wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 13, rocznik 1935


ROK TRZYNASTY (1935)
Po zgonie Marszałka Piłsudskiego . . . . . . . . . . . . 1
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 4
O niektórych najstarszych zabytkach kartograficznych, przedstawiających Tatry i ich przedpole (3 ilustr.). J. Szklarski . . . . . 5
Polska wyprawa wysokogórska w Atlas (14 ilustr. i l mapa). J. A. Szczepański . . .15
Polska Wyprawa Polarna na Spitsbergen (9 ilustr. i l mapa dwubarwna). S. Siedlecki . . . . . . . . . . . . 34
O fotografii górskiej w Tatrach. Dr. A. M. Wieczorek . . . . . . . . . . . . 46
O Ł e m k o w s z c z y ź n i e :
Słowo wstępne (l ilustr.). K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 51
Łemkowie i Łemkowszczyzna (3 ilustr.) J. Smoleński . . . . . . . . . . . . 54
Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny (23 ilustr., l mapa, l tab.). S. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 62
Z fiziografji Beskidu Niskiego (2 ilustr). M. Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 89
Beskid Niski jako teren turystyczny (10 ilustr.). A. Wójcik-Bieśnicki . . . . . . . . . . . . 94
Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie (6 ilustr., 2 mapy). R. Reinfuss . . . . . . . . . . . . 108
Osturnia (17 ilustr.). W. Mileski i J. Reychmann . . . . . . . . . . . . 117
K r o n i k a :
Hołd P. T. T. pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego (2 Ilustr.). w. mil. . . . . . . . . . . . . 141
Franciszek Siła Nowicki. W. K. . . . . . . . . . . . . 143
Stanisław Eliasz Radzikowski. J. A. Szcz. . . . . . . . . . . . . 144
Wiktor Kuźniar. W. G. . . . . . . . . . . . . 145
Ouido Rey. J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 145
Garstka wspomnień o Bracie Albercie w Zakopanem. Ks. dr. T. Pomian-Kruszyński . . . . . . . . . . . . 146
Do Synów Gór. Ks. J. Humpola . . . . . . . . . . . . 148
O czar wielkiej przyrody. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 151
Na marginesie dyskusji nad terminologią poszczególnych części Karpat Wschodnich. M. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 177
Z lat dawnych. Nieznana książka. J. Rostafiński . . . . . . . . . . . . 180
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 184
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 189
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. — Turystyka (3 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 190
Kronika wysokogórska . . . . . . . . . . . . 203
Podhale i Podkarpacie (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 208
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . 217
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 218
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 239
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 240
O s o b n e d o d a t k i :
Krajobraz tatrzański. Widok z progu doliny za Mnichem, w głębi Rysy (rotograwjura). A. M. Wieczorek - przed kartą tytułową
Z bojów karpackich Komendanta Piłsudskiego - przed tekstem
Panorama J. Buchholza młodszego z roku 1717 i panorama Tatr S. Berzevici'ego z roku 1719 . . . . . . . . . . . . 8— 9
Mapa rozmieszczenia wsi łemkowskich. S. Leszczycki . . . . . . . . . . . . 80—81
Mapa krajobrazowa Beskidu Niskiego. M. Klimaszewski . . . . . . . . . . . . 92—93
Dżebel Tachrat w Wysokim Atlasie (rotogr.). J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 16—17
Szczyt Zitelherget na Spitsbergenie (rotogr.). H. Mogilnicki . . . . . . . . . . . . 36—37
Góra Cergowa na Łemkowszczyźnie (rotogr.) . . . . . . . . . . . . 64—65
Na okładce:
Koprowy Wierch, Szatan i Szczyrbski Szczyt z Gąsienicowej Turni. W. Paryski.

>> Powrót <<