wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 1, rocznik 1923


ROK PIERWSZY (1923)
P.T.T. 1873–1923. (Działalność Pol. Tow. Tatrzańskiego w ciągu 50 lat jego istnienia). Zestawił Tadeusz Dropiowski . . . . . VII
Sprostowania i dopełnienia . . . . . . . . . . . . XVI
Wicher (wiersz), Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 1
Dwie sprawy dla Tatr najważniejsze:
I. Jaworzyna dla Polski (z mapką), dr. Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . 3
II. Tatry parkiem narodowym, dr. Jan Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 12
Nieznane groty doliny Kościeliskiej (z 4 planami grot i 4 ilustracjami), Tadeusz Zwoliński . . . . . . . . . . . . 26
Skarby w Tatrach:
I. Znaki poszukiwaczy skarbów (z rysunkami), dr. Konstanty Stecki . . . 4
II. Pieniądze zbójnickie, Juljusz Zborowski . . . 49
Babia Góra (z 5 ilustracjami w tekście i l poza tekstem), Kazimierz Sosnowski . . 52
Sztuka górali szczawnickich (z 6 rysunkami autora), Konstanty Kietlicz Rayski . . .69
Z krainy regli (z 8 ilustracjami), prof. Stanisław Sokołowski . . . . . . . . . . . . 83
Czarny Staw (wiersz), Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 97
Z dawnej pasterskiej poezji i muzyki górali podhalańskich (z nutami), dr. Adolf Chybinski . . . . . . . . . . . . 98
Kamień na kamieniu. – Bubniska, Rozhurcze, Urycz z 6 ilustracjami), Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 111
O sposobie budowania schronisk w Tatrach, arch. Karol Stryjeński . . .126
Jak upiększyć Tatry? – List miłośnika gór do redakcj Wierchów (z l ilustracją) . 128
Życie roślinne w Tatrach (z 4 ilustracjami), dr. Konstanty Stecki . . . . . . . . . . . . 145
Kłusownicy i zwierzyna w Tatrach, Stanisław Barabasz . . . . . . . . . . . . 158
W sprawie ochrony kozic słów kilka, dr. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 185
Gdy luty mnie oduje wiatr (wiersz), J. B. K. . . . . . . . . . . . . 192
Wartość terenów jaworzyńskich dla turystyki polskiej (z 6 ilustr.). dr. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 194
Jak "odkryliśmy" Sławsko (z 3 ilustr.), dr. Roman Kordys . . . . . . . . . . . . 203
Zbójnicy (opowieść), Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 210
Rybołostwo w górach, dr. Tadeusz Gabryszewski . . . . . . . . . . . . 217
Gorgany Zachodnie (z mapką i 5 ilustr.), Adam Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 225
Z niedawnej przeszłości Kuźnic zakopiańskich (z l ilustr.), dr. Konstanty Stecki . . . 240
Kronika.
Reforma: Pol. Tow. Tatrzańskiego, dr. Roman Kordys . . . . . . . . . . . . 245
Reorganizacja Muzeum Tatrzańskiego, dr. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 250
W sprawie Szkoły przemysłu drzewnego w Zakopanem, Juljusz Zborowski . . .254
Reforma administracji uzdrowiskowej i regulacja Zakopanego, dr. J. G. Pawlikowski259
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 265
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 270
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 280
Turystyka (z l ilustr. str. 244) . . . . . . . . . . . . 285
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 288
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 292
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 295
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 58 ilustracyj w tekście, w czem 2 mapki i 4 plany, – 6 ilustracyj poza tekstem i l na okładce.
Ilustracje poza tekstem:
Okładka: Limba nad Morskiem Okiem, – cynkotypia z fot. Zwolińskiego.Owce we mgle, – rotograwura z obrazu Stanisława Witkiewicza, przed kartą tytułową Szczyt Mięguszowiecki nad Morskiem Okiem, – druk kolorowy z fot. kolorowej T. Rzący przy str. l
Babia góra, – cynkotypia z obrazu Walęrego Eliasza przy str. 63
Jan Sabała Krzeptowski, – cynkotypia z fot. Penthera przy str. 97
Zima na Podhalu, – cynkotypia z obrazu Wład. Ślewińskiego przy str. 185
Stary kościół w Poroninie, – cynkotypia z obrazu Stefana Filipkiewicza przy str. 245
Cynkotypie wykonane zostały dla Wierchów w zakładzie graficznym "Atłas" we Lwowie, z wyjątkiem klisz na str. 54, 201, 244 i planszy "Babia Góra" przy str. 65, wypożyczonych uprzejmie przez prof. K. Sosnowskiego, Redakcję "Taternika", Redakcję "Sportu", tudzież Wydział Polskiego Tow.Tatrzańskiego. – Rotograwurę i planszę kolorową wykonano w drukarni Narodowej w Krakowie.

>> Powrót <<