wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 10, rocznik 1932


ROK DZIESIĄTY (1932)
Kazimierz Tetmajer jako epik Tatr (l ilustr.). Z. Lubertowicz . . . . . . . . . . . . l
Z lotu ptaka (10 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). T. Prauss . . . . . . . . . . . . 19
Szkice taternickie (3 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). W. Stanisławski . . . . . . . . . . . . 33
Z noworocznych posiadów u Tomka Jewinego. W. Brzega . . . . . . . . . . . . 41
Góry w twórczości muzycznej. Br. Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 46
Muzyka podhalańska (2 ilustr. w tekście, l rotogr. poza tekstem). Sł. Mierczyński . . . . . . . . . . . . . 65
Skończona pieśń. Przypomnienie muzyki Bartusia Obrochty. H. Jost . . . . . . . . . . . . 77
Dezerterzy w Tatrach. Sł. Barabasz . . . . . . . . . . . . 81
O przeszłości i teraźniejszości Burkutu (9 ilustr. w tekście). H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 89
Ło nawracaniu goroli zatraconych. Z pogodek gorolskich łod Żywca. A. Zaremba . . . . . . . . . . . . . 104
Materjały do sprawy stylu zakopiańskiego. Murowanice w stylu zakopiańskim (21 ilustr. w tekście). J. G. P. . . . . . . . . . . . . 107
Szałasy kamienne w Beskidzie Małym. (4 ilustr. w tekście). St. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 120
K r o n i k a :
Dziesięciolecie Wierchów. — Skorowidz dziesięciu roczników Wierchów. — Współpracownicy Wierchów . . . . . . . . . . . . 124
Akcja górskich Parków Narodowych (6 ilustr. w tekście). W. Goetel129
Z badań wysokogórskiej stacji naukowej w Dolinie Pięciu Stawów. /. Smoleński . . . . . . . . . . . . 151
"Dworek cisowy" (l ilustr. w tekście). M. Chmielowska . . . . . . . . . . . . 157
Po zgonie Piotra Borowego i Wojciecha Halczyna (2 ilustr. w tekście). Ks.F. Machay . . . . . . . . . . . . 162
Ś. p. Józef Bek (l ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 167
Ś. p. Leon Loria . . . . . . . . . . . . 169
Odezwa Związku Górali w sprawie pomnika St. Witkiewicza . . . . . . . . . . . . 170
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 171
Ochrona Przyrody . . . . . . . . . . . . 173
Przyczynki krajoznawcze . . . . . . . . . . . . 177
Turystyka (6 ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 177
Kronika wysokogórska . . . . . . . . . . . . 192
Podhale i Zakopane (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . 201
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 205
Sztuka (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
O d R e d a k c j i . . . . . . . . . . . . 226
O d p o w i e d z i R e d a k c j i . . . . . . . . . . . . 226
E r r a t a . . . . . . . . . . . . 226
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m :
— Na okładce: Widok z połudn. ściany W. Buczynowej Turni (fot. W. Paryski);
— przed kartą tytułową: Grupa Lodowego i Łomnicy (zdjęcie z samolotu, fot. 2 p. l ot n. Kr a k ów) ;
— przed str. 25: Skały w grupie Brenty (zdjęcie z samolotu T. Praussa);
— przed stroną 41: Zadni Gierlach i Batyżowiecki (fot. Zwolińscy);
— przed str. 65: Sabała (rzeźba Ant. Madejskiego).
S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u G ł ó w n e g o P. T. T.. I—LV

>> Powrót <<