczeń (s. 292); Czterysta numerów łódzkiego Wędrownika - Redakcja (s. 293); Reanimacja linii kolejowych na Dolnym Śląsku - Tomasz Rzeczycki (s. 293); Wyższobramski jubileusz w Cieszynie - Władysław Sosna (s. 295); Porozumienie stowarzyszeń podhalańskich, orawskich i spiskich - Ryszard M. Remiszewski (s. 296); Mendrole spotkali się w Szlachtowej - Ryszard M. Remiszewski (s. 297); Łupków bez pociągów? - Tomasz Rzeczycki (s. 297); Jedenaste suczawskie Dni Polskie - Jan Bujak (s. 298)
różne (ryc. 5)299
VI Krakowska Dekada Fotografii - Mikoš Hrgovsky (s. 299); Dzień Patrona Muzeum Tatrzańskiego - i (s. 300); Sto lat Towarzystwa Sztuka Podhalańska - Mieczysław Mantyka (s. 300); Naski świat - śpiewna opowieść o góralskim świecie - Stanisława Trebunia-Staszel (s. 3); Nowa siedziba Muzeum Pienińskiego - Ryszard M. Remiszewski (s. 304); Przyjaciele Dolomitów i Drogi Pokoju - (JWG) (s. 308)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 4)309
Jan Maślanka - Agata Pankiewicz (s. 309); Ignacy Zatwarnicki (1920-2004) - Wiesław A. Wójcik (s. 311)
CZEŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3)314
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2009; Andrzej J. Matuszczyk, Jerzy W. Gajewski (s. 314); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2009 - Jerzy Kapłon (s. 322)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 7)326
»Amen» powtarza rzeka i las - i ja. O Rekolekcjach beskidzkich Wandy Półtawskiej – Krystyna Heska-Kwasniewicz (s. 326); Sabałowa monografia - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 331); Książka o Walerym Goetlu - Wiesław A. Wójcik (s. 334); Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještĕdu i Gór Izerskich (1884-1945) – Tomasz Rzeczycki (s. 335); Półmetek WEGI - Wiesław A. Wójcik (s. 336); Maria Soja, Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku - Zygmunt Górka (s. 338); Tadeusz Kulisiewicz w Gorcach i na Podtatrzu – T.Z. Bednarski (s. 339); Tatrzańskie cztery pory roku Mieczysława Żbika - Wiesław A. Wójcik (s. 340); Tajemnica Riese po raz drugi - Tomasz Rzeczycki (s. 341); Tatry same w sobie - Marek Grocholski (s. 342); Podziemne trasy turystyczne - przewodnik po Polsce - Tomasz Rzeczycki (s. 346); Wincenty Pol prekursorem krajoznawstwa. Uwagi do artykułu Tomasza Boruckiego Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1833-1860 – Krystyna Harasimiuk, Antoni Jackowski, Joanna Pociask-Karteczka, Izabela Sołjan (s. 347)
Sprostowania – Redakcja349
KRONIKA ZMARŁYCH 351
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE:355
NA OKŁADCE
Tatry Zachodnie. Widok z Barańca Wielkiego (2184 m) na Smrek (2089 m), Rohacz Płaczliwy (2125 m) i Rohac/ Ostry (2084 m) (fot. Krzysztof Wojnarowski)

WKŁADKI
I - Tatry Wysokie. Kozica (Rupicapra rupicapra ) w Jagnięcej Dolinie (fot. Barbara Dąbrowska) po s. 80
II - Widok na Beskid Wyspowy ze stoków Łysiny (fot. Jacek Ormicki) po s. 176
III - Beskid Sądecki. Kapliczka pw. św. Wendelina, patrona pasterzy, pod Pustą Wielką (fot. Juliusz Jarończyk) po s. 288
IV - Góry Strażowskie (Strażovske vrchy). Jesienią w Sulowskich Skałach (fot. Roman Zadora) po s. 336

>> Powrót <<Spis treści numeru 76, rocznik 2010

Góry - wolność zniewolona - Agnieszka Skorupa (ryc. 3)5
Wspomnienia o Dziadku - Aniela Chałubińska (ryc. 13)13
Tetmajer - taternik znany i nieznany - Józef Nyka (ryc. 4)33
Walery Goetel i "Wierchy" - Zbigniew J. Wójcik (ryc. 8) 45
Lachowice Żywieckie - Jałowiec (im) - Kolędówki - Andrzej Sulikowski (ryc. 3)65
Miejsce Jerzego Maślanki (1886-1961) w dziejach polskiej eksploracji gór - Ewa Roszkowska (ryc. 3)85
Adam Schwarz-Czarnowski (1918-2010) - Tomasz Kowalik (ryc. 18)99
Ucieczki poborowych w Karpatach Polskich przed służbą w armii austriackiej w latach 1780-1854 - Mieczysław J. Adamczyk (ryc. 3)117
"Gdzie samiuteńkie cholerniki leżom zasypane". Rabczańskie reminiscencje XIX-wiecznych pomorów - Kamil Kowalczyk (ryc. 9)127
"Chałupa Sabały" na Krzeptówkach - Zbigniew Moździerz (ryc. 18)141
Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy - zarys dziejów - Jerzy Kapłon (ryc. 32) . .171
Prace nad wykorzystywaniem energii odnawialnej w schroniskach górskich PTTK w Karpatach Zachodnich - Jerzy Kalarus (ryc. 6)219
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. i)233
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) 237
Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami - Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka (s. 237); Jan Kasprowicz a Słowiańszczyzna - Małgorzata Wnuk (s. 238); VIII Konferencja Naukowa "Pieniny -zapora - zmiany" - Ryszard M. Remiszewski (s. 239); "Gorczańskie Cienie" - Marek Kurzeja (s. 240); Na tropach nieznanych roślin w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym - Tomasz Rzeczycki (s. 241)
OCHRONA PRZYRODY242
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 242)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 12)244
Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego - Janusz Lach (s. 244); Zielony Stawek na Policy - Paweł Franczak (s. 249); Jan Nepomucen Kawalski, spiski malarz przełomu XVIII i XIX wieku - Andrzej Skorupa (s. 251)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 5)254
Jeszcze o najdawniejszych dziejach poznania Babiej Góry - Jerzy Pawłowski (s. 254); Udział PTT w budowaniu Kopca Piłsudskiego w Krakowie - Bogdan Śmigielski (s. 256); Dr Zofia Korczyńska - Teresa Ciesielska (s. 260)
RATOWNICTWO (ryc. 3)261
Mały Jaworowy 1910. Próba ustalenia chronologii wydarzeń - Tomasz Ch. Fuerst (s. 261); Działalność ratownicza TOPR w 2010 roku (ważniejsze interwencje) - Adam Marasek (s. 266)
TURYSTYKA (ryc. lo)283
Stulecie Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Władysław Sosna (s. 283); Czterdziestolecie Klubu Górskiego "Grań" w Poznaniu (1970-2010) - Janusz Rochowski (s. 287); 55 lat Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie - Agata Kapłon (s. 291); Schronisko na Wysokim Kamieniu - Tomasz Rzeczycki (s. 291); XXVIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Korona Sudetów Jeleniogórskich" - Regina Marczyk (s. 292); Inwestycje turystyczne w Górach Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 292); Nowe schronisko PTTK na Markowych Szczawinach - JS (s. 293); Papież Jan Paweł II patronem schroniska PTTK na Chochołowskiej - WAW (s. 294); Imię Ignacego Zatwarnickiegp dla schroniska PTTK w Komańczy - A. Tr. (s. 295); Nowe turystyczne odznaki górskie PTTK - J. Styczeń (s. 296)
SPELEOLOGIA (ryc. 5)296
Obraz Demianowskiej Jaskini Wolności w polskiej literaturze turystycznej - Łukasz Lewkowicz (s. 296); VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Jaskiń Turystycznych (ISCA) w Dolinie Demianowskiej - Łukasz Lewkowicz (s. 303)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 9)306
80 lat Jerzego Wali - Redakcja (s. 306); Jubileusz 8o-lecia Profesora Kazimierza Zarzyckiego - Zbigniew Mirek (s. 306); Kolej jakuszycka odbudowana - Tomasz Rzeczycki (s. 307); Sztolnia loa w Kowarach powraca do życia - Tomasz Rzeczycki (s. 309); Remont pomnika na Snozce - Ryszard M. Remiszewski (s. 310); Euroregion "Tatry" w 2010 roku - Agnieszka Pyzowska (s. 310); Nowy most w Krościenku nad Dunajcem - Ryszard M. Remiszewski (s. 313); V Spotkania Mędroli - Ryszard M. Remiszewski (s. 314); Rynek w Jaworkach - Ryszard M. Remiszewski (s. 314); Kazimierz Przerwa Tetmajer zakopiańskie obchody 145. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci poety - Adam Kitkowski (s. 315); Wystawa fotografii Adama Czarnowskiego w Muszynie - Krystyna Iwaszkiewicz (s. 317); Góra Parkowa w Beskidzie Sądeckim - Tomasz Rzeczycki (s. 317)
RÓŻNE (ryc. i)318
Leona Barszczewskiego fotografie gór - Joanna Pociask-Karteczka, Igor Strojecki (s. 318); Materiały Tytusa Chałubińskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Andrzej Tomczak (s. 323); Gajówka Mikołaja - Ewa Strauchmann (s. 324)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. l)325
Marian Ferster (1929-2009) - Janusz Konieczniak (s. 325)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA327
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2010 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 327); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2010 - Jerzy Kapłon (s. 332); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2010 r. - Jerzy Kalarus (s. 334)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3)338
Świstak literacki - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 338); Krakowiacy czyli górale - Tadeusz Z. Bednarski (s. 341); Fryderyk Pautsch w górach i w Krakowie - Urszula Ormicka (s. 341); Nowe chalubinscianum - W. A. Wójcik (s. 342); Ludzie gór: Władysław Krygowski - Barbara Pytlos (s. 343); Nieznany Jan Gellner - Wiesław A. Wójcik (s. 348); Profesora Stefana Karola Kozłowskiego opowieść o archeologu i etnografie - Włodzimierzu Antoniewiczu - Zbigniew J. Wójcik (s. 351); Monografia muzeum w Rabce - Anna Spiss (s. 353); Rabka Juliana Zubrzyckiego - Maria I. Olszowska (s. 355); "Zadziwienia" - Maria I. Olszowska (s. 356); Słownik botaników działających na Słowacji - Wiesław A. Wójcik (s. 356); Tatrzańskie motyle Jarosława Wenty - Jerzy S. Dąbrowski (s. 357)
KRONIKA ZMARŁYCH359
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE363
NA OKŁADCE
Widok z Małych Pienin ku Pieninom (fot. Marek Majerczak)
WKŁADKI
I - Tatry Wysokie. Widok z Lodowej Przełęczy ku Staroleśnemu Szczytowi (2492 m)(fot. Kinga Chałubińska), po s. 16
II - Wiosna w Beskidzie Średnim. Widok z Chełmu ku grupie Łysiny (891 m), Lubomira (904 m) i Kamiennika (827 m) (fot. Janusz Andrusikiewicz), po s. 128
III - Projekt schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy na Hali Goryczkowej wykonany prawdopodobnie staraniem Koła Krakowskiego KTN w roku 1909 lub 1910 (Archiwum Państwowe w Krakowie) oraz odznaka TTN, po s. 176
IV - Góry Marmaroskie. Widok z Nieneski na Farcaul (1961 m) i masyw Popa Iwana Marmaroskiego (1936 m) (fot. Roman Zadora), po s. 288

>> Powrót <<


Spis treści numeru 77, rocznik 2011

PTTK schodzi z Sudetów? − Marek Staffa (ryc. 6) ….5
Stowarzyszenie Turystyczne "Przyjaciele Przyrody" w Sudetach − Krzysztof R. Mazurski (ryc. 7)….13
Rozwój ruchu turystycznego na Ziemi Kłodzkiej (do 1945 r.) − Tomasz Przerwa (ryc. 7)….37
"…do Tatr poszedłem z samą tylko poezją w duszy". Broniewski w Tatrach − Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 10)….53
Wielka skalna cisza. Fotografia tatrzańska Wiesława A. Zdaniewskiego − Paweł Pierściński (ryc. 5)….73
Wspomnienie przy porządkach − Andrzej Tarnawski (ryc. 6)….81
Hydronimia na tle oronimii Gór Kaczawskich − Jerzy K. Bieńkowski (ryc. 5)…..91
Stary Zdrój − zapomniane uzdrowisko wśród gór − Wojciech Tumidajewicz (ryc. 4)….121
Lokacyjny układ urbanistyczny Krościenka. Próba rekonstrukcji − Bogusław Krasnowolski (ryc. 6)….135
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 1945 w materiałach Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie − Jerzy Kapłon (ryc. 13)….147
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)….171
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) 175
Obóz naukowy Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Policy − Paweł Franczak (s. 175); Łańcuch Tatrzański jako region fizyczno-geograficzny i kulturowy − Joanna Hibner (s. 176); Sesja "Dorobek Paryskich wczoraj − dziś − jutro" − Renata Kowalska (s. 176); Siedem wieków zamków w Starej Lubowli i Niedzicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 177); Konferencja "Znaki pamięci" − bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki − Bogdan Śmigielski (s. 178); Nowe stowarzyszenie naukowo-górskie − W. A. Wójcik (s. 179); Dziedzictwo kulturowo-historyczne w wychowaniu i edukacji − A. Tr. (s. 180); Problematyka naukowa i ochrony przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873−1950 − Redakcja (s. 180) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 4)181
Niedźwiedź w Sudetach, wytępienie i możliwy powrót – Zbigniew Jakubiec (s. 181); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010 − Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 183)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 6)189
Wody krasowe Kotliny Kłodzkiej − Bartłomiej Rzonca (s. 189); Jeziorko Łupkowe w Zawoi − Paweł Franczak (s. 193); Kaplica Matki Bożej Lubońskiej − Katarzyna Ceklarz (s. 194); Chorągwie nagrobne z Łapsz Niżnich − Andrzej Skorupa (s. 195)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9)199
Zamek Chojnik w 1948 r. w świetle protokołów kontroli społecznej − Ivo Łaborewicz (s. 199); Wiktor Ormicki (1898-1941) − Jacek Ormicki (s. 208); Hasło "Wierchy" − Tomasz Kowalik (s. 215).
RATOWNICTWO (ryc. 3) 215
Działalność ratownicza TOPR w 2011 roku (ważniejsze interwencje) – Adam Marasek (s. 215); Nowe władze TOPR − Adam Marasek (s. 233)
SPELEOLOGIA (ryc. 2)233
Historia eksploracji jaskiń Beskidu Żywieckiego − Paweł Franczak (s. 233)
TURYSTYKA (ryc. 4)235
Pół wieku Komisji Turystyki Górskiej PTTK "Beskid" w Nowym Sączu − Marek Pisiewicz (s. 235); 50. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej na Obszar Sudetów – Krzysztof Tęcza (s. 236); Sesja poświęcona dokonaniom Tadeusza Szczerby − Ryszard M. Remiszewski (s. 238); Kowarskie Kopalnie udostępniono zwiedzającym − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Szlak na Graniczny Wierch (541 m) w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Otwarcie Szlaku im. E. Trybowskiej i J. Tolińskiego − Katarzyna Ceklarz (s. 240); Ścieżka dydaktyczna w Wąwozie Papieskim w Kluszkowcach − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 4)242
95-lecie Stanisława Jakubczyka − Redakcja (s. 242); Osiemdziesięciolecie urodzin Mieczysława Żbika − Redakcja (s. 242); Tablica Krzysztofa Smereki na Okrąglicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Transgraniczny Trakt Tradycji − Cezhraničná cesta tradícii − Katarzyna Ceklarz (s. 244); 200. rocznica założenia zdroju w Szczawnicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Dworzec Gościnny odbudowany − Ryszard M. Remiszewski (s. 245); Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Beskidzie Sądeckim − Witold Kaliński (s. 246); "Góry − moje życie, pasja i hobby". Wystawa filatelistyczno-fotograficzna Mieczysława Rożka w Muzeum Śremskim − Anna Rożek-Grządzielska (s. 246);
RÓŻNE (ryc. 6)247
Tytus Chałubiński − Kasa Mianowskiego − góry − Zbigniew J. Wójcik (s. 247); Tatry bardzo skaliste − TKow. (s. 249); Zbiór fotografii górskich w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie − dary i nabytki z ostatnich lat − Małgorzata Kanikuła (s. 250); 75 lat kolejki linowej na Kasprowy Wierch. − Lesław Dall (s. 251); Turbacz czy Runek? − Tomasz Biesik (s. 255)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 1)257
Józef Szlachetka, ps. "Wrak" (1914–2009) − Janusz Konieczniak (s. 257)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA259
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2011 – Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2011 – Jerzy Kapłon (s. 264); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2011 r. – Jerzy Kalarus (s. 269)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 1)273
Poetyckie tomiki Adama Żuchowskiego − Joanna Pociask-Karteczka (s. 273); Na marginesach "trylogii" o Piotrze Morawskim − Andrzej Matuszyk (s. 274); Życie "w" i "po" Naprawie − Maria I. Olszowska (s. 279); 1 PSP w zeszytach − Józef Nyka (Szpis) (s. 279); Niespotykany almanach − Władysław Sosna (s. 281); Na górskich szlakach Andrzeja Tomczaka − Wiesław A. Wójcik (s. 283); Rzecz o hydrologii Bieszczadów − Łukasz Jelonkiewicz, Joanna Pociask-Karteczka (s. 283)
KRONIKA ZMARŁYCH 286
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 292
NA OKŁADCE
Karkonosze. Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej (fot. Andrzej Mateusiak)
WKŁADKI
I "Bramka Klebera na zachodnim skraju Rudaw Janowickich" (fot. Andrzej Mateusiak)....po s. 16
II "Skały Słonecznik w Karkonoszach" (fot. Andrzej Mateusiak).... po s. 48
III "Góry Kaczawskie. Komarowy Stawek pod Przełęczą Komarniańską" (fot. Jerzy K. Bieńkowski).... po s. 96
IV "Widok z Gór Złotych ku masywowi Śnieżnika" (fot. Tomasz Rzeczycki)....po s. 256

>> Powrót <<Spis treści numeru 78, rocznik 2012

SPIS TREŚCI
Zakosami w górę − Jerzy W. Gajewski (ryc. 5)5
Góry, górale, poezja. Czterdziestolecie zakopiańskich konkursów poetyckich (1972–2011). Refleksje historyka literatury − Jacek Kolbuszewski (ryc. 9)15
Helena Dłuska i jej bliscy. Szkic do portretu − Monika Nyczanka (ryc. 14)39
Mur Bezingi − Jan S. Jaworski (ryc. 6)65
Czerwony Klasztor − Andrzej Skorupa (ryc. 18)83
Dobra Zakopane – Kościelisko i ich właściciele w latach 1805–1889 – Jerzy M. Roszkowski (ryc. 6)111
Strażnicy tatrzańscy – Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 8)125
Stanisław Zaręczny w Tatrach i na Podhalu − Stefan Witold Alexandrowicz (ryc. 6)141
Rudy manganu z Gór Czywczyńskich (Epizody z dziejów rozpoznania kopaliny) – Zbigniew J. Wójcik (ryc. 10)155
Wpływ warunków geograficznych na powstanie i zróżnicowanie jezior osuwiskowych na Babiej Górze oraz w Gorcach − Krzysztof Buczek, Paweł Franczak (ryc. 4)169
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)183
UZUPEŁNIENIE187
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 1)189
Archiwum cyfrowe Stanisława Vincenza − Jan A. Choroszy (s. 189); Konferencja naukowa „Znowuż «z kuferkiem i chlebakiem»...” − JS (s. 190); 600-lecie zastawu miast spiskich Koronie Królestwa Polskiego − Ryszard M. Remiszewski (s. 190); Człowiek i przyroda w Karpatach Wschodnich − przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne − January Styczeń (s. 191); Drugi rok działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego − ZJR (s. 191); Nowa „górska” habilitacja − Redakcja (s. 192)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 2)193
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2012 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 193)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7)200
Polskie nazwy Błędnych Skał w Górach Stołowych po 1945 roku − Tomasz Rzeczycki (s. 200); Niewielkie jeziora na grzbiecie Policy − Paweł Franczak (s. 202); Międzyścienne Turnie − ukryte skarby Tatr Bielskich − Leszek Lassota (s. 204)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 3)209
Goralenvolk − przyczynki − Józef Nyka (s. 209); Na Brenzbergu w Bieszczadach − Antoni Derwich (s. 212)
RATOWNICTWO (ryc. 2)214
Działalność ratownicza TOPR w 2012 r. (wybrane interwencje) – Adam Marasek (s. 214)
TURYSTYKA (ryc. 4)231
90 lat schroniska PTT-PTTK na Stożku − Ryszard Mazur (s. 231); Kopa lat Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie − Władysław Sosna (s. 232); Schronisko turystyczne w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 237); Nadanie imienia generała Franciszka Gągora szlakowi turystycznemu: Nowy Sącz − Koniuszowa − Ptaszkowa − Zofia Winiarska-Hebenstreit (s. 238)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 6)239
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz − Redakcja (s. 239); Jubileusze Profesora Ryszarda Kantora − Redakcja (s. 239); I Światowy Zjazd Orawian w Jabłonce −Andrzej Madeja (s. 240); Dwusetna rocznica urodzin Wojciecha Kułacha − Barbara Gałdyś (s. 241); Międzynarodowy zjazd Kuruców − Ryszard M. Remiszewski (s. 242); Renowacja kościółka w Trybszu − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Nowa tablica na zamku „Dunajec” w Niedzicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Piętnastolecie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Nowy wiadukt w Kluszkowcach − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Droga z Jarnołtówka do Zlatých Hor − Tomasz Rzeczycki (s. 245)
RÓŻNE (ryc. 4)246
Wspomnienie o profesorze Julianie Janczaku − Andrzej Tomczak (s. 246); Paweł Vitkay − katolicki ksiądz i botanik − Ryszard M. Remiszewski (s. 247); Muzeum Tatrzańskie w 2012 r. − Anna Wende-Surmiak (s. 248); Trzy lata ekstremalnych zdarzeń pogodowych na Podbabiogórzu − Paweł Franczak (s. 250); Prawo pierwszej nocy − Ryszard M. Remiszewski (s. 252); Na rynku − architektura ekstremalna (JWG) (s. 253)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 6)254
Ksiądz Jozef Golvoň − orawski regionalista − Jaroslav Kocian (s. 254); Zofia Szajuk-Pietraszek (1940-1988) − Tomasz Kowalik (s. 256); Wincentyna Wanda Szoska (1919-2012) − Barbara Bałuc (s. 259)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3)262
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2012 – Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 262); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2012 – Jerzy Kapłon (s. 268); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2012 r. – Jerzy Kalarus (s. 273)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 4)278
Tomiki poetyckie Adama Żuchowskiego − Joanna Pociask-Karteczka (s. 278); Tatrzański globus limericus − Maria Tarnogórska (s. 280); Monografia dawnej geografii lwowskiej − Zbigniew J. Wójcik (s. 283); Kolejny tom inwentarza Archiwum Pawlikowskich − Ewa Malicka (s. 286); Odkopywanie Zakopanego − Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 286); Zakopiańsko-licealne opus magnum − Wiesław A. Wójcik (s. 288); Od węgierskich apostołów do polsko-węgierskiej wystawy tatrzańskiej − Konrad Sutarski (s. 289); Historia sudeckiej turystyki − Tomasz Rzeczycki (s. 290); Tajemnice Gór Izerskich − Tomasz Rzeczycki (s. 295); Pod okapem słońca − Maria I. Olszowska (s. 295); Rabka Juliana Zubrzyckiego − Maria I. Olszowska (s. 296); Pierwsza monografia Kościeliska − Małgorzata Wnuk (s. 297); Nowy tom szczawnickich szkiców Tadeusza Z. Bednarskiego − Wiesław A. Wójcik (s. 298); Kompendium wiedzy o ratownictwie i ratownikach − Janusz Zdebski (s. 299); Dwadzieścia lat „Almanachu Sądeckiego” − Leszek Migrała (s. 299)
KRONIKA ZMARŁYCH302
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE311
NA OKŁADCE
Zachód Słońca w Górach Godeanu w Karpatach Południowych (fot. Roman Zadora)
WKŁADKI
I – Tatry. Na południowej ścianie Zamarłej Turni (fot. Jan S. Jaworski) po s. 16
II – Pogórze Gubałowskie. Ostatni posiew na Walowej Górze (fot. Wojciech Gąsienica Byrcyn) po s. 96
III – Jesień w Bieszczadach (fot. Marek Majerczyk) po s. 176
IV – W Beskidzie Sądeckim − nad Wierchomlą (fot. Jerzy W. Gajewski) po s. 272

>> Powrót <<Spis treści numeru 79, rocznik 2013

SPIS TREŚCI
Oblicza górskiej śmierci - Zdzisław J. Ryn (ryc. 2)5
"Zawsze mogłam na nim polegać". Wspomnienie o Macieju Berbece - Małgorzata Janicka (ryc. 3)15
Trzy dni w Sanoku. Janusz Szuber rozmawia - Andrzej Sulikowski (ryc. 8) ...19
Góran Wahlenberg - XIX-wieczny badacz gór, przyrodnik i podróżnik - Zofia Surowiak-Chandra (ryc. 6)39
Bronisław Ryx o Zakopanem - Michał Jagiełło (ryc. i)50
Naukowo-podróżnicze dokonania Wincentego Pola w Karpatach - w świetle źródeł. W odpowiedzi obrońcom legendy "ojca" nowożytnej geografii polskiej - Tomasz Borucki (ryc. 5)67
Urbanistyka, architektura i sztuka Dukli, miasta prywatnego w górach - Bogusław Krasnowolski (ryc. 13)87
Z salonów na tatrzańskie szlaki. Kobiety w Towarzystwie Tatrzańskim - Dariusz Opałiński (ryc. 7)115
Tomasz Chlipała zwany Bulandą - czarownik i znachor z Gorców w świetle badań etnograficznych z lat 1960-1966 - Katarzyna Ceklarz (ryc. 5)127
Kozie nazwy w Tatrach - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 4)153
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. i)167
Kronika
Badania naukowe (ryc. 2)171
Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne (Zakopane, 9-11 maja 2013 r.) - Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Anna Banaś, Łukasz Pęksa, Joanna Pociask-Karteczka (s. 171); Badania naukowe w Pieninach w 2013 r. - Ryszard M. Remi-szewski (s. 173); Konferencja popularnonaukowa w 140. rocznicę powstania Towarzystwa Tatrzańskiego - A. Tr. (s. 174)
Ochrona przyrody (ryc. 5)175
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2013 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 175); Święto czeskich Karkonoszy - Krzysztof R. Mazurski (s. 181)
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 14)183
Wiatraki w okolicach Limanowej - Jan Wielek (s. 183); O feretronach z Polskiego Spiszą - Andrzej Skorupa (s. 187); Polodowcowa historia leszczyny(Corylus avellana L.) w polskiej części Karpat - Andrzej Obidowicz, Dorota Nalepka, Adam Walanus (s. 191)
Przyczynki historyczne (ryc. 5)196
Polskie schronisko turystyczne na Wzgórzu Giedymina w Szczawnic Zdroju - Tomasz Rzeczycki (s. 196); Wojenne pożegnania ojczyzny - Józef Nyka (s. 199); O "Jadwiniówce" i ludziach z nią związanych - Barbara Izdebska, Jan Izdebski (s. 204); Teodor Tripplin i Tytus Chałubiński - Jacek Kolbuszewski (s. 210); Uzupełnienie do biografii Tomasza Chlipały - Bulandy Marek Kurzeja (s. 212)
Ratownictwo (ryc. 5)214
Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2013 r. - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 214); Działalność ratownicza TOPR w 2013 r. (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s. 220)
Turystyka (ryc. 7)245
120. rocznica powstania Oddziału Pienińskiego TT-PTT-PTTK - rmr (s. 245); 25 lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 247); Otwarcie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Przehybie - Barbara Baluc (s. 248); Nowy ośrodek KTG ZG PTTK na Turbaczu - Red. (s. 249); Konferencja "Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach" - AT (s. 250); Babiogórskie nowości - Eugeniusz Kępiński (s. 251); Nieczynne Bobrowe Skały - Tomasz Rzeczycki (s. 251); Sprzedany budynek Andrzejówki - Tomasz Rzeczycki (s. 251); Szlak z Wieszczyny na Przełęcz Srebrną w Górach Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 252)
W górach i poza górami (ryc. 7)253
Dziewięćdziesiąte urodziny Heleny Polakowej - Redakcja (s. 253); Jubileusz Profesora Mieczysława Jerzego Adamczyka - Redakcja (s. 253); Wystawa poświęcona pamięci Wincentego Birkenmajera - Marcin Praczyk (s. 254); Tablica upamiętniająca Profesora Jacka Woźniakowskiego - Red. (s. 254); Wystawa zdjęć Stanisława Jaworskiego w 3o-lecie śmierci - JSJ (s. 255); Nagrody za propagowanie kultury górski ej - Red. (s. 255); Nowa atrakcja Karkonoszy - Krzysztof R. Mazurski (s. 255); Ule kłodowe w Zubrzycy Górnej - Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Izba Pamięci Stanisława Nędzy-Kubińca - Marta i Mateusz Nędza-Kubiniec (s. 257); Muzeum Tatrzańskie w 2013 r. - Anna Wende-Surmiak (s. 257); Sromowce Niżne - 5oo-lecie starego i 25-lecie nowego kościoła - Ryszard M. Remiszewski (s. 259); Honorowe wyróżnienie dla Oddziału PTTK w Szczawnicy - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Uroczystości przy grobie Wojciecha Halczyna - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Katastrofa samolotowa na Babiej Górze - Eugeniusz Kępiński (s. 261)
Różne (ryc. 2)262
Żyrowickie Góry - jk (s. 262); Harcerska Akcja Schronisko - Krzysztof Wojtycza (s. 263)
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4)268
Andrzej Pietraszek - Tomasz Kowalik (s. 268); Teresa Fischer (1927-2003). Wspomnienie - Mieczysław Rokosz (s. 271)
Część sprawozdawcza (ryc. 4)276
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2013 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 276); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2013 - Jerzy Kapłon (s. 282); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2013 r. - Jerzy Kalarus (s. 289)
Piśmiennictwo293
Rekolekcje sprzed lat - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 293); Ks. Józef Tischner - dla najmłodszych - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 294); Górskie mitografie Władysława Orkana - Magdalena Jonca (s. 297); Opowiadania Adama Żuchowskiego - Joanna Pociask-Karteczka (s. 303); "Nowe" przygody dobrego pisarza Haska w Tatrach - Wiesław A. Wójcik (s. 304); O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939 - Anna Kostrzyńska-Miłosz (s. 305); Góry i Mgła - (waw) (s. 307); Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń - Anna Spiss (s. 308); Nowy przyczynek do etnografii Żywiecczyzny - Barbara Rosiek (s. 309); "Zapomniane Kresy" - Ryszard Kantor (s. 311); Goralenvolk - historia niedopisana... - Dawid Golik (s. 315; "Dlaczego ktoś bardzo zaangażowany we wspinaczkę ma w ogóle dzieci?". Książka o "oślepiającym blasku i mrocznej stronie ryzyka" - Andrzej Matuszyk (s. 321); Turystyka w polskich Sudetach 1945-1956 - Tomasz Rzeczycki (s. 327); Z dziejów XVIII-wiecznej kartografii tatrzańskiej - Zbigniew J. Wójcik (s. 328); Nowy przewodnik geologiczny po Sudetach - Kazimierz Kozakiewicz (s. 330); Śladami bitew i fortyfikacji - JWG (s. 332)
Kronika zmarłych335
Streszczenia obcojęzyczne342
Na okładce: Tatry Zachodnie. Mgły nad Doliną Rohacką (fot. Leszek Ogórek)
Wkładki
I - Gdzieś w Bieszczadach (fot. Jacek Ormicki) po s. 32
II - Beskid Śląski. Przy jednym z wykapów Czarnej Wisełki w grudniu 2011 r. (fot. Tomasz Borucki) po s. 80
III - Gorce. Bulandowa Kapliczka na polanie Jaworzyna Kamienicka (fot. Marek Majerczak) po s. 144
IV - Czarnohora. Widok spod przełęczy pod Pietrosem Czarnohorskim na Góry Marmaroskie (fot. Roman Zadora) po s. 288

>> Powrót <<Spis treści numeru 80, rocznik 2014


SPIS TREŚCI
Po drabinie ku szczytom - Jerzy W. Gajewski (ryc. 3) 5
Reakcje na śmierć w górach - Zdzisław ]. Ryn (ryc. 2)13
"W naszej letniej stolicy" czyli wywody Ludwika Szczepańskiego o Zakopanem - Magdalena Wulczynska (ryc. 4)23
Zagubiony pośród sześciu milionów. Maks Haneman (1882-194?) - Grażyna Herzig-Wolska (ryc. 8)37
Relacja z wycieczki Szczęsnego Morawskiego do Doliny Pięciu Stawów w 1866 roku - Agata Tobiasz (ryc. 6) 57
Wycieczki w góry i lasy. W Tatry - do Pięcistawów - Szczęsny Morawski (ryc. 7) 61
Wielkanoce w Pięciu Stawach - Leszek Sawicki (ryc. 14) 89
Teresa Egenhoffer. Słynna węgierska turystka i taterniczka - Károly Balázs (ryc. 5). 107
Chłopi karpaccy. U źródeł odmienności - Mieczysław I. Adamczyk (ryc. 7) 129
Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach - Tobiasz Orzeł (ryc. 4) 151
Badania dialektologiczne na Podhalu - Maciej Rak (ryc. 8) 169
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) 181
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 1)185
Ważna praca doktorska z zakresu botaniki Karpat - zm (s. 185); Konferencja "Bogumił Hoff (1829-1894) _ ››odkrywca« "Wisły" - Renata Czyż (s. 186); "Drogi i Rozdroża". Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po - 1945 r. (s 187) II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata" - I (s. 187); "Górskie geopoetyki" - January Styczeń (s. 189)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 1) 175
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2014 - Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba, (s. 190);
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 12) 195
Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic) - Paweł Franczak (s. 195); Wykorzystanie analizy dendrochronologicznej dodatowania "Chałupy Sabały" w Zakopanem - Ryszard I. Kaczka, Monika Kaczmarczyk, Barbara Czajka, Zbigniew Moździerz (s. 196); Witraże w zabytkowych kościołach Polskiego Spisza - Andrzej Skorupa (s. 202)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 4) . 205
Mieczysław Rey, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Tatrzańskiego - Jan Bujak (s. 205); Lata wojny w w "Schutzhütten-Zeitung" - Józef Nyka (s. 210)
RATOWNICTW0 (ryc. 7) 213
Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2014 r. - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 213); Działalność ratownicza TOPR w 2014 roku (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s.219)
TURYSTYKA (ryc. 7) 238
III Sympozjum Sudeckie - mh (s. 238); Kołowrotki na Szczelińcu Wielkim Błędnych Skałach - Tomasz Rzeczycki (s. 238); XXXII Narciarski Rajd Sudecki Śladami Marianny" - Julietta Janczewska (s. 239); Brukowana Hala Szrenicka - Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sześćdziesięciolecie "Sieczków" - Artur Mida (s. 240); 60 lat Koła Przewodników Oddziału "Beskid" w Nowym S±czu - Barbara Bałuc (s. 242); Szlak Majdan - Świątkowa - JWG (s. 243); Szlaki górskie w opinii NIK - JWG (s. 244); 25 lat schroniska pod Bereśnikiem - Ryszard M. Remiszewski (s. 246); 20 lat Ośrodka KTG "U Źródeł Wisły" - Ryszard M. Remiszewski (s. 248)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 10) 248
Jubilaci, jubilaci! - Redakcja (s. 248); Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich - Marcin Guzik (s. 249); Kronika Babiej Góry 2014 r. - Eugeniusz Kępiński (s. 250); Muzeum Tatrzańskie w 2014 r. - Anna Wende-Surmiak (s. 251); "Chudobno mie mama miała... Dzieciństwo pod Tatrami" - Anna Kozak (s. 254); 110. rocznica powstania Związku Górali - Małgorzata Wonuczka (s. 255); Muzeum Pienińskie przeniesione do Szlachtowej - Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Rewaloryzacja centrum Frydmana - Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Poświęcenie nowego sztandaru flisaków pienińskich - Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Odsłonięcie tryptyku papieskiego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju - Ryszard M. Remiszewski (s. 258); Zamknięcie wieży widokowej na Ślęży - Tomasz Rzeczycki (s. 259); Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - Marcin Maciuk, Joanna Laskosz (s. 260)
RÓŻNE (ryc. 2) 262
Inwentaryzacja ruin schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, z wykorzystaniem skaningowej i fotogrametrycznej chmury punktów - Karol Pytlewski (s. 262)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) .264
Tadeusz Świerz (-Zaleski) - Wiesław A. Wójcik (s. 264); Aleksander Stanisław Wasung - Jerzy W. Gajewski (s. 271)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 4) 272
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2014 - Janusz Konieczniak, ]erzy W. Gajewski (s. 272); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2014 - Jerzy Kapłon (s. 279); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" W Nowym Sączu w 2014 r. - Jerzy Kalarus (s. 286)
PIŚMIENNICTWO 292
Polska monografia huculskiego kolędowania - Ryszard Kantor (s. 292); Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi - Anna Spiss (s. 294); Album o beskidzkiej Sidziníe - Anna Spiss (s. ); Fotografie gór i górali ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit - Ryszard Kantor (s. ); Dzieje parafii na Olczy - WAW (s. 298); Maciej Gąsienica Sieczka - przewodnik tatrzański - Katarzyna Tałuć (s. 299); Nowa rzecz o budownictwie pasterskim w Gorcach - Wiesław A. Wójcik (s. 301); Birkenmajerana - Zbigniew I. Wójcik (s. 302); Karpackie epizody geologiczne Stanisława Zaręcznego - Zbigniew ]. Wójcik (s. 304); O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko 0 nich - Andrzej Z. Górski (s. 306)
KRONIKA ZMARŁYCH 311
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE316
Na okładce:
Tatry. Widok z Przełęczy pod Chłopkiem na stronę Hińczowej Doliny (fot. Beata Sęp)
Wkładki:
I - Maks Haneman, Zbójnickie Okno, olej. W zbiorach Salonu Sztuki Space Gallery w Krakowie w 2010 r., po s. 48
II - Na tatrzańskiej ścieżce (fot. Krzysztof Strzoda), po s. 96
III - Świadek dawnej granicy czechosłowacko-polskiej na głównym grzbiecie Gór Marmaroskich. Z lewej Farcaul (1961 m), W głębi po prawej masyw Popa Iwana Marmaroskiego (1936 m) (fot. Roman Zadora), po s. 256
IV - Gołoborze na św. Krzyżu w Górach Świętokrzyskich (fot. Paweł Pierściński), po s. 304

>> Powrót <<Spis treści numeru 81, rocznik 2015

SPIS TREŚCI
Przygoda z górami. Wspomnienie o Profesor Halinie Piękoś-Mirkowej - Zbigniew Mirek (ryc. 11)5
Góry Gustawa Morcinka - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 6) 27
Witkacy w Tatrach - Maciej Pinkwart (ryc. 5)43
Niemiecki przemysł wojenny u stóp Tatr - ]ózef Nyka (ryc. 12)63
Turystyka górska i alpinizm w Słowenii. Zarys dziejów - Wojciech Biedrzycki (ryc. 15) 87
Obozem wędrownym przez Gorgany i Czarnohorę - Jerzy Krzysztof Kreiner (ryc. 15) 109
Działalność naukowa Polaków w Andach Peruwiańskich - Andrzej Paulo (ryc. )137
Badania dialektologiczne na Polskiej Orawie - Maciej Rak (ryc. 9)157
Stara Wieś Spiska - Andrzej Skorupa (ryc. 5) 167
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)177
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 1)183
Nowy doktorat z zakresu botaniki Pogórza Karpackiego - Zbigniew Mirek (s. 183); Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego – Maria Borczuch-Białkowska (s. 184); Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska "Wokół Witkiewiczów" - J. Styczeń (s. 187); Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku – J. Styczeń (s. 187); Turystyka w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 189); Centralna Biblioteka Górska PTTK i "Wierchy" na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy działalności bibliotek W społeczeństwie informacyjnym" (Lwów, wrzesień 2015) - Maria Pawłowska (s. 189)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5)190
Babiogórski Park Narodowy w 2015 r. - Maciej Mażul (s. 190); 90 lat rezerwatu "Bór na Czerwonem" - Agnieszka Zając (s. 193); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2015 - Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba (s. 196);
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc.5) 203
Jeziorko na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim - Czesław Greń (s. 203); Skała z rytami w Skawicy, w miejscu zwanym Na Zalesiu (Pasmo Polic) – Paweł Franczak (s. 204); Zabytki Jaworzyny Spiskiej udostępnione - Monika Nyczanka (s. 206)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 6)208
Tak zginął Papirus - Józef Nyka (s. 208); Ks. Kamil Kowalczyk (1986-2013). Badacz historii Rabki - Maria I. Olszewska (s. 211); Stefan Skalny – historyk górskiej wojskowości - Maria Stojakowska-Skalna (s. 213); Zapomniany grób Heleny Steczkowskiej (1837-1880) - uczestniczki wyprawy na Babią Górę w 1855 r. - Robert Wosiek (s. 215); Okowice czyli raki - Wojciech Gąsienica Byrcyn (s. 216)
RATOWNICTWO (ryc. 6)219
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2015 r. (wybrane interwencje) - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 219); Działalność ratownicza TOPR w 2015 r. (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s. 225)
TURYSTYKA (ryc. 7)248
Jubileusz 75-lecia Wojciecha Biedrzyckiego oraz półwiecza Jego współpracy z "Wierchami" - Redakcja (s. 248); Sześćdziesięciolecie SKPG w Krakowie - Sebastian Wypych (s. 249); Ruch turystyczny na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego w 2015 roku - Anna Arcikiewicz (s. 250); Nagroda za ekoinnowacyjność - Jerzy Kalarus (s 252); XXXIII Narciarski Rajd Sudecki "Wstęga Sudetów 2015" - Julietta Janczewska (s. 252); Asfaltowy czarny szlak do kopalni uranu - Tomasz Rzeczyckií (s. 253); Gorczańska "enklawa" – JWG (s. 254); Szlakiem przez Świerzową - JWG (s. 254)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. ) 348
Odnowienie doktoratu Profesora Jacka Kolbuszewskiego - Ewa Grzęda (s. 255); Jubileuszowy koncert Andrzeja Mroza - ]S (S. 257); Głaz upamiętniający Zygmunta Andrzeja Heinricha - Stefan Heinrich (s. 257); Pomnik alpinistów, którzy zostali w górach na zawsze - Wiesław Kwaśniewicz (s. 258); Odsłonięcie tablicy Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Flisackie wyróżnienie dla dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego - Ryszard M. Remiszewski (s. 261); Wydarzenie operowe na zamku czorsztyńskim - Ryszard M. Remiszewski (s. 261); 60 lat Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej - Ryszard M. Remiszewski (s 262); Muzeum Tatrzańskie w 2015 r. - Anna Wende-Sarmiak (S. 263); Odzyskanie nieruchomości przez Związek Podhalan w Zakopanem – Małgorzata Wnuk (s. 266); Kościół na Slęży po remoncie - Tomasz Rzeczycki (s. 267); PTTK-owska Noc Muzeów w Jeleniej Górze - Krzysztof Tęcza (s. 268)
RÓŻNE (ryc. 3)268
Krzyż Oficerski dla Janusza Rygielskiego - Tomasz Kowalik (s. 268); Cześć poległym - I WG (s. 270); Wpis do Złotej Księgi Miasta Żywca – Redakcja (s. 271); Zbiór fotografii górskich W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie - Małgorzata Kanikuła (s. 271); Renowacja obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej - Ryszard M. Remiszewski (s. 272); Odnaleziona kopalnia w Srebrnej Górze - Tomasz Rzeczycki (s. 273); Sztolnia Ochrowa wydzierżawiona - Tomasz Rzeczycki (s. 274)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI Gór (ryc. 5) 275
"Bez Tatr nie wyobrażam sobie życia". Małgorzata Janicka (1941-2014) - Apoloniasz Rajwa, Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 275); Wojciech Moszyński - Ryszard M. Remiszewski (s. 280); Romuald Romanowski - Ryszard M. Remiszewski (8. 281); Aleksander Stanisław Wasung (addenda) - Andrzej Rembalski (s. 282);
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 6) 283
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2015 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 283); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2015 - Jerzy Kapłon (s. 291); Działalność Spółki z O.O. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w w 2015 r. - Grzegorz Błaszczyk (s. 299); Działalność Spółki z O.O. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2015 r. - Jerzy Kalarus (s. 302)
PIŚM1ENNICTWO (ryc. 7) 308
,,Wiklinowe ptaki" - Bolesław Faron (s. 308); Nowe opowiadania tatrzańskie Adama Żuchowskiego - Joanna Pociask-Karteczka (s. 310); "Ocalić ich pamięć" - Maria I. Olszewska (s. 310); Pionierska praca z zakresu etnolingwistyki Podhala - Wiesław A. Wójcik (s. 311); Ostatnia teka Stanisława Barabasza - Anna Kozak (s. 312); Pieniny na starej pocztówce - Tadeusz Z. Bednarski (S. 313); Nowy album o jaskiniach - Wiesław A. Wójcik (s. 314); Pierwsza księga o ptakach Tatr - Zbigniew Głowaciński (s. 315); Harcerze i Bieszczady - Tadeusz Perzanowski (s. 318); Zapiski wspomnieniowe Profesora Andrzeja Maneckiego - Zbigniew J. Wójcik (s. 320); Rzecz o dziejach przemysłu galicyjskiego - Zbigniew J. Wójcik (s. 322); Monografia Gdowa - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (323); Schroniska sowiogórskie na przedwojennych widokówkach - Tomasz Rzeczycki (s. 326); Przemyśl- wielka księga twierdzy - Jerzy W Gajewski (S. 327); Atlas Tatr - Andrzej Z. Górski (s. 330)
KRONIKA ZMARŁYCH335
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE229
Na okładce:
Beskid Żywiecki. Zimowy widok spod schroniska PTTK na Hali Lipowskiej ku Małej Fatrze oraz Workowi Raczańskiemu (fot. Natalia Figiel)
Wkładki:
I - Północna ściana Triglava. Fot. ze zbiorów Viktora Grošelja, po s. 96
II - Karpaty Wschodnie. Widok z granicy ukraińsko-rumuńskiej (dawniej polsko-rumuńskiej) na kopę Stoha (po prawej), z lewej, w głębi Pop Iwan czarnohorski (fot. Andrzej Sipior), po s. 128
III - Beskid Żywiecki. Widok spod Wytrzyszczona ku Romance (fot. Jacek Ormicki), po s. 288
IV - Masyw Lubogoszcza oglądany z okolicy obserwatorium astronomicznego na Łysinie w Beskidzie Średnim (fot. Roman Zadora) po s. 320

>> Powrót <<